Thêm 40 ca mắc Covid-19 trong nước, Việt Nam có 4.809 bệnh nhân
Bản tin tối 20/5 của Bộ Y tế cho biết, có thêm 45 ca mắc COVID-19, trong đó 5 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 40 ca mắc trong nước ghi nhận tại Bắc Ninh, Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Hải Dương và Vĩnh Phúc.
1c39x2017xaa14xcd7ex4539x57d6xa19bx76fexae76xX7x8f8ax4610x3308x317ex64f9x919fxX5x91f6xXax1c5exXcxX1x574ax827axX3x3d1bx1f6dxX3xX4xX6xX3xX16x2f16xX4xX3x801cx4db7xbdccxXdx2a32x6769xX2x2b32xX3xXex8b63xX23x36b9x5888xX3xX2ex4905x2e6cxX4x271exX3x24eaxXdx4fd5xXexX3xa2e6xX6xX16xX3xX4x582exX3xX18x3a4cx74acxX19xX29xX3x9671xX39xX2exX1xX3xX2exX1x8b70xX2exX0x9176xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ad6xX10xX6xX26xXaxX12x8197x3f40xX2exX3xXexXdxX2exX3xXex5b4exXdxX3x96bfxX19xX53xcfcaxX3xX4x5c9axX6xX3xX68x8352xX3x8e73xX3xXex5c22xX3xX4xX1xX23xX3xX49xXdxX83xXexX35xX3xX4xX41xX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX77xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22x94cfxX37x4b15xab51xX27xX2xX29xX35xX3xXexX2cxX23xX2exX2fxX3x8019xX41xX3xX77xX3xX4xX6xX3xX2exX1xd121xXbxX3xX4xX69xX2exX1xX3xXb1x8d6axX3xX4x211cxX4xX1xX3xX5x6309xX3xX2exX2fxX6xXccxb9c4xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xXexX2cxX23xX2exX2fxX3xX2exX32xX33xX4xX3xX2fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxX2exX3xXex6f46xXdxX3xX68xX1fxX4xX3xX3cxXdxX2exX1xX35xX3xX68xX1fxX4xX3x3384xXdxX6xX2exX2fxX35xX3xXcxa60bxX3xX62xd164xX3xX22xX1x6cddxX3x6c69xXdxX2exX1xX35xX3xc947xXf3xX2exX2fxX3xb864x1f39xX2exX35xX3xX62xX69xXdxX3xXa5xX32xX121xX2exX2fxX3xX24x970dxX3xX37x20cbxX2exX1xX3xX10cxX1xc76bxX4xX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX0xX7xXexX2cxX23xX2exX2fxX12xXcxX1xc0e6xX2exX2fxX3xXexXdxX2exX3xX26xXdx2003xX2exX3xX49xXdxX83xX2exX3xX26x5ef4xX4xX1xX3xX22xXa2xX37xXa4xXa5xX27xX2xX29xX3x2fa7xX3xX37xXdxX39xXexX3xX3cxX6xX16x58dfxX0xX53xX7xXexX2cxX23xX2exX2fxX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xXcxX113xX2exX1xX3xXexac52xX3xX2xX74xX1xX3xXb1xX83xX2exX3xX2xX45xX1xX3xX2exX2fxX130xXccxX3xX74xX19xX53xX77xX3xX4xX41xX3xX18xX77xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX33xXdxX3x4db9xX68xX3cxX18x5ceex3495xX77xX27xX18xX45xX19xX29x6596xX185xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX19xX77xX3xX4xX6xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX3xX2exX2fxX6xXccxX3xX7xX6x7449xX3x35afxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxXbxX3xX4xX69xX2exX1xX3xXexXf3xXdxX3xX68xX130xX3xceb2xX16exX6xX3xX27xX3xX37xbb5fxX2exX2fxX3xXcxX130xX20dxX3xX1d3xX2xX1dfxX35xX3xX120xX41xX4xX3xXcxX2cx5287xX2exX2fxX3xX1d3xX18xX1dfxX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX2fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxX2exX3xXexX2cxX23xX2exX2fxX3xX2exX32xX33xX4xX3xXexXf3xXdxX185xX3xX68xX1fxX4xX3xX104xXdxX6xX2exX2fxX3xX1d3xX74xX18xX1dfxX35xX3xX68xX1fxX4xX3xX3cxXdxX2exX1xX3xX1d3xX2xX19xX1dfxXd2xX3xXcxX10cxX3xX62xX10fxX3xX22xX1xX113xX3xX115xXdxX2exX1xX3xX1d3x225dxX1dfxX35xX3xX11bxXf3xX2exX2fxX3xX120xX121xX2exX3xX1d3xX2xX1dfxX35xX3xX62xX69xXdxX3xXa5xX32xX121xX2exX2fxX3xX1d3xX2xX1dfxX35xX3xX37xX133xX2exX1xX3xX10cxX1xX139xX4xX3xX1d3xX2xX1dfxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xXcxX113xX2exX1xX3xXb1xX83xX2exX3xX2xX45xX1xX3xX2exX2fxX130xXccxX3xX74xX19xX53xX77xX185xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX37xXdxX39xXexX3xX3cxX6xX16xX3xX4xX41xX3xXexbf0bxX2exX2fxX3xX4xX7exX2exX2fxX3xX2afxX44xX2afxX2afxX2xX3xX4xX6xX3xX2fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxX2exX3xXexX2cxX23xX2exX2fxX3xX2exX32xX33xX4xX3xX24xX130xX3xX2xX44xX18xX1d7xX45xX3xX4xX6xX3xX2exX1xXbbxXbxX3xX4xX69xX2exX1xX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX120xX71xX3xX5xX32xc872xX2exX2fxX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX33xXdxX3xXexX113xX2exX1xX3xXexX1aaxX3xX2exX2fxX130xXccxX3xX74xX1d7xX53xX18xX3xXb1xX83xX2exX3xX2exX6xXccxX185xX3xX2xX44xX1d7xX1d8xX2xX3xX4xX6xX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX120xX71xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xXa2xX37xXa4xXa5xX27xX2xX29xX3xXexX2cxX15xX2exX3xXexX1xX83xX3xX2fxXdxX33xXdxX3xX27xX3xX22xX69xX3xXexX1xX83xX3xX2fxXdxX33xXdxX3xX4xX41xX3xX2xX1d8xX77xX44xX1d8xX2xX1d7xX44xX77xX19xX2xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX35xX3xXexX2cxX23xX2exX2fxX3xXb1xX41xX3xX2xX18xX18xX44xX1d8xX1d7xX2xX44xX19xX2afxX1d8xX3xXb1xXc4xX3xX20fxX1x8c7exXdxX3xX49xX39xX2exX1xXd2xX3xX2afxX44xX18xX2afxX2afxX44xX2afxX1d7xX2afxX3xXex49aexX3xX24xX23xX2exX2fxX3xX24xX130xX3xX2xX1d7xX44xX77xX2xX2afxX44xX19xX29xX74xX3xXb1xXdxa1bcxX20dxX3xXexX2cxX16exX3xX1d3xX29xX29xX44xX45xX2xX74xX3xX4xX6xX3xX26xXdxX165xX2exX3xX49xXdxX83xX2exX3xX2ex82afxX2exX2fxX1dfxX44xX3xX27xX3xXcxX2cxX23xX2exX2fxX3xX2xX74xX3xX2fxXdx69d4xX3x3cf5xX20dxX6xX35xX3xX7xX71xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX4xX7axX6xX3xXexX1xX83xX3xX2fxXdxX33xXdxX3xXexX23exX2exX2fxX3xX2xX19xX74xX44xX74xX1d8xX19xX3xX4xX6xX35xX3xXexX441xX3xX24xX23xX2exX2fxX3xXexX23exX2exX2fxX3xX74xX44xX45xX77xX19xX3xX4xX6xX44xX3xX27xX3xXcxXf3xXdxX3x5fbcxX15bxX2exX2fxX3xX3cxX6xX16xX3xd244xX35xX3xXexX2cxX23xX2exX2fxX3xX2exX2fxX130xXccxX3xX2fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxX2exX3xX74xX2xX44xX1d7xX29xX77xX3xX4xX6xX35xX3xXexX2cxX23xX2exX2fxX3xXb1xX41xX185xX3xX115xX6xX5xX6xXccxX7xXdxX6xX3xXexX23exX2exX2fxX3xX1d8xX44xX45xX19xX1d8xX3xX4xX6xX35xX3xX10cxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX2exX10xX7xX3xXexX23exX2exX2fxX3xX1d8xX44xX2xX19xX19xX3xX4xX6xX35xX3xXa4xX2exX26xX23xX2exX10xX7xXdxX6xX3xXexX23exX2exX2fxX3xX77xX44xX1d7xX29xX1d7xX3xX4xX6xX35xX3xXcxX1xXc7xXdxX3xX11bxX6xX2exX3xXexX23exX2exX2fxX3xX74xX44xX1d8xX2afxX1d8xX3xX4xX6xX35xX3xX22xX6xX16xXbxX20dxX4xX1xXdxX6xX3xXexX23exX2exX2fxX3xX18xX2xX77xX3xX4xX6xX35xX3xX120xXdxX2exX2fxX6xXbxX23xX2cxX10xX3xXexX23exX2exX2fxX3xX18xX2xX3xX4xX6xX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX0xX7xXexX2cxX23xX2exX2fxX12xXcxX1xX15bxX2exX2fxX3xXexXdxX2exX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX83xXexX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX33xXdxX185xX0xX53xX7xXexX2cxX23xX2exX2fxX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX77xX3xX4xX6xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX3xX2exX2fxX6xXccxX3xX7xX6xX20dxX3xX20fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxXbxX3xX4xX69xX2exX1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX22x5ed2xX3xX68x32b1xX3cxX62xX3xX68xX3cxX18xX1d7xX1d8xX1d8xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX3xX2exX2fxX6xXccxX3xX7xX6xX20dxX3xX20fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxXbxX3xX4xX69xX2exX1xX3xXexXf3xXdxX3xXex95e2xX2exX1xX3xX68xX130xX3xX224xX16exX6xX3xX27xX3xX37xX22bxX2exX2fxX3xXcxX130xX20dxX185xX3xX2exX6xX16xX35xX3xX2afxX1d7xX3xXexX20dxX32dxXdxX35xX3xX5xX130xX3xX4xX15bxX2exX2fxX3xX26xX50xX2exX3xX37xXdxX39xXexX3xX3cxX6xX16xX35xX3xXb1xX16exX6xX3xX4xX1xX663xX3xXexXf3xXdxX3xX48axX20dxXbbxX2exX3xX11bxX15xX3xX22xX1xX50xX2exX35xX3xXcxX1xX130xX2exX1xX3xXbxX1xX71xX3xX62xX69xXdxX3xX10cxX1x431cxX2exX2fxX44xX3xX3cxX2fxX130xXccxX3xX2xX2afxX53xX77xX53xX74xX19xX74xX2xX35xX3xXexX1aaxX3xX115xX6xX5xX6xXccxX7xXdxX6xX3xX2exX1xXbbxXbxX3xX4xX69xX2exX1xX3xX68xX130xX3xX224xX16exX6xX3xX27xX3xX37xX22bxX2exX2fxX3xXcxX130xX20dxX3xXexX2cxX15xX2exX3xXexX130xX20dxX3xX10cxX37xXcxX3xX3cx88d5xX10cxXcxa99axX3cxX713xX3xX24xX130xX3xXb1xX32xX385xX4xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX3xX2exX2fxX6xXccxX3xX7xX6xX20dxX3xX20fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxXbxX3xX4xX69xX2exX1xX3xXexXf3xXdxX3xXexX663xX2exX1xX3xX68xX130xX3xX224xX16exX6xX3xX27xX3xX37xX22bxX2exX2fxX3xXcxX130xX20dxX44xX3x9e6axX83xXexX3xX48axX20dxX69xX3x213fx6568xXexX3xX2exX2fxX1xXdxX39xX16xX3xX5xb4c0xX2exX3xX77xX3xX2exX2fxX130xXccxX3xX2xX29xX53xX77xX53xX74xX19xX74xX2xX3xX26xX32xX121xX2exX2fxX3xXexX113xX2exX1xX3xX24xX33xXdxX3xX120xX631xX224xX27xX22xX23xX37xX27xX74xX44xX3xX62xXdxX39xX2exX3xXb1xX6xX2exX2fxX3xXb1xX32xX385xX4xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX35xX3xXb1xXdxX458xX20dxX3xXexX2cxX16exX3xXexXf3xXdxX3xXcxX2cxX20dxX2exX2fxX3xXexX50xX16xX3xX80xX3xXexX83xX3xX1xX20dxXccxX39xX2exX3xX11bxX23xX2exX2fxX3xX4d4xXdxX458xX2exX35xX3xXexX663xX2exX1xX3xX68xX130xX3xX224xX16exX6xX3xX27xX3xX37xX22bxX2exX2fxX3xXcxX130xX20dxX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX22xX631xX3xX68xX634xX3cxX62xX3xX68xX3cxX18xX1d7xX1d8xX45xX3xXb1xX32xX385xX4xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX3xX2exX2fxX6xXccxX3xX7xX6xX20dxX3xX20fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxXbxX3xX4xX69xX2exX1xX3xXexXf3xXdxX3xXexX663xX2exX1xX3xX120xX41xX4xX3xXcxX2cxX23exX2exX2fxX185xX3xX2exX6xX16xX35xX3xX2afxX1d8xX3xXexX20dxX32dxXdxX35xX3xX5xX130xX3xX4xX15bxX2exX2fxX3xX26xX50xX2exX3xX37xXdxX39xXexX3xX3cxX6xX16xX35xX3xXb1xX16exX6xX3xX4xX1xX663xX3xXexXf3xXdxX3xX1xX20dxXccxX39xX2exX3xX75dxXdxX83xX2exX3xbb8fxX32xX121xX2exX2fxX35xX3xXexX663xX2exX1xX3xXcxX1xXc7xXdxX3xX68x709axX2exX1xX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX22xX631xX3xX68xX634xX3cxX62xX3xX68xX3cxX18xX1d7xX1d8xX29xX3xXb1xX32xX385xX4xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX3xX2exX2fxX6xXccxX3xX7xX6xX20dxX3xX20fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxXbxX3xX4xX69xX2exX1xX3xXexXf3xXdxX3xXexX663xX2exX1xX3xX120xX41xX4xX3xXcxX2cxX23exX2exX2fxX185xX3xX2ex2c70xX35xX3xX74xX77xX3xXexX20dxX32dxXdxX35xX3xX5xX130xX3xX4xX15bxX2exX2fxX3xX26xX50xX2exX3xX37xXdxX39xXexX3xX3cxX6xX16xX35xX3xXb1xX16exX6xX3xX4xX1xX663xX3xXexXf3xXdxX3xX1xX20dxXccxX39xX2exX3xX22x6e8cxX16xX3xX115xa3bcxX35xX3xXexX663xX2exX1xX3xX4d4xX10fxX2exX2fxX3xX3cxX6xXdxX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX22xX631xX3xX68xX634xX3cxX62xX3xX68xX3cxX18xX1d7xX1d7xX19xX3xXb1xX32xX385xX4xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX3xX2exX2fxX6xXccxX3xX7xX6xX20dxX3xX20fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxXbxX3xX4xX69xX2exX1xX3xXexXf3xXdxX3xXexX663xX2exX1xX3xX120xX41xX4xX3xXcxX2cxX23exX2exX2fxX185xX3xX2exX6xX16xX35xX3xX74xX77xX3xXexX20dxX32dxXdxX35xX3xX5xX130xX3xX4xX15bxX2exX2fxX3xX26xX50xX2exX3xX37xXdxX39xXexX3xX3cxX6xX16xX35xX3xXb1xX16exX6xX3xX4xX1xX663xX3xXexXf3xXdxX3xX1xX20dxXccxX39xX2exX3xX11bxX50xX16xX3xXcxX1xX6xX23xX35xX3xXexX663xX2exX1xX3xX10cxX1xX139xX3xXcxX1x1f06xX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX22xX631xX3xX68xX634xX3cxX62xX3xX68xX3cxX18xX1d7xX1d7xX2xX3xXb1xX32xX385xX4xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX3xX2exX2fxX6xXccxX3xX7xX6xX20dxX3xX20fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxXbxX3xX4xX69xX2exX1xX3xXexXf3xXdxX3xXexX663xX2exX1xX3xX120xX41xX4xX3xXcxX2cxX23exX2exX2fxX185xX3xX2exX6xX16xX35xX3xX74xX45xX3xXexX20dxX32dxXdxX35xX3xX5xX130xX3xX4xX15bxX2exX2fxX3xX26xX50xX2exX3xX37xXdxX39xXexX3xX3cxX6xX16xX35xX3xXb1xX16exX6xX3xX4xX1xX663xX3xXexXf3xXdxX3xX48axX20dxXbbxX2exX3xX2xX2xX35xX3xXcxX1xX130xX2exX1xX3xXbxX1xX71xX3xX62xX10fxX3xX22xX1xX113xX3xX115xXdxX2exX1xX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX3cxX2fxX130xXccxX3xX74xX45xX53xX18xX53xX74xX19xX74xX2xX35xX3xX68xX3cxX18xX1d7xX1d8xX45xX27xX18xX1d7xX1d7xX2xX3xXexX1aaxX3xX10cxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX2exX10xX7xX3xX2exX1xXbbxXbxX3xX4xX69xX2exX1xX3xX120xX50xX2exX3xX49xX6xXccxX3xX22xX771xX2exX3xXcxX1xX121xX3xXexX2cxX15xX2exX3xX4xX1xX20dxXccxX83xX2exX3xX49xX6xXccxX3x299dxX62xX29xX2afxX77xX2afxX3xX24xX130xX3xXb1xX32xX385xX4xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX3xX2exX2fxX6xXccxX3xX7xX6xX20dxX3xX20fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxXbxX3xX4xX69xX2exX1xX3xXexXf3xXdxX3xXexX663xX2exX1xX3xX120xX41xX4xX3xXcxX2cxX23exX2exX2fxX44xX3xX75dxX83xXexX3xX48axX20dxX69xX3xX765xX766xXexX3xX2exX2fxX1xXdxX39xX16xX3xX5xX771xX2exX3xX2afxX3xX2exX2fxX130xXccxX3xX2xX29xX53xX77xX53xX74xX19xX74xX2xX3xX26xX32xX121xX2exX2fxX3xXexX113xX2exX1xX3xX24xX33xXdxX3xX120xX631xX224xX27xX22xX23xX37xX27xX74xX44xX3xX62xXdxX39xX2exX3xX4xXc7xX4xX3xX49xX39xX2exX1xX3xX2exX1xX50xX2exX3xXb1xX6xX2exX2fxX3xXb1xX32xX385xX4xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX35xX3xXb1xXdxX458xX20dxX3xXexX2cxX16exX3xXexXf3xXdxX3xX68xX39xX2exX1xX3xX24xXdxX39xX2exX3xX2afxX19xX3xXcxX1xXc7xX2exX2fxX3xX18xX35xX3xX120xX41xX4xX3xXcxX2cxX23exX2exX2fxX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX0xXdxX16xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xXexX1xX20dxX16xX49xX3xX26xX1xXdxX26xX10xX3xXdxX22xX10xX2exXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxa281xXdxX26xXexX1xX185xX3xX18xX45xX29xXbxX765xXd2xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX185xX3xX2afxX74xX1d8xXbxX765xXd2xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX44xX49xX6xX23xX1xX6xXexXdxX2exX1xX44xX24xX2exX53xX2exX10xXc2axX7xX53xX74xX2xX74xX19xX53xX2xX19xX1d8xX26xX18xX2xX29xX19xX19xX19xX2afxXexX1d8xX74xX1d7xX45xX74xX5xX19xX44x662fxXbxX2fx4a27xX2cxX9xX18xX29xX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xXdxX26xX27xX2xX29xX3xXexX2cxX23xX2exX2fxX3xX2exX32xX33xX4xX35xX3xX37xXdxX39xXexX3xX3cxX6xX16xX3xX4xX41xX3xX18xX44xX45xX19xX29xX3xX49xX39xX2exX1xX3xX2exX1xX50xX2exXaxX3xXc2axXdxX26xXexX1xX9xXaxX18xX45xX29xXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX2afxX74xX1d8xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX0xXdxX16xX2fxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX44xX49xX6xX23xX1xX6xXexXdxX2exX1xX44xX24xX2exX53xX2exX10xXc2axX7xX53xX74xX2xX74xX19xX53xX2xX19xX1d8xX26xX18xX2xX29xX19xX19xX2xX18xXexX29xX2afxX18xX74xX5xX2xX44xXc7cxXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xXdxX26xX27xX2xX29xX3xXexX2cxX23xX2exX2fxX3xX2exX32xX33xX4xX35xX3xX37xXdxX39xXexX3xX3cxX6xX16xX3xX4xX41xX3xX18xX44xX45xX19xX29xX3xX49xX39xX2exX1xX3xX2exX1xX50xX2exXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX0xX7xXexX2cxX23xX2exX2fxX12xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX2fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxX2exX3xXexX2cxX23xX2exX2fxX3xX2exX32xX33xX4xX0xX53xX7xXexX2cxX23xX2exX2fxX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX22xX631xX3xX68xX634xX3cxX62xX3xX68xX3cxX18xX1d7xX1d8xX77xX3xX2fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxX2exX3xXexXf3xXdxX3xXexX663xX2exX1xX3xX11bxXf3xX2exX2fxX3xX120xX121xX2exX185xX3xX2exX909xX35xX3xX74xX2afxX3xXexX20dxX32dxXdxX35xX3xXb1xX16exX6xX3xX4xX1xX663xX3xXexXf3xXdxX3xX1xX20dxXccxX39xX2exX3xX22xX1xXdxX3xX11bxX23exX2exX2fxX35xX3xXexX663xX2exX1xX3xX11bxXf3xX2exX2fxX3xX120xX121xX2exXd2xX3xX5xX130xX3x96b3xX2xX3xX4xX7axX6xX3xX68xX3cxX18xX1d8xX29xX2xX35xX3xXb1xXc4xX3xXb1xX32xX385xX4xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX3xXexX2cxX32xX33xX4xX3xXb1xX41xX44xX3xX75dxX83xXexX3xX48axX20dxX69xX3xX765xX766xXexX3xX2exX2fxX1xXdxX39xX16xX3xX2exX2fxX130xXccxX3xX74xX19xX53xX77xX53xX74xX19xX74xX2xX3xX26xX32xX121xX2exX2fxX3xXexX113xX2exX1xX3xX24xX33xXdxX3xX120xX631xX224xX120xX27xX22xX23xX37xX27xX74xX44xX3xX62xXdxX39xX2exX3xXb1xX6xX2exX2fxX3xXb1xX32xX385xX4xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX35xX3xXb1xXdxX458xX20dxX3xXexX2cxX16exX3xXexXf3xXdxX3xXcxX2cxX20dxX2exX2fxX3xXexX50xX16xX3xX80xX3xXexX83xX3xX1xX20dxXccxX39xX2exX3xX22xX1xXdxX3xX11bxX23exX2exX2fxX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX22xX631xX3xX68xX634xX3cxX62xX3xX68xX3cxX18xX1d7xX1d8xX1d7xX3xX2fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxX2exX3xXexXf3xXdxX3xXexX663xX2exX1xX3xX62xX69xXdxX3xXa5xX32xX121xX2exX2fxX185xX3xX2exX909xX35xX3xX2xX2afxX3xXexX20dxX32dxXdxX35xX3xXb1xX16exX6xX3xX4xX1xX663xX3xXexXf3xXdxX3xXcxX1xX130xX2exX1xX3xXbxX1xX71xX3xX62xX69xXdxX3xXa5xX32xX121xX2exX2fxX35xX3xXexX663xX2exX1xX3xX62xX69xXdxX3xXa5xX32xX121xX2exX2fxXd2xX3xX5xX130xX3xXe42xX2xX3xX4xX7axX6xX3xX68xX3cxX18xX77xX18xX1d8xX35xX3xXb1xXc4xX3xXb1xX32xX385xX4xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX3xXexX2cxX32xX33xX4xX3xXb1xX41xX44xX3xX75dxX83xXexX3xX48axX20dxX69xX3xX765xX766xXexX3xX2exX2fxX1xXdxX39xX16xX3xX2exX2fxX130xXccxX3xX74xX19xX53xX77xX53xX74xX19xX74xX2xX3xX26xX32xX121xX2exX2fxX3xXexX113xX2exX1xX3xX24xX33xXdxX3xX120xX631xX224xX120xX27xX22xX23xX37xX27xX74xX44xX3xX62xXdxX39xX2exX3xXb1xX6xX2exX2fxX3xXb1xX32xX385xX4xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX35xX3xXb1xXdxX458xX20dxX3xXexX2cxX16exX3xXexXf3xXdxX3xX68xX39xX2exX1xX3xX24xXdxX39xX2exX3xX3cxX1xXdxX3xXexX663xX2exX1xX3xX62xX69xXdxX3xXa5xX32xX121xX2exX2fxX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX22xX631xX3xX68xX634xX3cxX62xX3xX68xX3cxX18xX1d7xX1d7xX74xX3xX2fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxX2exX3xXexXf3xXdxX3xXexX663xX2exX1xX3xX37xX133xX2exX1xX3xX10cxX1xX139xX4xX185xX3xX2exX909xX35xX3xX2afxX77xX3xXexX20dxX32dxXdxX35xX3xXb1xX16exX6xX3xX4xX1xX663xX3xXexXf3xXdxX3xX1xX20dxXccxX39xX2exX3xX68xX8a6xX2exX1xX3xX894xX20dxXccxX15xX2exX35xX3xXexX663xX2exX1xX3xX37xX133xX2exX1xX3xX10cxX1xX139xX4xXd2xX3xX5xX130xX3xXe42xX2xX3xX4xX7axX6xX3xX68xX3cxX2afxX19xX1d8xX45xX35xX3xXb1xXc4xX3xXb1xX32xX385xX4xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX3xXexX2cxX32xX33xX4xX3xXb1xX41xX44xX3xX75dxX83xXexX3xX48axX20dxX69xX3xX765xX766xXexX3xX2exX2fxX1xXdxX39xX16xX3xX2exX2fxX130xXccxX3xX74xX19xX53xX77xX53xX74xX19xX74xX2xX3xX26xX32xX121xX2exX2fxX3xXexX113xX2exX1xX3xX24xX33xXdxX3xX120xX631xX224xX120xX27xX22xX23xX37xX27xX74xX44xX3xX62xXdxX39xX2exX3xXb1xX6xX2exX2fxX3xXb1xX32xX385xX4xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX35xX3xXb1xXdxX458xX20dxX3xXexX2cxX16exX3xXexXf3xXdxX3xX68xX39xX2exX1xX3xX24xXdxX39xX2exX3xXa5xXc4xX3xX4xX1xXdxX83xX2exX3xXexX663xX2exX1xX3xX37xX133xX2exX1xX3xX10cxX1xX139xX4xX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX22xX631xX3xX68xX634xX3cxX62xX3xX68xX3cxX18xX1d7xX1d7xX2afxX27xX68xX3cxX18xX1d7xX1d7xX29xX35xX3xX68xX3cxX18xX1d7xX45xX2afxX27xX68xX3cxX18xX1d7xX45xX77xX3xX2fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxX2exX3xXexXf3xXdxX3xXexX663xX2exX1xX3xX68xX1fxX4xX3xX3cxXdxX2exX1xX185xX3xX1d7xX3xX4xX6xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX2cxX32xX488xX2exX2fxX3xX1xX385xXbxX3xXe42xX2xX3xXexX2cxX23xX2exX2fxX3xX20fxX1xX20dxX3xXbxX1xX23xX2exX2fxX3xXexX23xX69xX35xX3xXb1xXc4xX3xXb1xX32xX385xX4xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX3xXexX1aaxX3xXexX2cxX32xX33xX4xX35xX3xX2xX3xXe42xX2xX3xX24xX130xX3xX74xX3xX4xX6xX3xXb1xX6xX2exX2fxX3xXb1xXdxX458xX20dxX3xXexX2cxX6xX3xX26xX16exX4xX1xX3xXexX165xX44xX3xX75dxX83xXexX3xX48axX20dxX69xX3xX765xX766xXexX3xX2exX2fxX1xXdxX39xX16xX3xX2exX2fxX130xXccxX3xX2xX29xX27xX74xX19xX53xX77xX53xX74xX19xX74xX2xX3xX26xX32xX121xX2exX2fxX3xXexX113xX2exX1xX3xX24xX33xXdxX3xX120xX631xX224xX120xX27xX22xX23xX37xX27xX74xX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX22xX631xX3xX68xX634xX3cxX62xX3xX68xX3cxX18xX1d7xX45xX19xX27xX68xX3cxX18xX1d7xX45xX74xX3xX2fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxX2exX3xXexXf3xXdxX3xXcxX1xX130xX2exX1xX3xXbxX1xX71xX3xX62xX10fxX3xX22xX1xX113xX3xX115xXdxX2exX1xX185xX3xX5xX130xX3xX19xX2afxX3xX16x6b01xX3xX4xX23xX2exX35xX3xXb1xX6xX2exX2fxX3xXb1xXdxX458xX20dxX3xXexX2cxX6xX3xX26xX16exX4xX1xX3xXexX165xX44xX3xX75dxX83xXexX3xX48axX20dxX69xX3xX765xX766xXexX3xX2exX2fxX1xXdxX39xX16xX3xX2exX2fxX130xXccxX3xX74xX19xX53xX77xX53xX74xX19xX74xX2xX3xX26xX32xX121xX2exX2fxX3xXexX113xX2exX1xX3xX24xX33xXdxX3xX120xX631xX224xX120xX27xX22xX23xX37xX27xX74xX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX22xX631xX3xX68xX634xX3cxX62xX3xX68xX3cxX18xX1d7xX45xX1d8xX27xX68xX3cxX18xX45xX19xX29xX3xX2fxX1xXdxX3xX2exX1xXbbxX2exX3xXexXf3xXdxX3xXexX663xX2exX1xX3xX68xX1fxX4xX3xX104xXdxX6xX2exX2fxXd2xX3xX2xX29xX3xX4xX6xX3xX5xX130xX3xXe42xX2xX3xX5xXdxX15xX2exX3xX48axX20dxX6xX2exX3xX4xXc7xX4xX3xX75dxX1xX20dxX3xX4xX15bxX2exX2fxX3xX2exX2fxX1xXdxX39xXbxX3xXb15xX20dxX6xX2exX2fxX3xX22xX1xX50xX20dxX35xX3xX37xX50xX2exX3xXcxX2cxX20dxX2exX2fxX35xX3xX2afxX3xX4xX6xX3xXexX2cxX23xX2exX2fxX3xX20fxX1xX20dxX3xXbxX1xX23xX2exX2fxX3xXexX42dxX6xX35xX3xX74xX3xX4xX6xX3xXb1xX32xX385xX4xX3xXbxX1xXc7xXexX3xX1xXdxX39xX2exX3xX48axX20dxX6xX3xX765xX766xXexX3xX2exX2fxX1xXdxX39xX16xX3xXexX771xX16xX3xX7xX23xXc7xXexX3xXb1xX71xXdxX3xX24xX33xXdxX3xX4xXc7xX4xX3xXb1xX71xXdxX3xXexX32xX385xX2exX2fxX53xX4xX7exX2exX2fxX3xXb1xX10fxX2exX2fxX3xX4xX41xX3xX2exX2fxX20dxXccxX3xX4xX121xX44xX3xX75dxX83xXexX3xX48axX20dxX69xX3xX765xX766xXexX3xX2exX2fxX1xXdxX39xX16xX3xX26xX32xX121xX2exX2fxX3xXexX113xX2exX1xX3xX24xX33xXdxX3xX120xX631xX224xX120xX27xX22xX23xX37xX27xX74xX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX0xX7xXexX2cxX23xX2exX2fxX12xXcxX8a6xX2exX1xX3xX1xX8a6xX2exX1xX3xXb1xXdxX458xX20dxX3xXexX2cxX16exX185xX0xX53xX7xXexX2cxX23xX2exX2fxX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX19xX74xX3xX49xX39xX2exX1xX3xX2exX1xX50xX2exX3xXb1xX32xX385xX4xX3xX4xX15bxX2exX2fxX3xX49xX71xX3xX20fxX1xX42dxXdxX3xX49xX39xX2exX1xX185xX3xX68xX3cxX74xX29xX2afxX77xX27xX68xX3cxX74xX45xX29xX18xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX120xX71xX3xX4xX6xX3xX50xX16xX3xXexX113xX2exX1xX3xX24xX33xXdxX3xX120xX631xX224xX120xX27xX22xX23xX37xX27xX74xX185xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12x8d89xX3xX11bxX771xX2exX3xX2xX185xX3xX1d8xX2afxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX14edxX3xX11bxX771xX2exX3xX74xX185xX3xX2afxX18xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX14edxX3xX11bxX771xX2exX3xX2afxX185xX3xX74xX2afxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX120xX71xX3xX4xX6xX3xXexX441xX3xX24xX23xX2exX2fxX185xX3xX2afxX29xX3xX4xX6xX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX120xX71xX3xX4xX6xX3xXb1xXdxX458xX20dxX3xXexX2cxX16exX3xX20fxX1xX42dxXdxX185xX3xX74xX44xX1d8xX45xX29xX3xX4xX6xX44xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX120xX71xX3xX2exX2fxX32xX488xXdxX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX185xX3xXcxX32dxX2exX2fxX3xX7xX71xX3xX2exX2fxX32xX488xXdxX3xXexXdxX83xXbxX3xX765xX139xX4xX3xX2fxX771xX2exX3xX24xX130xX3xX2exX1xXbbxXbxX3xX4xX69xX2exX1xX3xXexX1aaxX3xX24x5fe9xX2exX2fxX3xX26xX16exX4xX1xX3xXb1xX6xX2exX2fxX3xXb1xX32xX385xX4xX3xXexX1xX10xX23xX3xX26xd3d4xXdxX3xX7x62e3xX4xX3xX20fxX1xX42dxX10xX3xX1d3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX1dfxX185xX3xX2xX74xX2xX44xX19xX2xX19xX35xX3xXexX2cxX23xX2exX2fxX3xXb1xX41xX185xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX22xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX3xXexXbbxXbxX3xXexX2cxX20dxX2exX2fxX3xXexXf3xXdxX3xX68xX39xX2exX1xX3xX24xXdxX39xX2exX185xX3xX74xX44xX74xX2xX1d7xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX22xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX3xXexXbbxXbxX3xXexX2cxX20dxX2exX2fxX3xXexXf3xXdxX3xX4xX121xX3xX7xX17bxX3xX20fxX1xXc7xX4xX185xX3xX2afxX74xX44xX2afxX18xX45xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX27xX3xX22xXc7xX4xX1xX3xX5xXccxX3xXexXf3xXdxX3xX2exX1xX130xX35xX3xX2exX121xXdxX3xX5xX32xX20dxX3xXexX2cxX139xX185xX3xX45xX1d8xX44xX18xX18xX77xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX23xX26xXccxXaxX12xX0xXdxX16xX2fxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX44xX49xX6xX23xX1xX6xXexXdxX2exX1xX44xX24xX2exX53xX2exX10xXc2axX7xX53xX74xX2xX74xX19xX53xX2xX19xX1d8xX26xX18xX2xX29xX19xX19xX2xX18xXexX2afxX74xX2xX5xX74xX44xXc7cxXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xXdxX26xX27xX2xX29xX3xXexX2cxX23xX2exX2fxX3xX2exX32xX33xX4xX35xX3xX37xXdxX39xXexX3xX3cxX6xX16xX3xX4xX41xX3xX18xX44xX45xX19xX29xX3xX49xX39xX2exX1xX3xX2exX1xX50xX2exXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX20dxX2cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xXcxX1xXc7xXdxX3xX68xX8a6xX2exX1xX53xX120xX75dx48d5xX4d4xX120xX0xX53xXbxX12