Phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, đại hội Đảng các cấp
(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo, 3 lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng cần phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
4fdax6fd2xb9f9xcb56xcce9x6fe4xb9d3x98d0x93d0xX7x856bx6177x9ab7x81e8x78c0x6caaxX5x9c1cxXax7277x55baxX1x6872xXdxX3xX1x87b9xXbxX3x883ex61ccxb880xX3xa003x825cxX3xX6xae21xX3xXexX1ex5567xX24xX3xX4xc7b4xX4xX3xX7xce98xX3x8eb8xXdxX21xX24xX3xX4xX1x8675xX24xX1xX3xXex5a1fx7217x95bdxX3xcc42x7d8cxXdxX3xX1x8a14xXdxX3xa5f7xX1dxX24xc56axX3xX4xX2cxX4xX3xX4xa67dxXbxX0x7bf4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb840xX10xX6xc5c7xXaxX12xX13xX1x5cccxX3x6d8exX1xb052xX3xXexX3fxX4xX1xX3xad8dxa37cxaa30x59e9xX3xXex64b6xX24xX1xX3xX66xX28xX3xXcx6a9axX24xX1xX3xX7bxX4dxac94x846ax7114xX24xX3xX66xcd81xX24xX4dxX3x661exX87xX24xX1xX3xX4xX1xX7fxX3xX42xX43xX1exX40xX3x5ce9xX3xX5xX30xX4xX3xX5x57c3xX19xX24xX4dxX3xb869xX8dx73bdxX24xX3xX7xX30xX40xX3xX70x8ae7xX24xX4dxX3xX6xX24xX40xX3xX7axXdxb89fxX24xX3xXbxX1xa9a9xX24xX4dxX3xX4x5aeexX24xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX3xX4xX2cxX4xX3xX7xX30xX3xX32xXdxX21xX24xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX3xc22bxX8dxX6xX24xX3xXexX3exc6b8xX24xX4dxX40xX3xX24xX1xX54xXexX3xX5xX28xX3xX4axX43xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX4axX1dxX24xX4dxX3xX1cxX47xX3xXexX7fxX24xX1xX3xX5xXcfxX24xX3xXexX1x88e4xX3xc107x8b84xX131xX3xX20xX28xX3xX4axX43xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX4axX1dxX24xX4dxX3xXexX1exX28xX24xX3xX100xX8dxX15xX4xX3xX5xXcfxX24xX3xXexX1xX12fxX3xX131xX132xX132xX132xb51exX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1exX69xX8exXaxX12x59eaxX2cxX24xX4dxX3xX24xX6xX8exX3xb4dfxa2ddxX57xbc13x86b0xX40xX3xX69xXacxc545xXdxX3xX7xX30xX3xX4xX1xX72xX3xXexX3ex5800xX3xX4xX72xX6xX3xX13xX1xX6exX3xX70xX1xX72xX3xXexX3fxX4xX1xX3xX79xX7axX7bxX7cxX3xXexX7fxX24xX1xX3xX7bxX4dxX8dxX8exX8fxX24xX3xX66xX93xX24xX4dxX3xX97xX87xX24xX1xX40xX3xX5xXdxXc5xX24xX3xX24xX4dxX28xX24xX1xX3xXb1xX8dxXb3xX24xX3xX7xX30xX40xX3xX70xXbbxX24xX4dxX3xX6xX24xX40xX3xX7axXdxXc5xX24xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xXex94d5xX3xX4xX1xX12fxX4xX3xX1xX47xXdxX3xX24xX4dxX1xX3fxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX21xX24xX3xX7bxX4dxX1xX3fxX3xX42xX3fxX24xX1xX3x6db4xXa5xX57xa318xX20bxX2x81f5xX3xX4xX72xX6xX3xX70xX1xX39xX24xX1xX3xXbxX1xX72xX3xX20xc4b4xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX4dxXdx93e7xX6xX3xX7axX47xX3xX70xXbbxX24xX4dxX3xX6xX24xX40xX3xX7axX47xX3xXb1xX8dxX15xX4xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xXexX3exX1exX24xX4dxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX21xX24xX3xX24xX1xXdxX21xa26dxX3xX20xc4afxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xX100xX8dxX15xX4xX3xX4dxXdxX6xX40xX3xX1cxX1dxX1exX3xX42xX1dxX260xX3xXexX3ex5248xXexX3xXexX30xX40xX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX3xc26bx7cbexX3xX1xX47xXdxX40xX3xX42xX54xX8dxX3xXexX3exX6xX24xX1xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xX4xX1xX15xX24xX4dxX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX43xX260xX3xX20xX28xX3xX24xX1xXdxX21xX260xX3xX20xX263xX3xX100xX8dxX15xX4xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xX24xcc2cxX260xX3xX20exX20bxX20exX20bxX15bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1exX69xX8exXaxX12xX0xXdxX260xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX24xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXax663bxXdxX69xXexX1x9bcbxX3xX17bxX2xb775xXbxX297x9570xX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX314xX3x7721xX2xX20bxXbxX297xX31bxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX314xX57xX57xXdxX15bxX1cxX6xX1exX1xX6xXexXdxX24xX1xX15bxX20xX24xX57xX24xX10xX30fxX7xX57xX20exX20bxX20exX17dxX57xX2xX20bxX17bxX69xX2xX2xX20exX325xX17bxX325xX20bxXexXa5xX211xX2xX318xXa5xX5xX20bxX15bxa111xXbxX4dx7c09xX3exX9xX2xX17bxX17bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX3xX4xX2cxX4xX3xX7xX30xX3xX32xXdxX21xX24xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX40xX3xX42xX43xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX4axX1dxX24xX4dxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX54xXbxXaxX3xX30fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX17bxX2xX318xXaxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX9xXaxX325xX2xX20bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1exX69xX8exXaxX12xX17bxX3xXexX1xX2cxX24xX4dxX3xX42xXcfxX8dxX3xX24xX2d6xX260xX3xX20exX20bxX20exX20bxX40xX3xX5xX30xX4xX3xX5xXacxX19xX24xX4dxX3xXb1xX8dxXb3xX24xX3xX7xX30xX40xX3xX70xXbbxX24xX4dxX3xX6xX24xX40xX3xX7axXdxXc5xX24xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xXexX1xXacx9c2exX24xX4dxX3xX297xX8dxX8exXc5xX24xX3xXexX3exX6xX1exX3xX42xX1e7xXdxX3xXexX1xXbbxX24xX4dxX3xXexXdxX24xX3xXexX3exX1exX24xX4dxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX21xX24xX3xX24xX1xXdxX21xX260xX3xX20xX263xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xX100xX8dxX15xX4xX3xX4dxXdxX6xX40xX3xX1cxX1dxX1exX3xX42xX1dxX260xX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xXexX3exX288xXexX3xXexX30xX40xX3xX42xX54xX8dxX3xXexX3exX6xX24xX1xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xX4xX1xX15xX24xX4dxX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX43xX260xX3xX20xX28xX3xX24xX1xXdxX21xX260xX3xX20xX263xX3xX100xX8dxX15xX4xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX31bxX3xX4xX1xX72xX3xX42xX47xX24xX4dxX3xX24x8276xX260xX3xX20xX28xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX297xX2cxX4xX3xX260xXdxX24xX1xX3xXexX1xXbbxX24xX4dxX3xXexXdxX24xX40xX3xXexX3exX6xX1exX3xX42xX1e7xXdxX3xXexX18fxX24xX1xX3xX1xX18fxX24xX1xX3xX24xX47xXdxX40xX3xX24xX4dxX1exX43xXdxX3xX1cxXdxXc5xX24xX40xX3xXexX3exXc5xX24xX3xX1cxXdx93c1xX24xX31bxX3xXexX18fxX24xX1xX3xX1xX18fxX24xX1xX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xX1cxXdxXc5xX24xX3xX4dxXdxX183xXdxX40xX3xX1cxXdxX522xX24xX3xX42xX1dxX1exX40xX3xX1xX1exX43xXexX3xX42xX47xX24xX4dxX3xX297xX8dxX54xXexX3xX24xX1xX288xXbxX3xX4xX1dxX24xX1xX31bxX3xX1xX1exX43xXexX3xX42xX47xX24xX4dxX3xX4xX72xX6xX3xX4xX2cxX4xX3xX5xX1exX43xXdxX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX43xX260xX40xX3xXexX21xX3xX24xX43xX24xX3xX297xX298xX3xX1xX47xXdxX3xXexX3exXc5xX24xX3xX42xX3fxX6xX3xX1cxX28xX24xX15bxX3xX4ax72adxX4xX3xX1cxXdxX21xXexX3xX5xX28xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX5xX28xX260xX3xXexX15xXexX3xX4xXbbxX24xX4dxX3xXexX2cxX4xX3xX24xX4d4xX260xX3xX1cxX4d4xXexX3xX20xX28xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX21xX24xX3xXexX15xXexX3xX24xX1xXdxX21xX260xX3xX20xX263xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xX4xX1xX15xX24xX4dxX3xX70xX1exX20xXdxX69x5c93xX2xX211xX15bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1exX69xX8exXaxX12xX0xXdxX260xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX24xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX30fxXdxX69xXexX1xX314xX3xX17bxX2xX318xXbxX297xX31bxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX314xX3xX325xX2xX20bxXbxX297xX31bxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX314xX57xX57xXdxX15bxX1cxX6xX1exX1xX6xXexXdxX24xX1xX15bxX20xX24xX57xX24xX10xX30fxX7xX57xX20exX20bxX20exX17dxX57xX2xX20bxX17bxX69xX2xX2xX20exX325xX17bxX318xX17bxXexX2xX20bxX20bxX318xX2xX5xX20bxX15bxX366xXbxX4dxX369xX3exX9xX2xX2xaf87xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX3xX4xX2cxX4xX3xX7xX30xX3xX32xXdxX21xX24xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX40xX3xX42xX43xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX4axX1dxX24xX4dxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX54xXbxXaxX3xX30fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX17bxX2xX318xXaxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX9xXaxX325xX2xX20bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX6xXbxXexXdxX1exX24xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxXexX10xX297xXexX5fdxX6xX5xXdxX4dxX24xX314xX3xX366xX8dxX7xXexXdxc378xX8exX31bxXaxX12xX4axX43xXdxX3xXexX2cxX3xX66xX1exX28xX24xX4dxX3x89bfxXdx71afxXexX3xX7cx6f61xX24xX4dxX3xX5fdxX3xX13xX1xX6exX3xX70xX1xX7fxX3xX1xX8dxX8exX3xXexX3exXacx5fa1xX24xX4dxX3xXcxX1xX6xX260xX3xX260xXacxX8dxX3xXexX3exXacxX756xX24xX4dxX3xX7axX47xX3xX42xX47xXdxX3xX7axXdxXc5xX24xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xX66xX28xX3xXcxX87xX24xX1xX314xX3xX0xX10xX260xX12xXa5xX3xX24xX4dxX28xX24xX1xX3xX42xX298xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX4xX1xX5a5xXexX3xX4xX1x843dxX3xX20xX183xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX54xXbxX40xX3xX24xX4dxX28xX24xX1xX40xX3xX42xX3fxX6xX3xXbxX1xXacx6fa7xX24xX4dxX3xX24xX4d4xX260xX3xX4xX1xX4d4xX4xX3xX69xXdxX8fxX24xX3xX1cxXdxX73dxX24xX3xXexX18fxX24xX1xX3xX1xX18fxX24xX1xX3xX69xX3fxX4xX1xX3xX1cxX21xX24xX1xX3xX70xX1exX20xXdxX69xX3xX5fdxX2xX211xX40xX3xXexX1xX28xX24xX1xX3xX5xX288xXbxX3xX4xX2cxX4xX3xXexX1e7xX40xX3xX4xX1xX15xXexX3xX32xXdxX522xX260xX3xX69xX3fxX4xX1xX40xX3xX32xX1xX6xXdxX3xX1cxX2cxX1exX3xX8exX3xXexX73dxX3xX1xX1exX43xXexX3xX42xX47xX24xX4dxX3xX20exX325xX57xX20exX325xX3xX4dxXdxX42bxX3xXexX43xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xb292xX6xX3xX32xX1x7a44xX8dxX40xX3xX4xX1dxX24xX4dxX3xX1cxXdxX522xX24xX40xX3xX42xXacxX42bxX24xX4dxX3xX260xXcaxX24xX3xX5xX15xXdxX3xX260xX756xX40xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX8dxX8exX73dxX24xX3xX100xX8dxX15xX4xX3xX5xX47x90e3xX3xX97xX28xX260xX3xXexX15xXexX3xX4xXbbxX24xX4dxX3xXexX2cxX4xX3xX4xX1xX8dxX849xX24xX3xX1cxX3fxX3xX20xX3fxX3xXexX3exX39xX3xXexXdxX73dxXbxX3xX24xX1xX288xX24xX3xX42xX2cxXbxX3xX12fxX24xX4dxX3xX24xX1xX8dxX3xX4xXcfxX8dxX3xX4xX1xX1exX3xX4xXbbxX24xX4dxX3xX69xXb3xX24xX3xX73bxXdxX21xXexX3xX7bxX6xX260xX3xX20xX222xX3xXexc8dexX3xX20xce94xX24xX4dxX3xX69xX3fxX4xX1xX3xX42xX522xX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX5xX8exX3xX42x5e8exX24xX4dxX3xX100xX8dxX8exX3xX42xX3fxX24xX1xX15bxX0xX57xX10xX260xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1exX69xX8exXaxX12xXcxX1xXbbxX24xX4dxX3xX100xX8dxX6xX3xX4xXbbxX24xX4dxX3xXexX2cxX4xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX42xX298xX3xXexX1xX6xX260xX3xX260xXacxX8dxX3xX4xX1xX1exX3xX4xX54xXbxX3xX72xX8exX40xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xX100xX8dxX8exX222xX24xX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX54xXbxX3xX4xX1xX7fxX3xX42xX43xX1exX3xX4dxXdxX1dxXdxX3xX100xX8dxX8exX73dxXexX3xX32xX3fxXbxX3xXexX1xX42bxXdxX3xX24xX1xXdxX222xX8dxX3xX20xX54xX24xX3xX42xX222xX3xXbxX1xX12fxX4xX3xXexX43xXbxX40xX3xX4dxX6exXbxX3xXbxX1xXcfxX24xX3xX4dxXdxX22fxX3xX20xX22fxX24xX4dxX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX40xX3xXexX3exX288xXexX3xXexX30xX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX3xX297xX298xX3xX1xX47xXdxX3xXexX3exXc5xX24xX3xX42xX3fxX6xX3xX1cxX28xX24xX15bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1exX69xX8exXaxX12xX0xXdxX260xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX24xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX30fxXdxX69xXexX1xX314xX3xX17bxX2xX318xXbxX297xX31bxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX314xX3xX325xX2xX20bxXbxX297xX31bxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX314xX57xX57xXdxX15bxX1cxX6xX1exX1xX6xXexXdxX24xX1xX15bxX20xX24xX57xX24xX10xX30fxX7xX57xX20exX20bxX20exX17dxX57xX2xX20bxX17bxX69xX2xX2xX20exX325xX17dxXa5xX318xXexX2xX17dxXa5xX20exX5xX318xX5fdxX17bxX211xX69xX2xX2xX2xX318xX2xX20exX211xXexX20exX17dxX20exX318xX318xX5xX20bxX15bxX366xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX3xX4xX2cxX4xX3xX7xX30xX3xX32xXdxX21xX24xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX40xX3xX42xX43xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX4axX1dxX24xX4dxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX54xXbxXaxX3xX30fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX17bxX2xX318xXaxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX9xXaxX325xX2xX20bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX6xXbxXexXdxX1exX24xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxXexX10xX297xXexX5fdxX6xX5xXdxX4dxX24xX314xX3xX366xX8dxX7xXexXdxX729xX8exX31bxXaxX12xX4axX43xXdxX3xXexX2cxX3xX7bxX4dxX8dxX8exX8fxX24xX3xX66xX22fxX8dxX3xXcxX1xXbbxX24xX4dxX3xX5fdxX3xX13xX1xX6exX3xX70xX1xX7fxX3xX1xX8dxX8exX3xXexX3exXacxX756xX24xX4dxX40xX3xXcxX1xX6xX260xX3xX260xXacxX8dxX3xXexX3exXacxX756xX24xX4dxX3xX7axX47xX3xX70xX66xXb1xX171xX3xXexX7fxX24xX1xX3xX66xX28xX3xXcxX87xX24xX1xX314xX3xX0xX10xX260xX12xXcxXdxX73dxXbxX3xXexX263xX4xX3xX4xX1xX7fxX3xX42xX43xX1exX3xX1xX8dxX54xX24xX3xX5xX8dxX8exX21xX24xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX2cxX4xX3xX42xX15xXdxX3xXexXacxX19xX24xX4dxX3xX42xX1dxX260xX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX1xX42bxXdxX3xX4dxXdxX6xX24xX40xX3xX100xX8dxXb3xX24xX3xX7xX15xX40xX3xX4xX1xX54xXexX3xX5xXacxX19xX24xX4dxX40xX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX31bxX3xX4xX1xX72xX3xX42xX47xX24xX4dxX3xX5xX30xX4xX3xX5xXacxX19xX24xX4dxX40xX3xXbxX1xXacxX7c1xX24xX4dxX3xXexXdxX21xX24xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xXexX3exX1exX24xX4dxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX21xX24xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xX4xX1xX15xX24xX4dxX3xX1cxX298xX1exX3xX5xX263xXexX40xX3xX7xacfdxX24xX3xX7xX28xX24xX4dxX3xXexX1xX6xX260xX3xX4dxXdxX6xX3xX12fxX24xX4dxX3xX4xX12fxX8dxX3xX32xX1xXdxX3xX4xX6exX3xXexX18fxX24xX1xX3xX1xX8dxX15xX24xX4dxX3xX297xX849xX8exX3xX3exX6xX15bxX0xX57xX10xX260xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1exX69xX8exXaxX12xb386xX5a5xX4xX3xX69xX8d5xX3xX69xX3fxX4xX1xX3xX1cxX21xX24xX1xX3xX70xX1exX20xXdxX69xX3xX32xb62axX1exX3xX69xX28xXdxX3xX20xX28xX3xX69xXdxX8fxX24xX3xX1cxXdxX73dxX24xX3xXbxX1xX12fxX4xX3xXexX43xXbxX40xX3xX24xX1xXacxX24xX4dxX3xXexX18fxX24xX1xX3xX1xX18fxX24xX1xX3xXexX8dxX8exX73dxX24xX3xX1cxXdxXc5xX24xX3xX4dxXdxX183xXdxX3xX4xX7c1xX3xX1cxX1dxX24xX3xX1e7xX24xX3xX42xX3fxX24xX1xX15bxX3xX17bxX3xXexX1xX2cxX24xX4dxX3xX42xXcfxX8dxX3xX24xX2d6xX260xX3xX4xX6exX3xX2xX20exX318xX15bxX20exX20bxX318xX3xX5xXacxX19xXexX3xX24xX4dxXacxX42bxXdxX57xX325xX17dxX15bxX325xX20exX20bxX3xX5xXacxX19xXexX3xXbxX1xXacxX7c1xX24xX4dxX3xXexXdxX21xX24xX3xX297xX8dxX54xXexX40xX3xX24xX1xX288xXbxX3xX4xX1dxX24xX1xX3xX100xX8dxX6xX3xX70xX844xX6xX3xX32xX1xX849xX8dxX3xX100xX8dxX15xX4xX3xXexX73dxX3xX70xXcfxX8dxX3xXcxX3exX10xX1exX3xX20xX28xX3xX70xX1dxX24xX4dxX3xX73bxX741xX24xX4dxX3xbe33xX24xX4dxX3xX5fdxX3xX171xX7c1xX24xX3xX7cxXacxX7c1xX24xX4dxX15bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1exX69xX8exXaxX12xXa5xX3xX5xX30xX4xX3xX5xXacxX19xX24xX4dxX3xX42xX298xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX21xX24xX3xX4xX6exX3xX1xXdxX21xX8dxX3xX100xX72xX6xX3xX4xXbbxX24xX4dxX3xXexX2cxX4xX3xX20xX288xX24xX3xX42xX47xX24xX4dxX3xX100xX8dxXcfxX24xX3xX4xX1xX8eaxX24xX4dxX40xX3xXexX2d6xX24xX4dxX3xX4xXacxX42bxX24xX4dxX3xX4xX72xX24xX4dxX3xX4xX15xX3xX1xX21xX3xXexX1xX15xX24xX4dxX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX3xX4xX7c1xX3xX7xX756xX40xX3xX24xX1xX54xXexX3xX5xX28xX3xX42xX3fxX6xX3xX1cxX28xX24xX3xX20xX8d5xX24xX4dxX3xX4dxXdxX2cxX1exX40xX3xXexX8dxX8exX73dxX24xX3xX1cxXdxXc5xX24xX3xX4dxXdxX183xXdxX31bxX3xX32xXdxX21xX24xX3xXexX1exX28xX24xX40xX3xX24xXb3xX24xX4dxX3xX4xX6xX1exX3xX4xX1xX54xXexX3xX5xXacxX19xX24xX4dxX3xX42xX47xXdxX3xX24xX4dxX741xX3xX69xXb3xX24xX3xX100xX8dxXb3xX24xX3xXexX30xX3xX20xX21xX3xX17axX7cxXb1xXcxX73bxX17exX40xX3xX5xX30xX4xX3xX5xXacxX19xX24xX4dxX3xX4xXbbxX24xX4dxX3xX6xX24xX3xX4xX54xXbxX3xX297xX298xX40xX3xX4xX2cxX4xX3xX260xXbbxX3xX1xX18fxX24xX1xX3xXexX30xX3xX100xX8dxX1dxX24xX3xX42xXacxX42bxX24xX4dxX3xX1cxXdxXc5xX24xX40xX3xXexX1e7xX3xXexX30xX3xX100xX8dxX1dxX24xX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xXexX3exX288xXexX3xXexX30xX40xX3xXexX1e7xX3xXexX28xX8dxX3xXexX1xX8dxX8exX222xX24xX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX40xX3xX5xX28xX260xX3xX24xXcaxX24xX4dxX3xX4xX15xXexX3xXexX3exX1exX24xX4dxX3xX4xXbbxX24xX4dxX3xXexX2cxX4xX3xXexX8dxX8exXc5xX24xX3xXexX3exX8dxX8exX222xX24xX40xX3xX4dxXdxX2cxX1exX3xX69xX263xX4xX3xX20xX288xX24xX3xX42xX47xX24xX4dxX3xX100xX8dxXcfxX24xX3xX4xX1xX8eaxX24xX4dxX15bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1exX69xX8exXaxX12xX0xXdxX260xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX24xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX30fxXdxX69xXexX1xX314xX3xX17bxX2xX318xXbxX297xX31bxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX314xX3xX325xX2xX20bxXbxX297xX31bxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX314xX57xX57xXdxX15bxX1cxX6xX1exX1xX6xXexXdxX24xX1xX15bxX20xX24xX57xX24xX10xX30fxX7xX57xX20exX20bxX20exX17dxX57xX2xX20bxX17bxX69xX2xX2xX20exX325xX691xX20bxXa5xXexX325xX17dxX211xX211xX2xX5xX20bxX15bxX366xXbxX4dxX369xX3exX9xX20exX325xX20bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX3xX4xX2cxX4xX3xX7xX30xX3xX32xXdxX21xX24xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX40xX3xX42xX43xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX4axX1dxX24xX4dxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX54xXbxXaxX3xX30fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX17bxX2xX318xXaxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX9xXaxX325xX2xX20bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX6xXbxXexXdxX1exX24xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxXexX10xX297xXexX5fdxX6xX5xXdxX4dxX24xX314xX3xX366xX8dxX7xXexXdxX729xX8exX31bxXaxX12xXcxX1xXacxX19xX24xX4dxX3xXexX2cxX3xX7bxX4dxX8dxX8exX8fxX24xX3xXcxX1xX3fxX3xXcxX1xX8dxX3xX66xX28xX3xX5fdxX3xX13xX1xX6exX3xXcxX3exXacxX756xX24xX4dxX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3x7685xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xX20xX2d6xX24xX3xX1xX6exX6xX3xX70xXbbxX24xX4dxX3xX6xX24xX3xXexX7fxX24xX1xX314xX3xX0xX10xX260xX12xX70xXcfxX24xX3xX100xX8dxX1dxX24xX3xX5xX39xX3xX4xX1xX5a5xXexX3xX4xX1xX7a4xX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xXacxX7c1xX24xX4dxX3xXexXdxX21xX24xX40xX3xXexX1xXdxX73dxXexX3xX1cxX3fxX3xX1cxX6xX8exX40xX3xX7xXdxX73dxXexX3xX4xX1xX5a5xXexX3xX42xX2d6xX24xX4dxX3xX32xX39xX40xX3xX4xX54xXbxX3xX4dxXdxX54xX8exX3xXbxX1xXc78xXbxX3xX1xX1exX43xXexX3xX42xX47xX24xX4dxX3xXexX3exXacxX183xX4xX3xX32xX1xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX21xX24xX3xX24xX1xXdxX21xX260xX3xX20xX263xX15bxX0xX57xX10xX260xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1exX69xX8exXaxX12xX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xXexX3exXdxX522xX24xX3xX32xX1xX6xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX260xX5a5xXexX3xX4xXbbxX24xX4dxX3xXexX2cxX4xX3xX42xX1dxX260xX3xX1cxX1dxX1exX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX40xX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX3xXexX8dxX8exX21xXexX3xX42xX15xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX24xX4dxX28xX8exX3xX5xX8fxX3xXexX73dxXexX40xX3xX4xX2cxX4xX3xX7xX30xX3xX32xXdxX21xX24xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX3xXexX3exXc5xX24xX3xX42xX3fxX6xX3xX1cxX28xX24xX40xX3xX42xX5a5xX4xX3xX1cxXdxX21xXexX3xX5xX28xX3xX69xX3fxXbxX3xX4axX43xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX4axX1dxX24xX4dxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX54xXbxX40xX3xX42xX1dxX260xX3xX1cxX1dxX1exX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX2cxX4xX3xX42xX93xX24xX4dxX3xX4xX1xX39xX3xX5xX298xX24xX1xX3xX42xX43xX1exX3xX4axX1dxX24xX4dxX40xX3xX7bxX1xX28xX3xX24xXacxX183xX4xX40xX3xX32xX1xX2cxX4xX1xX3xX100xX8dxX15xX4xX3xXexX73dxX3xX42xX73dxX24xX3xXexX1xX2d6xX260xX3xX20xX28xX3xX5xX28xX260xX3xX20xXdxX21xX4xX3xXexX3exXc5xX24xX3xX42xX3fxX6xX3xX1cxX28xX24xX3xXexX7fxX24xX1xX15bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1exX69xX8exXaxX12xX0xXdxX260xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX24xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX30fxXdxX69xXexX1xX314xX3xX17bxX2xX318xXbxX297xX31bxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX314xX3xX325xX2xX20bxXbxX297xX31bxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX314xX57xX57xXdxX15bxX1cxX6xX1exX1xX6xXexXdxX24xX1xX15bxX20xX24xX57xX24xX10xX30fxX7xX57xX20exX20bxX20exX17dxX57xX2xX20bxX17bxX69xX2xX2xX20exX318xX20exX20exX211xXexX318xX691xXa5xX2xX691xX5xX20bxX15bxX366xXbxX4dxX369xX3exX9xX325xXa5xX211xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX3xX4xX2cxX4xX3xX7xX30xX3xX32xXdxX21xX24xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX40xX3xX42xX43xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX4axX1dxX24xX4dxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX54xXbxXaxX3xX30fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX17bxX2xX318xXaxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX9xXaxX325xX2xX20bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX6xXbxXexXdxX1exX24xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxXexX10xX297xXexX5fdxX6xX5xXdxX4dxX24xX314xX3xX366xX8dxX7xXexXdxX729xX8exX31bxXaxX12xXcxX1xXacxX19xX24xX4dxX3xXexX2cxX3xX7bxX4dxX8dxX8exX8fxX24xX3xX66xX8dxX8exX3xX73bxXdxX21xXexX3xa89bxX3xX70xX1xX72xX3xX24xX1xXdxX21xX260xX3x5dafxc2a9xX3xXcxX1xX8dxX288xXexX3xX7axX47xX3xX70xX66xXb1xX171xX3xXexX7fxX24xX1xX314xX3xX0xX10xX260xX12xXcxX1xXacxX42bxX24xX4dxX3xX297xX8dxX8exXc5xX24xX3xX32xXdxX522xX260xX3xXexX3exX6xX40xX3xXexX3exX6xX1exX3xX42xX1e7xXdxX3xX32xXdxX24xX1xX3xX24xX4dxX1xXdxX21xX260xX3xX42xX522xX3xX7xX844xX3xX69xX263xX24xX4dxX3xX1xXdxX21xX8dxX3xX100xX8dxX1dxX3xX1xX7c1xX24xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX3exX6xX24xX4dxX3xXexX1xXdxX73dxXexX3xX1cxX3fxX40xX3xX20xX741xX3xX32xX1xX39xX3xXexX3exX6xX24xX4dxX3xX1cxX3fxX3xXexX3exX1exX24xX4dxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX21xX24xX3xX24xX1xXdxX21xX260xX3xX20xX263xX3xX4xX1xX8dxX24xX4dxX3xX4xX72xX6xX3xXa5xX3xX5xX30xX4xX3xX5xXacxX19xX24xX4dxX15bxX0xX57xX10xX260xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1exX69xX8exXaxX12xX4axXdxX222xX8dxX3xXexX3exX6xX40xX3xX32xX1xX2cxX260xX3xXbxX1xX2cxX3xX4xX2cxX4xX3xX20xX263xX3xX20xXdxX21xX4xX3xXbxX1xX43xX260xX3xXbxX1xX2cxXbxX3xX1xX18fxX24xX1xX3xX7xX30xX40xX3xXexX3exXdxX21xXexX3xXbxX1xX2cxX40xX3xX1cxX4d4xXexX3xX4dxXdxX22fxX40xX3xX297xX844xX3xX5xabc5xX3xX20xX28xX3xX42xX222xX3xX24xX4dxX1xX3fxX3xXexX3exX8dxX8exX3xXexX15xX3xX32xX3fxXbxX3xXexX1xX42bxXdxX40xX3xXexX288xXbxX3xXexX3exX8dxX24xX4dxX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX20xX183xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX5xX30xX4xX3xX5xXacxX19xX24xX4dxX3xXexX54xX24xX3xX4xXbbxX24xX4dxX40xX3xXexX3exX54xX24xX3xX2cxXbxX3xX260xX43xX24xX1xX3xX260xX7a4xX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX43xX260xX3xX260xX6xX3xXexX8eaxX8exX3xXexX3exX1exX24xX4dxX3xX24xX47xXdxX3xX42xX3fxX6xX3xX20xX28xX3xXexX8dxX8exX73dxX24xX3xX1cxXdxXc5xX24xX3xX4dxXdxX183xXdxX15bxX3xXcxX1xX6xX260xX3xX4dxXdxX6xX3xX4dxXdxX1dxXdxX3xX100xX8dxX8exX73dxXexX3xX260xX47xXexX3xX7xX15xX3xX20xX263xX3xX20xXdxX21xX4xX3xX5xXdxXc5xX24xX3xX100xX8dxX6xX24xX3xX42xX73dxX24xX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xXexX3exX288xXexX3xXexX30xX3xXexX3exXc5xX24xX3xX42xX3fxX6xX3xX1cxX28xX24xX3xXexX7fxX24xX1xX15bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1exX69xX8exXaxX12xX1374xX73dxXexX3xX5xX8dxX288xX24xX3xX1xX47xXdxX3xX24xX4dxX1xX3fxX40xX3xX13xX1xX6exX3xX70xX1xX72xX3xXexX3fxX4xX1xX3xX79xX7axX7bxX7cxX3xXexX7fxX24xX1xX3xX7bxX4dxX8dxX8exX8fxX24xX3xX66xX93xX24xX4dxX3xX97xX87xX24xX1xX3xX1cxXdxX522xX8dxX3xX69xXacxX7c1xX24xX4dxX3xX24xX1xX22fxX24xX4dxX3xX32xX73dxXexX3xX100xX8dxX1dxX3xX260xX28xX3xXa5xX3xX5xX30xX4xX3xX5xXacxX19xX24xX4dxX3xX42xX298xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX21xX24xX3xXexX3exX1exX24xX4dxX3xXexX1xX42bxXdxX3xX4dxXdxX6xX24xX3xX100xX8dxX6xX40xX3xXexX3exX1exX24xX4dxX3xX42xX6exX3xX24xX1e7xXdxX3xX1cxX288xXexX3xX5xX28xX3xX4xXbbxX24xX4dxX3xXexX2cxX4xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xX4xX1xX15xX24xX4dxX3xX69xX3fxX4xX1xX3xX70xX1exX20xXdxX69xX5fdxX2xX211xX15bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1exX69xX8exXaxX12xX0xXdxX260xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xXexX1xX8dxX260xX1cxX3xXdxX70xX10xX24xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX30fxXdxX69xXexX1xX314xX3xX17bxX2xX318xXbxX297xX31bxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX314xX3xX325xX2xX20bxXbxX297xX31bxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX314xX57xX57xXdxX15bxX1cxX6xX1exX1xX6xXexXdxX24xX1xX15bxX20xX24xX57xX24xX10xX30fxX7xX57xX20exX20bxX20exX17dxX57xX2xX20bxX17bxX69xX2xX2xX20exX325xX17bxX2xX691xXexX691xX211xX691xX2xX325xX5xX20bxX15bxX366xXbxX4dxX369xX3exX9xX691xX20bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX3xX4xX2cxX4xX3xX7xX30xX3xX32xXdxX21xX24xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX40xX3xX42xX43xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX4axX1dxX24xX4dxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX54xXbxXaxX3xX30fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX17bxX2xX318xXaxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX9xXaxX325xX2xX20bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1exX69xX8exXaxX12xX13xX1xX6exX3xX70xX1xX72xX3xXexX3fxX4xX1xX3xX79xX7axX7bxX7cxX3xXexX7fxX24xX1xX3xX24xX1xX54xX24xX3xX260xX43xX24xX1xX314xX3xX20xX183xXdxX3xX24xX1xXdxX21xX260xX3xX20xX263xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX3xX5fdxX3xX297xX298xX3xX1xX47xXdxX3xX100xX8dxX6xX24xX3xXexX3exX107xX24xX4dxX3xX42xX5a5xXexX3xX3exX6xX3xXexX3exX1exX24xX4dxX3xX17bxX3xXexX1xX2cxX24xX4dxX3xX4xX8dxX15xXdxX3xX24xX2d6xX260xX3xX20exX20bxX20exX20bxX40xX3xX1xXacxX183xX24xX4dxX3xXexX183xXdxX3xX4axX43xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX4axX1dxX24xX4dxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX54xXbxX40xX3xX4axX43xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX4axX43xXdxX3xX1cxXdxX522xX8dxX3xXexX1exX28xX24xX3xX100xX8dxX15xX4xX3xX5xXcfxX24xX3xXexX1xX12fxX3xX131xX132xX132xX132xX3xX4xX72xX6xX3xX4axX1dxX24xX4dxX40xX3xXa5xX3xX5xX30xX4xX3xX5xXacxX19xX24xX4dxX3xXb1xX8dxXb3xX24xX3xX7xX30xX40xX3xX70xXbbxX24xX4dxX3xX6xX24xX40xX3xX7axXdxXc5xX24xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xX4xXcfxX24xX3xXexXdxX73dxXbxX3xXexX263xX4xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX24xX4d4xX260xX3xX20xX28xX3xX69xX30xX3xX1cxX2cxX1exX3xXexX18fxX24xX1xX3xX1xX18fxX24xX1xX3xXexX1xX6xX260xX3xX260xXacxX8dxX3xX4xX1xX1exX3xX4xX54xXbxX3xX72xX8exX40xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xX100xX8dxX8exX222xX24xX3xX4dxXdxX1dxXdxX3xX100xX8dxX8exX73dxXexX3xX32xX3fxXbxX3xXexX1xX42bxXdxX3xXexX3exX1exX24xX4dxX3xX4xXbbxX24xX4dxX3xXexX2cxX4xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xX1cxXdxXc5xX24xX3xX4dxXdxX183xXdxX40xX3xX1cxXdxX522xX24xX3xX42xX1dxX1exX40xX3xXexX3exX288xXexX3xXexX30xX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX3xX297xX298xX3xX1xX47xXdxX3xXexX3exXc5xX24xX3xX42xX3fxX6xX3xX1cxX28xX24xX40xX3xX32xX1xXbbxX24xX4dxX3xX42xX522xX3xX1cxX3fxX3xX42xX47xX24xX4dxX40xX3xX1cxX54xXexX3xX24xX4dxX42bxX15bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1exX69xX8exXaxX12xX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX21xX24xX3xXexX15xXexX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xXacxX7c1xX24xX4dxX3xX2cxX24xX40xX3xX32xX73dxX3xX1xX1exX43xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX42xX1dxX260xX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xXexX3exX288xXexX3xXexX30xX40xX3xX32xX1xXbbxX24xX4dxX3xX42xX522xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX1xX73dxX3xX5xX30xX4xX3xXexX1xX8d5xX3xX42xX3fxX4xX1xX3xX20xX28xX3xX1cxX107xX24xX3xXbxX1xX1dxX24xX3xX42xX47xX24xX4dxX3xX5xX19xXdxX3xX69xX263xX24xX4dxX3xX4xX2cxX4xX3xX20xX54xX24xX3xX42xX222xX3xXbxX1xX12fxX4xX3xXexX43xXbxX3xX297xX849xX8exX3xX3exX6xX3xX42xX522xX3xX32xX39xX4xX1xX3xX42xX47xX24xX4dxX40xX3xX24xX6exXdxX3xX297xX54xX8dxX15bxX3xX7axX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX3xX4xX2cxX4xX3xX7xX30xX3xX32xXdxX21xX24xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX3xX100xX8dxX6xX24xX3xXexX3exX107xX24xX4dxX3xX4xX72xX6xX3xX42xX54xXexX3xX24xXacxX183xX4xX40xX3xX4xX72xX6xX3xXexX7fxX24xX1xX40xX3xX24xX1xX54xXexX3xX5xX28xX3xX4axX43xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX4axX1dxX24xX4dxX3xX1cxX47xX3xXexX7fxX24xX1xX3xX5xXcfxX24xX3xXexX1xX12fxX3xX131xX132xX131xX3xX20xX28xX3xX4axX43xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX4axX1dxX24xX4dxX3xXexX1exX28xX24xX3xX100xX8dxX15xX4xX3xX5xXcfxX24xX3xXexX1xX12fxX3xX131xX132xX132xX132xX15bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1exX69xX8exXaxX12xXcxX288xXbxX3xXexX3exX8dxX24xX4dxX3xX32xXdxX522xX260xX3xX7xX1exX2cxXexX3xX4xX2cxX4xX3xX5xX1exX43xXdxX3xX69xX3fxX4xX1xX3xX1cxX21xX24xX1xX40xX3xXexX3exX1exX24xX4dxX3xX42xX6exX3xX4xX1exXdxX3xXexX3exX107xX24xX4dxX3xX20xXdxX21xX4xX3xXexX8dxX8exXc5xX24xX3xXexX3exX8dxX8exX222xX24xX40xX3xX20xX288xX24xX3xX42xX47xX24xX4dxX3xX7bxX1xXb3xX24xX3xX69xXb3xX24xX3xX4xX1xX72xX3xX42xX47xX24xX4dxX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xX4xX1xX15xX24xX4dxX3xX32xX1xXdxX3xX69xX3fxX4xX1xX3xX70xX1exX20xXdxX69xX5fdxX2xX211xX3xX20xc767xX24xX3xX4xXcaxX24xX3xXexXdxX222xX260xX3xX849xX24xX40xX3xXbxX1xX12fxX4xX3xXexX43xXbxX15bxX3xX4axX93xX24xX4dxX3xXexX1xX42bxXdxX3xX4xX1xX72xX3xX42xX47xX24xX4dxX3xXexX3exXdxX522xX24xX3xX32xX1xX6xXdxX3xX4xXbbxX24xX4dxX3xXexX2cxX4xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xX4xX1xX15xX24xX4dxX3xX4xX1xX2cxX8exX3xX24xX1e7xX40xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xX4xX1xX15xX24xX4dxX3xX1cxX298xX1exX3xX5xX263xXexX40xX3xX4dxXdxX1dxX260xX3xX24xX1x4fe7xX3xXexX1xXdxXc5xX24xX3xXexX6xXdxX40xX3xX7xXc14xX24xX3xX7xX28xX24xX4dxX3xX5xX30xX4xX3xX5xXacxX19xX24xX4dxX40xX3xXbxX1xXacxX7c1xX24xX4dxX3xXexXdxX21xX24xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xX4xX1xX15xX24xX4dxX3xX4xX1xX2cxX8exX3xX3exX8d2xX24xX4dxX3xXexX3exX1exX24xX4dxX3xXexX1xX42bxXdxX3xX4dxXdxX6xX24xX3xXexX183xXdxX15bxX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX3exX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX8dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5fdxXexX1xX8dxX260xX1cxX5fdxX6xX24xX69xX5fdxX7xX6xXbxX1exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7bxX1xX22fxX24xX4dxX3xX4xX1xXdxX73dxX24xX3xX4xXbbxX24xX4dxX3xXexX1xXcfxX260xX3xX5xX5a5xX24xX4dxX3xX4xX72xX6xX3xX5xX30xX4xX3xX5xXacxX19xX24xX4dxX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX3xX24xX47xXdxX3xX1cxX47xX3xX66xX28xX3xXcxX87xX24xX1xXaxX3xX1xX3exX10xX729xX9xXaxX57xX5xX8dxX4xX5fdxX5xX8dxX1exX24xX4dxX5fdxX20xX8dxX5fdxXexX3exX6xX24xX4dxX57xX24xX1xX8dxX24xX4dxX5fdxX4xX1xXdxX10xX24xX5fdxX4xX1exX24xX4dxX5fdxXexX1xX6xX260xX5fdxX5xX6xX24xX4dxX5fdxX4xX8dxX6xX5fdxX5xX8dxX4xX5fdxX5xX8dxX1exX24xX4dxX5fdxX6xX24xX5fdxX24xXdxX24xX1xX5fdxX4xX1xXdxX24xX1xX5fdxXexX3exXdxX5fdxX24xX1exXdxX5fdxX1cxX1exX5fdxX1xX6xX5fdxXexXdxX24xX1xX57xX2xX211xX2xX691xX325xX325xX15bxX1xXexX260xXaxX12xX0xXdxX260xX4dxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX57xX260xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX20exX20bxX57xX24xX10xX30fxX7xX57xX20exX20bxX2xX325xX57xX2xX20bxX17bxX69xX325xX2xX20bxX2xX20exX325xX17bxXexX17dxX318xX20exX211xX5xX211xX5fdxX2xX20bxX691xX69xX20bxX2xX691xX20bxXa5xX2xX691xXexX325xX318xX211xX318xX5xX2xX5fdxX2xX15bxX366xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX3xX4xX2cxX4xX3xX7xX30xX3xX32xXdxX21xX24xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX40xX3xX42xX43xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX4axX1dxX24xX4dxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX54xXbxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX20xX12xX0xX7xXexX3exX1exX24xX4dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7bxX1xX22fxX24xX4dxX3xX4xX1xXdxX73dxX24xX3xX4xXbbxX24xX4dxX3xXexX1xXcfxX260xX3xX5xX5a5xX24xX4dxX3xX4xX72xX6xX3xX5xX30xX4xX3xX5xXacxX19xX24xX4dxX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX3xX24xX47xXdxX3xX1cxX47xX3xX66xX28xX3xXcxX87xX24xX1xXaxX3xX1xX3exX10xX729xX9xXaxX57xX5xX8dxX4xX5fdxX5xX8dxX1exX24xX4dxX5fdxX20xX8dxX5fdxXexX3exX6xX24xX4dxX57xX24xX1xX8dxX24xX4dxX5fdxX4xX1xXdxX10xX24xX5fdxX4xX1exX24xX4dxX5fdxXexX1xX6xX260xX5fdxX5xX6xX24xX4dxX5fdxX4xX8dxX6xX5fdxX5xX8dxX4xX5fdxX5xX8dxX1exX24xX4dxX5fdxX6xX24xX5fdxX24xXdxX24xX1xX5fdxX4xX1xXdxX24xX1xX5fdxXexX3exXdxX5fdxX24xX1exXdxX5fdxX1cxX1exX5fdxX1xX6xX5fdxXexXdxX24xX1xX57xX2xX211xX2xX691xX325xX325xX15bxX1xXexX260xXaxX12xX7bxX1xX22fxX24xX4dxX3xX4xX1xXdxX73dxX24xX3xX4xXbbxX24xX4dxX3xXexX1xXcfxX260xX3xX5xX5a5xX24xX4dxX3xX4xX72xX6xX3xX5xX30xX4xX3xX5xXacxX19xX24xX4dxX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX3xX24xX47xXdxX3xX1cxX47xX3xX66xX28xX3xXcxX87xX24xX1xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX3exX1exX24xX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX7bxX2d6xX260xX3xX20exX20bxX20exX20bxX40xX3xX5xX30xX4xX3xX5xXacxX19xX24xX4dxX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX3xX24xX47xXdxX3xX1cxX47xX3xX70xXbbxX24xX4dxX3xX6xX24xX3xX66xX28xX3xXcxX87xX24xX1xX3xX4xX1xX72xX3xXexX3exX18fxX40xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX297xX2cxX4xX3xX260xXdxX24xX1xX3xX5xX28xX260xX3xX3ex5066xX3xX318xX2xX3xX4xX2cxX3xX24xX1xXb3xX24xX3xXexX1xX8dxX3xXexX1xX288xXbxX40xX3xX42xXacxX6xX3xXexX1xXbbxX24xX4dxX3xXexXdxX24xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX30xX3xXexX1xX288xXexX3xX5xXc5xX24xX3xX260xX43xX24xX4dxX3xX297xX298xX3xX1xX47xXdxX15bxX15bxX15bxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX20xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX4dxXdxX2cxX1exX3xX69xX263xX4xX40xX3xXexX8dxX8exXc5xX24xX3xXexX3exX8dxX8exX222xX24xX3xX7xXb3xX8dxX3xX3exX47xX24xX4dxX3xX20xX222xX3xX24xX1xXdxX21xX260xX3xX20xX263xX3xX100xX8dxXb3xX24xX3xX7xX30xX40xX3xX100xX8dxX15xX4xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxXaxX3xX1xX3exX10xX729xX9xXaxX57xX5xX8dxX4xX5fdxX5xX8dxX1exX24xX4dxX5fdxX20xX8dxX5fdxXexX3exX6xX24xX4dxX57xXbxX1xX1exXdxX5fdxX1xX1exXbxX5fdxX4dxXdxX6xX1exX5fdxX69xX8dxX4xX5fdxXexX8dxX8exX10xX24xX5fdxXexX3exX8dxX8exX10xX24xX5fdxX7xX6xX8dxX5fdxX3exX1exX24xX4dxX5fdxX20xX10xX5fdxX24xX1xXdxX10xX260xX5fdxX20xX8dxX5fdxX100xX8dxX6xX24xX5fdxX7xX8dxX5fdxX100xX8dxX1exX4xX5fdxXbxX1xX1exX24xX4dxX57xX2xX691xX318xX2xX318xXa5xX15bxX1xXexX260xXaxX12xX0xXdxX260xX4dxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX57xX260xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX20exX20bxX57xX24xX10xX30fxX7xX57xX20exX20bxX20bxX2xX57xX2xXa5xX2xX69xX20exX2xX17bxX2xX691xX2xX691xXexX20exXa5xX318xX211xX20bxX5xX20bxX15bxX366xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX3xX4xX2cxX4xX3xX7xX30xX3xX32xXdxX21xX24xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX40xX3xX42xX43xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX4axX1dxX24xX4dxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX54xXbxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX20xX12xX0xX7xXexX3exX1exX24xX4dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX4dxXdxX2cxX1exX3xX69xX263xX4xX40xX3xXexX8dxX8exXc5xX24xX3xXexX3exX8dxX8exX222xX24xX3xX7xXb3xX8dxX3xX3exX47xX24xX4dxX3xX20xX222xX3xX24xX1xXdxX21xX260xX3xX20xX263xX3xX100xX8dxXb3xX24xX3xX7xX30xX40xX3xX100xX8dxX15xX4xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxXaxX3xX1xX3exX10xX729xX9xXaxX57xX5xX8dxX4xX5fdxX5xX8dxX1exX24xX4dxX5fdxX20xX8dxX5fdxXexX3exX6xX24xX4dxX57xXbxX1xX1exXdxX5fdxX1xX1exXbxX5fdxX4dxXdxX6xX1exX5fdxX69xX8dxX4xX5fdxXexX8dxX8exX10xX24xX5fdxXexX3exX8dxX8exX10xX24xX5fdxX7xX6xX8dxX5fdxX3exX1exX24xX4dxX5fdxX20xX10xX5fdxX24xX1xXdxX10xX260xX5fdxX20xX8dxX5fdxX100xX8dxX6xX24xX5fdxX7xX8dxX5fdxX100xX8dxX1exX4xX5fdxXbxX1xX1exX24xX4dxX57xX2xX691xX318xX2xX318xXa5xX15bxX1xXexX260xXaxX12xX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX4dxXdxX2cxX1exX3xX69xX263xX4xX40xX3xXexX8dxX8exXc5xX24xX3xXexX3exX8dxX8exX222xX24xX3xX7xXb3xX8dxX3xX3exX47xX24xX4dxX3xX20xX222xX3xX24xX1xXdxX21xX260xX3xX20xX263xX3xX100xX8dxXb3xX24xX3xX7xX30xX40xX3xX100xX8dxX15xX4xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX3exX1exX24xX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX70xX1xXdxX222xX8dxX3xX24xX6xX8exX3xX17axX17dxX57xX2xX17exX40xX3xX13xX1xX6exX3xX70xX1xX72xX3xXexX3fxX4xX1xX3xX79xX7axX7bxX7cxX3xXexX7fxX24xX1xX3xX66xX28xX3xXcxX87xX24xX1xX3xX7cxXacxX7c1xX24xX4dxX3xXcxX54xXexX3xXcxX1xX4d4xX24xX4dxX3xX4xX1xX72xX3xXexX3exX18fxX3xX1xX47xXdxX3xX24xX4dxX1xX3fxX3xXexX1e7xX24xX4dxX3xX32xX73dxXexX3xX4xXbbxX24xX4dxX3xXexX2cxX4xX3xX297xXb3xX8exX3xX69xX30xX24xX4dxX3xX4xX7c1xX3xX7xX756xX3xX20xX28xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX21xX24xX3xX24xX1xXdxX21xX260xX3xX20xX263xX3xX100xX8dxXb3xX24xX3xX7xX30xX3xX5fdxX3xX100xX8dxX15xX4xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xX24xX2d6xX260xX3xX20exX20bxX2xX211xX40xX3xXexX3exXdxX522xX24xX3xX32xX1xX6xXdxX3xX24xX1xXdxX21xX260xX3xX20xX263xX3xX24xX2d6xX260xX3xX20exX20bxX20exX20bxX15bxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX20xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3exXdxX522xX24xX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX15xXexX3xXbxX1xXacxX7c1xX24xX4dxX3xX2cxX24xX40xX3xX32xX73dxX3xX1xX1exX43xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX42xX1dxX260xX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX40xX3xXcxXcxX1057xXcxX131xX66xXaxX3xX1xX3exX10xX729xX9xXaxX57xX5xX8dxX4xX5fdxX5xX8dxX1exX24xX4dxX5fdxX20xX8dxX5fdxXexX3exX6xX24xX4dxX57xXexX3exXdxX10xX24xX5fdxX32xX1xX6xXdxX5fdxXexX1exXexX5fdxXbxX1xX8dxX1exX24xX4dxX5fdxX6xX24xX5fdxX32xX10xX5fdxX1xX1exX6xX4xX1xX5fdxX1cxX6xX1exX5fdxX69xX6xX260xX5fdxX6xX24xX5fdxX24xXdxX24xX1xX5fdxX4xX1xXdxX24xX1xX5fdxXexX3exXdxX5fdxXexXexX6xXexX297xX1xX57xX2xX691xX20bxX17bxX17bxXa5xX15bxX1xXexX260xXaxX12xX0xXdxX260xX4dxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX57xX260xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX20exX20bxX57xX24xX10xX30fxX7xX57xX2xX211xX325xX2xX57xX211xX17bxX69xX20exX2xX2xX2xX2xX318xXa5xXexX20exX325xXa5xXa5xX691xX5xX20bxX15bxX366xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xXexX1exX28xX24xX3xX4xX2cxX4xX3xX7xX30xX3xX32xXdxX21xX24xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX40xX3xX42xX43xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX4axX1dxX24xX4dxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX54xXbxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX20xX12xX0xX7xXexX3exX1exX24xX4dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3exXdxX522xX24xX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX15xXexX3xXbxX1xXacxX7c1xX24xX4dxX3xX2cxX24xX40xX3xX32xX73dxX3xX1xX1exX43xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX42xX1dxX260xX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX40xX3xXcxXcxX1057xXcxX131xX66xXaxX3xX1xX3exX10xX729xX9xXaxX57xX5xX8dxX4xX5fdxX5xX8dxX1exX24xX4dxX5fdxX20xX8dxX5fdxXexX3exX6xX24xX4dxX57xXexX3exXdxX10xX24xX5fdxX32xX1xX6xXdxX5fdxXexX1exXexX5fdxXbxX1xX8dxX1exX24xX4dxX5fdxX6xX24xX5fdxX32xX10xX5fdxX1xX1exX6xX4xX1xX5fdxX1cxX6xX1exX5fdxX69xX6xX260xX5fdxX6xX24xX5fdxX24xXdxX24xX1xX5fdxX4xX1xXdxX24xX1xX5fdxXexX3exXdxX5fdxXexXexX6xXexX297xX1xX57xX2xX691xX20bxX17bxX17bxXa5xX15bxX1xXexX260xXaxX12xXcxX3exXdxX522xX24xX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX15xXexX3xXbxX1xXacxX7c1xX24xX4dxX3xX2cxX24xX40xX3xX32xX73dxX3xX1xX1exX43xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX42xX1dxX260xX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xX4xX1xX39xX24xX1xX3xXexX3exX3fxX40xX3xXcxXcxX1057xXcxX131xX66xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX3exX1exX24xX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX171xX2cxX24xX4dxX3xX24xX6xX8exX3xX17axX2xX318xX57xX2xX20bxX17exX40xX3xX7axX47xX3xX70xX66xXb1xX171xX3xXexX7fxX24xX1xX40xX3xX70xXbbxX24xX4dxX3xX6xX24xX3xXexX7fxX24xX1xX3xX20xX28xX3xX7axX47xX3xX70xX1xX7fxX3xX1xX8dxX8exX3xX7axX4axX7axX13xX3xX66xX28xX3xXcxX87xX24xX1xX3xXexX1e7xX3xX4xX1xX12fxX4xX3xX1xX47xXdxX3xX24xX4dxX1xX3fxX3xX4dxXdxX6xX1exX3xX1cxX6xX24xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX21xX24xX3xX7bxX4dxX1xX3fxX3xX42xX3fxX24xX1xX3xX7xX15xX3xX17dxX17dxX57xX20exX20bxX2xX20bxX57xX7bxX4axX5fdxX70xX13xX3xX24xX4dxX28xX8exX3xX2xX20exX57xX17dxX57xX20exX20bxX2xX20bxX3xX4xX72xX6xX3xX70xX1xX39xX24xX1xX3xXbxX1xX72xX3xX20xX222xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX4dxXdxX22fxX6xX3xX7axX47xX3xX70xXbbxX24xX4dxX3xX6xX24xX3xX20xX28xX3xX7axX47xX3xXb1xX8dxX15xX4xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xXexX3exX1exX24xX4dxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX21xX24xX3xX24xX1xXdxX21xX260xX3xX20xX263xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xX100xX8dxX15xX4xX3xX4dxXdxX6xX40xX3xX4dxXdxX22fxX3xX4dxX18fxX24xX3xXcxXcxX1057xXcxX131xX66xX3xX20xX28xX3xX24xX1xXdxX21xX260xX3xX20xX263xX3xX100xX8dxX15xX4xX3xXbxX1xXcaxX24xX4dxX3xX17axX100xX8dxX148axX3xX132xX132xX132xX57xX20exX20bxX2xX211xX17exX15bxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX20xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX8dxX5xX12xX0xX69xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3exXaxX12xX0xX57xX69xXdxX20xX12xX0xX57xX69xXdxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1057xX8dxXexX1xX1exX3exXaxX12xX7cxXacxX7c1xX24xX4dxX3xX66xX1exX28xX24xX4dxX3xX1368xX3xXcxX3exX107xX24xX4dxX3xX171xX7c1xX24xX0xX57xXbxX12
Dương Hoàng – Trọng Sơn