Huyện biên giới Hà Tĩnh không còn... “hành là chính”!
(Baohatinh.vn) - Xóa bỏ khái niệm "hành là chính", lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động, Trung tâm Hành chính công huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã đáp ứng kịp thời, công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính của địa phương.
d80ex11a8cxf18fxda41x12278x13ad3xe88ax123bax11bc4xX7x12699x158b0x113b9x10f99x117b6x124cexX5x118b3xXax137abx158d6xf29dxef9exf4d3x13ee2xX3x13ed6xXdx12443xX17xX3xe17exXdx11608xXdxX3xX13x15e73xX3xXcx10563xX17xX1xX3xdc7dxX1xdd06xX17xX1exX3xX4x1183fxX17x10f73xX34xX34xX3xXaxX1xX24xX17xX1xX3xX5xX24xX3xX4xX1xd8fbxX17xX1xXax1489fxX0x142a7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xd872xXaxX12x15fedx14d75xX6xX3xX19x11b01xX3xX2bxX1x16076xXdxX3xX17xXdxX16xf093xX3xXaxX1xX24xX17xX1xX3xX5xX24xX3xX4xX1xX43xX17xX1xXax144a6xX3xX5x13ffcxX15xX3xX7x1323axX3xX1xX24xXdxX3xX5xX32xX17xX1exX3xX4x1514fxX6xX3xX17xX1ex116fbx1382cxXdxX3xX5bx10118xX17xX3xX5xX24xX6dxX3xXexX1xX96xX20xX4xX3xd91fx100a5xX3xX1xXa9x140f9xXexX3xXa8xf4e5xX17xX1exX7exX3xXcx135ddxX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX13xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX96xfbd1xX17xX1exX3xe770xXd8xX17xX3x11674xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xd837xX3xXa8xf810xX3xXa8xX67xXbxX3x11010xX17xX1exX3xX2bxe8cbxXbxX3xXexX1xX97xXdxX7exX3xX4xX2dxX17xX1exX3xX2bxX1xX6xXdxX7exX3xX6dxXdxX17xX1xX3xX19xXadxX4xX1xX3xXexXb7xXa9xX17xX1exX3xX1exXdxeda8xXdxX3x137dexX14xX15x1562cxXexX3xXexX1xX91xX3xXexf6f3xX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX7exX3xXexXadxXa9xX3xX19xX96xX20xX4xX3xXa8xXb1xXexX3xXbxX1xX67xX3xX6dxXadxX17xX1xX3xX6dx1390dxX3xXexXb7xXa9xX17xX1exX3xX4xX2dxX17xX1exX3xXexX67xX4xX3xX4xX11cxXdxX3xX4xX67xX4xX1xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX91xX6xX3xXa8xXf6xX6xX3xXbxX1xX96xXd8xX17xX1exX34xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1077fxXa9xX5bxX15xX3xXbxda53xX10xX17xXexX10xXb7xXaxX12xX0xXdxX6dxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX199xX10xX17xXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax1600cxXdxX5bxXexX1x14dbdxX3x152bexX2x12a95xXbx11fcdx13daexX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX1c2xX3x148b2xX2x1399fxXbxX1c8xX1c9xXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c2xX49xX49xXdxX34xX19xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX17xX1xX34x122cexX17xX49xX17xX10xX1bdxX7xX49xX2xf05ex1349dxX1c4xX49xX2xX2x15ecbxX5bxX1c4xX1d5xX1c4xdc44xX207xX1c6xX1c6xXexX202xX1d5xX1c4xX207xX5xX207x12083xX2xX207xX34x14cecxXbxX1exe65bxXb7xX9xX1c6xX202xX207xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX17xX3xX1exXdxX20xXdxX3xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX2bxX1xX2dxX17xX1exX3xX4xX32xX17xX34xX34xX34xX3xf82axX1xX24xX17xX1xX3xX5xX24xX3xX4xX1xX43xX17xX1xf82bxX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX6xXbxXexXdxXa9xX17xXaxX12xfc80xX1exX96xX97xXdxX3xX5bxX9bxX17xX3xX5xX24xX6dxX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xXexXadxXdxX3xXcxXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXa9xX5bxX15xXaxX12xX199x15efcxX17xX1exX3xX17xX1xX96xX3xX17xX1xXdx1421axX14xX3xX17xX1exX96xX97xXdxX3xX5bxX9bxX17xX3xX2bxX1xX67xX4xX3xXa8xX122xX17xX3xXcxXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX13xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX96xXd8xX17xX1exX3xXdcxXd8xX17xX3xXa8x12600xX3xX5xX24xX6dxX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xXa8xed25xX17xX1exX3xX2bx12557xX3xX2bxXdxX17xX1xX3xX5bxXa9xX6xX17xX1xX7exX3xX6xX17xX1xX3xX277xX1exX14xX15xebc8xX17xX3x10591xX30bxX17xX3xX277xX6xX6dxX3xXe0xXexX1xX2dxX17xX3xX1fdxX7exX3xX1c8xXebxX3xXdcxXd8xX17xX3x132afxXdxX6xX17xX1exX7exX3xX13xX96xXd8xX17xX1exX3xXdcxXd8xX17xXe8xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX5fxX17xX1exX3xXa8xX96x15d57xX4xX3xXa8xXb1xXdxX3xX17xX1exX2b0xX3xX4xX67xX17xX3xX19xXb1xX3xXbxX1xX12axX3xXexXb7xX67xX4xX1xX3xXexXdxX122xXbxX3xX17xX1xd99exX17xX3xXexX96xX3xX1f3xX81xX17xX7exX3xX1xX96xX20xX17xX1exX3xX5bx129ecxX17xX3xXexX384xX17xX3xXex13b5cxX17xX1xX7exX3xX4xX1xX14xX3xXa8xX67xXa9xX34xX3xX277xX1xX97xX3xX1f3xX384xX15xX7exX3xX4xX1xedcexX3xXexXb7xXa9xX17xX1exX3xXexX1xX97xXdxX3xX1exXdxX6xX17xX3xX17xX1ex12df4xX17xX7exX3xX4xX67xX4xX3xX1xf9e4xX3xX7xXd8xX7exX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX4xX91xX6xX3xX6xX17xX1xX3xXa8xXebxX3xXa8xX96xX361xX4xX3xXexXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX1exXdxX11cxXdxX3xX11fxX14xX15xX122xXexX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX1ex13216xX17xX7exX3xX2bxX1xX2dxX17xX1exX3xX6dxX81xXexX3xXexX1xX97xXdxX3xX1exXdxX6xX17xX3xX4xX1xX97xX3xXa8xX361xXdxX7exX3xXa8xXdxX3xX5xXadxXdxX3xX17xX1xX96xX3xXexXb7xX96xX20xX4xX3xXa8xX9bxX15xX34xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXa9xX5bxX15xXaxX12xX24bxXcxX1xX6xX15xX3xX1f3xX39exX3xX17xX1x15d63xX17xX1exX3xX11fxX14xX15xX3xXexXb7xX39exX17xX1xX3xX17xX1xXdxX1bxX14xX3xX2bxX1xX1bxX3xX2bxX1xXdxX3xXa8xXdxX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xXexXb7xXf1xX4xX3xXa8xX9bxX15xX7exX3xX1xXdxX16xX17xX3xXexXadxXdxX7exX3xXa8xX122xX17xX3xX1f3xX20xXdxX3xXcxXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX7exX3xXexX2dxXdxX3xXa8xX96xX361xX4xX3xX4xX67xX17xX3xX19xXb1xX3xX1xX96xX20xX17xX1exX3xX5bxX396xX17xX3xXexX384xX17xX3xXexX39exX17xX1xX7exX3xX4xX12axX3xXexX1xX2fcxX7exX3xXa8x13867xX17xX1exX3xXa8xXf6xX6xX3xX4xX1xX3b7xX3xX17xX1bxX17xX3xX1f3xXdxX16xX4xX3xXa8xX30bxX17xX1exX3xX2bxX310xX3xX2bxXdxX17xX1xX3xX5bxXa9xX6xX17xX1xX3xXa8xX96xX361xX4xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX1exX40exX17xX3xX1xXd8xX17xX34xX3xXcxX2dxXdxX3xXb7xX81xXexX3xX1xX24xXdxX3xX5xX32xX17xX1exX3xX1f3xX20xXdxX3xX4xX67xX4xX1xX3xX5xX24xX6dxX3xX1f3xXdxX16xX4xX3xX4xX91xX6xX3xX4xX67xX17xX3xX19xXb1xX3xXcxXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX13xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exX3xX1xX14xX15xX16xX17xX259xX3x11e47xX3xX6xX17xX1xX3xX277xX1exX14xX15xX326xX17xX3xX329xX30bxX17xX3xX277xX6xX6dxX3xX4xX1xXa9xX3xX19xXdxX122xXexX34xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXa9xX5bxX15xX3xXbxX199xX10xX17xXexX10xXb7xXaxX12xX0xXdxX6dxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX199xX10xX17xXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bdxXdxX5bxXexX1xX1c2xX3xX1c4xX2xX1c6xXbxX1c8xX1c9xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX1c2xX3xX1d3xX2xX1d5xXbxX1c8xX1c9xXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c2xX49xX49xXdxX34xX19xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX17xX1xX34xX1f3xX17xX49xX17xX10xX1bdxX7xX49xX2xX1fcxX1fdxX1c4xX49xX2xX2xX202xX5bxX1c4xX1d5xX1c4xX207xX1fdxX2xX1d3xXexX202xdf4exX202xX1d5xX5xX1d5xX212xX2xX2xX34xX216xXbxX1exX219xXb7xX9xX2xX1d3xX1fdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX17xX3xX1exXdxX20xXdxX3xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX2bxX1xX2dxX17xX1exX3xX4xX32xX17xX34xX34xX34xX3xX24bxX1xX24xX17xX1xX3xX5xX24xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX259xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX6xXbxXexXdxXa9xX17xXaxX12xf73cxX2dxX17xX1exX3xXa8xX11cxXa9xX3xX17xX1exX96xX97xXdxX3xX5bxX9bxX17xX3xXa8xX122xX17xX3xX5xX24xX6dxX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xXexXadxXdxX3xXcxXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX13xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX96xXd8xX17xX1exX3xXdcxXd8xX17xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXa9xX5bxX15xXaxX12x10283xX1xX2dxX17xX1exX3xX4xX1xX3b7xX3xX17xX1exX96xX97xXdxX3xX5bxX9bxX17xX7exX3xX5bxXa9xX6xX17xX1xX3xX17xX1exX1xXdxX16xXbxX3xX2bxX1xXdxX3xXa8xX122xX17xX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX67xX4xX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xXexXadxXdxX3xXcxXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX13xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX96xXd8xX17xX1exX3xXdcxXd8xX17xX3xX4xX2b0xX17xX1exX3xX19xX24xX15xX3xXexX63xX3xX7xX85xX3xX1xX24xXdxX3xX5xX32xX17xX1exX7exX3xX17xX1xX81xXexX3xX5xX24xX3xX7xX85xX3xXexXdxX17xX3xXexX96xe2d9xX17xX1exX3xX1f3xX2bbxX3xXexX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exX3xX2bxX1xX6xXdxX7exX3xX6dxXdxX17xX1xX3xX19xXadxX4xX1xX3xXexXb7xXa9xX17xX1exX3xX1f3xXdxX16xX4xX3xX1exXdxX11cxXdxX3xX11fxX14xX15xX122xXexX3xX4xX67xX4xX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX34xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXa9xX5bxX15xXaxX12x1030cxX17xX1exX3xX277xX1exX14xX15xX326xX17xX3xX329xXdxX122xXexX3xe158xX17xX3xX212xX3xX341xXdxX67xX6dxX3xXa8xefd8xX4xX3xX4xX2dxX17xX1exX3xXexX15xX3xXcxX277xX13xX13xX3xXcxX1xX3cbxX6dxX3xX7f6xX17xX3xXe0xXexX1xX2dxX17xX3xX199xX9bxX15xX3xX686xX6xX7exX3xX1c8xXebxX3xXdcxXd8xX17xX3xX13xX32xX6xX7exX3xX13xX96xXd8xX17xX1exX3xXdcxXd8xX17xXe8xX7exX3xX4xX1xXa9xX3xX1xX6xX15xX1c2xX3xX24bxX6ebxX1xXdxX3xXa8xX122xX17xX3xXexXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exX7exX3xX4xX1xX4eaxX17xX1exX3xXexX2dxXdxX3xXa8xX96xX361xX4xX3xX4xX67xX17xX3xX19xXb1xX3xXexX1xX14xX122xX3xX1xX96xX20xX17xX1exX3xX5bxX396xX17xX3xX2bxX1bxX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX1f3xX24xX3xX1exXdxX11cxXdxX3xX11fxX14xX15xX122xXexX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX5fxX17xX1exX34xX3x11fa2xX40exXdxX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xXa8xX2bbxX14xX3xXa8xX96xX361xX4xX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xXexX1xX2dxX17xX1exX3xX11fxX14xX6xX3xX1xX16xX3xXexX1xX801xX17xX1exX3xXa8xXdxX16xX17xX3xXex1070bxX34xX3xX686xXdxX2bbxX14xX3xX17xX24xX15xX3xX2bxX1xX2dxX17xX1exX3xX4xX1xX3b7xX3xX1exXdxX11cxXdxX3xX11fxX14xX15xX122xXexX3xX4xX2dxX17xX1exX3xX1f3xXdxX16xX4xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX5fxX17xX1exX3xX6dxX24xX3xX4xX32xX17xX3xX5xX24xX6dxX3xX4xX1xXa9xX3xX4xX1xX4eaxX17xX1exX3xXexX2dxXdxX3xX1xX24xXdxX3xX5xX32xX17xX1exX3xX1f3xX2bbxX3xXexX43xX17xX1xX3xX4xX1xX14xX15xX1bxX17xX3xX17xX1exX1xXdxX16xXbxX7exX3xX1xXdxX16xX17xX3xXa8xXadxXdxX259xX34xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXa9xX5bxX15xXaxX12xXcxXadxXdxX3xXexXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX13xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX96xXd8xX17xX1exX3xXdcxXd8xX17xX7exX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX5fxX3xX1fdxX207xX1c6xX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xXa8xX96xX361xX4xX3xXexXdxX122xXbxX3xX17xX1xX384xX17xX3xX1f3xX24xX3xX1exXdxX11cxXdxX3xX11fxX14xX15xX122xXexX1c9xX3xXexXb7xXa9xX17xX1exX3xXa8xX5fxX3xX4xX5fxX3xX207xX1fcxX1d5xX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX91xX6xX3xf17cxX193xX277x156d0xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX7exX3xX1d3xX2xX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX17xX1exX24xX17xX1xX3xX193xX11cxXa9xX3xX1xXdxX2fcxX6dxX3xX1f3xX24xX3xX1d3xX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX91xX6xX3xX17xX1exX24xX17xX1xX3xXexX1xX14xX122xX34xX3xXcxXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xXa8xX6xX17xX1exX3xX17x12412xX3xX5xX85xX4xX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX3cbxXexX3xX1exXdxX11cxX6dxX3xX43xXexX3xX17xX1xX81xXexX3xX1fdxX1d5xd833xX3xXexX1xX97xXdxX3xX1exXdxX6xX17xX3xX1exXdxX11cxXdxX3xX11fxX14xX15xX122xXexX3xX4xX67xX4xX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX34xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXa9xX5bxX15xXaxX12xX686xe7b6xX4xX3xX19xXdxX16xXexX7exX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX6xX15xX7exX3xX4xX5fxX3xX1c4xX1fdxX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xXa8xX96xX361xX4xX3xXcxXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xXexXb7xXdxX2fcxX17xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX11fxX14xX6xX3xX1xX16xX3xXexX1xX801xX17xX1exX3xX5bxXf6xX4xX1xX3xX1f3xX12axX3xX4xX2dxX17xX1exX3xXexXb7xX85xX4xX3xXexX14xX15xX122xX17xX3xX6dxXf1xX4xX3xXa8xXb1xX3xX1fdxX34xX3xXcxX1xX10xXa9xX3xXa8xX5fxX7exX3xX4xX1xX3b7xX3xX4x11ddcxX17xX3xX17xX1exX3d4xXdxX3xX78exX3xX17xX1xX24xX7exX3xX4xX67xX4xX3xXex12e1axX3xX4xX1xXf1xX4xX7exX3xX4xX67xX3xX17xX1xX9bxX17xX3xX4xX5fxX3xXexX1xX2fcxX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX1exX8f4xXdxX7exX3xXa8xX30bxX17xX1exX3xX2bxX310xX3xX1xX3d4xX3xX7xXd8xX7exX3xXexX1xX10xXa9xX3xX5bxe913xXdxX3xX2bxX122xXexX3xX11fxX14xX11cxX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX91xX6xX3xX6dxX39exX17xX1xX3xXexXb7xX85xX4xX3xXexXdxX122xXbxX3xXexX1xX2dxX17xX1exX3xX11fxX14xX6xX3xX6dxXadxX17xX1exX3xXdxX17xXexX10xXb7xX17xX10xXexX3xX207xX1d3xX49xX207xX1d3xX1xX34xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXa9xX5bxX15xX3xXbxX199xX10xX17xXexX10xXb7xXaxX12xX0xXdxX6dxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX199xX10xX17xXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bdxXdxX5bxXexX1xX1c2xX3xX1c4xX2xX1c6xXbxX1c8xX1c9xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX1c2xX3xX1d3xX2xX1d5xXbxX1c8xX1c9xXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c2xX49xX49xXdxX34xX19xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX17xX1xX34xX1f3xX17xX49xX17xX10xX1bdxX7xX49xX2xX1fcxX1fdxX1c4xX49xX2xX2xX202xX5bxX1c4xX1d5xX1c4xX207xX1fdxX1d3xX1d5xXexX207xX1d5xX1d5xX5xX207xX212xX2xX1fdxX34xX216xXbxX1exX219xXb7xX9xX61cxX207xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX17xX3xX1exXdxX20xXdxX3xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX2bxX1xX2dxX17xX1exX3xX4xX32xX17xX34xX34xX34xX3xX24bxX1xX24xX17xX1xX3xX5xX24xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX259xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX6xXbxXexXdxXa9xX17xXaxX12xXcxXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xXa8xX6xX17xX1exX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX3cbxXexX3xX1exXdxX11cxX6dxX3xX43xXexX3xX17xX1xX81xXexX3xX1fdxX1d5xXaa2xX3xXexX1xX97xXdxX3xX1exXdxX6xX17xX3xX1exXdxX11cxXdxX3xX11fxX14xX15xX122xXexX3xX4xX67xX4xX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXa9xX5bxX15xXaxX12xXa19x11442xX3xX6dxX20xXdxX3xXa8xXdxX3xX1f3xX24xXa9xX3xX1xXa9xXadxXexX3xXa8xXb1xX17xX1exX3xXa8xX96xX361xX4xX3xX1xXd8xX17xX3xX1c6xX3xXexX1xX67xX17xX1exX7exX3xXcxXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xXa8xXebxX3xXexXdxX122xXbxX3xX17xX1xX384xX17xX3xX207xX1fcxX34xX202xX207xX61cxX3xX1xX3d4xX3xX7xXd8xX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX34xX3xXcxXb7xXa9xX17xX1exX3xXa8xX5fxX7exX3xX4xX5fxX3xX207xX1fcxX34xX2xX202xX2xX3xX1xX3d4xX3xX7xXd8xX3xXa8xXebxX3xXa8xX96xX361xX4xX3xX1exXdxX11cxXdxX3xX11fxX14xX15xX122xXexX3xXe0xXa8xXadxXexX3xXex1414fxX3xX5xX16xX3xX61cxX61cxX7exX207xX1fcxXaa2xXe8xX34xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXa9xX5bxX15xXaxX12xX7f6xX17xX1xX3x11395xX1bxX3xX5exX14xX9bxX17xX3xX13xX3d4xX17xX1exX3xX212xX3xX341xXdxX67xX6dxX3xXa8xX801xX4xX3xXcxXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX13xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX96xXd8xX17xX1exX3xXdcxXd8xX17xX7exX3xX4xX1xXa9xX3xX19xXdxX122xXexX1c2xX3xX24bxX329xe1e4xX6xX3xXb7xX3d4xXdxX7exX3xXa8xXd8xX17xX3xX1f3xXf6xX3xXa8xXebxX3xX2bxX310xX3xX2bxX122xXexX3xX1f3xX20xXdxX3xX193xX96xX14xX3xXa8xXdxX16xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX96xXd8xX17xX1exX3xXdcxXd8xX17xX3xXa8xX2fcxX3xXa8xX96xX6xX3xX1f3xX24xXa9xX3xX5bxXf6xX4xX1xX3xX1f3xX12axX3xX4xX1xX14xX15xX2fcxX17xX3xXbxX1xX67xXexX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX17xX1x15820xX6dxX3xX1exXdxX11cxX6dxX3xXexX1xX97xXdxX3xX1exXdxX6xX17xX3xXa8xXdxX3xX5xXadxXdxX7exX3xXexX30bxX17xX1exX3xXexX43xX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xX43xX4xX1xX3xX4xX1xXa9xX3xX17xX1exX96xX97xXdxX3xX5bxX9bxX17xX34xX3xX686xX2fcxX3xXexXdxX122xXbxX3xXexX12axX4xX3xXa8xX67xXbxX3xXf1xX17xX1exX3xX7xX85xX3xX1xX24xXdxX3xX5xX32xX17xX1exX3xX4xX91xX6xX3xX2bxX1xX67xX4xX1xX3xX1xX24xX17xX1exX7exX3xXexX1xX97xXdxX3xX1exXdxX6xX17xX3xXexX20xXdxX7exX3xX4xX1xX4eaxX17xX1exX3xXexX2dxXdxX3xX7xX150xX3xX6dxX78exX3xXb7xXb1xX17xX1exX3xX4xX67xX4xX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xXexXb7xX1bxX17xX3xX4xX67xX4xX3xX5xX27xX17xX1xX3xX1f3xX85xX4xX1c2xX3xXexX1xX14xX122xX7exX3xX4xX2dxX17xX1exX3xX6xX17xX7exX3xXa8xX30bxX17xX1exX3xX2bxX310xX3xXbxX1xX96xXd8xX17xX1exX3xXexXdxX16xX17xX3xX1exXdxX6xXa9xX3xXexX1xX2dxX17xX1exX7exX3xXa8xXdxX16xX17xX3xX5xX85xX4xX259xX34xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXa9xX5bxX15xX3xXbxX199xX10xX17xXexX10xXb7xXaxX12xX0xXdxX6dxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX199xX10xX17xXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bdxXdxX5bxXexX1xX1c2xX3xX1c4xX2xX1c6xXbxX1c8xX1c9xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX1c2xX3xX1d3xX2xX1d5xXbxX1c8xX1c9xXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c2xX49xX49xXdxX34xX19xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX17xX1xX34xX1f3xX17xX49xX17xX10xX1bdxX7xX49xX2xX1fcxX1fdxX1c4xX49xX2xX2xX202xX5bxX1c4xX1d5xX1c4xX207xX202xX1c6xX1c4xXexX1d3xX2xX1d5xX1c6xX5xX2xX212xX2xX1d3xX34xX216xXbxX1exX219xXb7xX9xX1d3xX207xX207xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX17xX3xX1exXdxX20xXdxX3xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX2bxX1xX2dxX17xX1exX3xX4xX32xX17xX34xX34xX34xX3xX24bxX1xX24xX17xX1xX3xX5xX24xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX259xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX6xXbxXexXdxXa9xX17xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1c8xXexX212xX6xX5xXdxX1exX17xX1c2xX3xX216xX14xX7xXexXdx132cexX15xX1c9xXaxX12xX277xX1exX96xX97xXdxX3xX5bxX9bxX17xX3xX1xX24xXdxX3xX5xX32xX17xX1exX3xX1f3xX20xXdxX3xX7xX85xX3xX2bxXf6xXbxX3xXexX1xX97xXdxX7exX3xX4xX2dxX17xX1exX3xX2bxX1xX6xXdxX7exX3xX6dxXdxX17xX1xX3xX19xXadxX4xX1xX3xXexXb7xXa9xX17xX1exX3xX1exXdxX11cxXdxX3xX11fxX14xX15xX122xXexX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xXexXadxXdxX3xXcxXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX13xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX96xXd8xX17xX1exX3xXdcxXd8xX17xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXa9xX5bxX15xXaxX12xX13xXdxX16xX17xX3xX17xX6xX15xX7exX3xX2bxX1xX5fxX3xX2bxX1xX30bxX17xX3xX5xX20xX17xX3xX17xX1xX81xXexX3xX4xX91xX6xX3xXcxXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX5xX24xX3xXa8xX67xXbxX3xXf1xX17xX1exX3xX4xXd8xX3xX7xX78exX3xX1f3xX384xXexX3xX4xX1xX81xXexX3xX1xXdxX16xX17xX3xXa8xXadxXdxX3xXa8xX2fcxX3xXa8xX96xX6xX3xX1f3xX24xXa9xX3xXexXb7xXdxX2fcxX17xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX4xX67xX4xX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX5xX27xX17xX1xX3xX1f3xX85xX4xX3xX4xX2dxX17xX1exX3xX6xX17xX3xX2bxX1xXdxX3xX4xXb69xX17xX3xX6dxXae6xXexX3xX19xXecfxX17xX1exX3xXb7xXb1xX17xX1exX3xXb7xXebxXdxX7exX3xX1xX16xX3xXexX1xX801xX17xX1exX3xX6dxXadxX17xX1exX3xX19xX11cxXa9xX3xX6dxX384xXexX3xXexX801xXdxX3xX96xX14xX3xXa8xX2fcxX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX67xX4xX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX4xX91xX6xX3xX17xX1exX24xX17xX1xX34xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX1f3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXb7xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexXb7xXa9xX17xX1exX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX1bxX17xX3xX11fxX14xX6xX17xX1c2xX0xX49xX7xXexXb7xXa9xX17xX1exX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX212xXexX1xX14xX6dxX19xX212xX6xX17xX5bxX212xX7xX6xXbxXa9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX199xX67xX4xX3xXexXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exX3xXexXadxXdxX3xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX1xXa9xXadxXexX3xXa8xXb1xX17xX1exX3xX1xXdxX16xX14xX3xX11fxX14xX11cxXaxX3xX1xXb7xX10xX10cdxX9xXaxX49xX4xX1xXdxX17xX1xX212xX11fxX14xX15xX10xX17xX49xX4xX6xX4xX212xXexXb7xX14xX17xX1exX212xXexX6xX6dxX212xX1xX6xX17xX1xX212xX4xX1xXdxX17xX1xX212xX4xXa9xX17xX1exX212xXexX6xXdxX212xX1xX6xX212xXexXdxX17xX1xX212xX1xXa9xX6xXexX212xX5bxXa9xX17xX1exX212xX1xXdxX10xX14xX212xX11fxX14xX6xX49xX2xX1c6xX61cxX202xX2xX1c4xX34xX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX1exX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX49xX6dxX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX207xX1d5xX49xX17xX10xX1bdxX7xX49xX2xX1fcxX1fdxX1fdxX49xX2xX1fdxX1fdxX5bxX1c4xX2xX1d5xX1c6xX1d3xX1d3xX1fdxXexX202xX1c6xX1d3xX5xX1fdxX212xX2xX1fdxX1fdxX5bxX1fdxX2xX1c6xX2xX1d3xX2xX207xXexX207xX2xX1fcxX1d3xX5xX1d5xX212xX2xX34xX216xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX17xX3xX1exXdxX20xXdxX3xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX2bxX1xX2dxX17xX1exX3xX4xX32xX17xX34xX34xX34xX3xX24bxX1xX24xX17xX1xX3xX5xX24xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX259xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX1f3xX12xX0xX7xXexXb7xXa9xX17xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX199xX67xX4xX3xXexXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exX3xXexXadxXdxX3xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX1xXa9xXadxXexX3xXa8xXb1xX17xX1exX3xX1xXdxX16xX14xX3xX11fxX14xX11cxXaxX3xX1xXb7xX10xX10cdxX9xXaxX49xX4xX1xXdxX17xX1xX212xX11fxX14xX15xX10xX17xX49xX4xX6xX4xX212xXexXb7xX14xX17xX1exX212xXexX6xX6dxX212xX1xX6xX17xX1xX212xX4xX1xXdxX17xX1xX212xX4xXa9xX17xX1exX212xXexX6xXdxX212xX1xX6xX212xXexXdxX17xX1xX212xX1xXa9xX6xXexX212xX5bxXa9xX17xX1exX212xX1xXdxX10xX14xX212xX11fxX14xX6xX49xX2xX1c6xX61cxX202xX2xX1c4xX34xX1xXexX6dxXaxX12xX199xX67xX4xX3xXexXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exX3xXexXadxXdxX3xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX1xXa9xXadxXexX3xXa8xXb1xX17xX1exX3xX1xXdxX16xX14xX3xX11fxX14xX11cxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXb7xXa9xX17xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX199xXd69xX17xX1exX3xX1f3xX20xXdxX3xXcxXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exX3xXexX3b7xX17xX1xX7exX3xXa8xX122xX17xX3xX17xX6xX15xX3xX2xX1fdxX3xX1xX14xX15xX16xX17xX7exX3xXexX1xXf6xX7exX3xXexX1xX24xX17xX1xX3xXbxX1xX801xX3xX78exX3xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xXa8xXebxX3xXa8xX96xX6xX3xX1f3xX24xXa9xX3xX1xXa9xXadxXexX3xXa8xXb1xX17xX1exX3xXexXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exX34xX3xX193xX96xX20xX4xX3xXa8xXb69xX14xX7exX3xX4xX67xX4xX3xXexXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xXa8xXebxX3xXbxX1xX67xXexX3xX1xX14xX15xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX11fxX14xX11cxX7exX3xXexXadxXa9xX3xXa8xX96xX361xX4xX3xX7xX85xX3xX1xX24xXdxX3xX5xX32xX17xX1exX3xX4xX1xXa9xX3xX17xX1exX96xX97xXdxX3xX5bxX9bxX17xX3xX1f3xX24xX3xX5bxXa9xX6xX17xX1xX3xX17xX1exX1xXdxX16xXbxX3xX2bxX1xXdxX3xXa8xX122xX17xX3xX1exXdxX6xXa9xX3xX5bxXf6xX4xX1xX34xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX1f3xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX199xX2dxX17xX1exX3xX6xX17xX3xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX17xXa7fxX3xX5xX85xX4xX3xXbxX1xX12axX4xX3xX1f3xX12axX3xXexXadxXdxX3xX4xX67xX4xX3xXexXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exXaxX3xX1xXb7xX10xX10cdxX9xXaxX49xX5xX14xX4xX212xX5xX14xXa9xX17xX1exX212xX1f3xX14xX212xXexXb7xX6xX17xX1exX49xX4xXa9xX17xX1exX212xX6xX17xX212xX1xX6xX212xXexXdxX17xX1xX212xX17xXa9xX212xX5xX14xX4xX212xXbxX1xX14xX4xX212xX1f3xX14xX212xXexX6xXdxX212xX4xX6xX4xX212xXexXb7xX14xX17xX1exX212xXexX6xX6dxX212xX1xX6xX17xX1xX212xX4xX1xXdxX17xX1xX212xX4xXa9xX17xX1exX49xX2xX1c6xX61cxX207xX1fdxX1fdxX34xX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX1exX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX49xX6dxX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX207xX1d5xX49xX17xX10xX1bdxX7xX49xX2xX1fcxX1fdxX207xX49xX61cxX1c4xX5bxX1fdxX2xX2xX207xX1c4xX1c6xX1c4xXexX61cxX61cxX1c6xX1fcxX5xX1fcxX212xX4xX6xX1xXexX2xX34xX216xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX17xX3xX1exXdxX20xXdxX3xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX2bxX1xX2dxX17xX1exX3xX4xX32xX17xX34xX34xX34xX3xX24bxX1xX24xX17xX1xX3xX5xX24xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX259xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX1f3xX12xX0xX7xXexXb7xXa9xX17xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX199xX2dxX17xX1exX3xX6xX17xX3xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX17xXa7fxX3xX5xX85xX4xX3xXbxX1xX12axX4xX3xX1f3xX12axX3xXexXadxXdxX3xX4xX67xX4xX3xXexXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exXaxX3xX1xXb7xX10xX10cdxX9xXaxX49xX5xX14xX4xX212xX5xX14xXa9xX17xX1exX212xX1f3xX14xX212xXexXb7xX6xX17xX1exX49xX4xXa9xX17xX1exX212xX6xX17xX212xX1xX6xX212xXexXdxX17xX1xX212xX17xXa9xX212xX5xX14xX4xX212xXbxX1xX14xX4xX212xX1f3xX14xX212xXexX6xXdxX212xX4xX6xX4xX212xXexXb7xX14xX17xX1exX212xXexX6xX6dxX212xX1xX6xX17xX1xX212xX4xX1xXdxX17xX1xX212xX4xXa9xX17xX1exX49xX2xX1c6xX61cxX207xX1fdxX1fdxX34xX1xXexX6dxXaxX12xX199xX2dxX17xX1exX3xX6xX17xX3xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX17xXa7fxX3xX5xX85xX4xX3xXbxX1xX12axX4xX3xX1f3xX12axX3xXexXadxXdxX3xX4xX67xX4xX3xXexXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXb7xXa9xX17xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX199xXd69xX17xX1exX3xX1f3xX20xXdxX3xX4xX67xX4xX3xX17xX1exX24xX17xX1xX3xX4xX1xXf1xX4xX3xX17xX30bxX17xX1exX3xX2bxX1xX67xX4xX7exX3xX5xX85xX4xX3xX5xX96xX361xX17xX1exX3xX4xX2dxX17xX1exX3xX6xX17xX3xX5xX24xX6dxX3xX1f3xXdxX16xX4xX3xXexXadxXdxX3xX4xX67xX4xX3xXcxXb7xX14xX17xX1exX3xXexX9bxX6dxX3xX13xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX1exX3xXexX3b7xX17xX1xX3xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX1f3xX24xX3xX4xX67xX4xX3xXa8xXf6xX6xX3xXbxX1xX96xXd8xX17xX1exX3xXa8xX6xX17xX1exX3xX17xXa7fxX3xX5xX85xX4xX3xXbxX1xX12axX4xX3xX1f3xX12axX3xX4xX5fxX3xX1xXdxX16xX14xX3xX11fxX14xX11cxX7exX3xXa8xX67xXbxX3xXf1xX17xX1exX3xX17xX1xX14xX3xX4xXb69xX14xX3xX1exXdxX11cxXdxX3xX11fxX14xX15xX122xXexX3xX4xX67xX4xX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xX4xX91xX6xX3xX17xX1exX96xX97xXdxX3xX5bxX9bxX17xX3xX1f3xX24xX3xX5bxXa9xX6xX17xX1xX3xX17xX1exX1xXdxX16xXbxX34xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX1f3xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xXa8xXd8xX17xX3xX1exXdxX11cxX17xX3xX1xX5fxX6xX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX7exX3xXexXadxXa9xX3xXexX1xX14xX384xX17xX3xX5xX361xXdxX3xX4xX1xXa9xX3xX5bxXa9xX6xX17xX1xX3xX17xX1exX1xXdxX16xXbxXaxX3xX1xXb7xX10xX10cdxX9xXaxX49xXbxX1xX6xXbxX212xX5xX14xX6xXexX49xX1xX6xX212xXexXdxX17xX1xX212xX5bxXa9xX17xX212xX1exXdxX6xX17xX212xX1xXa9xX6xX212xXexX1xX14xX212xXexX14xX4xX212xX1xX6xX17xX1xX212xX4xX1xXdxX17xX1xX212xXexX6xXa9xX212xXexX1xX14xX6xX17xX212xX5xXa9xXdxX212xX4xX1xXa9xX212xX5bxXa9xX6xX17xX1xX212xX17xX1exX1xXdxX10xXbxX49xX2xX1c6xX1fcxX1fcxX1fdxX1d5xX34xX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX1exX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX49xX6dxX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX207xX1d5xX49xX17xX10xX1bdxX7xX49xX2xX1fcxX1fdxX2xX49xX2xX1d3xX1d5xX5bxX2xX2xX1c4xX2xX202xX1c6xX207xXexX1fcxX1d5xX1fdxX2xX5xX1fdxX212xX2xX34xX216xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX17xX3xX1exXdxX20xXdxX3xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX2bxX1xX2dxX17xX1exX3xX4xX32xX17xX34xX34xX34xX3xX24bxX1xX24xX17xX1xX3xX5xX24xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX259xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX1f3xX12xX0xX7xXexXb7xXa9xX17xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xXa8xXd8xX17xX3xX1exXdxX11cxX17xX3xX1xX5fxX6xX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX7exX3xXexXadxXa9xX3xXexX1xX14xX384xX17xX3xX5xX361xXdxX3xX4xX1xXa9xX3xX5bxXa9xX6xX17xX1xX3xX17xX1exX1xXdxX16xXbxXaxX3xX1xXb7xX10xX10cdxX9xXaxX49xXbxX1xX6xXbxX212xX5xX14xX6xXexX49xX1xX6xX212xXexXdxX17xX1xX212xX5bxXa9xX17xX212xX1exXdxX6xX17xX212xX1xXa9xX6xX212xXexX1xX14xX212xXexX14xX4xX212xX1xX6xX17xX1xX212xX4xX1xXdxX17xX1xX212xXexX6xXa9xX212xXexX1xX14xX6xX17xX212xX5xXa9xXdxX212xX4xX1xXa9xX212xX5bxXa9xX6xX17xX1xX212xX17xX1exX1xXdxX10xXbxX49xX2xX1c6xX1fcxX1fcxX1fdxX1d5xX34xX1xXexX6dxXaxX12xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xXa8xXd8xX17xX3xX1exXdxX11cxX17xX3xX1xX5fxX6xX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX7exX3xXexXadxXa9xX3xXexX1xX14xX384xX17xX3xX5xX361xXdxX3xX4xX1xXa9xX3xX5bxXa9xX6xX17xX1xX3xX17xX1exX1xXdxX16xXbxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXb7xXa9xX17xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX686xX5fxX3xX5xX24xX3xX17xX1xX384xX17xX3xXa8xXf6xX17xX1xX3xX4xX91xX6xX3xX17xX1xXdxX2bbxX14xX3xXa8xXadxXdxX3xX19xXdxX2fcxX14xX3xXexXadxXdxX3xX1xXb1xXdxX3xX17xX1exX1xXf6xX3xXa8xX801xXdxX3xXexX1xXa9xXadxXdxX3xX5bxXa9xX3xXdcxX78exX3xXcxX96xX3xXbxX1xX67xXbxX3xX13xX24xX3xXcxX27xX17xX1xX3xXexXb7dxX3xX4xX1xXf1xX4xX3xX4xX1xXdxX2bbxX14xX3xX17xX6xX15xX3xXe0xX1fdxX1d5xX49xX202xXe8xX3xX1f3xX2bbxX3xXexX1xX91xX3xXexX12axX4xX3xX1xX24xX17xX1xX3xX4xX1xX43xX17xX1xX3xXe0xXcxXcxX13xX199xXe8xX3xX5xXdxX1bxX17xX3xX11fxX14xX6xX17xX3xXa8xX122xX17xX3xX1xXa9xXadxXexX3xXa8xXb1xX17xX1exX3xX7xX11cxX17xX3xX1c8xX14xX81xXexX7exX3xX2bxXdxX17xX1xX3xX5bxXa9xX6xX17xX1xX3xX4xX91xX6xX3xX5bxXa9xX6xX17xX1xX3xX17xX1exX1xXdxX16xXbxX3xXexXb7xX1bxX17xX3xXa8xXf6xX6xX3xX19xX24xX17xX3xXexX3b7xX17xX1xX34xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX1f3xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX14xX5xX12xX0xX5bxXdxX1f3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb7xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1c8xXexX212xX6xX5xXdxX1exX17xX1c2xX3xX216xX14xX7xXexXdxX10cdxX15xX1c9xXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX1f3xX12xX0xX49xX5bxXdxX1f3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7f6xX14xXexX1xXa9xXb7xXaxX12x15ae0xX1xX6xX17xX3xXcxXb7xX9bxX6dxX3xX575xX3xXcxX1xX14xX3xX1cd7xX1xX96xXd8xX17xX1exX0xX49xXbxX12
Phan Trâm – Thu Phương