Đùi lợn đắt nhất thế giới: Hơn 100 triệu đồng/chiếc!
Để có được chiếc đùi thịt lợn muối đắt giá phải đáp ứng được quy định tiêu chuẩn rất khắt khe.
a8f8x16bf6xca81xae2ex1006fx12adcxf8b3xa959x10ed0xX7x12cb8x133a4x106c5xac4fx131e9xeeb1xX5xcc80xXaxbc49x176d4x176bdxXdxX3xX5x10a1dxbc79xX3x147a6x15837xXexX3xX19xX1x111e7xXexX3xXexX1x14231xX3xdd93xXdx11b26xXdx17a02xX3xfc93x18f7dxX19xX3xX2xbe3dxX33xX3xXex15c1cxXdx107ffx14e11xX3xX1bx19093xX19xX28x164e2xX4xX1xXdxX26xX4x157c7xX0xX40xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX10xX6xb96cxXaxX12xX13xf5e9xX3xX4x11f60xX3xX1bx10a07xX18xX4xX3xX4xX1xXdxX26xX4xX3xX1bxX14xXdxX3xXexX1xe4e0xXexX3xX5xX18xX19xX3x11edaxX3ax10304xXdxX3xX1bxX1cxXexX3xX28xXdxd605xX3xXbxX1xb68axXdxX3xX1bxX86xXbxX3xadc7xX19xX28xX3xX1bxX64xX18xX4xX3x18d4cxX3ax135fdxX3xX1bxX74xX19xX1xX3xXexXdxa9e2xX3axX3xX4xX1xX3ax10ce6xX19xX3xX37xX21xXexX3xc17bxX1xX1cxXexX3xXb2xX1xX10xc340xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbe4fx15714xX5axX9cxXaxX12xX13xX14xXdxX3xXexX1xX74xXexX3xX5xX18xX19xX3xX7bxX3axX7dxXdxX3xX1xX6xX9cxX3x156efxX6xX7bxX61xX19xX3x14de5x13cedxa9e1xX37xXdxX4xXcbxX3xX5x179a7xX3xX7bxd3ddxXexX3xXexX37xXcbxX19xX28xX3xX19xX1x16e8dxX19xX28xX3xX5xXcbx11bedxXdxX3xX1bxX1cxXexX3xX19xX1xX21xXexX3xXexX1xX26xX3xX28xXdxX2axXdxXbaxX3x148e4xXf8xXexX3xX4xX1xXdxX26xX4xX3xX1bxX14xXdxX3xX19xX1xX64xX3xXexX1xX26xX3xX4xX61xX3xX28xXdxX86xX3xc20dxX4xX6xXcbxX3xX19xX28xX21xXexX3xX19xX28xX64xdfefxX19xX28xde2axX3xXexX2axXdxX3xdf62x1068axX33xX33xX3xf195x14ceex152e5xX3x146bdxX28x17e55xX19xX3xX2xX33xX152xX3xXexX37xXdxX39xX3axX3xX1bxX3dxX19xX28x11c94xXbaxX3xX2ex12b5cxX9cxX3xX4xX14xX19xX28xX3xXexX1x17a97xX3xXexed27xX7bxX3xX1xXdxX5exX3axX3xaf76xX10xX7bxX3xXexX109xXdxX3xX7xX6xXcbxX3xX4xX1x10c54xX19xX28xX3xX5xX109xXdxX3xX1bxX1cxXexX3xX1bxf0f0xX3xXexX2axXdxX3xX7bxX91xX4xX3xX1bxX61xXbaxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10294xX10xX19xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX7bxX28xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX19xX1xX21xXexX3xXexX1xX26xX3xX28xXdxX2axXdxX2cxX3xX2exX2fxX19xX3xX2xX33xX33xX3xXexX37xXdxX39xX3axX3xX1bxX3dxX19xX28xX40xX3xX4xX1xXdxX26xX4xX3x18e09xX3xX2xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbaxXedxX6xXcbxX1xX6xXexXdxX19xX1xXbax12df2xX19xX40xX19xX10xe0a6xX7xX40x14dcexX33xX33xda5fxX40xX2xX33xX22axX5axX153xX227xX2xX153x12ab1xX152xX234xXex1189axX33xX152xX22axX5xX2xXbaxab64xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX19xX1xX21xXexX3xXexX1xX26xX3xX28xXdxX2axXdxX2cxX3xX2exX2fxX19xX3xX2xX33xX33xX3xXexX37xXdxX39xX3axX3xX1bxX3dxX19xX28xX40xX4xX1xXdxX26xX4xX46xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xX224xXdxX5axXexX1xX9xXaxX2xX153xX33xX33xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX2xX227xX22axX33xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xXcbxX37xXdxX28xXdxX19xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2cxX40xX40xXdxX4xX5axX19xXbaxX5axX6xX19xXexX37xXdxXbaxX4xXcbxX7bxXbaxX21fxX19xX40xX227xX33xX2x123abxX40xX2xX227xX40xX227xX238xX40xX238xX207xX4xXcbxXbxX9cxX207xX2xX153x18207xX2e2xX2xX2xX152xX238xX33xX2d1xX227xX33xX2xXbaxX23fxXbxX28xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xXbxX1xXcbxXexXcbxX207xXdxX5axX9xXaxX2e2xX234xX2xX153xX238xX2d1xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX6xXbxXexXdxXcbxX19xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX5xX18xX19xX3xX7bxX3axX7dxXdxX3xX13cxX7xXdxXa5xX3axX3xXbxX1xXabxX7bxX14cxX3xX4xX61xX3xX28xXdxX86xX3xX1xX2fxX19xX3xX2xX33xX33xX3xXexX37xXdxX39xX3axX3xX1bxX3dxX19xX28xX40xX3xX4xX1xXdxX26xX4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxXcbxX5axX9cxXaxX12xX13xX14xXdxX3xXexX1xX74xXexX3xX5xX18xX19xX3xXecxXedxX10xX37xXdxX4xXcbxX3xX4xX1xX3axXabxX19xX3xXcxe414xX9cxX3xXcaxX6xX19xX3xae4bxX1xX6xX3xX1bxX64xX18xX4xX3xX1bxX86xX19xX1xX3xX28xXdxX86xX3xX4xX61xX3xX1xX64xX2fxX19xX28xX3xX21fxX74xX3xXexX1xX2fxX7bxX3xX19xX28xXcbxX19xX3xXedx104e2xX4xX3xX19xX1xX21xXexX3xX19xX1xc9d7xX3xX9axX3axX9cxX3xXexX37xX17fxX19xX1xX3xX4xX1x181d2xX19xX3xXexX1xX8axX3xXexc7e9xX3xX19xX1xXdxXa5xX19xX3xX19xX1xX64xX19xX28xX3xXexXdxXa5xX3axX3xX4xX1xX3axXabxX19xX3xX37xX21xXexX3xXb2xX1xX1cxXexX3xXb2xX1xX10xbe39xX3xXb2xa9e0xX7bxX3xXexX1xX10xXcbxX3xX1bxX61xX3xXbxX1xX8axXdxX3xX4xX61xX3xXexX1xX91xX4xX3xX3d6xX19xX3xX1bx1886fxX4xX3xXedxXdxX39xXexXbaxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxXcbxX5axX9cxXaxX12xX13xX61xX3xX5xXf5xX3xX19xX1xX103xX19xX28xX3xX4xXcbxX19xX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX10xX19xX3xXexX1xX3axX15dxX19xX3xX4xX1x12c43xX19xX28xX3xX1bxX64xX18xX4xX3xXexX1xX8axX3xXexX3dexX3xX5axXcbxX3xXexX37xXa5xX19xX3xX1bxX3dxX19xX28xX3xX4xX1a2xX3xX187xX6xX19xX1xX3xX37xX17fxXbaxX3xXcxX1xXdxXa5xX19xX3xX19xX1xXdxXa5xX19xX3xXexX37xXcbxX19xX28xX3xX5xXf5xX19xX1xX3xXb2xX1xXdxX26xX19xX3xX4xX1xX195xX19xX28xX3xXexX3dexX3xX5axXcbxX3xXexX1xXcbxX8axXdxX3xX7bxX86xXdxX3xX4xX1xX2fxXdxX3xX1bxX14xX6xX403xX3xX3d6xX19xX3xX9axX3axX8axX3xX7xX3dxXdxX403xX3xX19xX1xX103xX19xX28xX3xXexX1xX8axXcbxX3xX5axX64xX18xX4xX403xX3xX37xccc2xX3xX4xX38exX9cxX3xX4xX61xX3xX7x12e13xX19xfc51xX3xX1bexX1xX195xX19xX28xX3xX21fxX7dxX19xX3xX4xX61xX3xX19xX28xX3axX3dxX19xX3xX28xX7dxX4xX3xXex1021dxX3xX5xX18xX19xX3xX37xX509xX19xX28xX403xX3xXexX509xX19xX28xX3xX1bxX64xX18xX4xX3xXexX17fxX7bxX3xXexX1xX21xX9cxX3xX149xX3xXb2xX1xX3axX3xX21fxX3dexX4xX3xXbxX1xe621xX6xX3xX19xX6xX7bxX3xX21fxXf5xX3xXbxX1xX534xX6xX3xXexX38exX9cxX3xX4xX45fxX6xX3xXedxX86xX19xX3xX1bxX8axXcbxX3xXecxXedxX10xX37xXdxX6xX403xX3xXedxX6xXcbxX3xX28xX3dxX7bxX3xXcxX38exX9cxX3xXcaxX6xX19xX3xX395xX1xX6xX3xX21fxXf5xX3xXcaxX3dxX3xX13xXf5xXcbxX3xX395xX1xX6xXbaxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX10xX19xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX7bxX28xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX19xX1xX21xXexX3xXexX1xX26xX3xX28xXdxX2axXdxX2cxX3xX2exX2fxX19xX3xX2xX33xX33xX3xXexX37xXdxX39xX3axX3xX1bxX3dxX19xX28xX40xX3xX4xX1xXdxX26xX4xX3xX207xX3xX227xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbaxXedxX6xXcbxX1xX6xXexXdxX19xX1xXbaxX21fxX19xX40xX19xX10xX224xX7xX40xX227xX33xX33xX22axX40xX2xX33xX22axX5axX153xX227xX2xX153xX234xX152xX234xXexX238xX2xX227xX238xX5xX227xXbaxX23fxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX19xX1xX21xXexX3xXexX1xX26xX3xX28xXdxX2axXdxX2cxX3xX2exX2fxX19xX3xX2xX33xX33xX3xXexX37xXdxX39xX3axX3xX1bxX3dxX19xX28xX40xX4xX1xXdxX26xX4xX46xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xX224xXdxX5axXexX1xX9xXaxX22axX2xX33xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX152xX33xX152xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xXcbxX37xXdxX28xXdxX19xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2cxX40xX40xXdxX4xX5axX19xXbaxX5axX6xX19xXexX37xXdxXbaxX4xXcbxX7bxXbaxX21fxX19xX40xX227xX33xX2xX2d1xX40xX2xX227xX40xX227xX238xX40xX2e2xX207xX2xX153xX2e2xX2e2xX2xX2xX152xX238xX33xX2d1xX2xX234xX2xXbaxX23fxXbxX28xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xXbxX1xXcbxXexXcbxX207xXdxX5axX9xXaxX2e2xX234xX2xX153xX238xX234xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX6xXbxXexXdxXcbxX19xXaxX12xX395xX1xX103xX19xX28xX3xX4xXcbxX19xX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX10xX19xX3xXexX1xX3axX15dxX19xX3xX4xX1xX45fxX19xX28xX3xX1bxX64xX18xX4xX3xX4xX1xX3d6xX19xX3xXexX1xX8axX3xXexX3dexX3xX19xX1xXdxXa5xX19xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxXcbxX5axX9cxXaxX12xX1bexX1xX534xX19xX1xX3xXbxX1xX45fxX3xXcxX38exX9cxX3xXcaxX6xX19xX3xX395xX1xX6xX3xX1bxX172xX3xX1bxX64xX6xX3xX37xX6xX3xX1bxX109xXcbxX3xX5xX3axX3bexXexX3xX19xX3ax12f71xXdxX3xX5xX18xX19xX3xXecxXedxX10xX37xXdxX4xXcbxX3xXexX1xX10xXcbxX3xXexXdxXa5xX3axX3xX4xX1xX3axXabxX19xX3xX37xX21xXexX3xXb2xX1xX1cxXexX3xXb2xX1xX10xXbaxX3xf89dxX2axXdxX3xX4xX1xX26xX3xX1bxXf8xX3xX3d6xX19xX3xX19xX28xX1xXdxXa5xX7bxX3xX19xX28xX422xXexX403xX3xX1bxX64xX18xX4xX3xX19xX28xX1xX10xX3xX19xX1xX109xX4xX3xX1xc404xX6xX3xXexX21xX3axX3xX7bx15e65xXdxX3xX19xX28xXf5xX9cxX403xX3xX5xX18xX19xX3xXecxXedxX10xX37xXdxX4xXcbxX3xX4xX61xX3xX7xX91xX4xX3xX1bxc2b4xX3xXb2xX1xX86xX19xX28xX3xXexX7dxXexX3xX21fxXf5xX3xXexX37xXcbxX19xX28xX3xXexX1xX74xXexX3xXb2xX1xX75fxX19xX28xX3xX4xX61xX3xXexX1xX3axX7dxX4xX3xXb2xX1xX86xX19xX28xX3xX7xXdxX19xX1xX403xX3xXexX1xX3axX7dxX4xX3xXexX3d6xX19xX28xX3xXexX37x15552xX19xX28xXbaxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxXcbxX5axX9cxXaxX12xX395xX1xX3c8xX3xX4xX1xX3d6xX19xX3xXexX1xX8axX3xXexX3dexX3xX19xX1xXdxXa5xX19xX403xX3xX1bxXf5xX19xX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX10xX19xX3xX7xX6xX3axX3xX2xX227xX3xXexX1xX86xX19xX28xX3xX19xX3axX75fxXdxX3xX4xX61xX3xX4xX38exX19xX3xX19xX422xX19xX28xX3xXexX37xX3axX19xX28xX3xXedxX17fxX19xX1xX3xXexX509xX3xX2xX153xX33xX3xXb2xX28xX3xX1bxX26xX19xX3xX2xX234xX33xX3xXb2xX28xXbaxX3xXcxX37xX64xX2axX4xX3xXb2xX1xXdxX3xX28xXdxX26xXexX3xX7bxd2d8xX403xX3xX4xX1xX195xX19xX28xX3xX1bxX64xX18xX4xX3xX21fxX7bfxX3xXedxXeexXcbxX3xXedxceb0xX19xX28xX3xX9axX3axX8axX3xX7xX3dxXdxX403xX3xX1xX109xXexX3xX5axd8c4xX3xX4x10bc2xX19xX28xX3xX19xX1xX64xX3xX19xX1xXdxX7dcxX3axX3xXexX1xX8axXcbxX3xX7bxXf8xX4xX3xXexX3dexX3xX19xX1xXdxXa5xX19xX403xX3xX4xX1xXcbxX3xXexX1xX74xXexX3xXexX1xX2fxX7bxX3xX19xX28xX81exXexXbaxX3x17311xX1xX8axXdxX3xX1bxX86xXbxX3xX91xX19xX28xX3xX1bxX45fxX3xX19xX1xX103xX19xX28xX3xX1bxXdxX7dcxX3axX3xXb2xXdxX39xX19xX3xX1bxX422xXexX3xX37xX6xX403xX3xX4xX1xX195xX19xX28xX3xX7bxX2axXdxX3xX1bxX109xXexX3xX4xX1xX3axXabxX19xX3xXb2xX1xXdxX3xX28xXdxX26xXexX3xX7bxX8a9xX3xX21fxXf5xX3xXexX1xX74xXexX3xX1bxX64xX18xX4xX3xX1bxX61xX19xX28xX3xX19xX1xX172xX19xX3xXb2xXdxX5exX7bxX3xX1bxX74xX19xX1xXbaxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxXcbxX5axX9cxXaxX12xX0xXdxX7bxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5axXexX1xX3axX7bxXedxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxX224xXdxX5axXexX1xX2cxX3xX22axX2xX153xXbxX187xd25cxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX2cxX3xX152xX2xX2xXbxX187xX9afxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX19xX1xX21xXexX3xXexX1xX26xX3xX28xXdxX2axXdxX2cxX3xX2exX2fxX19xX3xX2xX33xX33xX3xXexX37xXdxX39xX3axX3xX1bxX3dxX19xX28xX40xX3xX4xX1xXdxX26xX4xX3xX207xX3xX238xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbaxXedxX6xXcbxX1xX6xXexXdxX19xX1xXbaxX21fxX19xX40xX19xX10xX224xX7xX40xX227xX33xX33xX22axX40xX2xX33xX22axX5axX153xX227xX2xX153xX22axX153xX2d1xXexX22axX33xX2xX227xX153xX5xX33xXbaxX23fxXbxX28xda68xX37xX9xX238xX2e2xX22axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX19xX1xX21xXexX3xXexX1xX26xX3xX28xXdxX2axXdxX2cxX3xX2exX2fxX19xX3xX2xX33xX33xX3xXexX37xXdxX39xX3axX3xX1bxX3dxX19xX28xX40xX4xX1xXdxX26xX4xX46xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xX224xXdxX5axXexX1xX9xXaxX2xX234xX33xX33xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX2xX227xX33xX33xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xXcbxX37xXdxX28xXdxX19xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2cxX40xX40xXdxX4xX5axX19xXbaxX5axX6xX19xXexX37xXdxXbaxX4xXcbxX7bxXbaxX21fxX19xX40xX227xX33xX2xX2d1xX40xX2xX227xX40xX227xX238xX40xX153xX207xX4xXcbxXbxX9cxX207xX2xX153xX2e2xX2e2xX2xX2xX152xX238xX33xX2d1xX227xX153xX227xXbaxX23fxXbxX28xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xXbxX1xXcbxXexXcbxX207xXdxX5axX9xXaxX2e2xX234xX2xX153xX152xX33xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX6xXbxXexXdxXcbxX19xXaxX12xX909xX1xX8axXdxX3xX1bxX86xXbxX3xX91xX19xX28xX3xX1bxX45fxX3xX19xX1xX103xX19xX28xX3xX1bxXdxX7dcxX3axX3xXb2xXdxX39xX19xX3xX1bxX422xXexX3xX37xX6xX403xX3xXexX1xX74xXexX3xX7bxX2axXdxX3xX1bxX64xX18xX4xX3xX1bxX61xX19xX28xX3xX19xX1xX172xX19xX3xXb2xXdxX5exX7bxX3xX1bxX74xX19xX1xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxXcbxX5axX9cxXaxX12xXcxX1xX74xXexX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX10xX19xX3xXecxXedxX10xX37xXdxX4xXcbxX3xX4xX61xX3xXexX1xX5exX3xX5xXf5xX7bxX3xX1bxX64xX18xX4xX3xX19xX1xXdxX7dcxX3axX3xX7bxX61xX19xX403xX3xX19xX1xX64xX19xX28xX3xX19xX8a9xXdxX3xXexXdxX26xX19xX28xX3xX19xX1xX21xXexX3xX21fx112eexX19xX3xX5xXf5xX3xX64xX2axXbxX3xX7bxX3axX7dxXdxXbaxX3xX78cxX2axXdxX3xX19xX1xX103xX19xX28xX3xX1bxX14xXdxX3xX5xX18xX19xX3xX45fxX3xX7bxX3axX7dxXdxX3xXexX509xX3xX227xX3xX207xX3xX238xX3xX19xX3d6xX7bxX403xX3xX7x15441xX3xXedxX86xX19xX3xX28xXdxX86xX3xXb2xX1xXcbxX8axX19xX28xX3xX238xX3x14a8cxX3xX152xX3xXexX37xXdxX39xX3axX3xX1bxX3dxX19xX28xXbaxX3xX395xX1xX64xX19xX28xX3xX19xX1xX103xX19xX28xX3xX4xX1xXdxX26xX4xX3xX64xX2axXbxX3xX5xX38exX3axX3xX19xX3d6xX7bxX3xX4xX61xX3xXexX1xX5exX3xX5xXa5xX19xX3xX28xXdxX86xX3xXexX2axXdxX3xX1xX2fxX19xX3xXexX37xX3d6xX7bxX3xXexX37xXdxX39xX3axX3xX1bxX3dxX19xX28xX3xXexX14xX9cxX3xX5xXcbxX109xXdxXbaxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxXcbxX5axX9cxXaxX12xX0xXdxX7bxX28xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX19xX1xX21xXexX3xXexX1xX26xX3xX28xXdxX2axXdxX2cxX3xX2exX2fxX19xX3xX2xX33xX33xX3xXexX37xXdxX39xX3axX3xX1bxX3dxX19xX28xX40xX3xX4xX1xXdxX26xX4xX3xX207xX3xX152xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbaxXedxX6xXcbxX1xX6xXexXdxX19xX1xXbaxX21fxX19xX40xX19xX10xX224xX7xX40xX227xX33xX33xX22axX40xX2xX33xX22axX5axX153xX227xX2xX153xX234xX152xX234xXexX238xX33xX2e2xX2e2xX5xX238xXbaxX23fxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX19xX1xX21xXexX3xXexX1xX26xX3xX28xXdxX2axXdxX2cxX3xX2exX2fxX19xX3xX2xX33xX33xX3xXexX37xXdxX39xX3axX3xX1bxX3dxX19xX28xX40xX4xX1xXdxX26xX4xX46xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xX224xXdxX5axXexX1xX9xXaxX2xX33xX227xX152xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX22axX234xX227xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xXcbxX37xXdxX28xXdxX19xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2cxX40xX40xXdxX4xX5axX19xXbaxX5axX6xX19xXexX37xXdxXbaxX4xXcbxX7bxXbaxX21fxX19xX40xX227xX33xX2xX2d1xX40xX2xX227xX40xX227xX238xX40xX152xX207xX4xXcbxXbxX9cxX207xX2xX153xX2e2xX2e2xX2xX2xX152xX238xX33xX2d1xX2xX2e2xX33xXbaxX23fxXbxX28xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xXbxX1xXcbxXexXcbxX207xXdxX5axX9xXaxX2e2xX234xX2xX153xX238xX2e2xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxXcbxX5axX9cxXaxX12xX2exXdxX39xX19xX3xXexX109xXdxX403xX3xX4xX61xX3xX152xX3xX7bxX91xX4xX3xX1bxX5exX3xX1bxX86xX19xX1xX3xX28xXdxX86xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX64xX18xX19xX28xX3xXexX1xX74xXexX3xX5xX18xX19xX3xX7bxX3axX7dxXdxX3xXecxXedxX10xX37xXdxX4xXcbxXbaxX3xX13xX1cxXexX3xX19xX1xX21xXexX3xX5xXf5xX3xX5xXcbxX109xXdxX3xX5axX86xX19xX3xX19xX1xX172xX19xX3xX7bxXf5xX3axX3xX1bxX10xX19xXbaxX3xX13xX61xX3xXbxX1xX8axXdxX3xX5xXf5xX3xX7bxXf8xXexX3xX4xXcbxX19xX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX109xXexX3xX4xX1xX3axXabxX19xX3xX2xX33xX33x10579xX3xX13cxX5axX10xX3xXedxX10xX5xX5xXcbxXexX6xX14cxXbaxX3xX13xXdxX7dcxX3axX3xX19xXf5xX9cxX3xX4xX61xX3xX19xX28xX1x1067dxX6xX3xX4xX1xX6xX3xX7bx13720xX3xX4xX1xX195xX19xX28xX3xXbxX1xX8axXdxX3xXexX1xX3axXf8xX4xX3xX28xXdxX7dxX19xX28xX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX10xX19xX3xXcxX38exX9cxX3xXcaxX6xX19xX3xX395xX1xX6xX3xXexX1xX3axX15dxX19xX3xX4xX1xX45fxX19xX28xXbaxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxXcbxX5axX9cxXaxX12xcd68xXcbxX109xXdxX3xXexX1xX91xX3xX227xX3xX1bxX64xX18xX4xX3xX5axX86xX19xX3xX19xX1xX172xX19xX3xX1bxX1a2xXbaxX3xX13xX61xX3xX5xXf5xX3xX4xXcbxX19xX3xX7bxXe8cxX3xXbxX1xX8axXdxX3xX5xXf5xX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX10xX19xX3xXexX1xX3axX15dxX19xX3xX4xX1xX45fxX19xX28xX403xX3xX4xX7b7xX19xX3xX4xX1xX6xX3xX4xX61xX3xXexX1xX5exX3xX28xXdxX7dxX19xX28xX3xX5xX18xX19xX3xXb2xX1xX86xX4xX403xX3xX28xX81exXdxX3xX5xXf5xX3xX13cxX5axX3axX37xXcbxX4xX14cxXbaxX3xXcxXdxX26xXbxX3xX1bxX26xX19xX3xX5xXf5xX3xX5xXcbxX109xXdxX3xX5axX86xX19xX3xX19xX1xX172xX19xX3xX187xX6xX19xX1xX403xX3xX28xX3dxX7bxX3xX19xX1xX103xX19xX28xX3xX4xXcbxX19xX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX64xX18xX4xX3xXexX1xX8axX3xXexX3dexX3xX5axXcbxX3xX19xX1xX64xX19xX28xX3xX3d6xX19xX3xX19xX1xXdxX7dcxX3axX3xXexX1xX91xX4xX3xX3d6xX19xX3xX4xX1xX91xX3xXb2xX1xX75fxX19xX28xX3xX4xX1x13e37xX3xX9axX3axX8axX3xX7xX3dxXdxXbaxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxXcbxX5axX9cxXaxX12xX0xXdxX7bxX28xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX19xX1xX21xXexX3xXexX1xX26xX3xX28xXdxX2axXdxX2cxX3xX2exX2fxX19xX3xX2xX33xX33xX3xXexX37xXdxX39xX3axX3xX1bxX3dxX19xX28xX40xX3xX4xX1xXdxX26xX4xX3xX207xX3xX153xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbaxXedxX6xXcbxX1xX6xXexXdxX19xX1xXbaxX21fxX19xX40xX19xX10xX224xX7xX40xX227xX33xX33xX22axX40xX2xX33xX22axX5axX153xX227xX2xX153xX234xX152xX234xXexX2d1xX2e2xX153xX153xX5xX152xXbaxX23fxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX19xX1xX21xXexX3xXexX1xX26xX3xX28xXdxX2axXdxX2cxX3xX2exX2fxX19xX3xX2xX33xX33xX3xXexX37xXdxX39xX3axX3xX1bxX3dxX19xX28xX40xX4xX1xXdxX26xX4xX46xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xX224xXdxX5axXexX1xX9xXaxX234xX33xX33xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX234xX33xX33xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xXcbxX37xXdxX28xXdxX19xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2cxX40xX40xXdxX4xX5axX19xXbaxX5axX6xX19xXexX37xXdxXbaxX4xXcbxX7bxXbaxX21fxX19xX40xX227xX33xX2xX2d1xX40xX2xX227xX40xX227xX238xX40xX22axX207xX2xX153xX2e2xX2e2xX2xX2xX152xX238xX33xX2d1xX33xX234xX2xXbaxX23fxXbxX28xXaxX3xX5axX6xXexX6xX207xXbxX1xXcbxXexXcbxX207xXdxX5axX9xXaxX2e2xX234xX2xX153xX238xX22axXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX6xXbxXexXdxXcbxX19xXaxX12xX1bexX3bexX19xX3xX4xX8axX19xX1xX3xX5xX86xXexX3xXexX1xX74xXexX3xX5xX18xX19xX3xX7bxX3axX7dxXdxX3xXecxXedxX10xX37xXdxX4xXcbxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxXcbxX5axX9cxXaxX12xX78cxXf5xX3xX4xX3axX7dxXdxX3xX4xX14xX19xX28xX3xX5xXf5xX3xX5xXcbxX109xXdxX3xX13cxX37xX8d1xX3xXexXdxX7dcxX19xX14cxX3xX19xX1xX21xXexX403xX3xX1bxX64xX18xX4xX3xX5axX86xX19xX3xX19xX1xX172xX19xX3xXexX37xX1cxX19xX28xXbaxX3xX13xX38exX9cxX3xX5xXf5xX3xXexX1xX74xXexX3xXexX509xX3xX19xX1xX103xX19xX28xX3xX4xXcbxX19xX3xX5xX18xX19xX3xXb2xX1xX75fxX19xX28xX3xX19xX3axX75fxXdxX3xXexX1xX8axX3xXexX3dexX3xX19xX1xXdxXa5xX19xX403xX3xX4xX61xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX64xX18xX19xX28xX3xXexX1xX74xXexX3xXb2xX1xX75fxX19xX28xX3xXexX1xX5exX3xX7xXcbxX3xX7xX86xX19xX1xX3xX21fxX2axXdxX3xX1xX109xX19xX28xX3xX13cxX4xX3dexX4xX3xXbxX1xXabxX7bxX14cxXbaxX3xX395xX1xX64xX19xX28xX3xX1bxX64xX2fxX19xX28xX3xX19xX1xXdxXa5xX19xX403xX3xX28xXdxX86xX3xXexX1xXf5xX19xX1xX3xX4xX45fxX6xX3xX4xX1xX195xX19xX28xX3xX7xXbfdxX3xX13cxX7bxX7dcxX7bxX14cxX3xX1xX2fxX19xX3xX4xX8axXbaxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xXcbxX3axX37xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXcbxX3xX5axX6xX19xXexX37xXdxX0xX40xXbxX12