Mỹ: Lầu Năm Góc công bố kế hoạch mở rộng hải quân, thêm 60 tàu chiến
Bộ trưởng Esper cho biết kế hoạch được đưa ra sau khi rà soát toàn diện sức mạnh hải quân Mỹ, theo đó Lầu Năm Góc sẽ mở rộng hạm đội của Mỹ lên hơn 355 tàu so với mức 293 tàu hiện nay.
b912xc3e8xe1e1xc4d5x10a24xc842xee50x13254x11d24xX7xbc04x135aaxcf02xcadbxcaf1x111b9xX5xe4c4xXaxcb82x10942xc85fx12680xX3x10fe3xc718x128a7xX3x130f0xc66fx12aa6xX3xc7a7x1005axX4xX3xX4x13073xe5ddxe692xX3xcac2x11407xX3xe691x107caxX3xX1xd3eaxf816xX4xX1xX3xX1dxba35xX3xc78bxc138xX25xX26xX3xX1xef43xXdxX3xec19xX19xf6a2xX25x131b9xX3xXexX1x138f4xX1dxX3xc6faxd04fxX3xXexfd05xX19xX3xX4xX1xXdxX2cxX25xX0xf5b0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10608xX10xX6xfecbxXaxX12x1319axX38xX3xXexX37xf66bxX35xX25xX26xX3xefacxX7xXbxX10xX37xX3xX4xX1xX2fxX3xX28xXdxX2cxXexX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX4xX1xX3xc6b5xX72xcdb9xX4xX3xX8fxX72xX6xX3xX37xX6xX3xX7xX6xX19xX3xX2bxX1xXdxX3xX37xX4fxX3xX7xX2fxfaefxXexX3xXexX2fxX4fxX25xX3xX6axXdx119faxX25xX3xX7xdf81xX4xX3xX1dxX30xX25xX1xX3xX1xX3dxXdxX3xX40xX19xX42xX25xX3xX13xX14xX44xX3xXexX1xX10xX2fxX3xX8fxX20xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX4xX3xX7x126f5xX3xX1dxX35xX3xX37xX38xX25xX26xX3xX1xX30xX1dxX3xX8fxX38xXdxX3xX4xbb9axX6xX3xX13xX14xX3xX5xX48xX25xX3xX1xedb9xX25xX3x13153x13404xX102xX3xXexX4fxX19xX3xX7xX2fxX3x13293xe804xXdxX3xX1dxXb6xX4xX3xcccexe846xX101xX3xXexX4fxX19xX3xX1xXdxXb2xX25xX3xX25xX6xdd0ax130dexX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX10cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX10xXexX6xXdxX5xX7xee19xX13cxX7xX19xX1dxX1dxX6xX37xX123xX3xX4xX1dxX7xcf1fxX6axX10xX7xX4xXaxX12xX0xXdxX1dxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1080dxX10xX25xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX123xX5xX10xX9xXaxfe05xXdxX6axXexX1xX15xX3xX4bxX2xX102xXbxdd74xd3f3xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX15xX3xX101xX115x13031xXbxX177xX178xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX124xX28xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX25xX1xX124xX10cxX25xX58xX25xX10xX16cxX7xX58xX114xX4cxX101x11f3cxX58xX2xX4cxccb4xX6axX184xX4cxX115xX2xX4bxX184xX115xXexX4bxX1a8xX102xX5xX2xX4cxX149xXexXexX177xX10cxX25xX28xX2fxX149xXexX37xX19xX2fxX25xX26xX149xX40xX19xX2fxX4xX124x110f8xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX4xX3xX4xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX4xX1xX3xX1dxX35xX3xX37xX38xX25xX26xX3xX1xX3dxXdxX3xX40xX19xX42xX25xX44xX3xXexX1xX48xX1dxX3xX4bxX4cxX3xXexX4fxX19xX3xX4xX1xXdxX2cxX25xXaxX3xX16cxXdxX6axXexX1xX9xXaxX4bxX2xX102xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX101xX115xX184xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6axXdxX10cxX12xX0xX6axXdxX10cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX10xXexX6xXdxX5xX7xX13cxX13cxX7xX19xX1dxX1dxX6xX37xX123xX3xX4xX1dxX7xX149xX6axX10xX7xX4xXaxX12xX0xX58xX6axXdxX10cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX2fxX25xXaxX12xX6dxX38xX3xXexX37xX72xX35xX25xX26xX3xdc3dxX19xX29xX4xX3xXbxX1xeb48xX25xX26xX3xX13xX14xX3xX13xX6xX37xX2bxX3xX77xX7xXbxX10xX37xX3xXbxX1xXa8xXexX3xX28xXdxe7c3xX19xX3xXexX30xXdxX3xXbxX1xXdxX48xX25xX3xX8fxXdxef50xX19xX3xXexX37xX18xX25xX3xX35xX3x10457xX6xX7xX1xXdxX25xX26xXexX2fxX25xX44xX3x10dcdxX15dxX3xX25xX26xX4fxX123xX3xX115xX58xX1a8xX58xX114xX4cxX114xX4cxX124xX3x11b5axec90xX25xX1xX15xX3xf671xf92fxdc1axX58xXcxXcx1295ex12b2axX1bx10888xX124xX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX10cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX10xXexX6xXdxX5xX7xX13cxX13cxX7xX19xX1dxX1dxX6xX37xX123xX3xX4xX1dxX7xX149xX6axX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX2fxX6axX123xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xXbxX1xX20xX25xX26xX3xX10cxXdxX48xX25xX3xXcxXcxX2f0xX2f1xX1bxX3xXexX30xXdxX3xX2c6xX6xX7xX1xXdxX25xX26xXexX2fxX25xX44xX3xX6dxX38xX3xXexX37xX72xX35xX25xX26xX3xX28dxX19xX29xX4xX3xXbxX1xX294xX25xX26xX3xX13xX14xX3xX13xX6xX37xX2bxX3xX77xX7xXbxX10xX37xX3xX25xX26xX4fxX123xX3xX2xX4bxX58xX115xX3xX8fx1321axX3xX4xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX4xX1xX3xX8fxX18xX123xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX10cxf1e1xX25xX26xX3xX1dxX35xX3xX37xX38xX25xX26xX3xX5x11456xX4xX3xX5xX72xX91xX25xX26xX3xX67xX3dxXdxX3xX40xX19xX42xX25xX3xX13xX14xX3xX10cxX10dxXdxX3xX1dxX38xXexX3xX5xX2fxX30xXexX3xXexX4fxX19xX3xX4xX1xXdxX2cxX25xX44xX3xXexX4fxX19xX3xX25xX26xX18xX1dxX3xX10cxX4fxX3xX1dxXa8xX123xX3xX28xX6xX123xX3xX2bxX1xX24xX25xX26xX3xX25xX26xX72xe751xXdxX3xX5xXa8xXdxX3xX25xX1x1364axX1dxX3xX8fxX29xXdxX3xXbxX1xX20xX3xX10cxX10dxXdxX3xXexX1xXa8xX4xX1xX3xXexX1xXb6xX4xX3xX1xX4fxX25xX26xX3xX1xX3dxXdxX3xX25xX26xX4fxX123xX3xX4xX4fxX25xX26xX3xX5xX10dxX25xX124xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX2fxX6axX123xXaxX12xX6dxX38xX3xXexX37xX72xX35xX25xX26xX3xX77xX7xXbxX10xX37xX3xX4xX1xX2fxX3xX28xXdxX2cxXexX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX4xX1xX3xX8fxX72xX91xX4xX3xX8fxX72xX6xX3xX37xX6xX3xX7xX6xX19xX3xX2bxX1xXdxX3xX37xX4fxX3xX7xX2fxXa8xXexX3xXexX2fxX4fxX25xX3xX6axXdxXb2xX25xX3xX7xXb6xX4xX3xX1dxX30xX25xX1xX3xX1xX3dxXdxX3xX40xX19xX42xX25xX3xX13xX14xX44xX3xXexX1xX10xX2fxX3xX8fxX20xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX4xX3xX7xXe0xX3xX1dxX35xX3xX37xX38xX25xX26xX3xX1xX30xX1dxX3xX8fxX38xXdxX3xX4xXf3xX6xX3xX13xX14xX3xX5xX48xX25xX3xX1xXfexX25xX3xX101xX102xX102xX3xXexX4fxX19xX3xX7xX2fxX3xX10cxX10dxXdxX3xX1dxXb6xX4xX3xX114xX115xX101xX3xXexX4fxX19xX3xX1xXdxXb2xX25xX3xX25xX6xX123xX124xX3x12b95xX2cxX3xX1xX2fxX30xX4xX1xX3xX25xX4fxX123xX3xX8fxX294xXdxX3xX1x1091cxXdxX3xX28x10e5dxX3xX7xX19xX25xX26xX3xX1xX4fxX25xX26xX3xX4xX1x11a80xX4xX3xXexf26cxX3xf570xba2fxX2d2xX3xX10cxX4fxX2fxX3xX25xX26xX42xX25xX3xX7xXa8xX4xX1xX3xX4xXf3xX6xX3xX67xX3dxXdxX3xX40xX19xX42xX25xX3xX13xX14xX3xXexda8axX3xX25xX6xX123xX3xX8fxX2cxX25xX3xX25xX1cxX1dxX3xX114xX4cxX184xX102xX124xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX2fxX6axX123xXaxX12xX2ecxX1xXa8xXexX3xX28xXdxX2adxX19xX3xXexX37xX72xX10dxX4xX3xXexX517xX3xX4xX1xXb6xX4xX3xX25xX26xX1xXdxX48xX25xX3xX4xXb6xX19xX3xbf11xX6xX25xX6axX3xX35xX3xX28xX6xX25xX26xX3xX15dxX6xX5xXdxefb2xX2fxX37xX25xXdxX6xX44xX3xX24xX25xX26xX3xX77xX7xXbxX10xX37xX3xX25xX48xX19xX3xX37x12089xX15xX3xf39bxX67xX30xX1dxX3xX8fxX38xXdxX3xXexX72xXfexX25xX26xX3xX5xX6xXdxX3xX7xXe0xX3xX4xX42xX25xX3xX28xX402xX25xX26xX3xX1xXfexX25xX3xX10cxX2bcxX3xX2bxX1xX3dxX3xX25xX1cxX25xX26xX3xXexX30xX2fxX3xX37xX6xX3xX25xX1xde31xX25xX26xX3xXexXa8xX4xX3xX8fxX38xX25xX26xX3xX4xX1xX2cxXexX3xX25xX26xX72xX3f9xXdxX3xXexX54exX3xX2bxX1xX24xX25xX26xX3xXexX37xX19xX25xX26xX44xX3xXexX37xX48xX25xX3xX1dxb99dxXexX3xX28xXdxX2adxX25xX3xX10cxX4fxX3xX6axX72xX10dxXdxX3xX1dxX629xXexX3xX28xXdxX2adxX25xX124xf28cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX2fxX6axX123xXaxX12xX501xX2cxX3xX1xX2fxX30xX4xX1xX3xX25xX4fxX123xX3xX25xX1xX402xX1dxX3xX1dxX525xX4xX3xX8fx12675xX4xX1xX3xXexX30xX2fxX3xX37xX6xX3xX1dxX38xXexX3xX8fxX38xXdxX3xXexX4fxX19xX3xX4xX20xX3xX25xX1xXdxX2bcxX19xX3xX2bxX1xX3dxX3xX25xX1cxX25xX26xX3xX7xX29xX25xX26xX3xX7xX20xXexX3xX1xXfexX25xX3xXexX37xX2fxX25xX26xX3xX1dxX38xXexX3xX4xX19xX38xX4xX3xX177xX19xX25xX26xX3xX8fxX38xXexX3xX4xX72xX3f9xX25xX26xX3xX8fxX38xX3xX4xX6xX2fxX44xX3xX8fxX2adxX3xXexX1xX2adxX3xX1xXdxXb2xX25xX3xX7xXb6xX4xX3xX1dxX30xX25xX1xX3xX10cxX4fxX3xX7xX3afxX3xX1xXdxXb2xX25xX3xX6axXdxXb2xX25xX3xX4xXf3xX6xX3xX13xX14xX44xX3xX8fx125f0xX25xX26xX3xXexX1xX3f9xXdxX3xXexX1xX3afxX4xX3xX1xXdxXb2xX25xX3xX25xX1xX5fbxX25xX26xX3xX4xX19xX38xX4xX3xXex12173xX25xX3xX4xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX66fxX25xX1xX3xX177xXa8xX4xX3xX35xX3xX2bxX1xX2fxX3dxX25xX26xX3xX4xXa8xX4xX1xX3xX37xX718xXexX3xX177xX6xX124xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX2fxX6axX123xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xX6dxX38xX3xXexX37xX72xX35xX25xX26xX3xX77xX7xXbxX10xX37xX44xX3xX25xX1xX5fbxX25xX26xX3xX25xeb53xX3xX5xX3afxX4xX3xXexX37xX48xX25xX3xX5xX4fxX3xX28xX72xX10dxX4xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX1xX10xX2fxX3xXexX37xX2fxX25xX26xX3xX4xX1xXdxX2cxX25xX3xX5xX72xX91xX4xX3xX1xXdxXb2xX25xX3xXexX1xX3afxX4xX3xX1xX20xX6xX3xX1xX30xX1dxX3xX8fxX38xXdxX3xXexX72xXfexX25xX26xX3xX5xX6xXdxX3xX4xXf3xX6xX3xX13xX14xX3xX10cxX4fxX3xX7xXe0xX3xX5xX4fxX3xX1dxX38xXexX3xX7xX3afxX3xXexX1xX6xX123xX3xX8fxX517xXdxX3xX5xX10dxX25xX3xX8fxX29xXdxX3xX10cxX10dxXdxX3xXbxX1xX72xXfexX25xX26xX3xXexX1xXb6xX4xX3xXexXdxX2cxX25xX3xX1xX4fxX25xX1xX3xX4xX1xXdxX2cxX25xX3xXexX37xX6xX25xX1xX3xX1xX3dxXdxX3xX40xX19xX42xX25xX3xXexX37xX2fxX25xX26xX3xXexX72xXfexX25xX26xX3xX5xX6xXdxX124xX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX10cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX37xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX7xXexX37xX2fxX25xX26xX12xXcxXdxX25xX3xX5xXdxX48xX25xX3xX40xX19xX6xX25xX15xX0xX58xX7xXexX37xX2fxX25xX26xX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX149xXexX1xX19xX1dxX28xX149xX6xX25xX6axX149xX7xX6xXbxX2fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxba61xX20xX25xX26xX3xXexX4fxX19xX3xX7xX42xX25xX3xX28xX6xX123xX149xX3xX13xX14xX3xX8fxX6xX25xX26xX3xX25x1314bxX1dxX3xXexXdxX2bcxX25xX3xX177xX19xX29xX25xX26xX3xX28xXdxX2adxX25xd752xXaxX3xX1xX37xX10xX5a9xX9xXaxX58xX10cxX19xX149xX2bxX1xXdxX58xX6axX2fxX25xX26xX149xXexX6xX19xX149xX7xX6xX25xX149xX28xX6xX123xX149xX1dxX123xX149xX6axX6xX25xX26xX149xX25xX10xX1dxX149xXexXdxX10xX25xX149xX177xX19xX2fxX25xX26xX149xX28xXdxX10xX25xX58xX2xX115xX1a8xX184xX115xX2xX124xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX26xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX58xX1dxX10xX6axXdxX6xX58xX2xX114xX4cxX58xX25xX10xX16cxX7xX58xX114xX4cxX101xX101xX58xX2xX4cxX102xX6axX4cxX2xX4cxX102xX1acxX101xX4bxXexX115xX114xX101xX1acxX5xX114xX149xXexX6xX19xX7xX6xX25xX28xX6xX123xX1dxX123xXexX37xXdxX10xX19xXexXdxX10xX25xX124xX1d1xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX4xX3xX4xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX4xX1xX3xX1dxX35xX3xX37xX38xX25xX26xX3xX1xX3dxXdxX3xX40xX19xX42xX25xX44xX3xXexX1xX48xX1dxX3xX4bxX4cxX3xXexX4fxX19xX3xX4xX1xXdxX2cxX25xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX10cxX12xX0xX7xXexX37xX2fxX25xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88exX20xX25xX26xX3xXexX4fxX19xX3xX7xX42xX25xX3xX28xX6xX123xX149xX3xX13xX14xX3xX8fxX6xX25xX26xX3xX25xX8a9xX1dxX3xXexXdxX2bcxX25xX3xX177xX19xX29xX25xX26xX3xX28xXdxX2adxX25xX8bbxXaxX3xX1xX37xX10xX5a9xX9xXaxX58xX10cxX19xX149xX2bxX1xXdxX58xX6axX2fxX25xX26xX149xXexX6xX19xX149xX7xX6xX25xX149xX28xX6xX123xX149xX1dxX123xX149xX6axX6xX25xX26xX149xX25xX10xX1dxX149xXexXdxX10xX25xX149xX177xX19xX2fxX25xX26xX149xX28xXdxX10xX25xX58xX2xX115xX1a8xX184xX115xX2xX124xX1xXexX1dxXaxX12xX88exX20xX25xX26xX3xXexX4fxX19xX3xX7xX42xX25xX3xX28xX6xX123xX149xX3xX13xX14xX3xX8fxX6xX25xX26xX3xX25xX8a9xX1dxX3xXexXdxX2bcxX25xX3xX177xX19xX29xX25xX26xX3xX28xXdxX2adxX25xX8bbxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX37xX2fxX25xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX1bxX26xX6xX3xX4xX1xX2fxX3xX37xX402xX25xX26xX3xX2xX101xX44xX101xX3xXexX529xX3xX8fxX24xX3xX5xX6xX3xX4xX20xX3xXexX1xX2adxX3xX28xfbcdxX3xX25xX1xX718xX25xX3xX4xX1x134a6xX1dxX3xX28xX35xXdxX3xXexX48xX25xX3xX5x1261exX6xX3xX26xXdxXa8xX3xX2xX3xXexX529xX3xX37xf227xXbxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX10cxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxe4f1xXcxX1xX2cxX3xX4xX1xX42xX25xX3xX10cxX30xX4xe657xX3xXexX37xX2fxX25xX26xX3xX4xX19xX38xX4xX3xX4xX1xXdxX2cxX25xX3xX2bxX1xX24xX25xX26xX3xX26xXdxX6xX25xXaxX3xX1xX37xX10xX5a9xX9xXaxX58xX40xX19xX2fxX4xX149xXexX10xX58xX149xX4xX1xX6xX25xX149xX10cxX6xX4xX149xXexX37xX2fxX25xX26xX149xX4xX19xX2fxX4xX149xX4xX1xXdxX10xX25xX149xX2bxX1xX2fxX25xX26xX149xX26xXdxX6xX25xX58xX2xX115xX4bxX4cxX102xX4cxX124xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX26xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX58xX1dxX10xX6axXdxX6xX58xX2xX114xX4cxX58xX25xX10xX16cxX7xX58xX114xX4cxX101xX4cxX58xX2xX4cxX102xX6axX2xX2xX114xX102xX101xX4cxX4cxXexX1a8xX184xX101xX2xX1a8xX5xX4cxX124xX1d1xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX4xX3xX4xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX4xX1xX3xX1dxX35xX3xX37xX38xX25xX26xX3xX1xX3dxXdxX3xX40xX19xX42xX25xX44xX3xXexX1xX48xX1dxX3xX4bxX4cxX3xXexX4fxX19xX3xX4xX1xXdxX2cxX25xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX10cxX12xX0xX7xXexX37xX2fxX25xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXadfxXcxX1xX2cxX3xX4xX1xX42xX25xX3xX10cxX30xX4xXaecxX3xXexX37xX2fxX25xX26xX3xX4xX19xX38xX4xX3xX4xX1xXdxX2cxX25xX3xX2bxX1xX24xX25xX26xX3xX26xXdxX6xX25xXaxX3xX1xX37xX10xX5a9xX9xXaxX58xX40xX19xX2fxX4xX149xXexX10xX58xX149xX4xX1xX6xX25xX149xX10cxX6xX4xX149xXexX37xX2fxX25xX26xX149xX4xX19xX2fxX4xX149xX4xX1xXdxX10xX25xX149xX2bxX1xX2fxX25xX26xX149xX26xXdxX6xX25xX58xX2xX115xX4bxX4cxX102xX4cxX124xX1xXexX1dxXaxX12xXadfxXcxX1xX2cxX3xX4xX1xX42xX25xX3xX10cxX30xX4xXaecxX3xXexX37xX2fxX25xX26xX3xX4xX19xX38xX4xX3xX4xX1xXdxX2cxX25xX3xX2bxX1xX24xX25xX26xX3xX26xXdxX6xX25xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX37xX2fxX25xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX4xX3xX5xXdxX48xX25xX3xXexXdxX2cxXbxX3xX4xX3dxX25xX1xX3xX28xXa8xX2fxX3xX10cxX2bcxX3xX1dxX29xXdxX3xX8fxX10xX3xX6axX3a2xX6xX3xX2bxX1xX24xX25xX26xX3xX26xXdxX6xX25xX3xXexX54exX3xXcxX37xX19xX25xX26xX3xX28dxX19xX29xX4xX3xX10cxX4fxX3xX1bxX26xX6xX3xX5xX4fxX1dxX3xX3dxX25xX1xX3xX1xX72xX35xX25xX26xX3xX8fxX2cxX25xX3xX7xXb6xX4xX3xX1dxX30xX25xX1xX3xX13xX14xX124xX3xXcxX37xX2fxX25xX26xX3xX2bxX1xXdxX3xX8fxX20xX44xX3xX1bxX26xX6xX3xX10cxX4fxX3xX13xX14xX3xX7xXe0xX3xXexX517xX3xX4xX1xXb6xX4xX3xX4xXa8xX4xX3xX4xX19xX38xX4xX3xX8fxX4fxX1dxX3xXbxX1xXa8xX25xX3xX10cxX2bcxX3xX6xX25xX3xX25xXdxX25xX1xX3xX2bxX1xX24xX25xX26xX3xX26xXdxX6xX25xX3xXexX30xXdxX3xXexX1xXf3xX3xX8fxX24xX3xX2f1xXdxX10xX25xX25xX6xX44xX3xe739xX2fxX3xX10cxX4fxX2fxX3xX8fxX18xX19xX3xXexX19xX18xX25xX3xXexX10dxXdxX3xX7xX6xX19xX3xX1a8xX3xX25xX1cxX1dxX3xX26xXdxXa8xX25xX3xX8fxX2fxX30xX25xX124xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX10cxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67xX3dxXdxX3xX40xX19xX42xX25xX3xX13xX14xX3xX5xX48xX25xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX4xX1xX3xXexX37xX6xX25xX26xX3xX28xXa9exX3xX10cxccd8xX3xX2bxX1xX66fxX3xX5xX6xX7xX10xX37xX3xX5xX48xX25xX3xX1xX4fxX25xX26xX3xX5xX2fxX30xXexX3xXexX4fxX19xX3xX4xX1xXdxX2cxX25xXaxX3xX1xX37xX10xX5a9xX9xXaxX58xX10cxX19xX149xX2bxX1xXdxX58xX1xX6xXdxX149xX40xX19xX6xX25xX149xX1dxX123xX149xX5xX10xX25xX149xX2bxX10xX149xX1xX2fxX6xX4xX1xX149xXexX37xX6xX25xX26xX149xX28xXdxX149xX10cxX19xX149xX2bxX1xXdxX149xX5xX6xX7xX10xX37xX149xX5xX10xX25xX149xX1xX6xX25xX26xX149xX5xX2fxX6xXexX149xXexX6xX19xX149xX4xX1xXdxX10xX25xX58xX2xX115xX102xX4bxX2xX1a8xX124xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX26xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX58xX1dxX10xX6axXdxX6xX58xX2xX114xX4cxX58xX25xX10xX16cxX7xX58xX114xX4cxX114xX1acxX58xX2xX4cxX1acxX6axX4cxX114xX2xX102xX115xX2xX1a8xXexX115xX2xX114xX115xX5xX2xX149xX2xX124xX1d1xXbxX10xX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX4xX3xX4xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX4xX1xX3xX1dxX35xX3xX37xX38xX25xX26xX3xX1xX3dxXdxX3xX40xX19xX42xX25xX44xX3xXexX1xX48xX1dxX3xX4bxX4cxX3xXexX4fxX19xX3xX4xX1xXdxX2cxX25xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX10cxX12xX0xX7xXexX37xX2fxX25xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67xX3dxXdxX3xX40xX19xX42xX25xX3xX13xX14xX3xX5xX48xX25xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX4xX1xX3xXexX37xX6xX25xX26xX3xX28xXa9exX3xX10cxXdd2xX3xX2bxX1xX66fxX3xX5xX6xX7xX10xX37xX3xX5xX48xX25xX3xX1xX4fxX25xX26xX3xX5xX2fxX30xXexX3xXexX4fxX19xX3xX4xX1xXdxX2cxX25xXaxX3xX1xX37xX10xX5a9xX9xXaxX58xX10cxX19xX149xX2bxX1xXdxX58xX1xX6xXdxX149xX40xX19xX6xX25xX149xX1dxX123xX149xX5xX10xX25xX149xX2bxX10xX149xX1xX2fxX6xX4xX1xX149xXexX37xX6xX25xX26xX149xX28xXdxX149xX10cxX19xX149xX2bxX1xXdxX149xX5xX6xX7xX10xX37xX149xX5xX10xX25xX149xX1xX6xX25xX26xX149xX5xX2fxX6xXexX149xXexX6xX19xX149xX4xX1xXdxX10xX25xX58xX2xX115xX102xX4bxX2xX1a8xX124xX1xXexX1dxXaxX12xX67xX3dxXdxX3xX40xX19xX42xX25xX3xX13xX14xX3xX5xX48xX25xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX4xX1xX3xXexX37xX6xX25xX26xX3xX28xXa9exX3xX10cxXdd2xX3xX2bxX1xX66fxX3xX5xX6xX7xX10xX37xX3xX5xX48xX25xX3xX1xX4fxX25xX26xX3xX5xX2fxX30xXexX3xXexX4fxX19xX3xX4xX1xXdxX2cxX25xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX37xX2fxX25xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX67xX3dxXdxX3xX40xX19xX42xX25xX3xX13xX14xX3xX8fxX385xX3xX8fxX629xXexX3xX1dxX525xX4xX3xXexXdxX48xX19xX3xXexX37xX6xX25xX26xX3xX28xXa9exX3xXexX517xX3xX1xX91xXbxX3xX10cxXdd2xX3xX2bxX1xX66fxX3xX5xX6xX7xX10xX37xX3x106f9xX2d2x1145bxX1bxX3xXexX37xX48xX25xX3xX66fxXexX3xX25xX1xX718xXexX3xX1a8xX3xX4xX1xXdxX2cxX25xX3xX1xX30xX1dxX124xX3xX88exX42xX123xX3xX5xX4fxX3xX5xX2fxX30xXdxX3xX10cxXdd2xX3xX2bxX1xX66fxX3xX25xX1cxX25xX26xX3xX5xX3afxX4xX3xXexX37xX3afxX4xX3xXexXdxX2cxXbxX3xX1dxX10dxXdxX3xX25xX1xX402xX1dxX3xX8fxXa8xXbxX3xXb6xX25xX26xX3xX25xX1xX19xX3xX4xX18xX19xX3xX10cxX2bcxX3xXbxX1xX294xX25xX26xX3xXexX1xXf3xX3xXexX18xX1dxX3xX26xX18xX25xX3xX4xX1xX29xX25xX26xX3xX5xX30xXdxX3xX4xXa8xX4xX3xX1dxXa8xX123xX3xX28xX6xX123xX3xX2bxX1xX24xX25xX26xX3xX25xX26xX72xX3f9xXdxX3xX5xXa8xXdxX3xX10cxX4fxX3xXexX48xX25xX3xX5xXab3xX6xX3xX4xX1xX29xX25xX26xX3xX1xX30xX1dxX124xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX10cxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX19xX5xX12xX0xX6axXdxX10cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX37xXaxX12xX0xX58xX6axXdxX10cxX12xX0xX58xX6axXdxX10cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52cxX2fxX19xX37xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xX2f1xXdxX10xXexX25xX6xX1dxddbaxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX10cxX12