Bệnh viện Việt Đức hỗ trợ chỉ đạo tuyến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Ngày 16/4, Giáo sư - Tiến sĩ Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có buổi làm việc về công tác chỉ đạo tuyến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
f55ex17419x116e7x11efcx139b8x185d2x17556x131d1x1a062xX7x13220x16777x14db5x1a85ex12a93x14176xX5x11ba1xXax10e25x15d88x12f14x181ecxX1xX3x107aaxXdxX14xX15xX3x1375cxXdxX14xXexX3x14772x110eexX4xX3xX1x15282xX3xXex11d41x18892xX3xX4xX1x11362xX3x15b9ex1882ex19977xX3xXex11767x15ee4x17c63xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX22xX6xX3x17fa6xX1xX33xX6xX3x12dabx12239xX3xXcx102cbxX15xX1xX0x181f4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX10xX6x1a08cxXaxX12x19bcax152eexX4exX37xX3xX2xf688xX55x1124cxfde1xX3x198d0xXdx166aexX33xX3xX7x14267xX3x18226xX3xXcxXdxX38xX15xX3xX7xX51xX3xXcxX2ax17aa3xX15xX3xX13x123b5xX15xX1xX3xX75xXdxX6xX15xX6bxX3x10ac8xX3xX75xXdxX77x1a00axX3xX31x13e1fxX4xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX4dx10eeexX36xX3xX15xX6bxX1x17f8cxX3xX1dxXdxX14xXexX3xX22xX23xX4xX3xX4x11294xX3x13eb1xX36x16f56xXdxX3xX5xX4exX9cxX3xX18xXdxX14xX4xX3xX18x107d2xX3xX4x19e6dxX15xX6bxX3xXexX77xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX37xX38xX15xX3xXexX32xXdxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX22xX6xX3xX48xX1xX33xX6xX3xXexX2fxX15xX1xX3xX4dxX4exX3xXcxX51xX15xX1x104baxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX33xX67xX37xXaxX12xX0xXdxX9cxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx11947xX10xX15xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXax19789xXdxX67xXexX1x103a2xX3xX70xX2x1660dxXbx10324x11863xX3xX1xX10xXdxX6bxX1xXexX142xX3xX72xX2x162ecxXbxX148xX149xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX55xX55xXdxX10bxXc1xX6xX33xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxX18xX15xX55xX15xX10xX13dxX7xX55x11c9axX2xX2xX146xX55xX2xX155xX146xX67xX146xX2x188a4xX155x11ddbxX72xX155xXexX176xX183xX183xX2xX2xX5xX155xX10bx17d95xXbxX6bx19406xX2axX9xX2xX181xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxXdxX14xXexX3xX22xX23xX4xX3xX1xX27xX3xXexX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX37xX38xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX22xX6xX3xX48xX1xX33xX6xX3xX4dxX4exX3xXcxX51xX15xX1xXaxX3xX13dxXdxX67xXexX1xX9xXaxX70xX2xX146xXaxX3xX1xX10xXdxX6bxX1xXexX9xXaxX72xX2xX155xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX33xX15xXaxX12x1952bx11c21xX3xX48xX38xXexX3xX48xX1x19daaxX33xX3xX7xX77xXexX73xX3xX4xX1xX36xX37x167a0xX15xX3xX6bxXdxX6xX33xX3xX48x15e16xX3xXexX1xX36x14da4xXexX3xX4xX1xX33xX3xX13xX1dxX22xX215xX3xX4dxX4exX3xXcxX51xX15xX1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX33xX67xX37xXaxX12x1413fxXcxX32xXdxX3xXc1xX36xXc3xXdxX3xX5xX4exX9cxX3xX18xXdxX14xX4xX73xX3xX31xX32xXdxX3xX67xXdxX14xX15xX3xX5x178abxX15xX1xX3xX31xX32xX33xX3xX13xX1dxX22xX215xX3xXexX2fxX15xX1xX3xX31xX27exX3xXc1xX77xX33xX3xX4xX77xX33xX3xXexXc3xX15xX6bxX3xf7faxX36xX6xX15xX3xX18x179c0xXdxX3xX31xX33xX4exX15xX3xX4xXd3xX15xX6bxX3xXexX77xX4xX3xX18xXd0xX3xX4xX77xX4xX3xX1xX33xX32xXexX3xX31x12b2fxX15xX6bxX3xX48xX1xX77xX9cxX3xX4xX1xXadxX6xX3xXc1xX14xX15xX1xX3xX4x1930exX6xX3xXc1xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX73xX3xXexX238xXbxX3xXexX2axX36xX15xX6bxX3xX31xXdxX3xX7x10de4xX36xX3xXc1xX77xX33xX3xX4xX77xX33xX3xX4xX1xX36xX37x16469xX15xX3xX15xX6bxX4exX15xX1xX3xX1xX14xX3xX15xX6bxX33xX32xXdxX3xX48xX1xX33xX6xX149xX3xX9cxX33xX15xX6bxX3xX9cxX36xX9fxX15xX3xX31xX7bxX2bxX4xX3xX4xX77xX4xX3xX4xX1xX36xX37xX303xX15xX3xX6bxXdxX6xX3xX1xX4exX15xX6bxX3xX31xX89xX36xX3xX4xX2d8xX6xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX4dxXadxX36xX3xX15xX6bxX1xXb3xX3xX1dxXdxX14xXexX3xX22xX23xX4xX3xX1xX27xX3xXexX2axX2bxX3xXexX2axX33xX15xX6bxX3xX4xXd3xX15xX6bxX3xXexX77xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX37xX38xX15xX3xX31xX22axX3xX15xX2f4xX15xX6bxX3xX4xX6xX33xX3xX4xX1x16108xXexX3xX5xX7bxX2bxX15xX6bxX3xX48xX1xX77xX9cxX73xX3xX31xXdxXd0xX36xX3xXexX2axXb3xX3xX7xX23xX4xX3xX48xX1x10e02xX10xX3xX4xX1xX33xX3xX15xX6bxX7bx10ef5xXdxX3xX67xX2f4xX15xX3xX15x176dcxXdxX3xX31xX2f4xX37xX10bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX33xX67xX37xXaxX12xX0xXdxX9cxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xXexX1xX36xX9cxXc1xX3xXdxX12exX10xX15xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX67xXexX1xX142xX3xX70xX2xX70xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX6bxX1xXexX142xX3xX72xX2xX2xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX55xX55xXdxX10bxXc1xX6xX33xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxX18xX15xX55xX15xX10xX13dxX7xX55xX176xX2xX2xX146xX55xX2xX155xX146xX67xX146xX2xX181xX155xX183xX146xX176xXexX146xX2x1a3cdxX176xX44fxX5xX155xX10bxX18fxXbxX6bxX192xX2axX9xX146xX70xX44fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxXdxX14xXexX3xX22xX23xX4xX3xX1xX27xX3xXexX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX37xX38xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX22xX6xX3xX48xX1xX33xX6xX3xX4dxX4exX3xXcxX51xX15xX1xXaxX3xX13dxXdxX67xXexX1xX9xXaxX70xX2xX70xXaxX3xX1xX10xXdxX6bxX1xXexX9xXaxX72xX2xX2xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX33xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX4dxXadxX36xX3xX15xX6bxX1xXb3xX3xX1dxXdxX14xXexX3xX22xX23xX4xX3xX1xX27xX3xXexX2axX2bxX3xX4xX1xX36xX37xX303xX15xX3xX9cxXd3xX15xX3xX4xX1xX33xX3xX13xX1dxX22xX215xX3xXexX2fxX15xX1xX3xXexX1xX10xX33xX3xX1xX8dxX15xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX89xX9cxX3xXexX6xX37xX3xX4xX1xX2fxX3xX18xXdxX14xX4xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX33xX67xX37xXaxX12xX75x14a25xX10bxXcxX54cxX3xXcxX2axX89xX15xX3xX13xX8dxX15xX1xX3xX75xXdxX6xX15xX6bxX3xX97xX3xX75xXdxX77xX9cxX3xX31xX9fxX4xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX4dxXadxX36xX3xX15xX6bxX1xXb3xX3xX1dxXdxX14xXexX3xX22xX23xX4xX3xX15xX1xX394xX15xX3xX9cxX32xX15xX1xX73xX3xXexX2axX33xX15xX6bxX3xXexX1xX3bcxXdxX3xX31xX32xXdxX3xX4xXd3xX15xX6bxX3xX15xX6bxX1xX14xX3xX72xX10bxX155xX73xX3xX18xXdxX14xX4xX3xX48xX38xXexX3xX15xX9fxXdxX3xX4xX77xX4xX3xXexX36xX37xX38xX15xX3xX7x161daxX3xX31xX7bxX2bxX4xX3xXexX1x14575xX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xXexX2axX303xX15xX3xX9cxX2c4xXexX3xX9cx147c2xXexX3xXbxX1x16d38xX15xX6bxX3xX15xX1xX7bxX3xX15xX1xX6xX36xX73xX3xX15xX6bxX7bxX3bcxXdxX3xX67xX2f4xX15xX3xX4xX77xX4xX3xXexX2fxX15xX1xX3xX7xX5c9xX3xX31xX7bxX2bxX4xX3xX1xX7bx14975xX15xX6bxX3xX4xX77xX4xX3xX5xX2bxXdxX3x1024axX4xX1xX3xX37xX3xXexX38xX3xXc1xX8dxX15xX1xX3xX31xX5e9xX15xX6bxX10bxX3xX75xX54cxX10bxXcxX54cxX3xXcxX2axX89xX15xX3xX13xX8dxX15xX1xX3xX75xXdxX6xX15xX6bxX3xX4xX1xX33xX3xX2ax10ab4xX15xX6bxX73xX3xX13xX1dxX22xX215xX3xX4dxX4exX3xXcxX51xX15xX1xX3xX4xX89xX15xX3xXex1996exX15xX6bxX3xX4xX7bxX3bcxX15xX6bxX3xX1xX3c4xX15xX3xX15xXadxX6xX3xX4xXd3xX15xX6bxX3xXexX77xX4xX3xX31xX4exX33xX3xXexX32xX33xX3xX15xX2f4xX15xX6bxX3xX4xX6xX33xX3xXexX2axX8dxX15xX1xX3xX31xX2c4xX3xX4xX1xX36xX37xX303xX15xX3xX9cxXd3xX15xX3xX4x14d3cxX15xX6bxX3xX15xX1xX7bxX3xX31xX89xX36xX3xXexX7bxX3xXexX2axX6xX15xX6bxX3xXexX1xXdxX38xXexX3xXc1xXb3xX3xX4xfb7bxX15xX3xXexX1xXdxX38xX36xX3xX15xX1xX64fxX9cxX3xXbxX1x124faxX4xX3xX18xX6d6xX3xX4xX1xX36xX37xX22axX15xX3xX6bxXdxX6xX33xX3xX4xX77xX4xX3xX6bxXbfxXdxX3xX48xX233xX3xXexX1xX36xX238xXexX10bxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX4dxXadxX36xX3xX15xX6bxX1xXb3xX3xX1dxXdxX14xXexX3xX22xX23xX4xX3xX7xX5c9xX3xX1xX27xX3xXexX2axX2bxX3xX4xX77xX4xX3xX6bxXbfxXdxX3xX48xX233xX3xXexX1xX36xX238xXexX3xXexX1xX10xX33xX3xX4xX77xX4xX3xX4xX1xX36xX37xX303xX15xX3xX15xX6bxX4exX15xX1xX3xX15xX1xX7bxX142xX3xX4xX1xX394xX15xX3xXexX1xX7bxX3c4xX15xX6bxX3xX4xX1xX2fxX15xX1xX3xX1xX8dxX15xX1xX73xX3xXexXdxX303xX36xX3xX1xXbfxX6xX73xX3xX6bxX2f4xX37xX3xX9cxX303xX3xX1x10716xXdxX3xX7xX23xX4xX73xX3xX4xX1x12d9cxX15xX3xX31xX33xX77xX15xX3xX1xX8dxX15xX1xX3xX21exX15xX1x19b8axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX33xX67xX37xXaxX12xX13xX1dxX22xX215xX3xX4dxX4exX3xXcxX51xX15xX1xX3xX4xX89xX15xX3xX148xX2f4xX37xX3xX67xX5d2xX15xX6bxX3xX48xX38xX3xX1xX33xX32xX4xX1xX3xX31xX4exX33xX3xXexX32xX33xX3xX4xX6d6xX3xXexX1xX22axX149xX3xXbxX1xX9fxXdxX3xX1xX2bxXbxX3xX18xX2a6xXdxX3xXcxX2axX36xX15xX6bxX3xXexX2f4xX9cxX3xX22xX4exX33xX3xXexX32xX33xX3xX18xX4exX3xX12exX1xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX37xX38xX15xX3xX7dxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX4dxXadxX36xX3xX15xX6bxX1xXb3xX3xX1dxXdxX14xXexX3xX22xX23xX4xX3xXexX1xX6xX9cxX3xX6bxXdxX6xX3xX1xX14xX3xXexX1xX9fxX15xX6bxX3xX6bxXdxX6xX33xX3xXc1xX6xX15xX3xX1xX4exX15xX6bxX3xXexX36xX89xX15xX10bxX3xXcxX2axX36xX15xX6bxX3xXexX2f4xX9cxX3xX7xX5c9xX3xX4xXbfxX3xX48xX38xX3xX1xX33xX32xX4xX1xX3xXexX2axXdxX22axX15xX3xX48xX1xX6xXdxX3xX1xX27xX3xXexX2axX2bxX3xX13xX1dxX22xX215xX3xXexX2fxX15xX1xX3xX9cxX2c4xXexX3xX4xX77xX4xX1xX3xXexX9fxXexX3xX15xX1xX394xXexX10bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX33xX67xX37xXaxX12xX0xXdxX9cxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX15xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX67xXexX1xX142xX3xX70xX2xX146xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX6bxX1xXexX142xX3xX72xX2xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX55xX55xXdxX10bxXc1xX6xX33xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxX18xX15xX55xX15xX10xX13dxX7xX55xX176xX2xX2xX146xX55xX2xX155xX146xX67xX146xX2xX181xX155x16228xX155xX70xXexX176xX90bxX90bxX70xX181xX5xX155xX10bxX18fxXbxX6bxX192xX2axX9xX90bxX183xX70xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxXdxX14xXexX3xX22xX23xX4xX3xX1xX27xX3xXexX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX37xX38xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX22xX6xX3xX48xX1xX33xX6xX3xX4dxX4exX3xXcxX51xX15xX1xXaxX3xX13dxXdxX67xXexX1xX9xXaxX70xX2xX146xXaxX3xX1xX10xXdxX6bxX1xXexX9xXaxX72xX2xX155xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX33xX15xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX7dxX6xX5xXdxX6bxX15xX142xX3xX18fxX36xX7xXexXdx1634exX37xX149xXaxX12xX13xX77xX4xX3xX7xX51xX3x15d28xX303xX3xX12exX1xX77xX15xX1xX3xXcxX1xX4exX15xX1xX3xX7dxX3x143afxX1xXbfxX3xX75xXdxX77xX9cxX3xX31xX9fxX4xX3xX54cxX614xX3x13cb5xX3xXexX38xX3xX9cxX33xX15xX6bxX3xX9cxX36xX9fxX15xX3xX4xX77xX4xX3xXc1xX77xX4xX3xX7xX51xX3xX13xX1dxX22xX215xX3xXexX2fxX15xX1xX3xX4xX89xX15xX3xXexX620xX4xX1xX3xX4xX5d2xX4xX3xX1x14fcexX4xX3xXexX238xXbxX73xX3xXexX2axX6xX33xX3xX31xXc3xXdxX3xX4xX1xX36xX37xX303xX15xX3xX9cxXd3xX15xX73xX3xXexXdxX38xXbxX3xXexX1xX36xX3xX48xXb3xXbxX3xXexX1xX3bcxXdxX3xX15xX1xXadxX15xX6bxX3xX48xXdxX38xX15xX3xXexX1xX23xX4xX73xX3xX48xX233xX3xXexX1xX36xX238xXexX3xX9cxX2a6xXdxX3xX31xX7bxX2bxX4xX3xX4xX1xX36xX37xX22axX15xX3xX6bxXdxX6xX33xX73xX3xXex136d9xX15xX6bxX3xXc1xX7bxX2a6xX4xX3xX15xX2f4xX15xX6bxX3xX4xX6xX33xX3xX4xX1xX394xXexX3xX5xX7bxX2bxX15xX6bxX3xX48xX1xX77xX9cxX3xX4xX1xXadxX6xX3xXc1xX14xX15xX1xX73xX3xX31xX77xXbxX3xX15xX1xX36xX3xX4xX89xX36xX3xX4xX1xX666xX9cxX3xX7xXbfxX4xX3xX7xX23xX4xX3xX48xX1xX3b2xX10xX3xX15xX6bxX4exX37xX3xX4xX4exX15xX6bxX3xX4xX6xX33xX3xX4xX2d8xX6xX3xX15xX6bxX7bxX3bcxXdxX3xX67xX2f4xX15xX10bxX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX2axX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX2axX33xX15xX6bxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX303xX15xX3xX2a0xX36xX6xX15xX142xX0xX55xX7xXexX2axX33xX15xX6bxX12xX0xX36xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX7dxXexX1xX36xX9cxXc1xX7dxX6xX15xX67xX7dxX7xX6xXbxX33xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axX1xXdxXd0xX36xX3xX4xX3c4xX3xX7xX614xX3xX48xX1xX77xX9cxX3xX4xX1xXadxX6xX3xXc1xX14xX15xX1xX3xX614xX3xX4dxX4exX3xXcxX51xX15xX1xX3xX5xX4exX9cxX3xX4xX1xX2d8xX3xX48xX233xX3xXexX1xX36xX238xXexX3xX4xX1xX36xX37xX303xX15xX3xX7xX2f4xX36xXaxX3xX1xX2axX10xX9b5xX9xXaxX55xX37xX7dxXexX10xX55xX15xX1xXdxX10xX36xX7dxX4xX33xX7dxX7xX33xX7dxX48xX1xX6xX9cxX7dxX4xX1xX36xX6xX7dxXc1xX10xX15xX1xX7dxX33xX7dxX1xX6xX7dxXexXdxX15xX1xX7dxX5xX6xX9cxX7dxX4xX1xX36xX7dxX48xX37xX7dxXexX1xX36xX6xXexX7dxX4xX1xX36xX37xX10xX15xX7dxX7xX6xX36xX55xX176xX155xX183xX183xX181xX2xX10bxX1xXexX9cxXaxX12xX0xXdxX9cxX6bxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX55xX9cxX10xX67xXdxX6xX55xX2xX176xX155xX55xX15xX10xX13dxX7xX55xX176xX2xX155xX181xX55xX2xX44fxX44fxX67xX44fxX176xX2xX72xX155xX176xX70xXexX146xX181xX72xX90bxX72xX5xX155xX10bxX18fxXbxX6bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxXdxX14xXexX3xX22xX23xX4xX3xX1xX27xX3xXexX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX37xX38xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX22xX6xX3xX48xX1xX33xX6xX3xX4dxX4exX3xXcxX51xX15xX1xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX18xX12xX0xX7xXexX2axX33xX15xX6bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axX1xXdxXd0xX36xX3xX4xX3c4xX3xX7xX614xX3xX48xX1xX77xX9cxX3xX4xX1xXadxX6xX3xXc1xX14xX15xX1xX3xX614xX3xX4dxX4exX3xXcxX51xX15xX1xX3xX5xX4exX9cxX3xX4xX1xX2d8xX3xX48xX233xX3xXexX1xX36xX238xXexX3xX4xX1xX36xX37xX303xX15xX3xX7xX2f4xX36xXaxX3xX1xX2axX10xX9b5xX9xXaxX55xX37xX7dxXexX10xX55xX15xX1xXdxX10xX36xX7dxX4xX33xX7dxX7xX33xX7dxX48xX1xX6xX9cxX7dxX4xX1xX36xX6xX7dxXc1xX10xX15xX1xX7dxX33xX7dxX1xX6xX7dxXexXdxX15xX1xX7dxX5xX6xX9cxX7dxX4xX1xX36xX7dxX48xX37xX7dxXexX1xX36xX6xXexX7dxX4xX1xX36xX37xX10xX15xX7dxX7xX6xX36xX55xX176xX155xX183xX183xX181xX2xX10bxX1xXexX9cxXaxX12xX6axX1xXdxXd0xX36xX3xX4xX3c4xX3xX7xX614xX3xX48xX1xX77xX9cxX3xX4xX1xXadxX6xX3xXc1xX14xX15xX1xX3xX614xX3xX4dxX4exX3xXcxX51xX15xX1xX3xX5xX4exX9cxX3xX4xX1xX2d8xX3xX48xX233xX3xXexX1xX36xX238xXexX3xX4xX1xX36xX37xX303xX15xX3xX7xX2f4xX36xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX2axX33xX15xX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX6axX1xXdxXd0xX36xX3xX4xX3c4xX3xX7xX614xX3xX48xX1xX77xX9cxX3xX4xX1xXadxX6xX3xXc1xX14xX15xX1xX3xX614xX3xX4dxX4exX3xXcxX51xX15xX1xX3xX31xX27exX3xX31xX89xX36xX3xXexX7bxX3xXexX2axX6xX15xX6bxX3xXexX1xXdxX38xXexX3xXc1xXb3xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX31xX32xXdxX73xX3xXexX238xXbxX3xXexX2axX36xX15xX6bxX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX2axXdxX22axX15xX3xX4xX77xX4xX3xX48xX233xX3xXexX1xX36xX238xXexX3xX4xX1xX36xX37xX303xX15xX3xX7xX2f4xX36xX73xX3xX6bxXbfxXbxX3xXbxX1xX89xX15xX3xX15xX2f4xX15xX6bxX3xX4xX6xX33xX3xX15xX666xX15xX6bxX3xX5xX5d2xX4xX3xX48xX1xX77xX9cxX73xX3xX31xXdxXd0xX36xX3xXexX2axXb3xX3xX4xX1xX33xX3xX15xX6bxX7bxX3bcxXdxX3xX67xX2f4xX15xX10bxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX18xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX36xX5xX12xX0xX67xXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2axXaxX12xX0xX55xX67xXdxX18xX12xX0xX55xX67xXdxX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx116a4xX36xXexX1xX33xX2axXaxX12xX22xX33xX4exX15xX3xX9c1xX33xX6xX15xX3xX7dxX3xXcxX36xX394xX15xX3x19376xX6a7xX15xX6bxX0xX55xXbxX12
Đoàn Loan - Tuấn Dũng