Dựa vào cộng đồng để ngăn ngừa “kẻ giết người thầm lặng”
(Baohatinh.vn) - Sau 2 năm triển khai đề tài khoa học “Nghiên cứu, xây dựng mô hình điều trị và quản lý bệnh tăng huyết áp (THA) tại Hà Tĩnh” do Sở Y tế thực hiện, các nhà khoa học đã tìm ra các giải pháp điều trị bệnh THA dựa vào cộng đồng.
773ax8d3ax7ebcxe9dbxc205x8728x8fd0xc183xb70bxX7xe0a7xaaf5x8abdx878dxc838xa4ebxX5xdfc7xXaxcf90x85bexc98bxX6xX3xc734x9691x78eaxX3xX4xb44axa309xe357xX3xbfe7x9809xX1dxX1exX3xX20xe3b4xX3xX1dxX1ex78c8xX1dxX3xX1dxX1exa398xX6xX3xXax8d64xef4fxX3xX1exXdx8336xXexX3xX1dxX1exf3f9x96adxXdxX3xXexX1x8895xeaabxX3xX5x84acxX1dxX1exXaxX0xd7dcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx80cdxX10xX6xb501xXaxX12xbf53xX6xe16cxX3xaa0bxX3xX1dxX2axX44xX3xXexc14dxXdxX26xX1dxX3xX33xX1xX6xXdxX3xX20x9197xX3xXexX18xXdxX3xX33xX1xX19xX6xX3xX1x9959xX4xX3x8d03x97b3xX1exX1xXdx84f6xX1dxX3xX4x89f7xX63xa4bdxX3xace1x78d2x8877xX3xX5exX14xX1dxX1exX3xX44x9315xX3xX1xbbf2xX1dxX1xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxb503xX3xX17xX18xX3xb81bxX63xa4f8xX1dxX3xX5x8ae9xX3xad09x7b08xX1dxX1xX3xXexX2axX1dxX1exX3xX1xX63xX95xX38xXexX3xb283xXbxX3xb29exXcxX5bxc06bxb6b3xX3xXexf1d7xXdxX3xX5bxX18xX3xXcxe96bxX1dxX1xd18bxX3xX5exX19xX3xX61xc45axX3xa1bfxX3xXexX38xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxXb9xX1dxX91xX3xX4xXc8xX4xX3xX1dxX1xX18xX3xX33xX1xX19xX6xX3xX1xX83xX4xX3xX20x9bc4xX3xXexXa0xX44xX3xX6cxX6xX3xX4xXc8xX4xX3xX1exXdxXb2xXdxX3xXbxX1xXc8xXbxX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxXabxX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xXcxX5bxXcexX3xX5exX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1dxX1exf343xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc3dexX19xX5exX95xX3xXbx8565xX10xX1dxXexX10xX6cxXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxXexX10xX93xXexa245xX6xX5xXdxX1exX1dxd824xX3xX4xX10xX1dxXexX10xX6cx96aaxXaxX12xX0xXdxX44xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX156xX10xX1dxXexX10xX6cxXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxda11xXdxX5exXexX1xX16fxX3xf69dxX2x8c8bxXbxX93xX177xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX16fxX3xb0d6xX2xa477xXbxX93xX177xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16fxX4cxX4cxXdxX140xXb8xX6xX19xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX140xX17xX1dxX4cxX1dxX10xX196xX7xX4cxX2x9947xc5e6xX1d6xX4cxX2xX1aexX19dxX5exX2xX65xX65xX2xX19dxX2xX1acxXexX1acxX19fxX19fxX1d6xX5xX1aexX169xX63xX1dxX1dxX6xX44xX10xX5exX169xX2xX140xb0b4xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1dxX1exX3xX20xX26xX3xX1dxX1exX2axX1dxX3xX1dxX1exX2fxX6xX3xX86xX33xX34xX3xX1exXdxX38xXexX3xX1dxX1exX3dxX3exXdxX3xXexX1xX43xX44xX3xX5xX47xX1dxX1exXdcxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6xXbxXexXdxX19xX1dxXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxXexX10xX93xXexX169xX6xX5xXdxX1exX1dxX16fxX3xX1f6xX63xX7xXexXdxdae8xX95xX177xXaxX12xX61xX6xX63xX3xX65xX3xX1dxX2axX44xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxXabxX3xXexXd2xXdxX3xXexX6cxXd2xX44xX3xX95xX3xXexX38xX3xXbxX1xX3dxX3exX1dxX1exX91xX3xX1xX63xX95xX38xXexX3xXc8xXbxX3xXb8xX18xX3xf47axX8bxX3xXcxX1xXabxX3x8f64xX63xX94xX1dxX91xX3xXbxX1xX3dxX3exX1dxX1exX3xXcxX1xXd2xX4xX1xX3x7facxX63xXb6xX3xXcbxX1dxX1exX3dxX3exXdxX3xX1dxX1xaedaxX1dxX3xXexX1xX63xef2exX4xXcfxX3xX1exXdxXb2xX44xX3xXexX2fxX3xX2xX19dxX19fxX4cx80b6xX1aexX3xX93xX63xX2d3xX1dxX1exX3xX44xX8fxX4xX3xX2xX1acxX1aexX4cxX2e3xX1aexX140xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX19xX5exX95xXaxX12xd2a4xX77xX3xXexX18xXdxX3xX20xX106xX3xX20xXdxX3xX7xX94xX63xX3xX17xX18xX19xX3xX1dxX1exX1xXdxX8bxX1dxX3xX4xX8fxX63xX3xX4xX1xXdxX38xX1dxX3xX5xX3dxc4aaxX4xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxXabxX3xXcxX5bxXcexX140xX3xe4d0xX38xXexX3xXb0xX63xXb2xX3xX1dxX1exX1xXdxX8bxX1dxX3xX4xX8fxX63xX3xX20xX106xX3xX20xX3dxX6xX3xX6cxX6xX3xX20xX3dxX334xX4xX3xX4xXc8xX4xX3xX1exXdxXb2xXdxX3xXbxX1xXc8xXbxX3xXb0xX63xXb2xX1dxX3xX5xXb6xX91xX3xX44xX9dxX3xX1xXa0xX1dxX1xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxXabxX3xXcxX5bxXcexX3xX4xe7efxX3xXex9d02xX1dxX1xX3xX33xX1xXb2xX3xXexX1xXdxX3xXexXd2xXdxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1dxX1exX3xX5exX94xX1dxX3xX4xX3dxX3xX5bxX18xX3xXcxXd9xX1dxX1xX140xX3xXcxX1xX397xX3xX20xXdxX26xX44xX3xX44xX9dxX3xX1xXa0xX1dxX1xX3xX1dxX18xX95xX91xX3xX1acxX3xXexX6cxXd2xX44xX3xX95xX3xXexX38xX3xX93xX106xX91xX3xXbxX1xX3dxX3exX1dxX1exX3xXexX6cxX8bxX1dxX3xX20xXabxX6xX3xXb8xX18xX1dxX3xXexd191xX1dxX1xX3xX5bxX18xX3xXcxXd9xX1dxX1xX3xX20xX106xX3xXexXdxX38xXbxX3xX1dxX1xX2cdxX1dxX3xXb0xX63xXb2xX1dxX3xX5xXb6xX91xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxXabxX3xX4xX1xX19xX3xX1xX18xX1dxX1exX3xXexX6cxX2axX44xX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xX1dxX1xX94xX1dxX140xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX19xX5exX95xXaxX12xX87xX394xXdxX3xX17xX77xX3xXb0xX63xXc8xX3xXexX6cxXa0xX1dxX1xX3xXexX6cxXdxX26xX1dxX3xX33xX1xX6xXdxX3xX20xX77xX3xXexX18xXdxX91xX3xX9dxX1dxX1exX3xX87xX1exX63xX95xf1b4xX1dxX3xX30cxXa0xX1dxX1xX3xX13x99ebxX1dxX1exX3xX169xX3x9021xX1xX394xX3xXcxX6cxX3dxXe2xX1dxX1exX3xXbxX1xd064xX1dxX1exX3xX87xX1exX1xXdxXb9xXbxX3xX17x7800xX3xX95xX91xX3xX61xXe2xX3xXe4xX3xXexX38xX3xX4xX1xX19xX3xX1xX6xX95xX16fxX3xXaxX150xX8bxX1dxX3xX4xXd2xX1dxX1xX3xXb0xX63xXc8xX3xXexX6cxXa0xX1dxX1xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxX6xX91xX3xX1dxX1exX1xXdxX8bxX1dxX3xX4xX8fxX63xX3xX17xX77xX3xXexXa0xX1dxX1xX3xX1xXa0xX1dxX1xX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xXcxX5bxXcexX3xXexXd2xXdxX3xX5bxX18xX3xXcxXd9xX1dxX1xX91xX3xX4xX1xe07cxX1dxX1exX3xXexX9dxXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxXb9xX1dxX3xXb0xX63xXb2xX1dxX3xX5xXb6xX91xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxXabxX3xXexX1xX397xX3xX20xXdxX26xX44xX3xXexXd2xXdxX3xX1acxX3xXexX6cxXd2xX44xX3xX95xX3xXexX38xX16fxX3xX5bxX3dxcca6xX1dxX1exX3xaee6xXd9xX1dxX1xX3xXcbxX5bxX3dxX54cxX1dxX1exX3xX345xX1xX8bxXcfxX91xX3xXcxX6cxX63xX1dxX1exX3xX2a6xX480xX3xXcbxX30cxX8fxX4xX3xXcxX1xX83xXcfxX91xX3xX345xb567xX3xX87xXdxX1dxX1xX3xXcbxXcxX2adxX3xX345xX577xX3xXcexX1dxX1xXcfxX91xX3xXcxX1xXd2xX4xX1xX3xX2c0xX63xXb6xX3xXcbxXcxX48fxX3xX5bxX18xX3xXcxXd9xX1dxX1xXcfxX140xX3xX2c0xX63xX95xX3xXexX6cxXa0xX1dxX1xX3xXb0xX63xXb2xX1dxX3xX5xXb6xX91xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxXabxX3xXcxX5bxXcexX3xX1exX21xX44xX3xX1d6xX3xXb8xX3dxcf7cxX4xX16fxX3xX30cxXdxX77xX63xX3xXexX6cxX6xX91xX3xX33xX1xXc8xX44xX3xX7xX18xX1dxX1exX3xX5xX83xX4xX3xXbxX1xXc8xXexX3xX1xXdxXb9xX1dxX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xXcxX5bxXcexX3xXexXd2xXdxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1dxX1exX91xX3xX33xX1xXc8xX44xX3xX17xX18xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxXabxX3xX1dxX1cxXdxX3xXexX6cxX50cxX3xXexXd2xXdxX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xX17xXdxXb9xX1dxX91xX3xXb0xX63xXb2xX1dxX3xX5xXb6xX3xX17xX18xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxXabxX3xX1dxX1exX19xXd2xXdxX3xXexX6cxX50cxX3xXexXd2xXdxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1dxX1exX3xXcbxXe2xX3xX1dxX1xX18xX91xX3xX95xX3xXexX38xX3xXexX1xX9dxX1dxX3xXb8xXb2xX1dxX3xX17xX18xX3xXexX6cxXd2xX44xX3xX95xX3xXexX38xXcfxXaxX140xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX19xX5exX95xXaxX12xX87xX1xX394xX44xX3xX1dxX1exX1xXdxX8bxX1dxX3xX4xX8fxX63xX3xX20xX106xX3xX93xX94xX95xX3xX5exX14xX1dxX1exX3xX44xX9dxX3xX1xXa0xX1dxX1xX3xXb0xX63xXb2xX1dxX3xX5xXb6xX3xX17xX18xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxXabxX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xXcxX5bxXcexX3xXexXd2xXdxX3xXexX63xX95xX38xX1dxX3xX95xX3xXexX38xX3xX4xX54cxX3xX7xXe2xX3xXexXd2xXdxX3xX4xXc8xX4xX3xX20xXabxX6xX3xXb8xX18xX1dxX3xX4xX6xX1dxX3xXexX1xXdxXb9xXbxX140xX3xXcxX1xX18xX1dxX1xX3xX5xX2cdxXbxX3xX4xXc8xX4xX3xXbxX1xX49cxX1dxX1exX3xX33xX1xXc8xX44xX3xXb0xX63xXb2xX1dxX3xX5xXb6xX91xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxXabxX3xX1dxX1exX19xXd2xXdxX3xXexX6cxX50cxX3xX4xXc8xX4xX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xX44xX106xX1dxX3xXexX397xX1dxX1xX3xX33xX1xX9dxX1dxX1exX3xX5xX94xX95xX3xX1dxX1xXdxX480xX44xX3xXcbxXcxX5bxXcexX91xX3xX20xXc8xXdxX3xXexX1xXc8xX19xX3xX20xX3dxX3exX1dxX1exXcfxX3xXexXd2xXdxX3xX4xXc8xX4xX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xX17xXdxXb9xX1dxX3xX5bxX3dxX54cxX1dxX1exX3xX345xX1xX8bxX91xX3xX30cxX8fxX4xX3xXcxX1xX83xX91xX3xXcxX2adxX3xX345xX577xX3xXcexX1dxX1xX91xX3xXcxX48fxX3xX5bxX18xX3xXcxXd9xX1dxX1xX91xX3xX17xX5cbxXdxX3xX1dxX1exX63xX21xX1dxX3xX5xX14xX4xX3xX7xc875xX1dxX3xX4xX394xX3xXcbxX20xXabxX6xX3xX20xXdxX26xX44xX3xX17xX18xX3xXexX6cxX6xX1dxX1exX3xXexX1xXdxX38xXexX3xXb8xXabxX91xX3xXb8xXc8xX4xX3xX7xebc8xX3xX4xX1xX63xX95xX8bxX1dxX3xX33xX1xX19xX6xX3xX1dxX1cxXdxX91xX3xX20xXdxX77xX63xX3xX5exX3dxcb88xX1dxX1exXcfxX91xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxXb9xX1dxX3xX1dxX1xXdxXb9xX44xX3xX17xX4a8xX3xX4xX1xea85xX1dxX3xX20xX19xXc8xX1dxX91xX3xXbxX1xX94xX1dxX3xX5xX19xXd2xXdxX3xXb8xXb9xX1dxX1xX91xX3xX20xXc8xX1dxX1xX3xX1exXdxXc8xX3xXexX6xXdxX3xXb8xXdxX38xX1dxX91xX3xX1xX3dxX5cbxX1dxX1exX3xX5exe28exX1dxX3xXexX1xX10xX19xX3xX5ex7b27xXdxX3xX4xX1xX2axX44xX3xX7xX394xX4xX3xX17xX18xX3xXb0xX63xXb2xX1dxX3xX5xXb6xX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xXcxX5bxXcexX3xX20xXc8xXbxX3xX8fxX1dxX1exX3xX95xX8bxX63xX3xX4xX43xX63xX140xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX19xX5exX95xXaxX12xX87xX1exX19xX18xXdxX3xX6cxX6xX91xX3xX1dxX1xX394xX44xX3xX1dxX1exX1xXdxX8bxX1dxX3xX4xX8fxX63xX3xX4xX489xX1dxX1exX3xXb8xX2d3xX3xXexX6cxX397xX3xXbxX1xX49cxX1dxX1exX3xX33xX1xXc8xX44xX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xX4xX394xX3xX20x9849xX3xX20xXdxX77xX63xX3xX33xXdxXb9xX1dxX3xX20xX26xX3xX4xX1xX81exX1dxX3xX20xX19xXc8xX1dxX91xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxXabxX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xXcxX5bxXcexX3xX17xX5cbxXdxX3xX1dxX1exX63xX21xX1dxX3xX5xX14xX4xX3xX7xX7c1xX1dxX3xX4xX394xX3xXcbxXb8xXc8xX4xX3xX7xX7e9xX3xX20xX6xX3xX33xX1xX19xX6xX91xX3xX44xXc8xX95xX3xX20xX19xX3xX1xX63xX95xX38xXexX3xXc8xXbxX3xXexX1xX8d9xX95xX3xX1dxX1exX94xX1dxX91xX3xX4xX94xX1dxX91xX3xXexX1xX3dxX5cbxX4xX3xX5exX94xX95xX91xX3xXb8xX18xX1dxX3xX1exX1xX38xX3xX5xX18xX44xX3xX17xXdxXb9xX4xX3xXexXd2xXdxX3xX4xXc8xX4xX3xXexX6cxXd2xX44xX3xX95xX3xXexX38xXcfxX140xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX19xX5exX95xX3xXbxX156xX10xX1dxXexX10xX6cxXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxXexX10xX93xXexX169xX6xX5xXdxX1exX1dxX16fxX3xX4xX10xX1dxXexX10xX6cxX177xXaxX12xX0xXdxX44xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX156xX10xX1dxXexX10xX6cxXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX196xXdxX5exXexX1xX16fxX3xX19dxX2xX19fxXbxX93xX177xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX16fxX3xX1acxX2xX1aexXbxX93xX177xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16fxX4cxX4cxXdxX140xXb8xX6xX19xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX140xX17xX1dxX4cxX1dxX10xX196xX7xX4cxX2xX1d5xX1d6xX1d6xX4cxX2xX1aexX19dxX5exX2xX65xX65xX2xX19dxX19fxX1d5xXexX2xX19dxX2xX19fxX5xae96xX169xX63xX1dxX1dxX6xX44xX10xX5exX169xX65xX140xX1f6xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1dxX1exX3xX20xX26xX3xX1dxX1exX2axX1dxX3xX1dxX1exX2fxX6xX3xX86xX33xX34xX3xX1exXdxX38xXexX3xX1dxX1exX3dxX3exXdxX3xXexX1xX43xX44xX3xX5xX47xX1dxX1exXdcxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6xXbxXexXdxX19xX1dxXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxXexX10xX93xXexX169xX6xX5xXdxX1exX1dxX16fxX3xX1f6xX63xX7xXexXdxX26cxX95xX177xXaxX12xX156xX9dxX1dxX1exX3xXexXc8xX4xX3xXexX63xX95xX8bxX1dxX3xXexX6cxX63xX95xX77xX1dxX3xX20xX3dxX334xX4xX3xX4xX1xX50cxX3xXexX6cxX83xX1dxX1exX3xX1dxX1x876dxX44xX3xX1dxX94xX1dxX1exX3xX4xX6xX19xX3xX1dxX1xX2cdxX1dxX3xXexX1xX8fxX4xX3xX4xX8d9xX6xX3xX1dxX1exX3dxX3exXdxX3xX5exX94xX1dxX3xX17xX77xX3xX44xX8fxX4xX3xX20xX1cxX3xX1dxX1exX63xX95xX3xX1xXdxX26xX44xX3xX4xX8d9xX6xX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xXcxX5bxXcexX140xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX19xX5exX95xXaxX12xX61xX6xX63xX3xX65xX3xX1dxX2axX44xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxXb9xX1dxX91xX3xX44xX9dxX3xX1xXa0xX1dxX1xX3xX20xX106xX3xX4xX6xX1dxX3xXexX1xXdxXb9xXbxX3xX5xX18xX44xX3xXexX1xX6xX95xX3xX20xb724xXdxX3xX1xXdxX26xX63xX3xXb8xXdxX38xXexX91xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xX18xX1dxX1xX3xX4xX8d9xX6xX3xX1dxX1exX3dxX3exXdxX3xX44xf53dxX4xX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xX17xX77xX3xX95xX38xX63xX3xXexX2d3xX3xX1dxX1exX63xX95xX3xX4xX54cxX91xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxXabxX91xX3xX4xX1xX2axX44xX3xX7xX394xX4xX3xXexX1xX10xX19xX3xX5exX85axXdxX91xX3xX5exX14xX3xXbxX1xX49cxX1dxX1exX3xXb8xXdxX38xX1dxX3xX4xX1xX8fxX1dxX1exX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xXcxX5bxXcexX140xX3xX156xX394xX3xX1acxX1d6xX19fxX4cxX2xX140xX65xX1aexX1d6xX3xX1dxX1exX3dxX3exXdxX3xX44xXb82xX4xX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xX20xX21xX1dxX1exX3xXb6xX3xXexX1xX6xX44xX3xX1exXdxX6xX3xX44xX9dxX3xX1xXa0xX1dxX1xX3xXb0xX63xXb2xX1dxX3xX5xXb6xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxXabxX91xX3xX20xX38xX1dxX3xX1dxX6xX95xX91xX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xX20xX106xX3xX4xX1xX63xX95xX26xX1dxX3xXb8xXdxX38xX1dxX3xXexX397xX4xX1xX3xX4xX14xX4xX140xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX19xX5exX95xXaxX12xXaxX5bxXdxXb9xX1dxX3xXexXd2xXdxX91xX3xX4xX1xX50cxX1dxX1exX3xXexX9dxXdxX3xX20xX6xX1dxX1exX3xX5xX8bxX1dxX3xX33xX38xX3xX1xX19xXd2xX4xX1xX3xXexX6cxXdxX26xX1dxX3xX33xX1xX6xXdxX3xX1dxX1xX94xX1dxX3xX6cxX1cxX1dxX1exX3xX33xX1xX19xXb2xX1dxX1exX3xX2xX19fxX1aexX3xXexX6cxXd2xX44xX3xX95xX3xXexX38xX3xXexX19xX18xX1dxX3xXexX3fcxX1dxX1xXaxX3xX169xX3xX9dxX1dxX1exX3xX13xX489xX1dxX1exX3xX1dxX394xXdxX3xXexX1xX8bxX44xX140xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX19xX5exX95xXaxX12xX2a6xX18xX3xX44xX1cxXexX3xXexX6cxX19xX1dxX1exX3xX1dxX1x93cexX1dxX1exX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xX1dxX1xX94xX1dxX3xXexX1xX6xX44xX3xX1exXdxX6xX3xX44xX9dxX3xX1xXa0xX1dxX1xX3xXb0xX63xXb2xX1dxX3xX5xXb6xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxXabxX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xXcxX5bxXcexX3xX5exX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1dxX1exX91xX3xX9dxX1dxX1exX3xX2a6xX8bxX3xX550xX2axX1dxX3xX156xX9dxX1dxX1exX3xXcbxX2e3xX1aexX3xXexX63xXb5fxXdxX91xX3xXbxX1xX3dxX3exX1dxX1exX3xXcxX1xXd2xX4xX1xX3xX2c0xX63xXb6xX91xX3xXcxX48fxX3xX5bxX18xX3xXcxXd9xX1dxX1xXcfxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX34xX16fxX3xX86xX345xX1xXdxX3xX44xX5cbxXdxX3xXbxX1xXc8xXexX3xX1xXdxXb9xX1dxX3xXb8xXb9xX1dxX1xX91xX3xXexX9dxXdxX3xXbxX1xXb2xXdxX3xX5xX8bxX1dxX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xX17xXdxXb9xX1dxX3xXexX1xX18xX1dxX1xX3xXbxX1xX2d3xX3xX33xX1xXc8xX44xX91xX3xX5xc747xX95xX3xXexX1xX63xX2d3xX4xX91xX3xXexX2d3xX1dxX3xX1dxX1xXdxX77xX63xX3xXexX1xX3exXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX91xX3xX4xX9dxX1dxX1exX3xX7xX8fxX4xX140xX3xX5bxXdxXb9xX1dxX3xXexXd2xXdxX91xX3xX17xX77xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxXabxX3xX1dxX1exX19xXd2xXdxX3xXexX6cxX50cxX3xXexXd2xXdxX3xXbxX1xX3dxX3exX1dxX1exX91xX3xXexX9dxXdxX3xX20xX3dxX334xX4xX3xX4xXc8xX1dxX3xXb8xX1cxX3xXexX6cxXd2xX44xX3xX95xX3xXexX38xX3xXexX2cdxX1dxX3xXexXa0xX1dxX1xX3xX33xXdxX26xX44xX3xXexX6cxX6xX3xX7xX8fxX4xX3xX33xX1xa316xX10xX91xX3xX1xX3dxX5cbxX1dxX1exX3xX5exX851xX1dxX3xX7xd6f6xX3xX5exX4a8xX1dxX1exX3xXexX1xX63xX2d3xX4xX3xX20xX50cxX1dxX1exX3xXbxX1xXc8xX4xX3xX20xX21xX3xX17xX18xX3xXexX3dxX3xX17xXdbbxX1dxX3xX17xX77xX3xX4xX1xX38xX3xX20xX1cxX3xX2axX1dxX3xX63xX2d3xX1dxX1exX91xX3xX1dxX1exX1xX3fcxX3xX1dxX1exX54cxXdxX140xX3xX156xX1xXdxX3xXbxX1xX397xX3xX33xX1xXc8xX44xX3xX4xX1xXcedxX6xX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xXexX1xXdbbxXbxX3xX1xX54cxX1dxX3xX1dxX1xXdxX77xX63xX3xX5xX43xX1dxX140xX3xX345xX38xXexX3xXb0xX63xXb2xX91xX3xX1xX63xX95xX38xXexX3xXc8xXbxX3xXexX9dxXdxX3xX1exXdxXb2xX44xX3xXexX2fxX3xX2xX19fxX19fxX4cxX2e3xX1aexX3xX93xX63xX2d3xX1dxX1exX3xX4xX49cxX1dxX3xX2xX1acxX1aexX4cxX2e3xX1aexXaxX140xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX19xX5exX95xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX9dxX1dxX1exX3xX30cx9875xX3xX345xX1xX19xX6xX3xX550xX2axX1dxX3xX169xX3xeef4xXdxXc8xX44xX3xX20xX2d3xX4xX3xX61xXe2xX3xX345xX5bxab41xX156xX87xX91xX3xX20xX77xX3xXexX18xXdxX3xX20xX3dxX334xX4xX3xX5bxX1cxXdxX3xX20xX21xX1dxX1exX3xX345xX5bxXf2fxX156xX87xX3xXexX3fcxX1dxX1xX3xX20xXc8xX1dxX1xX3xX1exXdxXc8xX3xX4xX394xX3xXexX397xX1dxX1xX3xX8fxX1dxX1exX3xX5exX4a8xX1dxX1exX3xX4xX6xX19xX91xX3xXbxX1xd12bxX3xX1xX334xXbxX3xX17xX5cbxXdxX3xX20xXdxX77xX63xX3xX33xXdxXb9xX1dxX3xX1dxX1exX3dxX3exXdxX3xX5exX94xX1dxX3xX17xX18xX3xXexX63xX95xX38xX1dxX3xX95xX3xXexX38xX3xX4xX54cxX3xX7xXe2xX3xXcbxX7xXe51xX3xX5exX4a8xX1dxX1exX3xX4xX1xX397xX1dxX1xX3xX1xXb9xX3xXexX1xX2d3xX1dxX1exX3xX95xX3xXexX38xX3xXexX1xX9dxX1dxX3xXb8xXb2xX1dxX91xX3xXexX6cxXd2xX44xX3xX95xX3xXexX38xX91xX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xX17xXdxXb9xX1dxX3xX1xX63xX95xXb9xX1dxXcfxX3xXbxX1xXf75xX3xX1xX334xXbxX3xX17xX5cbxXdxX3xX1dxX1exX63xX95xX8bxX1dxX3xX5xXb6xX3xX95xX3xX1xX83xX4xX3xX1exXdxX6xX3xX20xXa0xX1dxX1xX140xX3xX345xX1xXdxX3xX8fxX1dxX1exX3xX5exX4a8xX1dxX1exX3xX33xX38xXexX3xXb0xX63xXb2xX3xX1dxX1exX1xXdxX8bxX1dxX3xX4xX8fxX63xX3xX7x7f9dxX3xX1exXdxXb2xX44xX3xX20xX3dxX334xX4xX3xXexXa0xX1dxX1xX3xXexX6cxXd2xX1dxX1exX3xXb0xX63xXc8xX3xXexXb2xXdxX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xX17xXdxXb9xX1dxX3xXexX63xX95xX38xX1dxX3xXexX6cxX8bxX1dxX3xX1dxX1xX3dxX3xX1xXdxXb9xX1dxX3xX1dxX6xX95xX140xX3xX30cxX21xX1dxX1exX3xXexX1xX3exXdxX91xX3xXexXdxX38xXexX3xX33xXdxXb9xX44xX3xX20xX3dxX334xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX397xX3xX33xX1xXc8xX44xX91xX3xX20xXdxX77xX63xX3xXexX6cxXabxX3xX4xX1xX19xX3xX1dxX1exX3dxX3exXdxX3xX5exX94xX1dxX3xXcbxXexX1xX10xX19xX3xXexX397xX1dxX1xX3xXexX19xXc8xX1dxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX397xX3xX4xX1xX3fcxX3xXb8xXad1xX1dxX1exX3xX2xX4cxX1acxX3xXexX63xX95xX38xX1dxX3xX1xX63xX95xXb9xX1dxX91xX3xXb8xXad1xX1dxX1exX3xX2xX4cxX2e3xX3xXexX63xX95xX38xX1dxX3xXexX3fcxX1dxX1xX91xX3xX1exXdxXb2xX44xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX397xX3xX20xXdxX3xX5xXd2xXdxX3xX17xX18xX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX397xX3xX33xX1xXc8xX4xX3xX33xd26axX44xX3xXexX1xX10xX19xXcfxX140xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX6cxX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX6cxX19xX1dxX1exX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX8bxX1dxX3xXb0xX63xX6xX1dxX16fxX0xX4cxX7xXexX6cxX19xX1dxX1exX12xX0xX63xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX169xXexX1xX63xX44xXb8xX169xX6xX1dxX5exX169xX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX156xXb2xX1dxX1xX3xXb8xXc8xX19xX3xXexX2fxX3xX4xX1xX63xX95xX8bxX1dxX3xX1exXdxX6xX16fxX3xX2a6xX3dxX3exXdxX3xX17xX2cdxX1dxX3xX20xX1cxX1dxX1exX3xX5xX18xX44xX3xX1exXdxX6xX3xXexX2axX1dxX1exX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xX20xXc8xXdxX3xXexX1xXc8xX19xX3xX20xX3dxX3exX1dxX1exXaxX3xX1xX6cxX10xX26cxX9xXaxX4cxX95xX169xXexX10xX4cxX4xX6xX1dxX1xX169xXb8xX6xX19xX169xXexX63xX169xX4xX1xX63xX95xX10xX1dxX169xX1exXdxX6xX169xX5xX63xX19xXdxX169xX17xX6xX1dxX169xX5exX19xX1dxX1exX169xX5xX6xX44xX169xX1exXdxX6xX169xXexX6xX1dxX1exX169xXb8xX10xX1dxX1xX169xX5exX6xXdxX169xXexX1xX6xX19xX169xX5exX63xX19xX1dxX1exX4cxX2xX19fxX1d5xX1d6xX2e3xXa23xX140xX1xXexX44xXaxX12xX0xXdxX44xX1exX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX4cxX44xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX65xX1aexX4cxX1dxX10xX196xX7xX4cxX2xX1d5xX65xXa23xX4cxX2xX1aexX1d5xX5exX19dxX2xX2xX2xX1aexX2xX1d6xXexX19fxX2e3xX2e3xX1aexX5xX19dxX169xX4xX6xX1dxX1xX169xXb8xX6xX19xX169xXexX63xX169xX4xX1xX63xX95xX10xX1dxX169xX1exX140xX1f6xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1dxX1exX3xX20xX26xX3xX1dxX1exX2axX1dxX3xX1dxX1exX2fxX6xX3xX86xX33xX34xX3xX1exXdxX38xXexX3xX1dxX1exX3dxX3exXdxX3xXexX1xX43xX44xX3xX5xX47xX1dxX1exXdcxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX17xX12xX0xX7xXexX6cxX19xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX156xXb2xX1dxX1xX3xXb8xXc8xX19xX3xXexX2fxX3xX4xX1xX63xX95xX8bxX1dxX3xX1exXdxX6xX16fxX3xX2a6xX3dxX3exXdxX3xX17xX2cdxX1dxX3xX20xX1cxX1dxX1exX3xX5xX18xX44xX3xX1exXdxX6xX3xXexX2axX1dxX1exX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xX20xXc8xXdxX3xXexX1xXc8xX19xX3xX20xX3dxX3exX1dxX1exXaxX3xX1xX6cxX10xX26cxX9xXaxX4cxX95xX169xXexX10xX4cxX4xX6xX1dxX1xX169xXb8xX6xX19xX169xXexX63xX169xX4xX1xX63xX95xX10xX1dxX169xX1exXdxX6xX169xX5xX63xX19xXdxX169xX17xX6xX1dxX169xX5exX19xX1dxX1exX169xX5xX6xX44xX169xX1exXdxX6xX169xXexX6xX1dxX1exX169xXb8xX10xX1dxX1xX169xX5exX6xXdxX169xXexX1xX6xX19xX169xX5exX63xX19xX1dxX1exX4cxX2xX19fxX1d5xX1d6xX2e3xXa23xX140xX1xXexX44xXaxX12xX156xXb2xX1dxX1xX3xXb8xXc8xX19xX3xXexX2fxX3xX4xX1xX63xX95xX8bxX1dxX3xX1exXdxX6xX16fxX3xX2a6xX3dxX3exXdxX3xX17xX2cdxX1dxX3xX20xX1cxX1dxX1exX3xX5xX18xX44xX3xX1exXdxX6xX3xXexX2axX1dxX1exX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xX20xXc8xXdxX3xXexX1xXc8xX19xX3xX20xX3dxX3exX1dxX1exX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX6cxX19xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX1xX63xX95xX8bxX1dxX3xX1exXdxX6xX91xX3xXexX6cxX3dxX5cbxX4xX3xX20xX94xX95xX91xX3xX1dxX1xXcedxX1dxX1exX3xX4xX6xX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xX20xXc8xXdxX3xXexX1xXc8xX19xX3xX20xX3dxX3exX1dxX1exX3xXcbxX30cxXcxX30cxXcfxX3xXe2xX3xX550xXdxXb9xXexX3xX87xX6xX44xX3xXexX3dxX54cxX1dxX1exX3xX20xX2d3xXdxX3xX1xXdxX38xX44xX140xX3xX87xX1exX19xX18xXdxX3xX6cxX6xX91xX3xX1dxX1xXcedxX1dxX1exX3xX1dxX1exX3dxX3exXdxX3xX44xXb82xX4xX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xXexX1xX63xX1cxX4xX3xXexX63xXb6xXbxX3xX65xX3xXexX1xX3dxX3exX1dxX1exX3xX4xX1xX3fcxX3xX1dxXad1xX44xX3xXe2xX3xX20xX1cxX3xXexX63xXb5fxXdxX3xXexX2fxX3xX1acxX1aexX3xXexX63xXb5fxXdxX3xXexX6cxXe2xX3xX5xX8bxX1dxX140xX3xXcxX63xX95xX3xX1dxX1xXdxX8bxX1dxX3xX1xXdxXb9xX1dxX3xX1dxX6xX95xX91xX3xX7xX14xX3xXexX6cxX34xX3xX1xX394xX6xX3xX20xX106xX3xX20xX3dxX334xX4xX3xX1exX1xXdxX3xX1dxX1xX2cdxX1dxX91xX3xXexXa0xX1dxX1xX3xXexX6cxXd2xX1dxX1exX3xX1dxX1exX3dxX3exXdxX3xXexX6cxX34xX3xXb8xXabxX3xXb8xXb9xX1dxX1xX3xX20xXc8xXdxX3xXexX1xXc8xX19xX3xX20xX3dxX3exX1dxX1exX3xX33xX1xX9dxX1dxX1exX3xX4xX49cxX1dxX3xX5xXd2xX140xX140xX140xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX17xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d5xX3xX5exXdbbxX63xX3xX1xXdxXb9xX63xX3xXexX1xX43xX44xX3xX5xX47xX1dxX1exX3xX4xX8d9xX6xX3xX63xX1dxX1exX3xXexX1xX3dxX3xX1exX6xX1dxXaxX3xX1xX6cxX10xX26cxX9xXaxX4cxX44xX10xX169xXb8xX10xX4cxX1d5xX169xX5exX6xX63xX169xX1xXdxX10xX63xX169xXexX1xX6xX44xX169xX5xX6xX1dxX1exX169xX4xX63xX6xX169xX63xX1dxX1exX169xXexX1xX63xX169xX1exX6xX1dxX4cxX2xX19fxX19dxX2e3xX2e3xX2e3xX140xX1xXexX44xXaxX12xX0xXdxX44xX1exX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX4cxX44xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX65xX1aexX4cxX1dxX10xX196xX7xX4cxX2xX1d5xX65xX19fxX4cxX2xX65xX1acxX5exX1acxX2xX1acxX2xX19dxX2xX1d6xXexX65xX1d5xX2e3xX5xX2xX140xX1f6xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1dxX1exX3xX20xX26xX3xX1dxX1exX2axX1dxX3xX1dxX1exX2fxX6xX3xX86xX33xX34xX3xX1exXdxX38xXexX3xX1dxX1exX3dxX3exXdxX3xXexX1xX43xX44xX3xX5xX47xX1dxX1exXdcxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX17xX12xX0xX7xXexX6cxX19xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d5xX3xX5exXdbbxX63xX3xX1xXdxXb9xX63xX3xXexX1xX43xX44xX3xX5xX47xX1dxX1exX3xX4xX8d9xX6xX3xX63xX1dxX1exX3xXexX1xX3dxX3xX1exX6xX1dxXaxX3xX1xX6cxX10xX26cxX9xXaxX4cxX44xX10xX169xXb8xX10xX4cxX1d5xX169xX5exX6xX63xX169xX1xXdxX10xX63xX169xXexX1xX6xX44xX169xX5xX6xX1dxX1exX169xX4xX63xX6xX169xX63xX1dxX1exX169xXexX1xX63xX169xX1exX6xX1dxX4cxX2xX19fxX19dxX2e3xX2e3xX2e3xX140xX1xXexX44xXaxX12xX1d5xX3xX5exXdbbxX63xX3xX1xXdxXb9xX63xX3xXexX1xX43xX44xX3xX5xX47xX1dxX1exX3xX4xX8d9xX6xX3xX63xX1dxX1exX3xXexX1xX3dxX3xX1exX6xX1dxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX6cxX19xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX5bxX106xX95xX3xX4xX1xXb82xX4xX3xX4xX1xXb82xX1dxX3xX6cxXad1xX1dxX1exX3xXb8xXd2xX1dxX3xX20xX3dxX334xX4xX3xX33xXdxX26xX44xX3xXexX6cxX6xX3xXexX1xX3dxX3exX1dxX1exX3xX93xX63xX95xX8bxX1dxX3xX1dxX38xX63xX3xX4xX394xX3xX1dxX1exX63xX95xX3xX4xX54cxX91xX3xX17xX18xX3xX20xX38xX1dxX3xX1exX47xXbxX3xXb8xXc8xX4xX3xX7xXd9xX3xX1dxX38xX63xX3xXexX1xXdbbxX95xX3xXb8xXdbbxXexX3xX33xX577xX3xXexX6cxXdxXb9xX63xX3xX4xX1xX8fxX1dxX1exX3xX1dxX18xX19xX3xX1dxX1exX1xXdxX3xX4xX394xX3xX5xXdxX8bxX1dxX3xXb0xX63xX6xX1dxX3xXb0xX63xX6xX1dxX3xX17xX5cbxXdxX3xX63xX1dxX1exX3xXexX1xX3dxX3xX1exX6xX1dxX140xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX17xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdbbxX63xX3xX1xXdxXb9xX63xX3xX4xXb2xX1dxX1xX3xXb8xXc8xX19xX3xX20xX6xX63xX3xXexXdxX44xX3xX33xX1xX9dxX1dxX1exX3xX1dxX8bxX1dxX3xXb8xXe42xX3xXb0xX63xX6xXaxX3xX1xX6cxX10xX26cxX9xXaxX4cxX44xX10xX169xXb8xX10xX4cxX5exX6xX63xX169xX1xXdxX10xX63xX169xX4xX6xX1dxX1xX169xXb8xX6xX19xX169xX5exX6xX63xX169xXexXdxX44xX169xX33xX1xX19xX1dxX1exX169xX1dxX10xX1dxX169xXb8xX19xX169xXb0xX63xX6xX4cxX2xX19fxX65xX1d5xX1acxX1aexX140xX1xXexX44xXaxX12xX0xXdxX44xX1exX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX4cxX44xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX65xX1aexX4cxX1dxX10xX196xX7xX4cxX2xX1d5xX2xX19dxX4cxX2e3xX2e3xX5exX65xX2xX1acxX1acxX19dxX1aexX1d6xXexX2xX1acxXa23xX2e3xX5xX1aexX140xX1f6xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1dxX1exX3xX20xX26xX3xX1dxX1exX2axX1dxX3xX1dxX1exX2fxX6xX3xX86xX33xX34xX3xX1exXdxX38xXexX3xX1dxX1exX3dxX3exXdxX3xXexX1xX43xX44xX3xX5xX47xX1dxX1exXdcxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX17xX12xX0xX7xXexX6cxX19xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdbbxX63xX3xX1xXdxXb9xX63xX3xX4xXb2xX1dxX1xX3xXb8xXc8xX19xX3xX20xX6xX63xX3xXexXdxX44xX3xX33xX1xX9dxX1dxX1exX3xX1dxX8bxX1dxX3xXb8xXe42xX3xXb0xX63xX6xXaxX3xX1xX6cxX10xX26cxX9xXaxX4cxX44xX10xX169xXb8xX10xX4cxX5exX6xX63xX169xX1xXdxX10xX63xX169xX4xX6xX1dxX1xX169xXb8xX6xX19xX169xX5exX6xX63xX169xXexXdxX44xX169xX33xX1xX19xX1dxX1exX169xX1dxX10xX1dxX169xXb8xX19xX169xXb0xX63xX6xX4cxX2xX19fxX65xX1d5xX1acxX1aexX140xX1xXexX44xXaxX12xX13xXdbbxX63xX3xX1xXdxXb9xX63xX3xX4xXb2xX1dxX1xX3xXb8xXc8xX19xX3xX20xX6xX63xX3xXexXdxX44xX3xX33xX1xX9dxX1dxX1exX3xX1dxX8bxX1dxX3xXb8xXe42xX3xXb0xX63xX6xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX6cxX19xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX150xXb9xX1dxX1xX3xXexXdxX44xX3xX20xX3dxX334xX4xX3xX4xX19xXdxX3xX5xX18xX3xX86xX33xX34xX3xX1exXdxX38xXexX3xX1dxX1exX3dxX3exXdxX3xXexX1xX43xX44xX3xX5xX47xX1dxX1exXdcxX3xX17xXa0xX3xXexX1xX3dxX3exX1dxX1exX3xX33xX1xX394xX3xXbxX1xXc8xXexX3xX1xXdxXb9xX1dxX3xX4xXc8xX4xX3xXexX6cxXdxXb9xX63xX3xX4xX1xX8fxX1dxX1exX3xX1xX19xX47xX4xX3xX5exXdbbxX63xX3xX1xXdxXb9xX63xX3xX7xX5cbxX44xX140xX3xX13xX3dxX5cbxXdxX3xX20xX94xX95xX3xX5xX18xX3xX44xX1cxXexX3xX17xX18xXdxX3xX5exXdbbxX63xX3xX1xXdxXb9xX63xX3xXb0xX63xX6xX1dxX3xXexX6cxX83xX1dxX1exX3xX4xXb2xX1dxX1xX3xXb8xXc8xX19xX3xX4xX54cxX1dxX3xX20xX6xX63xX3xXexXdxX44xX3xX33xX1xX9dxX1dxX1exX3xX20xX3dxX334xX4xX3xX93xX10xX44xX3xXexX1xX3dxX3exX1dxX1exX140xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX17xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX63xX5xX12xX0xX5exXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX6cxXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX17xX12xX0xX4cxX5exXdxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX63xXexX1xX19xX6cxXaxX12xX13xX3dxX54cxX1dxX1exX3xX156xX1xXdxX38xX1dxX0xX4cxXbxX12
Dương Chiến