Thi THPT: Thí sinh điều chỉnh môn thi trước ngày 27/5
Thông tin mới nhất vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, thí sinh được phép điều chỉnh các thông tin trong phiếu đăng ký dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2015, kể cả điều chỉnh môn thi đã chọn, trước ngày 27/5.
9c75xaf29x1328ex101e6xf616xcc88x12450xa9c0xa92cxX7x10d4dx1034axd50fxaf41xb70dxf35cxX5xc804xXax13442xXcxX1xXdxX3xXcx1105bx12993xXcxaa20xX3xXcxX1xb01bxX3xX7xXdx12567xX1xX3xc849xXdxdcbcxc8d6xX3xX4xX1x1307exX23xX1xX3xbd7axd383xX23xX3xXexX1xXdxX3xXexc09exc44fxb39axX4xX3xX23xf251x11184xb796xX3xe168xc962xef14xa3c3xX0xX46xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6xdbe2xXaxX12xXcxX1xX32xX23xX40xX3xXexXdxX23xX3xX31xX3cxXdxX3xX23xX1x11831xXexX3xcec3x12523xX6xX3xX26xX3bx12a2fxX4xX3x10379xbbd9xX3x11010xXdx12957xd212xX3xX5bxcb63xX4xX3xX71xX41xX3xc811xX41xX80xX3xXex121c9xX80xX3xX4xX32xX23xX40xX3x11926xf936xec96xX3xXexX1xX1fxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX26xX3bxX77xX4xX3xXbxX1x1251bxXbxX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX23xX1xX3xX4xX7fxX4xX3xXexX1xX32xX23xX40xX3xXexXdxX23xX3xXexX3axX80xX23xX40xX3xXbxX1xXdx1268cxX29xX3xX26xfbf9xX23xX40xX3x109fdx126d4xX3xX5bxc9afxX3xXexX1xXdxX3xXd7xbcf6xX3xXexX1xXdxX3xXexX3axX29xX23xX40xX3xX1xf008xX4xX3xXbxX1x1219bxX3xXexX1xX32xX23xX40xX3xf610xX29xX97xX4xX3xX40xXdxX6xX3xX44x11e97xX2xX47xX98xX3xXd7xb264xX3xX4xdb82xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX23xX1xX3xX31xX32xX23xX3xXexX1xXdxX3xX26xeffaxX3xX4xX1xXefxX23xX98xX3xXexX3axX3bxX3cxX4xX3xX23xX40xX41xX42xX3xX44xX45xX46xX47xe218xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX96xX5xX10xX3xd962xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX44xX106xX106xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5bxX5bxXdxX23xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX96xX80xX3axX5bxX10xX3axX9xXaxX106xXaxX3xX6xX5xXdxX40xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX3axXaxX12xX0xXexX96xX80xX5bxX42xX12xX0xXexX3axX12xX0xXexX5bxX12xX0xX6xX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX3xXcxX18xX19xXcxX1bxX3xXcxX1xX1fxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX23xX1xX3xX31xX32xX23xX3xXexX1xXdxX3xXexX3axX3bxX3cxX4xX3xX23xX40xX41xX42xX3xX44xX45xX46xX47xXaxX3xX80xX23xX4xX5xXdxX4xXd7xX9xXaxX3axX10xXexX29xX3axX23xX3xX7xX1xX80xX148xe8fdxX31xX6xX40xX10x11a9cxXexX1xXdxX7xX13cxX7xX3axX4xfdb9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX80xX1f0xX31xX6xX40xX10xXaxX3xX1xX3axX10x11cfcxX9xXaxX1xXexXexXbxX1bxX46xX46xX96xX6xX80xX1xX6xXexXdxX23xX1xX13cxX71xX23xX46xXdxX31xX40xX46xX45xb206xX46xXexX45xX22fxX2xX2xX22fxX13cx11da4xXbxX40xXaxX12xX0xXdxX31xX40xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX46xX46xXdxX13cxX96xX6xX80xX1xX6xXexXdxX23xX1xX13cxX71xX23xX46xX23xX10xX148xX7xX46xX2xX47xX44xX106xX46xX2xX106xX47xX5bxX2xX47xX47xX2xX106xX106xXexX45xX22fxX2xX2xX22fxX5xX106xX13cxX238xXbxX40xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX80xX1f0xX31xX6xX40xX10xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX46xXexX5bxX12xX0xX46xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb065xX6xXbxXexXdxX80xX23xXaxX12xXcxX1xX1fxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5xX41xX31xX3xX1xcdc0xX3xX7xa11bxX3xX5bxXdbxX3xXexX1xXdxX3xX26xX8exXdxX3xX1xXefxX4xX13cxX3xX1f5xe573xX23xX1xX1bxX3xX19xX1xX3bxX2c6xX23xX40xX3x120c8xX42xX46xXcxXcxa915xX2e5xfedexX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX5bxX12xX0xX46xXexX3axX12xX0xX46xXexX96xX80xX5bxX42xX12xX0xX46xXexX6xX96xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xead6xXexec97xX6xX5xXdxX40xX23xX1bxX3xX238xX29xX7xXexXdxX213xX42xad0fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX80xX5bxX42xXaxX12xX0xX96xX3axX3xX46xX12xX3xX2ecxX1xX3bxX3xX71xcd7dxX42xX98xX3xXexX3axX72xX3xX23xX40xX41xX42xX3xX1xX32xX31xX3xX23xX6xX42xX98xX3xX44xfbfbxX46xX47xX98xX3xX5xX41xX3xX23xX40xX41xX42xX3xX23xX40xX1xX2dxX3xX4xX1x11aa7xX3xX23xX1xX345xXexX98xX3xXexX1xX1fxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7xa5abxX3xX4x9eb8xX3xX1xX6xXdxX3xX23xX40xX41xX42xX3xX44xX47xX3xX71xX41xX3xX44x1066axX3xX26xX10cxX3xX5xX41xX31xX3xXexX1xX370xX3xXexX83xX4xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX23xX1xX3xXexX1xX32xX23xX40xX3xXexXdxX23xX3xXexX3axX80xX23xX40xX3xXbxX1xXdxXcfxX29xX3xX26xXd3xX23xX40xX3xXd7xXd8xX3xX5bxXdbxX3xXexX1xXdxX13cxX0xX96xX3axX3xX46xX12xX0xX96xX3axX3xX46xX12xX3xX7axX7bxX3xX4x10608xX23xX40xX3xX26xX125xX3xX4xX385xX3xX4xX32xX23xX40xX3xX71xXd3xX23xX3xX40xbd8dxXdxX3xXexX6exXexX3xX4xX10fxX3xX4xX7fxX4xX3xX7x11890xX3xX40xXdxX7fxX80xX3xX5bxX83xX4xX3xX71xX41xX3xX26xX41xX80xX3xXexX8exX80xX98xX3xX4xX7fxX4xX3xXexX3axX3bxa820xX23xX40xX3xX26xX8exXdxX3xX1xXefxX4xX3xX4xX1xX370xX3xXexX3axac6dxX3xX4xX83xX31xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX80xX3xXbxX1xXaaxXbxX3xX4xX7fxX4xX3xXexX1xX1fxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX26xX3bxX77xX4xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX23xX1xX3xX4xX7fxX4xX3xXexX1xX32xX23xX40xX3xXexXdxX23xX3xXexX3axX80xX23xX40xX3xXbxX1xXdxXcfxX29xX3xX26xXd3xX23xX40xX3xXd7xX1fxX3xX5bxXdbxX3xXexX1xXdxX13cxX0xX96xX3axX3xX46xX12xX0xX96xX3axX3xX46xX12xX3xX89xX10cxX3xXexX1xXdbxX4xX3xX1xXdxe99exX23xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX23xX1xX98xX3xXexX3axX3bxX3cxX4xX3xXexXdxd6b3xX23xX3xXexX1xX1fxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX26xXdxX28xX23xX3xXexX1xX32xX23xX40xX3xXexXdxX23xX3xX71xX41xX80xX3xX19xX1xXdxXcfxX29xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX23xX1xX3xXexX1xX32xX23xX40xX3xXexXdxX23xX3xX26xXd3xX23xX40xX3xXd7xXd8xX3xX5bxXdbxX3xXexX1xXdxX3xX71xX41xX3xX23xX7bxXbxX3xXexX8exXdxX3xX31xX7bxXexX3xXexX3axX80xX23xX40xX3xX96xX6xX3xX23xX2c6xXdxX1bxX3xX26xX2c6xX23xX3xX71xcc3bxX3xX26xXd3xX23xX40xX3xXd7xXd8xX3xX5bxXdbxX3xXexX1xXdxX3xX1f5xX26xXdxX10cxX31xX3xXexX1xX29xX3xX23xX1xX345xX23xX3xX1xX2c3xX3xX7xX2c6xX1fexX98xX3xX7xX40cxX3xX40xXdxX7fxX80xX3xX5bxX83xX4xX3xX71xX41xX3xX26xX41xX80xX3xXexX8exX80xX3xX1xX80xf19cxX4xX3xXexX3axX3bxX42axX23xX40xX3xX26xX8exXdxX3xX1xXefxX4xX3xX4xX1xX370xX3xXexX3axX43cxX3xX4xX83xX31xX3xXexX1xXdxX13cxX0xX96xX3axX3xX46xX12xX0xX96xX3axX3xX46xX12xX3xcf20xX40cxX3xX40xXdxX7fxX80xX3xX5bxX83xX4xX3xX71xX41xX3xX26xX41xX80xX3xXexX8exX80xX3xXexXf4xX23xX40xX3xX1xX77xXbxX3xX19xX1xXdxXcfxX29xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX23xX1xX3xXexX1xX32xX23xX40xX3xXexXdxX23xX3xX26xXd3xX23xX40xX3xXd7xXd8xX3xX5bxXdbxX3xXexX1xXdxX3xX4xX370xX6xX3xXexX1xX1fxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX71xX41xX3xX40xX3fdxXdxX3xX4xX1xX80xX3xXexX3axX3bxX42axX23xX40xX3xX26xX8exXdxX3xX1xXefxX4xX3xX4xX1xX370xX3xXexX3axX43cxX3xX4xX83xX31xX3xXexX1xXdxX3xX26xX10cxX3xXexX3axX3bxX42axX23xX40xX3xX96xX7fxX80xX3xX4xX7fxX80xX3xX7axX7bxX3xX71xX41xX3xX4xX345xXbxX3xX23xX1xX345xXexX3xX4xX7fxX4xX3xXexX1xX6xX42xX3xX26xXf4xXdxX3xX71xX41xX80xX3xX4xX2c6xX3xX7xX40cxX3xX5bxcda4xX3xX5xXdxX4acxX29xX13cxX0xX96xX3axX3xX46xX12xX0xX96xX3axX3xX46xX12xX3xX2acxX7fxX4xX3xXexX3axX3bxX42axX23xX40xX3xX4xX1xX370xX3xXexX3axX43cxX3xX4xX83xX31xX3xXexX1xXdxX3xX96xX7fxX80xX3xX4xX7fxX80xX3xX7axX7bxX3xXfcxX29xX6xX3xX2acxX83xX4xX3xa8c9xX1xX10fxX80xX3xXexX1xX1fxX3xX71xX41xX3xX69axXdxX10cxX31xX3xX26xX52exX23xX1xX3xX4xX1xX6exXexX3xX5xX3bxX77xX23xX40xX3xX40xXdxX7fxX80xX3xX5bxX83xX4xX98xX3xX7axX7bxX3xX7dxXdxX7fxX80xX3xX5bxX83xX4xX3xX71xX41xX3xX89xX41xX80xX3xXexX8exX80xX3xXexX3axX3bxX3cxX4xX3xX23xX40xX41xX42xX3xX44x124b6xX46xX47xX13cxX0xX96xX3axX3xX46xX12xX0xX96xX3axX3xX46xX12xX3xXcxX1xX10xX80xX3xXfcxX29xX42xX3xX26xX52exX23xX1xX3xXexX3axX3bxX3cxX4xX3xX26xX385xX3xX4xX370xX6xX3xX7axX7bxX3xX7dxXdxX7fxX80xX3xX5bxX83xX4xX3xX71xX41xX3xX89xX41xX80xX3xXexX8exX80xX98xX3xXexX1xX42axXdxX3xX40xXdxX6xX23xX3xX26xX10cxX3xXexX1xX1fxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX7bxXbxX3xXbxX1xXdxXcfxX29xX3xX26xXd3xX23xX40xX3xXd7xXd8xX3xX5bxXdbxX3xXexX1xXdxX3xX5xX41xX3xX31xX7bxXexX3xXexX1xX7fxX23xX40xX98xX3xXexX72xX3xX23xX40xX41xX42xX3xX2xX3xX26xXcfxX23xX3xX1xXcfxXexX3xX23xX40xX41xX42xX3xc883xX106xX46xX35cxX13cxX3xX59exX6xX29xX3xXd7xX1xXdxX3xX26xX125xX3xX23xX7bxXbxX3xXbxX1xXdxXcfxX29xX3xX26xXd3xX23xX40xX3xXd7xXd8xX98xX3xXexX1xX1fxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXd7xX1xX32xX23xX40xX3xX26xX3bxX77xX4xX3xXfcxX29xX42xX28xX23xX3xXexX1xX6xX42xX3xX26xXf4xXdxX3xX4xX7fxX4xX3xX31xX32xX23xX3xXexX1xXdxX3xX26xX125xX3xX4xX1xXefxX23xX13cxX3xX0xX96xX3axX3xX46xX12xX0xX96xX3axX3xX46xX12xX3xXcxX3axX3bxX3cxX4xX3xX23xX40xX41xX42xX3xX45xX46xX47xX98xX3xX4xX7fxX4xX3xX26xXdxX10cxX31xX3xXexX1xX29xX3xXbxX1xXdxXcfxX29xX3xX26xXd3xX23xX40xX3xXd7xXd8xX3xX5bxXdbxX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX10fxXdxX3xX96xX41xX23xX3xX40xXdxX6xX80xX3xXbxX1xXdxXcfxX29xX3xX23xX41xX42xX3xX4xX1xX80xX3xX4xX7fxX4xX3xX7xX40cxX3xX40xXdxX7fxX80xX3xX5bxX83xX4xX3xX71xX41xX3xX26xX41xX80xX3xXexX8exX80xX13cxX3xXcxX3axX3bxX3cxX4xX3xX23xX40xX41xX42xX3xX44xX106xX46xX47xX98xX3xX4xX7fxX4xX3xX7xX40cxX3xXbxX1xX10fxXdxX3xX96xX41xX23xX3xX40xXdxX6xX80xX3xXbxX1xXdxXcfxX29xX3xX26xXd3xX23xX40xX3xXd7xXd8xX3xX5bxXdbxX3xXexX1xXdxX3xXexX8exXdxX3xX4xX7fxX4xX3xX4xX83xX31xX3xXexX1xXdxX3xX5xXdxX4c3xX23xX3xXexX2dxX23xX1xX3xX4xX1xX80xX3xX4xX7fxX4xX3xXexX3axX3bxX42axX23xX40xX3xX26xX8exXdxX3xX1xXefxX4xX3xX4xX1xX370xX3xXexX3axX43cxX3xX4xX83xX31xX3xXexX1xXdxX13cxX0xX96xX3axX3xX46xX12xX0xX96xX3axX3xX46xX12xX3xX7dxXdxX10fxXdxX3xXexX1xX1fxX4xX1xX3xX71xX28xX3xXfcxX29xX42xXcfxXexX3xX26xX52exX23xX1xX3xX31xX3cxXdxX3xX23xX41xX42xX98xX3xXcxX1xb424xX3xXexX3axX3bxX40cxX23xX40xX3xX7axX7bxX3xX7dxXdxX7fxX80xX3xX5bxX83xX4xX3xX71xX41xX3xX89xX41xX80xX3xXexX8exX80xX3xX7ax11412xXdxX3xX2e5xXd3xX23xX3xX7dxX6xX3xX4xX1xX80xX3xX96xXdxXcfxXexX98xX3xX71xXdxX4acxX4xX3xX4xX1xX80xX3xXbxX1xXaaxXbxX3xXexX1xX1fxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX26xX3bxX77xX4xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX23xX1xX3xXexX1xX32xX23xX40xX3xXexXdxX23xX3xXexX3axX80xX23xX40xX3xXbxX1xXdxXcfxX29xX3xX26xXd3xX23xX40xX3xXd7xXd8xX3xX5bxXdbxX3xXexX1xXdxX98xX3xXexX3axX80xX23xX40xX3xX26xX385xX3xX4xX385xX3xX31xX32xX23xX3xXexX1xXdxX98xX3xX23xX1xf7a9xX31xX3xXexX8exX80xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXd7xXdxX4acxX23xX3xXexX1xX29xX345xX23xX3xX5xX77xXdxX3xX4xX1xX80xX3xX4xX7fxX4xX3xX10xX31xX13cxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59exX80xX29xX3axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3xX2e5xXdxX10xXexX23xX6xX31x12ebdxX0xX46xXbxX12
namthanh