Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần tiêm vắc xin phòng sởi
Theo chuyên gia dịch tễ, năm 2018 bệnh sởi vẫn ghi nhận tại 184/194 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt có sự gia tăng số mắc tới 2,6 lần tại châu Âu, trong đó có nước đã công bố loại trừ bệnh sởi.
6f34xad6fx11817xee86x6f95x11b7bx11608x7445x7e61x11adexX5xc9d5xb994xa53dxe906xX6xccbfxX2xf207xbf85xea3bxX2xXcxX8xX3x9306xX12xX1xX1xXbxXcxd77bxX6xX3x10dd3xX1x7373xX18xX12x1000fxX6xX21xX4xXcx10d04xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX5xXaxXbxXcxX3xX6xX7xX4xX2xX7xX4xXcxX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX12x10f26xX4xX5xX3xX18xX2xX23xX3xX6xX7xX4xX2xX7xX4xX8xX11xX5xX3xX4xX21xX4axX2xX1xX23xX18xX12xX26xX6xX21xX4xX8xX4xX4xb1aexXaxX2xX4xX12xX5xX18xXcxX2bxX0xXdx856bxX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11x7d81xX5xX4xX18xX2xXcxX2bx783cx96b6xX8xc212xX8xX4x11a42xX8xa806xXdxX21xX26xX8dxX7xX8xX3xfe98xX6xX8xX7xX13x81dexfe24xX5xX8xXax124faxX7xX8xX3xbdb0xX7xX8xX4xX5x8154xXfxX8x9f89xf0b2xX3xX8xca77xX5xX7xX8xX11xXdx12b0cxX7xX13xX8xX1xaf0fxX5xX0xad90xXdxX76xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11xf14dxX2xX12xXaxXcxX2bxX80xXdxX2xX6xX8xX3xXdxX21xX26xXaaxX7xX8xX13xX5xX12xX8xXaxbd42xX3xXdxX8xX4xdfe1xf4ecxX8xX7x9416xXfxX8xfc05xdd8dxX76xe1c9xX8x978axb5faxX7xXdxX8xX1xXbcxX5xX8xXadx1057dxX7xX8xX13xXdxX5xX8xX7xXdx1162cxX7xX8xX4x1274dxX5xX8xX76xXf4x962fxXbfxX76xbea3xX112xX8x132d5xX21x12303xX3xX8xX13xX5xX12xX8xXadxbafexX8xXadx9467xX7xX13xX8xX18x100a0xX7xXdxX8xX4xXdx12ec5xXebxX8x83cfx9ec9xX3xX8xXf6xX5xXf7xX4xX8xX3x9107xX8xX1xa266xX8xX13xX5xX12xX8xX4xXeexX7xX13xX8xX1xX11axX8xXfxXaexX3xX8xX4xd883xX5xX8xXf1xXebxcb82xX8xX18xXa5xX7xX8xX4xX10dxX5xX8xX3xXdxXa1xX21xX8x11519xX21xXebxX8xX4xX4axX6xX7xX13xX8xX133xX13dxX8xX3xX13dxX8xX7xX9cxX153xX3xX8xX133xX12axX8xX3x114c0xX7xX13xX8xXf6xX11axX8xX18xX6xX10dxX5xX8xX4xX4ax132b2xX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX1xXbcxX5x111afxX0xXbfxX11xX2bxX0xX11xX8xX5xXaxXbxXcxX5xX7xX1xX2xX4axX4x9e10xXfxX12xX13xX2xX115xdc36xXf2xXf4xX76xXcxX8xX1xX4xX26xX18xX2xXbxXcxX4xX2xXb1xX4xX6bxX12xX18xX5xX13xX7xa087xX8xX3xX2xX7xX4xX2xX4axe052xXcxX2bxX0xX5xXfxX13xX8xX1xX4xX26xX18xX2xXbxXcx8a57xX5xXaxX4xXdxX1c7xX8xX1b0xXf2xXf2xX11xXb1xX1cfxX8xXdxX2xX5xX13xXdxX4xX1c7xX8x11d77xX1f4xX1f4xX11xXb1xX1cfxXcxX8xX1xX4axX3xXbxXcxXdxX4xX4xX11xX1c7xXbfxXbfxX5xX198xXf6xX12xX6xXdxX12xX4xX5xX7xXdxX198xXadxX7xXbfxX7xX2xX1dexX1xXbfxX76xX115xXf2xXf1xXbfxX76xXf2xX1b0xXaxXf2xXf1xXf1xXf2xX112xX76xX115xX4xX1b0xXf4xX1b0xX1f4xX76xX18xXf2xX198xadd7xX11xX13x10926xX4axXbxX1f4xXf1xX76xXcxX8xX12xX18xX4xXbxXcxX87xX88xX8xX8axX8xX4xX8dxX8xX8fxXdxX21xX26xX8dxX7xX8xX3xX97xX6xX8xX7xX13xX9cxX9dxX5xX8xXaxXa1xX7xX8xX3xXa5xX7xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xX11xXdxXb7xX7xX13xX8xX1xXbcxX5xXcxX8xXbfxX2bxX0xXbfxX11xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11x10300xX12xX11xX4xX5xX6xX7xXcxX2bxX87xX88xX8xX8axX8xX4xX8dxX8xX8fxXdxX21xX26xX8dxX7xX8xX3xX97xX6xX8xX7xX13xX9cxX9dxX5xX8xXaxXa1xX7xX8xX3xXa5xX7xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xX11xXdxXb7xX7xX13xX8xX1xXbcxX5xX198xX8xfc6bxX7xXdxX1c7xX8xX87xad8dxX3xXdxX8xXcexX21xXf7xX8xX6bxX8xX80xX80x134dexd6d8x9530xX0xXbfxX11xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11xX87xX6xXaxX26xXcxX2bxX80xX10dxX5xX8xX2e4xX5xXf7xX4xX8xX2e5xX12xXfxXebxX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX1xXbcxX5xX8xX3xX13dxX8xXb1xX21xX8xXdxX9cxX153xX7xX13xX8xX13xX5xX12xX8xX4xXeexX7xX13xX8xX4ax12b8bxX5xX8xX4axX97xX3xXebxX8xX3xbe57xX3xX8xXf6xX88xX8xX4xX18exX8xX7xXdx7952xX7xX13xX8xX4xXdxX97xX7xX13xX8xX3xX21xX11axX5xX8xX7xXeexXfxX8xXf1xXf2xX76xXf4xX8xX133xX8dxX7xX8xX7xX12xX26xXebxX8xX3xXdx98efxX8xX26xX8dxX21xX8xX4xX10dxX5xX8xXfxX88xX4xX8xX1xX11axX8xX4xcddcxX7xXdxX8xXfxX5x1344exX7xX8xX7xd595xX5xX8xX11xXdxX2d7xX12xX8xX87xXaexX3xXebxX8xX3xX97xX3xX8xX4xXdxX122xX7xXdxX8xX11xXdxX11axX8xX18xX153xX7xX8xX7xXdxX9cxX8xX4xXdxX122xX7xXdxX8xX11xXdxX11axX8xXcexX122xX8xX2e5xX88xX5xXebxX8xX4xXdxX122xX7xXdxX8xX11xXdxX11axX8xXcexa452xX8xX28fxXdxX2d7xX8x9673xX5xX7xXdxX8xXadxX122xX8xXfxX88xX4xX8xX1xX11axX8xX4xX371xX7xXdxX8xX3xX13dxX8xX7xXdxX5xX377xX21xX8xX8fxXdxX21xX8xX3xX180xX7xX13xX8xX7xX13xXdxX5xXf7xX11xX8xX18xX153xX7xX8xX7xXdxX9cxX8x11ddcxX3bbxX7xX13xX8xX2e5xX12xX5xXebxX8xX87xe74cxX7xXdxX8x7ffdxX9cxb468xX7xX13x113cdxX0xXbfxX11xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11xX87xX6xXaxX26xXcxX2bxX3f6xX11axX5xX8xX4xX9cxabedxX7xX13xX8xXfxXaexX3xX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX3xXdxX35fxX8xX26xX8dxX21xX8xX3xXdxX9cxX12xX8xX133xX9cxX426xX3xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xX11xXdxXb7xX7xX13xX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX1xXbcxX5xX8xXbcxX8xX4xX4ax6f59xX8xX2xXfxXebxX8xX7xXdxX9cxX7xX13xX8xX133xX12axX8xX13xXdxX5xX8xX7xXdxX109xX7xX8xX7xXdxX5xX377xX21xX8xX7xX13xX9cxX9dxX5xX8xX18xX153xX7xX8xXfxXaexX3xX8xXf6xXf7xX7xXdxXebxX8xX4xX4axX6xX7xX13xX8xX133xX13dxX8xX3xX13dxX8xX11xXdxX331xX8xX7xX33cxX8xXfxX12xX7xX13xX8xX4xXdxX12xX5xX198xX0xXbfxX11xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11xX87xX6xXaxX26xXcxX2bxX3f6xX134xX3xX8xXf6xX5xXf7xX4xX8xX4xXdxX9dxX5xX8xX133xX5xcc10xXfxX8xXdxX5xXf7xX7xX8xX7xX12xX26xX8xX133xX12xX7xX13xX8xX4xX4axX6xX7xX13xX8xXfxX125xX12xX8xX133xX180xX7xX13xX8xXb1xX21xXa1xX7xXebxX8xXadxX153xX5xX8xX1xX140xX8xX13xX5xX12xX8xX4xXeexX7xX13xX8xX13xX5xX12xX6xX8xX18xX9cxX21xXebxX8xXaxX21xX8xX18xXe5xX3xXdxXebxX8xX3xX125xX7xX13xX8xXadxX153xX5xX8xX4xf0dbxX8xX18xXf7xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xX3xXb7xX7xX8xX3xXdxX9cxX12xX8xX3xX12xX6xX8xX4xX10dxX5xX8xX8fxXdxX21xX8xXadxX140xX3xX8xX3xX13dxX8xXfxX109xX4xX8xX133xX88xX8xXaxXa1xX7xX8xX3xX9cxX8xX3xX12xX6xXebxX8xX4xXdxX9cxX9dxX7xX13xX8xXb1xX21xX26xXaaxX7xX8xXf6xX5xX8dxX7xX8xX133xX88xX7xX13xX8xXaxXa1xX7xX8xX3xX9cxXebxX8xX3xX97xX3xX8xX4xXdxX180xX7xXebxX8xXf6xX328xX7xX8xXadxX125xX7xX13xX8xX1xXa1xX21xXebxX8xXadxX125xX7xX13xX8xXb1xX12xXebxX8xXadxX125xX7xX13xX8xX133xX3bbxX7xX13xX8xXf6xX122xX6xX8xXaxXa1xX7xX8xX4xX88xX3xX8xX1xX5xX7xXdxX8xX1xX11axX7xX13xX8xX8fxXdxX13dxX8xX4xX5xX8dxX11xX8xX3xX109xX7xX8xXaxXe5xX3xXdxX8xXadxX331xX8xX26xX8xX4xX8dxXebxX8xX133xX3bbxX7xX13xX8xX4xXdxX9dxX5xX8xXaxXe5xX3xXdxX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX1xXbcxX5xX8xX4xXdxX9cxX9dxX7xX13xX8xX3xX13dxX8xX3xXdxX21xX8xX8fxb62fxX8xX112xX8xX6bxX8xX1b0xX8xX7xXeexXfxX8xXfxX88xX4xX8xX18xXa5xX7xXebxX8xXdxX5xXf7xX7xX8xX133xX12xX7xX13xX8xX7x9016xXfxX8xX4xX4axX6xX7xX13xX8xX3xXdxX21xX8xX8fxX60fxX8xXaxXe5xX3xXdxXebxX8xXadxX401xX8xXadxX109xX26xX8xXaxXe5xX3xXdxX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX4ax70cbxX4xX8xXaxXeaxX8xXf6xX125xX7xX13xX8xX11xXdxX97xX4xX8xX7xX8dxX21xX8xX8fxXdxX180xX7xX13xX8xX4xXdxX140xX3xX8xXdxX5xXf7xX7xX8xX3xX97xX3xX8xXf6xX5xXf7xX7xX8xX11xXdxX97xX11xX8xX133xX97xX11xX8xf575xX7xX13xX8xX8fxXe5xX11xX8xX4xXdxX9dxX5xX198xX0xXbfxX11xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11xX87xX6xXaxX26xXcxX2bxX87xXf7xX7xXdxX8xX1xXbcxX5xX8xX3xX13dxX8xX4xXdxX4d9xX8xX13xXa1xX26xX8xX4axX12xX8xX7xXdxX5xX377xX21xX8xXf6xX5xX8dxX7xX8xX3xXdxX68dxX7xX13xX8xX7xX13xX21xX26xX8xXdxX5xX4d9xXfxX8xX7xXdxX9cxX8xXadxX5xXaaxXfxX8xX4xX12xX5xX8xX13xX5xX33cxX12xXebxX8xXadxX5xXaaxXfxX8xX11xXdxX130xX5xXebxX8xX4xX5xXaaxX21xX8xX3xXdxX328xX26xXebxX8xX8fxXdxX180xX8xX18xX6x7550xX4xX8xX13xX5xX97xX3xX8xXfxX10dxX3xX8xXfxXaexX4xXebxX8xXadxX5xXaaxXfxX8xX11xXdxX8dxX8xX118xX21xX328xX7xXebxX8xXadxX5xXaaxXfxX8xX11xXdxX130xX5xXebxX8xXadxX5xXaaxXfxX8xX7xX12axX6xX40axX8xX3xX13dxX8xX4xXdxX4d9xX8xXaxX100xX7xX8xX133xX8dxX7xX8xX4x7576xX8xXadxX6xX7xX13xXebxX8xX133xX134xX3xX8xXf6xX5xXf7xX4xX8xXbcxX8xX4xX4axX465xX8xX7xXdx885dxX8xXf6xXe5xX8xXfxXaexX3xX8xX1xXbcxX5xX8xX4xX4axX6xX7xX13xX8xX8fxXdxX5xX8xX3xX407xX8xX4xXdxX4d9xX8xX133xX12axX8xX3xX13dxX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX7xX377xX7xX198xX8xX3f6xX11axX5xX8xXadxX153xX5xX8xX11xXdxX331xX8xX7xX33cxX8xXf6xXe5xX8xXfxXaexX3xX8xX1xXbcxX5xX8xX8fxXdxX5xX8xXfxX12xX7xX13xX8xX4xXdxX12xX5xX8xX3xX13dxX8xX4xXdxX4d9xX8xX13xXa1xX26xX8xX4axX12xX8xX1xX328xX26xX8xX4xXdxX12xX5xXebxX8xX133xX465xX8xX7xX6xX7xX198xX0xXbfxX11xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11xX87xX6xXaxX26xXcxX2bxX3f6xX4d9xX8xX11xXdxXb7xX7xX13xX8xX3xXdxX11axX7xX13xX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX1xXbcxX5xXebxX8xX28fxX331xX3xX8xX8axX8xX4xX8dxX8xXaxX140xX8xX11xXdxXb7xX7xX13xXebxX8xX87xX88xX8xX8axX8xX4xX8dxX8xX8fxXdxX21xX26xX8dxX7xX8xX3xX97xX6xXebxX8xXfxb435xX5xX8xX7xX13xX9cxX9dxX5xX8xXaxXa1xX7xX8xX8fxX4d9xX8xX3xX328xX8xX7xX13xX9cxX9dxX5xX8xX18xX153xX7xX8xX4xX21xX130xX5xX8xX3xXdxX9cxX12xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xX11xXdxXb7xX7xX13xX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX1xXbcxX5xX8xX3xXa5xX7xX8xX133xX8dxX7xX8xX7xX13xX12xX26xX8xX3xX407xX8xX1xXbcxX8xX26xX8xX4xX8dxX8xX133xX4d9xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xX11xXdxXb7xX7xX13xXebxX8xX7xX8dxX21xX8xX8fxXdxX180xX7xX13xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xX1x11a11xX8xX3xX13dxX8xX7xX13xX21xX26xX8xX3xX407xX8xX4axX657xX4xX8xX3xX12xX6xX8xXfxXaexX3xX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX1xXbcxX5xX8xXf6xX657xX4xX8xX8fxX60fxX8xX18xX37bxX3xX8xX7xX122xX6xX198xX0xXbfxX11xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11xX87xX6xXaxX26xXcxX2bxX76xX198xX8xX28fxXdxX35fxX8xX133xX88xX7xX13xX8xX4xXdxX140xX3xX8xXdxX5xXf7xX7xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xX3xXdxX35fxX7xX13xX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xXebxX8xX133xXa1xX26xX8xX18xX122xX8xXf6xX5xXf7xX7xX8xX11xXdxX97xX11xX8xX11xXdxXb7xX7xX13xX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX133xX134xX3xX8xXdxX5xXf7xX21xX8xXadxX122xX8xX4xX11axX4xX8xX7xXdxX657xX4xX8xX11xXdxXb7xX7xX13xX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX1xXbcxX5xX0xXbfxX11xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11xX87xX6xXaxX26xXcxX2bxX3f6xX9cxX12xX8xX4xX4axX465xX8xX4xX18exX8xX115xX6bxX76xXf1xX8xX4xXdxX97xX7xX13xX8xX133xX8dxX7xX8xX3xX407xX8xX1xXbcxX8xX26xX8xX4xX8dxX8xX133xX4d9xX8xX133xX9cxX426xX3xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xX11xXdxXb7xX7xX13xX8xX1xXbcxX5xX8xXfx13132xX5xX8xX76xXebxX8xX4xX5xXaaxXfxX8xX7xXdxXaexX3xX8xX18xX10dxX5xX8xXfxX9bcxX5xX8xXf1xX8xX8fxXdxX5xX8xX4xX4axX465xX8xX133xX35fxX8xX76xXf4xX8xX4xXdxX97xX7xX13xX8xX4xX21xX130xX5xX198xX8xX3f6xX9cxX12xX8xX4xX4axX465xX8xX133xX5xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXf6xX130xX8xX1xX21xX7xX13xX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xX11xXdxXb7xX7xX13xX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX1xXbcxX5xX8xX4xX10dxX5xX8xX3xX97xX3xX8xXadxX125xX7xX13xX8xX7xX13xX21xX26xX8xX3xX407xX8xX4xXdxX2xX6xX8xX3xX97xX3xX8xX133xX426xX4xX8xX4xX130xX8xX3xXdxX68dxX3xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xX3xX35fxX12xX8xX7xX13xX122xX7xXdxX8xX26xX8xX4xX8dxX8xXadxX122xX8xX3xXdxX2d7xX7xXdxX8xX118xX21xX26xX377xX7xX8xX133xXe5xX12xX8xX11xXdxX9cxX407xX7xX13xX198xX0xXbfxX11xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11xX87xX6xXaxX26xXcxX2bxX80xX4axX465xX8xX4xX4axXaaxX7xX8xX1b0xX8xX4xX21xX130xX5xX8xXadxX122xX8xX7xX13xX9cxX9dxX5xX8xX18xX153xX7xX8xX3xXdxX9cxX12xX8xX133xX9cxX426xX3xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xX1xXbcxX5xX8xX3xXa5xX7xX8xX133xX9cxX426xX3xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xX4xX10dxX5xX8xX3xX97xX3xX8xX133xX5xX4d9xXfxX8xX4xX5xXaaxXfxX8xX3xXdxX35fxX7xX13xX8xXaxXe5xX3xXdxX8xXadxX331xXebxX8xX7xX8dxX21xX8xX8fxXdxX180xX7xX13xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xX1xX8b3xX8xX3xX13dxX8xX7xX13xX21xX26xX8xX3xX407xX8xX4axX657xX4xX8xX3xX12xX6xX8xXfxXaexX3xX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX1xXbcxX5xX8xXf6xX657xX4xX8xX8fxX60fxX8xX18xX37bxX3xX8xX7xX122xX6xX198xX0xXbfxX11xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11xX87xX6xXaxX26xXcxX2bxXf1xX198xX8xX80xXdxX9cxX9dxX7xX13xX8xXb1xX21xX26xXaaxX7xX8xXadxXf7xX8xX1xX5xX7xXdxX8xX133xX9cxX9dxX7xX13xX8xXfxX9bcxX5xXebxX8xXdxX839xX7xX13xXebxX8xXfxXaexX4xX8xXdxX122xX7xX13xX8xX7xX13xX122xX26xX198xX0xXbfxX11xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11xX87xX6xXaxX26xXcxX2bxX1f4xX198xX8xfa1bxXdxX180xX7xX13xX8xX3xXdxX6xX8xX4xX4axX465xX8xX2xXfxX8xXaxX125xX7xX13xX8xX3xXdxX21xX7xX13xX8xXadxX109xX4xX8xXaxX331xX7xX13xX8xX3xX97xX8xX7xXdxXa1xX7xX8xe4a6xX8fxXdxXeexX7xX8xXfxX134xX4xXebxX8xXf6xX122xX7xX8xX3xXdxX328xX5xXebxX8xX8fxX2d7xX7xXdxXebxX8xX3xX11axX3xXebxX8xX3xXdxX710xX7xXebxX8xXf6xX97xX4xXebxX8xX133xX9bcxX12xX8xX198xX198xX198xd471xXebxX8xX133xX3bbxX8xX3xXdxX407xX5xX8xXdxX6xX134xX3xX8xX133xX3bbxX8xXadxX109xX4xX8xXaxXeaxX8xXf6xXe5xX8xX180xX8xX7xXdxX5xXeaxXfxX8xX3xXdxX657xX4xX8xX4xX5xX8dxX4xX8xXfxX9bcxX5xX8xXdxX839xX7xX13xX198xX8xe3a3xX122xXfxX8xX1xX10dxX3xXdxX8xX133xX3bbxX8xX3xXdxX407xX5xXebxX8xX133xX3bbxX8xXadxX109xX4xX8xXf6xXe5xX8xX7xX13xXdxX5xX8xX7xX13xX9dxX8xX180xX8xX7xXdxX5xXeaxXfxX8xXaxXe5xX3xXdxX8xX4xX5xX8dxX4xX8xXfxX9bcxX5xX8xXdxX839xX7xX13xX8xX3xX35fxX12xX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX7xXdxXa1xX7xX8xXf6xX62fxX7xX13xX8xXb1xX122xX8xX11xXdxXb7xX7xX13xX8xXdxX6xX134xX3xX8xX3xX97xX3xX8xX3xXdxX657xX4xX8xX4x9a54xX26xX8xX4axX755xX12xX8xX4xXdxX180xX7xX13xX8xX4xXdxX9cxX9dxX7xX13xX8xXadxX153xX5xX8xX7xX9cxX153xX3xX8xX1xX10dxX3xXdxX198xX0xXbfxX11xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11xX87xX6xXaxX26xXcxX2bxX112xX198xX8xXc38xX12xX21xX8xX1xX122xX7xX8xX7xXdxX122xXebxX8xX7xXaexXfxX8xX133xX657xXfxX8xX3xX755xX12xXebxX8xXfxX134xX4xX8xXf6xX122xX7xXebxX8xX13xXdxX8dxXebxX8xX8fxXdxX21xX8xXadxXf7xX8xX1xX5xX7xXdxX8xX3xXdxX21xX7xX13xX8xXdxX6xX134xX3xX8xXf6xX377xX8xXfxX134xX4xX8xX3xX35fxX12xX8xX133xX3bbxX8xXadxX109xX4xX8xX7xX13xXdxX5xX8xX7xX13xX9dxX8xXf6xXe5xX8xX180xX8xX7xXdxX5xXeaxXfxX8xXaxXe5xX3xXdxX8xX4xX5xX8dxX4xX8xXfxX9bcxX5xX8xXdxX839xX7xX13xX8xX3xX35fxX12xX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX7xXdxXa1xX7xX8xXf6xX62fxX7xX13xX8xXb1xX122xX8xX11xXdxXb7xX7xX13xX8xXdxX6xX134xX3xX8xX3xX97xX3xX8xX3xXdxX657xX4xX8xX4xXca3xX26xX8xX4axX755xX12xX8xX4xXdxX180xX7xX13xX8xX4xXdxX9cxX9dxX7xX13xX8xX4xX18exX8xX76xX8xX6bxX8xXf1xX8xX18xXa5xX7xXbfxX7xX13xX122xX26xX198xX0xXbfxX11xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11xX87xX6xXaxX26xXcxX2bxX1b0xX198xX8xX80xXdxX9cxX9dxX7xX13xX8xXb1xX21xX26xXaaxX7xX8xXfxXbcxX8xX3xX755xX12xX8xX1xX130xXebxX8xX3xX755xX12xX8xX3xXdxX2d7xX7xXdxX8xX133xX4d9xX8xX97xX7xXdxX8xX7xXaexX7xX13xX8xX3xXdxX5xX8dxX21xX8xXadxX122xX6xX8xXadxX122xX8xX133xX328xXfxX8xXf6xX328xX6xX8xX4xXdxX180xX7xX13xX8xX8fxXdxX2d7xX8xX4xXdxX6xX97xX7xX13xX8xX3xXdxX6xX8xX7xXdxX122xX8xXbcxXebxX8xX11xXdxXb7xX7xX13xX8xXdxX839xX3xXebxX8xX7xX407xX5xX8xX18xX122xXfxX8xXadxX5xXf7xX3xXebxX8xX11xXdxXb7xX7xX13xX8xX133xX5xX377xX21xX8xX4xX4axXe5xX8xXdxX122xX7xX13xX8xX7xX13xX122xX26xX198xX0xXbfxX11xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11xX87xX6xXaxX26xXcxX2bxX158xX198xX8xX28fxXdxX6xX8xX4xX4axX465xX8xX7xX13xXdxX371xX8xXdxX839xX3xX8xX8fxXdxX5xX8xXfxXaexX3xX8xXf6xXf7xX7xXdxX198xX8xXcexX10dxX7xX8xX3xXdxX8dxX8xX4xX109xX11xX8xX4xX4axX21xX7xX13xX8xX133xX180xX7xX13xX8xX7xX13xX9cxX9dxX5xXebxX8xXdxX88xX5xX8xXdxX839xX11xXebxX8xX133xX134xX3xX8xXf6xX5xXf7xX4xX8xX4xX10dxX5xX8xX7xXdxX33cxX7xX13xX8xX11xXdxXb7xX7xX13xX8xX3xXdxX109xX4xX8xXdx73f1xX11xXebxX8xX2d7xX4xX8xX4xXdxX180xX7xX13xX8xX8fxXdxX2d7xX8xXbcxX8xX8fxXdxX21xX8xXadxX140xX3xX8xX130xX8xXaxXe5xX3xXdxX198xX0xXbfxX11xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11xX87xX6xXaxX26xXcxX2bxb602xX198xXcexX10dxX7xX8xX3xXdxX8dxX8xX4xX5xX8dxX11xX8xXb1xX37bxX3xX8xXadxX153xX5xX8xX7xX13xX9cxX9dxX5xX8xXfxXaexX3xX8xXdxX6xX134xX3xX8xX7xX13xX9cxX9dxX5xX8xX7xX13xXdxX5xX8xXfxXaexX3xX8xXf6xXf7xX7xXdxXebxX8xX8fxXdxX5xX8xX11xXdxX328xX5xX8xX4xX5xX8dxX11xX8xXb1xX37bxX3xX8xXadxX153xX5xX8xX7xX13xX9cxX9dxX5xX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX11xXdxX328xX5xX8xX133xX2xX6xX8xX8fxXdxXca3xX21xX8xX4xX4axX12xX7xX13xX8xX26xX8xX4xX8dxX8xXadxX122xX8xX3xX97xX3xX8xX4xX4axX12xX7xX13xX8xXf6xXe5xX8xX11xXdxXb7xX7xX13xX8xXdxX88xX8xX3xX97xX8xX7xXdxXa1xX7xX198xX0xXbfxX11xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11xX87xX6xXaxX26xXcxX2bxXf4xX198xX8xXba0xXdxX5xX8xX3xX13dxX8xX3xX97xX3xX8xXaxX657xX21xX8xXdxX5xXf7xX21xX8xX3xX35fxX12xX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xX1xXbcxX5xX8xXbcdxX1xX11axX4xXebxX8xXdxX6xXebxX8xX3xXdxX328xX26xX8xX7xX9cxX153xX3xX8xXfxX9bcxX5xXebxX8xX11xXdxX97xX4xX8xXf6xX12xX7xXbffxX8xX3xXa5xX7xX8xX1xX153xXfxX8xX3xX97xX3xXdxX8xX18xX26xX8xXadxX122xX8xX133xX9cxX12xX8xX4xX4axX465xX8xX133xX8dxX7xX8xX3xX97xX3xX8xX3xX407xX8xX1xXbcxX8xX26xX8xX4xX8dxX8xX13xXa5xX7xX8xX7xXdxX657xX4xX8xX133xX4d9xX8xX133xX9cxX426xX3xX8xX4xXdxXeexXfxX8xX8fxXdxX97xXfxXebxX8xX4xX9cxX8xXadxX657xX7xX8xX133xX5xX377xX21xX8xX4xX4axXe5xX8xX8fxXe5xX11xX8xX4xXdxX9dxX5xX198xX8xXba0xXdxX180xX7xX13xX8xX7xXaaxX7xX8xX133xX9cxX12xX8xX4xX4axX465xX8xX133xX5xX377xX21xX8xX4xX4axXe5xX8xXadxX9cxX426xX4xX8xX4xX21xX26xX8dxX7xX8xX8fxXdxX5xX8xX8fxXdxX180xX7xX13xX8xX3xXa5xX7xX8xX4xXdxX5xX8dxX4xX8xX133xX4d9xX8xX4xX4axX97xX7xXdxX8xX118xX21xX97xX8xX4xX328xX5xX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xXadxX5xXf7xX7xX8xXadxX122xX8xX18xXa1xX26xX8xX7xXdxX5xXeaxXfxX8xX3xXdxX710xX6xX8xX4xX4axX6xX7xX13xX8xXf6xXf7xX7xXdxX8xXadxX5xXf7xX7xX198xXbfxX198xX0xXbfxX11xX2bxX0xXaxX5xXadxX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxXaxX4axX2xX18xX12xX4xX2xXaxXcxX2bxX0xX1xX4xX4axX6xX7xX13xX2bxX80xX5xX7xX8xX18xX5xXaaxX7xX8xX118xX21xX12xX7xX1c7xX0xXbfxX1xX4xX4axX6xX7xX13xX2bxX0xX21xX18xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX4xX5xX4xX18xX2xX6bxX4xXdxX21xXfxXf6xX6bxX12xX7xXaxX6bxX1xX12xX11xX6xXcxX2bxX0xX18xX5xX2bxX0xX12xX8xX4xX5xX4xX18xX2xXbxXcx124a2xX12xX21xX8xX4xX8dxX4xXebxX8xXcexX122xX8xX80x1336axX7xXdxX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX6bxXb1xX5xX7xX8xX28fxX6xXfxX87xc36cxX8x1137exX5xXadxX2xX8xX4xX4axXaaxX7xX8xX4xX6xX122xX7xX8xX4xX371xX7xXdxXcxX8xXdxX4axX2xX1exXbxXcxXbfxX26xX6bxX4xX2xXbfxX1xX12xX21xX6bxX4xX2xX4xX6bxXdxX12xX6bxX4xX5xX7xXdxX6bxX4xX5xX2xXfxX6bxXadxX12xX3xX6bxXb1xX5xX7xX6bxX3xX6xXfxXf6xX2xX6bxX1exX5xXadxX2xX6bxX4xX4axX2xX7xX6bxX4xX6xX12xX7xX6bxX4xX5xX7xXdxXbfxX76xX158xXf03xXf1xX76xXf03xX198xXdxX4xXfxXcxX2bxX0xX5xXfxX13xX8xX1xX4axX3xXbxXcxXbfxXfxX2xXaxX5xX12xXbfxX76xXf1xXf2xXbfxX7xX2xX1dexX1xXbfxX76xX115xXf2xXf1xXbfxX76xX1f4xX1f4xXaxX112xX76xX158xX1f4xX76xXf1xX115xX4xXf1xXf1xX76xXf03xX1b0xX18xXf2xX198xX235xX11xX13xXcxX8xX12xX18xX4xXbxXcxX87xX88xX8xX8axX8xX4xX8dxX8xX8fxXdxX21xX26xX8dxX7xX8xX3xX97xX6xX8xX7xX13xX9cxX9dxX5xX8xXaxXa1xX7xX8xX3xXa5xX7xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xX11xXdxXb7xX7xX13xX8xX1xXbcxX5xXcxX8xXbfxX2bxX0xXbfxX12xX2bxX0xXaxX5xXadxX2bxX0xX1xX4xX4axX6xX7xX13xX2bxX0xX12xX8xX4xX5xX4xX18xX2xXbxXcxX113axX12xX21xX8xX4xX8dxX4xXebxX8xXcexX122xX8xX80xX1147xX7xXdxX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX6bxXb1xX5xX7xX8xX28fxX6xXfxX87xX115cxX8xX115exX5xXadxX2xX8xX4xX4axXaaxX7xX8xX4xX6xX122xX7xX8xX4xX371xX7xXdxXcxX8xXdxX4axX2xX1exXbxXcxXbfxX26xX6bxX4xX2xXbfxX1xX12xX21xX6bxX4xX2xX4xX6bxXdxX12xX6bxX4xX5xX7xXdxX6bxX4xX5xX2xXfxX6bxXadxX12xX3xX6bxXb1xX5xX7xX6bxX3xX6xXfxXf6xX2xX6bxX1exX5xXadxX2xX6bxX4xX4axX2xX7xX6bxX4xX6xX12xX7xX6bxX4xX5xX7xXdxXbfxX76xX158xXf03xXf1xX76xXf03xX198xXdxX4xXfxXcxX2bxX113axX12xX21xX8xX4xX8dxX4xXebxX8xXcexX122xX8xX80xX1147xX7xXdxX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX6bxXb1xX5xX7xX8xX28fxX6xXfxX87xX115cxX8xX115exX5xXadxX2xX8xX4xX4axXaaxX7xX8xX4xX6xX122xX7xX8xX4xX371xX7xXdxX0xXbfxX12xX2bxX0xXbfxX1xX4xX4axX6xX7xX13xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxXdxX2xX12xXaxXcxX2bxX113axX12xX21xX8xXfxX88xX4xX8xX4xXdxX9dxX5xX8xX13xX5xX12xX7xX8xX7xeaa1xX8xX18xX140xX3xX8xX3xXdxX21xXca3xX7xX8xXf6xXe5xXebxX8xX133xX8dxX7xX8xX7xX12xX26xX8xX3xX407xX8xXf6xX328xX7xX8xXcexX122xX8xX80xX1147xX7xXdxX8xX133xX12axX8xX1xc18exX7xX8xX1xX122xX7xX13xX8xX3xXdxX6xX8xXadxX5xXf7xX3xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX6bxXb1xX5xX7xX8xX28fxX6xXfxX87xX115cxX8xX115exX5xXadxX2xX8xX4xX4axXaaxX7xX8xX11xXdxX10dxXfxX8xXadxX5xX8xX4xX6xX122xX7xX8xX4xX371xX7xXdxX198xX8xX405xX140xX8xX8fxX5xX8dxX7xX8xX7xX13xX12xX26xX8xX1xX12xX21xX8xX80xX8dxX4xX8xX2e5xX13xX21xX26xXaaxX7xX8xX133xX97xX7xXebxX8xXcexX122xX8xX80xX1147xX7xXdxX8xX1xX8b3xX8xX4xX130xX8xX3xXdxX68dxX3xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xX3xXdxX6xX8xX76xXf03xX198xXf2xXf2xXf2xX8xX4xX4axX465xX8xX4xX4axX6xX7xX13xX8xXaxX12xX7xXdxX8xX1xX97xX3xXdxX8xX4xX5xXaaxXfxX8xX3xXdxX35fxX7xX13xX198xX0xXbfxX11xX2bxX0xXbfxXaxX5xXadxX2bxX0xXbfxX18xX5xX2bxX0xX18xX5xX2bxX0xX12xX8xX4xX5xX4xX18xX2xXbxXcxX113axX12xX21xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xX28fxX6xXfxX87xX115cxX8xX115exX5xXadxX2xX8xX4xX4axX465xX8xX13xX134xX11xX8xX11xXdxX328xX7xX8xX68dxX7xX13xX8xX13xX401xXebxX8xX3xXdxX12xX8xXfxXeccxX8xX11xXdxX328xX5xX8xXb1xX755xX8xX4xX4axX2d7xX8xX4axX12xX8xX1xX12xX6xX238xXcxX8xXdxX4axX2xX1exXbxXcxXbfxXfxX2xX6bxXf6xX2xXbfxX1xX12xX21xX6bxX4xX5xX2xXfxX6bxXadxX12xX3xX6bxXb1xX5xX7xX6bxX3xX6xXfxXf6xX2xX6bxX1exX5xXadxX2xX6bxX4xX4axX2xX6bxX13xX12xX11xX6bxX11xXdxX12xX7xX6bxX21xX7xX13xX6bxX13xX5xX6bxX3xXdxX12xX6bxXfxX2xX6bxX11xXdxX12xX5xX6bxXb1xX21xX6bxX4xX4axX5xX6bxX4axX12xX6bxX1xX12xX6xXbfxX76xX158xX158xX1f4xX76xX1b0xX198xXdxX4xXfxXcxX2bxX0xX5xXfxX13xX8xX1xX4axX3xXbxXcxXbfxXfxX2xXaxX5xX12xXbfxX76xXf1xXf2xXbfxX7xX2xX1dexX1xXbfxX76xXf4xX1b0xXf1xXbfxX76xXf2xX158xXaxX1b0xXf1xXf1xX1f4xXf1xXf1xX76xX4xX112xXf1xX158xX1b0xX18xXf4xX6bxX158xXf03xXaxX158xXf2xXf03xX1b0xXf4xX76xX158xX4xXf4xX115xX115xXf03xX18xXf4xX6bxX115xX198xX235xX11xX13xXcxX8xX12xX18xX4xXbxXcxX87xX88xX8xX8axX8xX4xX8dxX8xX8fxXdxX21xX26xX8dxX7xX8xX3xX97xX6xX8xX7xX13xX9cxX9dxX5xX8xXaxXa1xX7xX8xX3xXa5xX7xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xX11xXdxXb7xX7xX13xX8xX1xXbcxX5xXcxX8xXbfxX2bxX0xXbfxX12xX2bxX0xXaxX5xXadxX2bxX0xX1xX4xX4axX6xX7xX13xX2bxX0xX12xX8xX4xX5xX4xX18xX2xXbxXcxX113axX12xX21xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xX28fxX6xXfxX87xX115cxX8xX115exX5xXadxX2xX8xX4xX4axX465xX8xX13xX134xX11xX8xX11xXdxX328xX7xX8xX68dxX7xX13xX8xX13xX401xXebxX8xX3xXdxX12xX8xXfxXeccxX8xX11xXdxX328xX5xX8xXb1xX755xX8xX4xX4axX2d7xX8xX4axX12xX8xX1xX12xX6xX238xXcxX8xXdxX4axX2xX1exXbxXcxXbfxXfxX2xX6bxXf6xX2xXbfxX1xX12xX21xX6bxX4xX5xX2xXfxX6bxXadxX12xX3xX6bxXb1xX5xX7xX6bxX3xX6xXfxXf6xX2xX6bxX1exX5xXadxX2xX6bxX4xX4axX2xX6bxX13xX12xX11xX6bxX11xXdxX12xX7xX6bxX21xX7xX13xX6bxX13xX5xX6bxX3xXdxX12xX6bxXfxX2xX6bxX11xXdxX12xX5xX6bxXb1xX21xX6bxX4xX4axX5xX6bxX4axX12xX6bxX1xX12xX6xXbfxX76xX158xX158xX1f4xX76xX1b0xX198xXdxX4xXfxXcxX2bxX113axX12xX21xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xX28fxX6xXfxX87xX115cxX8xX115exX5xXadxX2xX8xX4xX4axX465xX8xX13xX134xX11xX8xX11xXdxX328xX7xX8xX68dxX7xX13xX8xX13xX401xXebxX8xX3xXdxX12xX8xXfxXeccxX8xX11xXdxX328xX5xX8xXb1xX755xX8xX4xX4axX2d7xX8xX4axX12xX8xX1xX12xX6xX238xX0xXbfxX12xX2bxX0xXbfxX1xX4xX4axX6xX7xX13xX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxXdxX2xX12xXaxXcxX2bxX80xXdxX2xX6xX8xX8fxX8dxX8xXdxX6xX10dxX3xXdxX8xX3xX21xX11axX5xX8xX4xXdxX97xX7xX13xX8xX76xXf1xXbfxXf1xXf2xX76xXf4xX8xX87xX88xX8xX26xX8xX4xX8dxX8xXf6xXaexX4xX8xX133xXa5xX21xX8xX3xXdxX6xX8xX4xX4axX5xX4d9xX7xX8xX8fxXdxX12xX5xX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xXfxX153xX5xX8xX4xXdxX12xX26xX8xX4xXdxX8dxX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xX1b0xX8xX4xX4axX6xX7xX13xX8xX76xX8x10d32xX21xX5xX7xXadxX12xXb1xX2xXfxX8xXf6xX62fxX7xX13xX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xX405xedb3xX80xX6bxX2e4x9fc2xX87xX6bxXcexX5xXf6xX8xXbcdxX28fxX6xXfxX87xX115cxX8xX115exX5xXadxX2xXbffxX8xX3xX35fxX12xX8xb4bcxX7xX8xX3f6xX88xX8xXadxX122xX8xX133xX8dxX7xX8xX4xXdxX9dxX5xX8xX133xX5xX4d9xXfxX8xXdxX5xXf7xX7xX8xX4xX10dxX5xX8xX4xXdxX401xX8xXfxX88xX4xX8xX1xX11axX8xX133xXe5xX12xX8xX11xXdxX9cxX407xX7xX13xX8xX133xX12axX8xX4xX4axX5xX4d9xX7xX8xX8fxXdxX12xX5xX8xX4xX5xXaaxXfxX8xXadxXaexX3xX8xXb1xX5xX7xX8xX7xX122xX26xX198xX0xXbfxX11xX2bxX0xXbfxXaxX5xXadxX2bxX0xXbfxX18xX5xX2bxX0xXbfxX21xX18xX2bxX0xXaxX5xXadxX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX3xX18xX4axXcxX2bxX0xXbfxXaxX5xXadxX2bxX0xXbfxXaxX5xXadxX2bxX0xX11xX8xX3xX18xX12xX1xX1xXbxXcxX11xX113axX6xX21xX4axX3xX2xXcxX2bxX80xXdxX2xX6xX8xX80xX80xX2e3xX2e4xX2e5xX0xXbfxX11xX2bxX0xXbfxX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX2bxX0xXbfxX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX2b