National Geographic Traveler gợi ý 21 điểm nên đến năm 2017
Trang National Geographic Traveler vừa công bố danh sách 21 địa điểm mà bất cứ người yêu du lịch nào cũng nên ghé thăm trong năm 2017.
c3aaxd9d4x1493dx12f76xd3e4x16716x14044x106bex1502exX7xef6dx13171x1551fx12d9bx13b00xd2c0xX5xce3bxXaxd4a1x129c4xX6xXexXdx12187xde4axX6xX5xX3x118d8xX10xX17x14cd6xd8b8xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXcxX20xX6xdee1xX10xX5xX10xX20xX3xX1fx1299exXdxX3x15291xX3xeac9xX2xX3x1278fxXdx136a1x1679exX3xX18x145edxX18xX3xX39x13dbdxX18xX3xX18xeca5xX3cxX3xX36x168d2xX2x15620xX0x1299dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14c6bxX10xX6x11550xXaxX12xXcxX20xX6xX18xX1fxX3xX13xX6xXexXdxX17xX18xX6xX5xX3xX1cxX10xX17xX1fxX20xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXcxX20xX6xX2axX10xX5xX10xX20xX3xX2axfdeexX6xX3xX4x10f62xX18xX1fxX3x1282dx126c6xX3xX61xX6xX18xX1xX3xX7xcdb4xX4xX1xX3xX36xX2xX3xX39x13457xX6xX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xX3cxdec9xX3xX90xdc88xXexX3xX4x14b24xX3xX18xX1fxf4c1xf48axXdxX3x140c8xX3fxd5e0xX3xX61xXbbxX3xX5xXa1xX4xX1xX3xX18xXaaxX17xX3xX4x125ddxX18xX1fxX3xX18xX3fxX18xX3xX1fxX1xf021xX3xXexX1xX47xX3cxX3xXexX20xX17xX18xX1fxX3xX18xX47xX3cxX3xX36xX4bxX2xX4dx15fd6xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX3cxX6xX20xX1fxXdxX18xcfe0xX3xX36xXbx16450xX3xX6xXbbxXexX17x15b9cxXaxX12xX0xXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX3cxX1fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe9xX90xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xX2axX18xX4fxX18xX10xfd57xX7xX4fxX2x16036x14a0cxe12exX4fxX2xX36xX140xX61xX140xX4bx105edxXexX141xX4dx1040dxX141xX5xX4bxXe9x12687xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX6xXexXdxX17xX18xX6xX5xX3xX1fxX10xX17xX1fxX20xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXexX20xX6xX2axX10xX5xX10xX20xX3xX1fxX17xXdxX3xXb9xX3xX36xX2xX3xX61xXdxX10xX3cxX3xX18xX10xX18xX3xX61xX10xX18xX3xX18xX6xX3cxX3xX36xX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15415xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX13xX1xeb48xX18xX1fxX3xXexX1xXbbxX18xX1fxX3xX5xXcaxX18xX1fxX3xX2axXaaxX3xX61x15075xX18xX1fxX3xX7xX8cxX18xX1fxX3xXbxX1x14e4bxX3xX39x14c3exXb9xX3xX90xX47xX18xX1fxX3x160a1xX3xX2axXb5xXb6xX18xX3x12b32xXbbxX91xX4xX3xX1fxXdxX6xX3x102b5xX6xX18x11206xX1ffxX3xdf26xX1b8xX6xX18xX6xX61xX6x114f9xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xX4fxXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xX4fxXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX17xX61xXb9xXaxX12xeb23xX6xX18xX1xX3xX7xX99xX4xX1xX3xX61xX17xX3xX4xX99xX4xX3xX4xX1xXbbxXb9xX3fxX18xX3xX1fxXdxX6xX3xX2axXaaxX3xX90xXdxX3fxX18xX3xXex10fa1xXbxX3xX2axXdxX3fxX18xX3xX4xX1e1xX6xX3xX13xX6xXexXdxX17xX18xX6xX5xX3xX1cxX10xX17xX1fxX20xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXcxX20xX6xX2axX10xX5xX10xX20xX3xX1fxX31xXdxX3xX34xX3xX90xX6xX17xX3xX1fx11241xX3cxX3xX90xX6xX3xX1xdebbxX18xX1fxX3xX3cxc8b9xX4xX3xX4xX1x12082xX18xX1xX3xX5xXaaxX3xXexX1xXaaxX18xX1xX3xXbxX1xX91xe641xX3xXexX1xXdxX3fxX18xX3xX18xX1xXdxX3fxX18xX3xX2axXaaxX3xX2axX47xX18xX3xX1xdd5bxX6xXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX17xX61xXb9xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX39xX2c9xX2b3xX3xX39xXa1xX6xX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xX4xX2c9xX3xXexX1xXdxX3fxX18xX3xX18xX1xXdxX3fxX18xX3xX1xXadxXbxX3xX61xedc2xX18xX3xX2axXaaxX3xX39xX99xX18xX1fxX3xX39xX3bxX3x126cfxX1xX99xX3cxX3xXbxX1xX99xX3xX18xX1xXadxXexX3xX5xXaaxX3x1076cxX6xXbbxX6xXdxX3xX1ecxX3xX5exX6xX13bxX6xXdxXdxXe9xX3xX13x14779xXdxX3xX18xXaaxXb9xX3xXexX88xX18xX1fxX3xX106xXbbxXadxXexX3xX1xXdxcc03xX18xX3xXexX20xX17xX18xX1fxX3xX3cxe852xXexX3xX7xX91xX3xXbxX1xXdxX3cxX3xX90xX17xX3cxX3xXexXadxX18xX3xX4xX1e1xX6xX3xX5exX17xX5xX5xXb9xX13bxX17xX17xX61xX2b3xX3xXexX20xX17xX18xX1fxX3xX39xX2c9xX3xX4xX2c9xX3xX5xX17xX299xXexX3xXbxX1xXdxX3cxX3xX0xX10xX3cxX12x15466xXbbxX20xX6xX7xX7xXdxX4xX0xX4fxX10xX3cxX12xXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX17xX61xXb9xXaxX12xX326xX6xXbbxX6xXdxX3xX4xX1d6xX18xX3xX4xX2c9xX3xXexX3fxX18xX3xX1fx11e19xXdxX3xX315xX1xX99xX4xX3xX5xXaaxX3x116f1xdfeex15708xX17xX3xX315xX1xXbbxX3xX2axXb5xXb6xX18x10800xX3xX2axcd3bxXdxX3xX18xX1xX1c3xX18xX1fxX3xX1x157c3xX3cxX3xX18xeecdxXdxX3xX1x15214xX18xX1fxX3xX2axe060xX2b3xX3xX4xX99xX4xX3xX2axX99xX4xX1xX3xX39xX99xX3xX2axX10xX18xX3xX90xXdxX3bxX18xX3xX2axXaaxX3xX18xX1xXdxed05xXbbxX3xX4xX17xX18xX3xX39xXb5xXb6xX18xX1fxX3xX3cxX1d6xX18xX3xX39xX3bxX3xX61xXbbxX3xX315xX1xX99xX4xX1xX3xXexX1xX17xX18xX1fxX3xXexX1xX3d2xX3xX61xX299xX17xX3xX90xX354xXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX17xX61xXb9xXaxX12x14fddxX1xX1e4xX18xX3x141dcxX6xX18xX3xX39xXb5xX31xX4xX3xX90xfcd6xX18xX1xX3xX4xX1xX3c5xX18xX3xX5xXaaxX3xX3cxX354xXexX3xXexX20xX17xX18xX1fxX3xX18xX1xX1c3xX18xX1fxX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xX61xXbbxX3xX5xXa1xX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexXb5xX1ecxX18xX1fxX3xXexX20xX17xX18xX1fxX3xX18xX47xX3cxX3xX36xX4bxX2xX4dxX3xX18xX1xXb6xX3xX315xX1xX8cxX18xX1fxX3xX1fxXdxX6xX18xX3xXb9xX3fxX18xX3xXexX3f7xX18xX1xX2b3xX3xXexX99xX4xX1xX3xX90xXdxX34axXexX3xX2axX3e0xXdxX3xX4xXbbxX354xX4xX3xX7xX91xX18xX1fxX3xX18xX99xX17xX3xX18xX1xXdxX34axXexX2b3xX3xXexX1xX2a3xX4xX1xX3xX1xX31xXbxX3xX2axX3e0xXdxX3xX18xX1xX1c3xX18xX1fxX3xX61xXbbxX3xX315xX1xX99xX4xX1xX3xX1xXb5xX3e0xX18xX1fxX3xX18xX354xXdxXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX3cxX6xX20xX1fxXdxX18xX102xX3xX36xXbxX106xX3xX6xXbbxXexX17xX10cxXaxX12xX0xXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX3cxX1fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe9xX90xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xX2axX18xX4fxX18xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX2xX36xX140xX61xX140xX4bxX149xXexX13fxX14dxX4dxX2xX5xX2xXe9xX152xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX6xXexXdxX17xX18xX6xX5xX3xX1fxX10xX17xX1fxX20xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXexX20xX6xX2axX10xX5xX10xX20xX3xX1fxX17xXdxX3xXb9xX3xX36xX2xX3xX61xXdxX10xX3cxX3xX18xX10xX18xX3xX61xX10xX18xX3xX18xX6xX3cxX3xX36xX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xe4aaxX354xXexX3xX61xXbbxX3xX315xX1xX99xX4xX1xX3xX39xXb1xX18xX1fxX3xXexX20xX3fxX18xX3xX39x14a42xX18xX1xX3xX5e2xX6xXexX17xX20xX6xX4xX3xX1ecxX3xX239xXdxX18xX6xX20xXdxX4xX3x15a1bxX5xXbxX7xX2b3xX3xX3cxXdxX415xX18xX3xXexX20xXbbxX18xX1fxX3xX1fcxX17xX7xX18xXdxX6xX3xX6xX18xX61xX3xX5exX10xX20x122dcxX10xX1fxX17xX2axXdxX18xX6xX2b3xX3xX18x15d50xX3cxX3xX61xX3c5xX4xX3xX4xX17xX18xX3xX39xXb5xXb6xX18xX1fxX3x14df5xXdxX6xX3xX239xXdxX18xX6xX20xXdxX4xX6xX3xX1ecxX3xX1fcxX6xX5xX315xX6xX18xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xX4fxXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xX4fxXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX17xX61xXb9xXaxX12xX3d1xX91xXdxX3xX2axX3e0xXdxX3xX18xX1xX1c3xX18xX1fxX3xX18xX1fxXb5xXb6xXdxX3xXb9xX3fxXbbxX3xXexX1xXdxX3fxX18xX3xX18xX1xXdxX3fxX18xX2b3xX3xX4xX8cxX18xX1fxX3xX2axXdxX3fxX18xX3xX1f3xXbbxX91xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX1fcxX6xX152xX6xX3xX1b8xX6xX5xXdxX1ffxX17xX20xX18xXdxX6xX3xXexX299xXdxX3xX5e2xX10xX106xXdxX4xX17xX3xX5xXaaxX3xX3cxX354xXexX3xX39xXa1xX6xX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xX315xX1xX8cxX18xX1fxX3xXexX292xXdxX3xX39xX3bxX3xX315xX1xX99xX3cxX3xXbxX1xX99xXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX17xX61xXb9xXaxX12xXcxX299xXdxX3xX39x10206xXb9xX2b3xX3xX61xXbbxX3xX315xX1xX99xX4xX1xX3xXexX1xX6xX3xX1xX292xX3xX90xX337xXdxX3xX5xX354xXdxX3xX1xX17x15d20xX4xX3xX5xX740xX18xX3xX61xXb5xX3e0xXdxX3xX90xXdxX3bxX18xX3xX39xX3bxX3xX4xX1xXdxX3fxX3cxX3xX18xX1fxXb5x120bcxX18xX1fxX3xX2axX3eaxX3xX39xede0xXbxX3xX4xX1e1xX6xX3xX4xX99xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX2axX25exXexX3xX90xXdxX3bxX18xXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX17xX61xXb9xXaxX12xX13xX43xXbbxX3xX3cxXbbxX91xX18xX3xXexX20xX3d2xXdxX3xX18xX1fxX1xXdxX34axX3cxX3xX4xXbbxX354xX4xX3xX7xX91xX18xX1fxX3xXexX299xXdxX3xX3cxX354xXexX3xXexX1xXaaxX18xX1xX3xXbxX1xX91xX3xX18xX1xX354xX18xX3xX18xX1xXa1xXbxX3xX39xX1e4xXb9xX3xX7x14d89xX4xX3xX3cxXaaxXbbxX2b3xX3xX1x145dbxXb9xX3xX18xX1fxX1xX3f7xX3xX39xX43xX18xX3xX5e2xX6xX20xX20xX6xX315xX10xX4xX1xX3xX202xX5e2xX17xX20xX17xX4xX4xX17xX209xX2b3xX3xX18xX337xXdxX3xX5xXbbxX8cxX18xX3xX4xX2c9xX3xX18xX1xXdxX415xXbbxX3xX5x10058xX3xX1xX354xXdxX2b3xX3xX722xX3cxX3xX18xX1xX299xX4xX3xX2axXaaxX3xX99xX18xX1xX3xX7xX99xX18xX1fxX3xX18xX1fxX25exXbxX3xXexX20xXaaxX18xXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX17xX61xXb9xXaxX12xX5exX6xXdxX3xXexX1xXaaxX18xX1xX3xXbxX1xX91xX3xX4xX1xX722xXbbxX3x10c1exXbbxX3xX2axXaaxX17xX3xX61xX6xX18xX1xX3xX7xX99xX4xX1xX3xX61xX17xX3xX13xX6xXexXdxX17xX18xX6xX5xX3xX1cxX10xX17xX1fxX20xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXcxX20xX6xX2axX10xX5xX10xX20xX3xX90xX467xX18xX1xX3xX4xX1xX3c5xX18xX3xX90xX6xX17xX3xX1fxX292xX3cxX3xX5exX6xX3cxX90xXbbxX20xX1fxX3xX202xX3d1xXb1xX4xX209xX3xX2axXaaxX3xX5e2xX17xX7xX4xX17xX13bxX3xX202xX13xX1fxX6xX209xX2b3xX3xX2axX3e0xXdxX3xX18xX1xXdxX415xXbbxX3xX18xXd4xXexX3xX39xX765xXbxX3xX2axX47xX18xX3xX1xX2c9xX6xX3xX2axXaaxX3xX4xX8cxX18xX1fxX3xXexX20xX467xX18xX1xX3xX5xXa1xX4xX1xX3xX7x1603bxX3xX39xX99xX18xX1fxX3xX39xX3bxX3xX4xX1xXdxX3fxX3cxX3xX18xX1fxXb5xX75dxX18xX1fxXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX3cxX6xX20xX1fxXdxX18xX102xX3xX36xXbxX106xX3xX6xXbbxXexX17xX10cxXaxX12xX0xXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX3cxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX61xXexX1xXbbxX3cxX90xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe9xX90xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xX2axX18xX4fxX18xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX2xX36xX140xX61xX140xX4bxX149xXexX149xX2xX13fx14c43xX5xX36xXe9xX152xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX6xXexXdxX17xX18xX6xX5xX3xX1fxX10xX17xX1fxX20xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXexX20xX6xX2axX10xX5xX10xX20xX3xX1fxX17xXdxX3xXb9xX3xX36xX2xX3xX61xXdxX10xX3cxX3xX18xX10xX18xX3xX61xX10xX18xX3xX18xX6xX3cxX3xX36xX4bxX2xX4dxXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX13bxXdxX61xXexX1xX102xX13fxX140xX141xXbxX106xX10cxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX102xX140xX978xX36xXbxX106xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX3d1xXaaxX18xX3xX4xX99xX3xX2axX3e0xXdxX3xX7xX91xX3xX5xXb5xX31xX18xX1fxX3xX315xX1x14860xX18xX1fxX3xX5xX292xX3xX90xX337xXdxX3xX5xX354xXdxX3xXexX299xXdxX3xX4xX8cxX18xX1fxX3xX2axXdxX3fxX18xX3xX1f3xXbbxX91xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX1fcxX6xX152xX6xX3xX1b8xX6xX5xXdxX1ffxX17xX20xX18xXdxX6xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xX4fxXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xX4fxXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX17xX61xXb9xXaxX12xX3d1xX91xXdxX3xX2axX3e0xXdxX3xX4xX99xX4xX3xXexX2a3xX18xX3xX39xX292xX3x10988xX3cxX3xXexX1xd0acxX4xX2b3xX3xX7x12ef5xX3xXexX1xX25exXexX3xXexX1xXdxX43xXbbxX3xX7xX2c9xXexX3xX18xX43xXbbxX3xX315xX1xX8cxX18xX1fxX3xX39xX43xX18xX3xXcxX1xXaaxX18xX1xX3xX3d1xX8cxX3xX202xXcxX20xXbbxX18xX1fxX3x1546cxXbbxX91xX4xX209xX2b3xX3xX18xX337xXdxX3xX39xXb5xX31xX4xX3xX3cxX34axX18xX1xX3xX61xX6xX18xX1xX3xX5xXaaxX3xXexX1xX1e1xX3xXbxX1xX1e1xX3xX4xX1e1xX6xX3xX4xX99xX4xX3xX3cxX2c9xX18xX3xX47xX18xX3xXcxXb1xX3x14e55xXbbxXb9xX3fxX18xXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX17xX61xXb9xXaxX12xX5e2xX354xXexX3xX7xX91xX3xX39xXa1xX6xX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xX315xX1xX99xX4xX3xX18xX63axX3cxX3xXexX20xX17xX18xX1fxX3xX61xX6xX18xX1xX3xX7xX99xX4xX1xX3xX4xX99xX4xX3xX18xX337xXdxX3xXbxX1xX3d2xXdxX3xX39xX43xX18xX3xXexX20xX17xX18xX1fxX3xX18xX47xX3cxX3xX36xX4bxX2xX4dxX3xX1fxX292xX3cxX3x131bcxX10xX17xXbbxX5xX3xX202xX5exXaaxX18xX3xXad2xXbbxX91xX4xX209xX2b3xX3xX610xX18xX4xX1xX17xX20xX6xX1fxX10xX3xX202xX90xX6xX18xX1fxX3xX610xX5xX6xX7xX315xX6xX2b3xX3xX5exX17xX6xX3xX326x12c5cxX209xX2b3xX3xX1b8xX6xX20xXexX6xX1fxX10xX18xX6xX3xX202xX1b8xX17xX5xX17xX3cxX90xXdxX6xX209xX2b3xX3xX458xX6xXbxXbbxX6xX3xX13xX10xX13bxX3xX1cxXbbxXdxX18xX10xX6xX2b3xX3xX90xX6xX18xX1fxX3x15a3bxX20xXdxX3xX202xXcxX1xX29exXb9xX3xXb71xX3f7xX209xX2b3xX3xX2axXb5xXb6xX18xX3xX1f3xXbbxX91xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX1fcxX6xX18xX1ffxX1ffxX3xX202xX1b8xX6xX18xX6xX61xX6xX209xX2b3xX3xX2axXb5xXb6xX18xX3xX7xXb5xX337xX18xX1fxX3xX3cxX3f2xX3xf9f5xX4xXbbxX6xX61xX17xX20xX2b3xX3xX90xX6xX18xX1fxX3xX1cxX10xX17xX20xX1fxXdxX6xX3xX202xX5exX17xX6xX3xX326xXba0xX209xX2b3xX3xX5e2xX6xX61xX20xXdxX61xX3xX202xXcxX722xXb9xX3xX1fcxX6xX18xX3xX13xX1xX6xX209xX2b3xX3xX4xX8cxX18xX1fxX3xX2axXdxX3fxX18xX3xXexX20xXbbxX18xX1fxX3xXexX722xX3cxX3x13671xX18xX3xX3d1xX354xX2b3xX3xX4xX1xX722xXbbxX3xX458xX1xXdxX2b3xX3xX1b8xX354xX18xX1fxX3xX1xX1d6xX6xX3xX5e2xX6xX5xXexX6xX2b3xX3xX39xX3d2xX17xX3xX1cxXbbxX6xX61xX10xX5xX17xXbbxXbxX10xX2b3xX3xX4xX17xX18xX3xX39xXb5xXb6xX18xX1fxX3xX64bxXdxX6xX3xX239xXdxX18xX6xX20xXdxX4xX6xX3xX1ecxX3xX1fcxX6xX5xX315xX6xX18xXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX17xX61xXb9xXaxX12x145ddxX3xX1b8xX99xX4xX3xX39xXa1xX6xX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xX61xXbbxX3xX5xXa1xX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexXb5xX1ecxX18xX1fxX3xXexX20xX17xX18xX1fxX3xX18xX47xX3cxX3xX36xX4bxX2xX4dxX102xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX3cxX6xX20xX1fxXdxX18xX102xX3xX36xXbxX106xX3xX6xXbbxXexX17xX10cxXaxX12xX0xXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX3cxX1fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe9xX90xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xX2axX18xX4fxX18xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX2xX36xX140xX61xX140xX4bxX149xXexX149xX149xX140xX13fxX5xX978xXe9xX152xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX6xXexXdxX17xX18xX6xX5xX3xX1fxX10xX17xX1fxX20xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXexX20xX6xX2axX10xX5xX10xX20xX3xX1fxX17xXdxX3xXb9xX3xX36xX2xX3xX61xXdxX10xX3cxX3xX18xX10xX18xX3xX61xX10xX18xX3xX18xX6xX3cxX3xX36xX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1b8xX8cxX18xX1fxX3xX2axXdxX3fxX18xX3xXexX20xXbbxX18xX1fxX3xXexX722xX3cxX3xXc56xX18xX3xX3d1xX354xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xX4fxXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xX4fxXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX3cxX6xX20xX1fxXdxX18xX102xX3xX36xXbxX106xX3xX6xXbbxXexX17xX10cxXaxX12xX0xXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX3cxX1fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe9xX90xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xX2axX18xX4fxX18xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX2xX36xX140xX61xX140xX4bxX149xXexX13fxX14dxX978xX2xX5xX140xXe9xX152xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX6xXexXdxX17xX18xX6xX5xX3xX1fxX10xX17xX1fxX20xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXexX20xX6xX2axX10xX5xX10xX20xX3xX1fxX17xXdxX3xXb9xX3xX36xX2xX3xX61xXdxX10xX3cxX3xX18xX10xX18xX3xX61xX10xX18xX3xX18xX6xX3cxX3xX36xX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX45dxX810xX3xX1xX354xXdxX3xX239xXd4xX7xX6xX5xXbxX10xX3xX1ecxX3xX90xX6xX18xX1fxX3xXbd1xX20xXdxX2b3xX3xXcxX1xX29exXb9xX3xXb71xX3f7xX3xX39xX99xX18xX1xX3xX61xXadxXbbxX3xX7xXa9exX3xX315xXdxX34axX18xX3xX39xXaaxX18xX3xX1fxXdxX6xX3xX7xX3eexX4xX3xX106xXbbxX91xX18xX1fxX3xX18xX3eexXdxX3xX2axXaaxX17xX3xX3cxX3f2xX6xX3xXexX1xXbbxX3xX1xX63axX18xX1fxX3xX18xX47xX3cxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xX4fxXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xX4fxXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX3cxX6xX20xX1fxXdxX18xX102xX3xX36xXbxX106xX3xX6xXbbxXexX17xX10cxXaxX12xX0xXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX3cxX1fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe9xX90xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xX2axX18xX4fxX18xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX2xX36xX140xX61xX140xX4bxX149xXexX149xX13fxX978xX13fxX5xX14dxXe9xX152xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX6xXexXdxX17xX18xX6xX5xX3xX1fxX10xX17xX1fxX20xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXexX20xX6xX2axX10xX5xX10xX20xX3xX1fxX17xXdxX3xXb9xX3xX36xX2xX3xX61xXdxX10xX3cxX3xX18xX10xX18xX3xX61xX10xX18xX3xX18xX6xX3cxX3xX36xX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1b8xX354xX18xX1fxX3xX1xX1d6xX6xX3xX5e2xX6xX5xXexX6xX3xX5xXaaxX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xX39xX43xX18xX3xX5xX34xX3xXexXb5xX1ecxX18xX1fxX3xX61xXaaxX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX61xXbbxX3xX315xX1xX99xX4xX1xX3xXexX1xX2a3xX4xX1xX3xX315xX1xX99xX3cxX3xXbxX1xX99xX3xX2axX47xX18xX3xX1xX2c9xX6xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xX4fxXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xX4fxXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX3cxX6xX20xX1fxXdxX18xX102xX3xX36xXbxX106xX3xX6xXbbxXexX17xX10cxXaxX12xX0xXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX3cxX1fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe9xX90xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xX2axX18xX4fxX18xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX2xX36xX140xX61xX140xX4bxX149xXexX13fxX4dxX14dxX13fxX5xX13fxXe9xX152xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX6xXexXdxX17xX18xX6xX5xX3xX1fxX10xX17xX1fxX20xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXexX20xX6xX2axX10xX5xX10xX20xX3xX1fxX17xXdxX3xXb9xX3xX36xX2xX3xX61xXdxX10xX3cxX3xX18xX10xX18xX3xX61xX10xX18xX3xX18xX6xX3cxX3xX36xX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX239xXbbxX3xX315xX1xX99xX4xX1xX3xX39xX43xX18xX3xXexX1xXaaxX18xX1xX3xXbxX1xX91xX3xX5exX6xX3cxX90xXbbxX20xX1fxX3xX202xX3d1xXb1xX4xX209xX3xX4xX2c9xX3xXexX1xX3bxX3xX18xX1fxX7d3xX3cxX3xX315xXdxX43xX18xX3xXexX20xX3eexX4xX3xX4xXa22xX3xXexX88xX3xXexX1xXbbxXb9xX415xX18xX3xX39xXdxX3xX61xX3c5xX4xX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX17xX18xX3xX315xX3fxX18xX1xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xX4fxXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xX4fxXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX3cxX6xX20xX1fxXdxX18xX102xX3xX36xXbxX106xX3xX6xXbbxXexX17xX10cxXaxX12xX0xXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX3cxX1fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe9xX90xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xX2axX18xX4fxX18xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX2xX36xX140xX61xX140xX4bxX149xXexX140xX140xX36xX140xX5xX4dxXe9xX152xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX6xXexXdxX17xX18xX6xX5xX3xX1fxX10xX17xX1fxX20xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXexX20xX6xX2axX10xX5xX10xX20xX3xX1fxX17xXdxX3xXb9xX3xX36xX2xX3xX61xXdxX10xX3cxX3xX18xX10xX18xX3xX61xX10xX18xX3xX18xX6xX3cxX3xX36xX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xXaaxX18xX1xX3xXbxX1xX91xX3xX5e2xX6xXexX106xX4xX337xX2axX6xX2b3xX3xX13xX1fxX6xX3xX2axX3e0xXdxX3xX5xX91xXdxX3xX315xXdxX43xX18xX3xXexX20xX3eexX4xX3xX2axXaaxX3xX3cxXaaxXbbxX3xX7xX7d3xX4xX3xX39xX740xX4xX3xXexX20xXb5xX18xX1fxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xX4fxXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xX4fxXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX3cxX6xX20xX1fxXdxX18xX102xX3xX36xXbxX106xX3xX6xXbbxXexX17xX10cxXaxX12xX0xXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX3cxX1fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe9xX90xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xX2axX18xX4fxX18xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX2xX36xX140xX61xX140xX4bxX149xXexX13fxX4bxX141xX141xX5xX149xXe9xX152xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX6xXexXdxX17xX18xX6xX5xX3xX1fxX10xX17xX1fxX20xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXexX20xX6xX2axX10xX5xX10xX20xX3xX1fxX17xXdxX3xXb9xX3xX36xX2xX3xX61xXdxX10xX3cxX3xX18xX10xX18xX3xX61xX10xX18xX3xX18xX6xX3cxX3xX36xX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX239xXbbxX3xX315xX1xX99xX4xX1xX3xX4xX1xX29exXbxX3xX3d2xX18xX1xX3xXexX299xXdxX3xX5xXaaxX18xX1fxX3xX1fcxXbbxX315xX4xX1xX17xX18xX3xX5exX6xX18xX17xX315xX3xX202xXb71xX10xX17xXbbxX5xX2b3xX3xX5exXaaxX18xX3xXad2xXbbxX91xX4xX209xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xX4fxXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xX4fxXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX3cxX6xX20xX1fxXdxX18xX102xX3xX36xXbxX106xX3xX6xXbbxXexX17xX10cxXaxX12xX0xXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX3cxX1fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe9xX90xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xX2axX18xX4fxX18xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX2xX36xX140xX61xX140xX4bxX149xXexX36xX141xX149xX149xX5xX141xXe9xX152xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX6xXexXdxX17xX18xX6xX5xX3xX1fxX10xX17xX1fxX20xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXexX20xX6xX2axX10xX5xX10xX20xX3xX1fxX17xXdxX3xXb9xX3xX36xX2xX3xX61xXdxX10xX3cxX3xX18xX10xX18xX3xX61xX10xX18xX3xX18xX6xX3cxX3xX36xX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXb71xX10xX17xXbbxX5xX3xX5xXaaxX3xXexX1xXaaxX18xX1xX3xXbxX1xX91xX3xX20xXadxXexX3xX18xX1xX354xX18xX3xX18xX1xXa1xXbxX3xX315xX1xXdxX3xX2axX415xX3xX39xX3fxX3cxX3xX2axX3e0xXdxX3xX18xX1xXdxX415xXbbxX3xX1xX17xX299xXexX3xX39xX354xX18xX1fxX3xXexX20xX3d2xXdxX3xX18xX1fxX1xXdxX34axX3cxX3xX2axX47xX18xX3xX1xX2c9xX6xX2b3xX3xXa99xX3cxX3xXexX1xXa9exX4xX3xX39xX740xX4xX3xX7xX7d3xX4xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xX4fxXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xX4fxXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX3cxX6xX20xX1fxXdxX18xX102xX3xX36xXbxX106xX3xX6xXbbxXexX17xX10cxXaxX12xX0xXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX3cxX1fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe9xX90xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xX2axX18xX4fxX18xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX2xX36xX140xX61xX140xX4bxX149xX4bxX4dxX4bxX140xXexX4dxX140xX978xX140xX5xX2xX4bxXe9xX152xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX6xXexXdxX17xX18xX6xX5xX3xX1fxX10xX17xX1fxX20xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXexX20xX6xX2axX10xX5xX10xX20xX3xX1fxX17xXdxX3xXb9xX3xX36xX2xX3xX61xXdxX10xX3cxX3xX18xX10xX18xX3xX61xX10xX18xX3xX18xX6xX3cxX3xX36xX4bxX2xX4dxXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX13bxXdxX61xXexX1xX102xX13fxX4bxX4bxXbxX106xX10cxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX102xX140xX4bxX4bxXbxX106xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX3d1xX1e4xXbbxX3xX90xX43xXbxX3xX18xXadxXbbxX3xX3cxX467xX3xXexX299xXdxX3xXexX1xXaaxX18xX1xX3xXbxX1xX91xX3xXcxX1xXaaxX18xX1xX3xX3d1xX8cxX3xX202xXcxX20xXbbxX18xX1fxX3xXad2xXbbxX91xX4xX209xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xX4fxXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xX4fxXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX3cxX6xX20xX1fxXdxX18xX102xX3xX36xXbxX106xX3xX6xXbbxXexX17xX10cxXaxX12xX0xXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX3cxX1fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe9xX90xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xX2axX18xX4fxX18xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX2xX36xX140xX61xX140xX4bxX149xXexX978xX149xX140xX5xX2xX2xXe9xX152xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX6xXexXdxX17xX18xX6xX5xX3xX1fxX10xX17xX1fxX20xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXexX20xX6xX2axX10xX5xX10xX20xX3xX1fxX17xXdxX3xXb9xX3xX36xX2xX3xX61xXdxX10xX3cxX3xX18xX10xX18xX3xX61xX10xX18xX3xX18xX6xX3cxX3xX36xX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX3d1xX3d2xX17xX3xX458xX6xXbxXbbxX6xX3xX13xX10xX13bxX3xX1cxXbbxXdxX18xX10xX6xX3xX5xXaaxX3xX18xX337xXdxX3xX61xXaaxX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX61xXbbxX3xX315xX1xX99xX4xX1xX3xX3cxXbbxX91xX18xX3xXexX467xX3cxX3xX1xXdxX3bxXbbxX3xX2axX415xX3xX4xXbbxX354xX4xX3xX7xX91xX18xX1fxX3xX4xX1e1xX6xX3xX4xX99xX4xX3xX90xX354xX3xX5xX299xX4xX3xX7xX91xX18xX1fxX3xXexX20xX17xX18xX1fxX3xX18xX1xX1c3xX18xX1fxX3xX315xX1xXbbxX3xX20xX88xX18xX1fxX3xX18xX1xXdxX34axXexX3xX39xX3e0xXdxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xX4fxXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xX4fxXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX3cxX6xX20xX1fxXdxX18xX102xX3xX36xXbxX106xX3xX6xXbbxXexX17xX10cxXaxX12xX0xXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX3cxX1fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe9xX90xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xX2axX18xX4fxX18xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX2xX36xX140xX61xX140xX4bxX149xXexX140xX140xX14dxX4bxX5xX2xX36xXe9xX152xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX6xXexXdxX17xX18xX6xX5xX3xX1fxX10xX17xX1fxX20xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXexX20xX6xX2axX10xX5xX10xX20xX3xX1fxX17xXdxX3xXb9xX3xX36xX2xX3xX61xXdxX10xX3cxX3xX18xX10xX18xX3xX61xX10xX18xX3xX18xX6xX3cxX3xX36xX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX5e2xX354xXexX3xX315xX1xXbbxX3xXexX20xXdxX3bxX18xX3xX5xX7dcxX3cxX3xXexX299xXdxX3xXexX1xXaaxX18xX1xX3xXbxX1xX91xX3xX5e2xX6xX61xX20xXdxX61xX3xX202xXcxX722xXb9xX3xX1fcxX6xX18xX3xX13xX1xX6xX209xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xX4fxXexX90xX17xX61xXb9xX12xX0xX4fxXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb71xX17xXbbxX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX1fcxX467xX18xX1xX3xX5e2xXdxX18xX1xX4fxXcxXbbxXa22xXdxX3xXexX20xX3eaxX0xX4fxXbxX12