Israel từng có kế hoạch sử dụng bom nguyên tử năm 1967
Theo AP, ngày 5/6, một viện nghiên cứu hàng đầu tại Washington, Mỹ, đã công bố chi tiết về cái mà cơ quan này cho là kế hoạch bí mật của Israel nhằm kích hoạt một quả bom nguyên tử trong trường hợp quốc gia Trung Đông này thất bại trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967.
39bcx99f0x60cdx615fxbc75x3afcx92b1x6f0cxa921xX7xc72fx8210xaf7ex5c12x8519xb0e0xX5x5bd9xXax6035x9f79xX7xa48bxX6xX10xX5xX3xXex7c4ex9215xacecxX3xX4x81e3xX3x56aexa7d0xX3xX1x59cexc3aaxX4xX1xX3xX7x3ba3xX3x53e7x9f85xX1cxX1dxX3x666dxX26x3f4cxX3xX1cxX1dxb3c5xbca7xc175xX1cxX3xXexX2cxX3xX1cx5a43xX35xX3xX2x41bdx418bxb4cexX0x7f10xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8ccbxX10xX6xX2exXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3x7102x85b5x4abaxX3xX1cxX1dx567cxX3axX3xc0e0xX4axX47xX66xX3xX35x62fcxXexX3xbcd2xXdxbe5bxX1cxX3xX1cxX1dxX1xXdxX3bxX1cxX3xX4xb3cbxX39xX3xX1xX6axX1cxX1dxX3x9affx7ce5xX39xX3xXexX27xXdxX3xc656xX6xX7xX1xXdxX1cxX1dxXexX26xX1cxX66xX3xc528xad36xX66xX3xX8bxa92fxX3xX4xabe3xX1cxX1dxX3xX33x7a8fxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX23xXexX3xX76x5875xX3xX4xad40xXdxX3xX35xX6axX3xX4x4117xX3x5d15xX39xX6xX1cxX3xX1cxX6axX3axX3xX4xX1xX26xX3xX5xX6axX3xX22xX23xX3xX1xX26xX27xX4xX1xX3xX33x57daxX3xX35x5d2bxXexX3xX4xbe0fxX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX1cxX1x7223xX35xX3xX22xXdexX4xX1xX3xX1xX26xX27xXexX3xX35xX73xXexX3xXc4xX39x91e6xX3xX33xX26xX35xX3xX1cxX1dxX39xX3axX3bxX1cxX3xXexX2cxX3xXexX15xX26xX1cxX1dxX3xXexX15xbbe6xbb9bxX1cxX1dxX3xX1x7e4cxXbxX3xXc4xX39xXacxX4xX3xX1dxXdxX6xX3xXcxX15xX39xX1cxX1dxX3x43c1xXa7xX1cxX1dxX3xX1cxX6axX3axX3xXexX1x5e2bxXexX3xX33xX27xXdxX3xXexX15xX26xX1cxX1dxX3xX4xX39xX73xX4xX3xX4xX1xXdxX23xX1cxX3xXcxX15xX39xX1cxX1dxX3xX134xXa7xX1cxX1dxX3xX1cxX42xX35xX3xX2xX46xX47xX48x5a6cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7708xX26xX2exX3axXaxX12xX0xX6xX3xX1xX15xX10x6964xX9xXaxX1xXexXexXbx459axX4axX4axXdxX35xX1dxX16axX76xXdxX10xXexX1cxX6xX35xXbxX5xX39xX7xX16axX76xX1cxX4axXexX47xX47x9946xX4ax7fafxXbxX5xX26xX6xX2exX10xX2exX4axX1xX26xXexX1cxX1cx7a0exX4axad4axX1a6xX2xX48xa762xX1a6xX47xX1bcxX1a6xX6dxX4ax7bb8xa1ddxX47xX1a6xX48xX2xX6dxX1a6xX46xX46xX1c4xX46x5ae1xX47xX1c3xX1a6xX1cfxX47xX1a6xX1cxX26xX16ax7167xXbxX1dxXaxX12xX0xXdxX35xX1dxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX7xX15xX6xX10xX5xX3xXexX39xX1cxX1dxX3xX4xX26xX3xX22xX10xX3xX1xX26xX6xX4xX1xX3xX7xX39xX3xX2exX39xX1cxX1dxX3xX33xX26xX35xX3xX1cxX1dxX39xX3axX10xX1cxX3xXexX39xX3xX1cxX6xX35xX3xX2xX46xX47xX48xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX4axX4axXdxX16axX33xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX16axX76xX1cxX4axX1cxX10x3c7bxX7xX4axX2xX48xX1b8xX1cfxX4axX48xX48xX2exX1b8xX1a6xX1c4xXexX6dxX1c3xX2xX6dxX5xX1a6xX16axX1d9xXbxX1dxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3a51xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX12xb602x609fxX3xXbxX1xX104xX1cxX3xX83xX1cxX1dxX3xX1xX27xXexX3xX1cxX1x6bf9xX1cxX3xc1dcxXdxX35xX26xX1cxX6xX3xX4xXe5xX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX16axX3x60c8x421axX1dxX39x40afxX1cxX18dxX3x5720xX10xXexXexX3axX3xXdxX35xX6xX1dxX10xX7x42a3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX26xX2exX3axXaxX12xX26dxX1xXdxX23xX1cxX3xX2ex80d2xX4xX1xX3xXexX15xX3bxX1cxX3xX22xX1xXa7xX1cxX1dxX3xX33xX6xX26xX3xX1dxXdxX11dxX3xX8bxX11cxX122xX4xX3xXexX1x53abxX4xX3xX1xXdxX78xX1cxX16axX3xXcxX39xX3axX3xX1cxX1xXdxX3bxX1cxX66xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX23xXexX3xX76xXb8xX3xX35xX73xXexX3xX22xX2cfxX4xX1xX3xX33xX104xX1cxX3xX1cxX1dxX6axX3axX3xXexXe1xX1cxX3xXexX1xX23xX3xX1cxX1xX11cxX3xX76xXe1xX3axX66xX3xXexX15xX26xX1cxX1dxX3xX8bxX20xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX5xX3bxX1cxX3xX22xX23xX3xX1xX26xX27xX4xX1xX3xX22xXdexX4xX1xX3xX1cx504fxX3xX35xX73xXexX3xX76xbb44xX3xX22xX1xXdexX3xX1xX27xXexX3xX1cxX1xX288xX1cxX3x84eaxX3xX8bx74adxX1cxX1xX3xX35xX73xXexX3xX1cxX1dx9a9dxX1cxX3xX1cx4d5cxXdxX3xX1x4b4dxX26xX3xX5xXbbxX1cxX1xX3xX369xX3xX33xXbbxX1cxX3xX8bxX104xX26xX3x62ebxXdxX1cxX6xXdxX3xX29exX64xXdxX3xX26dxXe1xXbxX2b2xX66xX3xX8bxXa4xX3xX35xXdxX1cxX1xX3xX4xX1xX83xX1cxX1dxX3xX4xX1xX26xX3xXex8c5fxX1cxX1xX3xXexX1xX23xX3xX8bxXbbxX1cxX1dxX3xX7xX122xX3xXexX1xX11dxXdxX3xX8bxXdx8b45xX35xX3xX8bxX20xX16axX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX26xX2exX3axXaxX12xX134xXdxXb8xX39xX3xX1cxX6axX3axX3xX4xX35axX1cxX1dxX3xX4xX20xX3xXexX1xX3caxX3xXbxX1xX11cxXc2xX1cxX1dxX3xX1xX27xXdxX3xXex409cxXdxX3xX4xX1xXdexX1cxX1xX3xX7xXbbxX4xX1xX3xX35xXe1xXbxX3xX35xX11dxX3xX76xXb8xX3xX1xX27xXexX3xX1cxX1xX288xX1cxX3xX35xX6axX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX2exX39xX3axX3xXexX15xX3b3xX3xX1xX6axX1cxX1dxX3xXexX1xXe1xXbxX3xX22x87fexX3xXc4xX39xX6xX16axX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX26xX2exX3axXaxX12xX59xXdxX78xX1cxX3xX17axX73xX3xX29fxX1dxX26xX27xXdxX3xX1dxXdxX6xX26xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX4xX1xX11cxX6xX3xX8bxX11cxX6xX3xX15xX6xX3xX33xX3b3xX1cxX1xX3xX5xX39xXe1xX1cxX3xX76xXb8xX3xXexX1xXa7xX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xXexX15xX3bxX1cxX16axX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX26xX2exX3axXaxX12xXcxX1xXa7xX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX1cxX6axX3axX3xX8bxX11cxX122xX4xX3xX28bxX2edxX3xXbbxX1cxX3xX5xX2cfxX4xX1xX3xX7xX2cxX3xXc4xX39xXacxX4xX3xXexX23xX3xXbxX1xX353xX3xX33xXdxX23xX1cxX3xX1xX27xXexX3xX1cxX1xX288xX1cxX3xX4xXe5xX6xX3xXcxX15xX39xX1cxX1dxX3xXexX288xX35xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3bxX1cxX3xX4xX83xX39xX3xXc4xX39xXacxX4xX3xXexX23xX3xX93xX26xX26xX2exX15xX26xX23dxX3xX93xXdxX5xX7xX26xX1cxX3xX8bxX11cxX6xX3xX15xX6xX3xX22xX1xXdxX3xX4xXa7xX1cxX1dxX3xX33xXacxX3xX35xX73xXexX3xXexX15xX6xX1cxX1dxX3xX23dxX10xX33xX3xX4xX1xX39xX3axX3bxX1cxX3xX76xXb8xX3xXaxX26dxX1xXdxX23xX1cxX3xX2exX2cfxX4xX1xX3xX390xX1xXdxX35xX7xX1xX26xX1cxXaxX3xaf9bxX3xX35xXe1xXexX3xX2exX6xX1cxX1xX3xX4xXe5xX6xX3xX4xXbbxXdxX3xX8bxX11cxX122xX4xX3xX4xX1xX26xX3xX5xX6axX3xX22xX23xX3xX1xX26xX27xX4xX1xX3xX1cxX20xXdxX3xXexX15xX3bxX1cxX16axX4axX16axX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX390xX26xX39xX15xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xb02fxXdxX10xXexX1cxX6xX35xbabaxX0xX4axXbxX12