Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII dự kiến diễn ra từ 16-18/7
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn thống nhất kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 16 - 18/7/2018.
a459xb3c1xf536xcf45xcae0xf145xbcefxca5ex11a90xX7xf293xb22axcfc3xc5fbx12525xe778xX5x1015cxXaxeb60xa942xb531xX3xX1x10f00xXbxX3xXexX1x108afxX3xec79xX3xb62axdc52x100fdxc91exX3xXexf180x11218xX1xX3xX20xca48xX3xXcx101efxX27xX1xX3xf9faxX1xecabxX6xX3xbe29xac37x10722xX39xX3xa79bxf850xX3xX32xXdxce01xX27xX3xX3cxXdxfb62xX27xX3x115fcxX6xX3xXexf0dcxX3xX2xac39xe186xX2xeaaaxc4b1xX1exX0xX54xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6xX3cxXaxX12xf449x129bdxX3xXexX1x11242xX3xXcxX26xX27xX1xX3xc63bxbf7axX3xX51xX3xe252xX1xX78xX3xXex13215xX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xc549x12087xX3xX21x12888xX27xX1xX3xd2e5x12574xX27xX3xXexX1xc695xX27x11076xX3xX27xX1xf1edxXexX3xX32xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xX7x10fa4xX3xX3cxXdxX46xX27xX3xX49xX6xX3xXexX49xd850xX27xXa0xX3x12a3exX3xX27xXa0xX2bxX79xX3xXexX4dxX3xX2xX50xX3xX51xX3xX2xX53xX54xX1exX54x115cex116d2xX2xX53xfcf1xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXd3xX3cxX79xXaxX12xX7dxX1xXdx111f5x1064dxX3xXebxX1exX54xX50x105c9xX3xXcxX1xX71xe4c4xX27xXa0xX3xXexX49xX3dxX4xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xXexdc05xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xXbxX1xXdxX91xX27xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xXebxX2xX3x12299xde8cxX3xX7xXd3xfe21xXexX3x12288xb722xXexX3xX4xb08bxX27xXa0xX3xXexX145xX4xX3xX4xX1xX109x116d1xX27xX3x121ddxX82xX3xX27x10680xXdxX3xX3cxX109xX27xXa0xX10fxX3xX4xX1xX71xX99xX27xXa0xX3xXexX49xX94xX27xX1xX3xX32xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX10fxX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX32xX1xX34xX6xX3xX37xX38xX39xX39xXefxX3xX6cxX6dxX3xXexX1xX71xX3xXcxX26xX27xX1xX3xX78xX79xX3xX51xX3xX7dxX1xX78xX3xXexX82xX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX90xX91xX3xX21xX94xX27xX1xX3xX98xX99xX27xea86xX3xX4xX145xX4xX3xce8fxX1xX34xX3xX7dxX1xX78xX3xXexX82xX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1x107bcxX3xX22xXa0xX109xX79xX46xX27xX3xXcxX1xX82xX3xX22x12b40xX3xb205xX10fxX3xX38x1136cxX3xX20x116c1xX27xXa0xX3xX20x12d94xXdxX3xX4xX1xX78xX3xXexX49xX94xX3xXbxX1xXdxX91xX27xX3xX1xX17xXbxXefxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXd3xX3cxX79xX3xXbxX7dxX10xX27xXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxaa2bxXa0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7dxX10xX27xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxc7b9xXdxX3cxXexX1xX1e3xX3xX50xX2xc7adxXbxX148xX1c7xX3xX1xX10xXdxXa0xX1xXexX1e3xX3xcd79xX2xXecxXbxX148xX1c7xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e3xX54xX54xXdxXefxX15bxX6xXd3xX1xX6xXexXdxX27xX1xXefxe8c9xX27xX54xX27xX10xX24dxX7xX54xX2xX53xXebxX50xX54xX2xXecxX50xX3cxXd7xX2xX53xX2xX2xXebxX2xXexe24dxXebxX263xX50xX5xX1exX51xXdxX233xXa0xX51xX256xX2xX1exX263xXefxd73bxXbxXa0xdc2bxX49xX9xX263xX53xX29cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xX32xX1xX34xX6xX3xX37xX38xX39xX39xX3xX3cxX3dxX3xX32xXdxX41xX27xX3xX3cxXdxX46xX27xX3xX49xX6xX3xXexX4dxX3xX2xX50xX51xX2xX53xX54xX1exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX6xXbxXexXdxXd3xX27xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX51xX6xX5xXdxXa0xX27xX1e3xX3xX2acxX109xX7xXexXdxbeacxX79xX1c7xXaxX12xX7dxX1xX78xX3xXexX82xX4xX1xX3xdda8xX6cxX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX21x126d5xX27xXa0xX3xc239xX109xX9exX4xX3xX13xX1xX145xX27xX1xX3xX4xbd2dxX27xXa0xX3xX4xX145xX4xX3xX1cdxX1xX34xX3xX7dxX1xX78xX3xXexX82xX4xX1xX3xX341xX6cxX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX1e3xX3xX21xX34cxX27xXa0xX3xX350xX109xX9exX4xX3xX38xXdxX27xX1xX10fxX3xX21xX34cxX27xXa0xX3xX22xXa0xX17xX4xX3xX98xX99xX27xX1c7xX3xX5xbfd2xX27xX1xX3xX140x13045xXd3xX3xX4xX145xX4xX3xX7xe6c2xX10fxX3xX15bxX6xX27xX10fxX3xX27xXa0xX2bxX27xX1xX3xX4xXa4xXbxX3xXexX26xX27xX1xX3xXexX1xX6xX233xX3xX3cxX3dxXefxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXd3xX3cxX79xXaxX12xX21xX141xX3xX4xX1xX109xX158xX27xX3xX15bxX82xX3xX4xX1xXd3xX3xX32xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX32xX1xX34xX6xX3xX37xX38xX39xX39xX10fxX3xX341xX6cxX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX140xX39cxX3xXa0xXdxX6xXd3xX3xX4xX145xX4xX3xX7xX3a9xX10fxX3xX27xXa0xX2bxX27xX1xX3xX5xXdxX91xX27xX3xed78xX109xX6xX27xX3xXexXdxX41xX27xX3xX1xX2bxX27xX1xX3xX1xXd3xX2bxX27xX3xXexX1xXdx1012bxX27xX3xX4xX145xX4xX3xX140xX108xX3xX145xX27xX10fxX3xXexX114xX3xXexX49xX94xX27xX1xX10fxX3xX3cxX3dxX3xXexX1xX1ffxXd3xX3xX27xXa0xX1xX82xX3xX434xX109xX79xX41xXexX3xXexX49xX94xX27xX1xX3xX32xX14xX3xX1xX17xXbxXefxX3xX21xX41xX27xX3xX27xX6xX79xX10fxX3xX2xXecxX3xX15bxX145xXd3xX3xX4xX145xXd3xX3xX283xX2bxX3xX2xX53xX3xX3cxX3dxX3xXexX1xX1ffxXd3xX3xX27xXa0xX1xX82xX3xX434xX109xX79xX41xXexX3xXexX49xX91xX27xX3xX4xX145xX4xX3xX5xX2exX27xX1xX3xX283xX3dxX4xX3xX4xX99xX3xX15bxX1ffxX27xX3xX140xX39cxX3xX1xXd3xX2bxX27xX3xXexX1xX2bxX27xX1xXefxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXd3xX3cxX79xX3xXbxX7dxX10xX27xXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX233xXa0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7dxX10xX27xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX24dxXdxX3cxXexX1xX1e3xX3xX50xX2xX256xXbxX148xX1c7xX3xX1xX10xXdxXa0xX1xXexX1e3xX3xX263xX2xXecxXbxX148xX1c7xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e3xX54xX54xXdxXefxX15bxX6xXd3xX1xX6xXexXdxX27xX1xXefxX283xX27xX54xX27xX10xX24dxX7xX54xX2xX53xXebxX50xX54xX2xXecxX50xX3cxXd7xX2xX53xXebxX263xXecxX53xXexX1exX53xX256xX2xX5xX53xX51xX2xXd7xXecxX3cxXd7xX2xX1exXecxX1exXebxX50xXexX53xX256xX1exX2xX5xXecxX51xX15bxXefxX2acxXbxXa0xX2afxX49xX9xX1exX1exX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xX32xX1xX34xX6xX3xX37xX38xX39xX39xX3xX3cxX3dxX3xX32xXdxX41xX27xX3xX3cxXdxX46xX27xX3xX49xX6xX3xXexX4dxX3xX2xX50xX51xX2xX53xX54xX1exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX6xXbxXexXdxXd3xX27xXaxX12xX1cdxX1xX34xX3xX7dxX1xX78xX3xXexX82xX4xX1xX3xX341xX6cxX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX21xX34cxX27xXa0xX3xX350xX109xX9exX4xX3xX38xXdxX27xX1xX3xX15bxX145xXd3xX3xX4xX145xXd3xX3xXexX3a1xXdxX3xXbxX1xXdxX91xX27xX3xX1xX17xXbxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXd3xX3cxX79xXaxX12xX7dxX145xX4xX3xX7xX3a9xX10fxX3xX27xXa0xX2bxX27xX1xX3xX140xX6xX27xXa0xX3xXexXdxX41xXbxX3xXex1313dxX4xX3xX7xXd3xX145xXexX3xX148xX149xXexX3xX5xX3a1xXdxX3xX233xX15fxXexX3xX7xX9exX3xX27xX15fxXdxX3xX3cxX109xX27xXa0xX3xX140xX141xX3xXexX49xX94xX27xX1xX3xX5xX39cxX27xX1xX3xX140xX3a1xXd3xX3xX341xX6cxX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX4xX1xXd3xX3x1225bxX3xX32xXdxX41xX27xXefxX3xdb30xXdxX91xX27xXa0xX3xX15bxX145xXd3xX3xX4xX145xXd3xX3xX32xX41xXexX3xX434xX109xX1ffxX3xXa0xXdxX1ffxXdxX3xX434xX109xX79xX41xXexX3xX4xX145xX4xX3xX694xX3xX32xXdxX41xX27xX10fxX3xX32xXdxX41xX27xX3xX27xXa0xX1xX82xX3xX4xdadfxX3xXexX49xXdxX3xXexX3a1xXdxX3xX32xX14xX3xX1xX17xXbxX3xX140xX6xX27xXa0xX3xX140xX71x1275cxX4xX3xX38x13205xX27xX3xXbxX1x12fcaxX27xXa0xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xXexX128xX27xXa0xX3xX1xX6ecxXbxX3xX140xX141xX3xX341xX6cxX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xXa0xXdxX6xXd3xX3xX4xX145xX4xX3xX7xX3a9xX10fxX3xX27xXa0xX2bxX27xX1xX10fxX3xX140xX82xX6xX3xXbxX1xX71xX99xX27xXa0xX3xXexX1xX6xX233xX3xX233xX71xX109xX3xX27xX15fxXdxX3xX3cxX109xX27xXa0xX3xXexX49xX1ffxX3xX5xX114xXdxXefxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXd3xX3cxX79xX3xXbxX7dxX10xX27xXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX233xXa0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7dxX10xX27xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX24dxXdxX3cxXexX1xX1e3xX3xX50xX2xX256xXbxX148xX1c7xX3xX1xX10xXdxXa0xX1xXexX1e3xX3xX263xX2xXecxXbxX148xX1c7xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e3xX54xX54xXdxXefxX15bxX6xXd3xX1xX6xXexXdxX27xX1xXefxX283xX27xX54xX27xX10xX24dxX7xX54xX2xX53xXebxX50xX54xX2xXd7xXecxX3cxXd7xX2xX1exXecxX53xX2xX263xXexX263xXebxXecxXecxX5xX53xX51xX4xX51xX1xX6xXefxX2acxXbxXa0xX2afxX49xX9xX263xX50xX256xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xX32xX1xX34xX6xX3xX37xX38xX39xX39xX3xX3cxX3dxX3xX32xXdxX41xX27xX3xX3cxXdxX46xX27xX3xX49xX6xX3xXexX4dxX3xX2xX50xX51xX2xX53xX54xX1exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX6xXbxXexXdxXd3xX27xXaxX12xX7dxX1xX145xX27xX1xX3xX283xX6f0xX27xX3xXbxX1xX6f5xX27xXa0xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX22xXa0xX109xX79xX46xX27xX3xXcxX1xX82xX3xX38xXdxX44bxXexX3xX20xX2bxX3xX15bxX145xXd3xX3xX4xX145xXd3xX3xXexX3a1xXdxX3xXbxX1xXdxX91xX27xX3xX1xX17xXbxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXd3xX3cxX79xXaxX12xX7dxX14dxX27xXa0xX3xXexX145xX4xX3xX4xX1xX109xX158xX27xX3xX15bxX82xX10fxX3xXbxX1xX654xX4xX3xX283xX654xX3xX4xX1xXd3xX3xX32xX14xX3xX1xX17xXbxX3xX4xce75xX27xXa0xX3xX140xX39cxX3xX140xX71xX6ecxX4xX3xX38xX6f0xX27xX3xXbxX1xX6f5xX27xXa0xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX1xXd3xX2bxX27xX3xXexXa4xXexX1c7xX3xX4xX145xX4xX3xX15bxX6xX27xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX140xX39cxX3xXexXdxX41xX27xX3xX1xX2bxX27xX1xX3xXexX1xX158xX233xX3xXexX49xX6xX3xX4xX145xX4xX3xX15bxX145xXd3xX3xX4xX145xXd3xX10fxX3xXexX114xX3xXexX49xX94xX27xX1xX10fxX3xX3cxX3dxX3xXexX1xX1ffxXd3xX3xX27xXa0xX1xX82xX3xX434xX109xX79xX41xXexX3xXexX49xX91xX27xX3xX4xX145xX4xX3xX5xX2exX27xX1xX3xX283xX3dxX4xXefxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXd3xX3cxX79xXaxX12xXcxX3a1xXdxX3xXbxX1xXdxX91xX27xX3xX1xX17xXbxX10fxX3xX4xX145xX4xX3xX140xX3a1xXdxX3xX15bxXdxX141xX109xX3xX140xX39cxX3xXexe018xXbxX3xXexX49xX109xX27xXa0xX3xX5xX2bxX233xX3xX49xX1f7xX3xX233xX15fxXexX3xX7xX9exX3xX27xX15fxXdxX3xX3cxX109xX27xXa0xX3xXexX114xX3xXexX49xX94xX27xX1xX10fxX3xX140xX108xX3xX145xX27xX3xX4xX78xX6xX3xXexX4dxX27xXa0xX3xX27xXa0xX2bxX27xX1xX10fxX3xX5xX2exX27xX1xX3xX283xX3dxX4xX3xX7xXc7xX3xXexX1xX14dxX27xXa0xX3xX434xX109xX6xX3xXexX3a1xXdxX3xX32xX14xX3xX1xX17xXbxX3xX7xdd20xXbxX3xXexd92axXdxXefxX3xX21xX3a1xXdxX3xX15bxXdxX141xX109xX3xX140xX108xX3xX27xXa0xX1xX82xX3xX7xXd3xX145xXexX3xX5xX3a1xXdxX3xX4xX145xX4xX3xX27xX15fxXdxX3xX3cxX109xX27xXa0xX3xX283xX108xX3xX5xX2exX27xX1xX3xX283xX3dxX4xX3xX79xX3xXexX41xX10fxX3xXa0xXdxX145xXd3xX3xX3cxX654xX4xX10fxX3xX283xX6f0xX27xX3xX1xX34xX6x1017dxX3xX140xX141xX3xX32xX1xXdxX3xX15bxX6xX27xX3xX1xX2bxX27xX1xX3xX283xX4dxX6xX3xX140xX1ffxX233xX3xX15bxX1ffxXd3xX3xXexX1xX3dxX4xX3xXexXdxX46xX27xX10fxX3xX283xX4dxX6xX3xXbxX1xX35cxX3xX1xX6ecxXbxX3xX283xX9fcxXdxX3xX4xX1xX78xX3xXexX49xX71xX99xX27xXa0xX3xX4xX78xX6xX3xXcxX49xX109xX27xXa0xX3xX71xX99xX27xXa0xXa4axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX10xX27xXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX233xXa0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7dxX10xX27xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX24dxXdxX3cxXexX1xX1e3xX3xX50xX2xX256xXbxX148xX1c7xX3xX1xX10xXdxXa0xX1xXexX1e3xX3xXd7xX256xX29cxXbxX148xX1c7xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e3xX54xX54xXdxXefxX15bxX6xXd3xX1xX6xXexXdxX27xX1xXefxX283xX27xX54xX27xX10xX24dxX7xX54xX2xX53xXebxX50xX54xX2xXecxX50xX3cxXd7xX2xX53xXebxX2xX256xXecxXexX50xX256xXecxX50xX5xX256xX51xXdxX233xXa0xX51xX256xXebxX2xX29cxXefxX2acxXbxXa0xX2afxX49xX9xX263xXecxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xX32xX1xX34xX6xX3xX37xX38xX39xX39xX3xX3cxX3dxX3xX32xXdxX41xX27xX3xX3cxXdxX46xX27xX3xX49xX6xX3xXexX4dxX3xX2xX50xX51xX2xX53xX54xX1exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX6xXbxXexXdxXd3xX27xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX51xX6xX5xXdxXa0xX27xX1e3xX3xX2acxX109xX7xXexXdxX333xX79xX1c7xXaxX12xX1cdxX1xX34xX3xX7dxX1xX78xX3xXexX82xX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX38xX1f7xX3xX20xX1faxX27xXa0xX3xX20xX1ffxXdxX1e3xX0xX10xX233xX12xX3xX7dxX14dxX27xXa0xX3xXexX145xX4xX3xXexXdxX41xXbxX3xX148x11925xX4xX3xX4xX6d4xX3xXexX49xXdxX3xX140xX39cxX3xX4xX34xX3xX27xX1xXdxX108xX109xX3xX4xX1xX109xX79xX141xX27xX3xX15bxXdxX41xX27xXefxX3xXcxX109xX79xX3xX283xX996xX79xX10fxX3xX233xX15fxXexX3xX7xX9exX3xX4xX109xX15fxX4xX3xXexXdxX41xXbxX3xX148xXbf2xX4xX3xX283x12bb3xX27xX3xX233xX6xX27xXa0xX3xXexX6dxX27xX1xX3xX1xX94xX27xX1xX3xXexX1xX1cxX4xX10fxX3xX5xX82xX4xX1xX3xXexXdxX41xXbxX3xX148xXbf2xX4xX3xX27xX1xXdxX108xX109xX3xXexX1xX6xX79xX3xX140xX128xXdxXa4axX0xX54xX10xX233xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXd3xX3cxX79xXaxX12xX1cdxX1xX145xXexX3xX15bxXdxX141xX109xX3xXexX3a1xXdxX3xXbxX1xXdxX91xX27xX3xX1xX17xXbxX10fxX3xX7dxX1xX78xX3xXexX82xX4xX1xX3xX341xX6cxX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX21xX34cxX27xXa0xX3xX350xX109xX9exX4xX3xX13xX1xX145xX27xX1xX3xX79xX91xX109xX3xX4xe090xX109xX3xX4xX145xX4xX3xX7xX3a9xX10fxX3xX27xXa0xX2bxX27xX1xX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX654xX4xX3xX4xX1xX78xX3xX140xX15fxX27xXa0xX3xX1xXd3xX2bxX27xX3xXexX1xXdxX44bxX27xX3xX4xX145xX4xX3xX15bxX145xXd3xX3xX4xX145xXd3xX10fxX3xXexX114xX3xXexX49xX94xX27xX1xX10fxX3xX3cxX3dxX3xXexX1xX1ffxXd3xX3xX22xXa0xX1xX82xX3xX434xX109xX79xX41xXexX3xXexX49xX94xX27xX1xX3xXexX3a1xXdxX3xX32xX14xX3xX1xX17xXbxX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX7xX9f8xXbxX3xXexX9fcxXdxXefxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXd3xX3cxX79xX3xXbxX7dxX10xX27xXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX233xXa0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7dxX10xX27xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX24dxXdxX3cxXexX1xX1e3xX3xX50xX2xX256xXbxX148xX1c7xX3xX1xX10xXdxXa0xX1xXexX1e3xX3xX263xX53xX2xXbxX148xX1c7xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e3xX54xX54xXdxXefxX15bxX6xXd3xX1xX6xXexXdxX27xX1xXefxX283xX27xX54xX27xX10xX24dxX7xX54xX2xX53xXebxX50xX54xX2xXecxX50xX3cxXd7xX2xX53xXebxX2xXd7xX29cxXexX53xXd7xXecxX5xX256xX51xXdxX233xXa0xX51xX256xXebxXebxX50xXefxX2acxXbxXa0xX2afxX49xX9xX263xXecxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xX32xX1xX34xX6xX3xX37xX38xX39xX39xX3xX3cxX3dxX3xX32xXdxX41xX27xX3xX3cxXdxX46xX27xX3xX49xX6xX3xXexX4dxX3xX2xX50xX51xX2xX53xX54xX1exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXd3xX3cxX79xXaxX12xX21xX9exXdxX3xX283xX9fcxXdxX3xX4xX145xX4xX3xX140xX108xX3xX145xX27xX10fxX3xX3cxX3dxX3xXexX1xX1ffxXd3xX3xX22xXa0xX1xX82xX3xX434xX109xX79xX41xXexX3xX5xXdxX91xX27xX3xX434xX109xX6xX27xX3xX140xX41xX27xX3xX79xX3xXexX41xX10fxX3xXa0xXdxX145xXd3xX3xX3cxX654xX4xX10fxX3xX79xX91xX109xX3xX4xXcc4xX109xX3xX98xX3a9xX3xX22xX15fxXdxX3xX283xX654xX3xXbxX1xX9exXdxX3xX1xX6ecxXbxX3xX283xX9fcxXdxX3xX4xX145xX4xX3xX27xXa0xX2bxX27xX1xX3xX5xXdxX91xX27xX3xX434xX109xX6xX27xX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX654xX4xX3xX1xXd3xX2bxX27xX3xXexX1xXdxX44bxX27xX3xXexX1xX10xXd3xX3xXexXdxX27xX1xX3xXexX1xXcc4xX27xX3xX22xXa0xX1xX82xX3xX434xX109xX79xX41xXexX3xXcxX49xX109xX27xXa0xX3xX71xX99xX27xXa0xX3xX50xXefxX3xX21xX108xX3xX145xX27xX3xX283xX2bxX3xX3cxX3dxX3xXexX1xX1ffxXd3xX3xX22xXa0xX1xX82xX3xX434xX109xX79xX41xXexX3xX283xX108xX3xX15bxX1ffxXd3xX3xXexX1faxX27xX3xX283xX2bxX3xXbxX1xX145xXexX3xX1xX109xX79xX3xXa0xXdxX145xX3xXexX49xX82xX3xX4xX145xX4xX3xX3cxXdxX3xX7xX1ffxX27xX3xX283xX6f0xX27xX3xX1xX34xX6xX3xX4xXcc4xX27xX3xX15bxX128xX3xX7xX109xX27xXa0xX3xXexX1xX91xX233xX3xX23xXdxX3xX7xX1ffxX27xX3xXexX71xX3xX5xXdxX44bxX109xX3xX32xX694xX3xX1cxX4xX3xXexX1xX41xX3xXa0xXdxX9fcxXdxX3x126eexX20xXd3xX2bxX27xXa0xX3xX1xXd3xX6xX3xX7xX1cxX3xXexX49xX94xX27xX1xX3xX140xX1faxade4xXa4axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXd3xX3cxX79xXaxX12xX13xX41xXexX3xX5xX109xX996xX27xX3xXbxX1xXdxX91xX27xX3xX1xX17xXbxX10fxX3xX6cxX6dxX3xXexX1xX71xX3xXcxX26xX27xX1xX3xX78xX79xX3xX51xX3xX7dxX1xX78xX3xXexX82xX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX90xX91xX3xX21xX94xX27xX1xX3xX98xX99xX27xX3xX140xX145xX27xX1xX3xXa0xXdxX145xX3xX4xX6xXd3xX3xX4xX14dxX27xXa0xX3xXexX145xX4xX3xX4xX1xX109xX158xX27xX3xX15bxX82xX3xX32xX14xX3xX1xX17xXbxX1c7xX3xX79xX91xX109xX3xX4xXcc4xX109xX3xX341xX6cxX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX654xX4xX3xX1xXd3xX2bxX27xX3xXexX1xXdxX44bxX27xX10fxX3xX27x10733xX27xXa0xX3xX4xX6xXd3xX3xX4xX1xXa4xXexX3xX5xX71xX6ecxX27xXa0xX3xX4xX145xX4xX3xX15bxX145xXd3xX3xX4xX145xXd3xX10fxX3xXexX114xX3xXexX49xX94xX27xX1xX10fxX3xX3cxX3dxX3xXexX1xX1ffxXd3xX3xX27xXa0xX1xX82xX3xX434xX109xX79xX41xXexX3xXexX49xX94xX27xX1xX3xXexX3a1xXdxX3xX32xX14xX3xX1xX17xXbxXefxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXd3xX3cxX79xX3xXbxX7dxX10xX27xXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX233xXa0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7dxX10xX27xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX24dxXdxX3cxXexX1xX1e3xX3xX50xX2xX256xXbxX148xX1c7xX3xX1xX10xXdxXa0xX1xXexX1e3xX3xXd7xX256xX256xXbxX148xX1c7xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e3xX54xX54xXdxXefxX15bxX6xXd3xX1xX6xXexXdxX27xX1xXefxX283xX27xX54xX27xX10xX24dxX7xX54xX2xX53xXebxX50xX54xX2xXecxX50xX3cxXd7xX2xX53xX2xX29cxXd7xX263xXexXd7xXd7xX263xX29cxX5xXd7xX51xXdxX233xXa0xX51xX256xX2xX53xX263xXefxX2acxXbxXa0xX2afxX49xX9xXd7xX50xX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xX32xX1xX34xX6xX3xX37xX38xX39xX39xX3xX3cxX3dxX3xX32xXdxX41xX27xX3xX3cxXdxX46xX27xX3xX49xX6xX3xXexX4dxX3xX2xX50xX51xX2xX53xX54xX1exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXd3xX3cxX79xXaxX12xXcxX49xXd3xX27xXa0xX3xX140xX34xX3xX4xXcc4xX27xX3xXexX996xXbxX3xXexX49xX109xX27xXa0xX3xX4xX6xXd3xX3xX4xX1xXd3xX3xX15bxX145xXd3xX3xX4xX145xXd3xX3xX13xXcxX51xX37xX20xX10fxX3xX350xX1cdxX51xd0b1xX22xX3xX50xX3xXexX1xX145xX27xXa0xX3xX140xXcc4xX109xX3xX27xX6f0xX233xX1c7xX3xX3cxX3dxX3xXexX1xX1ffxXd3xX3xX32xX41xX3xX1xXd3xX3a1xX4xX1xX3xX140xXcc4xX109xX3xXexX71xX3xX4xX14dxX27xXa0xX3xXexX49xX109xX27xXa0xX3xX1xX3a1xX27xX3xX27xXa0xX109xX1faxX27xX3xX27xXa0xX1032xX27xX3xX7xX145xX4xX1xX3xX140xX82xX6xX3xXbxX1xX71xX99xX27xXa0xX3xX15bxX128xX3xX7xX109xX27xXa0xX3xXa0xXdxX6xXdxX3xX140xXd3xX3a1xX27xX3xXebxXecxX2xX50xX3xf922xX3xXebxXecxXebxXecxX1c7xX3xX4xX145xX4xX3xX4xX1xX6dxX27xX1xX3xX7xX145xX4xX1xX3xX5xXdxX91xX27xX3xX434xX109xX6xX27xX3xX140xX41xX27xX3xXa0xXdxX145xXd3xX3xX3cxX654xX4xX10fxX3xX79xX3xXexX41xXa4axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXd3xX3cxX79xXaxX12x11f5fxXdxX6xXd3xX3xX98xX3a9xX3xXcxX2bxXdxX3xX4xX1xX6dxX27xX1xX3xX49xX2bxX3xX7xXd3xX145xXexX3xX5xX3a1xXdxX3xX27xXa0xX109xX1faxX27xX3xX5xX3dxX4xX10fxX3xX140xX1ffxX233xX3xX15bxX1ffxXd3xX3xX32xX1xX14dxX27xXa0xX3xX140xX141xX3xX15bxX6xX27xX3xX1xX2bxX27xX1xX3xX4xX1xX6dxX27xX1xX3xX7xX145xX4xX1xX3xX233xX2bxX3xX32xX1xX14dxX27xXa0xX3xX4xX34xX3xX27xXa0xX109xX1faxX27xX1c7xX3xX49xX2bxX3xX7xXd3xX145xXexX3xX32xaceexX10fxX3xX4xX6f0xX27xX3xX4xX99xX3xX32xX1xXdxX3xX148xX1032xX79xX3xX3cxX3dxX27xXa0xX3xX4xX1xX6dxX27xX1xX3xX7xX145xX4xX1xX3xX283xX108xX3xX5xX2exX27xX1xX3xX283xX3dxX4xX3xX283xX6f0xX27xX3xX1xX34xX6xX10fxX3xXa0xXdxX145xXd3xX3xX3cxX654xX4xX10fxX3xX140xX145xXbxX3xX1cxX27xXa0xX3xX140xX71xX6ecxX4xX3xX32xX1xXdxX3xXexX49xXdxX141xX27xX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxX44bxX27xXefxX3xX37xX109xX27xXa0xX3xX434xX109xX6xX27xX1xX3xX233xX14dxX3xX1xX94xX27xX1xX3xX434xX109xX1ffxX27xX3xX5xX694xX3xX4xX78xX6xX3xX79xX3xXexX41xX10fxX3xX4xXcc4xX27xX3xX5xX2bxX233xX3xX32xX12d5xX10fxX3xX5xX2bxX233xX3xX15bxX2bxXdxX3xX15bxX1ffxX27xX10fxX3xXexX1xX10xXd3xX3xX5xX15fxX3xXexX49xX94xX27xX1xX10fxX3xX32xX1xX14dxX27xXa0xX3xX27xX34xX27xXa0xX3xX283xX15fxXdxXefxX0xX54xXbxX12xX0xX3cxXdxX283xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX49xX10xX5xX6xXexX10xX3cxXaxX12xX0xX109xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX51xXexX1xX109xX233xX15bxX51xX6xX27xX3cxX51xX7xX6xXbxXd3xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7dxXcc4xX27xX3xX1xX71xX9fcxX27xXa0xX3xX3cxXc34xX27xX3xX4xX654xX3xXexX1xX141xX10fxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX41xXexX3xX283xXdxX44bxX4xX3xX148xX39cxX3xX1xX15fxXdxX3xX1xX34xX6xX3xXa0xXdxX145xXd3xX3xX3cxX654xX4xXaxX3xX1xX49xX10xX333xX9xXaxX54xXa0xXdxX6xXd3xX51xX3cxX109xX4xX54xX4xX6xX27xX51xX1xX109xXd3xX27xXa0xX51xX3cxX6xX27xX51xX4xX109xX51xXexX1xX10xX51xX4xX1xXdxX51xXexXdxX10xXexX51xX283xXdxX10xX4xX51xX148xX6xX51xX1xXd3xXdxX51xX1xXd3xX6xX51xXa0xXdxX6xXd3xX51xX3cxX109xX4xX54xX2xX256xX50xX29cxX1exX50xXefxX1xXexX233xXaxX12xX0xXdxX233xXa0xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX54xX233xX10xX3cxXdxX6xX54xX2xXebxXecxX54xX27xX10xX24dxX7xX54xX2xX53xXebxX50xX54xX2xXd7xXd7xX3cxX2xX2xXecxX263xX29cxX256xX256xXexX50xX263xX263xXecxX5xX50xX51xXd7xX6xXefxX2acxXbxXa0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xX32xX1xX34xX6xX3xX37xX38xX39xX39xX3xX3cxX3dxX3xX32xXdxX41xX27xX3xX3cxXdxX46xX27xX3xX49xX6xX3xXexX4dxX3xX2xX50xX51xX2xX53xX54xX1exXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX3cxXdxX283xX12xX0xX7xXexX49xXd3xX27xXa0xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7dxXcc4xX27xX3xX1xX71xX9fcxX27xXa0xX3xX3cxXc34xX27xX3xX4xX654xX3xXexX1xX141xX10fxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX41xXexX3xX283xXdxX44bxX4xX3xX148xX39cxX3xX1xX15fxXdxX3xX1xX34xX6xX3xXa0xXdxX145xXd3xX3xX3cxX654xX4xXaxX3xX1xX49xX10xX333xX9xXaxX54xXa0xXdxX6xXd3xX51xX3cxX109xX4xX54xX4xX6xX27xX51xX1xX109xXd3xX27xXa0xX51xX3cxX6xX27xX51xX4xX109xX51xXexX1xX10xX51xX4xX1xXdxX51xXexXdxX10xXexX51xX283xXdxX10xX4xX51xX148xX6xX51xX1xXd3xXdxX51xX1xXd3xX6xX51xXa0xXdxX6xXd3xX51xX3cxX109xX4xX54xX2xX256xX50xX29cxX1exX50xXefxX1xXexX233xXaxX12xX7dxXcc4xX27xX3xX1xX71xX9fcxX27xXa0xX3xX3cxXc34xX27xX3xX4xX654xX3xXexX1xX141xX10fxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX41xXexX3xX283xXdxX44bxX4xX3xX148xX39cxX3xX1xX15fxXdxX3xX1xX34xX6xX3xXa0xXdxX145xXd3xX3xX3cxX654xX4xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX49xXd3xX27xXa0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX21xX34xX3xX5xX2bxX3xX233xX15fxXexX3xXexX49xXd3xX27xXa0xX3xX27xX1xX1f1xX27xXa0xX3xX694xX3xX32xXdxX41xX27xX3xXexX1xXdxX41xXexX3xXexX1xX3dxX4xX3xX233xX2bxX3xX4xX6d4xX3xXexX49xXdxX3xX27xXa0xX2bxX27xX1xX3xXa0xXdxX145xXd3xX3xX3cxX654xX4xX3xX1xX109xX79xX44bxX27xX3xX20xX71xX99xX27xXa0xX3xX13xX1xX91xX3xX27xX91xX109xX3xX49xX6xX3xXexX3a1xXdxX3xX1xX15fxXdxX3xX27xXa0xX1xX82xX3xXexXdxX41xXbxX3xX148xXbf2xX4xX3xX283xX9fcxXdxX3xX4xX145xX4xX3xX21xX6cxX350xX20xX3xX283xX2bxX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xX7xX145xX27xXa0xX3xXebxX256xX54xX50xXefxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX3cxXdxX283xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX3a1xXdxX3xX15bxXdxX141xX109xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xXexXdxX41xXbxX3xX148xXbf2xX4xX3xX4xX6d4xX3xXexX49xXdxX3xX90xX15fxX4xX3xX20xX2bxX10fxX3xX20xX71xX99xX27xXa0xX3xX98xX99xX27xXaxX3xX1xX49xX10xX333xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX27xX1xX51xXexX49xXdxX54xX3cxX6xXdxX51xX15bxXdxX10xX109xX51xX1xX3cxX27xX3cxX51xXexXdxX27xX1xX51xXexXdxX10xXbxX51xX148xX109xX4xX51xX4xX109xX51xXexX49xXdxX51xX5xXd3xX4xX51xX1xX6xX51xX1xX109xXd3xX27xXa0xX51xX7xXd3xX27xX54xX2xX256xX50xX50xX29cxXebxXefxX1xXexX233xXaxX12xX0xXdxX233xXa0xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX54xX233xX10xX3cxXdxX6xX54xX2xXebxXecxX54xX27xX10xX24dxX7xX54xX2xX53xXebxX256xX54xX2xXd7xX29cxX3cxXd7xX2xXecxXebxXecxXecxXebxXexX256xX53xX256xX50xX5xXecxX51xX5xX1xX1exXefxX2acxXbxXa0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xX32xX1xX34xX6xX3xX37xX38xX39xX39xX3xX3cxX3dxX3xX32xXdxX41xX27xX3xX3cxXdxX46xX27xX3xX49xX6xX3xXexX4dxX3xX2xX50xX51xX2xX53xX54xX1exXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX3cxXdxX283xX12xX0xX7xXexX49xXd3xX27xXa0xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX3a1xXdxX3xX15bxXdxX141xX109xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xXexXdxX41xXbxX3xX148xXbf2xX4xX3xX4xX6d4xX3xXexX49xXdxX3xX90xX15fxX4xX3xX20xX2bxX10fxX3xX20xX71xX99xX27xXa0xX3xX98xX99xX27xXaxX3xX1xX49xX10xX333xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX27xX1xX51xXexX49xXdxX54xX3cxX6xXdxX51xX15bxXdxX10xX109xX51xX1xX3cxX27xX3cxX51xXexXdxX27xX1xX51xXexXdxX10xXbxX51xX148xX109xX4xX51xX4xX109xX51xXexX49xXdxX51xX5xXd3xX4xX51xX1xX6xX51xX1xX109xXd3xX27xXa0xX51xX7xXd3xX27xX54xX2xX256xX50xX50xX29cxXebxXefxX1xXexX233xXaxX12xX21xX3a1xXdxX3xX15bxXdxX141xX109xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xXexXdxX41xXbxX3xX148xXbf2xX4xX3xX4xX6d4xX3xXexX49xXdxX3xX90xX15fxX4xX3xX20xX2bxX10fxX3xX20xX71xX99xX27xXa0xX3xX98xX99xX27xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX49xXd3xX27xXa0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX21xX141xX3xX4xX1xX109xX158xX27xX3xX15bxX82xX3xX4xX1xXd3xX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX10fxX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX32xX1xX34xX6xX3xX37xX38xX39xX39xX10fxX3xX7xX145xX27xXa0xX3xXebxXecxX54xX50xX10fxX3xX4xX145xX4xX3xX283xX82xX3xX140xX3a1xXdxX3xX15bxXdxX141xX109xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX4xX34xX3xX15bxX109xX128xXdxX3xXexXdxX41xXbxX3xX148xXbf2xX4xX3xX4xX6d4xX3xXexX49xXdxX3xXexX3a1xXdxX3xX4xX145xX4xX3xX148xX39cxX3xXcxX1032xX27xX3xX90xX15fxX4xX3x100b5xX90xX15fxX4xX3xX20xX2bxf44exX3xX283xX2bxX3xX98xX99xX27xX3xX20xX1faxX27xXa0xX3xX192axX20xX71xX99xX27xXa0xX3xX98xX99xX27xX1931xXefxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX3cxXdxX283xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7dxX1xX109xX158xX27xX3xX15bxX82xX3xX32xX12d5xX3xX4xX145xX4xX3xX27xX15fxXdxX3xX3cxX109xX27xXa0xX10fxX3xX140xX108xX3xX145xX27xX10fxX3xXexX114xX3xXexX49xX94xX27xX1xX3xXexX3a1xXdxX3xX32xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX10fxX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX32xX1xX34xX6xX3xX37xX38xX39xX39xXaxX3xX1xX49xX10xX333xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX27xX1xX51xXexX49xXdxX54xX4xX1xX109xX6xX27xX51xX15bxXdxX51xX32xX79xX51xX4xX6xX4xX51xX27xXd3xXdxX51xX3cxX109xX27xXa0xX51xX3cxX10xX51xX6xX27xX51xXexXd3xX51xXexX49xXdxX27xX1xX51xXexX6xXdxX51xX32xX79xX51xX1xXd3xXbxX51xXexX1xX109xX51xX1exX51xX1xX3cxX27xX3cxX51xXexXdxX27xX1xX51xX32xX1xXd3xX6xX51xX148xX283xXdxXdxX54xX2xX256xX263xX53xX263xX256xXefxX1xXexX233xXaxX12xX0xXdxX233xXa0xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX54xX233xX10xX3cxXdxX6xX54xX2xXebxXecxX54xX27xX10xX24dxX7xX54xX2xX53xXebxXecxX54xX1exX1exX3cxX256xX2xX29cxX2xX256xXecxXebxXexX263xX256xX2xXecxX5xXecxXefxX2acxXbxXa0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xX32xX1xX34xX6xX3xX37xX38xX39xX39xX3xX3cxX3dxX3xX32xXdxX41xX27xX3xX3cxXdxX46xX27xX3xX49xX6xX3xXexX4dxX3xX2xX50xX51xX2xX53xX54xX1exXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX3cxXdxX283xX12xX0xX7xXexX49xXd3xX27xXa0xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7dxX1xX109xX158xX27xX3xX15bxX82xX3xX32xX12d5xX3xX4xX145xX4xX3xX27xX15fxXdxX3xX3cxX109xX27xXa0xX10fxX3xX140xX108xX3xX145xX27xX10fxX3xXexX114xX3xXexX49xX94xX27xX1xX3xXexX3a1xXdxX3xX32xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX10fxX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX32xX1xX34xX6xX3xX37xX38xX39xX39xXaxX3xX1xX49xX10xX333xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX27xX1xX51xXexX49xXdxX54xX4xX1xX109xX6xX27xX51xX15bxXdxX51xX32xX79xX51xX4xX6xX4xX51xX27xXd3xXdxX51xX3cxX109xX27xXa0xX51xX3cxX10xX51xX6xX27xX51xXexXd3xX51xXexX49xXdxX27xX1xX51xXexX6xXdxX51xX32xX79xX51xX1xXd3xXbxX51xXexX1xX109xX51xX1exX51xX1xX3cxX27xX3cxX51xXexXdxX27xX1xX51xX32xX1xXd3xX6xX51xX148xX283xXdxXdxX54xX2xX256xX263xX53xX263xX256xXefxX1xXexX233xXaxX12xX7dxX1xX109xX158xX27xX3xX15bxX82xX3xX32xX12d5xX3xX4xX145xX4xX3xX27xX15fxXdxX3xX3cxX109xX27xXa0xX10fxX3xX140xX108xX3xX145xX27xX10fxX3xXexX114xX3xXexX49xX94xX27xX1xX3xXexX3a1xXdxX3xX32xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX10fxX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX32xX1xX34xX6xX3xX37xX38xX39xX39xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX49xXd3xX27xXa0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX7dxX1xXdxX108xX109xX3xX2xX53xX54xX256xX10fxX3xXcxX1xX71xX114xX27xXa0xX3xXexX49xX3dxX4xX3xX20xX21xX22xX23xX10fxX3xX341xX6cxX22xX23xX3xX283xX2bxX3xd6c4xX79xX3xX15bxX6xX27xX3x10432xXcxXcxX350xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX9exX27xXa0xX3xX27xX1xXa4xXexX3xX27xX15fxXdxX3xX3cxX109xX27xXa0xX10fxX3xX4xX1xX71xX99xX27xXa0xX3xXexX49xX94xX27xX1xX3xX32xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX10fxX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX32xX1xX34xX6xX3xX37xX38xX39xX39xXefxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX3cxXdxX283xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX109xX5xX12xX0xX3cxXdxX283xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX49xXaxX12xX0xX54xX3cxXdxX283xX12xX0xX54xX3cxXdxX283xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11b5xX109xXexX1xXd3xX49xXaxX12xXcxX1xX2bxX27xX1xX3xX7dxX1xX109xX27xXa0xX3xX1222xX3xX90xX91xX3xXcxX109xXa4xX27xX0xX54xXbxX12
Thành Chung – Lê Tuấn