Công tác chuẩn bị ít biết cho bay đêm của Su-30
Theo báo PK-KQ, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 vừa tổ chức thành công ban bay đêm trên tiêm kích đa năng Su-30MK2.
e089x1099fx14860x10f83x111e0x10e5fx114d4x1481bx12772xX7x13a40x11e55xf198x10fafx14bb5x13ca9xX5x13f93xXax11758x119c7x1386bx16087x160ecxX3xXex14521xX4xX3xX4xX1xe3e1x10cb9xX15xX3x11718x117c5xX3xf66cxXexX3xX22xXdx1336axXexX3xX4xX1x12157xX3xX22xX6xfbaaxX3xe117x15f6bxf89axX3xX4x14c14xX6xX3xeea5xX1exefc2xef7ex10b60xX0x145cfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1286axX10xX6xf4b0xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xX22xX19xX2fxX3x106b1x15fc3xX3fxX62x15188xfbb1xX3xXcxfaffxX1exX15xX16xX3xX35xX2fxe969xX15xX3x12699xf977xX40xX66xX3xX3dxf083xX3xX35xX2fxX70xX15xX3xX40x1166axX2xX3x118cfx13df1xX6xX3xXexee4fxX3xX4xX1x134a7xX4xX3xXexX1xX70xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX22xX6xX15xX3xX22xX6xX33xX3xX35xX36xX37xX3xXexX69xX36xX15xX3xXexXdxX36xX37xX3x12ebbxX25xX4xX1xX3xX35xX6xX3xX15x108d7xX15xX16xX3xX3dxX1exX3fxX40xX41x10db3xX62xX74xe602xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe215xX2fxX55xX33xXaxX12xe9c1xXdx103eaxX4xX3xXexX89xX3xX4xX1xX8dxX4xX3xXexX1xX70xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX22xX6xX15xX3xX22xX6xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX35x12d57xX3xX16x14bffxXbxX3xXbxX1x1242fxX15xX3xX15x1539bxX15xX16xX3xX4xX6xX2fxX3xXexX69x1227exX15xX1xX3xX35xfe6fxX66xX3xXb1xebd2xX3xXexX1xX1ex1095cxXexX3xX5xX19xXdxX3xX4xX1xX2fxX3xX35xX11cxXdxX3xX15xX16x13538xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX14xX15xX16xX66xX3xX35xX19xXbxX3xX8dxX15xX16xX3xX84x13062xXdxX3xX33xX36xX1exX3xX4xX109xX1exX66xX3xX15xX1xXdxXdexX37xX3xX84x116edxX3xX7x11ddbxX15xX3xX7xX70xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX2axX15xX3xX35x11268xX1exX66xX3x128fbxX1ex12c45xX15xX3xX5xfd3bxX3xX84x115bfxX15xX16xX3xXexX69x1094dxXdxX3xXexX69xX2fxX15xX16xX3xXexX117xX15xX1xX3xX1xX117xX15xX1xX3xX1xXdxXdexX15xX3xX15xX6xX33xXc6xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX2fxX55xX33xXaxX12x12994xX104xXdxX3xX84x12fbcxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX3xX4xX1xX2fxX3xX22xX6xX15xX3xX22xX6xX33xX3xX35xX36xX37xX66xX3xf8bfx13919xXdxX3x10fbaxX33xX3xX1b4xX16xX1exX33x14108xX15xX3x11903xX15xX1xX3xX1b4xX16x11881xX4xX3xX3fxX3xX61xX1xX104xX3xX13xX1xX3axX3xX15xX1xXdxXdexX37xX3xX62xX120xX3xXexX1xX1exX125xXexX3xXcxX69xX1exX15xX16xX3xX35xX2fxX70xX15xX3xX73xX74xX40xX3xX4xX1xX2fxX3xX22xXdxX2axXex12d9fxX3xXax102d3xX70xX37xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX3xX4xX1xX2fxX3xX22xX6xX15xX3xX22xX6xX33xX3xX15xX16xX70xX33xX3xX84x106d3xX15xX3xX35xX101xX3xX84xX170xXexX3xX84xX176xX66xX3xXb1xX1xX104xX3xXb1xX1xXbaxX15xX66xX3xXexX1xX117xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX3xX4xX1xX2fxX3xX22xX6xX15xX3xX22xX6xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX4xf0fcxX15xX3xXbxX1xX8dxX4xX3xXexX1dfxXbxX3xX1x1604axX15xX3xX15xX1xXdxX1b9xX1exXc6xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX2fxX55xX33xXaxX12xXdcxX117xX3xX84xX125xX33xX66xX3xX4xX1xX1e2xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xX176xXdxX3xXb1xXdx10268xX37xX3xXexX69xX6xX3xXexX1xX125xXexX3xX4xX1fxX15xX3xXexX1xX125xX15xX66xX3xXex15181xX3xX37xX2e1xX3xXexX85xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2axXexX66xX3xX22xX11cxX3xXbxX1xX125xX15xX66xX3xX22xX176xX2fxX3xX35xX176xX37xX3xXexX250xXexX3xX15xX1xX170xXexX3xX4xX19xX4xX3xXexX1xX6xX37xX3xX7xX250xX3xXb1xX120xX3xXexX1xX1exX125xXexX3xX4xX3axX6xX3xX37xX19xX33xX3xX22xX6xX33xX3xXexX69xX79xX14bxX4xX3xXb1xX1xXdxX3xXexX1x14973xX4xX3xX1xXdxXdexX15xX3xX15xX1xXdxXdexX37xX3xX84xX15exXaxXc6xX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX37xX6xX69xX16xXdxX15xX225xX3xX74xXbxec83xX3xX6xX1exXexX2fx1492dxXaxX12xX0xXexX22xX2fxX55xX33xX12xX0xXexX69xX12xX0xXexX55xX12xX0xXdxX37xX16xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXax10951xXdxX55xXexX1xX225xX3x12e27xX81xX395xXbxX36axX370xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX225xX3xX40xX2x11e79xXbxX36axX370xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX3xX25xXexX3xX22xXdxX2axXexX3xX4xX1xX2fxX3xX22xX6xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX1exX3fxX40xX41xX3xXdcxXdxXdexXexX3xX1b4xX6xX37xXaxX3xX7xX69xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX225xX43xX43xXdxXc6xX22xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc6xX84xX15xX43xX15xX10xX38exX7xX43xX2xX73xX2xX3a6xX43xX2xX40xX395xX55x12bbcxX41xX73xX40xX74xX40xX40xXex12426xX40dxX81xX41xX41xX5xX41xXc6x1307axXbxX16x12077xX69xX9xX40xX40xX395xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX3xX25xXexX3xX22xXdxX2axXexX3xX4xX1xX2fxX3xX22xX6xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX1exX3fxX40xX41xXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX37xXdxX55xX55xX5xX10xXaxX3xX22xX2fxX69xX55xX10xX69xX9xXaxX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX69xX12xX0xXexX69xX12xX0xXexX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2fxX15xXaxX12xXcxXdxX36xX37xX3xXb1xX25xX4xX1xX3xX3dxX1exX3fxX40xX41xXc3xX62xX74xX3xXdcxXdxXdexXexX3xX1b4xX6xX37xXc6xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX69xX12xX0xX43xXexX22xX2fxX55xX33xX12xX0xX43xXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX2fxX55xX33xXaxX12xX1dexX2caxX3xXexX89xX3xX4xX1xX8dxX4xX3xXexX1xX70xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX22xX6xX15xX3xX22xX6xX33xX3xX35xX36xX37xX66xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX3xX22xX6xX2fxX3xX16x11b87xX37xX225xX3xX1b4xe3edxX37xX3xX69x10e0fxX3xXexX117xX15xX1xX3xX1xX117xX15xX1xX3xXexX1xX183xXdxX3xXexXdxX2axXexX66xX3xXb1xX1xX25xX3xXexX79xf565xX15xX16xX370xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX1xXdxXdexXbxX3xX35xX525xX15xX16xX3xX16xXdx15123xX6xX3xX4xX19xX4xX3xXexX1xX70xX15xX1xX3xXbxX1xX109xX15xX370xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX22xX176xX2fxX3xX35xX176xX37xX3xX1xX125xX1exX3xX4xX109xX15xX66xX3xXb1xX120xX3xXexX1xX1exX125xXexX370xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX66xX3xX69xX6xX3xX35xX6xX66xX3xX19xX15xX1xX3xX7xX19xX15xX16xX370xX3xXexX117xX15xX1xX3xX1xX117xX15xX1xX3xXexX10dxX37xX3xX5xX17axX66xX3xXexX79xX3xXexX79x1611exX15xX16xX3xX4xX3axX6xX3xX22xX11cxX3xX35xX11cxXdxX3xX4xX136xX15xX16xX3xX15xX1xX79xX3xX7xX8dxX4xX3xXb1xX1xff97xX10xX3xX4xX3axX6xX3xX35xX11cxXdxX3xX15xX16xX136xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX1xX6xX37xX3xX16xXdxX6xX3xX1xX1exX170xX15xX3xX5xX1exX33xXdexX15xX3xX22xX6xX33xeff6xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX2fxX55xX33xXaxX12xXcxX69xX36xX15xX3xX4xX293xX3xX7xX5cfxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX22xX176xX2fxX3xX35xX176xX37xX3xX4xX19xX4xX3xX37x1449cxXexX3xX4xX3axX6xX3xX35xX293xX15xX3xX84xX23xX3xX84xX70xX3xX7xX33cxX3xX4xX1xX2e1xX3xX35xX1dfxX2fxX3xX4xX3axX6xX3xX4xX170xXbxX3xXexX69xX36xX15xX66xX3xX7x11c55xX3xX174xX1exX6xX15xX3xX4xX1xX2e1xX3xX1xX1exX33xX3xX7x115c4xX3xX16xXdxX6xX2fxX3xX15xX1xXdxXdexX37xX3xX84xX15exX3xX7xX293xX3xX22xX11cxX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX19xX4xX3xXexX1xX70xX15xX1xX3xXbxX1xX109xX15xX3xXexX69xX79xX14bxX4xX3xX22xX6xX15xX3xX22xX6xX33xX61cxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX2fxX55xX33xXaxX12xXcxX1xX2axX3xX15xX1xX79xX15xX16xX3xXexX69xX79xX14bxX4xX3xXb1xX1xXdxX3xX15xX1xX565xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX2axX4xX3xXexXdxX36xX37xX3xXb1xX25xX4xX1xX3xX35xX525xX15xX16xX3xX5xX2fxX1dfxXexX3xX4xX170xXexX3xX4xX19xX15xX1xX66xX3xX37xX11cxXexX3xX4xX1xXdxX2axX4xX3xX3dxX1exX3fxX40xX41xXc3xX62xX74xX3xX35xX109xX1exX3xXexXdxX36xX15xX3xX15xX1xX125xX15xX3xX15xX1xXdxXdexX37xX3xX84xX15exX3xX22xX6xX33xX3xXexX69xXdxX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xXb1xX1xX25xX3xXexX79xX54bxX15xX16xX3xX35xX101xX3xX4xX170xXexX3xX4xX19xX15xX1xXc6xX3xX3dxX6xX1exX3xX40xX41xX3xXbxX1xX1e2xXexX66xX3xX4xX1xX1exX33xX2axX15xX3xX22xX6xX33xX3xXexX69xXdxX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xXb1xX1xX25xX3xXexX79xX54bxX15xX16xX3xX1xX1dfxX3xX4xX19xX15xX1xX3xX6xX15xX3xXexX2fxX70xX15xXc6xX3xXcxX170xXexX3xX4xX176xX3xX4xX19xX4xX3xXexX1xX70xX15xX1xX3xXbxX1xX109xX15xX3xX4xX104xX3xX37xX653xXexX3xXexX1dfxXdxX3xXbxX1xX286xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX2fxX3xX15xX1xXdxXdexX37xX3xX84xX15exX3xX22xX6xX33xXc6xX3xX3dxX6xX1exX3xXb1xX1xXdxX3xX15xX52axX37xX3xX5xX1dfxXdxX3xX37xX1f2xXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX66xX3xXexX117xX15xX1xX3xX1xX117xX15xX1xX3xXb1xX1xX25xX3xXexX79xX54bxX15xX16xX66xX3xX35xX525xX15xX16xX3xX4xX1xX25xX3xXcxX69xX1exX15xX16xX3xX35xX2fxX70xX15xX3xXexX69xX79xX5cfxX15xX16xX3xX16xXdxX6xX2fxX3xX15xX1xXdxXdexX37xX3xX84xX15exX3xX22xX6xX33xX3xX4xX1xX25xX15xX1xX3xXexX1xX8dxX4xXc6xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX2fxX55xX33xXaxX12xXd6xX6xX15xX3xX22xX6xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX35xX79xX54bxX4xX3xXexX1xX33cxX4xX3xX1xXdxXdexX15xX3xX35xX1e2xX15xX16xX3xX2xX415xX1xX2xX40dxXc6xX3xXdcxX70xX2fxX3xX16xXdxX183xX3xX22xX6xX33xX3xXexX1xX8dxX3xX15xX1xX170xXexX66xX3xX395xX3xX4xX1xXdxX2axX4xX3xX37xX19xX33xX3xX22xX6xX33xX3xX3dxX1exX3fxX40xX41xXc3xX62xX74xX3xX5xX109xX15xX3xX5xX79xX54bxXexX3xX5xXbaxX15xX3xX22xX19xX15xX1xX3xX69xX6xX3xX35xX79xX183xX15xX16xX3xX22xXbaxX15xX16xX66xX3xXexXbaxX15xX16xX3xXexX250xX4xX3xX84xX70xX3xX5xX6xX2fxX3xX84xX1e2xXexX3xX5xX36xX15xX3xX22xX109xX1exX3xXexX69xX183xXdxXc6xX3xX1b4xX1xX565xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX2axX4xX3xXaxX1xX89xX3xX37xX6xX15xX16xX3xX4xX1xX1e2xX6xXaxX3xX55xX79xX14bxXdxX3xX7xX33cxX3xX35xXdxX1b9xX1exX3xXb1xX1xXdxX2caxX15xX3xX4xX3axX6xX3xX4xX19xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXcxX69xX1exX15xX16xX3xX35xX2fxX70xX15xX3xX73xX74xX40xX3xXexX1xX33cxX4xX3xX1xXdxXdexX15xX3xXexX1xX1exX109xX15xX3xXexX1xX15exX4xX3xX4xX19xX4xX3xX22xX70xXdxX3xX22xX6xX33xX3xX35xX36xX37xX3xXexX1xX10xX2fxX3xXb1xX2axX3xX1xX2fxX1dfxX4xX1xX3xX35xX101xX3xX35xX1b9xX3xX69xX6xXc6xXc6xXc6xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX2fxX55xX33xXaxX12xX1b4xX16xX6xX33xX3xXb1xX1xXdxX3xX37xX19xX33xX3xX22xX6xX33xX3xX3dxX1exX40xX41xXc3xX62xX74xX3xXb1xX2axXexX3xXexX1xX1e2xX4xX3xX4xX1xX1exX33xX2axX15xX3xX22xX6xX33xX66xX3xX5xXbaxX15xX3xX22xX19xX15xX1xX3xX84xX1b9xX3xXb1xX1xX1exX3xX15xX1xX70xX3xX84xX286xX37xX66xX3xX35xX11cxXdxX3xX15xX16xX136xX3xXb1xX120xX3xXexX1xX1exX125xXexX3xX1xX70xX15xX16xX3xXb1xX1xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX104xX15xX16xX3xXexXdxX2axXbxX3xXexX1xX1exX3xX37xX19xX33xX3xX22xX6xX33xX66xX3xX15xX16xX1xX10xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX176xX15xX3xX19xX15xX1xX3xX84xX1b9xX3xXexX117xX15xX1xX3xXexX69xX1dfxX15xX16xX3xXb1xX120xX3xXexX1xX1exX125xXexX3xX84xX70xX3xXb1xX23xXbxX3xXexX1xX183xXdxX3xX1xXdxXdexX1exX3xX4xX1xX2e1xX15xX1xX3xXb1xX1xX25xX3xXexX70xXdxX66xX3xX22xX176xX2fxX3xX35xX176xX37xX3xXexX250xXexX3xX15xX1xX170xXexX3xX4xX1xX2fxX3xX15xX1xX565xX15xX16xX3xX4xX1xX1exX33xX2axX15xX3xX22xX6xX33xX3xXexXdxX2axXbxX3xXexX1xX10xX2fxXc6xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX2fxX55xX33xXaxX12xXcxX1xX70xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX3axX6xX3xX22xX6xX15xX3xX22xX6xX33xX3xXexXdxX2axXbxX3xXexX15exX4xX3xXb1xX1x12187xX15xX16xX3xX35xX23xX15xX1xX3xXb1xX1xX176xX3xX15xXbaxX15xX16xX3xX5xX70xX37xX3xX4xX1xX3axX3xX84xX136xX3xXb1xX1xX25xX3xXexX69xX6xX15xX16xX3xX22xX23xX3xXb1xX120xX3xXexX1xX1exX125xXexX3xX4xX3axX6xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX11cxX66xX3xX4xX1xXdxX2axX15xX3xX7xX67exX3xXexX2fxX70xX15xX3xXcxX69xX1exX15xX16xX3xX35xX2fxX70xX15xX370xX3xX35xX653xX4xX3xX22xXdxXdexXexX3xX5xX70xX3xX15xXbaxX15xX16xX3xX5xX33cxX4xX66xX3xXexX69xX117xX15xX1xX3xX35xX11cxX3xX4xX3axX6xX3xX35xX11cxXdxX3xX15xX16xX136xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX84xX70xX3xXb1xX2axXexX3xX174xX1exX176xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xXexX89xX3xX4xX1xX8dxX4xX3xX1xX1exX170xX15xX3xX5xX1exX33xXdexX15xX3xX4xX1xXdxX2axX15xX3xX35xX170xX1exX3xX4xX3axX6xX3xXcxX69xX1exX15xX16xX3xX35xX2fxX70xX15xX3xXexX69xX2fxX15xX16xX3xXexX1xX183xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX174xX1exX6xXc6xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX2fxX55xX33xXaxX12xX1dexX10dxX33xX3xX4xX136xX15xX16xX3xX5xX70xX3xX35xX11cxX15xX16xX3xX5xX33cxX4xX3xX35xX2caxX3xXexX1xX183xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX14bxXdxX3xXcxX69xX1exX15xX16xX3xX35xX2fxX70xX15xX3xX73xX74xX40xX66xX3xX3dxX79xX3xX35xX2fxX70xX15xX3xX40xX81xX2xX3xXexXdxX2axXbxX3xXexX15exX4xX3xXexX1xX33cxX4xX3xX1xXdxXdexX15xX3xXexX1xX52axX15xX16xX3xX5xX54bxXdxX3xX15xX1xXdxXdexX37xX3xX84xX15exX3xX1xX1exX170xX15xX3xX5xX1exX33xXdexX15xX66xX3xX7xX161xX15xX3xX7xX70xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX2axX15xX3xX35xX170xX1exX66xX3xX174xX1exX176xX15xX3xX5xX17axX3xX84xX565xX15xX16xX3xX4xX1xX52axX4xX3xX84xX17dxX15xX16xX3xXexX69xX183xXdxX3xXexX1xXdxX36xX15xX16xX3xX5xXdxX36xX15xX16xX3xX4xX3axX6xX3xXcxX89xX3xX174xX1exX250xX4xXc6xX0xX43xXbxX12xX0xX55xXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xX69xX10xX5xX6xXexX10xX55xXaxX12xX0xX1exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3fxXexX1xX1exX37xX22xX3fxX6xX15xX55xX3fxX7xX6xXbxX2fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3dxX1exX3fxX40xX41xXc3xX62xX74xX3xXdcxXdxXdexXexX3xX1b4xX6xX37xX3xX5xX109xX15xX3xX35xX109xX1exX3xX37xX6xX15xX16xX3xXexX36xX15xX3xX5xf137xX6xX3xf8f7xX3fxX81xX81xX3xXexX69xX33cxX4xX3xX4xX1xXdxX2axX15xXaxX3xX1xX69xX10x1107cxX9xXaxX43xX84xX1exX3fxXb1xX1xXdxX43xX7xX1exX3fxX40xX41xX37xXb1xX74xX3fxX84xXdxX10xXexX3fxX15xX6xX37xX3fxX5xX6xX15xX3fxX55xX6xX1exX3fxX37xX6xX15xX16xX3fxXexX10xX15xX3fxX5xX1exX6xX3fxX69xX3fxX81xX81xX3fxXexX69xX1exX4xX3fxX4xX1xXdxX10xX15xX43xX2xX3a6xX2xX2xX73xX3a6xXc6xX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX16xX3xX7xX69xX4xX9xXaxX43xX37xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX74xX41xX43xX15xX10xX38exX7xX43xX2xX415xX40xX415xX43xX2xX40xX395xX55xX74xX2xX41xX2xX41xX395xX40dxXexX73xX40dxX415xX395xX5xX2xX41xXc6xX41dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX3xX25xXexX3xX22xXdxX2axXexX3xX4xX1xX2fxX3xX22xX6xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX1exX3fxX40xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX84xX12xX0xX7xXexX69xX2fxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3dxX1exX3fxX40xX41xXc3xX62xX74xX3xXdcxXdxXdexXexX3xX1b4xX6xX37xX3xX5xX109xX15xX3xX35xX109xX1exX3xX37xX6xX15xX16xX3xXexX36xX15xX3xX5xXcf7xX6xX3xXcfaxX3fxX81xX81xX3xXexX69xX33cxX4xX3xX4xX1xXdxX2axX15xXaxX3xX1xX69xX10xXd0exX9xXaxX43xX84xX1exX3fxXb1xX1xXdxX43xX7xX1exX3fxX40xX41xX37xXb1xX74xX3fxX84xXdxX10xXexX3fxX15xX6xX37xX3fxX5xX6xX15xX3fxX55xX6xX1exX3fxX37xX6xX15xX16xX3fxXexX10xX15xX3fxX5xX1exX6xX3fxX69xX3fxX81xX81xX3fxXexX69xX1exX4xX3fxX4xX1xXdxX10xX15xX43xX2xX3a6xX2xX2xX73xX3a6xXc6xX1xXexX37xXaxX12xX3dxX1exX3fxX40xX41xXc3xX62xX74xX3xXdcxXdxXdexXexX3xX1b4xX6xX37xX3xX5xX109xX15xX3xX35xX109xX1exX3xX37xX6xX15xX16xX3xXexX36xX15xX3xX5xXcf7xX6xX3xXcfaxX3fxX81xX81xX3xXexX69xX33cxX4xX3xX4xX1xXdxX2axX15xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX69xX2fxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX62xX36xX15xX1xX3xXcxX69xX1exX33xX1b9xX15xX3xX1xX117xX15xX1xX3xX65xX1exX250xX4xX3xXbxX1xX286xX15xX16xX3xXdcxXdxXdexXexX3xX1b4xX6xX37xX3xX84xX85xX6xX3xXbxX1xX19xXexX3xX7xX104xX15xX16xX3xXbxX1xX104xX15xX16xX3xX7xX33cxX3xX16xX1xXdxX3xX5xX1dfxXdxX3xX1xX2fxX1dfxXexX3xX35xX11cxX15xX16xX3xX1xX1exX170xX15xX3xX5xX1exX33xXdexX15xX3xX4xX1xX1exX33xX2caxX15xX3xXexX69xX1dfxX15xX16xX3xXexX1xX19xXdxX3xX22xX19xX2fxX3xX35xX11cxX15xX16xX3xXexXdxX36xX37xX3xXb1xX25xX4xX1xX3xXbxX1xX286xX15xX16xX3xXb1xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1dfxXdxX3xXcxX69xX1exX15xX16xX3xX35xX2fxX70xX15xX3xX73xX40xX40dxXc6xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX84xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax13577xX15xX1xX225xX3xXc3xX19xX33xX3xX22xX6xX33xX3xXexXdxX36xX37xX3xXb1xX25xX4xX1xX3xX3dxX1exX3fxX40xX41xX3xX4xX3axX6xX3xX1b4xX16xX6xX3xX15xX16xX1exX33xX3xX1xXdxX2caxX37xX3xX84xX70xX3xX5xX54bxXdxX3xX1xX1dfxXdxX3xX15xX1xX79xX3xXexX1xX2axX3xX15xX70xX2fxXaxX3xX1xX69xX10xXd0exX9xXaxX43xX84xX1exX3fxXb1xX1xXdxX43xX6xX15xX1xX3fxX37xX6xX33xX3fxX22xX6xX33xX3fxXexXdxX10xX37xX3fxXb1xXdxX4xX1xX3fxX7xX1exX3fxX40xX41xX3fxX4xX1exX6xX3fxX15xX16xX6xX3fxX15xX16xX1exX33xX3fxX1xXdxX10xX37xX3fxX84xX6xX3fxX5xX2fxXdxX3fxX1xX6xXdxX3fxX15xX1xX1exX3fxXexX1xX10xX3fxX15xX6xX2fxX43xX2xX40dxX415xX81xX415xX2xXc6xX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX16xX3xX7xX69xX4xX9xXaxX43xX37xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX74xX41xX43xX15xX10xX38exX7xX43xX2xX415xX40xX41xX43xX2xX41xX40dxX55xX41xX2xX74xX74xX3a6xX2xX74xXexX73xX74xX74xX40dxX5xX40dxXc6xX41dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX3xX25xXexX3xX22xXdxX2axXexX3xX4xX1xX2fxX3xX22xX6xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX1exX3fxX40xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX84xX12xX0xX7xXexX69xX2fxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf7dxX15xX1xX225xX3xXc3xX19xX33xX3xX22xX6xX33xX3xXexXdxX36xX37xX3xXb1xX25xX4xX1xX3xX3dxX1exX3fxX40xX41xX3xX4xX3axX6xX3xX1b4xX16xX6xX3xX15xX16xX1exX33xX3xX1xXdxX2caxX37xX3xX84xX70xX3xX5xX54bxXdxX3xX1xX1dfxXdxX3xX15xX1xX79xX3xXexX1xX2axX3xX15xX70xX2fxXaxX3xX1xX69xX10xXd0exX9xXaxX43xX84xX1exX3fxXb1xX1xXdxX43xX6xX15xX1xX3fxX37xX6xX33xX3fxX22xX6xX33xX3fxXexXdxX10xX37xX3fxXb1xXdxX4xX1xX3fxX7xX1exX3fxX40xX41xX3fxX4xX1exX6xX3fxX15xX16xX6xX3fxX15xX16xX1exX33xX3fxX1xXdxX10xX37xX3fxX84xX6xX3fxX5xX2fxXdxX3fxX1xX6xXdxX3fxX15xX1xX1exX3fxXexX1xX10xX3fxX15xX6xX2fxX43xX2xX40dxX415xX81xX415xX2xXc6xX1xXexX37xXaxX12xXf7dxX15xX1xX225xX3xXc3xX19xX33xX3xX22xX6xX33xX3xXexXdxX36xX37xX3xXb1xX25xX4xX1xX3xX3dxX1exX3fxX40xX41xX3xX4xX3axX6xX3xX1b4xX16xX6xX3xX15xX16xX1exX33xX3xX1xXdxX2caxX37xX3xX84xX70xX3xX5xX54bxXdxX3xX1xX1dfxXdxX3xX15xX1xX79xX3xXexX1xX2axX3xX15xX70xX2fxX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX69xX2fxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xXcxXdxX36xX37xX3xXb1xX25xX4xX1xX3xX3dxX1exX3fxX40xX41xX3xX35xX79xX54bxX4xX3xX4xX176xXdxX3xXexXdxX2axX15xX3xX35xX19xX15xX16xX3xXb1xX2caxX3xXexX85xX3xX4xX1xXdxX2axX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX293xX3xX35xX11cxX4xX3xX35xX19xX2fxX3xX3dxX1exX3fxX74xX81xXc6xX3xX52xXdxXdexX15xX3xX3dxX1exX3fxX40xX41xX3xX84x120eexX15xX3xX5xX70xX3xX84xX136xX3xXb1xX1xX25xX3xX5xX54bxXdxX3xX1xX1dfxXdxX3xXexX69xX2fxX15xX16xX3xXb1xX1xX2fxX3xX37xX19xX33xX3xX22xX6xX33xX3xX4xX1xXdxX2axX15xX3xX35xX170xX1exX3xX4xX3axX6xX3xXb1xX1xX14xX15xX16xX3xX174xX1exX10dxX15xX3xX1b4xX16xX6xXc6xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX84xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX43xX1exX5xX12xX0xX55xXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX69xXaxX12xX0xX43xX55xXdxX84xX12xX0xX43xX55xXdxX84xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX2fxX1exX69xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xX1dexX170xXexX3xXdcxXdxXdexXexX0xX43xXbxX12