Ngôi nhà sở hữu nhiều màu sắc như một bức tranh
Vốn là người đam mê vẽ nên khi trang trí cho ngôi nhà, nữ họa sĩ trẻ trang trí với màu sắc vui tươi tạo ra một không gian cá tính.
c94ex10091xdfd2xf54cxfda1x126e4x13b86x11a7exd9c0xX7x14fc9x14507x15e6cxf1bdxf391x115c3xX5xe473xXax12da0xe4d6x154e2x110c6xXdxX3x1032axX1x101eexX3xX7x16045xX3xX1xef4cxefb7xX3xX18xX1xXdxcde5xX21xX3x15504xX1axX21xX3xX7x13b1exX4xX3xX18xX1x11c6exX3xX29x16906xXexX3x1305cx12f54xX4xX3xXex11bb9xX6xX18xX1xX0xfe15xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12c0bxX10xX6x14b22xXaxX12xfa11x16f2dxX18xX3xX5xX1axX3xX18xX14xX33xeb5bxXdxX3x15b59xX6xX29xX3xX29x14238xX3xe2fdxcf88xX3xX18xX6axX18xX3xf0b4xX1xXdxX3xXexX3exX6xX18xX14xX3xXexX3ex16e71xX3xX4xX1x11251xX3xX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1ax1551fxX3xX18xX20xX3xX1x12b0exX6xX3xX7xe2c8xX3xXexX3ex11b55xX3xXexX3exX6xX18xX14xX3xXexX3exX7fxX3xX6cx15b8exXdxX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX6cxX21xXdxX3xXexX33xf6fdxXdxX3xXex1525dxX83xX3xX3exX6xX3xX29xX36xXexX3xX73xX1xX15xX18xX14xX3xX14xXdxX6xX18xX3xX4x13cd2xX3xXexX7fxX18xX1x10183xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx136c6xX10xX18xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7xee2axXbxX1xX83xXexX83xXaxX3xX7xXexde77xX5xX10xX9xXax15d86xXdxX55xXexX1x12550xX3x102c4xX2x1497axXbx166c5x11e8cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX114xX3x166c1x149f2xdca2xXbxX11axX11bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX1x1054bxX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd9xX39xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd9xX6cxX18xX43xX18xX10xX10fxX7xX43xX2xX127xX125xfcf2xX43xX2x16546xX125xX55xX116xX126xX116xX125xX125xX118x16aedxXexX18dxX18axX18axX18axX18dxX5xX126xXd9x122f2xXbxX14xce4bxX3exX9xX127xX127xX118xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xXaxX3xX55xX6xXexX6xX100xXbxX1xX83xXexX83xX100xX83xX3exXdxX14xXdxX18xX6xX5xX100xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX114xX43xX43xXdxX29xX6xX14xX10xX7xXd9xX6cxX83xX6cxXd9xX6cxX18xX43xX21xXbxX5xX83xX6xX55xX10xX55xX43xX73xX3exX39xX196xX7xX5xX118xX1xX3exX10fxX21xX5xX10axX196xX21x11bebxX6cxX10xX21xX73xX14xX43x15ed5xX126xX2xX127x13378xX2xX2xX233xX22fxX116xX43xX52xX233xX18xX1xX233xX2xX233x1091cx158c2xf75fx11d93xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX12x1021dxX1x14d66xX18xX14xX3xX73xX1xXd3xX4xX1xX3xX65xX33x14c96xX4xX3xX7xX2exXbxX3xX11ax163cfxXbxX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX18xX14xX1x14c2fxX3xXexX1xX21x1271axXexX3xX6cxXa8xXdxX3xX18xX1xX20xX18xX14xX3xX39x12870xX18xX14xX3xX29xX1axX21xX3xXexfc80xX3xX18xX1xXdxX6axX18xX3xX18xX1xf831xXexX3xX14x1275dxX29xX3xX11axX6xX18xX1xX3xX5xXd3xX8dxX3xX11axX6xX18xX1xX3xX55xX33xXb9xX18xX14xX8dxX3xXexX7fxX29xX3xXexX1xe761xX29x1063exX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1595bxX83xX55xX10axXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7xX100xXbxX1xX83xXexX83xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX1xX165xX18xX1xX3xX22fxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd9xX39xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd9xX6cxX18xX43xX18xX10xX10fxX7xX43xX2xX127xX125xX18axX43xX2xX18dxX125xX55xX116xX126xX116xX125xX116xX2xX22fxXexX196xX127xX127xX118xX5xX2xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xXaxX3xX55xX6xXexX6xX100xXbxX1xX83xXexX83xX100xX83xX3exXdxX14xXdxX18xX6xX5xX100xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX114xX43xX43xXdxX29xX6xX14xX10xX7xXd9xX6cxX83xX6cxXd9xX6cxX18xX43xX21xXbxX5xX83xX6xX55xX10xX55xX43xX73xX3exX39xX196xX7xX5xX118xX1xX3exX10fxX21xX5xX10axX196xX21xX228xX6cxX10xX21xX73xX14xX43xX22fxX126xX2xX127xX233xX2xX2xX233xX22fxX116xX43xX52xX233xX18xX1xX233xX22fxX233xX265xX242xX241xX265xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX12xXe9xXbdxX18xX1xX3xXbxX1xX267xX18xX14xX3x1446dxX18xX3xX5xX1axX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX1xX83xX6xX3xX5xXd3xX3xX6cxX1axX3xX4x13964xX10axX3xX4xX59xXdxXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX83xX55xX10axXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7xX100xXbxX1xX83xXexX83xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX1xX165xX18xX1xX3xX18dxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd9xX39xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd9xX6cxX18xX43xX18xX10xX10fxX7xX43xX2xX127xX125xX18axX43xX2xX18dxX125xX55xX116xX126xX116xX125xX116xX2xX22fxXexX116xX126xX118xX118xX5xX22fxXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xXaxX3xX55xX6xXexX6xX100xXbxX1xX83xXexX83xX100xX83xX3exXdxX14xXdxX18xX6xX5xX100xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX114xX43xX43xXdxX29xX6xX14xX10xX7xXd9xX6cxX83xX6cxXd9xX6cxX18xX43xX21xXbxX5xX83xX6xX55xX10xX55xX43xX73xX3exX39xX196xX7xX5xX118xX1xX3exX10fxX21xX5xX10axX196xX21xX228xX6cxX10xX21xX73xX14xX43xX22fxX126xX2xX127xX233xX2xX2xX233xX22fxX116xX43xX52xX233xX18xX1xX233xX18dxX233xX241xda6fxf19cx11a6exXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX12xfbd0xX18xX1xX3xX7xXd3xX18xX14xX3xXexec84xX3xX4x15695xX6xX3xX14xXdx14f0bxXbxX3xX4xX1xX83xX3xX6cxXdxX293xX4xX3xXexX3exX6xX18xX14xX3xXexX3exX7fxX3xX18xX36xXdxX3xXexX1xX2b9xXexX3xX39xX6axX18xX3xXexX3exX83xX18xX14xX3xXexX1xX6axX29xX3xXbxX1x10045xX18xX3xX18x10556xXdxX3xX39xX298xXexXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX83xX55xX10axXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7xX100xXbxX1xX83xXexX83xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX1xX165xX18xX1xX3xX125xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd9xX39xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd9xX6cxX18xX43xX18xX10xX10fxX7xX43xX2xX127xX125xX18axX43xX2xX18dxX125xX55xX116xX126xX116xX125xX116xX2xX22fxXexX127xX2xX196xX116xX5xX18dxXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xXaxX3xX55xX6xXexX6xX100xXbxX1xX83xXexX83xX100xX83xX3exXdxX14xXdxX18xX6xX5xX100xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX114xX43xX43xXdxX29xX6xX14xX10xX7xXd9xX6cxX83xX6cxXd9xX6cxX18xX43xX21xXbxX5xX83xX6xX55xX10xX55xX43xX73xX3exX39xX196xX7xX5xX118xX1xX3exX10fxX21xX5xX10axX196xX21xX228xX6cxX10xX21xX73xX14xX43xX22fxX126xX2xX127xX233xX2xX2xX233xX22fxX116xX43xX52xX233xX18xX1xX233xX125xX233xX5a7x1317dxX244x11e32xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX12xXe9xX465xX10axX3xXexX3exX6xX18xX14xX3xXexX3exX7fxX3xXexX3exX6axX18xX3xX39xX1axX18xX3xX1xX267xX6xX3xX5xX2dbxX18xX3xX6cxX1axX83xX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xXexX33xX62xX18xX14xX3xX73xX1xXdxX27bxX18xX3xX18xX14xX33xX62xXdxX3xXexX6xX3xX73xX1x108bfxX3xXbxX1xX465xX18xX3xX39xXdxX293xXexX3xX65xX465xX21xX3xX5xX1axX3xX4xX465xX10axX3xXexX1xX298xXexX3xX65xX465xX21xX3xX5xX1axX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX6cxX6dxXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX83xX55xX10axXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7xX100xXbxX1xX83xXexX83xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX1xX165xX18xX1xX3xX118xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd9xX39xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd9xX6cxX18xX43xX18xX10xX10fxX7xX43xX2xX127xX125xX18axX43xX2xX18dxX125xX55xX116xX126xX116xX125xX116xX2xX22fxXexX196xX118xX2xX127xX5xX125xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xXaxX3xX55xX6xXexX6xX100xXbxX1xX83xXexX83xX100xX83xX3exXdxX14xXdxX18xX6xX5xX100xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX114xX43xX43xXdxX29xX6xX14xX10xX7xXd9xX6cxX83xX6cxXd9xX6cxX18xX43xX21xXbxX5xX83xX6xX55xX10xX55xX43xX73xX3exX39xX196xX7xX5xX118xX1xX3exX10fxX21xX5xX10axX196xX21xX228xX6cxX10xX21xX73xX14xX43xX22fxX126xX2xX127xX233xX2xX2xX233xX22fxX116xX43xX52xX233xX18xX1xX233xX118xX233xX52xX243x11fc9xX5a8xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX12xe83bxX2a6xX83xX3xX6cxX1axX3xXex11db8xX3xX39xX27bxXbxX3xX29xX1axX21xX3xX11axX6xX18xX1xX3xX18xX14xX93xX4xX3xX39xX7fxX4xX1xX3xX29xXa8xXdxX3xX5xXbdxXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX83xX55xX10axXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7xX100xXbxX1xX83xXexX83xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX1xX165xX18xX1xX3xX116xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd9xX39xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd9xX6cxX18xX43xX18xX10xX10fxX7xX43xX2xX127xX125xX18axX43xX2xX18dxX125xX55xX116xX126xX116xX125xX116xX2xX22fxXexX196xX116xX125xX127xX5xX118xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xXaxX3xX55xX6xXexX6xX100xXbxX1xX83xXexX83xX100xX83xX3exXdxX14xXdxX18xX6xX5xX100xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX114xX43xX43xXdxX29xX6xX14xX10xX7xXd9xX6cxX83xX6cxXd9xX6cxX18xX43xX21xXbxX5xX83xX6xX55xX10xX55xX43xX73xX3exX39xX196xX7xX5xX118xX1xX3exX10fxX21xX5xX10axX196xX21xX228xX6cxX10xX21xX73xX14xX43xX22fxX126xX2xX127xX233xX2xX2xX233xX22fxX116xX43xX52xX233xX18xX1xX233xX116xX233xX91exX52xX752x15ef4xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX12x152fcx10f89xXexX3xX39xX1axX18xX3xX65xX2a6xX83xX3xX39xeb0fxX18xX14xX3xX65xXd3xX8dxX3xX14xX2exX18xX3xXexX1xX6axX29xX3xX29xXac6xXexX3xX14x12fd3xX3xX73x15135xX83xX3xX55xX1axXdxX3xX14xXdxX5dbxXbxX3xXbxX1xX465xX18xX3xX39xXdxX293xXexX3xX73xX1xX21xX3xX6cxX2afxX4xX3xX446xX18xX3xX7xXd3xX18xX14xX3xX6cxXa8xXdxX3xX73xX1xX21xX3xX4xX1xX21x14f06xX18xX3xX39x16780xX3xXexX1xX3axX4xX3xX446xX18xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX83xX55xX10axXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7xX100xXbxX1xX83xXexX83xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX1xX165xX18xX1xX3xX18axXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd9xX39xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd9xX6cxX18xX43xX18xX10xX10fxX7xX43xX2xX127xX125xX18axX43xX2xX18dxX125xX55xX116xX126xX116xX125xX116xX2xX22fxXexX2xX196xX18dxX196xX5xX116xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xXaxX3xX55xX6xXexX6xX100xXbxX1xX83xXexX83xX100xX83xX3exXdxX14xXdxX18xX6xX5xX100xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX114xX43xX43xXdxX29xX6xX14xX10xX7xXd9xX6cxX83xX6cxXd9xX6cxX18xX43xX21xXbxX5xX83xX6xX55xX10xX55xX43xX73xX3exX39xX196xX7xX5xX118xX1xX3exX10fxX21xX5xX10axX196xX21xX228xX6cxX10xX21xX73xX14xX43xX22fxX126xX2xX127xX233xX2xX2xX233xX22fxX116xX43xX52xX233xX18xX1xX233xX18axX233xX13xXcx15a82xX52xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX12xXcxX33xX62xX18xX14xX3xX18xX1xX1axX3xX39xX27bxXbxX3xX29xX1axX21xX3xX11axXd3xX29xX3xX18xX1xXbdxXexX8dxX3xX65xX59xXdxX3xX5xX298xXbxX3xX6cxXa8xXdxX3xXexX948xX3xX39xX27bxXbxX3xX65xX298xX29xX3xX29xX1axX21xX3xX39xX6axX18xX3xX55xX33xXa8xXdxXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX83xX55xX10axXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7xX100xXbxX1xX83xXexX83xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX1xX165xX18xX1xX3xX196xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd9xX39xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd9xX6cxX18xX43xX18xX10xX10fxX7xX43xX2xX127xX125xX18axX43xX2xX18dxX125xX55xX116xX126xX116xX125xX116xX2xX22fxXexX116xX196xX116xX116xX5xX18axXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xXaxX3xX55xX6xXexX6xX100xXbxX1xX83xXexX83xX100xX83xX3exXdxX14xXdxX18xX6xX5xX100xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX114xX43xX43xXdxX29xX6xX14xX10xX7xXd9xX6cxX83xX6cxXd9xX6cxX18xX43xX21xXbxX5xX83xX6xX55xX10xX55xX43xX73xX3exX39xX196xX7xX5xX118xX1xX3exX10fxX21xX5xX10axX196xX21xX228xX6cxX10xX21xX73xX14xX43xX22fxX126xX2xX127xX233xX2xX2xX233xX22fxX116xX43xX52xX233xX18xX1xX233xX196xX233xX52xX241xX265xX241xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX12xXcxX33xX62xX18xX14xX3xX29xX1axX21xX3xX11axX6xX18xX1xX3xXexXdxX27bxXbxX3xXex11792xX4xX3xX65xX33xX273xX4xX3xXexX165xX29xX3xXexX1xX2b9xX10axX3xXexX3exX83xX18xX14xX3xX14xX7b7xX4xX3xX65xX93xX4xX3xX7xXd3xX4xX1xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX83xX55xX10axXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7xX100xXbxX1xX83xXexX83xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX1xX165xX18xX1xX3xX127xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd9xX39xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd9xX6cxX18xX43xX18xX10xX10fxX7xX43xX2xX127xX125xX18axX43xX2xX18dxX125xX55xX116xX126xX116xX125xX116xX2xX22fxXexX116xX2xX118xX116xX5xX196xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xXaxX3xX55xX6xXexX6xX100xXbxX1xX83xXexX83xX100xX83xX3exXdxX14xXdxX18xX6xX5xX100xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX114xX43xX43xXdxX29xX6xX14xX10xX7xXd9xX6cxX83xX6cxXd9xX6cxX18xX43xX21xXbxX5xX83xX6xX55xX10xX55xX43xX73xX3exX39xX196xX7xX5xX118xX1xX3exX10fxX21xX5xX10axX196xX21xX228xX6cxX10xX21xX73xX14xX43xX22fxX126xX2xX127xX233xX2xX2xX233xX22fxX116xX43xX52xX233xX18xX1xX233xX127xX233xX13xd94fxX13x165a1xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX12xX243x16287xX29xX3xX4xX5d6xX6xX3xX29xX1axX21xX3xX6cxX1axX18xX14xX3xXexX33xXb9xX18xX14xX3xXbxX1xX2a6xX18xX3xX11axX21xX59xX18xX14xX3xX73xX1xX21xX3xX6cxX2afxX4xX3xX1xX2bdxX3xX39xXb9xXdxX3xXexX3exX83xX18xX14xX3xX18xX1xX1axXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX83xX55xX10axXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7xX100xXbxX1xX83xXexX83xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX1xX165xX18xX1xX3xX2xX126xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd9xX39xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd9xX6cxX18xX43xX18xX10xX10fxX7xX43xX2xX127xX125xX18axX43xX2xX18dxX125xX55xX116xX126xX116xX125xX116xX2xX22fxXexX22fxX118xX196xX18dxX5xX127xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xXaxX3xX55xX6xXexX6xX100xXbxX1xX83xXexX83xX100xX83xX3exXdxX14xXdxX18xX6xX5xX100xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX114xX43xX43xXdxX29xX6xX14xX10xX7xXd9xX6cxX83xX6cxXd9xX6cxX18xX43xX21xXbxX5xX83xX6xX55xX10xX55xX43xX73xX3exX39xX196xX7xX5xX118xX1xX3exX10fxX21xX5xX10axX196xX21xX228xX6cxX10xX21xX73xX14xX43xX22fxX126xX2xX127xX233xX2xX2xX233xX22fxX116xX43xX52xX233xX18xX1xX233xX2xX126xX233xX5a6xX242xXe9xXac5xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX12xXac5xX36xXexX3xX65xX60bxX21xX3xX14xXdxX33xX62xX18xX14xX3xX14xXdxX2a6xX3xX55xX6xX8dxX3xX18xX14xX33xX273xX4xX3xX6cxXa8xXdxX3xXexX15xX18xX14xX3xX29xX1axX21xX3xX7xXb9xX18xX3xX29xXd3xXexX3xX29xX9bxX3xX39xX6axX18xX3xXexX3exX6axX18xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX83xX55xX10axXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7xX100xXbxX1xX83xXexX83xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX1xX165xX18xX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd9xX39xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd9xX6cxX18xX43xX18xX10xX10fxX7xX43xX2xX127xX125xX18axX43xX2xX18dxX125xX55xX116xX126xX116xX125xX116xX2xX22fxXexX196xX126xX2xX127xX5xX2xX126xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xXaxX3xX55xX6xXexX6xX100xXbxX1xX83xXexX83xX100xX83xX3exXdxX14xXdxX18xX6xX5xX100xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX114xX43xX43xXdxX29xX6xX14xX10xX7xXd9xX6cxX83xX6cxXd9xX6cxX18xX43xX21xXbxX5xX83xX6xX55xX10xX55xX43xX73xX3exX39xX196xX7xX5xX118xX1xX3exX10fxX21xX5xX10axX196xX21xX228xX6cxX10xX21xX73xX14xX43xX22fxX126xX2xX127xX233xX2xX2xX233xX22fxX116xX43xX52xX233xX18xX1xX233xX2xX2xX233xX5a8xX241xXcx14ef5xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX12xX265xX1xX267xX18xX14xX3xX18xX14xX948xX3xX4xX1xX7fxX18xX1xX3xX4xX948xX6xX3xX18xX20xX3xX1xX93xX6xX3xX7xX97xX3xX4xX7b7xX3xX29xX36xXexX3xX39xX2a6xX18xX14xX3xX29xX1axX21xX3xX3exX2afxX4xX3xX3ex152f9xX3xX1xXb9xX18xX3xX6cxXa8xXdxX3xX29xX1axX21xX3xX6cxX1axX18xX14xX3xX6cxX1axX3xX18xX465xX21xX3xX14xXae8xXd9xX3xXe9xX465xX10axX3xXexX3exX2bdxX18xX14xX3xXexX3exX83xX18xX14xX3xXbxX1xX267xX18xX14xX8dxX3xXexX3exX2bdxX18xX14xX3xXexX2afxX3xX18xX1xXdxX6axX18xX3xX6cxX1axX3xXbxX1xXd3xXexX3xXexX3exXdxe772xX18xX3xXexX1xX10xX83xX3xX29xX93xXdxX3xX1xX33xXa8xX18xX14xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX83xX55xX10axXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7xX100xXbxX1xX83xXexX83xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX1xX165xX18xX1xX3xX2xX22fxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd9xX39xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd9xX6cxX18xX43xX18xX10xX10fxX7xX43xX2xX127xX125xX18axX43xX2xX18dxX125xX55xX116xX126xX116xX125xX116xX2xX22fxXexX125xX22fxX127xX2xX5xX2xX2xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xXaxX3xX55xX6xXexX6xX100xXbxX1xX83xXexX83xX100xX83xX3exXdxX14xXdxX18xX6xX5xX100xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX114xX43xX43xXdxX29xX6xX14xX10xX7xXd9xX6cxX83xX6cxXd9xX6cxX18xX43xX21xXbxX5xX83xX6xX55xX10xX55xX43xX73xX3exX39xX196xX7xX5xX118xX1xX3exX10fxX21xX5xX10axX196xX21xX228xX6cxX10xX21xX73xX14xX43xX22fxX126xX2xX127xX233xX2xX2xX233xX22fxX116xX43xX52xX233xX18xX1xX233xX2xX22fxX233xX12d1xX750xXf99xX91exXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX12xX2edxX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX18xX14xX1xX293xX3xXexX1xX21xX298xXexX3xX65xX60bxX21xX3xX14xXdxX33xX62xX18xX14xX3xX14xX7b7xXbxX3xXbxX1xX60bxX18xX3xXexX1xX1374xX3xX1xXdxX293xX18xX3xXexX7fxX18xX1xX3xX4xXd3xX4xX1xX3xX4xX948xX6xX3xX18xX14xX33xX62xXdxX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX83xX55xX10axXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7xX100xXbxX1xX83xXexX83xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX1xX165xX18xX1xX3xX2xX18dxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd9xX39xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd9xX6cxX18xX43xX18xX10xX10fxX7xX43xX2xX127xX125xX18axX43xX2xX18dxX125xX55xX116xX126xX116xX125xX116xX2xX22fxXexX22fxX126xX125xX18dxX5xX2xX22fxXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xXaxX3xX55xX6xXexX6xX100xXbxX1xX83xXexX83xX100xX83xX3exXdxX14xXdxX18xX6xX5xX100xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX114xX43xX43xXdxX29xX6xX14xX10xX7xXd9xX6cxX83xX6cxXd9xX6cxX18xX43xX21xXbxX5xX83xX6xX55xX10xX55xX43xX73xX3exX39xX196xX7xX5xX118xX1xX3exX10fxX21xX5xX10axX196xX21xX228xX6cxX10xX21xX73xX14xX43xX22fxX126xX2xX127xX233xX2xX2xX233xX22fxX116xX43xX52xX233xX18xX1xX233xX2xX18dxX233xXaa4xX58xXf99xXcxXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX12xX265xX1xX267xX18xX14xX3xXexX2exX29xX3xX29xX1axX21xX3xXexX3exX2exX18xX14xX3xX6cxX1axX3xX6cxX1axX18xX14xX8dxX3xX3exX36xX18xX14xX3xX3exd3b5xXdxX8dxX3xX73xX1xX15xX18xX14xX3xX73xXaebxX29xX3xXbxX1xX60bxX18xX3xX18xX14xX1xX293xX3xXexX1xX21xX298xXexXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX83xX55xX10axXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7xX100xXbxX1xX83xXexX83xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX1xX165xX18xX1xX3xX2xX125xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd9xX39xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd9xX6cxX18xX43xX18xX10xX10fxX7xX43xX2xX127xX125xX18axX43xX2xX18dxX125xX55xX116xX126xX116xX125xX116xX2xX22fxXexX125xX196xX18dxX196xX5xX2xX18dxXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xXaxX3xX55xX6xXexX6xX100xXbxX1xX83xXexX83xX100xX83xX3exXdxX14xXdxX18xX6xX5xX100xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX114xX43xX43xXdxX29xX6xX14xX10xX7xXd9xX6cxX83xX6cxXd9xX6cxX18xX43xX21xXbxX5xX83xX6xX55xX10xX55xX43xX73xX3exX39xX196xX7xX5xX118xX1xX3exX10fxX21xX5xX10axX196xX21xX228xX6cxX10xX21xX73xX14xX43xX22fxX126xX2xX127xX233xX2xX2xX233xX22fxX116xX43xX52xX233xX18xX1xX233xX2xX125xX233xde23xX13xX242xXe9xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX12xX91exX1axX18xX8dxX3xX73xX293xX3xX5xX1axX29xX3xX39xXad2xX18xX14xX3xX14xXae8xX3xXexXbdxX83xX3xX7xX2afxX3xX5xXdxX6axX18xX3xX73xX27bxXexX3xX14xXdxX20xX6xX3xX18xX36xXdxX3xXexX1xX2b9xXexX3xX6cxX1axX3xXexX1xXdxX27bxXexX3xX73xX27bxXd9xX0xX43xXbxX12xX0xX55xXdxX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xX3exX10xX5xX6xXexX10xX55xXaxX12xX0xX7xXexX3exX83xX18xX14xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX6axX18xX3x12467xX21xX6xX18xX114xX0xX43xX7xXexX3exX83xX18xX14xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX100xXexX1xX21xX29xX39xX100xX6xX18xX55xX100xX7xX6xXbxX83xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX21xX10axX1374xX18xX3xXexX298xXbxX3xX18xX1xX20xX18xX14xX3xX29xX2dbxX21xX3xXbxX1xX267xX18xX14xX3xX3exXdxX6axX18xX14xX3xX6cxX21xXdxX3xX18xX1xX36xX18xX8dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX65xX36xX18xX14xX3xX55xX1axX18xX1xX3xX3exXdxX6axX18xX14xX3xX4xX1xX83xX3xX4xXd3xX4xX3xX39xXbdxX18xX3xXexX3exX9bxX3xXexX21xX60fxXdxX3xXexX10xX10xX18xXaxX3xX1xX3exX10x13432xX9xXaxX43xXbxX1xX83xX18xX14xX100xXexX1xX21xX10axX43xXexX21xX10axX10xX18xX100xXexX6xXbxX100xX18xX1xX21xX18xX14xX100xX29xX6xX21xX100xXbxX1xX83xX18xX14xX100xX3exXdxX10xX18xX14xX100xX6cxX21xXdxX100xX18xX1xX83xX18xX100xX7xXdxX18xX1xX100xX55xX83xX18xX14xX100xX55xX6xX18xX1xX100xX3exXdxX10xX18xX14xX100xX4xX1xX83xX100xX4xX6xX4xX100xX39xX6xX18xX100xXexX3exX10xX100xXexX21xX83xXdxX100xXexX10xX10xX18xX43xX2xX196xX22fxX116xX118xX118xXd9xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX43xX29xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX22fxX126xX43xX18xX10xX10fxX7xX43xX2xX127xX125xX116xX43xX2xX18dxX125xX55xX125xX2xX116xX22fxX18dxX118xX118xXexX18axX116xX2xX18dxX127xX5xX126xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX6cxX12xX0xX7xXexX3exX83xX18xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX21xX10axX1374xX18xX3xXexX298xXbxX3xX18xX1xX20xX18xX14xX3xX29xX2dbxX21xX3xXbxX1xX267xX18xX14xX3xX3exXdxX6axX18xX14xX3xX6cxX21xXdxX3xX18xX1xX36xX18xX8dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX65xX36xX18xX14xX3xX55xX1axX18xX1xX3xX3exXdxX6axX18xX14xX3xX4xX1xX83xX3xX4xXd3xX4xX3xX39xXbdxX18xX3xXexX3exX9bxX3xXexX21xX60fxXdxX3xXexX10xX10xX18xXaxX3xX1xX3exX10xX1937xX9xXaxX43xXbxX1xX83xX18xX14xX100xXexX1xX21xX10axX43xXexX21xX10axX10xX18xX100xXexX6xXbxX100xX18xX1xX21xX18xX14xX100xX29xX6xX21xX100xXbxX1xX83xX18xX14xX100xX3exXdxX10xX18xX14xX100xX6cxX21xXdxX100xX18xX1xX83xX18xX100xX7xXdxX18xX1xX100xX55xX83xX18xX14xX100xX55xX6xX18xX1xX100xX3exXdxX10xX18xX14xX100xX4xX1xX83xX100xX4xX6xX4xX100xX39xX6xX18xX100xXexX3exX10xX100xXexX21xX83xXdxX100xXexX10xX10xX18xX43xX2xX196xX22fxX116xX118xX118xXd9xX1xXexX29xXaxX12xXcxX21xX10axX1374xX18xX3xXexX298xXbxX3xX18xX1xX20xX18xX14xX3xX29xX2dbxX21xX3xXbxX1xX267xX18xX14xX3xX3exXdxX6axX18xX14xX3xX6cxX21xXdxX3xX18xX1xX36xX18xX8dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX65xX36xX18xX14xX3xX55xX1axX18xX1xX3xX3exXdxX6axX18xX14xX3xX4xX1xX83xX3xX4xXd3xX4xX3xX39xXbdxX18xX3xXexX3exX9bxX3xXexX21xX60fxXdxX3xXexX10xX10xX18xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX3exX83xX18xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX265xX1xX267xX18xX14xX3xX3exXdxX6axX18xX14xX3xX73xX1xX15xX18xX14xX3xX4xX1x15463xX3xX5xX1axX3xX18xXb9xXdxX3xX65xX1374xX3xX18xX14xX948xX8dxX3xX1xX93xX4xX3xXexX298xXbxX3xX29xX1axX3xX4xX267xX18xX3xX5xX1axX3xX18xXb9xXdxX3xX4xXd3xX4xX3xX39xXbdxX18xX3xXexX21xX60fxXdxX3xXexX10xX10xX18xX3xXexX1xX1374xX3xX1xXdxX293xX18xX3xX4xXd3xX3xXexX7fxX18xX1xX8dxX3xXexX1axXdxX3xX18xX446xX18xX14xX3xX4xX948xX6xX3xX39xX2a6xX18xX3xXexX1xX465xX18xX3xX29xX165xX18xX1xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX6cxX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3exX6xX18xX14xX3xXexX3exX7fxX3xXbxX1xX267xX18xX14xX3xX18xX14xX948xX3xX29xX1axX21xX3xX65x1258axX3xX55xX1axX18xX1xX3xX4xX1xX83xX3xX18xX14xX33xX62xXdxX3xX18xX446xX18xX14xX3xX65xX36xX18xX14xXaxX3xX1xX3exX10xX1937xX9xXaxX43xXbxX1xX83xX18xX14xX100xXexX1xX21xX10axX43xXexX3exX6xX18xX14xX100xXexX3exXdxX100xXbxX1xX83xX18xX14xX100xX18xX14xX21xX100xX29xX6xX21xX100xX55xX83xX100xX55xX6xX18xX1xX100xX4xX1xX83xX100xX18xX14xX21xX83xXdxX100xX18xX6xX18xX14xX100xX55xX83xX18xX14xX43xX2xX196xX2xX125xX125xX127xXd9xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX43xX29xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX22fxX126xX43xX18xX10xX10fxX7xX43xX2xX127xX125xX18dxX43xX2xX126xX196xX55xX22fxX22fxX22fxX2xX126xX118xX118xXexX118xX126xX196xX5xX18dxX100xX1xXdxX18xX1xX100xX116xX100xX10axX1937xX3exX73xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX6cxX12xX0xX7xXexX3exX83xX18xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3exX6xX18xX14xX3xXexX3exX7fxX3xXbxX1xX267xX18xX14xX3xX18xX14xX948xX3xX29xX1axX21xX3xX65xX1c2axX3xX55xX1axX18xX1xX3xX4xX1xX83xX3xX18xX14xX33xX62xXdxX3xX18xX446xX18xX14xX3xX65xX36xX18xX14xXaxX3xX1xX3exX10xX1937xX9xXaxX43xXbxX1xX83xX18xX14xX100xXexX1xX21xX10axX43xXexX3exX6xX18xX14xX100xXexX3exXdxX100xXbxX1xX83xX18xX14xX100xX18xX14xX21xX100xX29xX6xX21xX100xX55xX83xX100xX55xX6xX18xX1xX100xX4xX1xX83xX100xX18xX14xX21xX83xXdxX100xX18xX6xX18xX14xX100xX55xX83xX18xX14xX43xX2xX196xX2xX125xX125xX127xXd9xX1xXexX29xXaxX12xXcxX3exX6xX18xX14xX3xXexX3exX7fxX3xXbxX1xX267xX18xX14xX3xX18xX14xX948xX3xX29xX1axX21xX3xX65xX1c2axX3xX55xX1axX18xX1xX3xX4xX1xX83xX3xX18xX14xX33xX62xXdxX3xX18xX446xX18xX14xX3xX65xX36xX18xX14xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX3exX83xX18xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xXac5xX1axX21xX3xX65xX1c2axX3xXexX33xX273xX18xX14xX3xXexX3exX33xX18xX14xX3xX4xX1xX83xX3xX7xX2afxX3xX65xX6xX29xX3xX29xX6axXd9xX3xX58xX298xX10axX3xXexXbdxXdxX3xX7xX6xX83xX3xX73xX1xX15xX18xX14xX3xX7xX5d6xX3xX55xXe39xX18xX14xX3xX18xX7b7xX3xX65xX1374xX3xX29xX6xX18xX14xX3xX5xXbdxXdxX3xX7xX2afxX3xX7xX15xXdxX3xX65xX36xX18xX14xX3xX6cxX1axX83xX3xX73xX27bxX3xX1xX83xXbdxX4xX1xX3xXexX3exX6xX18xX14xX3xXexX3exX7fxX3xXbxX1xX267xX18xX14xX3xX18xX14xX948xX3xX4xX948xX6xX3xX39xXbdxX18xX1a3xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX6cxX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3exX6xX18xX14xX3xXexX3exX7fxX3xXbxX1xX267xX18xX14xX3xX73xX1xXd3xX4xX1xX3xX29xX1axX21xX3xX11axX6xX18xX1xX3xX4xX446xX18xX14xX3xXexX3exX1axX18xX3xX7xX3axX4xX3xX7xX59xX18xX14xXaxX3xX1xX3exX10xX1937xX9xXaxX43xXbxX1xX83xX18xX14xX100xXexX1xX21xX10axX43xXexX3exX6xX18xX14xX100xXexX3exXdxX100xXbxX1xX83xX18xX14xX100xX73xX1xX6xX4xX1xX100xX29xX6xX21xX100xX11axX6xX18xX1xX100xX4xX6xX18xX14xX100xXexX3exX6xX18xX100xX7xX21xX4xX100xX7xX83xX18xX14xX43xX2xX196xX126xX196xX22fxX18dxXd9xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX43xX29xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX22fxX126xX43xX18xX10xX10fxX7xX43xX2xX127xX125xX2xX43xX2xX126xX196xX55xX125xX22fxX22fxX125xX18dxX118xX2xXexX2xX126xX22fxX127xX2xX5xX126xXd9xX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX18xX1xXdxX26xX21xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1xX33xX3xX29xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX3exX6xX18xX1xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX6cxX12xX0xX7xXexX3exX83xX18xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3exX6xX18xX14xX3xXexX3exX7fxX3xXbxX1xX267xX18xX14xX3xX73xX1xXd3xX4xX1xX3xX29xX1axX21xX3xX11axX6xX18xX1xX3xX4xX446xX18xX14xX3xXexX3exX1axX18xX3xX7xX3axX4xX3xX7xX59xX18xX14xXaxX3xX1xX3exX10xX1937xX9xXaxX43xXbxX1xX83xX18xX14xX100xXexX1xX21xX10axX43xXexX3exX6xX18xX14xX100xXexX3exXdxX100xXbxX1xX83xX18xX14xX100xX73xX1xX6xX4xX1xX100xX29xX6xX21xX100xX11axX6xX18xX1xX100xX4xX6xX18xX14xX100xXexX3exX6xX18xX100xX7xX21xX4xX100xX7xX83xX18xX14xX43xX2xX196xX126xX196xX22fxX18dxXd9xX1xXexX29xXaxX12xXcxX3exX6xX18xX14xX3xXexX3exX7fxX3xXbxX1xX267xX18xX14xX3xX73xX1xXd3xX4xX1xX3xX29xX1axX21xX3xX11axX6xX18xX1xX3xX4xX446xX18xX14xX3xXexX3exX1axX18xX3xX7xX3axX4xX3xX7xX59xX18xX14xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX3exX83xX18xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xXac5xX1axX21xX3xX11axX6xX18xX1xX3xXexX1xX33xX62xX18xX14xX3xX29xX6xX18xX14xX3x13398xX3xX18xX14xX1xX97xX6xX3xX6cxX26xX3xX18xX446xX18xX14xX3xX5xX33xX273xX18xX14xX3xX14xXdxX5dbxXbxX3xX4xX83xX18xX3xX18xX14xX33xX62xXdxX3xX4xX7b7xX3xX7xX2afxX3xX5xXbdxX4xX3xX189dxX21xX6xX18xX8dxX3xX65xX7b7xX3xX4xdd14xX18xX14xX3xX5xX1axX3xX5xX2095xX3xX55xX83xX3xX29xX1axX21xX3xX7xX2exX4xX3xX18xX1axX10axX3xXexX1xX33xX62xX18xX14xX3xX65xX33xX273xX4xX3xX7xX5d6xX3xX55xXe39xX18xX14xX3xX65xX1374xX3xXexX3exX6xX18xX14xX3xXexX3exX7fxX3xX4xX1xX83xX3xXbxX1xX267xX18xX14xX3xX18xX14xX948xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX6cxX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX43xX21xX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91exX83xX21xX3exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX83xX3xX58xX12d1xX58xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX6cxX12