82 hộ dân TP Hà Tĩnh với 12 năm sống khổ vì... quy hoạch “treo”!
(Baohatinh.vn) - 12 năm qua, 82 hộ dân ở khối phố Linh Tân, phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) phải sống trong cảnh tạm bợ, thấp thỏm lo âu với muôn vàn khó khăn vì quy hoạch “treo”.
d5fax11e03x13b3ax105f6xee99xf49exfd3bx13fc0x1174fxX7x148b6x11abdx126f0x12666x10028x165d7xX5x1453axXaxX3xX7xXex1526cxX5xX10xX9xXaxXexX10xd65fxXex15a4bxX6xX5xXdxee45x14d10xfb31xX3xfbe4x138d1xX7xXexXdx106dexX15x15c3fxXax10c58xf555xdadcxX3xX1xf03exX3x1234bxe8c8xX23xX3xXcxfbbdxX3xeaefx105e4xX3xXcx155a8xX23xX1xX3xe3f7x112f6xXdxX3xX2xX31xX3xX23x1092bx1219exX3xX7x13ec7xX23xX22xX3x10404xX1x163bbxX3xX45x12655x13fcfxX5bxX5bxX3xdc65xX27xX15xX3xX1x13ef6xefeexX4xX1xX3xfdf3xXex10725xX10xX64xd756x1021fxX0x15766xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX10xX6xX36xXaxX2fxX2xX31xX3xX23xX4dxX4exX3xX5fxX27xX6x11bf9xX3xX30xX31xX3xX1xX34xX3xX36xX37xX23xX3xd9ffxX3xX55xX1xX51xXdxX3xXbxX1xX51xX3x145f9xXdxX23xX1xX3xXcxX37xX23xX90xX3xXbxX1x1190dx15edfxX23xX22xX3xXcxX1xX65xX4xX1xX3xXa7xXdxX23xX1xX3x10606xXcxX3bxX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1x1474bxX3xXbxX1x100aaxXdxX3xX7xX51xX23xX22xX3xXexX6bxX64xX23xX22xX3xX4xXd2xX23xX1xX3xXexX65xX4exX3xeabcx168c9xX90xX3xXexX1x11679xXbxX3xXexX1x13a7exX4exX3xX5xX64xX3xX37xX27xX3xX45xX46xXdxX3xX4exX27x11389xX23xX3xX45xX3exX23xX3xX55xX1xe2d1xX3xX55xX1xX4dxX23xX3xX45xX5axX3xX5fxX27xX15xX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX69xXexX6bxX10xX64xX6exX5bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15626xX10xX23xXexX10xX6bxXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX71xX6xXbxXbxX7xX71xX64xXbxX10xX23xX71xX4exX10xX36xXdxX6xX71xXexX1xX27xX4exXe9x166a9xXbxX9xX23xX10xeb55xX7xX71xX2xX30xX2xdfdexX71xX2xf107x111ecxX36xX2xX2xX169x1293cxX169x1394exX30xXex1096axX2xX174xX30xX5xX2xX174xX5bxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exX4xX10xX1exX64xXe9xX26xX10xX4xXexX3xX36xX22xX4exX10xX36xXdxX6xX3xX45xXdxX36xX10xX64xX3xX4exXbxX177xXaxX3xX36xX6xXexX6xX1exXexX15xXbxX10xX9xXaxX45xXdxX36xX10xX64xX71xX4exXbxX177xXaxX3xX36xX6xXexX6xX1exX10xX23xX4xX64xX36xX10xX9xXaxf25cx15470xX5xX22xX5fx10db3xX23xXe9xX23xX172xX30x13c24xX1d1xX31xX3dx107edxX4exX5xX36xX172xX1xX55xX16dxX1cdxX64x10e41xXbxX45x14b37xX64xX2bxX16dxX5xX174xX64xe9dexee7exXe9xX6xX64xd785xX1e5x1697bxeec9xX1e5xX22x11606xX163xX55xX5xX169xX31xX172xX177xX26xf4fbxX4exX1xe1e6xX31x16524xXbxX1cdxX5fxX36xX23xX1ccxX71xX1cxXbxX2bxX1xX163xX3dxX1f7xXbxX163x100cbxX1e8xX1dbxX45xX36x13f1dx14eeaxX4xedb1xXexX16dxX1cxX1d7xX26xX1cdxX10xX1faxX21fxX64xX1f0xX6xX1efxX203xXbx155dfxX21exX136xX7xX174xX163xX55xX231xX206xX16cxX1f7xXaxX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxX64xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX6bxX64xX23xX22xX2fxX1efxXdxX36xX10xX64xX24xX3xX2xX31xX3xX23xX4dxX4exX3xX7xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX57xX3xX45xX5axX3xX5fxX27xX15xX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX69xXexX6bxX10xX64xX6exX3xX9cxX3xXbxX1xXb3xXb4xX23xX22xX3xXcxX1xX65xX4xX1xX3xXa7xXdxX23xX1xX3xXc3xXcxX3bxX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xXcexX0xX71xX7xXexX6bxX64xX23xX22xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xX64xX36xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX6bxX64xX23xX22xX2fxX203xX1xX103xX23xX22xX3xX36xe072xX4exX3xXexX6bxX10xX64xX3xXe9xXdxda85xX23xX3xX23xX1xX3exX3xX45xX4dxX23xX3xX1xX10cxX6xX3xX55xX1xX51xXdxX3xXbxX1xX51xX0xX71xX7xXexX6bxX64xX23xX22xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xX64xX36xX15xXaxX2fxeff6xX23xX22xX3xX1e5xX22xX27xX15xde85xX23xX3xX1efxX4dxX23xX3xXa7x12262xX4xX3xX1exX3xXcxX6bxXb3xX9cxX23xX22xX3xX55xX1xX51xXdxX3xXbxX1xX51xX3xXa7xXdxX23xX1xX3xXcxX37xX23xX3xX4xX1xX64xX3xXe9xXdx15f04xXexX90xX3xX23xX4dxX4exX3xX31xX174xX174xX169xX90xX3xX23xX22xXb3xXb4xXdxX3xX36xX37xX23xX3xX55xX1xX51xXdxX3xXbxX1xX51xX3xXa7xXdxX23xX1xX3xXcxX37xX23xX3x146e9xXb3xXeaxX4xX3xX4xX1x14f38xX23xX1xX3xX5fxX27xX15x12913xX23xX3xXexX1xX103xX23xX22xX3xXe9xX2f4xX64xX3xX45xX3exX3xX4xd84dxX4exX3xX4exX51xX4xX3xX5fxX27xX15xX3xX5fxX27xX15xX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX36xX343xX3xX2f4xX23xX3xX391xXb3xXb4xX23xX22xX3xX1f0xX103xX3xX45xXdxX367xXexX3xX1e5xX22xX1xf7e3xX3xXcxX41xX23xX1xX3xX55xe73dxX64xX3xX36xX3exXdxX3xXbxX1xX398xX6xX3xXcxX37xX15xX3xXc3xX4xfd76xX23xX3xX22x102eexXdxX3xX5xX3exX3xX391xXb3xXb4xX23xX22xX3xX16dxX174xXcexX90xX3xX391xXdxX3xX5fxX27xX6xX3xX391x11ea7xX6xX3xXe9xX3exX23xX3xXexX1xX103xX23xX3xXa7xXdxX23xX1xX3xXcxX37xX23xX5bxX3xXcxX1xX10xX64xX3xX391xX10cxX90xX3xX391xXb3xXb4xX23xX22xX3xX16dxX174xX3xXd2xX23xX1xX3xX1xXb3xX9cxX23xX22xX3xX391xX367xX23xX3xX30xX31xX3xX1xX34xX3xX36xX37xX23xX3xX45xX3exX3xX1xX3dcxX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xX1xX65xX3xXex10041xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX64xX3xXexX1xX103xX23xX22xX90xX3xX23xX1xX3exX3xX45xX4dxX23xX3xX1xX10cxX6xX3xX55xX1xX51xXdxX3xXbxX1xX51xX5bxX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxf2fexX23xX90xX3xX7xX6xX27xX3xX2xX31xX3xX23xX4dxX4exX90xX3xX36xX343xX3xX2f4xX23xX3xX45xdb52xX23xX3xX69xXexX6bxX10xX64xX6exX3xXexX6bxX490xX23xX3xX22xXdxXefxX15xX90xX3xX55xX1xXdxX367xX23xX3xX30xX31xX3xX1xX34xX3xX36xX37xX23xX3xX55xX1xX51xXdxX3xXbxX1xX51xX3xXa7xXdxX23xX1xX3xXcxX37xX23xX3xXbxX1xXd2xXdxX3xX7xX51xX23xX22xX3xXexX6bxX64xX23xX22xX3xX4xXd2xX23xX1xX3xXexX65xX4exX3xXe9xXeaxX90xX3xXexX1xXefxXbxX3xXexX1xXf4xX4exX3xX5xX64xX3xX37xX27xX3xX45xX46xXdxX3xX4exX27xX103xX23xX3xX45xX3exX23xX3xX55xX1xX10cxX3xX55xX1xX4dxX23xX5bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xX64xX36xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX6bxX2dxXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX71xX71xXdxX5bxXe9xX6xX64xX1xX6xXexXdxX23xX1xX5bxX45xX23xX71xX23xX10xX163xX7xX71xX2xX30xX2xX30xX71xX2xX16cxX177xX36xX172xX174x1576fxX172xX177xX2xX169xXexX172xX172xX16cxX5xX174xX5bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX36xXexX1xX24xX169xX174xX174xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX16cxX582xX582xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX64xX3xX36xX6xX23xX3xXexXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX45xX64xXdxX3xX2xX31xX3xX23xX6xX4exX3xX7xX64xX23xX22xX3xX55xX1xX64xX3xX45xXdxX3xX5fxX27xX15xX3xX1xX64xX6xX4xX1xX3xXexX6bxX10xX64xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX36xXexX1xX27xX4exXe9xXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxX64xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX333xX23xX22xX3xX1e5xX22xX27xX15xX33bxX23xX3xX1efxX4dxX23xX3xX3dxX64xX6xX23xX3xX391xX6xX23xX22xX3xXbxX1xXd2xXdxX3xX7xX51xX23xX22xX3xXexX6bxX64xX23xX22xX3xX4xX4dxX23xX3xX23xX1xX3exX3xX1cxX27xX51xX23xX22xX3xX4xXefxXbxX3xXexX6bxX463xX4exX3xXexX6bxX3faxX23xX22xX90xX3xX4exX27xX51xX23xX3xX7xe500xX6xX3xX4xX1x14c9cxX6xX3xX23xX1xXb3xX23xX22xX3xX55xX1xX103xX23xX22xX3xX391xXb3xXeaxX4xX3xXbxX1xX3e4xXbxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xX64xX36xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX136xX1x162baxX23xX22xX3xX55xXdxX367xX23xX3xX7xX343xX3xX1cxd805xXbxX3xX1cxX3dcxX3xX4xdc12xX6xX3xX23xX1xX3exX3xX45xX4dxX23xX3xX1xX10cxX6xX3xX55xX1xX51xXdxX3xXbxX1xX51xX3xXa7xXdxX23xX1xX3xXcxX37xX23xX90xX3xX398xXexX3xX6xXdxX3xX4xX10cxX3xXexX1xX2fexX3xX23xX22xX1xX41xX3xX6bx13e7exX23xX22xX3xX391xX37xX15xX3xX5xX3exX3xX23x10bf0xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX64xX65xXexX3xX4xX34xX23xX22xX3xX391x10d93xX23xX22xX3xX4xX6eexX6xX3xX4exX34xXexX3xX55xX1xX51xXdxX3xXbxX1xX51xX3xXexX1xX27xX34xX4xX3xXexX1xX3exX23xX1xX3xXbxX1xX51xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX5bxX3xX203xX1xX27xX103xX23xX3xX45xXdxX490xX23xX3xXexXb3xXb4xX23xX22xX3xX6bxX3exX64xX3xX391xX57xX3xX23xX2f4xXexX90xX3xXbxX1xX6eexX3xX391xX463xX15xX3xX4xXf4xX3xX36xX65xXdxX90xX3xXexXb3xXb4xX23xX22xX90xX3xX23xX39fxX23xX3xX23xX1xX3exX3xXe9xX64xX23xX22xX3xXexX6bxX10cxX4xX90xX3xX6bxX490xX27xX3xXbxX1xX6eexX3xX55xX398xX23xX3xXexe696xX23xX22xX3xX4exXd2xX23xX22xX90xX3xX4exX2f4xXdxX3xX23xX22xX10cxXdxX3xX5xX34xX3xXexX1xXdxX490xX23xX5bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xX64xX36xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX69xX1e5xX1xXdxX39fxX27xX3xX23xX4dxX4exX3xX5fxX27xX6xX90xX3xX55xX1xXdxX3xXexX57xX3xX4xX1xX6daxX4xX3xX1xX3faxXbxX3xXexX57xX3xX36xX37xX23xX3xXbxX1xX51xX3xXexX65xXdxX3xX23xX1xX3exX3xX45xX4dxX23xX3xX1xX10cxX6xX90xX3xXe9xX3exX3xX4xX64xX23xX3xXbxX1xXd2xXdxX3xX4exf25bxX4xX3xX2f4xX64xX3xX4exXb3xX6xX90xX3xX391xX34xXdxX3xX4ex10361xX3xXe9xXd2xX64xX3xX1xXdxX2fexX4exX3xX45xX5axX3xX7xXeaxX3xX23xX22xX10cxXdxX3xX6bxX72fxXdxX3xXexX6bx14215xX23xX22xX3xX391xX463xX27xX5bxX3xX1f4xX3faxXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX64xX65xXexX3xX45xX4dxX23xX3xX1xX10cxX6xX3xX1xX463xX27xX3xX23xX1xXb3xX3xXexX490xX3xX5xXdxX3dcxXexX5bxX3xX136xX1xX887xX23xX22xX3xXexX103xXdxX3xX4xX86bxX23xX22xX3xX55xX1xX103xX23xX22xX3xX36xX2f4xX4exX3xXexX6bxX10xX64xX3xXe9xXdxX2fexX23xX3xX23xX1xX3exX3xX45xX4dxX23xX3xX1xX10cxX6xX3xX55xX1xX51xXdxX3xXbxX1xX51xX3xX45xX5axX3xX5fxX27xX2f4xX3xX1cxXefxX27xX3xX1xX57xX6exX3x15929xX3xX103xX23xX22xX3xXa7xX343xX4xX3xX4xX1xX27xX6xX3xX4xX1xX2f4xXexX5bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xX64xX36xX15xXaxX2fxX136xX86bxX23xX22xX3xXexX1xX10xX64xX3xX103xX23xX22xX3xXa7xX343xX4xX90xX3xX391xX463xX27xX3xX23xX4dxX4exX3xX31xX174xX2xX30xX90xX3xXexX1xX3exX23xX1xX3xXbxX1xX51xX3xX4xX10cxX3xX1x137fbxX3xXexX6bxXeaxX3xX55xX1xX51xXdxX3xXbxX1xX51xX3xX5xX3exX4exX3xXexX1xX490xX4exX3xX23xX1xX3exX3xXexX65xX4exX3xXe9xX723xX23xX22xX3xXexX103xX23xX5bxX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX490xX23xX90xX3xX391xX37xX15xX3xX4xX1x10420xX3xX5xX3exX3xX22xXdxXd2xXdxX3xXbxX1xX2f4xXbxX3xXexX65xX4exX3xXexX1xXb4xXdxX90xX3xX45xX5axX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX64xX65xXexX3xXexX6bxX64xX23xX22xX3xX23xX1xX3exX3xXexX65xX4exX3xX23xX3exX15xX3xX6bxXefxXexX3xX23xX10cxX23xX22xX3xXe9xX6daxX4xX90xX3xXbxX1xXd2xXdxX3xX1xX3faxXbxX3xX23xX22xX64xX3exXdxX3xX7xX37xX23xX5bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xX64xX36xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX6bxX64xX23xX22xX2fxX203xX1xX51xX23xX3xX55xX1xX57xX3xX45xX5axX3xXaxX177xX3xX55xX1xX103xX23xX22xXaxX0xX71xX7xXexX6bxX64xX23xX22xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xX64xX36xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX64xX3xXexX1xX103xX23xX22xX3xXe9xX2f4xX64xX3xX4xX6eexX6xX3xX4xX72fxX3xX5fxX27xX6xX23xX3xX4xX1xX6daxX4xX3xX23xX4dxX23xX22xX90xX3xX4xX2f4xX4xX3xX1xX34xX3xX36xX37xX23xX3xXexX6bxX64xX23xX22xX3xX36xXdxX3dcxX23xX3xX5fxX27xX15xX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX55xX1xX103xX23xX22xX3xX391xXb3xXeaxX4xX3xXexX2f4xX4xX1xX3xX1xX34xX3xX55xX1x13491xX27xX90xX3xX55xX1xX103xX23xX22xX3xX391xXb3xXeaxX4xX3xXexX2f4xX4xX1xX3xX7xX57xX3xX391xXf4xX90xX3xX55xX1xX103xX23xX22xX3xX391xXb3xXeaxX4xX3xXe9xX2f4xX23xX3xX391xXefxXexX3xX45xX3exX3xX55xX1xX103xX23xX22xX3xX391xXb3xXeaxX4xX3xX1cxX37xX15xX3xX36xX343xX23xX22xX3xX4xX2f4xX4xX3xX4xX103xX23xX22xX3xXexX6bxX5axX23xX1xX3xX23xX1xX3exX3xX9cxX90xX3xX4xX103xX23xX22xX3xXexX6bxX5axX23xX1xX3xXbxX1x13ab7xX3xXexX6bxXeaxX5bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xX64xX36xX15xXaxX2fxX1e5xX4dxX4exX3xX23xX6xX15xX3xX391xe3f4xX3xX30xX174xX3xXexX27xX57xXdxX3xX23xX1xXb3xX23xX22xX3xX4exX64xX23xX22xX3xXb3xX46xX4xX3xX391xXb3xXeaxX4xX3xX9cxX3xXexX6bxX64xX23xX22xX3xX23xX22xX103xXdxX3xX23xX1xX3exX3xX55xX1xX6xX23xX22xX3xXexX6bxX6xX23xX22xX3xX1xX72fxX23xX3xX391xX51xXdxX3xX45xX46xXdxX3xX103xX23xX22xX3xX1e5xX22xX27xX15xX33bxX23xX3xX1efxX4dxX23xX3xX3dxX64xX6xX23xX3xX45xX4a7xX23xX3xX391xX6xX23xX22xX3xX5xX3exX3xX22xXdxXefxX4xX3xX4exX72fxX5bxX3xX1e5xX22xX103xXdxX3xX23xX1xX3exX3xX4xXefxXbxX3xXe9xX51xX23xX3xX4xX6eexX6xX3xX22xXdxX6xX3xX391xX5axX23xX1xX3xX103xX23xX22xX3xX3dxX64xX6xX23xX3xX391xXb3xXeaxX4xX3xX5xX3exX4exX3xXexX7c4xX3xX23xX1xX68exX23xX22xX3xX23xX4dxX4exX3xX169xX174xX3xX1exX3xX16dxX174xX90xX3xX23xX6xX15xX3xX391xXb21xX3xX1cxX27xX51xX23xX22xX3xX4xXefxXbxX3xXexX6bxX463xX4exX3xXexX6bxX3faxX23xX22xX5bxX3xX1f4xX2f4xXdxX3xX23xX22xX10cxXdxX3xX45xX3exX3xX1xX3dcxX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xX4xX34xXexX90xX3xX55xdfccxX64xX90xX3xX6bxX27xXdxX3xX4exXc0fxX23xf249xX3xX391xXb21xX3xX4exXafdxX4xX3xX23xX2f4xXexX5bxX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX490xX23xX90xX3xX45xX5axX3xX45xXb3xX46xX23xX22xX3xX5fxX27xX15xX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX391xXb3xXb4xX23xX22xX3xX16dxX174xX3xX23xX490xX23xX3xX4exX956xXdxX3xX5xX463xX23xX3xX1cxXdxX23xX3xX4xXefxXbxX3xXbxX1xX3e4xXbxX3xX1cxX37xX15xX3xX36xX343xX23xX22xX3xX23xX1xX3exX90xX3xX103xX23xX22xX3xX3dxX64xX6xX23xX3xX391xX39fxX27xX3xXe9xX413xX3xXexX7c4xX3xX4xX1xX51xXdxX5bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xX64xX36xX15xXaxX2fxX1f4xX85bxX4xX3xX36x163efxX3xX391xXb3xXeaxX4xX3xXexX1xX7c4xX6xX3xX1xXb3xX9cxX23xX22xX3xX4exXd2xX23xX1xX3xX391xXefxXexX3xX4xX1xX6xX3xX103xX23xX22xX3xX391xX2fexX3xX5xX65xXdxX3xX45xX46xXdxX3xX36xXdxX3dcxX23xX3xXexX398xX4xX1xX3xX1xX72fxX23xX3xX31xX5bxX16dxX174xX174xX4exX0xX7xX27xXbxX2fxX31xX0xX71xX7xX27xXbxX2fxX3xX23xX1xXb3xX23xX22xX3xX103xX23xX22xX3xX3dxX64xX6xX23xX3xX4xX86bxX23xX22xX3xX55xX1xX103xX23xX22xX3xXexX1xX2fexX3xXexX2f4xX4xX1xX3xXe9xX5axX6xX3xX391xX2fexX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX1xX64xX3xX4xX2f4xX4xX3xX4xX64xX23xX3xX6bxX6xX3xX9cxX3xX6bxXdxX490xX23xX22xX5bxX3xX69xX136xX2f4xX4xX3xX4xX64xX23xX3xXexX103xXdxX3xX391xXb21xX3xX5xX6e7xXbxX3xX22xXdxX6xX3xX391xX5axX23xX1xX3xX45xX3exX3xX4exX27xX51xX23xX3xXexX2f4xX4xX1xX3xX1xX34xX3xX391xX2fexX3xXexXdxX3dcxX23xX3xX4xX103xX23xX22xX3xX45xXdxX3dcxX4xX3xX23xX1xXb3xX23xX22xX3xX55xX1xX103xX23xX22xX3xX391xXb3xXeaxX4xX5bxX3xX1e5xX22xX3exX23xX1xX3xX4xX1xX6daxX4xX3xX23xX4dxX23xX22xX3xX15xX490xX27xX3xX4xX463xX27xX3xX22xXdxX68exX3xX23xX22xX27xX15xX490xX23xX3xX1xXdxX3dcxX23xX3xXexX6bxX65xX23xX22xX3xX391xX2fexX3xXbxX1xXca8xX3xX1xXeaxXbxX3xXbxX1xX2f4xXbxX3xX5x15d55xX3xXexX6bxX64xX23xX22xX3xX391xX39fxX23xX3xXe9xXca8xX90xX3xX22xXdxXd2xXdxX3xXexXf4xX6xXaxX3xX8fexX3xX103xX23xX22xX3xX3dxX64xX6xX23xX3xXe9xX27xX742xX23xX3xXe9xXb21xX3xX23xX10cxXdxX5bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xX64xX36xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX6bxX2dxXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX71xX71xXdxX5bxXe9xX6xX64xX1xX6xXexXdxX23xX1xX5bxX45xX23xX71xX23xX10xX163xX7xX71xX2xX30xX2xX30xX71xX2xX16cxX177xX36xX172xX174xX582xX172xX177xX2xX169xXexX582xX169xX582xX172xX5xX2xX5bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX36xXexX1xX24xX169xX174xX174xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX177xX172xX174xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX64xX3xX36xX6xX23xX3xXexXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX45xX64xXdxX3xX2xX31xX3xX23xX6xX4exX3xX7xX64xX23xX22xX3xX55xX1xX64xX3xX45xXdxX3xX5fxX27xX15xX3xX1xX64xX6xX4xX1xX3xXexX6bxX10xX64xXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xX64xX36xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX6bxX2dxXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX71xX71xXdxX5bxXe9xX6xX64xX1xX6xXexXdxX23xX1xX5bxX45xX23xX71xX23xX10xX163xX7xX71xX2xX30xX2xX30xX71xX2xX16cxX177xX36xX172xX174xX582xX172xX177xX2xX169xXexX177xX172xX582xX16cxX5xX31xX5bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX36xXexX1xX24xX169xX174xX174xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX177xX174xX174xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX64xX3xX36xX6xX23xX3xXexXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX45xX64xXdxX3xX2xX31xX3xX23xX6xX4exX3xX7xX64xX23xX22xX3xX55xX1xX64xX3xX45xXdxX3xX5fxX27xX15xX3xX1xX64xX6xX4xX1xX3xXexX6bxX10xX64xXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxX64xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX208xX3exX3xX1e5xX22xX27xX15xX33bxX23xX3xXcxX1xX413xX3xXcxX413xX23xX1xX3xX45xX3exX3xX4xX2f4xX4xX3xXexX1xX3exX23xX1xX3xX45xXdxX490xX23xX3xXexX6bxX64xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX3xX391xX5axX23xX1xX3xXbxX1xXd2xXdxX3xX7xX51xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX45xX46xXdxX3xX4xX4dxX23xX3xX23xX1xX3exX3xX1cxX27xX51xX23xX22xX3xX4xXefxXbxX3xX1xX72fxX23xX3xX2xX174xX3xX23xX4dxX4exX3xX23xX6xX15xX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xX64xX36xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1dbxXdxX6xX3xX391xX5axX23xX1xX3xXe9xX3exX3xX1e5xX22xX27xX15xX33bxX23xX3xXcxX1xX413xX3xXcxX413xX23xX1xX3xX5xX3exX3xX2xX3xXexX6bxX64xX23xX22xX3xX30xX31xX3xX1xX34xX3xXbxX1xXd2xXdxX3xX4xX1xX413xX27xX3xX4xXd2xX23xX1xX3xX55xX1xX51xX23xX3xX55xX1xX57xX3xX45xX5axX3xX5fxX27xX15xX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX69xXexX6bxX10xX64xX6exX3xX2xX31xX3xX23xX4dxX4exX3xX5fxX27xX6xX5bxX3xX1e5xX22xX64xX3exXdxX3xX45xXdxX3dcxX4xX3xX23xX1xX3exX3xX4xX689xX6xX3xX1cxX27xX51xX23xX22xX3xX4xXefxXbxX3xX55xX1xX103xX23xX22xX3xX391xXb3xXeaxX4xX3xX7xX689xX6xX3xX4xX1xX68exX6xX90xX3xX391xXdxX39fxX27xX3xX391xX6xX27xX3xX55xX1xX57xX3xX23xX1xXefxXexX3xX391xX51xXdxX3xX45xX46xXdxX3xXe9xX3exX3xXcxX413xX23xX1xX3xX45xX3exX3xX4xX2f4xX4xX3xXexX1xX3exX23xX1xX3xX45xXdxX490xX23xX3xXexX6bxX64xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX3xX391xX5axX23xX1xX3xX391xX10cxX3xX5xX3exX3xXbxX1xXd2xXdxX3xX4xX1xX413xX27xX3xX4xXd2xX23xX1xX3xX7xX689xX3xX36xXafdxX23xX22xX3xX23xX1xX3exX3xX45xX3dcxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX69xX23xX57xXdxX6exX3xX7xX27xX51xXexX3xX23xX1xXdxX39fxX27xX3xX23xX4dxX4exX3xX5fxX27xX6xX5bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xX64xX36xX15xXaxX2fxX69xXcxX103xXdxX3xX23xX4dxX4exX3xX23xX6xX15xX3xX391xXb21xX3xX169xX174xX3xXexX27xX57xXdxX5bxX3xXcxX27xX57xXdxX3xX22xXdxX3exX90xX3xX4exX27xX51xX23xX3xX1cxX37xX15xX3xX23xX1xX3exX3xX45xX3dcxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX343xX3xX1xX64xX65xXdxX3xX391xX2fexX3xX7xX689xX3xX36xXafdxX23xX22xX3xX391xXd2xX4exX3xXe9xXd2xX64xX3xX6xX23xX3xXexX64xX3exX23xX3xX45xX3exX3xX45xX3dcxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4exX103xXdxX3xXexX6bxXb3xXb4xX23xX22xX3xX23xX1xXb3xX23xX22xX3xX4xX86bxX23xX22xX3xX55xX1xX103xX23xX22xX3xXexX1xX2fexX3xX45xX5axX3xX391xX463xX27xX3xXexXb3xX3xX23xX1xX3exX3xX45xX3dcxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX86bxX23xX22xX3xX4exXefxXexX3xX177xX174xX1exX172xX174xX3xXexX6bxXdxX3dcxX27xX3xX391xX742xX23xX22xX5bxX3xX1e5xX367xX27xX3xX7xX6xX27xX3xX23xX3exX15xX3xX36xXdxX3xX36xXb4xXdxX3xX45xX7c4xX6xX3xX4exXefxXexX3xX4xX103xX23xX22xX3xX45xX3exX3xX55xX1xX103xX23xX22xX3xXe9xXdxX367xXexX3xX4xX10cxX3xX391xXb3xXeaxX4xX3xX391xX39fxX23xX3xXe9xXca8xX3xX55xX1xX103xX23xX22xX6exX3xX8fexX3xXe9xX3exX3xXcxX413xX23xX1xX3xX23xX10cxXdxX5bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xX64xX36xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX6bxX2dxXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX71xX71xXdxX5bxXe9xX6xX64xX1xX6xXexXdxX23xX1xX5bxX45xX23xX71xX23xX10xX163xX7xX71xX2xX30xX2xX30xX71xX2xX16cxX177xX36xX172xX174xX582xX172xX177xX2xX169xXexX16cxX16dxX30xX16cxX5xX16cxX5bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX36xXexX1xX24xX169xX174xX174xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX177xX174xX174xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX64xX3xX36xX6xX23xX3xXexXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX45xX64xXdxX3xX2xX31xX3xX23xX6xX4exX3xX7xX64xX23xX22xX3xX55xX1xX64xX3xX45xXdxX3xX5fxX27xX15xX3xX1xX64xX6xX4xX1xX3xXexX6bxX10xX64xXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxX64xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx1201fxXdxX39fxX27xX3xX55xX1xX57xX3xX7xX9cxX3xX391xX51xXdxX3xX45xX46xXdxX3xXe9xX3exX3xXcxX413xX23xX1xX3xX45xX3exX3xX4xX2f4xX4xX3xXexX1xX3exX23xX1xX3xX45xXdxX490xX23xX3xXexX6bxX64xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX3xX391xX5axX23xX1xX3xX391xX10cxX3xX5xX3exX3xXbxX1xXd2xXdxX3xX4xX1xX413xX27xX3xX4xXd2xX23xX1xX3xX7xX689xX3xX36xXafdxX23xX22xX3xX23xX1xX3exX3xX45xX3dcxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX69xX23xX57xXdxX6exX3xX7xX27xX51xXexX3xX23xX1xXdxX39fxX27xX3xX23xX4dxX4exX3xX5fxX27xX6xX5bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xX64xX36xX15xXaxX2fxX13c2xXb3xXeaxX4xX3xXe9xXdxX367xXexX90xX3xX55xX1xX103xX23xX22xX3xX4xX1xX991xX3xX22xXdxX6xX3xX391xX5axX23xX1xX3xXe9xX3exX3xXcxX413xX23xX1xX3xX4exX3exX3xX4xX3f6xX23xX3xX23xX1xXdxX39fxX27xX3xX22xXdxX6xX3xX391xX5axX23xX1xX3xX9cxX3xX391xX37xX15xX3xX55xX1xX103xX23xX22xX3xX36xX2f4xX4exX3xX7xX689xX6xX3xX4xX1xX68exX6xX90xX3xX23xX37xX23xX22xX3xX4xXefxXbxX90xX3xX1cxX37xX15xX3xX36xX343xX23xX22xX3xX4xX2f4xX4xX3xX4xX103xX23xX22xX3xXexX6bxX5axX23xX1xX3xX45xX3dcxX3xX7xXdxX23xX1xX5bxX3xX13c2xXdxX39fxX27xX3xX23xX3exX15xX90xX3xX5xX3exX4exX3xXd2xX23xX1xX3xX1xXb3xX9cxX23xX22xX3xX6bxXefxXexX3xX5xX46xX23xX3xX391xX367xX23xX3xX45xXefxX23xX3xX391xX39fxX3xX45xX3dcxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4exX103xXdxX3xXexX6bxXb3xXb4xX23xX22xX3xX4xX6eexX6xX3xX4xX34xX23xX22xX3xX391xX742xX23xX22xX3xX36xX37xX23xX3xX4xXb3xX5bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xX64xX36xX15xXaxX2fxX69xX136xX1xX887xX23xX22xX3xXexX103xXdxX3xX391xXb21xX3xX4xX1xX413xX27xX3xX391xX343xX23xX22xX3xX5fxX27xX15xX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX69xXexX6bxX10xX64xX3xX23xX3exX15xX3xX7xX27xX51xXexX3xX2xX31xX3xX23xX4dxX4exX3xX5fxX27xX6xX5bxX3xX1f4xX64xX23xX22xX3xX4exX27xX51xX23xX3xX4xX6eexX6xX3xX23xX22xXb3xXb4xXdxX3xX36xX37xX23xX3xX23xX72fxXdxX3xX391xX37xX15xX3xX5xX3exX3xX23xX1xX3exX3xX23xXb3xX46xX4xX3xX4xX463xX23xX3xX55xX1xXa95xX23xX3xXexX6bxXb3xX72fxX23xX22xX3xXexX6bxXdxX2fexX23xX3xX55xX1xX6xXdxX3xX36xX343xX3xX2f4xX23xX90xX3xXexX2f4xXdxX3xX36xX413xX23xX1xX3xX4xXb3xX3xX4xX1xX64xX3xX23xX22xXb3xXb4xXdxX3xX36xX37xX23xX3xX391xX2fexX3xX57xX23xX3xX391xX413xX23xX1xX3xX4xX27xX34xX4xX3xX7xX51xX23xX22xX6exX3xX1exX3xXcxX6bxXb3xX9cxX23xX22xX3xX55xX1xX51xXdxX3xXbxX1xX51xX3xXa7xXdxX23xX1xX3xXcxX37xX23xX3xX1e5xX22xX27xX15xX33bxX23xX3xX1efxX4dxX23xX3xXa7xX343xX4xX3xXe9xX3exX15xX3xXexXf4xX5bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX231xX27xXexX1xX64xX6bxXaxX2fxXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3dxX64xX3exXdxX0xX71xXbxX2f
Thanh Hoài