Hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt
Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế đã cho ban hành cuốn Sổ tay Hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt nhằm giúp người dân có kiến thức về xử lý nước và vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh có liên quan để bảo vệ sức khỏe và môi trường sống xung quanh.
f18fx13bb0x158bdx18b70x15134x14590x113f5x159e5x1152axX7x14585x18593x16695x1239dx12d16x14a2exX5x170cdxXax11527x167afx13f15x13ec7xfd7ax16d01xX3x14430x1332fxX16xX3x12a47x18743xX3xX5x140bbxX3xX16xX14xX15xX4xX3xf443x169d3xX3xX28xffcaxX3xX7xXdxX16xX1xX3x14a04x15f98xXdxX3xXex17859xX14x12d38xX16xX17xX3xXexX38x101f7xX16xX17xX3xX33x16194xX6xX3x131cbx12c2dxX40xX3xX5x186bfxXexX0xf285xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX19xXaxX12x17440xX4dxX4xX3x11c59x16bb3x13d5axX16xX3xX5xX21xX3xX33xX34xXdxX3xXexX38xX14xX3axX16xX17xX3x12524xX3xXex12605x10d49xX3x1462cx11928xX3x1520cxX3xXexX7fxX3x147baxX49xX3xX4xX1xX40xX3xX48xX6xX16xX3xX1xX29xX16xX1xX3xX4xX6ax15e79xX16xX3xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax11fe6x1659axX3xXexX6xX7cxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xX16xX14xX15xX4xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX33xX34xXdxX3xXexX38xX14xX3axX16xX17xX3xXaxX3xX1xX38xX10x15b5fxX9xXaxX50xX50xXdxf4c7xX48xX6xX40xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX28xX16xX50xX16xX10x16806xX7xX50x17cb0x164b6x16c2dx1086cxX50xX2xXfax165e8xX19xXf9xXfaxX100xX2xX2xXf9xXf9xXexXf9xXfcx13d28xX100xX5xXfax179d2xX7xX40xX110xXexX6xX7cxX110xX5xX6axX110xX5xX6axXexX110xXexX6xXdxX110xX48xX6xXe6xXbxX19xXe0xXaxX3xXexX6xX38xX17xX10xXexX9xXax138adxX48xX5xX6xX16x118e5xXaxX3xX38xX10xX5xX9xXaxX16xX40xX40xXbxX10xX16xX10xX38xXaxX12xXa9xXaaxX3xXexX6xX7cxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xX16xX14xX15xX4xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX33xX34xXdxX3xXexX38xX14xX3axX16xX17xX3xX0xX50xX6xX12xXexX38xX40xX16xX17xX3xX33xX45xX6xX3xX48xX49xX40xX3xX5xX4dxXexX3xX16xX1x14e6bxX33xX3xX17xXdx16f0exXbxX3xX16xX17xX14xX3axXdxX3xX19x16fa6xX16xX3xX4x1637exX3xX138xXdxX7fxX16xX3xXexX1x152ccxX4xX3xX28x13e36xX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xX16xX14xX15xX4xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX33xX34xXdxX3xXexX38xX14xX3axX16xX17xX80xX3xXbxX1x17296xX16xX17xX80xX3xX4xX1xX9cxX16xX17xX3xX19x15387xX4xX1xX3xX48xX2cxX16xX1xX3xX4xX1a7xX3xX5xXdx178b9xX16xX3x16cb3xX6axX6xX16xX3xX8ax154d6xX3xX48xX6bxX40xX3xX28xX2cxX3xX7xX1b0xX4xX3xX138xX1xfe24xX10xX3xX28xX29xX3xX33xX34xXdxX3xXexX38xX14xX3axX16xX17xX3xX7xX9cxX16xX17xX3xX1dxX6axX16xX17xX3xX1f7xX6axX6xX16xX1xXe6xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX40xX19xX7cxXaxX12xX0xXdxX33xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX65xX10xX16xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXf6xXdxX19xXexX1x13f76xX3xX2xX2xXfbxX100xXbxX1dx13a16xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX263xX3xX2xX10cxXf9xXfaxXbxX1dxX26bxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX263xX50xX50xXdxXe6xX48xX6xX40xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX28xX16xX50xX16xX10xXf6xX7xX50xXf9xXfaxXfbxXfcxX50xX2xXfaxX100xX19xXf9xXfaxX100xXfax15dc8xXfbxX100xXexX2abxX10cxX2xX10cxX5xXf9xX110xX2xXe6xfb33xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xX16xX14xX15xX4xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX33xX34xXdxX3xXexX38xX14xX3axX16xX17xX3xXexX38xX40xX16xX17xX3xX33xX45xX6xX3xX48xX49xX40xX3xX5xX4dxXexXaxX3xXf6xXdxX19xXexX1xX9xXaxX2xX2xXfbxX100xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX10cxXf9xXfaxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX40xX19xX7cxXaxX12xX0xXdxX33xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX65xX10xX16xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXf6xXdxX19xXexX1xX263xX3xX2xX2xXfbxX100xXbxX1dxX26bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX263xX3xX2xX10cxXf9xXfaxXbxX1dxX26bxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX263xX50xX50xXdxXe6xX48xX6xX40xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX28xX16xX50xX16xX10xXf6xX7xX50xXf9xXfaxXfbxXfcxX50xX2xXfaxX100xX19xXf9xXfaxX100xXfaxX2abx1487fxX2abxXexX2abxXf9xXfbxf803xX5xX2xXfaxX110xXf9xXe6xX2b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xX16xX14xX15xX4xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX33xX34xXdxX3xXexX38xX14xX3axX16xX17xX3xXexX38xX40xX16xX17xX3xX33xX45xX6xX3xX48xX49xX40xX3xX5xX4dxXexXaxX3xXf6xXdxX19xXexX1xX9xXaxX2xX2xXfbxX100xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX10cxXf9xXfaxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX40xX19xX7cxXaxX12xX0xXdxX33xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX65xX10xX16xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXf6xXdxX19xXexX1xX263xX3xX2xX2xXfbxX100xXbxX1dxX26bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX263xX3xX2xX10cxXf9xXfaxXbxX1dxX26bxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX263xX50xX50xXdxXe6xX48xX6xX40xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX28xX16xX50xX16xX10xXf6xX7xX50xXf9xXfaxXfbxXfcxX50xX2xXfaxX100xX19xXf9xXfaxX100xXfaxX3a2xXfaxX2abxXexX10cxXfbxX10cxX2xX5xX39cxX110xXfcxXe6xX2b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xX16xX14xX15xX4xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX33xX34xXdxX3xXexX38xX14xX3axX16xX17xX3xXexX38xX40xX16xX17xX3xX33xX45xX6xX3xX48xX49xX40xX3xX5xX4dxXexXaxX3xXf6xXdxX19xXexX1xX9xXaxX2xX2xXfbxX100xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX10cxXf9xXfaxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX40xX19xX7cxXaxX12xX0xXdxX33xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX65xX10xX16xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXf6xXdxX19xXexX1xX263xX3xX2xX2xXfbxX100xXbxX1dxX26bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX263xX3xX2xX10cxXf9xXfaxXbxX1dxX26bxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX263xX50xX50xXdxXe6xX48xX6xX40xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX28xX16xX50xX16xX10xXf6xX7xX50xXf9xXfaxXfbxXfcxX50xX2xXfaxX100xX19xXf9xXfaxX100xXfaxX3a2xX2xXfbxXexXfcxXfcxXfbxX5xX100xX110xXfbxXe6xX2b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xX16xX14xX15xX4xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX33xX34xXdxX3xXexX38xX14xX3axX16xX17xX3xXexX38xX40xX16xX17xX3xX33xX45xX6xX3xX48xX49xX40xX3xX5xX4dxXexXaxX3xXf6xXdxX19xXexX1xX9xXaxX2xX2xXfbxX100xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX10cxXf9xXfaxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX40xX19xX7cxXaxX12xX0xXdxX33xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX65xX10xX16xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXf6xXdxX19xXexX1xX263xX3xX2xX2xXfbxX100xXbxX1dxX26bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX263xX3xX2xX10cxXf9xXfaxXbxX1dxX26bxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX263xX50xX50xXdxXe6xX48xX6xX40xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX28xX16xX50xX16xX10xXf6xX7xX50xXf9xXfaxXfbxXfcxX50xX2xXfaxX100xX19xXf9xXfaxX100xXfaxX3a2xXf9xXfaxXexXfbxX2xX39cxX5xX2xXfaxX110xX39cxXe6xX2b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xX16xX14xX15xX4xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX33xX34xXdxX3xXexX38xX14xX3axX16xX17xX3xXexX38xX40xX16xX17xX3xX33xX45xX6xX3xX48xX49xX40xX3xX5xX4dxXexXaxX3xXf6xXdxX19xXexX1xX9xXaxX2xX2xXfbxX100xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX10cxXf9xXfaxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX40xX19xX7cxXaxX12xX0xXdxX33xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX65xX10xX16xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXf6xXdxX19xXexX1xX263xX3xX2xX2xX100xXfcxXbxX1dxX26bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX263xX3xX2xX10cxXf9xXfaxXbxX1dxX26bxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX263xX50xX50xXdxXe6xX48xX6xX40xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX28xX16xX50xX16xX10xXf6xX7xX50xXf9xXfaxXfbxXfcxX50xX2xXfaxX100xX19xXf9xXfaxX100xXfaxX3a2xXf9xX39cxXexXfcxX3a2xXf9xX100xX5xX3a2xX110xX100xXe6xX2b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xX16xX14xX15xX4xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX33xX34xXdxX3xXexX38xX14xX3axX16xX17xX3xXexX38xX40xX16xX17xX3xX33xX45xX6xX3xX48xX49xX40xX3xX5xX4dxXexXaxX3xXf6xXdxX19xXexX1xX9xXaxX2xX2xX100xXfcxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX10cxXf9xXfaxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX40xX19xX7cxXaxX12xX0xXdxX33xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX65xX10xX16xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXf6xXdxX19xXexX1xX263xX3xX10cxX3a2xXfaxXbxX1dxX26bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX263xX3xX2xX10cxXf9xXfaxXbxX1dxX26bxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX263xX50xX50xXdxXe6xX48xX6xX40xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX28xX16xX50xX16xX10xXf6xX7xX50xXf9xXfaxXfbxXfcxX50xX2xXfaxX100xX19xXf9xXfaxX100xXfaxX3a2xXfcxX2xXexXfcxXfcxXfaxX10cxX5xX100xX110xX2abxXe6xX2b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xX16xX14xX15xX4xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX33xX34xXdxX3xXexX38xX14xX3axX16xX17xX3xXexX38xX40xX16xX17xX3xX33xX45xX6xX3xX48xX49xX40xX3xX5xX4dxXexXaxX3xXf6xXdxX19xXexX1xX9xXaxX10cxX3a2xXfaxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX10cxXf9xXfaxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX40xX19xX7cxXaxX12xX0xXdxX33xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX65xX10xX16xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXf6xXdxX19xXexX1xX263xX3xX10cxX3a2xXfaxXbxX1dxX26bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX263xX3xX2xX10cxXf9xXfaxXbxX1dxX26bxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX263xX50xX50xXdxXe6xX48xX6xX40xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX28xX16xX50xX16xX10xXf6xX7xX50xXf9xXfaxXfbxXfcxX50xX2xXfaxX100xX19xXf9xXfaxX100xXfaxX3a2xXfcxX2abxXexXf9xXfcxX100xXfbxX5xX100xX110xX3a2xXe6xX2b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xX16xX14xX15xX4xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX33xX34xXdxX3xXexX38xX14xX3axX16xX17xX3xXexX38xX40xX16xX17xX3xX33xX45xX6xX3xX48xX49xX40xX3xX5xX4dxXexXaxX3xXf6xXdxX19xXexX1xX9xXaxX10cxX3a2xXfaxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX10cxXf9xXfaxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX40xX19xX7cxXaxX12xX0xXdxX33xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX65xX10xX16xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXf6xXdxX19xXexX1xX263xX3xX10cxX3a2xXfaxXbxX1dxX26bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX263xX3xX2xX10cxXf9xXfaxXbxX1dxX26bxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX263xX50xX50xXdxXe6xX48xX6xX40xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX28xX16xX50xX16xX10xXf6xX7xX50xXf9xXfaxXfbxXfcxX50xX2xXfaxX100xX19xXf9xXfaxX100xXfaxX3a2xXfbxXfbxXexX39cxXfaxX3a2xX100xX5xXfcxX110xX10cxXe6xX2b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xX16xX14xX15xX4xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX33xX34xXdxX3xXexX38xX14xX3axX16xX17xX3xXexX38xX40xX16xX17xX3xX33xX45xX6xX3xX48xX49xX40xX3xX5xX4dxXexXaxX3xXf6xXdxX19xXexX1xX9xXaxX10cxX3a2xXfaxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX10cxXf9xXfaxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX40xX19xX7cxXaxX12xX0xXdxX33xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX65xX10xX16xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXf6xXdxX19xXexX1xX263xX3xX10cxX100xXfaxXbxX1dxX26bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX263xX3xX2xX10cxXf9xXfaxXbxX1dxX26bxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX263xX50xX50xXdxXe6xX48xX6xX40xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX28xX16xX50xX16xX10xXf6xX7xX50xXf9xXfaxXfbxXfcxX50xX2xXfaxX100xX19xXf9xXfaxX100xXfaxX100xXf9xX100xXexX39cxXfaxX2xXfcxX5xX2xXfaxX110xX2xXf9xXf9xXfcxX2xXfaxXfaxX3a2xX10cxX110xX2xX39cxX10cxX2abxXfbxX3a2xX39cxXf9xXf9xX2abxXe6xX2b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xX16xX14xX15xX4xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX33xX34xXdxX3xXexX38xX14xX3axX16xX17xX3xXexX38xX40xX16xX17xX3xX33xX45xX6xX3xX48xX49xX40xX3xX5xX4dxXexXaxX3xXf6xXdxX19xXexX1xX9xXaxX10cxX100xXfaxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX10cxXf9xXfaxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX40xX19xX7cxXaxX12xX0xXdxX33xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xXexX1xX6axX33xX48xX3xX19xX1xXdxX19xX10xX3xXdxX65xX10xX16xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXf6xXdxX19xXexX1xX263xX3xX10cxXfbxXfaxXbxX1dxX26bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX263xX3xX100xXf9xX3a2xXbxX1dxX26bxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX263xX50xX50xXdxXe6xX48xX6xX40xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX28xX16xX50xX16xX10xXf6xX7xX50xXf9xXfaxXfbxXfcxX50xX2xXfaxX100xX19xXf9xXfaxX100xX2xXfaxX2xXfcxXexXf9xX100xXf9xX39cxXfaxX5xXfaxXe6xX2b8xXbxX17x1635bxX38xX9xX3a2xX10cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xX16xX14xX15xX4xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX33xX34xXdxX3xXexX38xX14xX3axX16xX17xX3xXexX38xX40xX16xX17xX3xX33xX45xX6xX3xX48xX49xX40xX3xX5xX4dxXexXaxX3xXf6xXdxX19xXexX1xX9xXaxX10cxXfbxXfaxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX100xXf9xX3a2xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX40xX6axX38xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xX82x1490exX40xX3xXa9x13260x1064fx12656xXa9xX0xX50xXbxX12