Bệnh viện Việt Đức tìm người sẵn sàng ghép đầu
Thông tin đặc biệt này được ông Trịnh Hồng Sơn, PGĐ Bệnh viện Việt Đức cho biết tại buổi sinh hoạt khoa học sáng nay, 12-1.
d518xf8cfx15cc7x160c4xe592x1419bxX0xda6ax12063xecd9x130c2x16572x161a3x13af0xXcx1223cx1283fxd6f8x14a34xX2x14681xXax1359bxXfxX4x1144dx160b8x16805xX6xX8xX3xX2xX19xX1axX8xeb66xX2xX19xX13xX8x10923xde74xX9xX8xX13x109cex1638dxX8xX1ax10c6ex12fc8x13209xX2xX8xXcx14544xX1axX8xXcxf8d9xX1axX30xX8xX30xX6xe1d6xX10xX8x15302xe40bx13b64xX0x12685xX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x126e1xX15xXbxX1xXfxX4xX11xX6x12068xX1axX30xX8xX13xX2xX1axX8xX43x105cfxX9xX8x13e46xX2xX19xX13xX8xX1axX3ax159ecxX8xX43xX31x11490xX9xX8xX5exX1axX30xX8xX11x1694ax10359xX1axX6xX8xX56x14002xX1axX30xX8x102bcxe6a3xX1ax10031xX8x145ffx104f3xX27xX8xX18xX19xX1axX6xX8xX3xX2xX19xX1axX8xX22xX2xX19xX13xX8xX27xX28xX9xX8xX9xX6x13061xX8xX6axX2x13e14xX13xX8xX13x10685xX2xX8xX6axX45xe2c1xX2xX8xXcxX2xX1axX6xX8xX6xXa5xXadxX13xX8x15bbcxX6xXa5xXbxX8xX6x1143axX9xX8xXcx1672cxX1axX30xX8xX1axXbxX71xX8axX8xX7x10485xe0a2xX7x12f16xX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15x12638xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1ax1411bxX8x10ff2xX45xXcxX13xX2xd974xX71x143a8xXfxX4xX11xX6xX15xXa5xX8xX5exX1axX30xX8xX87xX88xX1axX8axX8xX6xX2xX19xX1axX8xX13xXadxX2xX8x13d7fx165dcxX8xX3xX3axX8x115e7xX13xXbxXaxX2xXbxX8xX43x133fdxX8xX9xfff5xX8xX1axX6x12e5exX1axX30xX8xe005xX8xXbfxe863xX10xX8xX13xX6xX44xX71xX8xX13xX6xX45x10374xX9xX8xX9xX6xX45x16943xX1axX8xX6axX7exX8xX6xXa5xX3axX1axX8xX13x13232xX13xX8xX3xd72axX8xXbfxX121xX8xX13xX6xX45x13a1cxX13xX8xX30xX6xX40xX10xX8xX43xX44xX45xX8axX8xX9xX6xf405xX8xX9xX6xX32xX8xX9xX6xXa9xX8xX13xXc9xX9xX8xXf5xXa5xX1axX30xX8xX9xXa5xX1axX8xX1xXbxXa5xX8xX43xX67xX9xX8xX6axX2xX19xX13xX8xX13xX7dxX31xe06dxX9xX8xX30xX6xX2xX8xX13xX2xXa9xX1axX8xX6xX3axX1axX6xX8xX30xX6xX40xX10xX8xX43xX44xX45xX8xX9xX6xX13cxX1axX6xX8xX13xX6xX28xX9xX8xX3xX3axXa5xX8xXd3x135e8xX7xee1cxXd6xX8xX22x11dc5xX8xX9x1343exX1axX30xX8xX43xXbxX1axX30xX8xX7dxX159xX13xX8xX2dxXa5xX1axX30xX8xX43xX75xX2xX8xX13xX6xebd8xX9xX8xX6xX2xX19xX1axX8xXbfxX121xX8xX13xX6xX45xX165xX13xX8xX1axX3axX71xXd6xX0xX47xX10xX4xX0xX47xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15xXf5xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1axXfdxX8xXffxX45xXcxX13xX2xX104xX71xX106xXfxX4xX1cbxX30xXbxX71xX8xX13xX6xX32xX2xX8xX43xX2xd850xX2dxX8xX1axX3axX71xX8axX8xX5exX1axX30xX8xX87xX88xX1axX8xX9xX6xXa5xX8xX6axX2xXa9xX13xX8xX43xXbxX1axX30xX8xX13xX2cxX2dxX8xX1axX6xX135xX1axX30xX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX6axX7exX8xXaxX2xX19xX13xX8xX13xXa5xX3axX1axX8xX13xX6x15649xX1axX8xX1axX6xX31xX1axX30xX8xX1axX12exXa5xX8xX6axf428xX8xX6xXa5xX3axX1axX8xX13xXa5xX3axX1axX8xX2dxX2xX1axX6xX8xX2dx15314xX1axX8xX43xX23fxX8xX9xX131xX8xX13xX6xX23fxX8xX13xX6xXbxX2dxX8xX30xX2xXbxX8xX9xXc9xX9xX8xX9xXbxX8xX30xX6xX40xX10xXd6xX8x1531cxXc9xX9xX8xX6axX28axX8xX1axX12exXa5xX8xX9x108b7xX1axX8xX2dxX2xX1axX6xX8xX2dxX29cxX1axX8xX1axX3axX71xX8xXcx15eb4xX8xX43xX31xX75xX9xX8xX30xX6xX40xX10xX8xX3xX19bxX2xX8xX13xX6xX27cxX1axX8xX9xf617xXbxX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX9xX6xXa9xX13xX8xX1axX12exXa5xXd6xX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15xXf5xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1axXfdxX8xXffxX45xXcxX13xX2xX104xX71xX106xXfxX4xX1cbxXa9xX45xX8xX9xX131xX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX30xX6xX40xX10xX8xX3xX3axX8xXbfxX6xX2xX8xX13xX6xXa9xX8xX30xX2xX19bxX2xX8xX43xX12exX8xX13xX2xXa9xX1axX8xX6xX3axX1axX6xX8xX30xX6xX40xX10xX8xX43xX44xX45xX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8axX8xX5exX1axX30xX8xX87xX88xX1axX8xX9xX6xXa5xX8xX6axX2xXa9xX13xX8xX3xX15dxX8xX2dxX67xX13xX8xXbfxX6xXa5xXbxX8xX6xXc5xX9xX8axX8xX3xX2xX19xX9xX8xX2dxX32xX2xX8xX9xed96xX8xX139xX8xXbfxX13cxX10xX8xX13xX6xX44xX71xX8xX13xX6xX45xX147xX9xX8x1603axX45xX147xX9xX8xX13xXa9xX8xX13xX19bxX2xX8xX13xX6xX1e6xX9xX8xX6xX2xX19xX1axX8xX9xXbxX8xX30xX6xX40xX10xX8xXaxX3axX8xX6xXa5xX3axX1axX8xX13xXa5xX3axX1axX8xX9xX131xX8xX13xX6xX23fxXd6xX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15xXf5xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1axXfdxX8xXffxX45xXcxX13xX2xX104xX71xX106xXfxX4xX2bfxX1cexX1axX30xX8xX13xX6xX15xXa5xX8xX5exX1axX30xX8xX87xX88xX1axX8axX8xX6xX2xX19xX1axX8xX13xXadxX2xX8xX9xXc9xX9xX8xX1axX6xX3axX8xXbfxX6xXa5xXbxX8xX6xXc5xX9xX8xX3b4xX45xX147xX9xX8xX13xXa9xX8xX43xX12exX8xX30xX6xX40xX10xX8xX13xX6xX1e6xX9xX8xX1axX30xX6xX2xX19xX2dxX8xX43xX31xX75xX9xX8xX43xX44xX45xX8xX9xX6xX45xX28axX13xX8axX8xX3xX19bxX2xX8xX9xXa5xX1axX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX13xX6xX2cxX8xX9xX6xX174xX8xX9xX131xX8xX13xX6xX23fxX8xX30xX6xX40xX10xX8xXbfxX6xX2xX8xXbfxX121xX8xX13xX6xX45xX165xX13xX8xX43xX12exX8xX6xXa5xX3axX1axX8xX6xX3a1xXa5xXd6xX8x12e65xX1axX30xX8xX87xX88xX1axX8xX9xX1cexX1axX30xX8xX9xX6xXa5xX8xX7dx136e2xX1axX30xX8xX9xXc9xX9xX8xX139xX8xXbfxX13cxX10xX8xX13xX6xX44xX71xX8xX13xX6xX45xX147xX9xX8xX3b4xX45xX147xX9xX8xX13xXa9xX8x15219xX1axX6xX131xX2dxX8xX9xXbxXa5xX8xX1axX6xX159xX13xX8xX9xX131xX8xX13xX19bxX2xX8xX7x13565xX1c5xX8xX1axX30xX31xX32xX2xX47xX139xX8xXbfxX13cxX10x13680xX8xX43xX12exX8xX13xX6xX1e6xX9xX8xX1axX30xX6xX2xX19xX2dxX8xXbfxX121xX8xX13xX6xX45xX165xX13xX8xX1axX3axX71xX8xX13xX7dxXa5xX1axX30xX8xX3xX2cbxX1axX30xX8xXd3xX8xX1axd8f8xX2dxXd6xX8xX27xX2xX23fxX2dxX8xXbfxX6xX131xX8xXbfxX6xX531xX1axX8xX9xX2f2xXbxX8xXbfxX121xX8xX13xX6xX45xX165xX13xX8xXaxX3axX8xX13xX7dxXbxXa5xX8xX43xXb2xX2xX8xX5exX8xXf5xX2xX8xX9xX6xXa5xX8xX6axX28axX8xX1axX12exXa5xX8xX13xX7dxXa5xX1axX30xX8xX13xX6xX32xX2xX8xX30xX2xXbxX1axX8xX9xX6xX45xX71xX23fxX1axX8xX10xX6xX44xX1axX8xX43xX44xX45xX8xXcxXbxX1axX30xX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX43xX31xX75xX9xX8xX30xX6xX40xX10xXd6xX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15xXf5xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1axXfdxX8xXffxX45xXcxX13xX2xX104xX71xX106xXfxX4x142dbxX8xX2bfx11054xX1axX30xX8xX1axX30xX3axX71xX8axX8xX5exX1axX30xX8xX1cbxX30xX45xX71x11f1cxX1axX8xX56xXa5xX3axX1axX30xX8xX8cxX6xe114xX9xX8axX8xX8cxX8dxX27xX8xX11xX7dxX45xX1axX30xX8xX13xX27cxX2dxX8xX3b4xX45xX147xX9xX8xX30xX2xXbxX8xX43xX2xX15dxX45xX8xX10xX6xX147xX2xX8xX3b4xX45xX147xX9xX8xX30xX2xXbxX8xX3xX15dxX8xX6xX2xXa9xX1axX8xX30xX6xX40xX10xX8xX2dxX5exX8xX13xXadxX1axX30xX8xX3xX3axX8xX6axX28axX8xX10xX6xX165xX1axX8xX9xX88xX8xX13xX6xX23fxX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX9xX6xXa5xX8xX6axX2xXa9xX13xX8xX6xX2xX19xX1axX8xX13xX7dxX139xX1axX8xX2dxXadxX1axX30xX8xXf5xX12exX8xX6xX28axX2xX8xXf5xX45xX159xX13xX8xX6xX2xX19xX1axX8xX2dxX28axX13xX8xX43xX7exXbxX8xX9xX6xX174xX8x14d71xXbxX9xX15xX6axXa5xXa5xXbfxX8xX9xX131xX8xX13xX139xX1axX8xXaxX3axX8x1203cxX11xXb2xX8xX9xX6xX28xX9xX8xX6xX2xXa9xX1axX8xX13xX67xX1axX30xX8xX1axX28axX2xX8xX13xXadxX1axX30xX8xX22xX2xX19xX13xX8xX1cbxXbxX2dx135faxXd6xX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15xXf5xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1axXfdxX8xXffxX45xXcxX13xX2xX104xX71xX106xXfxX4xX27xX7exXbxX8xX9xX6xX174xX8xX1axX3axX71xX8xX43xX12exX8xX9xX131xX8xX30xX44xX1axX8xX7xXd6xX1c5xX1c5xX1c5xX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xXaxX2xXbfxX15xX8xX3xX3axX8xX43xXbxX1axX30xX8xX43xX31xXbxX8xX1axX6xX2xX15dxX45xX8xX13xX6xX5exX1axX30xX8xX13xX2xX1axX8xX3xX15dxX8xX3xX2xX19xX9xX8xX43xX531xX1axX30xX8xXbfx1318exX8xX6xX2xXa9xX1axX8xX13xXadxX1axX30xX8xX1axX6xX31xX8xX9xXc9xX9xX6xX8xX43xX531xX1axX30xX8xXbfxX73fxX8xX6xX2xXa9xX1axX8xX13xX67xX1axX30xX8xX2dxX5exX8xX13xXadxX1axX30xX8axX8xX13xX7dxX139xX1axX8xX10xX6xX44xX1axX8xX6axX2cxX1axX6xX8xXaxX45xX165xX1axX8xX9xX2f2xXbxX8xX2dx1472bxX2xX8xXaxX44xX1axX8xX9xX165xX10xX8xX1axX6xX165xX13xX8xX13xX6xX5exX1axX30xX8xX13xX2xX1axX8axX8xX9xX131xX8xX7dxX159xX13xX8xX1axX6xX2xX15dxX45xX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX13xX7dxXbxXa5xX8xX43xXb2xX2xX8xX3xX15dxX8xX9xX6xX45xX71xX19xX1axX8xX9xX44xX1axX8xX6axXc9xX1axX8xX13xX6xX165xX1axX8axX8xX9xX44xX1axX8xX2dxX45xXbxX8xX13xX6xX165xX1axX8xX1axX6xX131xX2dxX8xX2dxXc9xX45xX8xe258xX8axX8x13031xX8axX8xX6xXbxX71xX8xX6x12ba0xX2xX8xX2dxX45xXbxX8xXaxXc9xX8xX30xXbxX1ax11c9cxX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15xXf5xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1axXfdxX8xXffxX45xXcxX13xX2xX104xX71xX106xXfxX4xX11xX6xX15xXa5xX8xX5exX1axX30xX8xX8cxX6xX5f3xX9xX8axX8xX6xX2xX19xX1axX8xX11xX7dxX45xX1axX30xX8xX13xX27cxX2dxX8xX3b4xX45xX147xX9xX8xX30xX2xXbxX8xX43xX2xX15dxX45xX8xX10xX6xX147xX2xX8xX6xX2xXa9xX1axX8xX30xX6xX40xX10xX8xX2dxX5exX8xX13xXadxX1axX30xX8xX3xX3axX8xX9xX88xX8xX13xX6xX23fxX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX9xX6xX31xXbxX8xX13xX2xXa9xX10xX8xXf5xX5f3xX9xX8xX3xX19bxX2xX8xX6axX159xX13xX8xXbfx13cdbxX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX1axX3axXa5xX8xX13x113d8xX8xX11xXb2xX8xX9xX6xX28xX9xX8xX6xX2xXa9xX1axX8xX13xX67xX1axX30xX8xX1axX28axX2xX8xX13xXadxX1axX30xX8xX22xX2xX19xX13xX8xX1cbxXbxX2dxXd6xX8xX11xXb2xX8xX9xX6xX28xX9xX8xX1axX3axX71xX8xX9xX1cexX1axX30xX8xXbfxX6xX5exX1axX30xX8xX9xX45xX1axX30xX8xX9xX159xX10xX8xX1xX135xX8xXaxX2xX19xX45xX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX43xX531xX1axX30xX8xXbfxX73fxX8xX6xX2xXa9xX1axX8xX2dxX5exX8xX13xXadxX1axX30xX8xX9xX6xXa5xX8xX13xX7dxX45xX1axX30xX8xX13xX27cxX2dxX8axX8xX1axX139xX1axX8xX5exX1axX30xX8xXbfxX6xX5exX1axX30xX8xX6axX2xXa9xX13xX8xX9xXc9xX9xX8xX13xX6xX5exX1axX30xX8xX13xX2xX1axX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX6xX2xXa9xX1axX8xXcxX2dcxX8xX43xX31xX75xX9xX8xX9xX6xX45xX71xX23fxX1axX8xX43xX2xX8xX43xX27cxX45xXd6xX0xX47xX10xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX13xXbxX6axXaxX15xX4xX0xX13xX6axXa5xX1xX71xX4xX0xX13xX7dxX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15xXf5xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1axXfdxX8xXffxX45xXcxX13xX2xX104xX71xX106xXfxX4xX0xX2xX2dxX30xX8xXcxX7dxX9xXexXfxX47xX47xX2xXd6xX6axXbxXa5xX6xXbxX13xX2xX1axX6xXd6xX3xX1axX47xX1axX15x114f7xXcxX47xX7xdd8axX1c5xXd3xX47xX7xX1c5xX4f7xX1xXd3xX7xX4f7x1298bx157fcxX1c5xX1c5xX13xX7xXd3xX7xX4f7xX9e0xX9e1xX4f7x1551cxX7xXaxX1c5xXd6xXffxX10xX30xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxXa5xX126xX2dxXbxX30xX15xXfxX8xX47xX4xX0xX47xX13xX1xX4xX0xX47xX13xX7dxX4xX0xX13xX7dxX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15xXf5xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1axXfdxX8xXffxX45xXcxX13xX2xX104xX71xX106xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX2bfxXbxX10xX13xX2xXa5xX1axXfxX4xX2bfxXc9xX9xX8xX6axX2cxX1axX6xX8xXaxX45xX165xX1axX8xX13xX7dxX139xX1axX8xX683xXbxX9xX15xX6axXa5xXa5xXbfxX8xX9xX2f2xXbxX8xXfxX11xXb2xX8xX9xX6xX28xX9xX8xX6xX2xXa9xX1axX8xX13xX67xX1axX30xX8xX1axX28axX2xX8xX13xXadxX1axX30xX8xX22xX2xX19xX13xX8xX1cbxXbxX2dxXfxX8xXd4xX8xdf10xX1axX6xX8xX9xX6x15de6xX10xX8xX2dxX3axX1axX8xX6xX2cxX1axX6xX0xX47xX10xX4xX0xX47xX13xX1xX4xX0xX47xX13xX7dxX4xX0xX47xX13xX6axXa5xX1xX71xX4xX0xX47xX13xXbxX6axXaxX15xX4xX0xX47xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15xXf5xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1axXfdxX8xXffxX45xXcxX13xX2xX104xX71xX106xXfxX4xX4adxX1axX30xX8xX8cxX6xX5f3xX9xX8xX9xX6xXa5xX8xX6axX2xXa9xX13xX8xX6xX2xX19xX1axX8xX13xXadxX2xX8xX22xX2xX19xX13xX8xX1cbxXbxX2dxX8xX9xX6xX174xX8xX9xX131xX8xXd3xX8xX43xX7exXbxX8xX9xX6xX174xX8xX1xX45xX71xX8xX1axX6xX165xX1axX8xX30xX6xX2xX8xX1axX6xX165xX1axX8xX43xX88xX1axX8xX43xX531xX1axX30xX8xXbfxX73fxX8xX6xX2xXa9xX1axX8xX13xX67xX1axX30xX8xX2dxX5exX8xX13xXadxX1axX30xX8xX3xX3axX8xX9xX159xX10xX8xX13xX6x1655exX8xX43xX531xX1axX30xX8xXbfxX73fxX8xX6xX2xXa9xX1axX8xX13xX67xX1axX30xX8xX2dxX5exX8xX13xXadxX1axX30xX8xXaxX3axX8xX13xXadxX2xX8xX11xX7dxX45xX1axX30xX8xX13xX27cxX2dxX8xX3b4xX45xX147xX9xX8xX30xX2xXbxX8xX43xX2xX15dxX45xX8xX10xX6xX147xX2xX8xX6xX2xXa9xX1axX8xX13xX67xX1axX30xX8xX2dxX5exX8xX13xXadxX1axX30xX8axX8xX18xX19xX1axX6xX8xX3xX2xX19xX1axX8xX22xX2xX19xX13xX8xX27xX28xX9xX8xX4e0xX56xX3axX8xX1cbxX28axX2xX505xX8xX3xX3axX8xX18xX19xX1axX6xX8xX3xX2xX19xX1axX8xX2bfxX6xX75xX8x1562bxX29cxX71xX8xX4e0xX11xX8cxXd6xX56xX2bfxX120xX505xXd6xX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15xXf5xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1axXfdxX8xXffxX45xXcxX13xX2xX104xX71xX106xXfxX4xX1cbxX30xX31xX32xX2xX8xX9xX131xX8xX2dxXa5xX1axX30xX8xX2dxX45xX147xX1axX8xX43xX31xX75xX9xX8xX6xX2xXa9xX1axX8xX13xX67xX1axX30xX8xX2dxX5exX8xX13xXadxX1axX30xX8xX9xX131xX8xX13xX6xX23fxX8xX30xXc5xX2xX8xX43xX2xX19xX1axX8xX3xX15dxX8xXcxX147xX8xX43xX2xX19xX1axX8xX13xX6xXa5xXadxX2xX8xX43xX31xX32xX1axX30xX8xX1xX27cxX71xX8xX1axX131xX1axX30xX8xX9xX2f2xXbxX8xX11xX7dxX45xX1axX30xX8xX13xX27cxX2dxX8xXaxX3axX8xX1c5xX9e1xX7xX4f7xX1c5xX9d5xX1c5xX4f7xX4f7xX1c5xX8axX8xX6xXa5xX67xX9xX8xX30x148f8xX2xX8xX13xX6xX31xX8xX3xX15dxX8xX43xX7exXbxX8xX9xX6xX174xX8xX15xX2dxXbxX2xXaxX8xX0xXbxX8xX6xX7dxX15xX104xXexXfxX2dxXbxX2xXaxX13xXa5xXfdxX30xX6xX15xX10xX13xXbxX1axX30x143e8xX3xX1axX9xX9xX6xXa5xX13xXd6xX9xXa5xX2dxXfxX4xX30xX6xX15xX10xX13xXbxX1axX30xXcddxX3xX1axX9xX9xX6xXa5xX13xXd6xX9xXa5xX2dxX0xX47xXbxX4xX43xX23fxX8xX43xX31xX75xX9xX8xX13xX31xX8xX3xX159xX1axXd6xX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15xXf5xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1axXfdxX8xXffxX45xXcxX13xX2xX104xX71xX106xXfxX4xX11xX7dxX31xX32xX1axX30xX8xX6xX75xX10xX8x12f8exX8xXf5xX12exX8axX8xX5exX1axX30xX8xX8cxX6xX5f3xX9xX8xX43xX15dxX8xX1axX30xX6xX7exX8xX30xXcadxX2xX8xX13xX6xX31xX8xXbfxf5dbxX2dxX8xX3a1xX1axX6xX8xX9ecxXf5xX9e0xX8axX8xX6axX3a1xX1axX8xXcxXbxXa5xX8xX2bfxX120xX1cbx125d3xX8xX6xXa5xX67xX9xX8xX6xX28axX8xX9xX6xX2xXa9xX45xX8axX8xX13xX7dxX45xX1axX30xX8xX13xX27cxX2dxX8xXcxX2dcxX8xXaxX2xX139xX1axX8xXaxXadxX9xX8axX8xX13xX31xX8xX3xX159xX1axX8xX3xX3axX8xX30xXcadxX2xX8xX13xX6xXb71xX8xX43xX531xX1axX30xX8xXbfxX73fxX8xX6xX2xXa9xX1axX8xX13xX67xX1axX30xX8xX2dxX5exX8xX13xXadxX1axX30xX8xX3b4xX45xXbxX8xX6axX31xX45xX8xX43xX2xX19xX1axXd6xX8xX1cbxX30xX31xX32xX2xX8xXd4fxX8xX30xX44xX1axX8xX9xX131xX8xX13xX6xX23fxX8xX43xXa9xX1axX8xX13xX7dxX1e6xX9xX8xX13xX2xXa9xX10xX8xX18xX19xX1axX6xX8xX3xX2xX19xX1axX8xX2bfxX6xX75xX8xXbf1xX29cxX71xX8xX6xXa5xX67xX9xX8xX18xX19xX1axX6xX8xX3xX2xX19xX1axX8xX22xX2xX19xX13xX8xX27xX28xX9xX8xX43xX23fxX8xX43xX531xX1axX30xX8xXbfxX73fxXd6xX0xX47xX10xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX13xXbxX6axXaxX15xX8xX6axX30xX9xXa5xXaxXa5xX7dxXexXfx1489exX9e1xX9e1xX9xX9xX104xX104xXfxX4xX0xX13xX6axXa5xX1xX71xX4xX0xX13xX7dxX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15xXf5xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1axXfdxX8xXffxX45xXcxX13xX2xX104xX71xX106xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX4xX1cbxX6xX2xX15dxX45xX8xX13xX7dxX31xX32xX1axX30xX8xX6xX75xX10xX8xX1axX30xX6xX2xX8xX2dxX45xXbxXd4xX8xX6axXc9xX1axX8xX2dxX5exX8xX13xXadxX1axX30xX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX4xX11xX6xX15xXa5xX8xX5exX1axX30xX8xX11xX7dxX7exX1axX6xX8xX56xX83xX1axX30xX8xX87xX88xX1axX8axX8xX30xX44xX1axX8xX43xX27cxX71xX8xX43xX12exX8xX9xX131xX8xX13xX7dxX31xX32xX1axX30xX8xX6xX75xX10xX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX6xX2xXa9xX1axX8xX13xXadxX1axX30xX8xX43xX31xXbxX8xXfxX3xX75xXfxX8xX43xXa9xX1axX8xXbfxX73fxX8xX3xX3axXa5xX8xX6xX83xX8xXcxX88xX8xX43xX531xX1axX30xX8xXbfxX73fxX8xX6xX2xXa9xX1axX8axX8xX3xX3axX8xX9xX6xX174xX8xX43xX15dxX8xX1axX30xX6xX7exX8xX6xX2xXa9xX1axX8xX9xX6xXa5xX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX30xX2xX3axX45xXd6xX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15xXf5xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1axXfdxX8xXffxX45xXcxX13xX2xX104xX71xX106xXfxX4xd875xX45xXbxX8xXbfxX2xX23fxX2dxX8xX13xX7dxXbxX8xXf5xXc9xX9xX8xX2dxX2xX1axX6xX8xX13xX6xX159xX71xX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xXf5xX31xX1axX30xX8xXaxX3axX8xX13xX6xX27cxX1axX8xX1axX6xX27cxX1axX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX9xX6xXa5xX8xX13xX67xX1axX30xX8xX2dxX5exX8xX13xXadxX1axX30xX8xXaxX3axX8xX30xX2xX3a1xX8axX8xX6axX19xX1axX6xX8xX3xX2xX19xX1axX8xX43xX12exX8xX13xX8afxX8xX9xX6xX147xX2xX8xX1axX6xX165xX1axX8xX13xXadxX1axX30xX8xX9xX2f2xXbxX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX1axX3axX71xXd6xX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15xXf5xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1axXfdxX8xXffxX45xXcxX13xX2xX104xX71xX106xXfxX4xX11xX45xX71xX8xX1axX6xX2xX139xX1axX8xX3b4xX45xXbxX8xX13xX6xX15xXa5xX8xX1x120afxX2xX8axX8xX9xX67xX10xX8xX3xX75xX8xX9xX6xX83xX1axX30xX8xX30xX2xX3a1xX8xX43xX131xX8xX43xX12exX8xX9xX6xXa5xX8xX13xXadxX1axX30xX8xX13xX6xX3axX1axX6xX8xX9xX5exX1axX30xX8xX13xXadxX2xX8xX56xX45xXa9xX8xX3xX3axX8xXcxXbxX45xX8xX43xX131xX8xX9xX5exX1axX30xX8xXbxX1axX8xX43xX12exX8xX10xX6xXc9xX13xX8xX6xX2xX19xX1axX8xX43xX31xX32xX1axX30xX8xX1xX27cxX71xX8xX2dxX45xXbxX8xX6axXc9xX1axX8xX13xXadxX1axX30xX8xX13xXadxX2xX8xX56xX45xXa9xXd6xX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15xXf5xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1axXfdxX8xXffxX45xXcxX13xX2xX104xX71xX106xXfxX4xX4adxX1axX30xX8xX87xX88xX1axX8xX9xX6xXa5xX8xX6axX2xXa9xX13xX8xX3b4xX45xXbxX8xX6xX88xX1axX8xXd3xX1c5xX8xX1axX531xX2dxX8xX13xX6xX1e6xX9xX8xX6xX2xX19xX1axX8xX30xX6xX40xX10xX8xX2dxX5exX8xX13xXadxX1axX30xX8axX8xX22xX1cbxX8xX43xX12exX8xX30xX6xX40xX10xX8xX7xXd6xX4f7xX1c5xX1c5xX8xX9xXbxX8xX13xX6xX165xX1axX8axX8xX7xX9ecxX8xX9xXbxX8xX13xX2xX2dxX8axX8xX7xX8xX9xXbxX8xX30xX6xX40xX10xX8xX13xX2xX2dxX8xX10xX6xXb2xX2xX8axX8xX1axX6xX2xX15dxX45xX8xX9xXbxX8xX30xX6xX40xX10xX8xX30xXbxX1axXd6xX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15xXf5xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1axXfdxX8xXffxX45xXcxX13xX2xX104xX71xX106xXfxX4xX11xX45xX71xX8xX1axX6xX2xX139xX1axX8xX10xX6xX44xX1axX8xXaxX19bxX1axX8xX13xXadxX1axX30xX8xX30xX6xX40xX10xX8xX13xX8afxX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX9xX6xXa5xX8xX9xX2cbxX1axX8xXcxX147xX1axX30xX8axX8xX13xX7dxXa5xX1axX30xX8xXbfxX6xX2xX8xX2dxX788xX2xX8xX1axX531xX2dxX8xX7dxX2xX139xX1axX30xX8xX6axX19xX1axX6xX8xX3xX2xX19xX1axX8xX22xX2xX19xX13xX8xX27xX28xX9xX8xX9xX131xX8xX6xX3axX1axX30xX8xX13xX7dxX531xX2dxX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX9xX6xXa9xX13xX8xX1axX12exXa5xX8xX9xX131xX8xX13xX6xX23fxX8xX6xX2xXa9xX1axX8xX13xX67xX1axX30xX8xX9xX88xX8axX8xX1xXbxX8axX8xX30xX2xXc9xX9xX8xX2dxXadxX9xX8axX8xX13xX2xX2dxX8axX8xX10xX6xXb2xX2xX8axX8xX13xX6xX165xX1axX805xX8xX43xX23fxX8xX9xX28xX45xX8xXcxX147xX1axX30xX8xX1axX6xX31xX1axX30xX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX6axX19xX1axX6xX8xX9xX6xX32xX8xX30xX6xX40xX10xXd6xX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXa5xX1xX71xXfxX8xXcxX13xX71xXaxX15xXexXfxX13xX15xXf5xX13xXd4xXbxXaxX2xX30xX1axXfdxX8xXffxX45xXcxX13xX2xX104xX71xX106xXfxX4xX11xX7dxXa5xX1axX30xX8xX13xX6xX32xX2xX8xX30xX2xXbxX1axX8xX3b4xX45xXbxX8axX8xX43xX12exX8xX9xX131xX8xX13xX7dxX139xX1axX8xX9ecxXd6xX9e0xX1c5xX1c5xX8xX1axX30xX31xX32xX2xX8xX43xX31xX75xX9xX8xX9xX159xX10xX8xX13xX6xXb71xX8xX43xX531xX1axX30xX8xXbfxX73fxX8xX6xX2xXa9xX1axX8xX13xX67xX1axX30xX8xX2dxX5exX8xX13xXadxX1axX30xX8xXcxXbxX45xX8xXbfxX6xX2xX8xX9xX6xXa9xX13xXd6xX0xX47xX10xX4xX0xX47xX13xX1xX4xX0xX47xX13xX7dxX4xX0xX47xX13xX6axXa5xX1xX71xX4xX0xX47xX13xXbxX6axXaxX15xX4xX0xX47xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX87xXa5xX45xX7dxX9xX15xXfxX4xX0xX2xX2dxX30xX8xXcxX7dxX9xXexXfxX47xX47xX2xXd6xX6axXbxXa5xX6xXbxX13xX2xX1axX6xXd6xX3xX1axX47xX1axX15xX9d1xXcxX47xX7xX9d5xX1c5xXd3xX47xX7xX1c5xX4f7xX1xXd3xX7xX4f7xX9e0xX9e1xX1c5xX1c5xX13xX9e1xX9e1xX9e0xX9e1xX4f7xXaxX7xXd6xXffxX10xX30xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxXa5xX126xX2dxXbxX30xX15xX8xX1xX13xX6xX45xX2dxX6axX8xX1xX6xX2xX1xX15xXfxX8xX47xX4xX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX87xXa5xX45xX7dxX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xXa5xX8xX11xX45xXb2xX2xX8xX13xX7dxXb71xX0xX47xX10xX4
congthanh