Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh tặng quà gia đình chính sách ở TX Hồng Lĩnh
(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền mong muốn các gia đình chính sách ở thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục nêu gương sáng để con cháu học tập, noi theo.
8c8exbcd9xfa2exafd6xb74cxd0e1xe207xaeb4xaf4bxX7xb6b3xaa33xadd1xdd0fxebf4xea6fxX5xf53axXaxX3xX7xXexef3exX5xX10xX9xXaxXexX10x11cf4xXexc573xX6xX5xXdx9499x10601x1179axX3xde5bxab20xX7xXexXdx11b29xX15xd21exXaxe58dx1252fxX1xedf8xX3xe0c3xX1x1145dxX3xXexce6axX4xX1xX3xd28cxc3dfxeb29xec9cxX3xXexf14fxX23xX1xX3xX3dx110f7xX3xXcxd196xX23xX1xX3xXex10015xX23xX22xX3x8ecdxX27xX48xX3xX22xXdxX6xX3xfbc1xd4bdxX23xX1xX3xX4xX1xa2d5xX23xX1xX3xX7x12745xX4xX1xX3x920cxX3xXcx9610xX3xX3dxca62xX23xX22xX3x9dafxX4bxX23xX1xX0x916cxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX10xX6x10e62xXaxX2fxX30xX1xX32xX3xX34xX1xX36xX3xXexX39xX4xX1xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX23xX1xX3xX3dxX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXcx1220cx121e2x9ae1xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3dxX27xX15xe3e6xX23xX3x1035cx1128bxX23xX22xX3xXc2xX27xbf71xX23xX3xX4xX68xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX6cxX3xXexX1xX39xX3xX1cxb117xX3xX3dxX72xX23xX22xX3xX76xX4bxX23xX1xX3xXexXdxffdcxXbxX3xXex123fexX4xX3xX23xbd2bxX27xX3xX22xXb1xXb2xX23xX22xX3xX7xX68xX23xX22xX3xX5cx8df3xX3xX4xXc3xX23xX3xX4xX1xX68xX27xX3xX1xf704xX4xX3xXexc782xXbx116a1xX3xX23xXc3xXdxX3xXexX1xX10xXc3xdd27xX0xX7bxXbxX2fxX0xXexX6xb6a2xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXc2xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxa04fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX8dxX8dxXdxX23xX22xX9xXaxd09fxXaxX2fxX0xXexX134xXc3xX8dxX15xX2fxX0xXexXb0xX2fxX0xXexX8dxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11840xXc3xX8dxX15xXaxX2fxf9afxX68xX23xX22xX3x917bxX18dxX7bxd0bfxX122xX3xX23xX1xdb8axX23xX3xX190xf521xX3xX23xddddxXc2xX3xX3fxX22xX48xX15xX3xXcxX1xXb1xXb2xX23xX22xX3xX134xXdxX23xX1xX3xX1exX3xX76xXdxef34xXexX3xX7x10b5bxX3xd830xX18dxX190xX7bxX190xX7bxX2x8cb8x11a53xX190xX3xX1exX3xX18dxX190xX7bxX190xX7bxX18dxX155xX18dxX155x9654xX122xX3xX30xX1xX32xX3xX34xX1xX36xX3xXexX39xX4xX1xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX23xX1xX3xXcxXb0xXb1xXb2xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3dxX27xX15xXbfxX23xX3xX4x9502xX23xX22xX3xX5xXebxX23xX1xX3xX5cx114bexXc3xX3xXexX1xX39xX3xX1cxXebxX3xX3dxX72xX23xX22xX3xX76xX4bxX23xX1xX3xX5cxXf9xX23xX3xXexX50xX23xX22xX3xX54xX27xX48xX3xX4xX1xXc3xX3xX4xX68xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX4xX32xX3xX1xXc3xX48xX23xX3xX4xd42bxX23xX1xX3xdce5xX1xX32xX3xX252xX1xX19cxX23xX3xX6cxX3xXcxX6fxX3xX3dxX72xX23xX22xX3xX76xX4bxX23xX1xX3xX22xX72xXc2xX24xX3xa25fxX23xX22xX3xX3exX48xXc3xX3xX6fxX27xX195xX23xX3xXcxX1xX24exXc3xX3xX1baxXexX1xXb1xXb2xX23xX22xX3xX134xXdxX23xX1xX3xX1c2xX7bxX1c2xX122xX3xX6cxX3xX1cxXebxX3xXcxX1xX27xX120xX23xX3xX76xa007xX4xX1d0xX122xX3xX134xX48xX3xX3dxX72xX3xXcxX1xX39xX3xX3exX63xX4xX1xX3xX1baxX5xX48xX3xXc2xf8f4xX3xX5xXdxX1b4xXexX3xX7xX1b8xX122xX3xX6cxX3xXbxX1xXb1xc007xX23xX22xX3xX3exX120xX27xX3xX76xXdxX101xX27xX1d0xX3xdb60xX48xX3xX26fxX23xX22xX3xX3fxX22xX27xX15xb251xX23xX3xX6fxX27xX195xX23xX3xX76xX6xXc2xX3xX1baxXexX1xXb1xXb2xX23xX22xX3xX134xXdxX23xX1xX3x11d79xX122xX3xX6cxX3xXbxX1xXb1xX2c8xX23xX22xX3xX3fxX6xXc2xX3xX3dxX72xX23xX22xX1d0xX12cxX0xX7bxXbxX2fxX0xX7bxXexX8dxX2fxX0xX7bxXexXb0xX2fxX0xX7bxXexX134xXc3xX8dxX15xX2fxX0xX7bxXexX6xX134xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xXc3xX8dxX15xXaxX2fxX0xXdxXc2xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8dxXexX1xX27xXc2xX134xX3xXdxX34xX10xX23xXexX10xXb0xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxf617xXdxX8dxXexX1xX24xX3xe026xX2xX165xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c2xX2xX155xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXb0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7bxX7bxXdxX12cxX134xX6xXc3xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12cxX2d6xX23xX7bxX23xX10xX362xX7xX7bxX18dxX155xX18dxX1c1xX7bxX2xX155xX1c1xX8dxX199xX2xX2xX18dxX165xX165xX1c2xXexX165xX165xX165xd2b6xX190xX5xX155xX12cxX26xXbxX22xb008xXb0xX9xX1c2xX199xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xX34xX1xX36xX3xXexX39xX4xX1xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX23xX1xX3xX3dxX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXexX50xX23xX22xX3xX54xX27xX48xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX6cxX3xXcxX6fxX3xX3dxX72xX23xX22xX3xX76xX4bxX23xX1xXaxX3xX362xXdxX8dxXexX1xX9xXaxX369xX2xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1c2xX2xX155xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxXc3xX23xXaxX2fxX3exXf9xX23xX3xXexX1xX19cxXc2xX3xX1x10ffdxXdxX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX26fxX23xX22xX3xX3exX48xXc3xX3xX6fxX27xX195xX23xX3xXcxX1xX24exXc3xX12cxX12cxX12cxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xXc3xX8dxX15xXaxX2fxX0xXdxXc2xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX34xX10xX23xXexX10xXb0xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX362xXdxX8dxXexX1xX24xX3xX369xX2xX165xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c2xX2xX155xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXb0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7bxX7bxXdxX12cxX134xX6xXc3xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12cxX2d6xX23xX7bxX23xX10xX362xX7xX7bxX18dxX155xX18dxX1c1xX7bxX2xX155xX1c1xX8dxX199xX2xX2xX18dxX1c2xX1c2xX155xXexX165xX1c2xX3b4xX199xX369xX5xX155xX12cxX26xXbxX22xX3bcxXb0xX9xX165xX1c1xX3b4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xX34xX1xX36xX3xXexX39xX4xX1xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX23xX1xX3xX3dxX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXexX50xX23xX22xX3xX54xX27xX48xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX6cxX3xXcxX6fxX3xX3dxX72xX23xX22xX3xX76xX4bxX23xX1xXaxX3xX362xXdxX8dxXexX1xX9xXaxX369xX2xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1c2xX2xX155xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxXc3xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX12cxX12cxX12cxX3xX30xX1xX32xX3xX34xX1xX36xX3xXexX39xX4xX1xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX23xX1xX3xXcxXb0xXb1xXb2xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3dxX27xX15xXbfxX23xX3xX5cxX29fxX23xX22xX3xX2d6xXdxX101xX23xX3xX26fxX23xX22xX3xXcxX1xX24exXc3xX3xXbxX1xX68xXexX3xX1xX27xX15xX3xX134xX24exX23xX3xX5xX4bxX23xX1xX3xX23xX22xXb1xX2c8xXdxX3xX5xX63xX23xX1xX122xX3xX4xXc9xX3xX22xe35dxX23xX22xX3xX2d6xXb1x95e2xXexX3xX54xX27xX6xX3xX252xX1xX32xX3xX252xX1xX19cxX23xX122xX3xX23xX101xX27xX3xX22xXb1xXb2xX23xX22xX3xXexXb0xXc3xX23xX22xX3xX4xX27xX29fxX4xX3xX7xXc9xX23xX22xX12cxX12cxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxXc3xX23xXaxX2fxX0xX10xXc2xX2fxX0xXdxXc2xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX34xX10xX23xXexX10xXb0xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX362xXdxX8dxXexX1xX24xX3xX369xX2xX165xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c2xX2xX155xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXb0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7bxX7bxXdxX12cxX134xX6xXc3xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12cxX2d6xX23xX7bxX23xX10xX362xX7xX7bxX18dxX155xX18dxX1c1xX7bxX2xX155xX1c1xX8dxX199xX2xX2xX18dxX369xX1c2xX1c1xXexX18dxX18dxX18dxX199xX3b4xX5xX155xX12cxX26xXbxX22xX3bcxXb0xX9xX2xX1c2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xX34xX1xX36xX3xXexX39xX4xX1xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX23xX1xX3xX3dxX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXexX50xX23xX22xX3xX54xX27xX48xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX6cxX3xXcxX6fxX3xX3dxX72xX23xX22xX3xX76xX4bxX23xX1xXaxX3xX362xXdxX8dxXexX1xX9xXaxX369xX2xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1c2xX2xX155xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxX10xXc2xX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxXc3xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX1xX32xX3xX34xX1xX36xX3xXexX39xX4xX1xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX23xX1xX3xXcxXb0xXb1xXb2xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3dxX27xX15xXbfxX23xX3xX195xX23xX3xX4xeab8xX23xX3xX1xX451xXdxX3xXexX1xX19cxXc2xX3xX7xaa47xX4xX3xX252xX1xX451xX10xX3xX2d6xX48xX3xXexX50xX23xX22xX3xX54xX27xX48xX3xX4xX1xXc3xX3xX134xX48xX3xX3dxX72xX3xXcxX1xX39xX3xX3exX63xX4xX1xX3xX1exX3xXc2xX2b8xX3xX5xXdxX1b4xXexX3xX7xX1b8xX12cxX0xX7bxXbxX2fxX0xX8dxXdxX2d6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8dxXb0xX10xX5xX6xXexX10xX8dxXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xXc2xX134xX1exX6xX23xX8dxX1exX7xX6xXbxXc3xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX19cxXc2xX3xX1xX451xXdxX122xX3xXexX50xX23xX22xX3xX54xX27xX48xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xXexX1xXb1xXb2xX23xX22xX3xX134xXdxX23xX1xX122xX3xX5xXdxX1b4xXexX3xX7xX1b8xX3xX23xX1xX195xX23xX3xX23xX22xX48xX15xX3xX18dxX190xX7bxX190xXaxX3xX1xXb0xX10xX2bxX9xXaxX7bxX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXc3xXdxX7bxXexX1xX6xXc2xX1exX1xXc3xXdxX1exXexX6xX23xX22xX1exX54xX27xX6xX1exX22xXdxX6xX1exX8dxXdxX23xX1xX1exXexX1xX27xXc3xX23xX22xX1exX134xXdxX23xX1xX1exX5xXdxX10xXexX1exX7xX15xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX23xX22xX6xX15xX1exX18dxX190xX1exX190xX7bxX2xX1c1xX165xX190xX18dxX18dxX12cxX1xXexXc2xXaxX2fxX0xXdxXc2xX22xX3xX7xXb0xX4xX9xXaxX7bxXc2xX10xX8dxXdxX6xX7bxX2xX18dxX155xX7bxX23xX10xX362xX7xX7bxX18dxX155xX18dxX1c1xX7bxX2xX199xX2xX8dxX18dxX2xX369xX165xX2xX155xX199xXexX190xX1c2xX18dxX2xX369xX5xX155xX12cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xX34xX1xX36xX3xXexX39xX4xX1xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX23xX1xX3xX3dxX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXexX50xX23xX22xX3xX54xX27xX48xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX6cxX3xXcxX6fxX3xX3dxX72xX23xX22xX3xX76xX4bxX23xX1xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxX6xX2fxX0xX8dxXdxX2d6xX2fxX0xX7xXexXb0xXc3xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX19cxXc2xX3xX1xX451xXdxX122xX3xXexX50xX23xX22xX3xX54xX27xX48xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xXexX1xXb1xXb2xX23xX22xX3xX134xXdxX23xX1xX122xX3xX5xXdxX1b4xXexX3xX7xX1b8xX3xX23xX1xX195xX23xX3xX23xX22xX48xX15xX3xX18dxX190xX7bxX190xXaxX3xX1xXb0xX10xX2bxX9xXaxX7bxX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXc3xXdxX7bxXexX1xX6xXc2xX1exX1xXc3xXdxX1exXexX6xX23xX22xX1exX54xX27xX6xX1exX22xXdxX6xX1exX8dxXdxX23xX1xX1exXexX1xX27xXc3xX23xX22xX1exX134xXdxX23xX1xX1exX5xXdxX10xXexX1exX7xX15xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX23xX22xX6xX15xX1exX18dxX190xX1exX190xX7bxX2xX1c1xX165xX190xX18dxX18dxX12cxX1xXexXc2xXaxX2fxXcxX1xX19cxXc2xX3xX1xX451xXdxX122xX3xXexX50xX23xX22xX3xX54xX27xX48xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xXexX1xXb1xXb2xX23xX22xX3xX134xXdxX23xX1xX122xX3xX5xXdxX1b4xXexX3xX7xX1b8xX3xX23xX1xX195xX23xX3xX23xX22xX48xX15xX3xX18dxX190xX7bxX190xX0xX7bxX6xX2fxX0xX7bxX7xXexXb0xXc3xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8dxXaxX2fxXcxX1xX19cxXc2xX3xX1xX451xXdxX122xX3xXexX50xX23xX22xX3xX54xX27xX48xX3xX4xX68xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX122xX3xX23xX22xXb1xX2c8xXdxX3xX4xX32xX3xX4xX26fxX23xX22xX3xX2d6x11994xXdxX3xX4xX68xX4xX1xX3xXc2xX208xX23xX22xX122xX3xX5xXebxX23xX1xX3xX5cxX208xXc3xX3xXexX43xX23xX1xX3xX3dxX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xX134xX48xX15xX3xXexX451xX3xX5x101d7xX23xX22xX3xX134xXdxXf9xXexX3xXb2xX23xX3xX7xX195xX27xX3xX7xX608xX4xX3xXexXb0xXb1xXab7xX4xX3xX23xX1xcbcfxX23xX22xX3xX1xX15xX3xX7xXdxX23xX1xX122xX3xX4xXc9xX23xX22xX3xX1xXdxXf9xX23xX3xX5xXab7xX23xX3xX5xX6xXc3xX3xX4xX36xX6xX3xX4xX68xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX12cxX0xX7bxXbxX2fxX0xX7bxX8dxXdxX2d6xX2fxX0xX7bxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX1xX36xX3xXexX39xX4xX1xX3x11594xX182xX3fxX40xX3xXexX43xX23xX1xX3xX3dxX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXexX50xX23xX22xX3xX54xX27xX48xX3xX4xX68xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX6cxX3xX3dxXb1xXb2xX23xX22xX3xd620xX1xX101xXaxX3xX1xXb0xX10xX2bxX9xXaxX7bxX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXc3xXdxX7bxX4xX1xX27xX1exXexXdxX4xX1xX1exX27xX134xX23xX8dxX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX6xX23xX22xX1exX54xX27xX6xX1exX4xX6xX4xX1exX22xXdxX6xX1exX8dxXdxX23xX1xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exXc3xX1exX1xX27xXc3xX23xX22xX1exX252xX1xX10xX7bxX2xX1c1xX165xX369xX2xX2xX12cxX1xXexXc2xXaxX2fxX0xXdxXc2xX22xX3xX7xXb0xX4xX9xXaxX7bxXc2xX10xX8dxXdxX6xX7bxX2xX18dxX155xX7bxX23xX10xX362xX7xX7bxX18dxX155xX18dxX3b4xX7bxX2xX155xX1c1xX8dxX155xX2xX190xX199xX1c2xX2xX155xXexX165xX1c1xX190xX369xX2xX5xX155xX12cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xX34xX1xX36xX3xXexX39xX4xX1xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX23xX1xX3xX3dxX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXexX50xX23xX22xX3xX54xX27xX48xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX6cxX3xXcxX6fxX3xX3dxX72xX23xX22xX3xX76xX4bxX23xX1xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxX6xX2fxX0xX8dxXdxX2d6xX2fxX0xX7xXexXb0xXc3xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX1xX36xX3xXexX39xX4xX1xX3xXb55xX182xX3fxX40xX3xXexX43xX23xX1xX3xX3dxX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXexX50xX23xX22xX3xX54xX27xX48xX3xX4xX68xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX6cxX3xX3dxXb1xXb2xX23xX22xX3xXb90xX1xX101xXaxX3xX1xXb0xX10xX2bxX9xXaxX7bxX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXc3xXdxX7bxX4xX1xX27xX1exXexXdxX4xX1xX1exX27xX134xX23xX8dxX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX6xX23xX22xX1exX54xX27xX6xX1exX4xX6xX4xX1exX22xXdxX6xX1exX8dxXdxX23xX1xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exXc3xX1exX1xX27xXc3xX23xX22xX1exX252xX1xX10xX7bxX2xX1c1xX165xX369xX2xX2xX12cxX1xXexXc2xXaxX2fxX34xX1xX36xX3xXexX39xX4xX1xX3xXb55xX182xX3fxX40xX3xXexX43xX23xX1xX3xX3dxX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXexX50xX23xX22xX3xX54xX27xX48xX3xX4xX68xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX6cxX3xX3dxXb1xXb2xX23xX22xX3xXb90xX1xX101xX0xX7bxX6xX2fxX0xX7bxX7xXexXb0xXc3xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8dxXaxX2fxX34xX1xX36xX3xXexX39xX4xX1xX3xXb55xX182xX3fxX40xX3xXexX43xX23xX1xX3xX3dxX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXcxXb0xX7a8xX23xX3xXcxXdxXf9xX23xX3xX3dxXb1xX23xX22xX3xX134xX48xX15xX3xXexX451xX3xX5xXae3xX23xX22xX3xXexXb0xXdxX3xX195xX23xX3xX7xX195xX27xX3xX7xX608xX4xX3xXexXb0xXb1xXab7xX4xX3xX23xX1xXaffxX23xX22xX3xX4xXc9xX23xX22xX3xX1xXdxXf9xX23xX122xX3xX1xX15xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX36xX6xX3xX4xX68xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX122xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX32xX3xX4xX26fxX23xX22xX3xX6cxX3xX1xX27xX15xX1b4xX23xX3xX3dxXb1xXb2xX23xX22xX3xXb90xX1xX101xX3xXexXb0xXc3xX23xX22xX3xX4xX68xX4xX3xX4xX27xX29fxX4xX3xX5cxd9eexX27xX3xXexXb0xX6xX23xX1xX3xX22xXdxX24exXdxX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xX8dxX195xX23xX3xXexX29fxX4xX12cxX0xX7bxXbxX2fxX0xX7bxX8dxXdxX2d6xX2fxX0xX7bxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX1xX36xX3xX23xX1xXdxX1b4xXc2xX3x1280fxX15xX3xX134xX6xX23xX3xXb90xXdxX110xXc2xX3xXexXb0xX6xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX36xX15xX3xXexX1xX19cxXc2xX3xX1xX451xXdxX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX6cxX3xX3exX7b5xX4xX3xXcxX1xX11cxXaxX3xX1xXb0xX10xX2bxX9xXaxX7bxX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXc3xXdxX7bxX4xX1xX27xX1exX23xX1xXdxX10xXc2xX1exX27xX15xX1exX134xX6xX23xX1exX252xXdxX10xXc2xX1exXexXb0xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exXexX1xX6xXc2xX1exX1xXc3xXdxX1exX22xXdxX6xX1exX8dxXdxX23xX1xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exXc3xX1exX8dxX27xX4xX1exXexX1xXc3xX7bxX2xX1c1xX165xX1c2xX190xX3b4xX12cxX1xXexXc2xXaxX2fxX0xXdxXc2xX22xX3xX7xXb0xX4xX9xXaxX7bxXc2xX10xX8dxXdxX6xX7bxX2xX18dxX155xX7bxX23xX10xX362xX7xX7bxX18dxX155xX18dxX3b4xX7bxX2xX155xX165xX8dxX165xX2xX18dxX18dxX18dxX2xX199xXexX2xX369xX1c1xX155xX5xX199xX1exX2xX2xX155xX8dxX165xX2xX2xX165xX155xX155xX1c2xXexX165xX369xX190xX199xX5xX2xX155xX12cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xX34xX1xX36xX3xXexX39xX4xX1xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX23xX1xX3xX3dxX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXexX50xX23xX22xX3xX54xX27xX48xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX6cxX3xXcxX6fxX3xX3dxX72xX23xX22xX3xX76xX4bxX23xX1xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxX6xX2fxX0xX8dxXdxX2d6xX2fxX0xX7xXexXb0xXc3xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX1xX36xX3xX23xX1xXdxX1b4xXc2xX3xXeb9xX15xX3xX134xX6xX23xX3xXb90xXdxX110xXc2xX3xXexXb0xX6xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX36xX15xX3xXexX1xX19cxXc2xX3xX1xX451xXdxX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX6cxX3xX3exX7b5xX4xX3xXcxX1xX11cxXaxX3xX1xXb0xX10xX2bxX9xXaxX7bxX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXc3xXdxX7bxX4xX1xX27xX1exX23xX1xXdxX10xXc2xX1exX27xX15xX1exX134xX6xX23xX1exX252xXdxX10xXc2xX1exXexXb0xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exXexX1xX6xXc2xX1exX1xXc3xXdxX1exX22xXdxX6xX1exX8dxXdxX23xX1xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exXc3xX1exX8dxX27xX4xX1exXexX1xXc3xX7bxX2xX1c1xX165xX1c2xX190xX3b4xX12cxX1xXexXc2xXaxX2fxX34xX1xX36xX3xX23xX1xXdxX1b4xXc2xX3xXeb9xX15xX3xX134xX6xX23xX3xXb90xXdxX110xXc2xX3xXexXb0xX6xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX36xX15xX3xXexX1xX19cxXc2xX3xX1xX451xXdxX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX6cxX3xX3exX7b5xX4xX3xXcxX1xX11cxX0xX7bxX6xX2fxX0xX7bxX7xXexXb0xXc3xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8dxXaxX2fxX34xX1xX36xX3xX23xX1xXdxX1b4xXc2xX3xXb55xX182xXb90xXcxX3xXcxX43xX23xX1xX3xX36xX15xX3xX3dxX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xX3fxX22xX27xX15xX2e1xX23xX3xXcxX1xX39xX3x116d5xX68xXdxX3xX5cxXebxX3xX5cxXf9xX23xX3xXexX1xX19cxXc2xX3xX1xX451xXdxX122xX3xX5cxX29fxX23xX22xX3xX2d6xXdxX101xX23xX3xX2d6xX48xX3xXexXb0xX6xXc3xX3xX54xX27xX48xX3xX4xX1xXc3xX3xX4xX68xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX5cxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX63xX23xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX122xX3xXexX1xX195xX23xX3xX23xX1xX195xX23xX3xX5xXdxX1b4xXexX3xX7xX1b8xX3xXexXb0xX101xX23xX3xX5cxX39xX6xX3xX134xX48xX23xX3xX3exX7b5xX4xX3xXcxX1xX11cxX12cxX0xX7bxXbxX2fxX0xX7bxX8dxXdxX2d6xX2fxX0xX7bxX5xXdxX2fxX0xX7bxX27xX5xX2fxX0xX8dxXdxX2d6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb0xXaxX2fxX0xX7bxX8dxXdxX2d6xX2fxX0xX7bxX8dxXdxX2d6xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa478xX27xXexX1xXc3xXb0xXaxX2fxX3fxX6xXc2xX3xX1167xXdxX6xX23xX22xX0xX7bxXbxX2f
Nam Giang