Quất “chua”, đào “đắng” ngày cuối năm
(Baohatinh.vn) - Đã cuối buổi chiều 30 tết, thế nhưng dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP. Hà Tĩnh) vẫn hàng dài quất, đào không bán hết. Thậm chí chập tối, nhiều chủ hàng còn cho không người đi đường, chất đống để kịp về đón tết...
5743x105ddx1129dx118e1x6672x6e7exffbfxd154xd167xd0f0xabd1x11a41xe270x11ab9x10d6dx1146fxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax5767xae8cxfe8cxXexX0x58a5xXaxX17xX18xX19xXexX0xdf6bx72faxX19x7c1axXexX0xXax1200dxX9x11c82xXdxX18xe367xX2fx1252cxbef3x83d9xX5x9ac9xXbxXdxX17xX32xXexee49x6627xb6eexXbxX9xX32xX2cxXaxX3cxX18xX32xb865xX9x8600xdacdxX24xX9xX32xX48xe94exa449xb58bxX32xX9xX4fxX50xX49xX26xX9xX2cxX3cxb4d5xX35xX9xX4fxdbf7xXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xcc4bxX17xX18xX19xX32xXex10b25xf244xX9xX2cxX3cxX5axX35xX9xX23xX3cxb00axX35xX9xX2cxXaxX35xc7dexX3cxX9x732excd73xX9xXbxf382xXbxX46xX9xXbxXaxX8dxX9xX4fxXaxd433xX4fxX50xX9xX19xab13xX2cxX9xXbxX3cxX26xX8dxX4fxX9xX48xX97xbb84xX4fxX50xX9x115f5x11ec8xX9x82ccxX35xX8dxXbxX9x5d04xX50xXax727bxX9xX5xb133xX4fxXaxX9x9a2fxX5xX7xeaefxX9xX70xX49xX9xX5xXb9xX4fxXaxf51fxX9xe5acxed8cxX4fxX9xXaxX49xX4fxX50xX9xX19xX49xX35xX9x99f8xX3cxX3dxXbxX46xX9xX48xX49xX24xX9x883exXaxXacxX4fxX50xX9xX23x9841xX4fxX9xXaxX8dxXbxXc0xX9xX5xXaxaef6xXcxX9xX2cxXaxafbexX9xX2cxXaxXf3xX33xX9xXbxX5axX35xX46xX9xX4fxXaxX35xX86xX3cxX9xX2cxXaxabadxX9xXaxX49xX4fxX50xX9xX2cx7b89xX4fxX9xX2cxXaxX24xX9xXe2xXaxXacxX4fxX50xX9xX4fxX50xX97xXa7xX35xX9xX48xX35xX9xX48xX97xXa7xX4fxX50xX46xX9xX2cxXaxX3dxXbxX9xX48xX5axX4fxX50xX9xX48x121e1xX9xXe2xbcd6xX33xX9xXcbxX86xX9xX48xd48dxX4fxX9xXbxX8dxXbxXc0xXc0xXc0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6e3bxX24xX19xX26xX32xXexXb3xX5exXcxX9xX4fxX18xX26xX46xX9xX4fxXax64ddxX4fxX50xX9xX4fxX50xX49xX26xX9xXbx10ebaxX97x1196cxX2cxX9xXbxX8dxXbxX9xX2cxX146xX9xXcxX97xX18xX9xX33xXaxea38xX4fxX9xXe2xca28xXcxX9xX179xcdbexXbxX9xX23xX3cxX5axXbxX9xX4fx12130xX4fxX9xX2cxXaxfac6xX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX146xX9xX33xXaxd687xX4fxX9x5a0cxXbxX179xX1acxXcxX9xXdxX4exX4fxX50x102daxXc0xX9xX5xX3cxX26xX9xX4fxXaxX35xX19cxX4fxX46xX9xX48xX8dxX4fxX9xX4fxX50xX49xX26xX9xcbb0x9b5fxX9xXcbxX49xX9xX89xX8axX9xXbxX8dxXbxX46xX9xXbxXaxXa7xX35xX9xXbxX35xX8dxXbxX9xX179xX3dxXbxX9xX48xd5f4xX33xX9xX3dxXcxX9xXe9xX33xX9xXcbxX49xX9xX2cxX146xX9xX4fxX4exX4fxX50xXc0xX9xXb3xX50xX49xX26xX9xX2cxX3cxX5axX35xX9xX4fxX5exXcxX9xXe2xXaxX35xX9xXcxX49xX9xXbxa8dcxXcxX9xXdxba95xX9xX4fxX50xX97xXa7xX35xX9xX23xXe9xX4fxX9xXaxX24xX18xX9xXcxX3cxX5axX4fxX9xX23xXe9xX4fxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXf3xXbxX9xX4fxXaxX18xX4fxXaxX9xX48xX13cxX9xXe2xX13fxX33xX9xXcbxX86xX9xXbxX8dxXbxX9xXcbxX17bxX35xX9xX50xX35xX18xX9xX48x116c9xX4fxXaxX9xX4fxX19cxX4fxX9xX50xX35xXe9xX9xX2cxXe9xX2cxX9xXdxX24xac0exX35xX9xXaxX24xX18xX9xX50xX35xcfa8xXcxX9xXbx6c89xX9xX2axX1cxX89xX9xX2cxXaxX24xX9xX48xX8dxX4fxX9xXcxffb1xXbxX9xX4fx10762xX18xX9xX2fxX24xX9xXcbxX17bxX35xX9xXcxX3dxX26xX9xX4fxX50xX49xX26xX9xXbxX179xX97xX17bxX2cxXc0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xfbb2xXbx97ffxX18xXdxX35xX50xX4fxea26xX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179x58e1xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd8xX3cxX18xXbxX9xX2cxXaxX3cxX18xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX18xX4fxX50xX9xX4fxX50xX18xX26xX9xX2cxX3cxX24xX35xX9xX4fxX18xXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x67f2xX35xX19xXbxXaxX2bex66e9xX8axX8axX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX2bexe6c6xX8axX8axX33xX2b6xX32xX9xX2fxX179xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xXc0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxXc0xXcbxX4fxX1cxX4fxX17xX2fcxX2fxX1cxX2axa621xX8axbbafxX1cxX2axX8axb497xX19xX30fxX1d0xX2axX30fxX30fxX89xX33dxXbxX302xX2axX30fxX337xXdxX8axXc0xfcb0xX33xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX34exX3cxX2fxXbxX35x10c32xX26xX2c6xX32xXexX76xX77xX9xX50xX1acxX4fxX9xXaxX8dxXbxX9xX23xX3cxe37dxX35xX9xX2cxXaxX35xX86xX3cxX9xX89xX8axX9xXbxX8dxXbxX9xX4fxXaxX97xX4fxX50xX9xX4fxX50xX97xXa7xX35xX9xX19xX218xX4fxX9xXcbxXccxX4fxX9xX32xXcx57cexX2cxX9xX2cxX276xX32xX9xX50xX35xXe9xX9xX2cxXe9xX2cxX9xXdxX24xX26dxX35xX9xX2cxX218xX26xX9xX2cxX276xX4fxXaxX9xX2cxXaxcc60xX35xX9xXbxX8dxXbxXc0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX15exX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX13fxX9xXb3xX50xX3cxX26x6126xX4fxX9xX5xXaxX13fxX9xda81xX21cxX9xX2cxXaxX10cxX9xX50xX35xX18xX4fxX9xXaxX49xX4fxX50xX9xXaxX24xX18xX9xXdxX26xX9xX76xX49xX9xX407xX26dxXbxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxb65bxX2bexX9xX1afx11b08xX35xXe9xX9xXaxX24xX18xX9xXdxX26xX9xX4fxXaxX16fxX4fxX50xX9xX4fxX50xX49xX26xX9xXbxX179xX97xX17bxX2cxX9xXe2xXaxXe9xX9xXdxX49xX9xX2cxX18xX24xXc0xX9xX4xX3cxX5axX35xX9xX4fxX50xX49xX26xX9xX89xX8axX9xXbxX8dxXbxX46xX9xX4fxX50xX97xXa7xX35xX9xXcxX3cxX18xX9xX4fxXaxX35xX86xX3cxX9xXaxX3dcxX4fxX46xX9xX4fxXaxX97xX4fxX50xX9xX48xX18xX9xX2fxX5axX9xXbxXaxX97xXa7xX4fxX50xX9xX193xX33xX9xX50xX35xXe9xX46xX9xXbxXacxX35xX9xX48xX49xX4fxXaxX9xX33xXaxX276xX35xX9xX23xXe9xX4fxX9xXdxX3dxX26xX9xXdxX26dxX35xX9xXcbxX5axX4fxX9xX48xX13cxX9xXcbxX86xX9xX4fxXaxX49xX9xXe2xX13fxX33xX9xX48xX146xX4fxX9xX50xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX27axX18xX9xXcbxX17bxX35xX9xX50xX35xX18xX9xX48xX25bxX4fxXaxX1b9xXc0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd8xX3cxX18xXbxX9xX2cxXaxX3cxX18xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX18xX4fxX50xX9xX4fxX50xX18xX26xX9xX2cxX3cxX24xX35xX9xX4fxX18xXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2fcxX35xX19xXbxXaxX2bexX302xX8axX8axX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX2bexX30fxX8axX8axX33xX2b6xX32xX9xX2fxX179xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xXc0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxXc0xXcbxX4fxX1cxX4fxX17xX2fcxX2fxX1cxX2axX337xX8axX339xX1cxX2axX8axX33dxX19xX30fxX1d0xX2axX30fxX30fxX89xX33dxXbxX2axX30fxX2axX337xXdxX2axXc0xX34exX33xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX34exX3cxX2fxXbxX35xX385xX26xX2c6xX32xXex11fa9x12571xX35xX9xX2cxXaxXf3xX3cxX9xXd8xX3cxX3dxXbxX9xXbxX179xX97xX17bxX2cxX9xXbxX8dxXbxX9xX50xX35xXe9xX9xX33dxX9xX48xX8dxX4fxX9xX339xX9xXbxX179xX5exXcxX9xX4fxX50xXaxX25bxX4fxX46xX9xX2cxX3cxX5axX35xX9xX2cxXaxX35xX86xX3cxX9xX89xX8axX9xXbxX8dxXbxX9xX2cxXaxe337xX9xX2cxX114xX4fxX9xXdxX26dxX35xX9xX2axX2b8xX1d0xX8axX8axXc0xX8axX8axX8axX9xX4fxXaxX97xX4fxX50xX9xX179xX3dxXbxX9xXf8xXbxX9xX4fxX50xX97xXa7xX35xX9xXcxX3cxX18xXc0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX15exX24xX19xX26xX32xXexd5f7xX4fxXaxX9xXb3xX50xX3cxX26xX400xX4fxX9xXaexX5exX4fxX9xX4xX1acxX4fxX46xX9xXcxX289xXbxX9xX4fxX50xX97xXa7xX35xX9xXe2xX35xX4fxXaxX9xX19xX24xX18xX4fxXaxX9xXaxX24xX18xX9xXbxX8dxXbxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX42cxX2bexX9xX1afxX4xXaxX60axX9xX2cxX114xX4fxX9xXaxXacxXcxX9xX4fxX18xX26xX9xXdxX49xX9xX23xX3cxX80xX35xX9xX2cxX3cxX5axX35xX9xX2cxX18bxX4fxX50xX9xXcxX24xX4fxX50xX9xX2fxX18xX24xX9xX23xXe9xX4fxX9xXaxX8dxXbxX9xXaxX24xX18xX9xX48xX13cxX9xX23xX18bxX9xX48xX4exX33xX9xX33xXaxX1acxX4fxX9xX4fxX49xX24xX9xXcbxX5axX4fxX9xX48xX77xX9xX23xa3d1xX9xX179xX18xXc0xX9xX430xX35xXa7xX9xX23xXe9xX4fxX9xX33xXaxX276xX35xX9xXaxX26dxX9xX50xX35xXe9xX9xX2b6xX3cxX5axX4fxX50xX9xXcx61d2xX2cxX9xXbxXaxX3dxX33xX9xX4fxXaxX3dxXbxX9xXaxX26xX9xXcbxX9cxX4fxX50xX9xX23xXe9xX4fxX9xX48xX97xX1a1xX2cxX9xX2cxXaxX27axX4fxX50xX9xX4fxX49xX24xX9xXaxX18xX26xX9xX2cxXaxX27axX4fxX50xX9xX48xX146xXc0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX15exX24xX19xX26xX32xXexe22axXaxX24xX276xX4fxX50xX9xX1d0xX8axXaxX9xXbxX5axX35xX46xX9xX4fxXaxX35xX86xX3cxX9xX2cxXaxX10cxX9xXaxX49xX4fxX50xX9xX23xXe9xX4fxX9xX48xX49xX24xX46xX9xXd8xX3cxX3dxXbxX9xXe2xXaxXacxX4fxX50xX9xX23xXe9xX4fxX9xX48xX97xX1a1xX2cxX9xX48xX49xX4fxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXe2xXaxXacxX4fxX50xXc0xX9xX64axX4fxXaxX9xXb3xX50xX3cxX26xX400xX4fxX9xXaexX5exX4fxX9xX5xX3cxX3dxX4fxX46xX9xXcxX289xXbxX9xX4fxX50xX97xXa7xX35xX9xX23xXe9xX4fxX9xX48xX49xX24xX9xX48xXe9xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX42cxX2bexX9xX32xXb3xX5exXcxX9xX4fxX18xX26xX9xXbxXaxX3cxX18xX9xXdxX5c7xX9xXbxX24xX46xX9xX2cxXaxX60axX9xX23xXe9xX4fxX9xX48xX97xX1a1xX2cxX9xXe2xXaxX24xX276xX4fxX50xX9xXcxX289xXbxX9xX4fxX28dxX18xX46xX9xX2fxX5axX9xX48xX49xX24xX9xX2cxX114xX4fxX9xXdxX26dxX35xX9xXbxXacxX35xX9xX48xX49xX4fxXaxX9xX50xX9cxX35xX9xXcxX3dxX26xX9xX4fxX50xX97xXa7xX35xX9xX2b6xX17xX9xXacxXcxX46xX9xXbxX18xX2b6xX35xX9xXcbxX49xX24xX9xX23xX35xX8dxX3cxX9xXe2xXaxXacxX4fxX50xX9xXaxX9cxXc0xX9xX64axX35xX9xXcxX3cxX5axX4fxX9xXdxX3dxX26xX9xX23xX18xX24xX9xX4fxXaxX35xX19cxX3cxX9xXbxXaxX25bxX9xXdxX3dxX26xXc0xX32xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX15exX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX179xX24xX4fxX50xXexX5c6xX289xXbxX9xX2fxX5axX9xXaxX25bxX4fxXaxX9xX276xX4fxXaxX9xXbxX26dxX35xX9xX2cxXaxX1a1xX9xXaxX24xX18xX9xX70xX49xX9xX5xXb9xX4fxXaxX9xX2cxXaxX35xX86xX3cxX9xX89xX8axX9xXbxX8dxXbxX9xX5c6xXf3xX3cxX9xX5xX3cxX3dxXbxX2bexX0xX1cxX2fxXbxX179xX24xX4fxX50xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd8xX3cxX18xXbxX9xX2cxXaxX3cxX18xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX18xX4fxX50xX9xX4fxX50xX18xX26xX9xX2cxX3cxX24xX35xX9xX4fxX18xXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2fcxX35xX19xXbxXaxX2bexX302xX8axX8axX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX2bexX30fxX8axX8axX33xX2b6xX32xX9xX2fxX179xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xXc0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxXc0xXcbxX4fxX1cxX4fxX17xX2fcxX2fxX1cxX2axX337xX8axX339xX1cxX2axX8axX33dxX19xX30fxX1d0xX2axX30fxX30fxX89xX33dxXbxX33dxX1d1xX1d1xX302xXdxX1d0xXc0xX34exX33xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd8xX3cxX18xXbxX9xX2cxXaxX3cxX18xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX18xX4fxX50xX9xX4fxX50xX18xX26xX9xX2cxX3cxX24xX35xX9xX4fxX18xXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2fcxX35xX19xXbxXaxX2bexX302xX8axX8axX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX2bexX30fxX8axX8axX33xX2b6xX32xX9xX2fxX179xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xXc0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxXc0xXcbxX4fxX1cxX4fxX17xX2fcxX2fxX1cxX2axX337xX8axX339xX1cxX2axX8axX33dxX19xX30fxX1d0xX2axX30fxX30fxX89xX33dxXbxX337xX2axX30fxXdxX89xXc0xX34exX33xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd8xX3cxX18xXbxX9xX2cxXaxX3cxX18xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX18xX4fxX50xX9xX4fxX50xX18xX26xX9xX2cxX3cxX24xX35xX9xX4fxX18xXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2fcxX35xX19xXbxXaxX2bexX302xX8axX8axX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX2bexX30fxX8axX8axX33xX2b6xX32xX9xX2fxX179xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xXc0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxXc0xXcbxX4fxX1cxX4fxX17xX2fcxX2fxX1cxX2axX337xX8axX339xX1cxX2axX8axX33dxX19xX30fxX1d0xX2axX30fxX30fxX89xX33dxXbxX337xX33dxX339xX89xXdxX30fxXc0xX34exX33xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd8xX3cxX18xXbxX9xX2cxXaxX3cxX18xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX18xX4fxX50xX9xX4fxX50xX18xX26xX9xX2cxX3cxX24xX35xX9xX4fxX18xXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2fcxX35xX19xXbxXaxX2bexX302xX8axX8axX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX2bexX30fxX8axX8axX33xX2b6xX32xX9xX2fxX179xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xXc0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxXc0xXcbxX4fxX1cxX4fxX17xX2fcxX2fxX1cxX2axX337xX8axX339xX1cxX2axX8axX33dxX19xX30fxX1d0xX2axX30fxX30fxX89xX33dxXbxX2axX1d1xX302xX339xXdxX33dxXc0xX34exX33xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179xX2c6xX32xXexX76xX49xX24xX46xX9xXd8xX3cxX3dxXbxX9xXaxX26dxX9xX50xX35xXe9xX9xX32xX2fxXe9xXbxX9xX4fx8f79xXbxX32xX9xX4fxXaxX97xX4fxX50xX9xXcbxXccxX4fxX9xX8dxX9xX4fxX50xX49xX26xX9xX2cxX3cxX5axX35xX9xX4fxX5exXcxXc0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd8xX3cxX18xXbxX9xX2cxXaxX3cxX18xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX18xX4fxX50xX9xX4fxX50xX18xX26xX9xX2cxX3cxX24xX35xX9xX4fxX18xXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2fcxX35xX19xXbxXaxX2bexX302xX8axX8axX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX2bexX30fxX8axX8axX33xX2b6xX32xX9xX2fxX179xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xXc0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxXc0xXcbxX4fxX1cxX4fxX17xX2fcxX2fxX1cxX2axX337xX8axX339xX1cxX2axX8axX33dxX19xX30fxX1d0xX2axX30fxX30fxX89xX33dxXbxX89xX339xX89xX33dxXdxX302xXc0xX34exX33xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd8xX3cxX18xXbxX9xX2cxXaxX3cxX18xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX18xX4fxX50xX9xX4fxX50xX18xX26xX9xX2cxX3cxX24xX35xX9xX4fxX18xXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2fcxX35xX19xXbxXaxX2bexX302xX8axX8axX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX2bexX30fxX8axX8axX33xX2b6xX32xX9xX2fxX179xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xXc0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxXc0xXcbxX4fxX1cxX4fxX17xX2fcxX2fxX1cxX2axX337xX8axX339xX1cxX2axX8axX33dxX19xX30fxX1d0xX2axX30fxX30fxX89xX33dxXbxX89xX337xX89xX1d0xXdxX339xXc0xX34exX33xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd8xX3cxX18xXbxX9xX2cxXaxX3cxX18xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX18xX4fxX50xX9xX4fxX50xX18xX26xX9xX2cxX3cxX24xX35xX9xX4fxX18xXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2fcxX35xX19xXbxXaxX2bexX302xX8axX8axX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX2bexX30fxX8axX8axX33xX2b6xX32xX9xX2fxX179xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xXc0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxXc0xXcbxX4fxX1cxX4fxX17xX2fcxX2fxX1cxX2axX337xX8axX339xX1cxX2axX8axX33dxX19xX30fxX1d0xX2axX30fxX30fxX89xX33dxXbxX2axX339xX89xX89xXdxX337xXc0xX34exX33xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179xX2c6xX32xXexX76xX49xX24xX9xX23xXe9xX4fxX9xX179xX42cxX9xX2cx5fb6xX4fxX50xX9xXe2xXaxXacxX4fxX50xX9xX18xX35xX9xXcxX3cxX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd8xX3cxX18xXbxX9xX2cxXaxX3cxX18xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX18xX4fxX50xX9xX4fxX50xX18xX26xX9xX2cxX3cxX24xX35xX9xX4fxX18xXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2fcxX35xX19xXbxXaxX2bexX302xX8axX8axX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX2bexX30fxX8axX8axX33xX2b6xX32xX9xX2fxX179xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xXc0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxXc0xXcbxX4fxX1cxX4fxX17xX2fcxX2fxX1cxX2axX337xX8axX339xX1cxX2axX8axX33dxX19xX30fxX1d0xX2axX30fxX30fxX89xX33dxXbxX33dxX302xX337xX8axXdxX1d1xXc0xX34exX33xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179xX2c6xX32xXexX4xX218xX26xX9xXd8xX3cxX21cxXbxX9xXdxX17bxX4fxX9xX50xX35xXe9xX9xX2cxXaxX60axX9xX2cxX114xX4fxX9xX2axX8axX8axXc0xX8axX8axX8axX9xX48xX397xX4fxX50xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd8xX3cxX18xXbxX9xX2cxXaxX3cxX18xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX18xX4fxX50xX9xX4fxX50xX18xX26xX9xX2cxX3cxX24xX35xX9xX4fxX18xXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2fcxX35xX19xXbxXaxX2bexX302xX8axX8axX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX2bexX30fxX8axX8axX33xX2b6xX32xX9xX2fxX179xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xXc0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxXc0xXcbxX4fxX1cxX4fxX17xX2fcxX2fxX1cxX2axX337xX8axX339xX1cxX2axX8axX33dxX19xX30fxX1d0xX2axX30fxX30fxX89xX33dxXbxX1d1xX30fxX302xX8axXdxX2axX8axXc0xX34exX33xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd8xX3cxX18xXbxX9xX2cxXaxX3cxX18xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX18xX4fxX50xX9xX4fxX50xX18xX26xX9xX2cxX3cxX24xX35xX9xX4fxX18xXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2fcxX35xX19xXbxXaxX2bexX302xX8axX8axX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX2bexX30fxX8axX8axX33xX2b6xX32xX9xX2fxX179xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xXc0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxXc0xXcbxX4fxX1cxX4fxX17xX2fcxX2fxX1cxX2axX337xX8axX339xX1cxX2axX8axX33dxX19xX30fxX1d0xX2axX30fxX30fxX89xX33dxXbxX1d0xX30fxX1d1xX1d1xXdxX2axX2axXc0xX34exX33xX50xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX3cxXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179xX2c6xX32xXexX76xX49xX24xX9xX48xXe9xX9xXe2xXaxXacxX4fxX50xX9xX23xXe9xX4fxX9xX48xX97xX1a1xX2cxX46xX9xX2cxXaxX24xX9xXe2xXaxXacxX4fxX50xX9xX4fxX50xX97xXa7xX35xX9xX48xX35xX9xX48xX97xXa7xX4fxX50xXc0xXc0xXc0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd8xX3cxX18xXbxX9xX2cxXaxX3cxX18xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX18xX4fxX50xX9xX4fxX50xX18xX26xX9xX2cxX3cxX24xX35xX9xX4fxX18xXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2fcxX35xX19xXbxXaxX2bexX302xX8axX8axX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX2bexX30fxX8axX8axX33xX2b6xX32xX9xX2fxX179xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xXc0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxXc0xXcbxX4fxX1cxX4fxX17xX2fcxX2fxX1cxX2axX337xX8axX339xX1cxX2axX8axX33dxX19xX30fxX1d0xX2axX30fxX30fxX89xX33dxXbxX1d1xX1d1xX337xX1d1xXdxX2axX1d0xXc0xX34exX33xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX50xX4fxX2bexX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX179xX2c6xX32xXexXaxX24xX3bdxX2cxX9xX2cxXaxX3dxXbxX9xXbxXaxX49xX4fxXaxX9xXbxX27axX4fxX50xX9xX48xX5axX4fxX50xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64axX3cxXbxXaxX24xX179xX32xXexX64axX4fxXaxX9xX5xX3dxX4fxX9x76c6xX9xXb3xX18xXcxX9xX430xX35xX18xX4fxX50xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Anh Tấn – Nam Giang