Ảnh: Trinh sát Nga đọ sức tại thao trường Koltsovo ở Novosibirsk
Các binh sĩ từ nhiều đơn vị trinh sát hàng đầu của Nga đang thi tài tại sự kiện Army Scout Masters diễn ra tại thao trường Koltsovo ở Novosibirsk.
2ae2x9104xb3c7xc455x9328xba06xa4b7x9241x3c24xX7x6469x7f11x8794x420dx749bx3ea5xX5xaf86xXax4659x8202x82c5xX1x5357xX3xXcxc113xXdxX14xX1xX3xX7xb79dxXexX3x4391x3a9exX6xX3xc8eex3640xX3xX7x4f99xX4xX3xXex7424xXdxX3xXexX1xX6x7357xX3xXexX19x681cx3ccbxX14xX23xX3xa081xX34xX5xXexX7xX34x84e4xX34xX3x90dexX3xX22xX34xX43xX34xX7xXdx3a64xXdxX19xX7x51f8xX0x82f5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4d37xX10xX6x330cxXaxX12x9092xX1fxX4xX3xX4exXdxX14xX1xX3xX7x92e0xX3xXex9be9xX3xX14xX1xXdx3a35x79b3xX3xX26x648fxX14xX3xX43x8803xX3xXexX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX1x695fxX14xX23xX3xX26x38a3xX7cxX3xX4xac66xX6xX3xX22xX23xX6xX3xX26xX6xX14xX23xX3xXexX1xXdxX3xXexX90xXdxX3xXexX2exXdxX3xX7x40d1xX3xX52xXdxc093xX14xX3xc90cxX19x5dddx3412xX3x8f9fxX4xX34xX7cxXexX3x72f0xX6xX7xXexX10xX19xX7xX3xX66xXdx701cxX14xX3xX19xX6xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX3dxX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX22xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52x6681xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX14xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxXbbxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXbbxX7x5731xXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax94c2xX14xX1xX16xX3xXexX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX14xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX52xX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX14xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xX3xX1x3423xX14xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXfaxX4exX6xX34xX1xX6xXexXdxX14xX1xXfaxX43xX14xX54xX14xX10x3fd0xX7xX54xX2x9bb1x38e6x6336xX54xX2xae83x6476xX66x2d82xX2xX19bxX1a0xX19fxX1a0xX2xXexX19bx649bxX19fxX1a0xX5xX2xXfax95dbxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXcxX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX22xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX3dxX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX22xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX121xXbxX1xX34xXexX34xX121xX34xX19xXdxX23xXdxX14xX6xX5xX121xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX54xX54xXdxXbbxX6xX23xX10xX7xXfaxX43xX34xX43xXfaxX43xX14xX54xX7cxXbxX5xX34xX6xX66xX10xX66xX54xX2xX14xX7cx896dxX2xX7xX66xX19cxX10xX23xX34xX4xX19xX4ex96eex4d1cxX23xXbbxX7cxXbbx58dexX196xX54xX19bxX19fxX2xX19ax7a80xX19fxX1abxX250xX19fxX1abxX54xX2xX250x5e7axa49cxXb9xXc4xXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX34xX14xXaxX12xac51x664axXbcxX3xX5xX90xX3xX4xX7cx3278xX4xX3xXexX1xXdxX3xX26x4a81xX4xX3xX4exXdxXb6xXexX3xX52xX1x91c6xX4xX3xX14xX23xX1xXdxXb6xXexX3xX26x9b4dxXdxX3xX43x7362xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xXexX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX22xX23xX6xXfaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX14xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxXbbxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xX7cxXbbxX4exX3xXdxX69xX10xX14xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXbcxX5xX10xX9xXaxX196xXdxX66xXexX1xX16xX3xX243xX19bxX19fxXbxaa80x8dd0xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX16xX3xX1a2xX19axX2xXbxX301xX302xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXfaxX4exX6xX34xX1xX6xXexXdxX14xX1xXfaxX43xX14xX54xX14xX10xX196xX7xX54xX2xX19axX19bxX19cxX54xX2xX19fxX1a0xX66xX1a2xX2xX19fxX1a0xX243xX19fxX1abxXexX1a0xX1abxX19cxX19bxX5xX2xX19fxX121xX19bxX121xXbcxX23xX249xX249xXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXcxX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX22xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX3dxX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX22xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX34xX14xXaxX12xX27dxa970xX3xX23xXdxX90xX14xX1xX3xX4xX1xXdx381axX14xX3xXexX1xX298xX14xX23xX3xXexX19xX34xX14xX23xX3xX4xX7cxX286xX4xX3xXexX1xXdxX3xX14xX90xXbcx7288xX3xX4xX1fxX4xX3xXexX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX7xa251xX3xXbxX1xX130xXdxX3xX43xX38xc925xXexX3xX238xX7cxX6xX3xXexX2a7xXdxX3xX19bxX19bxX3xX5xX34xX2exXdxX3xX4xX1xX38xX2a7xX14xX23xX3xX14xX23xX2exXdxX3xX43xa1f8xXexX3xX52xX1xX1fxX4xX3xX14xX1xX6xX7cxX3xXexX19xX34xX14xX23xX3xXexX1xX39xXdxX3xX23xXdxX6xX14xX3xX7xX2a7xXbbxX3xX14xX1x4b82xXexX3xX4x7ad1xX3xXexX1xX3bbxXfaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX14xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxXbbxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXbbxX7xX121xXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130xX14xX1xX16xX3xXexX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX14xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX52xX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX14xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xX3xX1xX172xX14xX1xX3xX19cxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXfaxX4exX6xX34xX1xX6xXexXdxX14xX1xXfaxX43xX14xX54xX14xX10xX196xX7xX54xX2xX19axX19bxX19cxX54xX2xX19fxX1a0xX66xX1a2xX2xX19bxX1a0xX19fxX1a0xX2xXexX1a0xX2xX1a2xX1a2xX5xX19bxXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXcxX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX22xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX3dxX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX22xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX121xXbxX1xX34xXexX34xX121xX34xX19xXdxX23xXdxX14xX6xX5xX121xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX54xX54xXdxXbbxX6xX23xX10xX7xXfaxX43xX34xX43xXfaxX43xX14xX54xX7cxXbxX5xX34xX6xX66xX10xX66xX54xX2xX14xX7cxX238xX2xX7xX66xX19cxX10xX23xX34xX4xX19xX4exX243xX244xX23xXbbxX7cxXbbxX249xX196xX54xX19bxX19fxX2xX19axX250xX19fxX1abxX250xX19fxX1abxX54xX1a2xX250xX259xXbex40fax5292xXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX34xX14xXaxX12xXcxX19xX34xX14xX23xX3xX7xX2a3xX3xX14xX90xXbcxX3xX4xX442xX3xX14xX1xXdxX7bxX7cxX3xXbxX1xX95xX14xX3xXexX1xXdxX3xX66xX90xX14xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX26x8295xX14xX23xX3xX26xX286xXdxXfaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX14xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxXbbxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXbbxX7xX121xXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130xX14xX1xX16xX3xXexX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX14xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX52xX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX14xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xX3xX1xX172xX14xX1xX3xX1a2xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXfaxX4exX6xX34xX1xX6xXexXdxX14xX1xXfaxX43xX14xX54xX14xX10xX196xX7xX54xX2xX19axX19bxX19cxX54xX2xX19fxX1a0xX66xX1a2xX2xX19bxX1a0xX19fxX1a0xX2xXex8cf0xX1a2xX1a0xX19bxX5xX19cxXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXcxX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX22xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX3dxX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX22xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX121xXbxX1xX34xXexX34xX121xX34xX19xXdxX23xXdxX14xX6xX5xX121xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX54xX54xXdxXbbxX6xX23xX10xX7xXfaxX43xX34xX43xXfaxX43xX14xX54xX7cxXbxX5xX34xX6xX66xX10xX66xX54xX2xX14xX7cxX238xX2xX7xX66xX19cxX10xX23xX34xX4xX19xX4exX243xX244xX23xXbbxX7cxXbbxX249xX196xX54xX19bxX19fxX2xX19axX250xX19fxX1abxX250xX19fxX1abxX54xX1a0xX250xX22xX5a8xXbexX22xXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX34xX14xXaxX12xX22xX1xX38xX14xX23xX3xX4xb6c9xX14xX23xX3xX4xX442xX3xX19xX43exXexX3xX14xX1xXdxX7bxX7cxX3xXbxX1xX95xX14xX3xXexX1xXdxX3xX26x7d35xXdxX3xX1x8cc1xXdxX3xX52x50e2xX3xX14x518axX14xX23xX3xX4xX1fxX3xX14xX1xX27exX14xXfaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX14xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxXbbxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXbbxX7xX121xXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130xX14xX1xX16xX3xXexX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX14xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX52xX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX14xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xX3xX1xX172xX14xX1xX3xX1a0xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXfaxX4exX6xX34xX1xX6xXexXdxX14xX1xXfaxX43xX14xX54xX14xX10xX196xX7xX54xX2xX19axX19bxX19cxX54xX2xX19fxX1a0xX66xX1a2xX2xX19bxX1a0xX19fxX1a0xX2xXexX2xX1abxX1abxX19bxX5xX1a2xXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXcxX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX22xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX3dxX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX22xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX121xXbxX1xX34xXexX34xX121xX34xX19xXdxX23xXdxX14xX6xX5xX121xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX54xX54xXdxXbbxX6xX23xX10xX7xXfaxX43xX34xX43xXfaxX43xX14xX54xX7cxXbxX5xX34xX6xX66xX10xX66xX54xX2xX14xX7cxX238xX2xX7xX66xX19cxX10xX23xX34xX4xX19xX4exX243xX244xX23xXbbxX7cxXbbxX249xX196xX54xX19bxX19fxX2xX19axX250xX19fxX1abxX250xX19fxX1abxX54xX1abxX250x7912xX69x9642xXbexXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX34xX14xXaxX12xX69xX1fxX4xX3xXbxX1xX95xX14xX3xXexX1xXdxX3xX26xX7bxX7cxX3xX26xX38xX3fbxX4xX3xXbbxc15bxX3xXbxX1xX7a3xX14xX23xX3xX23xX95xX14xX3xX14xX1xX43exXexX3xX43xX2a7xXdxX3xXbbxX94fxXdxX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xXexX1xXb2xX4xX3xX4xX1xXdxX3c6xX14xXfaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX14xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxXbbxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXbbxX7xX121xXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130xX14xX1xX16xX3xXexX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX14xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX52xX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX14xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xX3xX1xX172xX14xX1xX3xX1abxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXfaxX4exX6xX34xX1xX6xXexXdxX14xX1xXfaxX43xX14xX54xX14xX10xX196xX7xX54xX2xX19axX19bxX19cxX54xX2xX19fxX1a0xX66xX1a2xX2xX19bxX1a0xX19fxX1a0xX2xXexX19cxX19cxX19axX19axX5xX1a0xXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXcxX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX22xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX3dxX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX22xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX121xXbxX1xX34xXexX34xX121xX34xX19xXdxX23xXdxX14xX6xX5xX121xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX54xX54xXdxXbbxX6xX23xX10xX7xXfaxX43xX34xX43xXfaxX43xX14xX54xX7cxXbxX5xX34xX6xX66xX10xX66xX54xX2xX14xX7cxX238xX2xX7xX66xX19cxX10xX23xX34xX4xX19xX4exX243xX244xX23xXbbxX7cxXbbxX249xX196xX54xX19bxX19fxX2xX19axX250xX19fxX1abxX250xX19fxX1abxX54xX243xX250xc905x7951x7e19xX25axXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX34xX14xXaxX12xX69xX1fxX4xX3xX4exXdxX14xX1xX3xX7xX73xX3xXexX1xX6xXbbxX3xX23xXdxX6xX3xX4xX7cxX286xX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX130xXdxX3xX43xX38xX3fbxXexX3xX238xX7cxX6xX3xX52xX1xX442xXdxX3xX5xb8cfxX6xXfaxXfaxXfaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX14xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxXbbxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXbbxX7xX121xXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130xX14xX1xX16xX3xXexX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX14xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX52xX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX14xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xX3xX1xX172xX14xX1xX3xX243xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXfaxX4exX6xX34xX1xX6xXexXdxX14xX1xXfaxX43xX14xX54xX14xX10xX196xX7xX54xX2xX19axX19bxX19cxX54xX2xX19fxX1a0xX66xX1a2xX2xX19bxX1a0xX19fxX1a0xX2xXexX19axX19axX19axX1a0xX5xX1abxXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXcxX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX22xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX3dxX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX22xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX121xXbxX1xX34xXexX34xX121xX34xX19xXdxX23xXdxX14xX6xX5xX121xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX54xX54xXdxXbbxX6xX23xX10xX7xXfaxX43xX34xX43xXfaxX43xX14xX54xX7cxXbxX5xX34xX6xX66xX10xX66xX54xX2xX14xX7cxX238xX2xX7xX66xX19cxX10xX23xX34xX4xX19xX4exX243xX244xX23xXbbxX7cxXbbxX249xX196xX54xX19bxX19fxX2xX19axX250xX19fxX1abxX250xX19fxX1abxX54xX19axX250xXb9x9204xXad8xXbexXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX34xX14xXaxX12xXfaxXfaxXfaxX3xXexXdxX3c6xXbxX3xX4xX41bxX14xX3xX4xX2axX3xX26xXdxX3bbxXbbxX3xX4xX99xX6xX3xX26xX83xX4xX1xXfaxXfaxXfaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX14xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxXbbxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXbbxX7xX121xXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130xX14xX1xX16xX3xXexX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX14xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX52xX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX14xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xX3xX1xX172xX14xX1xX3xX6aaxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXfaxX4exX6xX34xX1xX6xXexXdxX14xX1xXfaxX43xX14xX54xX14xX10xX196xX7xX54xX2xX19axX19bxX19cxX54xX2xX19fxX1a0xX66xX1a2xX2xX19bxX1a0xX19fxX1a0xX2xXexX19axX2xX6aaxX19bxX5xX243xXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXcxX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX22xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX3dxX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX22xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX121xXbxX1xX34xXexX34xX121xX34xX19xXdxX23xXdxX14xX6xX5xX121xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX54xX54xXdxXbbxX6xX23xX10xX7xXfaxX43xX34xX43xXfaxX43xX14xX54xX7cxXbxX5xX34xX6xX66xX10xX66xX54xX2xX14xX7cxX238xX2xX7xX66xX19cxX10xX23xX34xX4xX19xX4exX243xX244xX23xXbbxX7cxXbbxX249xX196xX54xX19bxX19fxX2xX19axX250xX19fxX1abxX250xX19fxX1abxX54xX2xX19fxX250xX69xXad9xXc4xX25axXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX34xX14xXaxX12xXfaxXfaxXfaxX3xXexX172xXbbxX3xX52xXdxX3c6xXbbxX3e1xX3xXexXdx66afxX7cxX3xX66xXdxXb6xXexX3xXbbx2bfdxX4xX3xXexXdxXe68xX7cxXfaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX14xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxXbbxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXbbxX7xX121xXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130xX14xX1xX16xX3xXexX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX14xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX52xX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX14xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xX3xX1xX172xX14xX1xX3xX2xX19fxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXfaxX4exX6xX34xX1xX6xXexXdxX14xX1xXfaxX43xX14xX54xX14xX10xX196xX7xX54xX2xX19axX19bxX19cxX54xX2xX19fxX1a0xX66xX1a2xX2xX19bxX1a0xX19fxX1a0xX2xXexX1a2xX1abxX1abxX19fxX5xX19axXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXcxX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX22xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX3dxX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX22xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX121xXbxX1xX34xXexX34xX121xX34xX19xXdxX23xXdxX14xX6xX5xX121xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX54xX54xXdxXbbxX6xX23xX10xX7xXfaxX43xX34xX43xXfaxX43xX14xX54xX7cxXbxX5xX34xX6xX66xX10xX66xX54xX2xX14xX7cxX238xX2xX7xX66xX19cxX10xX23xX34xX4xX19xX4exX243xX244xX23xXbbxX7cxXbbxX249xX196xX54xX19bxX19fxX2xX19axX250xX19fxX1abxX250xX19fxX1abxX54xX2xX2xX250xXad8xXb9xX916xa967xXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX34xX14xXaxX12xXc4xX286xXexX3xXexX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX22xX23xX6xX3xX14xX2exXbxX3xX26xX2exX14xX3xX4xX1xX7cx2fe1xX14xX3xX4exX83xX3xX4xX1xX34xX3xXbxX1xX95xX14xX3xXexX1xXdxX3xX4exX298xX14xX3xX7x95b2xX14xX23xXfaxX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX19xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX19xX34xX14xX23xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxXe68xX14xX3xX238xX7cxX6xX14xX16xX0xX54xX7xXexX19xX34xX14xX23xX12xX0xX7cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX121xXexX1xX7cxXbbxX4exX121xX6xX14xX66xX121xX7xX6xXbxX34xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxc7c5xX90xX14xX3xX43xX784xX3xX52xX1xc81cxX3xX1xac4dxX14xX23xX3xX1xX41bxX7cxX3xX26xX38xX3fbxX4xX3xX4xX1xX39xX3xX26xX3fbxXdxX3xXexX19xX34xX14xX23xX3xX14xX23xX90xXbcxX3xX69xX1xXdxX3c6xX14xX3xXexX1xX298xX14xX23xX3xX4xX99xX6xX3xX22xX23xX6xXaxX3xX1xX19xX10xX244xX9xXaxX54xX43xX7cxX121xX52xX1xXdxX54xX66xX6xX14xX121xX43xX7cxX121xX52xX1xXdxX121xX1xX7cxX14xX23xX121xX1xX6xX7cxX121xX66xX7cxX34xX4xX121xX4xX1xX34xX121xX66xX34xXdxX121xXexX19xX34xX14xX23xX121xX14xX23xX6xXbcxX121xX4xX1xXdxX10xX14xX121xXexX1xX6xX14xX23xX121xX4xX7cxX6xX121xX14xX23xX6xX54xX2xX1a0xX1a2xX19bxX2xX1a0xXfaxX1xXexXbbxXaxX12xX0xXdxXbbxX23xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX54xXbbxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX19bxX19fxX54xX14xX10xX196xX7xX54xX2xX19axX2xX6aaxX54xX243xX243xX66xX19bxX19bxX19bxX19bxX1a2xX1a0xX19axXexX1a2xX19bxX2xX243xX5xX19fxXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXcxX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX22xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX3dxX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX22xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX43xX12xX0xX7xXexX19xX34xX14xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX109exX90xX14xX3xX43xX784xX3xX52xX1xX10a7xX3xX1xX10aaxX14xX23xX3xX1xX41bxX7cxX3xX26xX38xX3fbxX4xX3xX4xX1xX39xX3xX26xX3fbxXdxX3xXexX19xX34xX14xX23xX3xX14xX23xX90xXbcxX3xX69xX1xXdxX3c6xX14xX3xXexX1xX298xX14xX23xX3xX4xX99xX6xX3xX22xX23xX6xXaxX3xX1xX19xX10xX244xX9xXaxX54xX43xX7cxX121xX52xX1xXdxX54xX66xX6xX14xX121xX43xX7cxX121xX52xX1xXdxX121xX1xX7cxX14xX23xX121xX1xX6xX7cxX121xX66xX7cxX34xX4xX121xX4xX1xX34xX121xX66xX34xXdxX121xXexX19xX34xX14xX23xX121xX14xX23xX6xXbcxX121xX4xX1xXdxX10xX14xX121xXexX1xX6xX14xX23xX121xX4xX7cxX6xX121xX14xX23xX6xX54xX2xX1a0xX1a2xX19bxX2xX1a0xXfaxX1xXexXbbxXaxX12xX109exX90xX14xX3xX43xX784xX3xX52xX1xX10a7xX3xX1xX10aaxX14xX23xX3xX1xX41bxX7cxX3xX26xX38xX3fbxX4xX3xX4xX1xX39xX3xX26xX3fbxXdxX3xXexX19xX34xX14xX23xX3xX14xX23xX90xXbcxX3xX69xX1xXdxX3c6xX14xX3xXexX1xX298xX14xX23xX3xX4xX99xX6xX3xX22xX23xX6xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX19xX34xX14xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXc92xXcexX3xX66xXdxXcexX7cxX3xX4exXdxX14xX1xX3xX52x5d9exX3xX14xXdxXb6xXbbxX3xX14xX23xX90xXbcxX3xX69xX1xXdxX3c6xX14xX3xXexX1xX298xX14xX23xX3xXbxX1xX1fxXexX3xX301xX10a7xXexX3xXexX2exXdxX3xX914xX7cxX130xX14xX23xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX27dxX7a3xX3e1xX3xXexX1xX99xX3xX26xX94fxX3xXc4xX34xX7xX4xX34xX196xX3e1xX3xX66xXb2xX3xX52xXdxX3c6xX14xX3xX7xX3f2xX3xX19xX6xX3xXbbxX298xXexX3xX14xX1xXdxX7bxX7cxX3xX43xX784xX3xX52xX1xX10a7xX3xX1xXdxXb6xX14xX3xX26xX2exXdxX3e1xX3xXexX1xX3bbxX3xX1xXdxXb6xX14xX3xX7xX2axX4xX3xXbbxX2exX14xX1xX3xX14xX7bxX14xX3xX52xX1xX34xX6xX3xX1xX27xX4xX3xX238xX7cxX2a3xX4xX3xXbxX1xX79fxX14xX23xX3xX22xX23xX6xXfaxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX43xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5a8xX10xXbbxX3xX19xX34xX4exX34xXexX3xX4xX1xXdxX3c6xX14xX3xX26xX43exX7cxX3xbc4cxX19xX6xX14xX121xX6aaxX3xX4xX99xX6xX3xX22xX23xX6xX3xXbxX1xX94fxX3xX66xXdxXcexX14xX3xX7xX2axX4xX3xXbbxX2exX14xX1xXaxX3xX1xX19xX10xX244xX9xXaxX54xX66xXdxX10xXbbxX121xX14xX34xX14xX23xX54xX301xX10xXbbxX121xX19xX34xX4exX34xXexX121xX4xX1xXdxX10xX14xX121xX66xX6xX7cxX121xX7cxX19xX6xX14xX121xX6aaxX121xX4xX7cxX6xX121xX14xX23xX6xX121xXbxX1xX34xX121xX66xXdxX10xX14xX121xX7xX7cxX4xX121xXbbxX6xX14xX1xX54xX2xX1a0xX1a2xX2xX19cxX243xXfaxX1xXexXbbxXaxX12xX0xXdxXbbxX23xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX54xXbbxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX19bxX19fxX54xX14xX10xX196xX7xX54xX2xX19axX2xX6aaxX54xX2xX19fxX19bxX66xX2xX2xX1abxX2xX2xX2xX1abxXexX1a2xX1a0xX19fxX19fxX5xX2xXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXcxX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX22xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX3dxX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX22xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX43xX12xX0xX7xXexX19xX34xX14xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5a8xX10xXbbxX3xX19xX34xX4exX34xXexX3xX4xX1xXdxX3c6xX14xX3xX26xX43exX7cxX3xX13a5xX19xX6xX14xX121xX6aaxX3xX4xX99xX6xX3xX22xX23xX6xX3xXbxX1xX94fxX3xX66xXdxXcexX14xX3xX7xX2axX4xX3xXbbxX2exX14xX1xXaxX3xX1xX19xX10xX244xX9xXaxX54xX66xXdxX10xXbbxX121xX14xX34xX14xX23xX54xX301xX10xXbbxX121xX19xX34xX4exX34xXexX121xX4xX1xXdxX10xX14xX121xX66xX6xX7cxX121xX7cxX19xX6xX14xX121xX6aaxX121xX4xX7cxX6xX121xX14xX23xX6xX121xXbxX1xX34xX121xX66xXdxX10xX14xX121xX7xX7cxX4xX121xXbbxX6xX14xX1xX54xX2xX1a0xX1a2xX2xX19cxX243xXfaxX1xXexXbbxXaxX12xX5a8xX10xXbbxX3xX19xX34xX4exX34xXexX3xX4xX1xXdxX3c6xX14xX3xX26xX43exX7cxX3xX13a5xX19xX6xX14xX121xX6aaxX3xX4xX99xX6xX3xX22xX23xX6xX3xXbxX1xX94fxX3xX66xXdxXcexX14xX3xX7xX2axX4xX3xXbbxX2exX14xX1xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX19xX34xX14xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX27dxX34xX2exX14xX3xX43xXdxX66xX10xX34xX3xXbbxX2a7xXdxX3xX43xX7bxX3xXexX1xXb2exX3xX14xX23xX1xXdxXb6xXbbxX3xX19xX34xX4exX34xXexX3xX4xX1xXdxX3c6xX14xX3xX26xX43exX7cxX3xXexXb2xX3xX26xX286xX14xX23xX3xX13a5xX19xX6xX14xX121xX6aaxX3xX43xX76xX6xX3xX26xX38xX3fbxX4xX3xX26xX7aaxX14xX23xX3xXexX130xXdxX3xX4exX46xXdxX3x556axX43xX10xX249xX66xX6xX3xXcx69bcxX3xX121xX3xX52xXe68xX14xX1xX3xXexX19xX7cxXbcxX7bxX14xX3xX1xX172xX14xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX259xX286xX3xX914xX7cxX2a3xX4xX3xXbxX1xX79fxX14xX23xX3xX22xX23xX6xXfaxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX43xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXad8xX34xX4exX34xXexX3xX4xX1xXdxX3c6xX14xX3xX26xX43exX7cxX3xX22xX23xX6xX3xX52xX1xXdxX3c6xX14xX3xXc4xX7a7xX3xX14xX23x3dfexX3xX14xX23xX90xX14xX23xXaxX3xX1xX19xX10xX244xX9xXaxX54xX43xX7cxX121xX52xX1xXdxX54xX19xX34xX4exX34xXexX121xX4xX1xXdxX10xX14xX121xX66xX6xX7cxX121xX14xX23xX6xX121xX52xX1xXdxX10xX14xX121xXbbxXbcxX121xX14xX23xX34xX121xX14xX23xX6xX14xX23xX54xX2xX1a2xX2xX1abxX243xX19fxXfaxX1xXexXbbxXaxX12xX0xXdxXbbxX23xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX54xXbbxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX19bxX19fxX54xX14xX10xX196xX7xX54xX2xX243xX1a2xX19fxX54xX243xX243xX66xX1abxX2xX1a0xX19cxX19cxX1a0xX19bxXexX2xX1abxX19cxX1a2xX5xX19fxXfaxX1b1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXcxX19xXdxX14xX1xX3xX7xX1fxXexX3xX22xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX7xX2axX4xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX19xX38xX39xX14xX23xX3xX3dxX34xX5xXexX7xX34xX43xX34xX3xX46xX3xX22xX34xX43xX34xX7xXdxX4exXdxX19xX7xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX43xX12xX0xX7xXexX19xX34xX14xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXad8xX34xX4exX34xXexX3xX4xX1xXdxX3c6xX14xX3xX26xX43exX7cxX3xX22xX23xX6xX3xX52xX1xXdxX3c6xX14xX3xXc4xX7a7xX3xX14xX23xX164exX3xX14xX23xX90xX14xX23xXaxX3xX1xX19xX10xX244xX9xXaxX54xX43xX7cxX121xX52xX1xXdxX54xX19xX34xX4exX34xXexX121xX4xX1xXdxX10xX14xX121xX66xX6xX7cxX121xX14xX23xX6xX121xX52xX1xXdxX10xX14xX121xXbbxXbcxX121xX14xX23xX34xX121xX14xX23xX6xX14xX23xX54xX2xX1a2xX2xX1abxX243xX19fxXfaxX1xXexXbbxXaxX12xXad8xX34xX4exX34xXexX3xX4xX1xXdxX3c6xX14xX3xX26xX43exX7cxX3xX22xX23xX6xX3xX52xX1xXdxX3c6xX14xX3xXc4xX7a7xX3xX14xX23xX164exX3xX14xX23xX90xX14xX23xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX19xX34xX14xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX63x98d6xX14xX23xX3xXad8xXcxX3xX43xX76xX6xX3xXexX1xX2a3xX14xX23xX3xX52xXe68xX3xX14xX1x595bxX14xX23xX3xX43xX784xX3xX52xX1xX10a7xX3xXbbxX6xX14xX23xX3xX5xX2exXdxX3xXexX1xX3c6xX3xXbbxX2exX14xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX22xX23xX6xX3xXexX2exXdxX3xXbexXbcxX19xXdxX6xX3xX43xX2a7xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX5xXb2xX4xX3xX5xX38xX3fbxX14xX23xX3xXexX1xX6xXbbxX3xX4xX1xXdxX3c6xX14xX3xX4xX79fxX14xX3xX5xX2exXdxX3e1xX3xXexX19xX34xX14xX23xX3xX26xX442xX3xX4xX442xX3xX19xX34xX4exX34xXexX3xX4xX1xXdxX3c6xX14xX3xX26xX43exX7cxX3xX13a5xX19xX6xX14xX121xX6aaxXfaxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX43xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX7cxX5xX12xX0xX66xXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX43xX12xX0xX54xX66xXdxX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX34xX7cxX19xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX15e7x4d5fxX15e7xX0xX54xXbxX12