Thạch Bàn xây dựng 9 công trình phúc lợi trị giá hơn 23 tỷ đồng
(Baohatinh.vn) - Cùng với huy động nội lực từ nhân dân, thời gian qua, xã Thạch Bàn (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã tranh thủ các chương trình, dự án để triển khai 9 công trình phúc lợi với tổng nguồn vốn đầu tư trên 23 tỷ đồng.
e4ddxed4dx15472xea05x113f0x14442x157a1x193cax10f04x18ce4x18247x153e3x11a30x13e4dx11adfx154efxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxe98cx15606x16498xXexX0x18f72xXaxX17xX18xX19xXexX0xfedcx1941bxX19x10ab8xXexX0xXax1209exX9x12e15xXdxX18xf6d2xX2fx136ddxf96bx15cd4xX5xf540xXbxXdxX17xX32xXexX5xXax172a5xX2cxXaxX9x186efx14f67x15d9dxX9x173ddx170aexX26xX9xX19x13a6dxX43x14cb3xX9x10c2fxX9xX2cx1095dxX43xX4cxX9xXbx12028x13c6exX43xXaxX9xX33xXax12d6axX2cxX9xXdx12c6cxX35xX9xXbxX56x16926xX9xX4cxX35x17730xX9xXax15edexX43xX9x18d68x11633xX9xXbx129c7xX9x1924bxe7f5xX43xX4cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x14a52xX17xX18xX19xX32xXexX4x17929xX43xX4cxX9x1020ax148a2xX35xX9xXax11869xX26xX9xX76x1144exX43xX4cxX9xX43xX9exX35xX9xXdxX4axX2cxX9xXbx15318xX9xX43xXaxX46xX43xX9xX19xX46xX43x10774xX9xXbxXaxf07bxX35xX9xX4cxX35xX18xX43xX9x18c20xX9axX18xXb5xX9xX45x17f91xX9xX5xXaxX3dxX2cxXaxX9xX41xX42xX43xX9x11ad2xX5xXaxX3dxX2cxXaxX9xX8axX42xX9xe5d2xX9xX8axX42xX9xX5x11e02xX43xXax1071cxX9xX76xXc7xX9xXbxX56xX18xX43xXaxX9xXbxXax160c9xX9xX2cxX6axX2cxX9xX2cxXax10353xX6dxX43xX4cxX9xXbxX56xX57xX43xXaxXb5xX9xX19xX4axX9xX6axX43xX9xX76x14d0bxX9xXbxX56xX35xX10exX43xX9x11ed4xXaxX18xX35xX9xX4exX9xX2cxX51xX43xX4cxX9xXbxX56xX57xX43xXaxX9xX33xXaxX5dxX2cxX9xXdxX61xX35xX9xX95xX96xX35xX9xXbxe827xX43xX4cxX9xX43xX4cxX9axX77xX43xX9xX95x156aexX43xX9xX76xfbb5xX9axX9xXbxXfbxX9xXbxX56x173dfxX43xX9xX70xX71xX9xXbxX74xX9xX76xX77xX43xX4cx10484xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX41xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX45xXbxXddxX18xXdxX35xX4cxX43x1475bxX9xX2cxX17xX43xXbxX17xX56x11bbexX32xXexX0xX35xXcxX4cxX9xX2fxX56xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX181xX1cxX1cxX35xX15axX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX15axX95xX43xX1cxX43xX17x13321xX2fxX1cxX2ax171a4xX2axee57xX1cx13a89xX1b6xX19xX71xX2ax140b4xX1bbxX1b6x15b8fxX1b2xXbxX2axX1bexX71xX1b4xXdx14854xX15ax146bfxX33xX4cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1aexX35xX19xXbxXaxX181xX1b4xX1c6xX1c6xX33xX45xX189xXaxX17xX35xX4cxXaxXbxX181xX1bexX1c6xX1c6xX33xX45xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX2cxXaxX9xX23xX18xX43xX9xX45xX18xX26xX9xX19xX9axX43xX4cxX9xX4exX9xX2cxX24xX43xX4cxX9xXbxX56xX35xX43xXaxX9xX33xXaxX9axX2cxX9xXdxX24xX35xX9xXbxX56xX35xX9xX4cxX35xX18xX9xXaxX24xX43xX9xX70xX71xX9xXbxX26xX9xX19xX24xX43xX4cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX45xXbxXddxX18xXdxX35xX4cxX43xX181xX9xX1c8xX9axX2fxXbxX35x15780xX26xX189xX32xXex10262xX14dxX43xXaxX9xX19x10818xX43xX9xX43xXfbxX96xX2cxX9xX19xX42xX35xX9xX1bexX1c6xX1c6xXcxX9xXbxXabxX9xXbxXaxX51xX43xX9x145faxXe3xX43xXaxX9x16a77xX6dxX43xX9xX76x192e7xX43xX9xXbxXaxX51xX43xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9x112a9xX24xX43xX4cxX9xXbxX56xX66xX9xX4cxX35xX6axX9xX4cxX145xX43xX9xX70xX9xXbxX74xX9xX76xX77xX43xX4cxX9xXbxXabxX9xX43xX4cxX9axX77xX43xX9xX95xX141xX43xX9xX41xX18xX43xX9xX76xX35x10179xX9axX9xX33xXaxX141xX35xX9xX19xX4axX9xX6axX43xX9xX28fxf50fxX2xX7xXddxec90x15832x175a3xX4xXb5xX9xX76xXfbxX18xX9xX95xX42xX24xX9xX2fx144a4xX9xX19x181e5xX43xX4cxX9xX43x12f2exXcxX9xX70xX1c6xX2axX1b6xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX41xX24xX19xX26xX32xXexX4xX6axX2cxX9xX2cxX51xX43xX4cxX9xXbxX56xX57xX43xXaxX9xX76xXfbxX61xX2cxX9xXbxX56xX35xX10exX43xX9xX116xXaxX18xX35xX9xX4cxX77xXcxX181xX9x11605xX46xX43xX4cxX9xX2cx17f27xX33xX9xX116xX14dxX43xXaxX9xXbxXaxX24xX6axXbxX9xXdx159b1xX9xX2cxX145xX9axX9xX5xX56xX9axX43xX4cxX9xX2e5xX35x12cf1xX9axX189xX9xX45xX46xX26xX9xX19xX4axX43xX4cxX9xX116xXaxX9axX51xX43xX9xX95xX35xX14dxX43xX9xXbxX56xX2f5xX9xX2fx1741axX9x18928xX41xX33axX2xX9xX45xXc7xX189xX9xX43xX46xX43xX4cxX9xX2cxX340xX33xX9xX4cxX145xX43xX9xX2axX116xXcxX9xX76xXfbxXb9xX43xX4cxX9xX33xXaxX2f5xX2cxX9xX95xX2f5xX9xX2fx13a76xX43xX9xX45xX9axX340xXbxX9xXbxX3dxX35xX9xXbxXaxX51xX43xX9xX41xX57xX43xXaxX9xX28fxX6dxX43xXb5xX9xX5xX46xX43xX9xX7xXaxX24xX43xX4cxX9xXbxXaxX9axX9exX2cxX9xX2cxXaxXfbxX6dxX43xX4cxX9xXbxX56xX57xX43xXaxX9xX4cxX35xX3a5xXcxX9xX43xX4cxXax14a7exX24xX9xX2axX1c6xX1b4xX189xX9xX19xX9axX26xX9xXbxX9axXb5xX9xX23xX3a5xX24xX9xX19xXfbxf47axX43xX4cxX9xX76xXfbxXb9xX43xX4cxX9xXbxXabxX9xXbxX56xX3dxXcxX9xX26xX9xXbxX294xX9xX76xX35xX9xXbxXaxX51xX43xX9xX28axXe3xX43xXaxX9xX28fxX6dxX43xX189xX9xXdxX42xXcxX9xXcxX96xX35xX9xX1c6xXb5xX1b4xX1b6xX1b4xX116xXcxX9xX116xX14dxX43xXaxX9xX23xX14dxX9xXbxX51xX43xX4cxX9xX2cxX340xX33xX9xX43xXfbxX96xX2cxX9xX33xXaxX2f5xX2cxX9xX95xX2f5xX9xX2fxX3a5xX43xX9xX45xX9axX340xXbxX9xXcxX9axX141xX35xX189xX9xX45xX46xX26xX9xX19xX4axX43xX4cxX9xX116xX14dxX43xXaxX9xXbxXaxX24xX6axXbxX9xX43xXfbxX96xX2cxX9xXbxXaxX51xX43xX9xX5xX46xX43xX9xX7xXaxX24xX43xX4cxX189xX9xX43xXaxX42xX9xX76xX18xX9xX2cxXax1007dxX2cxX9xX43xX2faxX43xX4cxX9xXbxX56xXfbxXb9xX43xX4cxX9xXbxX35xX10exX9axX9xXax11cfbxX2cxX189xX9xX45xX46xX26xX9xX19xX4axX43xX4cxX9xX43xXaxX42xX9xX23xX35xX18xX9xXbxXfbxX37axX43xX4cxX9xX43xX35xX35dxXcxX9xX2cxX6axX2cxX9xX18xX43xXaxX9xXaxX91xX43xX4cxX9xXdxX35xX35dxXbxX9xX2fx1421axX9xX45xXc7xX189xX9xX43xX3dxX24xX9xX95x157ecxXbxX9xX1b2xX1c6xX1c6xXcxX9xXcxXfbxX6dxX43xX4cxX9xX4xX2axX9xX33xXaxX2f5xX2cxX9xX95xX2f5xX9xX2fxX3a5xX43xX9xX45xX9axX340xXbxX9xXcxX9axX141xX35xX9xX95xX42xX9xX43xX9axX51xX35xX9xXbxX56xX77xX43xX4cxX9xXbxXaxXf3xX26xX9xX2fxX3a5xX43xX15axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX41xX24xX19xX26xX32xXex1275exX46xX26xX9xX76xX2d0xX9axX9xXdxX42xX9xX43xXax10e71xX43xX4cxX9xX2cxX51xX43xX4cxX9xXbxX56xX57xX43xXaxX9xXbxXaxX35xX294xXbxX9xX26xX294xX9axXb5xX9xXbxX3dxX24xX9xX76xX35xX2d0xX9axX9xX116xX35xX35dxX43xX9xXbxXaxX9axf7f6xX43xX9xXdxX61xX35xX9xX76xX10exX9xX76xX66xX18xX9xX33xXaxXfbxX6dxX43xX4cxX9xX33xXaxX6axXbxX9xXbxX56xX35xX10exX43xX9xX116xX35xX43xXaxX9xXbxX294xX9xXddxX9xX45xXc7xX9xXaxX9exX35xXb5xX9xX2fxX96xXcxX9xXaxX24xX42xX43xX9xXbxXaxX42xX43xXaxX9xX2cxX6axX2cxX9xXbxX35xX14dxX9axX9xX2cxXax16406xX9xX45xX46xX26xX9xX19xX4axX43xX4cxX9xX43xX51xX43xX4cxX9xXbxXaxX51xX43xX9xXcxX96xX35xX15axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x18eeaxX9axXbxXaxX24xX56xX32xXexX5xXaxX35xX14dxX43xX9xX33axXaxX271xX43xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Thiên Nhẫn