10 lợi ích của việc ăn xoài xanh bạn nên biết
Đa số chúng ta đều ưa thích xoài chín vì hương vị ngọt thơm của chúng. Tuy nhiên, xoài xanh cũng đem lại nhiều lợi ích không hề kém cạnh.
de7bxe4d2x10b14x10e59xe4ddx1008bx11317x10207xdfa8xX7x13c5ex1671bx14ca8xf70cx11fd0x16c9bxX5x130c7xXaxe392xX2x1536dxX3xX5xee1axXdxX3x11a84xX4xX1xX3xX4x156e8xX6xX3x101f3xXdxe0a3xX4xX3x14a5cx1184dxX3x1054cx16b76x12e73xXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3x13a34x11a74xX28xX3xX28x155b7xX28xX3xX34xXdx129eexXexX0x16780xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx125dfxX10xX6x126f9xXaxX12xed3exX6xX3xX7xe8d0xX3xX4xX1x16da7xX28x1208fxX3xXexX6xX3xf4e1xf09ax110a1xX3xffbdxX6xX3xXexX1xX1axX4xX1xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX4xX1xX1axX28xX3xX22xfe1cxX3xX1xX69x1278axX28xX60xX3xX22x13285xX3xX28xX60xe70dxXexX3xXexX1xX81x122f1xX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX1xX5exX28xX60x11967xX3xXcxX67x1498fxX3xX28xX1xXdxX39xX28x169f4xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX4x115c7xX28xX60xX3xX65xX10xX90xX3xX5xX35xXdxX3xX28xX1xXdxX66xX67xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3x151c8xX1x11310xX28xX60xX3xX1xX66xX3xXcdx114b5xX90xX3xX4xX35xX28xX1xX9bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12bf2xX2bxX53xX9fxXaxX12xX0xXdxX90xX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX90xX7x16e14xXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXax151cexXdxX53xXexX1x15c3exX3xfa23xX2x100fcxXbxX2ax165c5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexX3xX1xX7dxX28xX1xX3xX2xXaxX3xX7x135bexX4xX9xXaxX41xX41xXdxX9bxX34xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX28xX1xX9bxX22xX28xX41xX28xX10xX112xX7xX41x1411axX14xX179xeca1xX41xX2xX14xX119xX53x1523exX179xX179xX179xe7cexX14xX119xXexX119xX186xX17cxX119xX5xX2xX9bx12033xXbxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexXaxX3xX112xXdxX53xXexX1xX9xXaxX119xX2xX11bxXaxX3xX53xX6xXexX6xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxX103xX2bxX15fxXdxX60xXdxX28xX6xX5xX103xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX117xX41xX41xXdxX90xX6xX60xX10xX7xX9bxX22xX2bxX22xX9bxX22xX28xX41xX67xXbxX5xX2bxX6xX53xX10xX53xX41xX14xX90xX9fx130d1xX112xXbxXdxX90xX67xX6xX9fxX41xX179xX14xX179xX14x13c15xX14x16d7dxX21exX2xX211xX41xX2axX2xX21ex15ddaxX50xf643x10c24xX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx152daxX6xXbxXexXdxX2bxX28xXaxX12xXcxX27xX28xX60xX3xX4xX69xe534xX28xX60xX3xX7x170f9xX4xX3xXcdxX1xf908xX10xX3xX60xX6xX28xX3xX117xX3xX243x15c87xX4xX3xX6xX2axXdxXexX3xX4x113d8xX3xXexX15fxX2bxX28xX60xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX60xXdxX5exXbxX3xXexX27xX28xX60xX3xXexXdxX3exXexX3xX6xX2axXdxXexX3xXexX15fxX2bxX28xX60xX3xX90x13e7exXexX3xX22xX2cxX3xX5xX2cxX90xX3xX7xX35xX4xX1xX3xX22xXdxX3xXcdxX1xX67x16e9fxX28xX3xXcdxX1xX25dxXdxX3xX65xX69xX253xX28xX60xX3xX15fxX67x16c51xXexX9bxX3xX243xX267xX4xX3xX6xX2axXdxXexX3xX28xX2cxX9fxX3xX4xXb3xX28xX60xX3xX60xXdxX5exXbxX3xX65xX2cxX2bxX3xXexX1x10c39xXdxX3xX65xX2c2xX4xX3xXexX5axX3xX15fxX6xX3xXcdxX1xX25dxXdxX3xX4xX81xX3xXexX1x14111xX9bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX2bxX53xX9fxXaxX12xX0xXdxX90xX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX90xX7xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxX112xXdxX53xXexX1xX117xX3xX119xX2xX11bxXbxX2axX11exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexX3xX1xX7dxX28xX1xX3xX179xXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX9bxX34xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX28xX1xX9bxX22xX28xX41xX28xX10xX112xX7xX41xX179xX14xX179xX17cxX41xX2xX14xX119xX53xX182xX179xX179xX179xX186xX14xX119xXexX11bxX17cxX17cxX220xX5xX179xX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexXaxX3xX112xXdxX53xXexX1xX9xXaxX119xX2xX11bxXaxX3xX53xX6xXexX6xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxX103xX2bxX15fxXdxX60xXdxX28xX6xX5xX103xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX117xX41xX41xXdxX90xX6xX60xX10xX7xX9bxX22xX2bxX22xX9bxX22xX28xX41xX67xXbxX5xX2bxX6xX53xX10xX53xX41xX14xX90xX9fxX211xX112xXbxXdxX90xX67xX6xX9fxX41xX179xX14xX179xX14xX21exX14xX220xX21exX2xX211xX41xX2axX179xX21ex121baxX22bxX445x16920xX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX243xX6xXbxXexXdxX2bxX28xXaxX12xX22bxX60xX27xX28xX3xX6xX2axXdxXexX3xX53xX35xX3xX53xX2cxX9fxX117xX3x104a8xX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX60xXdxX2cxX67xX3xX22xXdxXexX6xX90xXdxX28xX3xX243xXa6xX3xX22xXdxXexX6xX90xXdxX28xX3xfbfdxXa6xX3xX6xX90xXdxX28xX2bxX3xX6xX2axXdxXexX3xX22xX2cxX3xX4xX267xX4xX3xX4xX1x11847xXexX3xX4xX1xX5axX28xX60xX3xX2bxX2axX9fxX3xX1xX270xX6xX3xX60xXdxX5exXbxX3xXexX15fxX67xX28xX60xX3xX1x1467bxX6xX3xX6xX2axXdxXexX3xX53xX35xX3xX53xX2cxX9fxXa6xX3xX28xX60xX27xX28xX3xXexX7dxX28xX1xX3xXexX15fxX35xX28xX60xX3xXexX15fxX2cxX2bxX3xX28xX60xX69xX17xX4xX3xX6xX2axXdxXexX9bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX2bxX53xX9fxXaxX12xX0xXdxX90xX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX90xX7xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxX112xXdxX53xXexX1xX117xX3xX119xX2xX11bxXbxX2axX11exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexX3xX1xX7dxX28xX1xX3xX182xXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX9bxX34xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX28xX1xX9bxX22xX28xX41xX28xX10xX112xX7xX41xX179xX14xX179xX17cxX41xX2xX14xX119xX53xX182xX179xX179xX179xX186xX14xX119xXexX220xX179xX179xX17cxX5xX182xX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexXaxX3xX112xXdxX53xXexX1xX9xXaxX119xX2xX11bxXaxX3xX53xX6xXexX6xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxX103xX2bxX15fxXdxX60xXdxX28xX6xX5xX103xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX117xX41xX41xXdxX90xX6xX60xX10xX7xX9bxX22xX2bxX22xX9bxX22xX28xX41xX67xXbxX5xX2bxX6xX53xX10xX53xX41xX14xX90xX9fxX211xX112xXbxXdxX90xX67xX6xX9fxX41xX179xX14xX179xX14xX21exX14xX220xX21exX2xX211xX41xX2axX182xX21exX445xX228xX448xX448xX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX243xX6xXbxXexXdxX2bxX28xXaxX12xXcxX27xX28xX60xX3xX4xX69xX253xX28xX60xX3xX90xXdx120e9xX28xX3xX53xX86xX4xX1xX117xX3x16128xXdxXexX6xX90xXdxX28xX3xX49dxX3xX22xX2cxX3xX243xX3xX4x11edfxX28xX60xX3xX22x13444xXdxX3xX4xX267xX4xX3xX53xX69x15b2cxX28xX60xX3xX4xX1xX4b4xXexX3xXcdxX1xX267xX4xX3xXexX15fxX2bxX28xX60xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX60xXdxX5exXbxX3xXexX27xX28xX60xX3xX4xX69xX253xX28xX60xX3xX1xX24xX3xX90xXdxX67bxX28xX3xX53xX86xX4xX1xX9bxX3xecb1xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xXcdxX1xXcfxX28xX60xX3x10ee0xX67xX6xX3xX4xX1xX3exX3xX34xXdxX3exX28xX3xX7x16280xX3xX60xXdxX5exXbxX3xX34xX35xX28xX3xXexX1xX67xX3xX65xX69xX17xX4xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX7xX258xX4xX3xXcdxX1xX25dxX10xX3xXexX5axXdxX3xX65xX6xX3xXex150e8xX3xXexX15fxX267xXdxX3xX4xec70xX9fxX3xX28xX2cxX9fxX9bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX2bxX53xX9fxXaxX12xX0xXdxX90xX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX90xX7xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxX112xXdxX53xXexX1xX117xX3xX119xX2xX11bxXbxX2axX11exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexX3xX1xX7dxX28xX1xX3xX211xXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX9bxX34xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX28xX1xX9bxX22xX28xX41xX28xX10xX112xX7xX41xX179xX14xX179xX17cxX41xX2xX14xX119xX53xX182xX179xX179xX179xX186xX14xX119xXexX220xX182xX2xX182xX5xX211xX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexXaxX3xX112xXdxX53xXexX1xX9xXaxX119xX2xX11bxXaxX3xX53xX6xXexX6xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxX103xX2bxX15fxXdxX60xXdxX28xX6xX5xX103xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX117xX41xX41xXdxX90xX6xX60xX10xX7xX9bxX22xX2bxX22xX9bxX22xX28xX41xX67xXbxX5xX2bxX6xX53xX10xX53xX41xX14xX90xX9fxX211xX112xXbxXdxX90xX67xX6xX9fxX41xX179xX14xX179xX14xX21exX14xX220xX21exX2xX211xX41xX2axX211xX21exX49dxX49dxX684x11891xX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX243xX6xXbxXexXdxX2bxX28xXaxX12xX56xXdxX66xX67xX3xXexX15fxX86xX3xX4xX267xX4xX3xX4xX1xX258xX28xX60xX3xX15fxX5axXdxX3xX5xX2bxX35xX28xX3xX90xX267xX67xX117xX3xX22bxX60xX1xXdxX39xX28xX3xX4xX258xX67xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xX4b4xX9fxX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX4xX270xX3xX5xX17xXdxX3xXexX15fxX2bxX28xX60xX3xX65xXdxX66xX67xX3xXexX15fxX86xX3xX4xX267xX4xX3xX4xX1xX258xX28xX60xX3xX15fxX5axXdxX3xX5xX2bxX35xX28xX3xX90xX267xX67xX3xX28xX1xX69xX3xXexX1xXdxX3exX67xX3xX90xX267xX67xXa6xX3xX65xXcfxX28xX60xX3xX90xX267xX67xXa6xX3xX34xX27xX28xX60xX3xX1xX67xX9fxX3exXexX9bxX3xX22bxX1xX253xX3xX60xXdxX2cxX67xX3xX22xXdxXexX6xX90xXdxX28xX3xX243xXa6xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX60xXdxX5exXbxX3xXexX27xX28xX60xX3xX65xX2c2xX3xX65xX2cxX28xX3xX1x10ad4xXdxX3xX4xX1fxX6xX3xX90xX35xX4xX1xX3xX90xX267xX67xX3xX22xX2cxX3xX1x1137exX3xXexX15fxX17xX3xX7xX2e3xX28xX3xX7xXdxX28xX1xX3xXexX3exX3xX34xX2cxX2bxX3xX90xX267xX67xX3xX90xX699xXdxX9bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX2bxX53xX9fxXaxX12xX0xXdxX90xX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX90xX7xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxX112xXdxX53xXexX1xX117xX3xX119xX2xX11bxXbxX2axX11exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexX3xX1xX7dxX28xX1xX3xX11bxXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX9bxX34xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX28xX1xX9bxX22xX28xX41xX28xX10xX112xX7xX41xX179xX14xX179xX17cxX41xX2xX14xX119xX53xX182xX179xX179xX179xX186xX14xX119xXexX211xX182xX2xX220xX5xX11bxX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexXaxX3xX112xXdxX53xXexX1xX9xXaxX119xX2xX11bxXaxX3xX53xX6xXexX6xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxX103xX2bxX15fxXdxX60xXdxX28xX6xX5xX103xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX117xX41xX41xXdxX90xX6xX60xX10xX7xX9bxX22xX2bxX22xX9bxX22xX28xX41xX67xXbxX5xX2bxX6xX53xX10xX53xX41xX14xX90xX9fxX211xX112xXbxXdxX90xX67xX6xX9fxX41xX179xX14xX179xX14xX21exX14xX220xX21exX2xX211xX41xX2axX11bxX21exX49dx15d9dx1518cx10b7exX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX243xX6xXbxXexXdxX2bxX28xXaxX12x1419axXdxX2e3xX90xX3xX4xX267xX4xX3xXexX15fxXdxX24xX67xX3xX4xX1xX258xX28xX60xX3xX15fxX5axXdxX3xX5xX2bxX35xX28xX3xX53xX35xX3xX53xX2cxX9fxX3xX103xX3xX15fxX67xX2c2xXexX3xX117xX3xX47bxX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX60xXdxX2cxX67xX3xXbxX10xX4xXexXdxX28xXa6xX3xX53xX2bxX3xX65xX270xX3xX15fxX4b4xXexX3xX4xX270xX3xX5xX17xXdxX3xXexX15fxX2bxX28xX60xX3xX65xXdxX66xX67xX3xXexX15fxX86xX3xX4xX267xX4xX3xX4xX1xX258xX28xX60xX3xX15fxX5axXdxX3xX5xX2bxX35xX28xX3xX65xX69xX253xX28xX60xX3xXexXdxX39xX67xX3xX1xX270xX6xX3xX28xX1xX69xX3xXexXdxX39xX67xX3xX4xX1xX2e3xX9fxXa6xX3xXexX267xX2bxX3xX34xX270xX28xX3xX1xX6xX9fxX3xXcdxX1xX270xX3xXexXdxX39xX67xX9bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX2bxX53xX9fxXaxX12xX0xXdxX90xX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX90xX7xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxX112xXdxX53xXexX1xX117xX3xX119xX2xX11bxXbxX2axX11exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexX3xX1xX7dxX28xX1xX3xX119xXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX9bxX34xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX28xX1xX9bxX22xX28xX41xX28xX10xX112xX7xX41xX179xX14xX179xX17cxX41xX2xX14xX119xX53xX182xX179xX179xX179xX186xX14xX119xXexX182xX119xX186xX5xX119xX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexXaxX3xX112xXdxX53xXexX1xX9xXaxX119xX2xX11bxXaxX3xX53xX6xXexX6xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxX103xX2bxX15fxXdxX60xXdxX28xX6xX5xX103xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX117xX41xX41xXdxX90xX6xX60xX10xX7xX9bxX22xX2bxX22xX9bxX22xX28xX41xX67xXbxX5xX2bxX6xX53xX10xX53xX41xX14xX90xX9fxX211xX112xXbxXdxX90xX67xX6xX9fxX41xX179xX14xX179xX14xX21exX14xX220xX21exX2xX211xX41xX2axX119xX21exX50xX22axX50x15e79xX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX243xX6xXbxXexXdxX2bxX28xXaxX12xX50xX97dxX3xXexX15fxX17xX3xX60xXdxX2e3xX90xX3xX4xX734xX28xX117xX3xX47bxX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX5xX2cxX3xX5xX2bxX35xXdxX3xXexX15fxX267xXdxX3xX4xX734xX9fxX3xX1xX2bxX2cxX28xX3xX1xX2e3xX2bxX3xXexX15fxX2bxX28xX60xX3xXexX1xX253xXdxX3xX60xXdxX6xX28xX3xX60xXdxX2e3xX90xX3xX4xX734xX28xXa6xX3xX34xdfc7xXdxX3xX28xX270xX3xX65xX2b2xX9fxX3xX28xX1xX6xX28xX1xX3xX6f1xX67xX267xX3xXexX15fxX7dxX28xX1xX3xXexX15fxX6xX2bxX3xX65x14941xXdxX3xX4xX1xX4b4xXexXa6xX3xXexX72cxX3xX65xX270xX3xX60xXdxX5exXbxX3xX34xX35xX28xX3xX65xX5axXexX3xX4xX1xX267xX9fxX3xX28xX1xXdxX66xX67xX3xX4xX6xX5xX2bxX3xX1xX81xX28xX9bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX2bxX53xX9fxXaxX12xX0xXdxX90xX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX90xX7xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxX112xXdxX53xXexX1xX117xX3xX119xX2xX11bxXbxX2axX11exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexX3xX1xX7dxX28xX1xX3xX220xXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX9bxX34xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX28xX1xX9bxX22xX28xX41xX28xX10xX112xX7xX41xX179xX14xX179xX17cxX41xX2xX14xX119xX53xX182xX179xX179xX179xX186xX14xX119xXexX2xX211xX211xX2xX5xX220xX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexXaxX3xX112xXdxX53xXexX1xX9xXaxX119xX2xX11bxXaxX3xX53xX6xXexX6xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxX103xX2bxX15fxXdxX60xXdxX28xX6xX5xX103xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX117xX41xX41xXdxX90xX6xX60xX10xX7xX9bxX22xX2bxX22xX9bxX22xX28xX41xX67xXbxX5xX2bxX6xX53xX10xX53xX41xX14xX90xX9fxX211xX112xXbxXdxX90xX67xX6xX9fxX41xX179xX14xX179xX14xX21exX14xX220xX21exX2xX211xX41xX2axX220xX21exX22axe7ccxX445xXb08xX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX243xX6xXbxXexXdxX2bxX28xXaxX12xXeexXd8fxX3xX7xX67xX28xX60xX3xX28xX27xX28xX60xX3xX5xX69xX17xX28xX60xX117xX3xX243xX1xX67xX9fxX39xX28xX3xX60xXdxX6xX3xXcdxX1xX67xX9fxX3exX28xX3xX4xX267xX2bxX3xX28xX39xX28xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX7xX6xX67xX3xX34x150c7xX6xX3xXexX15fxX69xX6xX3xX65xX2faxX3xXbxX1x10af0xX4xX3xX1xX969xXdxX3xX28xX27xX28xX60xX3xX5xX69xX17xX28xX60xX3xX22xX2cxX3xXexX15fxX267xX28xX1xX3xX67xX2faxX3xX2bxX2e3xXdxX3xX22xX2cxX2bxX3xX34xX67xXd8fxXdxX3xX4xX1xXdxX66xX67xX9bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX2bxX53xX9fxXaxX12xX0xXdxX90xX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX90xX7xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxX112xXdxX53xXexX1xX117xX3xX119xX2xX11bxXbxX2axX11exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexX3xX1xX7dxX28xX1xX3xX186xXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX9bxX34xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX28xX1xX9bxX22xX28xX41xX28xX10xX112xX7xX41xX179xX14xX179xX17cxX41xX2xX14xX119xX53xX182xX179xX179xX179xX186xX14xX119xXexX179xX179xX14xX179xX5xX186xX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexXaxX3xX112xXdxX53xXexX1xX9xXaxX119xX2xX11bxXaxX3xX53xX6xXexX6xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxX103xX2bxX15fxXdxX60xXdxX28xX6xX5xX103xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX117xX41xX41xXdxX90xX6xX60xX10xX7xX9bxX22xX2bxX22xX9bxX22xX28xX41xX67xXbxX5xX2bxX6xX53xX10xX53xX41xX14xX90xX9fxX211xX112xXbxXdxX90xX67xX6xX9fxX41xX179xX14xX179xX14xX21exX14xX220xX21exX2xX211xX41xX2axX186xX21exX49dx12edexX22ax12973xX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX243xX6xXbxXexXdxX2bxX28xXaxX12xXcxX27xX28xX60xX3xX4xX69xX253xX28xX60xX3xX7xX258xX4xX3xXcdxX1xX25dxX10xX3xXexXdxX90xX117xX3xX47bxX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX60xXdxX2cxX67xX3xX22xXdxXexX6xX90xXdxX28xX3xXeexX182xX3xX60xXdxX5exXbxX3xXexX27xX28xX60xX3xX4xX69xX253xX28xX60xX3xX7xX258xX4xX3xXcdxX1xX25dxX10xX3xXexXdxX90xX3xX90xX35xX4xX1xXa6xX3xX60xXdxX2e3xX90xX3xX28xX60xX67xX9fxX3xX4xX81xX3xX90x16ea0xX4xX3xX4xX267xX4xX3xX34xX24xX28xX1xX3xX22xX66xX3xXexXdxX90xX3xX90xX35xX4xX1xXa6xX3xX65xX2c2xXexX3xX6f1xX67x14a7bxX3xX22xX2cxX3xX65xX6xX67xX3xXexXdxX90xX9bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX2bxX53xX9fxXaxX12xX0xXdxX90xX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX90xX7xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxX112xXdxX53xXexX1xX117xX3xX119xX2xX11bxXbxX2axX11exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexX3xX1xX7dxX28xX1xX3xX17cxXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX9bxX34xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX28xX1xX9bxX22xX28xX41xX28xX10xX112xX7xX41xX179xX14xX179xX17cxX41xX2xX14xX119xX53xX182xX179xX179xX179xX186xX14xX119xXexX211xX220xX211xX2xX5xX17cxX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexXaxX3xX112xXdxX53xXexX1xX9xXaxX119xX2xX11bxXaxX3xX53xX6xXexX6xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxX103xX2bxX15fxXdxX60xXdxX28xX6xX5xX103xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX117xX41xX41xXdxX90xX6xX60xX10xX7xX9bxX22xX2bxX22xX9bxX22xX28xX41xX67xXbxX5xX2bxX6xX53xX10xX53xX41xX14xX90xX9fxX211xX112xXbxXdxX90xX67xX6xX9fxX41xX179xX14xX179xX14xX21exX14xX220xX21exX2xX211xX41xX2axX17cxX21exX684xXb08xX10f6xeec7xX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX243xX6xXbxXexXdxX2bxX28xXaxX12xX22bxX60xX27xX28xX3xX90xX4b4xXexX3xX28xX69xX699xX4xX3xX22xX2cxX3xX7xX5axX4xX3xX28xX1xXdxX24xXexX117xX3xX47bxX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX60xXdxX5exXbxX3xX60xXdxX2e3xX90xX3xXexX267xX4xX3xX65xX2c2xX28xX60xX3xX4xX1fxX6xX3xX28xX117bxX28xX60xX3xX28xX270xX28xX60xX3xX22xX2cxX3xX28xX60xX27xX28xX3xX90xX4b4xXexX3xX28xX69xX699xX4xX3xX34xXd6fxXdxX3xX28xX270xX3xX28xX60xX27xX28xX3xX90xX67xX5axXdxX3xX22xX2cxX3xX7xX117bxXexX3xXexX1xX10xX2bxX3xX90xX969xX3xX1xXcfxXdxX3xX15fxX6xX3xX28xX60xX2bxX2cxXdxX3xX4xX81xX3xXexX1xX2faxX9bxX3xXeexXd6fxXdxX3xX5x1470fxX3xX53xX2bxX3xX28xX2cxX9fxXa6xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX5xX2cxX3xX90xX2c2xXexX3xXexX15fxX267xXdxX3xX4xX734xX9fxX3xX1xX2bxX2cxX28xX3xX1xX2e3xX2bxX3xX4xX1xX2bxX3xX90xX694xX6xX3xX1x14bcdxX9bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX2bxX53xX9fxXaxX12xX0xXdxX90xX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX90xX7xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxX112xXdxX53xXexX1xX117xX3xX119xX2xX11bxXbxX2axX11exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexX3xX1xX7dxX28xX1xX3xX2xX14xXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX9bxX34xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX28xX1xX9bxX22xX28xX41xX28xX10xX112xX7xX41xX179xX14xX179xX17cxX41xX2xX14xX119xX53xX182xX179xX179xX179xX186xX14xX119xXexX119xX119xX11bxX2xX5xX2xX14xX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexXaxX3xX112xXdxX53xXexX1xX9xXaxX119xX2xX11bxXaxX3xX53xX6xXexX6xX103xXbxX1xX2bxXexX2bxX103xX2bxX15fxXdxX60xXdxX28xX6xX5xX103xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX117xX41xX41xXdxX90xX6xX60xX10xX7xX9bxX22xX2bxX22xX9bxX22xX28xX41xX67xXbxX5xX2bxX6xX53xX10xX53xX41xX14xX90xX9fxX211xX112xXbxXdxX90xX67xX6xX9fxX41xX179xX14xX179xX14xX21exX14xX220xX21exX2xX211xX41xX2axX2xX14xX21exX445xX12f3xX47bxX10f4xX9bxX191xXbxX60xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX243xX6xXbxXexXdxX2bxX28xXaxX12xX56xXdxX66xX67xX3xXexX15fxX86xX3xX34xX24xX28xX1xX3xX887xX4xX67xX15fxX22xX9fxX117xX3xX887xX4xX67xX15fxX22xX9fxX3xX5xX2cxX3xX34xX24xX28xX1xX3xX60xX734xX9fxX3xX4xX1xX2e3xX9fxX3xX90xX267xX67xX3xX5xX17xXdxXa6xX3xX28xXd8fxXdxX3xX90xX2b2xX28xXa6xX3xX34x16267xX90xX3xXexX1axX90xX3xX22xX2cxX3xX7xX67xX9fxX3xX28xX1xX69xX17xX4xX3xX53xX2bxX3xXexX1xXdxX3exX67xX3xX22xXdxXexX6xX90xXdxX28xX3xX243xX9bxX3xX22bxX1xX69xX3xX65xebf1xX3xX28xX270xXdxXa6xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX15fxX4b4xXexX3xX60xXdxX2cxX67xX3xX22xXdxXexX6xX90xXdxX28xX3xX243xXa6xX3xX53xX2bxX3xX65xX270xX3xX4xX270xX3xXexX1xX2faxX3xX1xX97dxX3xXexX15fxX17xX3xX65xXdxX66xX67xX3xXexX15fxX86xX3xX34xX24xX28xX1xX3xX28xX2cxX9fxX9bxX41xX9bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX2bxX53xX9fxXaxX12xX0xXdxX90xX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xXexX1xX67xX90xX34xX3xX53xX1xXdxX53xX10xX3xXdxX243xX10xX28xXexX10xX15fxXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxX112xXdxX53xXexX1xX117xX3xX11bxX179xX11bxXbxX2axX11exX3xX1xX10xXdxX60xX1xXexX117xX3xX182xX211xX17cxXbxX2axX11exXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX9bxX34xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX28xX1xX9bxX22xX28xX41xX28xX10xX112xX7xX41xX179xX14xX179xX17cxX41xX2xX14xX119xX53xX182xX179xX179xX179xX220xX211xX2xXexX220xX211xX186xX186xX179xX5xX14xX9bxX191xXbxX60x14894xX15fxX9xX2xX11bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xXdxX3xX1axX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xXdxX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2axX6xX28xX1xX3xX34xX35xX28xX3xX28xX39xX28xX3xX34xXdxX3exXexXaxX3xX112xXdxX53xXexX1xX9xXaxX11bxX179xX11bxXaxX3xX1xX10xXdxX60xX1xXexX9xXaxX182xX211xX17cxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX887xX2bxX67xX15fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX684xXf09xX684xX0xX41xXbxX12