“Siêu tên lửa” của Mỹ nhanh gấp 17 lần vận tốc âm thanh
Quan chức Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã thử thành công vũ khí siêu vượt âm bay nhanh gấp 17 lần vận tốc âm thanh hồi tháng 3. Đây được cho là một trong số những loại siêu tên lửa cực mạnh của Mỹ.
e90axf872x139e7x113f6x10f91x135f6x101a0x10f0fx15f41xX7x13744xf6dbx11474x10aacx169d6x12c29xX5x1460dxXax13011x16b9fx11796xXdx16538x14afexX3xXexX16x156c9xX3xX5x11f90xX6xf295xX3xX4x10aecxX6xX3x148e3xf19fxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3x15527x1369exXbxX3xX2x1312axX3xX5x12541xX1bxX3x12d7ax124c9xX1bxX3xXex10b46xX4xX3x14be4xeedcxX3xXexX1xX6xX1bxX1xX0x10962xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfadbxX10xX6xec4cxXaxX12x106eaxX17xX6xX1bxX3xX4xX1x14d60xX4xX3x109faxX37xX17xX3x145aex176b6xX43xX3x16410x1315cxX4xX3xX4xX1x11d01xX3x1668exXdx112b2xXexX3xX26xX27xX3x1674ax10483xX3xXexX1xX1exX3xXexX1x10ef9xX1bxX1xX3xX4xf53cxX1bxX2fxX3xX3ax11326xX3x13eabxX1x16e6exX3xX7xXdxX16xX17xX3xX3ax156f3x16c0dxXexX3xX42xX43xX3xX7axX6x1042bxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX2fxX30xXbxX3xX2xX34xX3xX5xX37xX1bxX3xX3axX3bxX1bxX3xXexX3fxX4xX3xX42xX43xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xX1x15b72xXdxX3xXexX1x142d2xX1bxX2fxX3x16eefx141a2xX3x12103xX42xXaaxX3xX82xXa1xXa2xX4xX3xX4xX1xX78xX3xX5xX8bxX3xX43x14b31xXexX3xXex15aadxX78xX1bxX2fxX3xX7xX3fxX3xX1bxX1x16ff1xX1bxX2fxX3xX5xX78x174f6xXdxX3xX7xXdxX16xX17xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX3xX4x13d01xX4xX3xX43xX100xX1bxX1xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xXd9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx138faxX78xX5dxXaaxXaxX12xX0xXdxX43xX2fxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax13b62x1564cxX6exX5ax14cbexX3xX26xX27xX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX8bxX1bxX1xX3xX4xX90xX1bxX2fxX3xXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXd9xX7axX6xX78xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXd9xX3axX1bxX4bxX1bxX10x10c6axX7xX4bx15a7fx15b83xX176x126fexX4bxX2xX177x10c5exX5dxX177xX176xX176x1122axX176xX182x12f5bxXexf0eaxX2xX176xX17dxX5xX2xXd9x11becxXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX2fxX30xXbxX3xX2xX34xX3xX5xX37xX1bxX3xX3axX3bxX1bxX3xXexX3fxX4xX3xX42xX43xX3xXexX1xX6xX1bxX1xXaxX3xX7axX78xXf0xX5dxX10xXf0xX9xXaxX177xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12703xX6xXbxXexXdxX78xX1bxXaxX12xXcx120b6xX1bxX2fxX3xXexX1xX3fxX1bxX2fxX3xX26xX27xX3x10dcfxX78xX1bxX6xX5xX5dxX3xXcxXf0xX17xX43xXbxX3xX99xXexX3xX1bxX1xX30xXexX3xX7axX6xX3xX5xX37xX1bxX3xX2fxXdx11ddbxXdxX3xXexX1xXdx145dcxX17xX3xX3ax156a6xX3xX13xX7xXdxX16xX17xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX20xX3xX4xX73xX3xX97xX1x17245xX3xX1bxX6fxX1bxX2fxX3xX7axX6xXaaxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX2fxX30xXbxX3xX2xX34xX3xX5xX37xX1bxX3xX1bxX1xXfaxX1bxX2fxX3xX2fx16d39xX3xX82xX6xX1bxX2fxX3xX4xX73xX3xXexXf0xX78xX1bxX2fxX3xX97xX1xX78xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xXd9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX78xX5dxXaaxXaxX12xX0xXdxX43xX2fxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX141xX142xX6exX5axX145xX3xX26xX27xX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX8bxX1bxX1xX3xX4xX90xX1bxX2fxX3xXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXd9xX7axX6xX78xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXd9xX3axX1bxX4bxX1bxX10xX173xX7xX4bxX176xX177xX176xX179xX4bxX2xX177xX17dxX5dxX177xX176xX176xX182xX176xX182xX185xXexX185xX187xX2xX17dxX5xX176xXd9xX18exXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX2fxX30xXbxX3xX2xX34xX3xX5xX37xX1bxX3xX3axX3bxX1bxX3xXexX3fxX4xX3xX42xX43xX3xXexX1xX6xX1bxX1xXaxX3xX7axX78xXf0xX5dxX10xXf0xX9xXaxX177xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1edxX6xXbxXexXdxX78xX1bxXaxX12xX13xX1edxX1x15dd6xX1bxX2fxX3xXexX90xXdxX3xX4xX73xX3xX43xXecxXexX3xXexX1xX67xX3xX43xX8bxX3xXexX90xXdxX3xX2fx153b1xXdxX3xX82xX73xX3xX5xX8bxX20xX7xXdxX16xX17xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX13xXd9xX3xXcxX90xXdxX3xX82xXa1xXa2xX4xX3xX7axXdxX7cxXexX3xXf0x109b9xX1bxX2fxX3xX1bxX73xX3xX7axX6xXaaxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX1x16a25xX1bxX3xX2xX34xX3xX5xX37xX1bxX3xX1bxX1xXfaxX1bxX2fxX3xXexX1xX67xX3xX1xX37cxX3xX82xX6xX1bxX2fxX3xX4xX73xX20x14a7axX3xX90xX1bxX2fxX3xXcxXf0xX17xX43xXbxX3xX1bxX73xXdxX3xX1xXcfxXdxX3xXexX1xXd4xX1bxX2fxX3xX17dxXd9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX78xX5dxXaaxXaxX12xX0xXdxX43xX2fxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX141xX142xX6exX5axX145xX3xX26xX27xX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX8bxX1bxX1xX3xX4xX90xX1bxX2fxX3xXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXd9xX7axX6xX78xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXd9xX3axX1bxX4bxX1bxX10xX173xX7xX4bxX176xX177xX176xX179xX4bxX2xX177xX17dxX5dxX177xX176xX176xX182xX176xX182xX185xXexX34xX2xX176xX177xX5xXd8xXd9xX18exXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX2fxX30xXbxX3xX2xX34xX3xX5xX37xX1bxX3xX3axX3bxX1bxX3xXexX3fxX4xX3xX42xX43xX3xXexX1xX6xX1bxX1xXaxX3xX7axX78xXf0xX5dxX10xXf0xX9xXaxX177xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1edxX6xXbxXexXdxX78xX1bxXaxX12xX60xX17xX6xX1bxX3xX4xX1xX67xX4xX3xX4xX6xX78xX3xX4xX30xXbxX3xXexX100xXdxX3xX6axX37xX17xX3xX6exX6fxX43xX3xX72xX73xX4xX3xX4xX1xX78xX3xX7axXdxX7cxXexX3xXcxXf0xX17xX43xXbxX3xX5xX30xXaaxX3xXexX1xX90xX1bxX2fxX3xXexXdxX1bxX3xX13xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX2fxX30xXbxX3xX2xX34xX3xX5xX37xX1bxX20xX3xXex1358dxX3xX7axXd4xX78xX3xX4xXd4xX78xX3xX3axX22cxX3xX4xX17xXecxX4xX3xXexX1xX1exX3xX1bxX2fxX1xXdxX228xX43xX3xXbxX1xXa1xX3b5xX1bxX2fxX3xXexXdxX228xX1bxX3xX5xXa1xX222xXexX3xX7xXdxX16xX17xX3xX3axXa1xXa2xXexX3xX42xX43xX3xX1xXcfxXdxX3xXexX1xXd4xX1bxX2fxX3xXd8xX3d4xX3xX1edxX6exX6exX3xX82xXa1xX6xX3xXexXdxX1bxX3xX1bxX2fxX8bxXaaxX3xX2xX187xX4bxX34xXd9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX78xX5dxXaaxXaxX12xX0xXdxX43xX2fxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX141xX142xX6exX5axX145xX3xX26xX27xX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX8bxX1bxX1xX3xX4xX90xX1bxX2fxX3xXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXd9xX7axX6xX78xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXd9xX3axX1bxX4bxX1bxX10xX173xX7xX4bxX176xX177xX176xX179xX4bxX2xX177xX17dxX5dxX177xX176xX176xX182xX176xX182xX185xXexX187xX2xX176xX5xX182xXd9xX18exXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX2fxX30xXbxX3xX2xX34xX3xX5xX37xX1bxX3xX3axX3bxX1bxX3xXexX3fxX4xX3xX42xX43xX3xXexX1xX6xX1bxX1xXaxX3xX7axX78xXf0xX5dxX10xXf0xX9xXaxX177xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1edxX6xXbxXexXdxX78xX1bxXaxX12xX13xXdbxXdxX22cxX17xX3xX90xX1bxX2fxX3xX30xXaaxX3xX43xX17xX3fxX1bxX3xX82xX22cxX3xX4xX3bxXbxX3xX82xX7cxX1bxX3xX5xX8bxX3xX3ax175eexX3xXexX1xX1exX3xX1bxX2fxX1xXdxX228xX43xX3xX43xX8bxX3xX4xX1xX361xX1bxX2fxX3xXexX90xXdxX3xXexX1xX111xX4xX3xX1xXdxX228xX1bxX3xX1xXcfxXdxX3xXexX1xXd4xX1bxX2fxX3xXd8xX3d4xX3xX43x17064xX17xX3xX3axX95xX3xX97xX1xX99xX3xX7axX6xXaaxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX2fxX30xXbxX3xX2xX34xX3xX5xX37xX1bxX3xX3axX3bxX1bxX3xXexX3fxX4xX3xX42xX43xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX20xX3d4xX3x13229xX17xX6xX1bxX3xX4xX1xX67xX4xX3xX6d1xX17xX3fxX4xX3xXbxX1x1747bxX1bxX2fxX3xX1bxX8bxXaaxX3xX2fxXdxX242xXdxX3xXexX1xX99xX4xX1xXd9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX78xX5dxXaaxXaxX12xX0xXdxX43xX2fxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX141xX142xX6exX5axX145xX3xX26xX27xX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX8bxX1bxX1xX3xX4xX90xX1bxX2fxX3xXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXd9xX7axX6xX78xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXd9xX3axX1bxX4bxX1bxX10xX173xX7xX4bxX176xX177xX176xX179xX4bxX2xX177xX17dxX5dxX177xX176xX176xX182xX176xX182xX185xXexX179xX2xX185xX182xX5xX17dxXd9xX18exXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX2fxX30xXbxX3xX2xX34xX3xX5xX37xX1bxX3xX3axX3bxX1bxX3xXexX3fxX4xX3xX42xX43xX3xXexX1xX6xX1bxX1xXaxX3xX7axX78xXf0xX5dxX10xXf0xX9xXaxX177xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1edxX6xXbxXexXdxX78xX1bxXaxX12xX60xX17xX6xX1bxX3xX4xX1xX67xX4xX3xXexXf0xX16xX1bxX3xX4xX1xX78xX3xX7axXdxX7cxXexX3xXcxXf0xX17xX43xXbxX3xX82xX83xX3xX82xXa1xXa2xX4xX3xXexX1xX90xX1bxX2fxX3xX7axXd4xX78xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX7cxXexX3xX3axX8bxX3xX23xX1bxX2fxX3xX1xXecxX3xX4xX1xXa1xX3b5xX1bxX2fxX3xXexXf0xX265xX1bxX1xX3xX3axX95xX3xX97xX1xX99xX3xX7xXdxX16xX17xX3xX3axXa1xXa2xXexX3xX42xX43xX3xX4xX23xX6xX3xX6axX37xX17xX3xX6exX6fxX43xX3xX72xX73xX4xXd9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX78xX5dxXaaxXaxX12xX0xXdxX43xX2fxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX141xX142xX6exX5axX145xX3xX26xX27xX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX8bxX1bxX1xX3xX4xX90xX1bxX2fxX3xXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXd9xX7axX6xX78xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXd9xX3axX1bxX4bxX1bxX10xX173xX7xX4bxX176xX177xX176xX179xX4bxX2xX177xX17dxX5dxX177xX176xX176xX182xX176xX182xX185xXexX17dxX182xX182xX185xX5xX187xXd9xX18exXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX2fxX30xXbxX3xX2xX34xX3xX5xX37xX1bxX3xX3axX3bxX1bxX3xXexX3fxX4xX3xX42xX43xX3xXexX1xX6xX1bxX1xXaxX3xX7axX78xXf0xX5dxX10xXf0xX9xXaxX177xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1edxX6xXbxXexXdxX78xX1bxXaxX12xX13xX6exX1xXfaxX1bxX2fxX3xX2fxX265xX3xX4xX1xX361xX1bxX2fxX3xXexX90xXdxX3xX82xX6xX1bxX2fxX3xX5xX8bxX43xX3xX82xXa1xXa2xX4xX3xX1x12ce3xX3xXexXf0xXa2xX3xX3axX8bxX3xX6d1xX17xX6xX1bxX3xXexX42xX43xX3x12b73xX3xX4xX30xXbxX3xXcxX1f7xX1bxX2fxX3xXexX1xX3fxX1bxX2fxX20xX3d4xX3xX6d1xX17xX6xX1bxX3xX4xX1xX67xX4xX3xX6axX37xX17xX3xX6exX6fxX43xX3xX72xX73xX4xX3xX4xX1xX78xX3xX7axXdxX7cxXexXd9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX78xX5dxXaaxXaxX12xX0xXdxX43xX2fxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX141xX142xX6exX5axX145xX3xX26xX27xX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX8bxX1bxX1xX3xX4xX90xX1bxX2fxX3xXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXd9xX7axX6xX78xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXd9xX3axX1bxX4bxX1bxX10xX173xX7xX4bxX176xX177xX176xX179xX4bxX2xX177xX17dxX5dxX177xX176xX176xX182xX176xX182xX185xXexX17dxX34xX182xX2xX5xX34xXd9xX18exXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX2fxX30xXbxX3xX2xX34xX3xX5xX37xX1bxX3xX3axX3bxX1bxX3xXexX3fxX4xX3xX42xX43xX3xXexX1xX6xX1bxX1xXaxX3xX7axX78xXf0xX5dxX10xXf0xX9xXaxX177xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1edxX6xXbxXexXdxX78xX1bxXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10x16739xXex12637xX6xX5xXdxX2fxX1bx14c6dxX3xX18exX17xX7xXexXdx1035dxXaax12f37xXaxX12xX5axX242xXdxX3xX6d1xX17xX42xX1bxX3xX26xX27xX3xX1xXcfxXdxX3xXexX1xXd4xX1bxX2fxX3xXd8xX3xXbxX1xX73xX1bxX2fxX3xXexX1xX1exX3x11340xX1xXa1xX3b5xX1bxX2fxX3xXexXdxX228xX1bxX3xX6axXa1xX222xXexX3xX14xXdxX16xX17xX3xX3axXa1xXa2xXexX3xX42xX43xX3xX1edxX1xX17xX1bxX2fxX3x14566xX1edxXa5dxX5axX72xX12fx138ffxX3d4xX3xX7xX111xX3xX97xXdxX228xX1bxX3xX82xXa1xXa2xX4xX3xX82xXd4xX1bxX1xX3xX2fxXdxXd4xX3xX5xX8bxX3xX7axXa1xX222xX4xX3xXexXdxX7cxX1bxX3xX82xXd4xX1bxX2fxX3xX97x1233dxX3xXexXf0xX78xX1bxX2fxX3xX4xX1xXa1xX3b5xX1bxX2fxX3xXexXf0xX265xX1bxX1xX3xX3axX95xX3xX97xX1xX99xX3xX7xXdxX16xX17xX3xX3axXa1xXa2xXexX3xX42xX43xX3xX4xX23xX6xX3xf36bxX6xX7xX1xXdxX1bxX2fxXexX78xX1bxXd9xX3xXcxX17xXaaxX3xX1bxX1xXdxX16xX1bxX3d4xX3xX26xX27xX3xX5dxX111xX3xX97xXdxX7cxX1bxX3xX4xX1xXa1xX6xX3xXexX1xXae7xX3xX7axXdxX16xX1bxX3xX4xX1xX7cxX3xX97xX1xX99xX3xXexX8bxXdxX3xX1bxX8bxXaaxX3xXexXf0xXa1xX222xX4xX3xX176xX177xX176xXd8xXd9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX78xX5dxXaaxXaxX12xX0xXdxX43xX2fxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX141xX142xX6exX5axX145xX3xX26xX27xX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX8bxX1bxX1xX3xX4xX90xX1bxX2fxX3xXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXd9xX7axX6xX78xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXd9xX3axX1bxX4bxX1bxX10xX173xX7xX4bxX176xX177xX176xX179xX4bxX2xX177xX17dxX5dxX177xX176xX176xX182xX176xX182xX185xXexXd8xX17dxX185xX187xX5xX185xXd9xX18exXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX2fxX30xXbxX3xX2xX34xX3xX5xX37xX1bxX3xX3axX3bxX1bxX3xXexX3fxX4xX3xX42xX43xX3xXexX1xX6xX1bxX1xXaxX3xX7axX78xXf0xX5dxX10xXf0xX9xXaxX177xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1edxX6xXbxXexXdxX78xX1bxXaxX12xXcxXf0xX78xX1bxX2fxX3xX97xX1xXdxX3xX82xX73xX3d4xX3xX6exX2fxX6xX3xX3axX8bxX3xXcxXf0xX17xX1bxX2fxX3xX60xX17xX3fxX4xX3xXexX17xXaaxX16xX1bxX3xX7axX3fxX3xX82xX83xX3xX7axXdxX16xX1bxX3xX4xX1xX7cxX3xX3axX95xX3xX97xX1xX99xX3xX7xXdxX16xX17xX3xX3axXa1xXa2xXexX3xX42xX43xX3xX4xX1xX78xX3xX6d1xX17xX42xX1bxX3xX82xXecxXdxXd9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX78xX5dxXaaxXaxX12xX0xXdxX43xX2fxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX141xX142xX6exX5axX145xX3xX26xX27xX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX8bxX1bxX1xX3xX4xX90xX1bxX2fxX3xXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXd9xX7axX6xX78xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXd9xX3axX1bxX4bxX1bxX10xX173xX7xX4bxX176xX177xX176xX179xX4bxX2xX177xX17dxX5dxX177xX176xX176xX182xX176xX182xX185xXexX179xX34xX177xX2xX5xX179xXd9xX18exXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX2fxX30xXbxX3xX2xX34xX3xX5xX37xX1bxX3xX3axX3bxX1bxX3xXexX3fxX4xX3xX42xX43xX3xXexX1xX6xX1bxX1xXaxX3xX7axX78xXf0xX5dxX10xXf0xX9xXaxX177xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1edxX6xXbxXexXdxX78xX1bxXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5bxXexXa5dxX6xX5xXdxX2fxX1bxXa63xX3xX18exX17xX7xXexXdxXa6axXaaxXa6cxXaxX12xXa91xX1xX73xX3xX4xX1xX23xX3xXex176c6xX4xX1xX3xX5axXecxXdxX3xX82xXcfxX1bxX2fxX3xXcxX1xX6xX43xX3xX43xXa1xX17xX3xXexXf0xXa1xX94axX1bxX2fxX3xX6axXdxX16xX1bxX3xX6d1xX17xX42xX1bxX3xX26xX27xX3x157fcxX78xX1xX1bxX3xX5axXaaxXexX10xX1bxX3xX82xX37xX17xX3xX1bxX6fxX43xX3xX1bxX6xXaaxX3xXexX1xX519xX6xX3xX1bxX1xX3bxX1bxX3xXb14xX6xX7xX1xXdxX1bxX2fxXexX78xX1bxX3xXexX66dxXexX3xX1xX3bxX17xX3xX7xX78xX3xX3axX222xXdxX3xX26xX78xX7xX4xX78xX173xX3xX3axX8bxX3xX12fx121d1xX4xX3xedf3xXdxX1bxX1xX3xX3axX22cxX3xX3axX95xX3xX97xX1xX99xX3xX7xXdxX16xX17xX3xX3axXa1xXa2xXexX3xX42xX43xX3d4xX3xX4xX1xX78xX3xXf0xX3a3xX1bxX2fxX3xX26xX27xX3xX7x15455xX3xX43xX30xXexX3xX1bxX1xXdxX22cxX17xX3xX1bxX6fxX43xX3xX3axX8bxX3xXbxX1xX242xXdxX3xX7ax127dbxX3xX1bxX2fxX17xXcfxX1bxX3xX5xX111xX4xX3xXf0xX30xXexX3xX5xX222xX1bxX3xX82xXae7xX3xX2fxXdxX8bxX1bxX1xX3xX5xX100xXdxX3xX3axXd87xX3xXexXf0xX99xX3xX1xX8bxX1bxX2fxX3xX82xX37xX17xX3xXexXf0xX78xX1bxX2fxX3xX5x146a0xX1bxX1xX3xX3axX111xX4xX3xX1bxX8bxXaaxXd9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX78xX5dxXaaxXaxX12xX0xXdxX43xX2fxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX141xX142xX6exX5axX145xX3xX26xX27xX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX8bxX1bxX1xX3xX4xX90xX1bxX2fxX3xXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXd9xX7axX6xX78xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXd9xX3axX1bxX4bxX1bxX10xX173xX7xX4bxX176xX177xX176xX179xX4bxX2xX177xX17dxX5dxX177xX176xX176xX182xX176xX182xX185xXexX34xX177xX187xX5xX2xX177xXd9xX18exXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX2fxX30xXbxX3xX2xX34xX3xX5xX37xX1bxX3xX3axX3bxX1bxX3xXexX3fxX4xX3xX42xX43xX3xXexX1xX6xX1bxX1xXaxX3xX7axX78xXf0xX5dxX10xXf0xX9xXaxX177xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1edxX6xXbxXexXdxX78xX1bxXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5bxXexXa5dxX6xX5xXdxX2fxX1bxXa63xX3xX18exX17xX7xXexXdxXa6axXaaxXa6cxXaxX12xXa91xX1xXa1xX3b5xX1bxX2fxX3xXexXdxX228xX1bxX3xX5xXa1xX222xXexX3xX7xXdxX16xX17xX3xX3axXa1xXa2xXexX3xX42xX43xX3x11562xX3axX6xX1bxX2fxX6xXf0xX5dxX3xX4xX23xX6xX3xX6exX2fxX6xX3xX82xXa1xXa2xX4xX3xX82xXa1xX6xX3xX3axX8bxX78xX3xXexXf0xX111xX4xX3xX4xX1xXdxX7cxX1bxX3xX4xX17xX3fxXdxX3xX1bxX6fxX43xX3xX176xX177xX2xX179xXd9xX3xX60xX17xX42xX1bxX3xX82xXecxXdxX3xX6exX2fxX6xX3xX82xX6xX1bxX2fxX3xXexX1xX1exX3xX1bxX2fxX1xXdxX228xX43xX3xX43xX69fxX17xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX3xX7xXdxX16xX17xX3xX3axXa1xXa2xXexX3xX42xX43xX3xXdfaxX1xXa5dxX182xX34xX26xX176xX3xXdfaxXdxX1bx16e14xX1xX6xX5xX3d4xX3xX3axX222xXdxX3xXexX37xX43xX3xX7axXdf7xX1bxX3xX4xX73xX3xXexX1xXae7xX3xX5xX16xX1bxX3xXexX222xXdxX3xX1xX3b5xX1bxX3xX176xXd9xX177xX177xX177xX3xX97xX43xX3d4xX3xX3axX8bxX3xX5dxX111xX3xX97xXdxX7cxX1bxX3xX7axXdxX16xX1bxX3xX4xX1xX7cxX3xX97xX1xX99xX3xXexX8bxXdxX3xX1bxX8bxXaaxX3xXexXf0xX78xX1bxX2fxX3xX1bxX6fxX43xX3xX1bxX6xXaaxXd9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX78xX5dxXaaxXaxX12xX0xXdxX43xX2fxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxX173xXdxX5dxXexX1xXa63xX3xX187xX2xX17dxXbxXa5bxXa6cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX141xX142xX6exX5axX145xX3xX26xX27xX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX8bxX1bxX1xX3xX4xX90xX1bxX2fxX3xXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXd9xX7axX6xX78xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXd9xX3axX1bxX4bxX1bxX10xX173xX7xX4bxX176xX177xX176xX179xX4bxX2xX177xX17dxX5dxX177xX176xX176xX182xX176xX182xX185xXexX34xX177xX187xX187xX5xX2xX2xXd9xX18exXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX2fxX30xXbxX3xX2xX34xX3xX5xX37xX1bxX3xX3axX3bxX1bxX3xXexX3fxX4xX3xX42xX43xX3xXexX1xX6xX1bxX1xXaxX3xX173xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX187xX2xX17dxXaxX3xX7axX78xXf0xX5dxX10xXf0xX9xXaxX177xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1edxX6xXbxXexXdxX78xX1bxXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5bxXexXa5dxX6xX5xXdxX2fxX1bxXa63xX3xX18exX17xX7xXexXdxXa6axXaaxXa6cxXaxX12xf0e8xX95xX3xX97xX1xX99xX3xX7xXdxX16xX17xX3xX3axXa1xXa2xXexX3xX42xX43xX3xX5xX8bxX3xX4xXd4xX4xX3xX5xX78xX100xXdxX3xX97xX1xX99xX3xXexX8bxXdxX3xX4xX73xX3xXexX3fxX4xX3xX82xXecxX3xXexXf0xX16xX1bxX3xX26xX6xX4xX1xX3xX17dxX3d4xX3xX4xX73xX3xXexX37xX43xX3xX7axXdf7xX1bxX3xX3axX8bxX3xX97xX1xX242xX3xX1bxX6fxX1bxX2fxX3xX4xX3b5xX3xX82xXecxX1bxX2fxX3xX4xX6xX78xX3xX1xX3b5xX1bxX3xX7xX78xX3xX3axX222xXdxX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX3xX82xX100xX1bxX3xX82xX100xX78xXd9xX3xXcxX3fxX4xX3xX82xXecxX3xX3axX8bxX3xX97xX1xX242xX3xX1bxX6fxX1bxX2fxX3xX4xX3b5xX3xX82xXecxX1bxX2fxX3xX4xX6xX78xX3xX2fxXdxX361xXbxX3xX3axX95xX3xX97xX1xX99xX3xX7xXdxX16xX17xX3xX3axXa1xXa2xXexX3xX42xX43xX3xX4xX73xX3xXexX1xXae7xX3xXa5bxX17xXaaxX16xX1bxX3xXexX1xX23xX1bxX2fxX3xX43xX37cxXdxX3xX5xX222xXbxX3xXbxX1xX6e2xX1bxX2fxX3xXexX1xX23xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX3xX1xXdxX228xX1bxX3xX1bxX6xXaaxXd9xX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxXf0xX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexXf0xX78xX1bxX2fxX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX16xX1bxX3xX6d1xX17xX6xX1bxXa63xX0xX4bxX7xXexXf0xX78xX1bxX2fxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXa5dxXexX1xX17xX43xX7axXa5dxX6xX1bxX5dxXa5dxX7xX6xXbxX78xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1f7xX1bxX2fxX3xXexX1xX3fxX1bxX2fxX3xXa91xX17xXexXdxX1bxXa63xX3xX6exX2fxX6xX3xX5dxX69fxX1bxX3xX82xX37xX17xX3xXexX1xX7cxX3xX2fxXdxX222xXdxX3xX3axX22cxX3xX3axX95xX3xX97xX1xX99xX3xX7xXdxX16xX17xX3xXexX1xX6xX1bxX1xXaxX3xX1xXf0xX10xXa6axX9xXaxX4bxX3axX17xXa5dxX97xX1xXdxX4bxXexX78xX1bxX2fxXa5dxXexX1xX78xX1bxX2fxXa5dxXbxX17xXexXdxX1bxXa5dxX1bxX2fxX6xXa5dxX5dxX6xX1bxXa5dxX5dxX6xX17xXa5dxXexX1xX10xXa5dxX2fxXdxX78xXdxXa5dxX3axX10xXa5dxX3axX17xXa5dxX97xX1xXdxXa5dxX7xXdxX10xX17xXa5dxXexX1xX6xX1bxX1xX4bxX2xX179xXd8xX34xX187xX182xXd9xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX2fxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX4bxX43xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX176xX177xX4bxX1bxX10xX173xX7xX4bxX176xX177xX176xXd8xX4bxX2xX177xX17dxX5dxX177xX176xX176xX176xX185xX177xX182xXexX179xX17dxX17dxX182xX182xX5xX177xXd9xX18exXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX16xX1bxX3xX5xX1exX6xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX2fxX30xXbxX3xX2xX34xX3xX5xX37xX1bxX3xX3axX3bxX1bxX3xXexX3fxX4xX3xX42xX43xX3xXexX1xX6xX1bxX1xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX3axX12xX0xX7xXexXf0xX78xX1bxX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1f7xX1bxX2fxX3xXexX1xX3fxX1bxX2fxX3xXa91xX17xXexXdxX1bxXa63xX3xX6exX2fxX6xX3xX5dxX69fxX1bxX3xX82xX37xX17xX3xXexX1xX7cxX3xX2fxXdxX222xXdxX3xX3axX22cxX3xX3axX95xX3xX97xX1xX99xX3xX7xXdxX16xX17xX3xXexX1xX6xX1bxX1xXaxX3xX1xXf0xX10xXa6axX9xXaxX4bxX3axX17xXa5dxX97xX1xXdxX4bxXexX78xX1bxX2fxXa5dxXexX1xX78xX1bxX2fxXa5dxXbxX17xXexXdxX1bxXa5dxX1bxX2fxX6xXa5dxX5dxX6xX1bxXa5dxX5dxX6xX17xXa5dxXexX1xX10xXa5dxX2fxXdxX78xXdxXa5dxX3axX10xXa5dxX3axX17xXa5dxX97xX1xXdxXa5dxX7xXdxX10xX17xXa5dxXexX1xX6xX1bxX1xX4bxX2xX179xXd8xX34xX187xX182xXd9xX1xXexX43xXaxX12xXcxX1f7xX1bxX2fxX3xXexX1xX3fxX1bxX2fxX3xXa91xX17xXexXdxX1bxXa63xX3xX6exX2fxX6xX3xX5dxX69fxX1bxX3xX82xX37xX17xX3xXexX1xX7cxX3xX2fxXdxX222xXdxX3xX3axX22cxX3xX3axX95xX3xX97xX1xX99xX3xX7xXdxX16xX17xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexXf0xX78xX1bxX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXcxX1f7xX1bxX2fxX3xXexX1xX3fxX1bxX2fxX3xX117exX5xX6xX5dxXdxX43xXdxXf0xX3xXa91xX17xXexXdxX1bxX3xXexX17xXaaxX16xX1bxX3xX7axX3fxX3d4xX3xX6exX2fxX6xX3xX82xX6xX1bxX2fxX3xX5dxX69fxX1bxX3xX82xX37xX17xX3xXexX1xX7cxX3xX2fxXdxX222xXdxX3xX97xX1xXdxX3xXbxX1xXd4xXexX3xXexXf0xXdxXae7xX1bxX3xX4xXd4xX4xX3xX5xX78xX100xXdxX3xX3axX95xX3xX97xX1xX99xX3xX43xX222xXdxX3d4xX3xXexXf0xX78xX1bxX2fxX3xX82xX73xX3xX4xX73xX3xX3axX95xX3xX97xX1xX99xX3xX7xXdxX16xX17xX3xXexX1xX6xX1bxX1xXd9xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX3axX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX17xX5xX12xX0xX5dxXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf0xXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxX3axX12xX0xX4bxX5dxXdxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX78xX17xXf0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX78xX3xX117exXdxX228xXexX3xX5ax101dexX1bxX2fxX4bxXf92xX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX3xXcxX1xX23xX3xX82xX90xX0xX4bxXbxX12