Thượng úy công binh say mê sáng tạo
(Baohatinh.vn) - Dáng người vạm vỡ, nước da ngăm đen, nhanh nhẹn trong mọi thao tác là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với Thượng úy Trần Thanh Tài, thuộc Đại đội 17, Phòng Tham mưu - Bộ CHQS Hà Tĩnh.
b68cxf3e8x10154xb999x113d0x14866xcc6exb6b9x13e55xX7x1485axd5efxdde8xf3e3x11434x133c9xX5xdc25xXaxbf67xXcxX1xcf4fx141abx101d4x11f48xX3x129fex11086xX3xX4xfee3xX17xX18xX3xeb14xXdxX17xX1xX3xX7xX6xX1bxX3xd55fxdd94xX3xX7xc95fxX17xX18xX3xXex10d15x14a79xX0x11dd9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc5a9xX10xX6x1104exXaxX12x13893xX2fxX17xX18xX3xX17xX18xX15xed81xXdxX3xcb01xX34xX2bxX3xX57xd0b7x1433cxX3xX17xX15xde86xX4xX3xX49xX6xX3xX17xX18xc686xX2bxX3x147b8xX10xX17xX5dxX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX17xX1xe6d7xX17xX3xXexf172xX35xX17xX18xX3xX2bxfaaexXdxX3xXexX1xX6xX35xX3xXexX2fxX4xX3xX5x12370xX3xX4x13dc0xX2bxX3xX17xX1xd3e2xX17xX3xX6cx1473cxd43fxX3xXexXdxX2cxX17xX3xX4x120bdxX6xX3xX4xX1xX1axX17xX18xX3xXexX1exXdxX3x12481xX1xXdxX3xXexXdx108c0xXbxX3xbc71xX1axX4xX3xX57xX61xXdxX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX7dxX9cxX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX90xXdxX5dxX3xXexX1xX9dxef7axX4xX3xc091xX34xXdxX3xX6cxXe0xXdxX3xX2xf128xX5dxX3xe784xX1xcdc1xX17xX18xX3xXcxX1xX6xX2bxX3xX2bxX15xX9dxX3xfc82xX3x11cc9xXe0xX3x14a58xX46x12b99xf4a3xX3xX46xX90xX3xXcx108a5xX17xX1x14bf6xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX35xX49xX1bxX3xXbxX103xX10xX17xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXdxX2bxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX103xX10xX17xXexX10xX7dxXaxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXax129aaxXdxX49xXexX1x14890xX3xfdf2xX2xf642xXbxXbbxe3b8xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX14exX3xbfe9xX2xf4fcxXbxXbbxX155xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14exX37xX37xXdxX10fxX22xX6xX35xX1xX6xXexXdxX17xX1xX10fxX57xX17xX37xX17xX10xX149xX7xX37xX2x1035exX152xX161xX37xca2exX161xX49xX15fxc350xc8e2xX191xXecxX2xX15fxXexX188xX161xX161xX2xX150xX5xX161xX10fx12439xXbxX18x140d0xX7dxX9xX2xX152xXecxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX17xX18xX3xX22xXdxX17xX1xX3xX7xX6xX1bxX3xX2bxX2cxX3xX7xX2fxX17xX18xX3xXexX34xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX35xX17xXaxX12x12d8bxX18xX35xX90xXdxX3xX17xX1xXdx10b42xX2bxX3xX57x11ef2xX3xX4xX1xcb15xX17xX1xX3xX5xX90xX3xX6cxX1exX17xX3xX6cxfc99xX4xX3xX4xX1xbe18xX3xX6cxX34xX35xX3xX22xXe0xX3xX6cxXe0xXdxX3xXbbxfdb1xX1bxX3xX49xfa4bxX17xX18xX3xX6cxX15xX54xX17xX18xX3xX1xX9cxX2bxX5dxX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX7dxX9cxX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX90xXdxX3xX4xXf1xX17xX3xXexX1xX15xX54xX17xX18xX3xXbbxX9dxX1bxX2cxX17xX3x109cexX9dxX6xX17xX3xXexX21exX2bxX3xX6cxXb8xX17xX3xX57xXdxX1f7xX4xX3xX5xX6xX9dxX3xX4xX1xfbfaxXdxX3xX57xX90xX3xX22xX93xX35xX3xX25bxX9dxX93xX17xX3xX57xfdb7xX3xXexX7dxX1ffxX3xXexX7dxX6xX17xX18xX3xX22x14194xX3xXbxX1xX1fbxX4xX3xX57xX1fbxX3xX4xX1xX35xX3xX4xX1exX17xX18xX3xXexX2fxX4xX3xX106xX106xX103xXe3xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX35xX49xX1bxXaxX12xXcxX7dxX15x107d3xX17xX18xX3xXexX1xX90xX17xX1xX3xXexf83fxX3xX2bxXe0xXexX3xX17xX18xX15xX54xXdxX3xX5xX1ffxX17xX1xX3xX17xX18xX1xX10cxX6xX3xX57xX1fbxX5dxX3xX17xX69xX2bxX3xX190xX161xX161xX191xX5dxX3xXcxX7dxX9cxX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX90xXdxX3xX17xX1xX98xXbxX3xX17xX18xX283xX3xX57xX90xX35xX3x12f56xfbe6xX3xX6cxX35xX90xX17xX3xX103xX1exX17xX18xX3xX22xXdxX17xX1xX3xX15fxX2xX15fxX5dxX3xX105xX9dxX21exX17xX3xXb2xX1xX9dxX3xX15fxX3xe64exX6cxe896xX17xX3xX57xX290xX3xX4xX1xX9dxX1bxX2cxX17xX3xXbbxX21exX1bxX3xX49xX222xX17xX18xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX9dxX1bxXb8xX17xX3xX6cxX15xX54xX17xX18xX3xX25bxX9dxX20bxX4xX3xXbxX1xXf1xX17xX18x10b3cxX10fxX3xd0a9xX61xXdxX3xX17xX1xX310xX17xX18xX3xX17x13d4cxX3xX5xX222xX4xX3xX4xXa5xX6xX3xX22xX93xX17xX3xXexX1xX21exX17xX3xXexX7dxX35xX17xX18xX3xXexX1xX54xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexX1xX222xX4xX3xX1xXdxX1f7xX17xX3xX17xX18xX1xX10cxX6xX3xX57xX1fbxX3xX25bxX9dxX21exX17xX3xX7xX222xX5dxX3xX17xX69xX2bxX3xX190xX161xX161xX150xX5dxX3xXcxX90xXdxX3xX6cxX15xX16xX4xX3xX6cx12776xX4xX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX4xX1xX9dxX1bx11289xX17xX3xXexX1x13bcbxX17xX18xX3xX57xX90xX35xX3xX25bxX9dxX21exX17xX3xX17xX1xX21exX17xX3xX4xX1xX9dxX1bxX2cxX17xX3xX17xX18xX1xXdxX1f7xXbxX3xX57xX90xX3xX6cxX15xX16xX4xX3xXbxX1xX35xX17xX18xX3xX25bxX9dxX21exX17xX3xX1xX90xX2bxX3xXcxX1xXdxXb8xX9dxX3xX1axX1bxX10fxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX35xX49xX1bxXaxX12xX1eexX69xX2bxX3xX190xX161xX2xX191xX5dxX3xXcxX7dxX9cxX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX90xXdxX3xX6cxX15xX16xX4xX3xX4xX1xX9dxX1bxX3d0xX17xX3xX57xda7fxX3xX4xX1exX17xX18xX3xXexX2fxX4xX3xXexX34xXdxX3xXe3xX34xXdxX3xX6cxXe0xXdxX3xX2xXecxX3xX331xX100xXe0xX3xX103xX46xX105xX106xX3xXexX210xX17xX1xX363xX5dxX3xX6cxX333xX17xX3xX57xX290xX3xX4xX1xX9dxX1bxX2cxX17xX3xX2bxX1exX17xX3xXexX1xX222xX4xX3xX1xXdxX1f7xX17xX3xX4xX1exX17xX18xX3xXexX2fxX4xX3xXbbxX21exX1bxX3xX49xX222xX17xX18xX3xX1xX9cxX2bxX5dxX3xX1xX90xX35xX3xX4xX1exX17xX18xX3xX7xX222xX3xX4xX1xXdxXb8xX17xX3xX6cxbc7exX9dxX5dxX3xXbbxX21exX1bxX3xX49xX222xX17xX18xX3xXexX1xX6xX35xX3xXexX7dxX15xX54xX17xX18xX5dxX3xX7dxX90xX3xXbxX1xX2fxX3xX22xX35xX2bxX3xX2bx1375axX17xX10fxX3xX106xX6xX9dxX3xX150xX3xX17xX69xX2bxX3xX4xX1exX17xX18xX3xXexX2fxX4xX5dxX3xX57xX61xXdxX3xX17xX1xX310xX17xX18xX3xXexX1xX90xX17xX1xX3xXexX1ffxX4xX1xX3xXbbxX9dxX4c0xXexX3xX7x13033xX4xX5dxX3xXcxX7dxX9cxX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX90xXdxX3xX6cxX15xX16xX4xX3xXexX1ffxX17xX3xX17xX1xXdxX1f7xX2bxX3xX18xXdxX6xX35xX3xXbxX1xX1fbxX3xXexX7dxX2fxX4xX1xX3xXcxX7dxX9dxX17xX18xX3xX6cxXe0xXdxX3xX2xX10fxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX35xX49xX1bxXaxX12xX366xX61xXdxX3xX6cxX3c4xX4xX3xXexX1xX273xX3xX5xX90xX3xX6cxX333xX17xX3xX57xX290xX3xXbbxX21exX1bxX3xX49xX222xX17xX18xX3xX6cxX15xX54xX17xX18xX3xX1xX9cxX2bxX3xX17xX2cxX17xX3xXexX1xX15xX54xX17xX18xX3xXbbxX9dxX1bxX2cxX17xX3xXbxX1xX93xXdxX3xXexX1xX222xX4xX3xX1xXdxX1f7xX17xX3xX17xX1xXdxX1f7xX2bxX3xX57xX1fbxX3xX2c3xX3xX4xX2fxX4xX3xXb2xX1xX9dxX3xX57xX222xX4xX3xX7dxX2cexX17xX18xX3xX17xX1axXdxX5dxX3xXb2xX1xX9dxX3xX57xX222xX4xX3xX22xXdxX2cxX17xX3xX18xXdxX61xXdxX3xX1xcb99xX35xX3xX5xX2fxX17xX1xX5dxX3xX57xX61xXdxX3xX4xX15xX333xX17xX18xX3xX57xX290xX3xX17xX18xX15xX54xXdxX3xXbxX1xX1fbxX3xXexX7dxX2fxX4xX1xX5dxX3xXcxX90xXdxX3xXexX1xX15xX54xX17xX18xX3xXbbxX9dxX1bxX2cxX17xX3xX6cxXe0xX17xX18xX3xX57xXdxX2cxX17xX3xX6xX17xX1xX3xX10xX2bxX3xX4xX1xXdxXb8xX17xX3xX7x12071xX3xX6xX17xX3xXexX21exX2bxX5dxX3xXbxX1xX4c0xX17xX3xX6cxX4c0xX9dxX3xX1xX35xX90xX17xX3xXexX1xX90xX17xX1xX3xXexX20bxXexX3xX17xX1xXdxX1f7xX2bxX3xX57xX1fbxX3xX6cxX15xX16xX4xX3xX18xXdxX6xX35xX10fxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX35xX49xX1bxXaxX12xXcxX7dxX35xX17xX18xX3xX25bxX9dxX2fxX3xXexX7dxX4e6xX17xX1xX3xXbbxX21exX1bxX3xX49xX222xX17xX18xX3xX6cxX15xX54xX17xX18xX3xX1xX9cxX2bxX3xX2c3xX3xX6cxX290xX6xX3xX1xX4e6xX17xX1xX3xX7dxX2cexX17xX18xX3xX17xX1axXdxX3xX6cxX290xX6xX3xX4xX1xX4c0xXexX3xXbxX1xe4d2xX4xX3xXexX34xXbxX5dxX3xX1xXdxX1f7xX17xX3xXexX15xX16xX17xX18xX3xX7xX34xXexX3xX5xX2c3xX3xX6cxX4c0xXexX3xX6cxX2fxX3xXexX7dxX35xX17xX18xX3xX25bxX9dxX2fxX3xXexX7dxX4e6xX17xX1xX3xX6cxX90xX35xX3xX1xX9cxX2bxX3xXexX1xX15xX54xX17xX18xX3xXbbxX9dxX1bxX2cxX17xX3xXbbxbc37xX1bxX3xX7dxX6xX3xX331xX17xX1xX4c0xXexX3xX5xX90xX3xX2bxX273xX6xX3xX2bxX15xX6xX363xX5dxX3xXb2xX1xX1exX17xX18xX3xX17xX1xX310xX17xX18xX3xX5xX90xX2bxX3xX4xX1xX98xX2bxX3xXexXdxXb8xX17xX3xX6cxXe0xX3xX2bxX90xX3xX4xXf1xX17xX3xX18xX21exX1bxX3xX17xX18xX9dxX1bxX3xX1xXdxX3d0xX2bxX3xX6cxXb8xX17xX3xXexX1ffxX17xX1xX3xX2bxX34xX17xX18xX3xX4xX1xX35xX3xX22xXe0xX3xX6cxXe0xXdxX10fxX3xXcxX7dxX15xX61xX4xX3xXexX1xX222xX4xX3xXexX7dxX34xX17xX18xX3xX6cx11a93xX5dxX3xX7xX6xX9dxX3xX17xX1xXdxX450xX9dxX3xX6cxX2cxX2bxX3xXexX7dx1460fxX17xX3xXexX7dxX83xX4xX3xX7xX9dxX1bxX3xX17xX18xX1xX10cxX5dxX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX7dxX9cxX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX90xXdxX3xX6cx12b39xX3xX17xX18xX1xXdxX2cxX17xX3xX4xX6c4xX9dxX3xX4xX1xX35xX3xX7dxX6xX3xX6cxX54xXdxX3xX7xX2fxX17xX18xX3xXb2xXdxXb8xX17xX3x14752xf847xX1xX519xX4xX3xXbxX1xX1fbxX4xX3xX7xX34xXexX3xX5xX2c3xX3xXexX7dxX35xX17xX18xX3xX25bxX9dxX2fxX3xXexX7dxX4e6xX17xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1exX17xX18xX3xX6cxX15xX54xX17xX18xX3xX1xX9cxX2bx10251xX5dxX3xX57xX61xXdxX3xX17xX1xX310xX17xX18xX3xX57xX98xXexX3xX5xXdxX1f7xX9dxX3xX7xc336xX17xX3xX4xX782xX3xX6cxX15xX16xX4xX3xXexX98xX17xX3xX49xX1fbxX17xX18xX3xX17xX1xX15xX3xX4xX21exX1bxX3xX7dxX2cexX17xX18xX5dxX3xXexX7dxX10xX3xX17xX6c4xX6xX3xX1xX371xX3xXexX7dxX16xX3xX57xX61xXdxX3xX57xX98xXexX3xX5xXdxX1f7xX9dxX3xX4xX1xXa5xX3xX6cxX34xX35xX3xX5xX90xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexX1xc7fbxXbxX3xbab9xX3xX49xX273xX17xX18xX3xX5xX90xX2bxX3xXb2xX1xX9dxX17xX18xX3xX4xX1xX290xX9dxX3xX5xX222xX4xX10fxX3xX106xX6xX9dxX3xXb2xX1xXdxX3xX6cxX450xX3xXexX90xXdxX3xX6cxX15xX16xX4xX3xXexX1xX70bxX2bxX3xX49xX9dxX1bxX1f7xXexX5dxX3xX6cxX15xX6xX3xX57xX90xX35xX3xX6c4xX17xX18xX3xX49xX1fbxX17xX18xX5dxX3xXcxX90xXdxX3xX6cxX7c1xX3xX4xX1xX35xX3xX49xX222xX17xX18xX3xXb2xX1xX9dxX17xX18xX3xX7xX519xXexX3xX5xX90xX2bxX3xX18xXdxX2fxX3xX6cxX5cxX3xX6cxX3d0xX3xX4xX1xX20bxX17xX18xX3xX7xX34xXexX3xX5xX2c3xX3xX57xX90xX3xXexXdxXb8xX17xX3xX1xX90xX17xX1xX3xX6cxX90xX35xX3xX1xX9cxX2bxX3xX6cxX93xX2bxX3xX22xX93xX35xX3xX6xX17xX3xXexX35xX90xX17xX3xX4xX1xX35xX3xX22xXe0xX3xX6cxXe0xXdxX3xX57xX90xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX7dxX6xX17xX18xX3xXexX1xXdxXb8xXexX3xX22xX290xX10fxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX35xX49xX1bxX3xXbxX103xX10xX17xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXdxX2bxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX103xX10xX17xXexX10xX7dxX3xX49xXexX1xX9dxX2bxX22xXaxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxX149xXdxX49xXexX1xX14exX3xX150xX2xX152xXbxXbbxX155xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX14exX3xX15fxX2xX161xXbxXbbxX155xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14exX37xX37xXdxX10fxX22xX6xX35xX1xX6xXexXdxX17xX1xX10fxX57xX17xX37xX17xX10xX149xX7xX37xX2xX188xX152xX161xX37xX18cxX161xX49xX15fxX190xX191xX191xX18cxX161xX190xXexX188xX191xX150xX161xX190xX5xX161xX10fxX19fxXbxX18xX1a2xX7dxX9xX18cxX15fxX191xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX17xX18xX3xX22xXdxX17xX1xX3xX7xX6xX1bxX3xX2bxX2cxX3xX7xX2fxX17xX18xX3xXexX34xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX35xX17xXaxX12xX46xX15xX61xX17xX18xX3xX49x10d3exX17xX3xX22xXe0xX3xX6cxXe0xXdxX3xX22xX93xX35xX3xX25bxX9dxX93xX17xX3xX17xXdxX2cxX2bxX3xX4xX4c0xXexX3xX57xX283xX3xXb2xX1xX1ffxX3xXexX7dxX6xX17xX18xX3xX22xX290xX3xX57xX61xXdxX3xXbxX1xX15xX333xX17xX18xX3xX4xX1xX21exX2bxX3xX7e3xcf95xXdxX310xX3xXexX20bxXexX3xX49xX273xX17xX18xX3xX22xX450xX17xX3xX6xX17xX3xXexX35xX90xX17xX3xXexXdxXb8xXexX3xXb2xXdxX1f7xX2bxX817xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX35xX49xX1bxXaxX12xX7e3xXcxX7dxX15xX61xX4xX3xX6cxX21exX1bxX5dxX3xX4xX6c4xX3xX2bxX371xXdxX3xX5xX9cxX17xX3xX6cxX90xX35xX3xX1xX9cxX2bxX3xX6cxXb8xX17xX3xX17xX1xX310xX17xX18xX3xX6cxX35xX34xX17xX3xX4xX782xX3xX17xX450xX17xX3xX6cxX4c0xXexX3xX1bxXb8xX9dxX5dxX3xX6cxXdxX450xX9dxX3xX2bxX90xX3xX4xX1xX1axX17xX18xX3xXexX1exXdxX3xX5xX35xX3xX5xX519xX17xX18xX3xX17xX1xX4c0xXexX3xX5xX90xX3xX6cxX4c0xXexX3xX6cxX2fxX3xX7xX34xXexX3xX5xX2c3xX10fxX3xX1eexX1xX15xX17xX18xX3xXb2xX3d0xX3xXexX2cexX3xXb2xX1xXdxX3xX6c4xX17xX18xX3xX49xX1fbxX17xX18xX3xX7xX2fxX17xX18xX3xXb2xXdxXb8xX17xX3xX4xX1xX20bxX17xX18xX3xX7xX34xXexX3xX5xX2c3xX3xX4xXa5xX6xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX7dxX9cxX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX90xXdxX5dxX3xX4xX1xX1axX17xX18xX3xXexX1exXdxX3xX1xX35xX90xX17xX3xXexX35xX90xX17xX3xX1bxX2cxX17xX3xXexX21exX2bxX817xX5dxX3xXcxX7dxX9dxX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX7dxX9cxX17xX3x12cf1xX9dxX21exX17xX3xX46xX93xX35xX3xXfexX3xXcxX7dxX9dxX17xX18xX3xX6cxXe0xXdxX3xX2xX5dxX3xXe3xX34xXdxX3xX6cxXe0xXdxX3xX2xXecxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX5e8xX10fxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX35xX49xX1bxXaxX12xXcxX7dxX35xX17xX18xX3xX150xX3xX17xX69xX2bxX3xX4xX1exX17xX18xX3xXexX2fxX4xX3xXexX34xXdxX3xXe3xX34xXdxX3xX6cxXe0xXdxX3xX2xXecxX3xX103xX1exX17xX18xX3xX22xXdxX17xX1xX5dxX3xX17xX18xX35xX90xXdxX3xX7xX2fxX17xX18xX3xXb2xXdxXb8xX17xX3xX7e3xX103xX1xX20bxX17xX18xX3xX7xX34xXexX3xX5xX2c3xX3xXexX7dxX35xX17xX18xX3xX25bxX9dxX2fxX3xXexX7dxX4e6xX17xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1exX17xX18xX3xX6cxX15xX54xX17xX18xX3xX1xX9cxX2bxX817xX5dxX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX7dxX9cxX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX90xXdxX3xX4xXf1xX17xX3xX4xX782xX3xX7xX2fxX17xX18xX3xXb2xXdxXb8xX17xX3xX7e3xX103xX1xX20bxX17xX18xX3xXexX1xX4c0xX2bxX3xX4xX1xX35xX3xX6cxX15xX54xX17xX18xX3xX1xX9cxX2bxX3xX25bxX9dxX21exX17xX3xX7xX222xX817xX5dxX3xX4xX93xX3xX190xX3xX6cxX450xX9dxX3xX6cxX15xX16xX4xX3xX100xXe0xX3xX103xX46xX105xX106xX3xXexX210xX17xX1xX3xX2fxXbxX3xX49xX1fbxX17xX18xX3xX1xXdxX1f7xX9dxX3xX25bxX9dxX93xX5dxX3xX18xX782xXbxX3xXbxX1xX9cxX17xX3xX25bxX9dxX6xX17xX3xXexX7dxX83xX17xX18xX3xX1xX34xX17xX3xX4xX1xXb8xX3xX7dxXa5xXdxX3xX7dxX35xX5dxX3xX17xX21exX17xX18xX3xX4xX6xX35xX3xXexX9dxc706xXdxX3xXexX1xX83xX5dxX3xX2bxX638xX3xX25bxX9dxX6xX17xX3xX4xX1xX35xX3xX4xX1exX17xX18xX3xXexX7dxX4e6xX17xX1xX10fxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX35xX49xX1bxXaxX12xX1eexX782xXdxX3xX57xX450xX3xX17xX1xX310xX17xX18xX3xX7xX2fxX17xX18xX3xXb2xXdxXb8xX17xX5dxX3xX7xX222xX3xX17xX371xX3xX5xX222xX4xX3xX4xXa5xX6xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX7dxX9cxX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX90xXdxX5dxX3xXe3xX34xXdxX3xX6cxXe0xXdxX3xXexX7dxX15xX2c3xX17xX18xX3xXefxX1xX34xX2bxX3xXcxX1xX90xX17xX1xX3xXe3xX6c4xX4xX3xX4xX1xX35xX3xX22xXdxXb8xXexX3xXexX1xX2cxX2bxX14exX3xX7e3xX103xX1xX1axX17xX18xX3xXexX1exXdxX3xX1xX35xX90xX17xX3xXexX35xX90xX17xX3xX1bxX2cxX17xX3xXexX21exX2bxX3xX2bxX371xXdxX3xXb2xX1xXdxX3xX18xXdxX6xX35xX3xX57xXdxX1f7xX4xX3xX4xX1xX35xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX90xXdxX10fxX3xXe3xX3c4xX4xX3xX22xXdxX1f7xXexX5dxX3xX57xX61xXdxX3xX7xX2fxX17xX18xX3xXb2xXdxXb8xX17xX3xX4xX1xX20bxX17xX18xX3xX7xX34xXexX3xX5xX2c3xX3xX6cxX7c1xX3xX18xXdxX1axXbxX3xX6cxX333xX17xX3xX57xX290xX3xX6cxX70bxX1bxX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxXb8xX17xX3xX6cxXe0xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1exX17xX18xX5dxX3xX6cxX93xX2bxX3xX22xX93xX35xX3xX6xX17xX3xXexX35xX90xX17xX3xXexX9dxX1bxX1f7xXexX3xX6cxX20bxXdxX5dxX3xX6cxX3c4xX4xX3xX22xXdxX1f7xXexX3xX5xX90xX3xXexX34xX35xX3xX6cxX15xX16xX4xX3xXexX21exX2bxX3xX5x12a6bxX3xX1bxX2cxX17xX3xXexX21exX2bxX3xX4xX1xX35xX3xX22xXe0xX3xX6cxXe0xXdxX10fxX3xXcxX2cexX3xXb2xX1xXdxX3xX6c4xX17xX18xX3xX49xX1fbxX17xX18xX3xX7xX2fxX17xX18xX3xXb2xXdxXb8xX17xX3xX4xXa5xX6xX3xX6cx10be5xX17xX18xX3xX4xX1xX1ffxX3xXcxX90xXdxX3xXexX1xX4e6xX3xX7xX222xX3xX4xX20bxX3xX7xX34xXexX3xX5xX2c3xX3xX6cxX15xX54xX17xX18xX3xX1xX9cxX2bxX3xXexX7dxX35xX17xX18xX3xX25bxX9dxX2fxX3xXexX7dxX4e6xX17xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1exX17xX18xX3xX6cxX7c1xX3xXb2xX1xX1exX17xX18xX3xXbbxX70bxX1bxX3xX7dxX6xX817xX10fxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX35xX49xX1bxXaxX12xX366xX61xXdxX3xX17xX1xX310xX17xX18xX3xXexX1xX90xX17xX1xX3xXexX1ffxX4xX1xX3xX17xXcf4xXdxX3xX22xX98xXexX5dxX3xX17xX1xXdxX450xX9dxX3xX17xX69xX2bxX3xX5xXdxX450xX17xX5dxX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX7dxX9cxX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX90xXdxX3xX57xXdxX17xX1xX3xX49xX222xX3xX6cxX15xX16xX4xX3xX100xXe0xX3xX103xX46xX105xX106xX3xXexX210xX17xX1xX3xX57xXdxX17xX1xX3xX49xX6xX17xX1xX3xX5xX90xX3xX4xX1xXdxXb8xX17xX3xX7xX638xX3xXexX1xXdxX3xX6cxX9dxX6xX3xX4xX4c0xXbxX3xX4xX333xX3xX7xX2c3xX3xX57xX90xX3xX17xX1xXdxX450xX9dxX3xXbxX1xX9cxX17xX3xXexX1xX15xX2c3xX17xX18xX3xX4xX6xX35xX3xX25bxX9dxXe5cxX3xXb2xX1xX2fxX4xX10fxX0xX37xXbxX12xX0xX49xXdxX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xX7dxX10xX5xX6xXexX10xX49xXaxX12xX0xX7xXexX7dxX35xX17xX18xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX2cxX17xX3xX25bxX9dxX6xX17xX14exX0xX37xX7xXexX7dxX35xX17xX18xX12xX0xX9dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXfexXexX1xX9dxX2bxX22xXfexX6xX17xX49xXfexX7xX6xXbxX35xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1eexX310xX3xX25bxX9dxX21exX17xX3xX17xX1xX21exX17xX3xX46xX90xX3xXcxX10cxX17xX1xX3xXexX98xX17xX3xXexX1fbxX1bxX3xX57xX61xXdxX3xX4xX1xX9dxX1bxX2cxX17xX3xX2bxX1exX17xX5dxX3xX6cxX6xX2bxX3xX2bxX2cxX3xX5xX90xX2bxX3xXexX1xXdxX1f7xX17xX3xX17xX18xX9dxX1bxX1f7xX17xXaxX3xX1xX7dxX10x132dcxX9xXaxX37xX5xX9dxX4xXfexX5xX9dxX35xX17xX18xXfexX57xX9dxXfexXexX7dxX6xX17xX18xX37xX17xX9dxXfexX25bxX9dxX6xX17xXfexX17xX1xX6xX17xXfexX1xX6xXfexXexXdxX17xX1xXfexXexX6xX17xXfexXexX9dxX1bxXfexX57xX35xXdxXfexX4xX1xX9dxX1bxX10xX17xXfexX2bxX35xX17xXfexX49xX6xX2bxXfexX2bxX10xXfexX5xX6xX2bxXfexXexX1xXdxX10xX17xXfexX17xX18xX9dxX1bxX10xX17xX37xX2xX18cxX191xXecxX152xXecxX10fxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX18xX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX37xX2bxX10xX49xXdxX6xX37xX2xX190xX161xX37xX17xX10xX149xX7xX37xX2xX188xX15fxX188xX37xX2xX161xX150xX49xX152xX2xXecxX191xX152xX161xX15fxXexX190xX188xX152xX190xX2xX5xX161xX10fxX19fxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX17xX18xX3xX22xXdxX17xX1xX3xX7xX6xX1bxX3xX2bxX2cxX3xX7xX2fxX17xX18xX3xXexX34xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX49xXdxX57xX12xX0xX7xXexX7dxX35xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1eexX310xX3xX25bxX9dxX21exX17xX3xX17xX1xX21exX17xX3xX46xX90xX3xXcxX10cxX17xX1xX3xXexX98xX17xX3xXexX1fbxX1bxX3xX57xX61xXdxX3xX4xX1xX9dxX1bxX2cxX17xX3xX2bxX1exX17xX5dxX3xX6cxX6xX2bxX3xX2bxX2cxX3xX5xX90xX2bxX3xXexX1xXdxX1f7xX17xX3xX17xX18xX9dxX1bxX1f7xX17xXaxX3xX1xX7dxX10xX1053xX9xXaxX37xX5xX9dxX4xXfexX5xX9dxX35xX17xX18xXfexX57xX9dxXfexXexX7dxX6xX17xX18xX37xX17xX9dxXfexX25bxX9dxX6xX17xXfexX17xX1xX6xX17xXfexX1xX6xXfexXexXdxX17xX1xXfexXexX6xX17xXfexXexX9dxX1bxXfexX57xX35xXdxXfexX4xX1xX9dxX1bxX10xX17xXfexX2bxX35xX17xXfexX49xX6xX2bxXfexX2bxX10xXfexX5xX6xX2bxXfexXexX1xXdxX10xX17xXfexX17xX18xX9dxX1bxX10xX17xX37xX2xX18cxX191xXecxX152xXecxX10fxX1xXexX2bxXaxX12xX1eexX310xX3xX25bxX9dxX21exX17xX3xX17xX1xX21exX17xX3xX46xX90xX3xXcxX10cxX17xX1xX3xXexX98xX17xX3xXexX1fbxX1bxX3xX57xX61xXdxX3xX4xX1xX9dxX1bxX2cxX17xX3xX2bxX1exX17xX5dxX3xX6cxX6xX2bxX3xX2bxX2cxX3xX5xX90xX2bxX3xXexX1xXdxX1f7xX17xX3xX17xX18xX9dxX1bxX1f7xX17xX0xX37xX6xX12xX0xX37xX7xXexX7dxX35xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xX1eexX1x11d3cxX3xX17xX1xX519xX17xX3xX17xX1xX15xX17xX18xX3xX7dxX4c0xXexX3xXbbxX1exX17xX18xX3xXbbxX2fxX35xX5dxX3xX17xX1xXdxX1f7xXexX3xXexX4e6xX17xX1xX5dxX3xXb2xX1xX1exX17xX18xX3xX17xX450xX3xX1xX90xX3xX22xX4c0xXexX3xX4xX6c4xX3xX57xXdxX1f7xX4xX3xX18xX4e6xX3xXexX7dxX35xX17xX18xX3xX4xX2fxX4xX3xXbxX1xX35xX17xX18xX3xXexX7dxX90xX35xX3xX4xXa5xX6xX3xX6cxX333xX17xX3xX57xX290xX5dxX3xX6cxX3c4xX4xX3xX22xXdxX1f7xXexX3xX5xX9dxX1exX17xX3xX4xX1xX2fxX1bxX3xX22xX124cxX17xX18xX3xX6cxX6xX2bxX3xX2bxX2cxX3xX5xX90xX2bxX3xXexX1xXdxX1f7xX17xX3xX17xX18xX9dxX1bxX1f7xX17xX155xX3xX6cxX782xX3xX5xX90xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX9dxXe5cxX3xXe3xX371xX3xXcxX1xX290xX3xe91exX6xXdxX3xX30fxX6xX17xX3xXfexX3xX4xX2fxX17xX3xX22xXe0xX3xX100xX6xX17xX3xX103xX46xX105xX106xX3xX1xX9dxX1bxX1f7xX17xX3xX1eexX18xX1xXdxX3xXb98xX9dxX21exX17xX3xX331xX46xX90xX3xXcxX10cxX17xX1xX363xX10fxX0xX37xXbxX12xX0xX37xX49xXdxX57xX12xX0xX37xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX188xXb98xX3xXb2xX1xX1exX17xX18xX3xX17xX18xX34xXdxX3xXb2xX1xX782xX3xX57xX61xXdxX3xX17xX1xX310xX17xX18xX3xX4xX1xX9dxX1bxX2cxX17xX3xX2fxX17xX3xX1xX4e6xX17xX1xX3xX7xX222xXaxX3xX1xX7dxX10xX1053xX9xXaxX37xX5xX9dxX4xXfexX5xX9dxX35xX17xX18xXfexX57xX9dxXfexXexX7dxX6xX17xX18xX37xXexX1xX9dxX35xX17xX18xXfexX9dxX1bxXfexX188xXbbxXfexXb2xX1xX35xX17xX18xXfexX17xX18xX6xXdxXfexXb2xX1xX35xXfexX57xX35xXdxXfexX17xX1xX9dxX17xX18xXfexX4xX1xX9dxX1bxX10xX17xXfexX6xX17xXfexX1xXdxX17xX1xXfexX7xX9dxX37xX2xX18cxX2xX18cxX150xX152xX10fxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX18xX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX37xX2bxX10xX49xXdxX6xX37xX2xX190xX161xX37xX17xX10xX149xX7xX37xX2xX188xX15fxX15fxX37xX2xX15fxX188xX49xX191xX2xX150xX152xX190xX152xX2xXexX150xX150xX15fxX161xX2xX5xX161xX10fxX19fxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX17xX18xX3xX22xXdxX17xX1xX3xX7xX6xX1bxX3xX2bxX2cxX3xX7xX2fxX17xX18xX3xXexX34xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX49xXdxX57xX12xX0xX7xXexX7dxX35xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX188xXb98xX3xXb2xX1xX1exX17xX18xX3xX17xX18xX34xXdxX3xXb2xX1xX782xX3xX57xX61xXdxX3xX17xX1xX310xX17xX18xX3xX4xX1xX9dxX1bxX2cxX17xX3xX2fxX17xX3xX1xX4e6xX17xX1xX3xX7xX222xXaxX3xX1xX7dxX10xX1053xX9xXaxX37xX5xX9dxX4xXfexX5xX9dxX35xX17xX18xXfexX57xX9dxXfexXexX7dxX6xX17xX18xX37xXexX1xX9dxX35xX17xX18xXfexX9dxX1bxXfexX188xXbbxXfexXb2xX1xX35xX17xX18xXfexX17xX18xX6xXdxXfexXb2xX1xX35xXfexX57xX35xXdxXfexX17xX1xX9dxX17xX18xXfexX4xX1xX9dxX1bxX10xX17xXfexX6xX17xXfexX1xXdxX17xX1xXfexX7xX9dxX37xX2xX18cxX2xX18cxX150xX152xX10fxX1xXexX2bxXaxX12xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX188xXb98xX3xXb2xX1xX1exX17xX18xX3xX17xX18xX34xXdxX3xXb2xX1xX782xX3xX57xX61xXdxX3xX17xX1xX310xX17xX18xX3xX4xX1xX9dxX1bxX2cxX17xX3xX2fxX17xX3xX1xX4e6xX17xX1xX3xX7xX222xX0xX37xX6xX12xX0xX37xX7xXexX7dxX35xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xX1eexX1xXdxX1f7xXexX3xXexX4e6xX17xX1xX5dxX3xX17xX69xX17xX18xX3xX17xXcf4xX5dxX3xX5xX9dxX1exX17xX3xX6cxX3c4xXexX3xXexX7dxX2fxX4xX1xX3xX17xX1xXdxX1f7xX2bxX3xXexX7dxX35xX17xX18xX3xX4xX1exX17xX18xX3xX57xXdxX1f7xX4xX3xX5xX2cxX17xX3xX1xX90xX17xX18xX3xX6cxX9cxX9dxX3xX5xX90xX3xX17xX1xX310xX17xX18xX3xX18xX4e6xX3xX6cxXe91xX17xX18xX3xX17xX18xX1xXdxX1f7xXbxX3xX17xX1xX98xX17xX3xXbbxX883xXexX3xX57xX450xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX46xX35xX90xX17xX18xX3xX366xX69xX17xX3xX366xX290xX5dxX3xX4xX2fxX17xX3xX22xXe0xX3xXe3xXe0xXdxX3xX103xX93xX17xX1xX3xX7xX2fxXexX3xXbxX1xXf1xX17xX18xX3xX4xX1xX20bxX17xX18xX3xXexXe0xXdxX3xXbxX1xX34xX2bxX3xX4xX1exX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1f7xX3xX4xX6xX35xX5dxX3xXefxX1xXf1xX17xX18xX3xX103xX93xX17xX1xX3xX7xX2fxXexX3xX46xX4e6xX17xX1xX3xX7xX222xX5dxX3xX103xX1exX17xX18xX3xX6xX17xX3xX46xX90xX3xXcxX10cxX17xX1xX10fxX0xX37xXbxX12xX0xX37xX49xXdxX57xX12xX0xX37xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30fxX222xX4xX3xX5xX15xX16xX17xX18xX3xX4cxX100xXe3xX366xX3xX46xX15xX333xX17xX18xX3xX7e4xX1xX2cxX3xX57xX15xX16xXexX3xX17xX519xX17xX18xX3xXexX1xX519xX17xX18xX3xX2bxX15xX6xX5dxX3xX7xX6xX1bxX3xX7xX15xX6xX3xX5xX9dxX1bxX1f7xX17xX3xXexX98xXbxXaxX3xX1xX7dxX10xX1053xX9xXaxX37xX5xX9dxX4xXfexX5xX9dxX35xX17xX18xXfexX57xX9dxXfexXexX7dxX6xX17xX18xX37xX5xX9dxX4xXfexX5xX9dxX35xX17xX18xXfexX49xX22xX49xX57xXfexX1xX9dxX35xX17xX18xXfexXb2xX1xX10xXfexX57xX9dxX35xXexXfexX17xX6xX17xX18xXfexXexX1xX6xX17xX18xXfexX2bxX9dxX6xXfexX7xX6xX1bxXfexX7xX9dxX6xXfexX5xX9dxX1bxX10xX17xXfexXexX6xXbxX37xX2xX18cxX161xX15fxX150xXecxX10fxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX18xX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX37xX2bxX10xX49xXdxX6xX37xX2xX190xX161xX37xX17xX10xX149xX7xX37xX2xX188xX15fxX161xX37xX2xX191xX150xX49xX152xX2xX152xX15fxX161xX15fxX150xXexX15fxX152xX188xX18cxXecxX5xX161xX10fxX19fxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX17xX18xX3xX22xXdxX17xX1xX3xX7xX6xX1bxX3xX2bxX2cxX3xX7xX2fxX17xX18xX3xXexX34xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX49xXdxX57xX12xX0xX7xXexX7dxX35xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30fxX222xX4xX3xX5xX15xX16xX17xX18xX3xX4cxX100xXe3xX366xX3xX46xX15xX333xX17xX18xX3xX7e4xX1xX2cxX3xX57xX15xX16xXexX3xX17xX519xX17xX18xX3xXexX1xX519xX17xX18xX3xX2bxX15xX6xX5dxX3xX7xX6xX1bxX3xX7xX15xX6xX3xX5xX9dxX1bxX1f7xX17xX3xXexX98xXbxXaxX3xX1xX7dxX10xX1053xX9xXaxX37xX5xX9dxX4xXfexX5xX9dxX35xX17xX18xXfexX57xX9dxXfexXexX7dxX6xX17xX18xX37xX5xX9dxX4xXfexX5xX9dxX35xX17xX18xXfexX49xX22xX49xX57xXfexX1xX9dxX35xX17xX18xXfexXb2xX1xX10xXfexX57xX9dxX35xXexXfexX17xX6xX17xX18xXfexXexX1xX6xX17xX18xXfexX2bxX9dxX6xXfexX7xX6xX1bxXfexX7xX9dxX6xXfexX5xX9dxX1bxX10xX17xXfexXexX6xXbxX37xX2xX18cxX161xX15fxX150xXecxX10fxX1xXexX2bxXaxX12xX30fxX222xX4xX3xX5xX15xX16xX17xX18xX3xX4cxX100xXe3xX366xX3xX46xX15xX333xX17xX18xX3xX7e4xX1xX2cxX3xX57xX15xX16xXexX3xX17xX519xX17xX18xX3xXexX1xX519xX17xX18xX3xX2bxX15xX6xX5dxX3xX7xX6xX1bxX3xX7xX15xX6xX3xX5xX9dxX1bxX1f7xX17xX3xXexX98xXbxX0xX37xX6xX12xX0xX37xX7xXexX7dxX35xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xX30fxX222xX4xX3xX5xX15xX16xX17xX18xX3xX49xX222xX3xX22xX290xX3xX6cxXe0xX17xX18xX3xX57xXdxX2cxX17xX3xX331xX4cxX100xXe3xX366xX363xX3xX1xX9dxX1bxX1f7xX17xX3xX46xX15xX333xX17xX18xX3xX7e4xX1xX2cxX3xX331xX46xX90xX3xXcxX10cxX17xX1xX363xX3xX57xX2cexX6xX3xX1xX35xX90xX17xX3xXexX1xX90xX17xX1xX3xX6cxX16xXexX3xX1xX9dxX4c0xX17xX3xX5xX9dxX1bxX1f7xX17xX3xX4cxX100xXe3xX366xX3xX17xX69xX2bxX3xX190xX161xX2xX188xX3xX57xX61xXdxX3xXexX1xX90xX17xX1xX3xXexX1ffxX4xX1xX3xX4xX6xX35xX5dxX3xXexX7dxX35xX17xX18xX3xX6cxX782xX3xX18cxX190xe5afxX3xX6cxX34xXexX3xXb2xX1xX2fxX3xX18xXdxX124cxXdxX10fxX0xX37xXbxX12xX0xX37xX49xXdxX57xX12xX0xX37xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX7e3xX18xXdxX90xX9dxX817xX3xX22xX795xX17xX18xX3xXb2xX1xX10xX17xX5dxX3xX18xXdxX4c0xX1bxX3xXb2xX1xX10xX17xX3xX17xX1xX4c0xXexX3xX103xX1exX17xX18xX3xX6xX17xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX46xX90xXaxX3xX1xX7dxX10xX1053xX9xXaxX37xX5xX9dxX4xXfexX5xX9dxX35xX17xX18xXfexX57xX9dxXfexXexX7dxX6xX17xX18xX37xXexX1xX9dxX35xX17xX18xXfexX9dxX1bxXfexX18xXdxX6xX9dxXfexX22xX6xX17xX18xXfexXb2xX1xX10xX17xXfexX18xXdxX6xX1bxXfexXb2xX1xX10xX17xXfexX17xX1xX6xXexXfexX4xX35xX17xX18xXfexX6xX17xXfexXexX1xX6xX4xX1xXfexX1xX6xX37xX2xXecxX188xX188xX15fxX152xX10fxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX18xX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX37xX2bxX10xX49xXdxX6xX37xX2xX190xX161xX37xX17xX10xX149xX7xX37xX2xX188xX191xX188xX37xX2xX191xX2xX49xX190xX2xX191xX161xX2xX152xX190xXexX191xX2xX18cxX191xX18cxX5xX161xX10fxX19fxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX17xX18xX3xX22xXdxX17xX1xX3xX7xX6xX1bxX3xX2bxX2cxX3xX7xX2fxX17xX18xX3xXexX34xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX49xXdxX57xX12xX0xX7xXexX7dxX35xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX7e3xX18xXdxX90xX9dxX817xX3xX22xX795xX17xX18xX3xXb2xX1xX10xX17xX5dxX3xX18xXdxX4c0xX1bxX3xXb2xX1xX10xX17xX3xX17xX1xX4c0xXexX3xX103xX1exX17xX18xX3xX6xX17xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX46xX90xXaxX3xX1xX7dxX10xX1053xX9xXaxX37xX5xX9dxX4xXfexX5xX9dxX35xX17xX18xXfexX57xX9dxXfexXexX7dxX6xX17xX18xX37xXexX1xX9dxX35xX17xX18xXfexX9dxX1bxXfexX18xXdxX6xX9dxXfexX22xX6xX17xX18xXfexXb2xX1xX10xX17xXfexX18xXdxX6xX1bxXfexXb2xX1xX10xX17xXfexX17xX1xX6xXexXfexX4xX35xX17xX18xXfexX6xX17xXfexXexX1xX6xX4xX1xXfexX1xX6xX37xX2xXecxX188xX188xX15fxX152xX10fxX1xXexX2bxXaxX12xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX7e3xX18xXdxX90xX9dxX817xX3xX22xX795xX17xX18xX3xXb2xX1xX10xX17xX5dxX3xX18xXdxX4c0xX1bxX3xXb2xX1xX10xX17xX3xX17xX1xX4c0xXexX3xX103xX1exX17xX18xX3xX6xX17xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX46xX90xX0xX37xX6xX12xX0xX37xX7xXexX7dxX35xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xXe3xX782xX3xX5xX90xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1eexX18xX9dxX1bxeb1exX17xX3xX46xX35xX90xX17xX18xX3x10b70xX17xX1xX3xXfexX3xXe3xXe0xXdxX3xXexX7dxX15xX2c3xX17xX18xX3xXe3xXe0xXdxX3xXexXcf4xX17xX18xX3xX1xX16xXbxX5dxX3xX103xX1exX17xX18xX3xX6xX17xX3xX1xX9dxX1bxX1f7xX17xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX46xX90xX3xX331xX46xX90xX3xXcxX10cxX17xX1xX363xX10fxX0xX37xXbxX12xX0xX37xX49xXdxX57xX12xX0xX37xX5xXdxX12xX0xX37xX9dxX5xX12xX0xX49xXdxX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7dxXaxX12xX0xX37xX49xXdxX57xX12xX0xX37xX49xXdxX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b4exX9dxXexX1xX35xX7dxXaxX12xXe3xX6c4xX4xX3xXbxX1xX1axX3xXfexX3xX4cxX15xX333xX17xX18xX3xX46xX35xX90xX17xX18xX0xX37xXbxX12
Đức Phú - Dương Hoàng