Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2
Người chở hàng hóa không che chắn bị phạt đến 10 triệu đồng; 3 trường hợp không phải nộp lệ phí cấp thẻ căn cước công dân; quy định quyền hạn của trưởng ban thanh tra nhân dân cấp xã... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 2.
8531x8ca5xe809x988axcc96x95fcxf9f1xa2a9x98dbx91afxX8xbc90xc60ax991cxX2xXcxX6xf3caxeae0xd1e0xX10xf492xX8xXbx9f82xX0xcc6fx10375xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxcb10x10004xX2xXcxX6xX10xXbxX17xb456xX19xb2c3xX12xc3f9xX4xX5xX19x101b2xX12xX19xX4xX8xbc05xX5xX19xX4xX12xeb27xX2xX4xfb26xbeafxXcxX4xX5xc443xX4xX19xX2xc9adxcf3exX4xX6xb8cfxX5xX4xXcxe94dxX4xXcxX19xX38xX12xX2fxX4xd471xX0xd99axX19xX1axX17xX0xX5bxX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xbcb9xX10xX7xX1xXbxX17xX2bxX2fx90d1xc3b8xX2xX4xX5xX19xdeabxX4xX19x9f94xX12xX2fxX4xX19xX45xX7xX4xbc5dxX19xc40exX12xX2fxX4xX5xX19xX10xX4xX5xX19x9c64xX12xX4xX40x100c0xX4xX23xX19xd698xXcxX4xc681xea5axX12xX4xX1axc0baxX4xXcx9cebxX2xX49xX4axX4xXa0xe004xX12xX2fxf5efxX4x99b8xX4xXcxXa8xX78xX79xX12xX2fxX4xX19xccfbxX23xX4xX89xX19xX8bxX12xX2fxX4xX23xX19xef28xX2xX4xX12xad28xX23xX4xX6xX49xX4xX23xX19xX33xX4xX5x8d96xX23xX4xXcxX19xa45cxX4xX5xb135xX12xX4xX5xX78xc765xX5xX4xX5xX8bxX12xX2fxX4xX1xab91xX12xXb1xX4xe111xX4ax8c37xX4xXa0xX99xX12xX19xX4xXf1xX4axXf3xf64cxX12xX4xX19xX9dxX12xX4xX5xa94bxX7xX4xXcxXa8xX78xX7exX12xX2fxX4xX40xX7xX12xX4xXcxX19xX7xX12xX19xX4xXcxXa8xX7xX4xX12xX19xXedxX12xX4xX1xXedxX12xX4xX5xXd7xX23xX4xa634xf3b7x10298xX12cxX12cxX4xX6xX81xX4xX12xX19xX2dxX12xX2fxX4xX5xX19xX33xX12xX19xX4xX8xX38xX5xX19xX4xX5xX45xX4xX19xX2xX49xX4axX4xX6xX4dxX5xX4xXcxX51xX4xXcxX19xX38xX12xX2fxX4xX59xX12cxX0xX5bxX23xX17xX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xXaxXbxX6xX10x9f40xXcxX11xX5xX7xX6xX5xX4axX6xX7xXcxa1daxXa8xXbxX17xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX16axX5xX89xX11xX1xX10xXcxX7xX2xX6xX4xX14xX2xX1xXcxX19xX11xX5xX175xfdd8xX198xX175xX12xX4xX40xX6xX175xX5xX89xX11xX7xX1xX8xX11xX5xX175xX12xX12xX10xX5xXcxXbxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xb907xX175xX1xXf3xXbxX4xX8xXcxXf3xX6xX10xXaxXbxXcxX10xX12axXcx88ffxX7xX6xX2xX2fxX12x943axX4xX5xX10xX12xXcxX10xXa8xXb1xXbxX17xX0xX8xXcxXa8xX175xX12xX2fxX17xX0xX2xX198xX2fxX4xX7xX6xXcxXaxXbxX12xX19xX4axX12xX2fxX4xX5xX19xX2xX12xX19xX4xX8xX7xX5xX19xX4xX12xX175xX2xX4xX40xX7xXcxX4xX5xX175xX4xX19xX2xX10xX4axX4xX6xX4axX5xX4xXcxX4axX4xXcxX19xX7xX12xX2fxX4xX59xXbxX4xX8xXa8xX5xXaxXbxX5bxX5bxX2xX12cxX40xX7xX175xX19xX7xXcxX2xX12xX19xX12cxX3xX12xX5bxX12xX10xX14xX8xX5bxX1axcaecxXa5xdbb6xX5bxX1axXa5xe1eexX1xXb3xXa5xc86dxX59xX23exX1axX246xXcxX23exX246xX59xX59xX6xX1axX12cx9f5dxX23xX2fxXbxX4xX8xXcxXf3xX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19xX1d2xX242xf162xXa5xX23xX12axXb1xX19xX10xX2xX2fxX19xXcxX1d2xX266xX59xX242xX23xX12axXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX4xX1xXcxX19xX4axX198xX40xX4xX1xX19xX2xX1xX10xXbxX4xX5bxX17xX0xX5bxX8xXcxXa8xX175xX12xX2fxX17xX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17xX0xX8xXcxXa8xX175xX12xX2fxX17x913fxX19xXa1xX4xXa0xXccxX4xX40xXaexX2xX4xX1xX78xb0f1xX12xX2fxX4xX5xX19xX175xX4xX5xX38xX12xX4xX40xXccxX4xXcxX2xXa1xX23xX4xX5xX8bxX12xX2fxX4xX1xXedxX12xX0xX5bxX8xXcxXa8xX175xX12xX2fxX17xX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17xX24xX19xX10xX175xX4xX24xX19xX8bxX12xX2fxX4xXcxX78xX4xXb3xX59xXa5xX5bxX59xXa5xX1axX242xX4xX5xX105xX7xX4xX1bbxXccxX4xX24xX81xX2xX4xX5xX19xX33xX12xX19xX4xX5xX45xX4xX19xX2xX49xX4axX4xX6xX4dxX5xX4xXcxX51xX4xX1axX5bxX59xf597xX4xX12xX19xX2dxX12xX2fxX4xX12xX2fxX78xX79xX2xX4xX6xX81xX198xX4xX12xX19xX2xX49xX198xX4xX3xd8f8xX4xXcxX2xXa1xX23xX4xX5xX8bxX12xX2fxX4xX1xXedxX12xX338xX4xX12axb771xX4xX6x928fxX4xXa0xba80xX12xX4xX89xX19xX2xXa1xX4axX4xX12xX9dxX2xX338xX4xXcxc1a2xX4xX5xX38xX175xX338xX4xX89xX2xXa1xX12xX4xX12xX2fxX19xX99xX338xX4xX23xX19xXc8xX12xX4xX38xX12xX19xX4xXa0xX78xXbdxX5xX4xX19xX78xX7exX12xX2fxX4xX5xX19xXa1xX4xXa0xXccxX4xX40xXaexX2xX4xX1xX78xX2c4xX12xX2fxX4xX12xX19xX78xX4xX8xX7xX4axX1d2xX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17xX2b7xX38xX12xX4xX40xXccxX4xX6xX81xX198xX4xX12xX19xX2xX49xX198xX4xX3xX351xX4xX7exX4xXcxXa8xX351xX4xX8xX7exX4xX19xX175xcfe3xX5xX4xXa0xX99xX7xX4xXa0xX2xd8abxX198xX4xXcxX2xXa1xX23xX4xX5xX8bxX12xX2fxX4xX1xXedxX12xX4xXa0xX78xXbdxX5xX4xX40xXaexX2xX4xX1xX78xX2c4xX12xX2fxX4xX1axXa5xXa5xX12cxXa5xXa5xXa5xX4xXa0xXaexX12xX2fxX5bxX12xX2fxX81xXf3xX5bxX12xX2fxX78xX79xX2xX4xX12xXa1xX4axX4xX5xX19xX78xX7xX4xXa0xX78xXbdxX5xX4xX19xX78xX7exX12xX2fxX4xX23xX19xX351xX4xX5xXd7xX23xX4xXcxXa8xX38xX5xX19xX4xX12xX19xX2xX49xX198xX4xXcxX19xX10xX175xX4xX12xX2fxX19xXfdxXb1xX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17xX2b7xX38xX12xX4xX40xXccxX4xXa0xX7xX12xX2fxX4xX19xX78xX7exX12xX2fxX4xX5xX19xXa1xX4xXa0xXccxX4xX23xX19xX351xX4xX5xXd7xX23xX4xXcxXa8xX38xX5xX19xX4xX12xX19xX2xX49xX198xX4xXcxX19xX10xX175xX4xX12xX2fxX19xXfdxX4xXa0xX78xXbdxX5xX4xX40xXaexX2xX4xX1xX78xX2c4xX12xX2fxX4xX246xXa5xX12cxXa5xXa5xXa5xX4xXa0xXaexX12xX2fxX5bxX12xX2fxX81xXf3xX5bxX12xX2fxX78xX79xX2xX12cxX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17xX2b7xX38xX12xX4xX40xXccxX338xX4xX5xX8bxX12xX2fxX4xX5xX19x8d84xX5xX4xXa0xX78xXbdxX5xX4xX5xXd7xX23xX4xX5xX45xX4xXcxX19x891bxX198xX4xXf1xX4axXf3xXfdxX12xX4xX2fxX2xX7xX175xX4xX19xX175xX3ebxX5xX4xX23xX19xXedxX12xX4xX5xX8bxX12xX2fxX4xX6xX81xX198xX4xX12xX19xX2xX49xX198xX4xX3xX351xX4xXcxX9dxX2xX4xXcxXa8xX351xX4xX8xX7exX4xXcxX2xXa1xX23xX4xX5xX8bxX12xX2fxX4xX1xXedxX12xX4xX24xXa8xX4axX12xX2fxX4xX78xX369xX12xX2fxX4xXa0xX78xXbdxX5xX4xX40xXaexX2xX4xX1xX78xX2c4xX12xX2fxX4xX1axX23exXa5xX12cxXa5xXa5xXa5xX4xXa0xXaexX12xX2fxX5bxX4xX12xX2fxX81xXf3xX5bxX12xX2fxX78xX79xX2xX12cxX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17xX0xX8xXcxXa8xX175xX12xX2fxX17x8e40xX19xX9dxXcxX4xXa0xXa1xX12xX4xX1axXa5xX4xXcxXa8xX2xX49xX4axX4xXa0xXaexX12xX2fxX4xX12xXa1xX4axX4xX5xX19xX7exX4xX19xX81xX12xX2fxX4xX19xX45xX7xX4xX89xX19xX8bxX12xX2fxX4xX5xX19xX10xX4xX5xX19xX95xX12xX0xX5bxX8xXcxXa8xX175xX12xX2fxX17xX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17xX2bxX2fxX19xX99xX4xXa0xX99xX12xX19xX4xX1axX23exX23exX5bxX59xXa5xX1axX242xX4xX5xX105xX7xX4xX2b7xX19xX33xX12xX19xX4xX23xX19xX105xX4xX3xXfdxX4xX12axX363xX4xX23xX19xX9dxXcxX4xX3xX2xX4xX23xX19xX9dxX198xX4xX19xX81xX12xX19xX4xX5xX19xX33xX12xX19xX4xXcxXa8xX175xX12xX2fxX4xX6xe057xX12xX19xX4xX3xX4dxX5xX4xX40xXc8xX175xX4xX3xX49xX4xX198xX8bxX2xX4xXcxXa8xX78xX79xX12xX2fxX4xXf1xX4axXf3xX4xXa0xX99xX12xX19xX4xXcxX51xX4xX1axX5bxX59xX338xX4xX198xX4f4xX5xX4xX23xX19xX9dxXcxX4xX3xXe4xX2xX4xX19xX81xX12xX19xX4xX3xX2xX4xXa0xX2xXfdxX4axX4xX89xX19xX2xX3f4xX12xX4xX23xX19xX78xX369xX12xX2fxX4xXcxX2xX49xX12xX4xX3xX41xX12xX4xX5xX19xX4axXf3xX3f4xX12xX4xX12xX2fxX4axXf3xf99fxX12xX4xX6xX2xX49xX4axX338xX4xX3xX41xXcxX4xX6xX2xX49xX4axX338xX4xX19xX81xX12xX2fxX4xX19xX45xX7xX4xX89xX19xX8bxX12xX2fxX4xX5xX19xX10xX4xX5xX19xX95xX12xX4xX19xX175xX3ebxX5xX4xXa0xX3f4xX4xXa8xX369xX2xX4xX3xX12bxX2xX4xXa8xX7xX4xX198xX8bxX2xX4xXcxXa8xX78xX79xX12xX2fxX4xX6xX81xX4xXcxX51xX4xX23cxX4xXcxXa8xX2xX49xX4axX4xXa0xXa1xX12xX4xX1axXa5xX4xXcxXa8xX2xX49xX4axX4xXa0xXaexX12xX2fxX12cxX4xae1bxX175xX4xX3xXe4xX2xX4xXf1xX4axXf3xX4xXa0xX99xX12xX19xX4xX5xfeebxX338xX4xX198xX4f4xX5xX4xX12axX363xX4xX23xX19xX9dxXcxX4xXcxXdfxX12xX2fxX4xXcxX51xX4xX242xX4xXcxXa8xX2xX49xX4axX4xXa0xXa1xX12xX4xX246xX4xXcxXa8xX2xX49xX4axX4xXa0xXaexX12xX2fxX12cxX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17xX2bxX2fxX175xX81xX2xX4xXa8xX7xX338xX4xX198xX4f4xX5xX4xX23xX19xX9dxXcxX4xX3xXe4xX2xX4xX19xX81xX12xX19xX4xX3xX2xX4xX89xX19xX8bxX12xX2fxX4xX8xX363xX4xX1xX351xX12xX2fxX4xXcxX19xX2xXa1xXcxX4xX40xX99xX338xX4xX23xX19xX78xX369xX12xX2fxX4xXcxX2xX49xX12xX4xX5xX19xX4axXf3xX698xX12xX4xX1xX351xX12xX2fxX4xXcxXa8xX175xX12xX2fxX4xXf1xX4axX38xX4xXcxXa8x10141xX12xX19xX4xX3xX41xX12xX4xX5xX19xX4axXf3xX3f4xX12xX4xX12xX2fxX4axXf3xX698xX12xX4xX3xX41xXcxX4xX6xX2xX49xX4axX338xX4xX19xX81xX12xX2fxX4xX19xX45xX7xX4xX6xX81xX198xX4xXa8x948axX4xXa8xe24fxX338xX4xX23xX19xX38xXcxX4xXcxX38xX12xX4xXa8xX7xX4xX198xX8bxX2xX4xXcxXa8xX78xX79xX12xX2fxX4xX6xX81xX4xXcxX51xX4xX1axXa5xX4xXcxXa8xX2xX49xX4axX4xXa0xXa1xX12xX4xX1axX23exX4xXcxXa8xX2xX49xX4axX4xXa0xXaexX12xX2fxX338xX4xX5xX713xX12xX2fxX4xXcxXdfxX12xX2fxX4xX198xX9dxX12xX19xX4xX8xX175xX4xX3xXe4xX2xX4xXf1xX4axXf3xX4xXa0xX99xX12xX19xX4xX19xX2xX49xX12xX4xX19xX81xX12xX19xX4x88e1xXcxX51xX4xX23exX4xXcxXa8xX2xX49xX4axX4xXa0xXa1xX12xX4xX246xX4xXcxXa8xX2xX49xX4axX4xXa0xXaexX12xX2fx8c2dxX12cxX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17xX0xX8xXcxXa8xX175xX12xX2fxX17xX2b7xXd7xX23xX4xXcxX19xX99xX4xXcxX19xX4dxX5xX4xXa0xX2xX49xX12xX4xXcxX363xX4xX5xX19xX175xX4xX12xX2fxX78xX79xX2xX4xX12xX78xXe4xX5xX4xX12xX2fxX175xX81xX2xX4xX0xX5bxX8xXcxXa8xX175xX12xX2fxX17xX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17xX2b7xX19xX33xX12xX19xX4xX23xX19xX105xX4xX3xX51xX7xX4xX40xX7xX12xX4xX19xX81xX12xX19xX4xX2bxX2fxX19xX99xX4xXa0xX99xX12xX19xX4xXa5xX23cxX5bxX59xXa5xX1axX23cxX4xXf1xX4axXf3xX4xXa0xX99xX12xX19xX4xXcxXa8xX7b3xX12xX19xX4xXcxX4dxX338xX4xXcxX19xX105xX4xXcxX351xX5xX4xXcxX19xX4dxX5xX4xX19xX2xX49xX12xX4xXcxX19xX33xX4xXa0xX2xX3f4xX198xX4xX0xX7xX4xX19xXa8xX10xX16axXaxXbxX19xXcxXcxX23xX1d2xX5bxX5bxX3xX12xX10xX12axX23xXa8xX10xX8xX8xX12cxX12xX10xXcxX5bxXcxX2xX12xX1ccxXcxX4axX5xX5bxX23xX19xX7xX23xX1ccxX6xX4axX7xXcxX5bxXcxX4axX1ccxX3xX7xX12xX5bxXcxX4axX1ccxX12xX2fxX7xXf3xX1ccxX1axX1ccxX59xX1ccxX5xX7xX23xX1ccxXcxX19xX2xX1ccxXcxX19xX4axX5xX1ccxX1xX2xX10xX12xX1ccxXcxX4axX1ccxX5xX19xX175xX1ccxX12xX2fxX4axX175xX2xX1ccxX12xX4axX175xX5xX1ccxX12xX2fxX175xX7xX2xX1ccxX12xX19xX7xX23xX1ccxX5xX7xX12xX19xX1ccxXb3xX23exXb3xXb3xX246x857cxX266xX12cxX19xXcxX198xX6xXbxX17xX5xXd7xX23xX4xXcxX19xX99xX4xXcxX19xX4dxX5xX4xXa0xX2xX49xX12xX4xXcxX363xX4xX5xX19xX175xX4xX12xX2fxX78xX79xX2xX4xX12xX78xXe4xX5xX4xX12xX2fxX175xX81xX2xX4xX12xX19xX41xX23xX4xX5xXc8xX12xX19xX4xb32dxX2xX49xXcxX4xX2bxX7xX198xX12cxX0xX5bxX7xX17xX4xX24xX51xX4xX1axX5bxX59xX338xX4xX12xX2fxX78xX79xX2xX4xX12xX78xXe4xX5xX4xX12xX2fxX175xX81xX2xX4xX198xX4axX378xX12xX4xX5xX45xX4xXcxX19xX99xX4xXcxX19xX4dxX5xX4xXa0xX2xX49xX12xX4xXcxX363xX4xX8xccbdxX4xXcxX19xX4dxX5xX4xX19xX2xX49xX12xX4xXcxX19xX10xX175xX4xX5xX38xX5xX4xX40xX78xXe4xX5xX4xX8xX7xX4axX1d2xX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17x9e53xX19xX7xX2xX4xXcxX19xX8bxX12xX2fxX4xXcxX2xX12xX4xXa0xXfdxX4xX12xX2fxX19xX99xX4xX5xXd7xX23xX4xXcxX19xX99xX4xXcxX19xX4dxX5xX4xXa0xX2xX49xX12xX4xXcxX363xX4xXcxX9dxX2xX4xX24xXa8xX7xX12xX2fxX4xXcxX19xX8bxX12xX2fxX4xXcxX2xX12xX4xX5xXd7xX23xX4xXcxX19xX99xX4xXcxX19xX4dxX5xX4xXa0xX2xX49xX12xX4xXcxX363xX338xX4xXcxXc8xX2xX4xXc8xX12xX19xX4xX3xX81xX4xX198xb8daxX4axX4xX12xX19xXedxX12xX4xXcxX19xXedxX12xX4xX19xXccxX4xX5xX19xX2xXa1xX4axXb1xX4xX12xX19xX41xX12xX4xX198xX12bxX4xX19xXaexX4xX8xX369xX4xXa0xX2xX49xX12xX4xXcxX363xX4xX3xX81xX4xX12xXccxX23xX4xX23xX19xX33xX4xX3xX81xX175xX4xXcxX81xX2xX4xX89xX19xX175xXc8xX12xX4xXf1xX4axXf3xX4xXa0xX99xX12xX19xX12cxX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17xX24xXa8xX175xX12xX2fxX4xXb3xX4xX12xX2fxX81xXf3xX4xX6xX81xX198xX4xX3xX2xX49xX5xX4xX89xX3f4xX4xXcxX51xX4xX12xX2fxX81xXf3xX4xX12xX19xX41xX12xX4xXa0xX105xX4xX19xXaexX4xX8xX369xX338xX4xX2b7xX351xX5xX4xc2d8xX4axXc8xX12xX4xX6xX366xX4xX12axX4axXd7xXcxX4xX12xX19xX41xX23xX4xX5xXc8xX12xX19xX4xX849xX1bbxXccxX4xX2b7xX8bxX12xX2fxX4xX7xX12xX865xX4xX8xXa1dxX4xXcxXa8xXc8xX4xX6xX79xX2xX4xX12xX2fxX78xX79xX2xX4xX1xXedxX12xX12cxX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17xX0xX8xXcxXa8xX175xX12xX2fxX17xX2bxX19xX2xX49xX198xX4xX3xX351xX338xX4xXf1xX4axXf3xXfdxX12xX4xX19xX9dxX12xX4xX5xX105xX7xX4xX24xXa8xX78xX7exX12xX2fxX4xX1bbxX7xX12xX4xXcxX19xX7xX12xX19xX4xXcxXa8xX7xX4xX12xX19xXedxX12xX4xX1xXedxX12xX4xX5xXd7xX23xX4xX12axX12bxX0xX5bxX8xXcxXa8xX175xX12xX2fxX17xX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17xX2bxX2fxX19xX99xX4xXa0xX99xX12xX19xX4xX1axX23exX99fxX4xX5xX105xX7xX4xX2b7xX19xX33xX12xX19xX4xX23xX19xX105xX4xX19xX78xXe4xX12xX2fxX4xX1xXab2xX12xX4xc059xX4axX41xXcxX4xXcxX19xX7xX12xX19xX4xXcxXa8xX7xX4xX3xXfdxX4xXcxX3dxX4xX5xX19xX4f4xX5xX4xX3xX81xX4xX19xX175xX9dxXcxX4xXa0xXccxX12xX2fxX4xX5xX105xX7xX4xX1bbxX7xX12xX4xXcxX19xX7xX12xX19xX4xXcxXa8xX7xX4xX12xX19xXedxX12xX4xX1xXedxX12xX4xX5xX45xX4xX19xX2xX49xX4axX4xX6xX4dxX5xX4xXcxX51xX4xX1axX5bxX59xX4xXf1xX4axXf3xX4xXa0xX99xX12xX19xX4xX5xXd7xX23xX4xX24xXa8xX78xX7exX12xX2fxX4xX1bbxX7xX12xX4xXcxX19xX7xX12xX19xX4xXcxXa8xX7xX4xX12xX19xXedxX12xX4xX1xXedxX12xX4xX12axX12bxX338xX4xX23xX19xX78xX79xX12xX2fxX338xX4xXcxX19xX99xX4xXcxXa8xXd7xX12xX4xXa0xX78xXbdxX5xX4xX2fxX2xX7xX175xX4xX5xX38xX5xX4xX12xX19xX2xX49xX198xX4xX3xX351xX338xX4xXf1xX4axXf3xXfdxX12xX4xX19xX9dxX12xX4xXcxXa8xX2xX49xX4axX4xXcxX41xX23xX338xX4xX5xX19xX105xX4xXcxXa8xX7b3xX4xX5xX38xX5xX4xX5xX4axXccxX5xX4xX19xbe8axX23xX338xX4xX19xXccxX2xX4xX12xX2fxX19xX99xXb1xX4xX5xX19xX105xX4xXcxXa8xX7b3xX4xX5xX38xX5xX4xX5xX4axXccxX5xX4xX2fxX2xX38xX198xX4xX8xX38xXcxX338xX4xX12axX38xX5xX4xX198xX2xX12xX19xX4xXcxX19xX4axXccxX5xX4xXcxX19xX505xX198xX4xXf1xX4axXf3xXfdxX12xX4xX5xX105xX7xX4xX1bbxX7xX12xXb1xX4xX23xX19xXedxX12xX4xX5xX8bxX12xX2fxX4xX12xX19xX2xX49xX198xX4xX3xX351xX4xX5xX19xX175xX4xXcxX19xX81xX12xX19xX4xX3xX2xX698xX12xXb1xX4xXa0xX9dxX2xX4xX1xX2xX49xX12xX4xX5xX19xX175xX4xX1bbxX7xX12xX4xXcxXa8xX175xX12xX2fxX4xX198xX378xX2xX4xXf1xX4axX7xX12xX4xX19xX49xX4xX3xXe4xX2xX4xX1bbxX7xX12xX4xXcxX19xX78xX79xX12xX2fxX4xXcxXa8xX4dxX5xX4xd365xXf3xX4xX40xX7xX12xX4xcf25xX24xX24xXb4axX4xX9dcxX2xX49xXcxX4xX2bxX7xX198xX338xX4xX2b7xX19xX105xX4xXcxX99xX5xX19xX4xf115xX1bbxX2bxf2cexX338xX4xX24xX19xX78xX79xX12xX2fxX4xXcxXa8xX4dxX5xX4xX70xb006xX2bxXdbcxX4xX5xc585xX12xX2fxX4xX5xXd7xX23xX4xX3xX81xX4xX5xX38xX5xX4xX5xX369xX4xXf1xX4axX7xX12xX338xX4xXcxX3dxX4xX5xX19xX4f4xX5xX4xX5xX45xX4xX6xX2xX698xX12xX4xXf1xX4axX7xX12xXb1xX4xXa0xX78xXbdxX5xX4xX198xX79xX2xX4xXcxX19xX7xX198xX4xX1xX4dxX4xX5xX38xX5xX4xX5xX4axXccxX5xX4xX19xXcf4xX23xX4xX5xX105xX7xX4xX70xXdccxX2bxXdbcxX338xX4xXdb9xX1bbxX2bxXdbcxX4xX12axX12bxX338xX4xX23xX19xX78xX79xX12xX2fxX338xX4xXcxX19xX99xX4xXcxXa8xXd7xX12xX4xX5xX45xX4xX12xXccxX2xX4xX1xX4axX12xX2fxX4xX6xX2xX698xX12xX4xXf1xX4axX7xX12xX4xXa0xXa1xX12xX4xX12xX19xX2xX49xX198xX4xX3xX351xX4xX2fxX2xX38xX198xX4xX8xX38xXcxX338xX4xX12axX38xX5xX4xX198xX2xX12xX19xX4xX5xX105xX7xX4xX1bbxX7xX12xXb1xX4xXcxX19xX7xX198xX4xX1xX4dxX4xX5xX38xX5xX4xX5xX4axXccxX5xX4xX19xXcf4xX23xX4xX5xX105xX7xX4xXd9axXf3xX4xX40xX7xX12xX4xXda1xX24xX24xXb4axX4xX9dcxX2xX49xXcxX4xX2bxX7xX198xX4xX12axX12bxX338xX4xX23xX19xX78xX79xX12xX2fxX338xX4xXcxX19xX99xX4xXcxXa8xXd7xX12xX4xX5xX45xX4xX12xXccxX2xX4xX1xX4axX12xX2fxX4xX5xX45xX4xX6xX2xX698xX12xX4xXf1xX4axX7xX12xX4xXa0xXa1xX12xX4xXcxX3dxX4xX5xX19xX4f4xX5xX4xX3xX81xX4xX19xX175xX9dxXcxX4xXa0xXccxX12xX2fxX4xX5xX105xX7xX4xX1bbxX7xX12xX12cxX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17xX0xX8xXcxXa8xX175xX12xX2fxX17xX2bxX19xX2dxX12xX2fxX4xXcxXa8xX78xX79xX12xX2fxX4xX19xXbdxX23xX4xXa0xX78xXbdxX5xX4xX198xX2xd968xX12xX4xX23xX19xX33xX4xX5xXd7xX23xX4xXcxX19xXdcxX4xX5xXdfxX12xX4xX5xX78xXe4xX5xX4xX5xX8bxX12xX2fxX4xX1xXedxX12xX0xX5bxX8xXcxXa8xX175xX12xX2fxX17xX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17xX24xX19xX8bxX12xX2fxX4xXcxX78xX4xXb3xXb3xX1axX5bxX59xXa5xX1axX242xX4xX5xX105xX7xX4xX1bbxXccxX4xX24xX81xX2xX4xX5xX19xX33xX12xX19xX4xX5xX45xX4xX19xX2xX49xX4axX4xX6xX4dxX5xX4xXcxX51xX4xX12xX2fxX81xXf3xX4xX1axXa5xX5bxX59xX4xXf1xX4axXf3xX4xXa0xX99xX12xX19xX4xXb3xX4xXcxXa8xX78xX79xX12xX2fxX4xX19xXbdxX23xX4xX89xX19xX8bxX12xX2fxX4xX23xX19xXc8xX2xX4xX12xXccxX23xX4xX6xX49xX4xX23xX19xX33xX4xX5xXd7xX23xX4xXcxX19xXdcxX4xX5xXdfxX12xX4xX5xX78xXe4xX5xX4xX5xX8bxX12xX2fxX4xX1xXedxX12xX4xX2fxXaexX198xX1d2xX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17xX2b7xXd7xX23xX4xXcxX19xXdcxX4xX5xXdfxX12xX4xX5xX78xXe4xX5xX4xX5xX8bxX12xX2fxX4xX1xXedxX12xX4xX6x94b9xX12xX4xXa0xX1026xX4axXb1xX4xXa0xX3dxX2xX4xXcxX19xXdcxX4xX5xXdfxX12xX4xX5xX78xXe4xX5xX4xX89xX19xX2xX4xX5xX8bxX12xX2fxX4xX1xXedxX12xX4xXa0xX105xX4xX59xX23exX4xXcxX4axX3dxX2xX338xX4xX266xXa5xX4xXcxX4axX3dxX2xX4xX3xX81xX4xX242xXa5xX4xXcxX4axX3dxX2xXb1xX4xXa0xX3dxX2xX4xXcxX19xXdcxX4xX5xXdfxX12xX4xX5xX78xXe4xX5xX4xX5xX8bxX12xX2fxX4xX1xXedxX12xX4xX89xX19xX2xX4xX5xX45xX4xX8xX7xX2xX4xX8xX45xXcxX4xX3xXfdxX4xXcxX19xX8bxX12xX2fxX4xXcxX2xX12xX4xXcxXa8xX698xX12xX4xXcxX19xXdcxX4xX5xXdfxX12xX4xX5xX78xXe4xX5xX4xX5xX8bxX12xX2fxX4xX1xXedxX12xX4xX1xX175xX4xX6xc203xX2xX4xX5xX105xX7xX4xX5xX369xX4xXf1xX4axX7xX12xX4xXf1xX4axXc8xX12xX4xX6xX366xX4xX5xXdfxX12xX4xX5xX78xXe4xX5xX4xX5xX8bxX12xX2fxX4xX1xXedxX12xX12cxX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX1bbxX175xX1xXf3xXbxX17xX2bxX2fxX175xX81xX2xX4xXa8xX7xX338xX4xX24xX19xX8bxX12xX2fxX4xXcxX78xX4xX12xX81xXf3xX4xX5xX713xX12xX2fxX4xX8xX363xX7xX4xXa0xX3dxX2xX4xXf1xX4axXf3xX4xXa0xX99xX12xX19xX4xX12xX2fxX78xX79xX2xX4xX12xXccxX23xX4xX6xX49xX4xX23xX19xX33xX4xX6xX81xX4xX5xX8bxX12xX2fxX4xX1xXedxX12xX4xX9dcxX2xX49xXcxX4xX2bxX7xX198xX4xXbxXcxX51xX4xXa0xX105xX4xX1axX266xX4xXcxX4axX3dxX2xX4xXcxXa8xX7exX4xX6xX698xX12xXbxX4xXcxX19xX7xXf3xX4xX3xX7b3xX4xXbxXcxX51xX4xXa0xX105xX4xX1axX242xX4xXcxX4axX3dxX2xX4xXcxXa8xX7exX4xX6xX698xX12xX4xX89xX19xX2xX4xX6xX81xX198xX4xXcxX19xX105xX4xXcxX351xX5xX4xX5xXd7xX23xX4xX198xXe4xX2xX338xX4xXa0xX3dxX2xX338xX4xX5xXd7xX23xX4xX6xX9dxX2xX4xXcxX19xXdcxXbxX4xX12xX19xX78xX4xXcxXa8xX78xXe4xX5xX4xXa0xXedxXf3xX12cxX0xX5bxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX702xX175xX4axXa8xX5xX10xXbxX17xX24xX19xX10xX175xX4xX9dcxX12xb78axX12axX23xXa8xX10xX8xX8xX0xX5bxX23xX17xX0xX5bxX1xX2xX3xX17xX0xX5bxX1xX2xX3xX17