Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh.
1abx8896xbb35x9d82xa301xa030x8bffx2464xcbf4xX7xc276x3985x5b3dxb03exaa07x4f81xX5x54caxXax96ffx4988x66e1xc103x6a7cxX3xca30x94d2xX3x36bfxX16xX1x92b3xX3x5f65x8989x33fx78cdxXexX3xX4x8183xX6xX3xc955xX21xX19xX4xX3xX1x9619xXdxX3x4129x2a0bxX3xX18x43a7xX21xX3xXcxb280xX15xX16xX3xbb15xXdx1d5fx72a3xX3xXexadf8x815dxX15xX3xX1bxX1x3743xX3xX15x465ex7520xX4xX0x7f26xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx361axX10xX6x95fdxXaxX12xa35bxX22xX3xX33xXdx81f8xX15xX3x5d25xX30xX3xX13xX1x26a0xX15xX1xX3xXex1d96xX1ex7d7bxX3xX13xX1xX27xX3xXexX1exX4xX1xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3x8fe2xX4exb294xX15xX16xX3x54d7x97fcxX15xX1xX3xX61xX21x982fxX3xb305xbeb0xX3xXexX79xX6xX45xX3xX1bxX16xX1xX1exX3xX20xX21xX22xX23xXexX3xX4xX27xX6xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX33xX34xX3xX18xX37xX21xX3xXcxX3bxX15xX16xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3x7771x7c03xX3x29c5x5186xX2x9c41xX3x9445xX3xXe6xXe7xXe6xX2xX3xX4xX1xX45xX3xXcxX3bxX15xX16xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX3xXcxX79xX37xX15xX3x893bx8ef3xX3xXcxX1xX6xX15xX1x2c1bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12xX0xXdxX42xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6x5614xX22xXbxX79xX10xX5xX45xX6xX64xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX11bxX18xX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xX11bxX33xX15xX52xX15xX10x791dxX7xX52xXe6xX2xX2x21b3xX52xX2xXe6xcf28xX64xX2xX2x2506xb75exX2xXe7xX16cxXexXe9xX16cxXe7xXe6xX5xX2xX11bxb102xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX16xX1xX1exX3xX20xX21xX22xX23xXexX3xX4xX27xX6xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX33xX34xX3xX18xX37xX21xX3xXcxX3bxX15xX16xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xXaxX3xX162xXdxX64xXexX1xX9xXaxX16cxX16cxX16cxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX168x6e9axXe6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX10xX4xXexXdxX45xX15x5adexXexXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xX64xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX42xX16xX13xX45xX15xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xX13xX1xX27xX3xXexX1exX4xX1xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX8fxX4exX91xX15xX16xX3xX95xX96xX15xX1xX3xX61xX21xX9cxX3xXexX79xX6xX45xX3xX1bxX16xX1xX1exX3xX20xX21xX22xX23xXexX3xX4xX27xX6xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX4xX1xX45xX3xXcxX3bxX15xX16xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX3xXcxX79xX37xX15xX3xX113xX114xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX11bxX3x3a2dxX15xX1x6ef2xX3xXcx2536xX15xX16xX3x4c10xXdxX6xX15xX16xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX33xX12xX0xX52xX64xXdxX33xX12xX0xX64xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10x1147xXexX1f9xX7xXdxX64xX10xX18xX6xX79xX3xX79xX45xX162xXaxX12xX0xX64xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX79xXexXdxX4xX5xX10xX13xX45xX15xXaxX12xX0xX64xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX79xX45xX162xXaxX12xX0xX64xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX162xX79xX6xXbxXbxX10xX79xX1f9xX6xX21xX64xXdxX45xXaxX12xX0xX64xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5xX22xX79xX3xXbxX5xX22xX79xX1f9xX1f9xX2bfxX21xX5xX5xX1f9xX21xXdxX3xXbxX5xX22xX79xX1f9xX1f9xX6xX21xX64xXdxX45xX3xXbxX5xX22xX79xX1f9xX1f9xX1xXexX42xX5xX168xX3xXbxX5xX22xX79xX1f9xX1f9xXbxX6xX21xX7xX10xX64xX3xXbxX5xX22xX79xX1f9xX1f9xX7xXexX45xXbxXbxX10xX64xXaxX3xXexX6xX18xXdxX15xX64xX10xd49xX9xXaxXe7xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12xX1bxX16xX4bxX22xX3xX2xXe6xX11bxX170xX7bxX3xXex6f18xXdxX3xX61xX4bxX3xX1bxX30xXdxX7bxX3xX13xX1xX27xX3xXexX1exX4xX1xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX8fxX4exX91xX15xX16xX3xX95xX96xX15xX1xX3xX61xX21xX9cxX3xXexX79xX6xX45xX3xX1bxX16xX1xX1exX3xX20xX21xX22xX23xXexX3xX4xX27xX6xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX33xX34xX3xX18xX37xX21xX3xXcxX3bxX15xX16xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3xXe3xXe4xX3xXe6xXe7xX2xXe9xX3xXebxX3xXe6xXe7xXe6xX2xX3xX4xX1xX45xX3xXcxX3bxX15xX16xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX3xXcxX79xX37xX15xX3xX113xX114xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX33xX4bxX3xX4xX1x66d4xX15xX16xX3xXe3xXdxX23xX15xX3xX5x8bcexX3xXe3x7423xX3xX18xX4bxX15xX3xX16xXdxX6xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX46xX4xX3xX4xX27xX6xX3xXcxX3bxX15xX16xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX33xX12xX0xX52xX64xXdxX33xX12xX0xX52xX64xXdxX33xX12xX0xX52xX64xXdxX33xX12xX0xX52xX64xXdxX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12x1254xX1xX46xXexX3xX18xXdxX41xX21xX3xXexX390xXdxX3xX61xX30xXdxX3xX15xX16xX1xX1exX7bxX3xX13xX1xX27xX3xXexX1exX4xX1xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX8fxX4exX91xX15xX16xX3xX95xX96xX15xX1xX3xX61xX21xX9cxX3xX15xX1xb573xX15xX3xX42xX390xX15xX1xX7bxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX3xX4xX37xX15xX3xXexXdxX23xXbxX3xXex777bxX4xX3xXexX1xaf79xX4xX3xX1xXdxX9cxX15xX3xXexX1x8d5dxXexX3xXexX19xXexX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3xX33xX50dxX3xX5xX4bxX3xX4xX91xX3xX20xX21xX6xX15xX3xXe3xXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xXexX79xX45xX15xX16xX3xX33xXdxX9cxX4xX3xX20xX21x7d9xX15xX3xX5xX449xX7bxX3xX7x6659xX3xX64xX50dxX15xX16xX3xXexX4bxXdxX3xX7xX54exX15xX3xX4xX14xX15xX16xX7bxX3xXexX4bxXdxX3xX4xX1xX74xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xad39xX3xX1xX45xX390xXexX3xX9exX30xX15xX16xX3xX9exX30xX4xX3xX5xX51cxXbxX3xX33xX4bxX3xX4xX1xa3b7xX3xXexX21x4bcbxX15xX3xXexX1xX10xX45xX3xXbxX1xX46xXbxX3xX5xX21xX51cxXexX3xX33xX4bxX3xX5xX4bxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX50dxX3xX1x30cxX21xX3xX1xXdxX9cxX21xX3xX4xX27xX6xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX3xXexX79xX45xX15xX16xX3xXe3xXdxX41xX42xX3xXexX79xX6xX7bxX3xX16xXdxX46xX42xX3xX7xX46xXexX3xX33xXdxX9cxX4xX3xX20xX21xX54exX15xX3xX5xX449xX7bxX3xX7xX556xX3xX64xX50dxX15xX16xX3xXexX4bxXdxX3xX7xX54exX15xX3xX4xX14xX15xX16xX7bxX3xXexX4bxXdxX3xX4xX1xX74xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX11bxX3xX95xcebdxX15xX16xX3xXexX1x6587xXdxX7bxX3xXbxX1xX54exXdxX3xX1x3eecxX3xXexX79x87faxX3xX79xX4e7xXexX3xXexX74xX4xX1xX3xX4xX512xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xXexX79xX45xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX46xX4xX3xX16xXdxX46xX42xX3xX7xX46xXexX3xXexX19xXdxX3xX4xX6xX45xX579xX3xX16xb450xXbxX3xXbxX1xX37xX15xX3xX20xX21xX6xX15xX3xXexX79x1c5fxX15xX16xX7bxX3xXexX74xX4xX1xX3xX4xX512xX4xX3xXexX79xX45xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX21xX30xX4xX3xX9exX4e7xX21xX3xXexX79xX6xX15xX1xX3xXbxX1xa503xX15xX16xX7bxX3xX4xX1xX19xX15xX16xX3xXexX1xX6xX42xX3xX15xX1x68c5xX15xX16xX3xX33xX4bxX3xX5xX9fxX15xX16xX3xXbxX1xX74xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12xX0xXdxX42xX16xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX11bxX18xX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xX11bxX33xX15xX52xX15xX10xX162xX7xX52xXe6xX2xX2xX168xX52xX2xXe6xX16cxX64xX2xX2xX170xX171xX2xXe7xX16cxXexX1dcxX16cxXe6xX16cxX5xXe6xX11bxX17dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX16xX1xX1exX3xX20xX21xX22xX23xXexX3xX4xX27xX6xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX33xX34xX3xX18xX37xX21xX3xXcxX3bxX15xX16xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xX13xX1xX27xX3xXexX1exX4xX1xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX8fxX4exX91xX15xX16xX3xX95xX96xX15xX1xX3xX61xX21xX9cxX3xXbxX1xX46xXexX3xX18xXdxX41xX21xX3xXexX390xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX15xX16xX1xX1exX11bxX3xX292xX15xX1xX295xX3xXcxX298xX15xX16xX3xX29cxXdxX6xX15xX16xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12xXcxX1xX6xX22xX3xX42x7cbcxXexX3xX5xX9fxX15xX1xX3xX9exX390xX45xX3xX95xX54exX15xX16xX3xX9exX45xX4bxX15xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX7bxX3xX67xX22xX3xX18xX6xX15xX3xXcxX1xX4exX620xX15xX16xX3xX33xX50dxX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX7bxX3xX13xX1xX27xX3xXexX1exX4xX1xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX8fxX4exX91xX15xX16xX3xX95xX96xX15xX1xX3xX61xX21xX9cxX3xX4xX1xa080xX4xX3xX42x41d1xX15xX16xX3xXexX596xX15xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX3xXcxX79xX37xX15xX3xX113xX114xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX9exX4exX62exX4xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX18xX37xX21xX3xX33xX4fxXdxX3xX7xX19xX3xXbxX1xXdxX23xX21xX3xX4xX6xX45xX579xX3xX9exX61axX15xX16xX3xXexX1xX620xXdxX3xX4xX1xX839xX4xX3xX42xX83dxX15xX16xX3xX15xX16xX21xX22xX6cxX15xX3xXcxX3bxX15xX16xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX3xX61xX61axX3xX95xX43cxX4xX3xX4acxX1xX4fxX4xX3xX9exX9fxX3xX1xX45xX4bxX15xX3xXexX1xX4bxX15xX1xX3xX36dxX21xX4e7xXexX3xX7x2c6fxX4xX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3xX33xX50dxX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3xXe3xXe4xX3xXe6xXe7xX2xXe9xX1f9xXe6xXe7xXe6xX2xX3xX33xX4bxX3xX9exX4exX62exX4xX3xXcxX1xX27xX3xXexX4exX4fxX15xX16xX3xX13xX1xX74xX15xX1xX3xXbxX1xX27xX3xXexX79xX96xX15xX1xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xXbxX1xX6cxX3xX4xX1xX21x9ae0xX15xX3xX16xXdxX5b7xX3xX4xX1xX43cxX4xX3xX33xX50dxX3xX6fxX30xX3xXexX79xX4exe81xX15xX16xX3xX6fxX30xX3xXcxX4bxXdxX3xX4xX1xX74xX15xX1xX3xXexX390xXdxX3xX3fxXe4xX3xX1xX67bxXbxX3xXexX1xX43cxX3xX2xX2xX7bxX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xXe3xX1xX66cxX6xX3x39fax4a14xX8fxX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12x18c0xX15xX16xX3xX8fxX4exX91xX15xX16xX3xX95xX96xX15xX1xX3xX61xX21xX9cxX3xX9exX46xX15xX1xX3xX16xXdxX46xX3xX4xX6xX45xX3xX14xX15xX16xX3xXcxX79xX37xX15xX3xX113xX114xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX9exX4exX62exX4xX3xX9exX4bxX45xX3xXexX390xX45xX3xX18xX4bxXdxX3xX18xX54exX15xX7bxX3xXexX79xX4exX943xX15xX16xX3xXexX1xX4bxX15xX1xX3xXexX83dxX3xX15xX16xX4bxX15xX1xX3xXexX4bxXdxX3xX4xX1xX74xX15xX1xX7bxX3xX9exX4exX62exX4xX3xX5xX21xX596xX15xX3xX4xX1xX21xX22xX41xX15xX3xX943xX3xX15xX1xXdxX34xX21xX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3xX33xX50dxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX46xX4xX3xXe3xX1xX46xX4xX3xX15xX1xX6xX21xX579xX3xX5xX21xX14xX15xX3xX1xX45xX4bxX15xX3xXexX1xX4bxX15xX1xX3xXexX19xXexX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3xX33xX50dxX3xX9exX4exX62exX4xX3xX16xXdxX6xX45xX3xXexX79xX45xX15xX16xX3xX20xX21xX46xX3xXexX79xX96xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX46xX4xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12xX13xX1xX27xX3xXexX1exX4xX1xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX8fxX4exX91xX15xX16xX3xX95xX96xX15xX1xX3xX61xX21xX9cxX3xXexXdxX15xX3xXexX4exX943xX15xX16xX3xX79xd043xX15xX16xX7bxX3xX14xX15xX16xX3xXcxX79xX37xX15xX3xX113xX114xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX7x6cf6xX3xX4xX298xX15xX16xX3xXexX51cxXbxX3xXexX1xX41xX3xX6fxX6xX15xX3xX13xX46xX15xX3xX7xX512xX3xX9exX54exX15xX16xX7bxX3xX95xX54exX15xX16xX3xX27xX22xX3xX33xX4bxX3xX4xX91xX3xX20xX21xX6xX15xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX3xXexXdxX23xXbxX3xXexX50dxX4xX3xX5xX9fxX15xX1xX3xX9exX390xX45xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX3xXexX1xX512xX4xX3xX1xXdxX9cxX15xX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3xX33xX50dxX3xX4xX6xX45xX3xX4xX54exX3xX9exX9fxX3xX9exX4exX62exX4xX3xX1xXdxX23xX15xX3xX9exX1exX15xX1xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12xX13xX1xX27xX3xXexX1exX4xX1xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX8fxX4exX91xX15xX16xX3xX95xX96xX15xX1xX3xX61xX21xX9cxX3xX15xX1xX4e7xX15xX3xX42xX390xX15xX1xX7bxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX3xX4xX37xX15xX3xXex7916xX15xX16xX3xX4xX4exX620xX15xX16xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1xX62exXbxX3xX33xX4fxXdxX3xX4xX46xX4xX3xX4xX91xX3xX20xX21xX6xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX79xX6xX7bxX3xXe3xXdxX41xX42xX3xXexX79xX6xX3xX15xX1xXaaexX42xX3xX1xX390xX15xX3xX4xX1xX23xX7bxX3xXe3xX1xX8ddxX4xX3xXbxX1xX50dxX4xX3xX7xX512xX3xX4xX1xX61axX15xX16xX3xX4xX1x3cd7xX45xX7bxX3xXexX79xX298xX15xX16xX3xX5xX7dbxXbxX3xXexX79xX45xX15xX16xX3xX20xX21xX46xX3xXexX79xX96xX15xX1xX3xX1xX45xX390xXexX3xX9exX30xX15xX16xX3xX4xX27xX6xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX3xX33xX4bxX3xX4xX46xX4xX3xX4xX91xX3xX20xX21xX6xX15xX3xX15xX4bxX22xX11bxX3xX4acxX1xX19xXdxX3xX1xX62exXbxX3xX4xX1xX7dbxXexX3xX4xX1xXac6xX3xX33xX4fxXdxX3xX4xX46xX4xX3xX4xX91xX3xX20xX21xX6xX15xX3xX4xX1xX43cxX4xX3xX15xXbb6xX15xX16xX3xXexX79xX45xX15xX16xX3xX33xXdxX9cxX4xX3xX36dxX10xX42xX3xX36dxXc10xXexX7bxX3xX36dxX556xX3xX5xX449xX3xX4xX46xX4xX3xX33xXdxX3xXbxX1xX390xX42xX7bxX3xX15xX596xX15xX16xX3xX4xX6xX45xX3xX1xXdxX9cxX21xX3xX20xX21xX54exX3xX9exX4e7xX21xX3xXexX79xX6xX15xX1xX3xXbxX1xX6a5xX15xX16xX7bxX3xX4xX1xX19xX15xX16xX3xXexX1xX6xX42xX3xX15xX1xX6b7xX15xX16xX7bxX3xX5xX9fxX15xX16xX3xXbxX1xX74xX7bxX3xXbxX1xX46xXexX3xX1xXdxX9cxX15xX7bxX3xX36dxX556xX3xX5xX449xX3xX15xX16xX1xXdxX6cxX42xX3xX4xX46xX4xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX390xX42xX7bxX3xXexXdxX6cxX21xX3xX4xX512xX4xX3xXexX79xX45xX15xX16xX3xX1xX45xX390xXexX3xX9exX30xX15xX16xX3xXe3xXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX4xX6b7xX15xX16xX3xX15xX1xX4exX3xXexX79xX45xX15xX16xX3xX1xX45xX390xXexX3xX9exX30xX15xX16xX3xX20xX21xX54exX15xX3xX5xX449xX7bxX3xX7xX556xX3xX64xX50dxX15xX16xX3xXexX4bxXdxX3xX7xX54exX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX33xX4bxX3xXexX4bxXdxX3xX4xX1xX74xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX27xX6xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12xX4acxX1xX46xXexX3xX18xXdxX41xX21xX3xXexX390xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX15xX16xX1xX1exX7bxX3xXcxX3bxX15xX16xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX3xXcxX79xX37xX15xX3xX113xX114xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX45xX3xX18xXdxX23xXexX7bxX3xX9exX4exX62exX4xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xXexX74xX15xX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3xX18xX37xX21xX3xX5xX4bxX42xX3xXcxX3bxX15xX16xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX3xX5xX4bxX3xX33xXdxX15xX1xX3xX64xX512xX3xX4xX27xX6xX3xX4xX46xX3xX15xX1xX596xX15xX3xX7xX45xX15xX16xX3xX4xX6b7xX15xX16xX3xX5xX4bxX3xXexX79xX46xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3xX1xX23xXexX3xX7xX43cxX4xX3xX15xX7dbxX15xX16xX3xX15xX34xX7bxX3xX9exX37xX22xX3xXexX1xX556xX3xXexX1xX46xX4xX1xX579xX3xX9exX61axX15xX16xX3xXexX1xX620xXdxX3xX4xX6xX42xX3xXe3xX23xXexX3xX7xXac6xX3xX15xX62axX3xX5xX512xX4xX3xX33xX4exX62exXexX3xX18xX51cxX4xX7bxX3xX33xX4exX62exXexX3xX20xX21xX6xX3xX42xX67bxXdxX3xXe3xX1xX66cxX3xXe3xX1xXbb6xX15xX7bxX3xXexX1xX556xX3xXexX1xX46xX4xX1xX7bxX3xXe3xX1xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX83dxX15xX16xX3xX1xX67bxX4xX3xXexX51cxXbxX7bxX3xX79x354bxX15xX3xX5xX21xX22xX9cxX15xX7bxX3xXbxX1xX4e7xX15xX3xX9exX4e7xX21xX7bxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX66cxX15xX16xX3xXexXdxX23xXbxX3xX4xX51cxX15xX3xX33xX4fxXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX33xXdxX9cxX4xX3xX42xX4fxXdxX3xX9exX41xX3xX1xX45xX4bxX15xX3xXexX1xX4bxX15xX1xX3xXexX19xXexX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3xX33xX50dxX3xX9exX4exX62exX4xX3xX16xXdxX6xX45xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36dxX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxXe7xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX15xX16xX9xXaxX168xXaxX12xX0xXexX18xX45xX64xX22xX12xX0xXexX79xX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12xX0xX7xXexX79xX45xX15xX16xX12xX98exX15xX16xX3xXcxX79xX37xX15xX3xX113xX114xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX0xX52xX7xXexX79xX45xX15xX16xX12xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX4bxX22xX3xX2xXe9xX11bxX171xX11bxX2xX1dcx9326xX2xX7bxX3xX20xX21xX6cxX3xX20xX21xX46xX15xX3xX1bxX16xX1xX9cxX3xa3e0xX15xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12xX98exX15xX16xX3xXexX83dxX15xX16xX3xX4xX66cxX3xX15xX1xXdxX34xX21xX3xX15xXbb6xX42xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX46xX4xX3xXexX390xXdxX3xX3fxX1xX45xX3xX18xX390xX4xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX3xX8fxXdxX9cxXexX3xX1bxX6xX42xX11bxX3xX1bxXbb6xX42xX3xXe6xXe7xXe7xX16cxX7bxX3xX14xX15xX16xX3xX9exX4exX62exX4xX3xX9exXdxX34xX21xX3xX9exX30xX15xX16xX3xX16xXdxX5b7xX3xX4xX1xX43cxX4xX3xX4acxX1xX66cxX3xX13xX1xX27xX3xXexX1exX4xX1xX3x3535xX6fxX1bx563exX3xXexX592xX15xX1xX3xX95xX8ddxXe3xX3x1cd6xX8ddxXe3xX11bxX3xXcxX1xX46xX15xX16xX3xX2xXe7xX11bxXe6xXe7xX2xXe7xX7bxX3xX14xX15xX16xX3xX9exX4exX62exX4xX3xX18xX37xX21xX3xX16xXdxX5b7xX3xX4xX1xX43cxX4xX3xX4acxX1xX66cxX3xX6fxX74xX3xXexX1xX4exX3xXcxX592xX15xX1xX3xX27xX22xX3xX95xX8ddxXe3xX3xX1070xX8ddxXe3xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12xX61xX6xXdxX3xX15xXbb6xX42xX3xX7xX6xX21xX7bxX3xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX5b7xX3xX4xX1xX43cxX4xX3xX6fxX74xX3xXexX1xX4exX3xXcxX592xX15xX1xX3xX27xX22xX3xX6fxX8ddxX4xX3xX29cxXdxX6xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3xXe3xXe4xX3xXe6xXe7xX2xXe7xX1f9xXe6xXe7xX2xX168xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12xXcxX1xX46xX15xX16xX3xX2xX11bxXe6xXe7xX2xX168xX7bxX3xXexX390xXdxX3xX61xX30xXdxX3xX15xX16xX1xX1exX3xX5xX37xX15xX3xXexX1xX43cxX3xX2xXe7xX3xX6fxX6xX15xX3xX13xX1xX4e7xXbxX3xX1xX4bxX15xX1xX3xXcxX79xX21xX15xX16xX3xX4exX91xX15xX16xX3xX95xX54exX15xX16xX3xXe3xX1xX66cxX6xX3xX975xX976xX3xX9exX9fxX3xX18xX37xX21xX3xX18xX3bxX3xX7xX21xX15xX16xX3xX14xX15xX16xX3xXcxX79xX37xX15xX3xX113xX114xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX33xX4bxX45xX3xX67xX22xX3xX18xX6xX15xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX79xX6xX3xXcxX79xX21xX15xX16xX3xX4exX91xX15xX16xX3xX95xX54exX15xX16xX3xXe3xX1xX66cxX6xX3xX975xX976xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12xX95xX23xX15xX3xXexX1xX46xX15xX16xX3xXe6xX11bxXe6xXe7xX2xX168xX7bxX3xX14xX15xX16xX3xX9exX4exX62exX4xX3xX18xX3bxX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3xX5xX4bxX42xX3xX4acxX1xX66cxX3xX13xX1xX27xX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3xX67xX22xX3xX18xX6xX15xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX79xX6xX3xXcxX79xX21xX15xX16xX3xX4exX91xX15xX16xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12xX16cxX3xXexX1xX46xX15xX16xX3xX7xX6xX21xX7bxX3xX14xX15xX16xX3xX9exX4exX62exX4xX3xX6fxX30xX3xX13xX1xX74xX15xX1xX3xXexX79xX1exX3xX9exXdxX34xX21xX3xX9exX30xX15xX16xX3xX5xX4bxX42xX3xX6fxX74xX3xXexX1xX4exX3xXcxX592xX15xX1xX3xX27xX22xX3xX1070xX390xX15xX16xX3xX113xX91xX15xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12xX1bxXbb6xX42xX3xXe6xXe7xX2xXfc7xX7bxX3xX14xX15xX16xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX9exX4exX62exX4xX3xX9exXdxX34xX21xX3xX9exX30xX15xX16xX3xX33xX34xX3xX6fxX6xX15xX3xX3fxXdxX15xX1xX3xXexX23xX3xXcxX79xX21xX15xX16xX3xX4exX91xX15xX16xX3xX33xX4bxX3xX16xXdxX5b7xX3xX4xX1xX43cxX4xX3xX33xX50dxX3xX4acxX1xX66cxX3xXexX79xX4exX943xX15xX16xX3xX6fxX6xX15xX3xX3fxXdxX15xX1xX3xXexX23xX3xXcxX79xX21xX15xX16xX3xX4exX91xX15xX16xX3xXe3xXdxX6cxX42xX3xX6fxX74xX3xXexX1xX4exX3xX95xX54exX15xX16xX3xX27xX22xX7bxX3xX13xX1xX27xX3xXexX1exX4xX1xX3xX61xX30xXdxX3xX9exX61axX15xX16xX3xXexX1xX4bxX15xX1xX3xX33xXdxX6cxX15xX3xXcxX51cxXbxX3xX9exX45xX4bxX15xX3xX1065xX37xX21xX3xXe3xX1xX74xX3xX20xX21xX19xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX8fxXdxX9cxXexX3xX1bxX6xX42xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12xXcxX1xX46xX15xX16xX3xX16cxX11bxXe6xXe7xXe6xXe7xX7bxX3xX14xX15xX16xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX9exX4exX62exX4xX3xX18xX3bxX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3xX16xXdxX5b7xX3xX4xX1xX43cxX4xX3xX33xX50dxX3xX4acxX1xX66cxX3xX13xX1xX27xX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3xX8fxXbb6xX15xX3xXbxX1xX6a5xX15xX16xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX45xX64xX22xXaxX12xXcxX390xXdxX3xX95xX390xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX975xX976xX976xX976xX3xX4xX27xX6xX3xX95xX54exX15xX16xX7bxX3xX14xX15xX16xX3xX9exX4exX62exX4xX3xX18xX37xX21xX3xX33xX4bxX45xX3xX6fxX6xX15xX3xX13xX1xX4e7xXbxX3xX1xX4bxX15xX1xX3xXcxX79xX21xX15xX16xX3xX4exX91xX15xX16xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX79xX12xX0xX52xXexX18xX45xX64xX22xX12xX0xX52xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xX64xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX79xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX79xX45xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX6cxX15xX3xX20xX21xX6xX15xX295xX0xX52xX7xXexX79xX45xX15xX16xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1f9xXexX1xX21xX42xX18xX1f9xX6xX15xX64xX1f9xX7xX6xXbxX45xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6fxX30xX3xX42xX46xX22xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX8fxXdxX9cxXexX3xX1bxX6xX42xX3xX7xX6xX21xX3xXe3xX1xXdxX3xXe3xXdxX9cxX15xX3xXexX45xX4bxX15xX3xXe6xXe7xX2xXe9xX1f9xXe6xXe7xXe6xX2xXaxX3xX1xX79xX10xX2bfxX9xXaxX52xX4xX1xXdxX15xX1xX1f9xX20xX21xX22xX10xX15xX52xX18xX45xX1f9xX42xX6xX22xX1f9xX20xX21xX45xX4xX1f9xX1xX45xXdxX1f9xX33xXdxX10xXexX1f9xX15xX6xX42xX1f9xX7xX6xX21xX1f9xXe3xX1xXdxX1f9xXe3xXdxX10xX15xX1f9xXexX45xX6xX15xX1f9xXe6xXe7xX2xXe9xX1f9xXe6xXe7xXe6xX2xX52xXe6xXe7xX1dcxXe9xXe9xX1dcxX11bxX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX16xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX52xX42xX10xX64xXdxX6xX52xX2xXe6xXe7xX52xX15xX10xX162xX7xX52xXe6xX2xX2xX170xX52xX2xXe7xX168xX64xX170xXe7xX1dcxXe7xX1dcxX170xXe9xXexX170xXe7xXe9xX170xX5xX16cxX1f9xXdxX15xX2bfxX45xX16xX79xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX1f9xX20xX21xX45xX4xX1f9xX1xX45xX11bxX17dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX16xX1xX1exX3xX20xX21xX22xX23xXexX3xX4xX27xX6xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX33xX34xX3xX18xX37xX21xX3xXcxX3bxX15xX16xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX33xX12xX0xX7xXexX79xX45xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6fxX30xX3xX42xX46xX22xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX8fxXdxX9cxXexX3xX1bxX6xX42xX3xX7xX6xX21xX3xXe3xX1xXdxX3xXe3xXdxX9cxX15xX3xXexX45xX4bxX15xX3xXe6xXe7xX2xXe9xX1f9xXe6xXe7xXe6xX2xXaxX3xX1xX79xX10xX2bfxX9xXaxX52xX4xX1xXdxX15xX1xX1f9xX20xX21xX22xX10xX15xX52xX18xX45xX1f9xX42xX6xX22xX1f9xX20xX21xX45xX4xX1f9xX1xX45xXdxX1f9xX33xXdxX10xXexX1f9xX15xX6xX42xX1f9xX7xX6xX21xX1f9xXe3xX1xXdxX1f9xXe3xXdxX10xX15xX1f9xXexX45xX6xX15xX1f9xXe6xXe7xX2xXe9xX1f9xXe6xXe7xXe6xX2xX52xXe6xXe7xX1dcxXe9xXe9xX1dcxX11bxX1xXexX42xXaxX12xX6fxX30xX3xX42xX46xX22xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX8fxXdxX9cxXexX3xX1bxX6xX42xX3xX7xX6xX21xX3xXe3xX1xXdxX3xXe3xXdxX9cxX15xX3xXexX45xX4bxX15xX3xXe6xXe7xX2xXe9xX1f9xXe6xXe7xXe6xX2xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX79xX45xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX6fxX30xX3xX42xX46xX22xX3xX5xX9fxX15xX1xX3xX9exX390xX45xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3xXe3xXe4xX3xXe6xXe7xX2xXe9xX1f9xXe6xXe7xXe6xX2xX3xX9exX4exX62exX4xX3xXe3xXdxX9cxX15xX3xXexX45xX4bxX15xX3xX943xX3xXe3xXe4xX3xX1xX67bxXbxX3xX2xX2xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xXe3xX1xX66cxX6xX3xX975xX976xX8fxX3xX7xX6xX21xX3xXe3xX1xXdxX3xX18xX37xX21xX3xX42xX4fxXdxX3xX13xX1xX27xX3xXexX1exX4xX1xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX7bxX3xX171xX3xX4acxX1xX66cxX3xX4xX1xX27xX3xXexX1exX4xX1xX7bxX3xX42xX30xXexX3xX7xX19xX3xX4xX1xX27xX3xX15xX1xXdxX9cxX42xX3xX27xX22xX3xX18xX6xX15xX7bxX3xXexX3bxX15xX16xX3xXexX1xX4exX3xXe3xX449xX7bxX3xXexX3bxX15xX16xX3xXe3xXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX15xX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX33xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX61xX14xX42xX3xX15xX6xX22xX7bxX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX18xX37xX21xX3xX4acxX1xX66cxX3xX13xX1xX27xX3xXexX1exX4xX1xX3xX15xX4exX4fxX4xX3xX33xX4bxX3xXcxX3bxX15xX16xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xXaxX3xX1xX79xX10xX2bfxX9xXaxX52xX4xX1xXdxX15xX1xX1f9xXexX79xXdxX52xX1xX45xX42xX1f9xX15xX6xX22xX1f9xX20xX21xX45xX4xX1f9xX1xX45xXdxX1f9xX18xX6xX21xX1f9xXbxX1xX45xX1f9xX4xX1xX21xX1f9xXexXdxX4xX1xX1f9xX15xX21xX45xX4xX1f9xX33xX6xX1f9xXexX45xX15xX16xX1f9xXe3xXdxX10xX42xX1f9xXexX45xX6xX15xX52xXe6xXe7xX1dcxX168xX170xXe9xX11bxX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX16xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX52xX42xX10xX64xXdxX6xX52xX2xXe6xXe7xX52xX15xX10xX162xX7xX52xXe6xX2xX2xX170xX52xX2xXe7xX16cxX64xXe6xXe7xX16cxXe6xX16cxXe7xXe9xXexX2xX2xX1dcxX16cxX5xXe6xX1f9xXexX45xX15xX16xX1f9xX18xXdxX1f9xXexX1xX21xX1f9xX18xX45xX1f9xXbxX1xXdxX10xX21xX11bxX17dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX16xX1xX1exX3xX20xX21xX22xX23xXexX3xX4xX27xX6xX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX33xX34xX3xX18xX37xX21xX3xXcxX3bxX15xX16xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX33xX12xX0xX7xXexX79xX45xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX61xX14xX42xX3xX15xX6xX22xX7bxX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX18xX37xX21xX3xX4acxX1xX66cxX3xX13xX1xX27xX3xXexX1exX4xX1xX3xX15xX4exX4fxX4xX3xX33xX4bxX3xXcxX3bxX15xX16xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xXaxX3xX1xX79xX10xX2bfxX9xXaxX52xX4xX1xXdxX15xX1xX1f9xXexX79xXdxX52xX1xX45xX42xX1f9xX15xX6xX22xX1f9xX20xX21xX45xX4xX1f9xX1xX45xXdxX1f9xX18xX6xX21xX1f9xXbxX1xX45xX1f9xX4xX1xX21xX1f9xXexXdxX4xX1xX1f9xX15xX21xX45xX4xX1f9xX33xX6xX1f9xXexX45xX15xX16xX1f9xXe3xXdxX10xX42xX1f9xXexX45xX6xX15xX52xXe6xXe7xX1dcxX168xX170xXe9xX11bxX1xXexX42xXaxX12xX61xX14xX42xX3xX15xX6xX22xX7bxX3xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX18xX37xX21xX3xX4acxX1xX66cxX3xX13xX1xX27xX3xXexX1exX4xX1xX3xX15xX4exX4fxX4xX3xX33xX4bxX3xXcxX3bxX15xX16xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX79xX45xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX2axX21xX19xX4xX3xX1xX30xXdxX3xXexXdxX23xXbxX3xXexX50dxX4xX3xX64xX4bxX15xX1xX3xX4xX54exX3xX15xX16xX4bxX22xX3xX5xX4bxX42xX3xX33xXdxX9cxX4xX3xX9exX41xX3xXe3xXdxX9cxX15xX3xXexX45xX4bxX15xX3xX1xX4bxX15xX16xX3xX5xX45xX390xXexX3xX4xX1xX43cxX4xX3xX64xX6xX15xX1xX3xX1bxX1xX4bxX3xX15xX4exX4fxX4xX3xXexX390xXdxX3xX3fxXe4xX3xX1xX67bxXbxX3xX2xX2xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX33xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX21xX5xX12xX0xX64xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX79xXaxX12xX0xX52xX64xXdxX33xX12xX0xX52xX64xXdxX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX45xX21xX79xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xX1070xX6xX45xX64xX45xX15xX16xX0xX52xXbxX12