Chính phủ khởi động Đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công vừa chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo vào chiều 14/4.
f611x12c95x16c15x16becx14e34x1806bx12523x11cbax18559xX7x14615x177c2x1527bx123b9xfd43x11eb6xX5x13447xXax1753fx15917xX1x1716cx185baxX1xX3xXbxX1xf6ebxX3x10715xX1x13978xXdxX3x18461x140bbxX16x15dd5xX3x10790x11e78xX3x13857xX16xX3xX4x18434xXdxX3xX4xX2axX4xX1xX3xXexXdxX28xX16xX3xX5x15a5ax12b36xX16xX25x175f2xX3x152adxX2ex12baexX3xX1xXdx16dbdx178d3xX3x1796bx1800dxX3xX1xX23xXdxX0x15d94xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13bb5xX10xX6x11924xXaxX12x11108xX1x175acxX3xXexX1xX1bxX3xXexX3cxfcccxX16xX25xX3x138bcxX3cxX3dxX16xX25xX3xX27x1030dxX16xX1xX3xX61x13519x15e16xX40xX3xXcx16e89xX3cxX1fxX16xX25xX3x1571dxX6xX16xX3xX4xX1x15521xX3xX22x14370xX44xX3xXcxX86xX81xX16xX25xX3xX3cxX3dxX16xX25xX3x15a5cxX28xX3xX4xX2exXdxX3xX4xX2axX4xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXexXdxX28xX16xX3xX5xX3cxX3dxX16xX25xX40xX3xX42xX2exX44xX3xX1xXdxX48xX49xX3xX4bxX4cxX3xX1xX23xXdxX3xXa3x11316xX3xX3cxX81xX3xX22xX4cxXdxX3xX16xX25xX3cx15789xXdxX3xX4xX69xX3xX4x168cfxX16xX25xX3xXa3x10d57xX6xX3xX4xX1xX1bxX3xXexX86xX7cxX3xXbxX1xXdx105c8xX16xX3xX1x14ca0xXbxX3xX22x15a8bxX81xX3xXexXdxXfdxX16xX3xX4xX1bxX6xX3xX8cxX6xX16xX3xX4xX1xX92xX3xX22xX95xX44xX3xXa3xXd7xX44xX3xX4xX1xXdxX28xX81xX3xX2x1393dxX52xX128x10cb3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX44xX64x172efxXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xXeaxX16xX25xX40xX3xX61xX23xXdxX3xX16xX25xX1x13108xX3xXcxX86xX81xX16xX25xX3xX3cxX3dxX16xX25xX3x151ffxX3x126a0xX1dxX1xX69xX6xX3x11795x12ff2x11ba5xX3xX25xXdxX6xX44xX3xX4xX1xX44xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX4xX1xX1bxX3xXexX86xX7cxX3xX4bx14257xX13exX3xX64x11f90xX16xX25xX3xX42xX6xX3xX22xX28xX3xX2axX16xX3xX4xX2exXdxX3xX4xX2axX4xX1xX40xX3xX25x12460xX49xfb87xX3xXexXdxX28xX16xX3xX5xX3cxX3dxX16xX25xX3xX22x15e03xXdxX3xXa3xX71xXdxX3xX4xX2axX16xX3xX42xX23xX40xX3xX4xXeaxX16xX25xX3xX4xX1x12b98xX4xX40xX3xXa3xXdxXfdxX16xX3xX4xX1xX1c9xX4xX40xX3xX5xX18bxX4xX3xX5xX3cx11f12xX16xX25xX3xXa3x11982xX3xXexX86xX6xX16xX25xX3xXa3xXd7xX3xX16xX25xX3cxXe3xXdxX3x17c70xX81xX2exX16xX3xX5x100dbxX40xX3xX16xX25xX3cxXe3xXdxX3xX5xX6xX44xX3xX22xX23xX16xX25xX3xXexX86xX44xX16xX25xX3xX4xX2axX4xX3xX64xX44xX6xX16xX1xX3xX16xX25xX1xXdxX82xXbx11f4axX3xX42xX2exX44xX3xX1xXdxX48xX49xX3xX4bxX4cxX3xX1xX23xXdxX3xXa3xXd7xX3xX3cxX81xX3xX22xX4cxXdxX3xX16xX25xX3cxXe3xXdxX3xX4xX69xX3xX4xXeaxX16xX25xX12bxX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX42xX5xX10xX3xX7xXexX13exX5xX10xX9xXaxX49xX6xX86xX25xXdxX16xX1a5xX3x14931xXbxX4bxX3xX6xX81xXexX44xX222xXaxX12xX0xXexX42xX44xX64xX13exX12xX0xXexX86xX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX49xX25xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX81xX3xX1dxX1xX44xXdxX3xX64xX44xX16xX25xX3xX64xX10xX3xX6xX16xX3xX4xX6xXdxX3xX4xX6xX4xX1xX3xXexXdxX10xX16xX3xX5xX81xX44xX16xX25xX3xX42xX6xX44xX3xX1xXdxX10xX49xX3xX4bxX6xX3xX1xX44xXdxXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a5xX52xX52xXdxX12bxX42xX6xX44xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12bxXa3xX16xX52xX16xX10x1412bxX7xX52xX2xX15fxX2xff9cxX52xX15fxX15fxX64x16302x1640ex10aadxXex13348xX266xX2ecxX2f1xX5xX2f2xX12bx16913xXbxX25xXaxX3xX7xXexX13exX5xX10xX9xXaxX2e6xXdxX64xXexX1xX1a5xX2ecxX2f2xX2f2xXbxX4bxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX86xX12xX0xXexX86xX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX44xX16xXaxX12xX67xX1xX69xX3xXexX1xX1bxX3xXexX3cxX71xX16xX25xX3xX75xX3cxX3dxX16xX25xX3xX27xX7cxX16xX1xX3xX61xX81xX82xX12bxX3x14c7dxX16xX1xX1a5xX3xX75x11fcfxX67xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX86xX12xX0xX52xXexX42xX44xX64xX13exX12xX0xX52xXexX6xX42xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX44xX64xX13exXaxX12xX67xX1xX69xX3xXexX1xX1bxX3xXexX3cxX71xX16xX25xX3xX22xX2axX16xX1xX3xX25xXdxX2axX3xXa3xXdxX82xX4xX3xX4xX2exXdxX3xX4xX2axX4xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXexXdxX28xX16xX3xX5xX3cxX3dxX16xX25xX3xX1dxX1xXeaxX16xX25xX3xX22xX3dxX16xX3xXexX1xX81xX105xX16xX3xX5xXd7xX3xX22xXdxX28xX81xX3xX4xX1xX92xX16xX1xX3xXexXdxX28xX16xX3xX5xX3cxX3dxX16xX25xX3xXexX1b3xXdxX3xXexX1xXdxX48xX81xX3xX49xXd7xX3xX4x171f4xX16xX3xX5xXdxXfdxX16xX3xX1f4xX81xX6xX16xX3xX22x10bc4xX16xX3xX1xX82xX3xXexX1xX1b3xX16xX25xX3xX4xX1xX1c9xX4xX3xX64xX6xX16xX1xX40xX3xXexX1xX6xX16xX25xX40xX3xX42xX2exX16xX25xX3xX5xX3cxX3dxX16xX25xX222xX3xXa3xXd7xX3xXa3x10420xX16xX3xX22xX28xX3xX1f4xX81xX6xX16xX3xXexX86xX101xX16xX25xX3xX16xX1xX440xXexX3xX5xXd7xX3xX4xX3dxX3xX4xX440xX81xX3xX16xX25xX81xX1a3xX16xX3xXexXdxX28xX16xX3xXexXefxX3xX16xX25xX187xX16xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX22xX48xX3xXexX1xX18bxX4xX3xX1xXdxX82xX16xX12bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX44xX64xX13exXaxX12x13aa2xX23xXdxX3xX64xX81xX16xX25xX3xXexX86xXfdxX16xX3xX4xX1e3xX16xX25xX3xX5xXdxXfdxX16xX3xX1f4xX81xX6xX16xX3xXexX71xXdxX3xXa3xXdxX82xX4xX3xX22x11eb3xXdxX3xX49xX71xXdxX3xX4xX3dxX3xX4xX1xX412xX3xX1xX44xX95xXexX3xX22xX23xX16xX25xX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX2axX4xX3xX22xX3dxX16xX3xXa3xX152xX3xX7xX18bxX3xX16xX25xX1xXdxX82xXbxX40xX3xX1dxX1xX81xX3xXa3xX18bxX4xX3xX22xX6xX16xX25xX3xX4xX69xX3xX266xX40xX2xX3xXexX86xXdxX82xX81xX3xXa3xXdxXfdxX16xX3xX4xX1xX1c9xX4xX3xX22xX6xX16xX25xX3xX5xXd7xX49xX3xXa3xXdxX82xX4xX12bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX44xX64xX13exXaxX12xX67xX1xX69xX3xXexX1xX1bxX3xXexX3cxX71xX16xX25xX3xX4xX1xX44xX3xX86x167a7xX16xX25xX3xX22xXe3xXdxX3xX7xX1b3xX16xX25xX3xX16xX25xX3cxXe3xXdxX3xX4xX69xX3xX4xXeaxX16xX25xX3xX22xX4cxX3xX22xX3cxX1dexX4xX3xX4xX2exXdxX3xXexX1xXdxX82xX16xX3xX16xX1xXdxX28xX81xX3xXexX86xX44xX16xX25xX3xX16xX1x10c64xX16xX25xX3xX16x15358xX49xX3xX1f4xX81xX6xX40xX3xX16xX1xX3cxX16xX25xX3xXa3xf64cxX16xX3xX4xX404xX16xX3xX16xX1xXdxX28xX81xX3xX16xX25xX3cxXe3xXdxX3xX4xX69xX3xX49xX1c9xX4xX3xX7xX1b3xX16xX25xX3xX64xX3cxX71xXdxX3xXexX86xX81xX16xX25xX3xX42xX7cxX16xX1xX3xX1fxX3xX16xX3dxXdxX3xX4xX3cxX3xXexX86x15df6xX40xX3xX4xX2axX3xX42xXdxX82xXexX3xX4xX69xX3xX16xX1xX588xX16xX25xX3xX16xX25xX3cxXe3xXdxX3xX5xX187xX49xX3xXa3xXd7xX44xX3xXexX7cxX16xX1xX3xXexX86xX95xX16xX25xX3xX16xX25xX1x149e7xX44xX3xX1dxX1xX4c1xX12bxX3xXcxX86xX44xX16xX25xX3xX1dxX1xXdxX3xX22xX69xX40xX3xX4xX2axX4xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXa3xX28xX3xX42xX2exX44xX3xX1xXdxX48xX49xX3xX4bxX4cxX3xX1xX23xXdxX3xX4xX1e3xX16xX25xX3xX4xX105xX16xX3xXexX15xX16xX1xX3xXexX44xX2axX16xX40xX3xXexX1xX6xX13exX3xX22xX4c1xXdxX3xX49xX95xX16xX1xX3xX49x13bb6xX3xX22xX48xX3xXexX58dxX16xX25xX3xX4xX3cxXe3xX16xX25xX3xXexX15xX16xX1xX3xX4c1xX16xX3xX22xX152xX16xX1xX3xXa3xXd7xX3xX1xXdxX82xX81xX3xX1f4xX81xX2exX3xX4xX1xXdxX3xXexX86xX2exX3xX4xX1bxX6xX3x14044xX81x149b9xX3xX8cxX2exX44xX3xX1xXdxX48xX49xX3xX4bxX4cxX3xX1xX23xXdx178efxX3xX49xX23xXexX3xX5xX3cxX71xXdxX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1f4xX81xX6xX16xX3xXexX86xX101xX16xX25xX3xX4xX1bxX6xX3xX49axX1xXd7xX3xX16xX3cxX71xX4xX12bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX44xX64xX13exXaxX12x16e34xX44xX3xX22xX187xX13exX3xX5xXd7xX3xX4xX2axX4xX3xXa3xX440xX16xX3xX22xX28xX3xX1dxX1xX69xX3xXa3xXd7xX3xXbxX1xX1c9xX4xX3xXexX95xXbxX40xX3xX67xX1xX69xX3xXexX1xX1bxX3xXexX3cxX71xX16xX25xX3xX22xX28xX3xX16xX25xX1xX152xX3xX8cxX6xX16xX3xX4xX1xX92xX3xX22xX95xX44xX40xX3xX4xX2axX4xX3xX42xX23xX3xX5xXdxXfdxX16xX3xX1f4xX81xX6xX16xX3xXexX15xX4xX1xX3xX4xX18bxX4xX3xX1xX44xXd7xX16xX3xXexX1xXdxX82xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX16xX40xX3xXexX4c1xX3xX4xX1xX1c9xX4xX3xXexX101xX6xX3xX22xXd7xX49xX40xX3xX1xX23xXdxX3xXexX1xX2exX44xX3xX5xX440xX13exX3xX1faxX3xX1dxXdxX412xX16xX3xX4xX1xX81xX13exXfdxX16xX3xX25xXdxX6xX12bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX44xX64xX13exXaxX12xXaxX13xX105xX16xX3xXexf818xXbxX3xXexX86xX81xX16xX25xX3xXbxX1xX187xX16xX3xXexX15xX4xX1xX3xX16xX1xX588xX16xX25xX3xX42xX440xXexX3xX4xX7a9xXbxX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXexXdxX28xX16xX3xX5xX3cxX3dxX16xX25xX3xX1xXdxX82xX16xX3xX16xX6xX13exX3xX7xX6xX81xX3xX25xX105xX16xX3xX2xX2ecxX3xX16xX58dxX49xX3xX2axXbxX3xX64x14810xX16xX25xX12bxX3xXcxX86xX2exX3xX5xXe3xXdxX3xX4xX187xX81xX3xX1x139aexXdxX3xXexXdxX28xX16xX3xX5xX3cxX3dxX16xX25xX3xX22xX4cxX3xXexX95xX44xX3xX22xX23xX16xX25xX3xX5xX18bxX4xX3xX4xX1xX44xX3xX16xX25xX3cxXe3xXdxX3xX5xX6xX44xX3xX22xX23xX16xX25xX3xX4xX1xX3cxX6x1152bxX3xX27xX2exX49xX3xX42xX2exX44xX3xXexX1b3xXdxX3xXexX1xXdxX48xX81xX3xX4xX1xX3cxX6xX847xX3xX696xX81xX6xX16xX3xX1xX82xX3xXexXdxX28xX16xX3xX5xX3cxX3dxX16xX25xX3xXexX86xXfdxX16xX3xXexX1xX152xX3xXexX86xX3cxXe3xX16xX25xX3xX5xX6xX44xX3xX22xX23xX16xX25xX3xX16xX1xX3cxX3xXexX1xX412xX3xX16xXd7xX44xX40xX3xX1xX82xX3xXexX1xX1b3xX16xX25xX3xXexX1xX6xX16xX25xX3xX42xX2exX16xX25xX40xX3xX42xX7a9xX4xX3xX5xX3cxX3dxX16xX25xX3xX22xX1b3xXdxX3xXa3xX71xXdxX3xX4xX2axX16xX3xX42xX23xX40xX3xX4xXeaxX16xX25xX3xX4xX1xX1c9xX4xX40xX3xXa3xXdxXfdxX16xX3xX4xX1xX1c9xX4xX40xX3xXa3xX71xXdxX3xX5xX18bxX4xX3xX5xX3cxX1dexX16xX25xX3xXa3xX1e3xX3xXexX86xX6xX16xX25xX3xX1xXdxX82xX16xX3xX86xX6xX3xX7xX6xX44xX847xXaxX40xX3xX67xX1xX69xX3xXexX1xX1bxX3xXexX3cxX71xX16xX25xX3xX25xX1dexXdxX3xX1faxX12bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX44xX64xX13exXaxX12x14e7axX16xX25xX3xX4xX1e3xX16xX25xX3xX16xX1xX440xX16xX3xX49xX95xX16xX1xX40xX3xX22xXe3xXdxX3xX7xX1b3xX16xX25xX3xX16xX25xX3cxXe3xXdxX3xX4xX69xX3xX4xXeaxX16xX25xX3xXa3xX59cxX16xX3xXexX1xX440xXbxX3xX1xX3dxX16xX3xX49xX1c9xX4xX3xX4bxX4cxX3xX1xX23xXdxX40xX3xXa3xX7cxX3xXa3xX7a9xX13exX3xX42xX6xX16xX3xX7xX44xX95xX16xX3xXexX1xX2exX44xX3xX22xX28xX3xX2axX16xX3xX4xX105xX16xX3xXbxX1xX187xX16xX3xXexX15xX4xX1xX3xX16xX25xX81xX13exXfdxX16xX3xX16xX1xX187xX16xX3xX1dxX1xX2axX4xX1xX3xX1f4xX81xX6xX16xX40xX3xX4xX1xX1bxX3xX1f4xX81xX6xX16xX222xX3xX4bxX2axX4xX3xX22xX152xX16xX1xX3xX86x1801bxX3xX4xX2axX4xX3xX16xX25xXd7xX16xX1xX3xX16xX25xX1xX28xX3xX22x15a24xX4xX3xXexX1x184cfxX222xX3xX16xX25xX1xXdxXfdxX16xX3xX4xX1c9xX81xX3xX4xX1xX81xX13exX48xX16xX3xX16xX1xX588xX16xX25xX3xX1dxX1xX44xX2exX16xX3xXexX1xX81xX3xX16xX1xX7a9xXbxX3xX4c1xX16xX3xX22xX152xX16xX1xX3xXexX1xXd7xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX25xX12bxX12bxX12bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX44xX64xX13exXaxX12x11793xX6xX81xX3xX1dxX1xXdxX3xX8cxX6xX16xX3xX4xX1xX92xX3xX22xX95xX44xX3xX1xX44xXd7xX16xX3xXexX1xXdxX82xX16xX3xX2f5xX3xX22xX28xX3xX4xX3cxX3dxX16xX25xX3xXa3xX28xX3xX4xX2axX4xX3xX16xX23xXdxX3xX64xX81xX16xX25xX3xXexX86xXfdxX16xX40xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX7xX661xX3xX42xX2axX44xX3xX4xX2axX44xX3xX8cxX23xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXexX86xX152xX3xX22xX48xX3xXexX86xX7cxX16xX1xX3xX61xX23xXdxX3xX16xX25xX1xX152xX3xXcxX86xX81xX16xX25xX3xX3cxX3dxX16xX25xX3xX15fxX3xX161xX1dxX1xX69xX6xX3xX167xX168xX168xX169xX3xXa3xXd7xX44xX3xX16xX58dxX49xX3xX266xX2f2xX2xX2f3xX12bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa33xX44xX81xX86xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX75xX49ax137edxX0xX52xXbxX12