Hà Tĩnh: Phạt 64 triệu đồng với cơ sở làm bún xả nước thải chưa xử lý ra môi trường
(Baohatinh.vn) - Cơ sở sản xuất bún của ông Trương Công Phúc ở thôn Đông Tiến, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh bị xử phạt gần 70 triệu đồng do vi phạm trong việc xả nước thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường.
29e8x8a16x2ba5x9378xbee1x77a7xc9aaxbb13xb8d9xX7x79c8xc99cxd932xe332xc441x72ccxX5x7c34xXaxX3xX7xXex96a2xX5xX10xX9xXaxXexX10xd98bxXex534dxX6xX5xXdx404dx4395xe99bxX3xa552x5a68xX7xXexXdxc5a2xX15xab6dxXax9041xdb9fxe1baxX3xXcx5ca2xX23xX1xX24xX3xe388xX1x61c2xXexX3xca43xdb07xX3xXex6bbdxXdx5054xX27xX3x54e9xacccxX23xX22xX3x6cb2x46d2xXdxX3xX4x86bfxX3xX7x4594xX3xX5xX31xa66axX3x8f85xeb5bxX23xX3xX1cx7b17xX3xX23xd675xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX4xX1xX62xX6xX3xX1cxd64bxX3xX5xac09xX3xX42xX6xX3xX58x3893xXdxX3xXexX42xX62x9fe6xX23xX22xX0x6081xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xdf32xXaxX2fx9ca1xX51xX3xX7xX54xX3xX7xX5fxX23xX3xX1cxX27x9f0cxXexX3xX5axX5bxX23xX3xX4x58faxX6xX3xX7axX23xX22xX3xXcxX42xX62xX51xX23xX22xX3xX99xX7axX23xX22xX3xX39xX1xX5bxX4xX3xX54xX3xXexX1xX7axX23xX3xe275xX7axX23xX22xX3xXcxXdx2b2dxX23xb7daxX3xX1cx5d48xX3xXcxX1xX3bxX4xX1xX3xXcxX42xX27xX23xX22xXd5xX3xXcxX39xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX5ax9b9exX3xX1cxX71xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX22x605axX23xX3xee7dxdbd8xX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX96x87e8xX3xX4cxXdxX3xXbxX1xX3bxX58xX3xXexX42xX110xX23xX22xX3xX4cxXdxX44xX4xX3xX1cxX5fxX3xX23xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX4xX1xX62xX6xX3xe9b7xX27xX6xX3xX1cxX71xX3xX5xX74xX3xX42xX6xX3xX23xX22xX110xX31xXdxX3xX58xX7axXdxX3xXexX42xX62xX80xX23xX22x6b6cxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb94fxX110xX96xX15xXaxX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xX4xX10xX1exX110xX5axX26xX10xX4xXexX3xX96xX22xX58xX10xX96xXdxX6xX3xX4cxXdxX96xX10xX110xX3xX58xXbxX3fxX3xXdxX99xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax8cbfxXdxX96xXexX1xX24xX3xX2xX102xX102xa9afxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xc887xa122xX102xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX84xX6xXbxXbxX7xX84xX110xXbxX10xX23xX84xX58xX10xX96xXdxX6xX84xXexX1xX27xX58xX5axed05xXbxX9xX23xX10xX1a3xX7xX84xX1b9xX2xX1b9xX1b8xX84xX2x5a6cxX1b9xX96xX1e9xX1b9xX2xX2xX1e9xX1b8xX2xXexX2xX1b8x71c0xX3fxX5xX1f6xX1exX110xX1exX23xX1xXdxX10xX58xX1exX58xX110xXdxX1exXexX42xX27xX110xX23xX22xX1exX2xX154xX26xXbxX22xXaxX3xX96xX6xXexX6xX1exXexX15xXbxX10xX9xXaxX4cxXdxX96xX10xX110xX84xX58xXbxX3fxXaxX3xX96xX6xXexX6xX1exX10xX23xX4xX110xX96xX10xX9xXax85a5xX238xX1e9x4fcaxca3fxX58xXbxbec2x8250xX10xX164x9572xd73bxedbfxX1b8xX30xe917xX5xc0a6xX23fxX245xX10x2f57xXexX96xX248xX1e9xX245xdb71xb575xX22xX7xX99xX26xX1b8xdf4exX102x6194xX110xX101xX240xX24axX23fxXcxX30xX255x7cc4xX255xX110xX243xX10xX99xce44xXdxX23xX23fx4d3axX245xX245xX25bxX26xX23fxX110x69a2xX3fxXcxX4x496exX248xX58xX1cxX1a3xX27xXcxX4cxX1b8xX25bxX84xX244xX1a3xX255xX245xXexX102xX102xX24exX25dx2d04xX101xX238xX3fxX244xX26xX26xX101xX26cx843bxX23fxX1b8xX238xX238xX26xX58xX3fxX240xX25bxXbxX23cxX266xX248xX240xX238xX240xX25dxX270xX15xX3exX26cxXdxX248xX7xX15xX254xX298xX1adxX1b9xX164xX4xXdxX28fxX266xX6xX23fxX3fx3894xX5axX1cxX1b9xXbxX26cxXcxX30xX27bxX1b9xX110xX25dxX266xX2bexX58xX1b9xX25dxX1a3xX1adxX1b8xb82dxX1adxX1b8xX2d2xXaxX3xX96xX6xXexX6xX1exXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX96xX6xXexX6xX1exX6xX42xX22xX7xX9xXaxX1b8xX102xX24xX102xX24xX2xX3exX1f6xX24xX102xX24xX2xX24xX2xX24xX2xX102xX102xX1adxX24xX102xX24xX2xX1b9xX255xX102xX24xX101xX1b9xX102xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX42xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX110xX23xX22xX2fxX25dxXdxX96xX10xX110xX24xX3xX254xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX4xX1xX62xX6xX3xX137xX27xX6xX3xX1cxX71xX3xX5xX74xX3xXexe829xX3xX4xX51xX3xX7xX54xX3xX7xX5fxX23xX3xX1cxX27xXa5xXexX3xX5axX5bxX23xX3xX4xXadxX6xX3xX7axX23xX22xX3xXcxX42xX62xX51xX23xX22xX3xX99xX7axX23xX22xX3xX39xX1xX5bxX4xX0xX84xX7xXexX42xX110xX23xX22xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxc8fcxX23xX22xX3xXcxX1xdd88xX23xX3xX25dxXdxXd3xXexX3xX25dx362dxX23xX3xX1exX3xXcxX42xX62xX54xX23xX22xX3xXbxX1xdc16xX23xX22xX3xXcxX254x55b1xX244xXcxX3xXcxX39xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX1xX110xX3xX5axXdxXd3xXexX24xX3xX266xX164xX254xX2d2xX3xXexad75xX23xX1xX3xX4cxX36dxX6xX3xX5axX6xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX137xX27xX15xXd3xXexX3xX47xXf3xX23xX1xX3xX1cxX71xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX4cxXdxX3xXbxX1xX3bxX58xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX4xX1x62a5xX23xX1xX3xX5xX34xX23xX1xX3xX4cx8b0fxX4xX3xX5axX5fxX110xX3xX4cxX44xX3xX58xX7axXdxX3xXexX42xX62xX80xX23xX22xX3xX47x7979xXdxX3xX4cxX4dxXdxX3xX7axX23xX22xX3xXcxX42xX62xX51xX23xX22xX3xX99xX7axX23xX22xX3xX39xX1xX5bxX4xX3xd564xX243xX254xX3xX2xX1f6xX255xX1b9x4c88xX3x7819xX3xX4xX1xXadxX3xX4xX51xX3xX7xX54xX3xX7xX5fxX23xX3xX1cxX27xXa5xXexX3xX5axX5bxX23xX3xXexX3bxXdxX3xXexX1xX7axX23xX3xXccxX7axX23xX22xX3xXcxXdxXd3xX23xXd5xX3xX1cxXd8xX3xXcxX1xX3bxX4xX1xX3xXcxX42xX27xX23xX22xXd5xX3xXcxX39xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxXcxX42xX62xX4dxX4xX3xX47xa554xXd5xX3xX4cxX31xX110xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX1b9xX255xX84xX3fxXd5xX3xX39xX1xX3d5xX23xX22xX3xXcxX254xX3dbxX244xXcxX3xXcxX39xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX1xXadxX3xXexX42x7fefxXd5xX3xXbxX1xX44dxXdxX3xX1x9923xXbxX3xX4cxX4dxXdxX3xX266xX164xX254xX2d2xX3xX1cxXd8xX3xXcxX1xX3bxX4xX1xX3xXcxX42xX27xX23xX22xX3xX4cxX31xX3xX4xbfdbxX4xX3xX47xX51xX23xX3xX4cxXf3xX3xX5xXdxea7fxX23xX3xX137xX27xX6xX23xX3xX24axXdxaca3xX58xX3xXexX42xX6xX3xX47xd078xXexX3xX1cxX27xXa5xXexX3xX4cxXdxX44xX4xX3xX1cxX5fxX3xXexX1xX5fxXdxX3xXexX3bxXdxX3xX4xX51xX3xX7xX54xX3xX7xX5fxX23xX3xX1cxX27xXa5xXexX3xX5axX5bxX23xX3xX4xXadxX6xX3xX1xX54cxX3xX22xXdxX6xX3xX47xX506xX23xX1xX3xX7axX23xX22xX3xXcxX42xX62xX51xX23xX22xX3xX99xX7axX23xX22xX3xX39xX1xX5bxX4xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX99xX10xX23xXexX10xX42xX3xX96xXexX1xX27xX58xX5axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a3xXdxX96xXexX1xX24xX3xX3exX2xX1e9xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX3fxX2xX102xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX84xX84xXdxX154xX5axX6xX110xX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xX4cxX23xX84xX23xX10xX1a3xX7xX84xX1b9xX2xX1b9xX1b8xX84xX2xX1e9xX1b9xX96xX1e9xX1b9xX2xX2xX101xX1b8xX255xXexX101xX3fxX1b9xX2xX5xX1f6xX1exX2xX1b9xX1b9xX96xX1b8xX2xX1b9xX1e9xX3exX1b8xX1b9xXexX1e9xX1f6xX1b8xX102xX1f6xX5xX102xX154xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX24xX3xX39xX1xX3bxXexX3xX3exX3fxX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4cxX4dxXdxX3xX4xX51xX3xX7xX54xX3xX5xX31xX58xX3xX5axX5bxX23xX3xX1cxX5fxX3xX23xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX4xX1xX62xX6xX3xX1cxX71xX3xX5xX74xX3xX42xX6xX3xX58xX7axXdxX3xXexX42xX62xX80xX23xX22xXaxX3xX1a3xXdxX96xXexX1xX9xXaxX3exX2xX1e9xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX3fxX2xX102xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX110xX23xXaxX2fxX99xX51xX3xX7xX54xX3xX7xX5fxX23xX3xX1cxX27xXa5xXexX3xX5axX5bxX23xX3xX4xXadxX6xX3xX7axX23xX22xX3xXcxX42xX62xX51xX23xX22xX3xX99xX7axX23xX22xX3xX39xX1xX5bxX4xX3xX54xX3xXexX1xX7axX23xX3xXccxX7axX23xX22xX3xXcxXdxXd3xX23xXd5xX3xX1cxXd8xX3xXcxX1xX3bxX4xX1xX3xXcxX42xX27xX23xX22xXd5xX3xXcxX39xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxXcxX1xX80xXdxX3xX47xXdxX544xX58xX3xX24axXdxX544xX58xX3xXexX42xX6xXd5xX3xX47xX110xX31xX23xX3xX5xXdxX53axX23xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xc88fxX23xX3xX4xX51xX3xX7xX54xX3xX7xX5fxX23xX3xX1cxX27xXa5xXexX3xX5axX5bxX23xX3xX4xXadxX6xX3xX7axX23xX22xX3xX39xX1xX5bxX4xX3xX1xX110xX3bxXexX3xX47xX54cxX23xX22xX3xX23xX1xX62xX23xX22xX3xX24axX1xX7axX23xX22xX3xX4xX4d7xX3xX24axXd3xX3xX1xX110xX3bxX4xX1xX3xX5axX5fxX110xX3xX4cxX44xX3xX58xX7axXdxX3xXexX42xX62xX80xX23xX22xX3xX47xX62xX50fxX4xX3xX4xX51xX3xX137xX27xX6xX23xX3xXexX1x599dxX58xX3xX137xX27xX15x6bd5xX23xX3xX1cxX52exX4xX3xX23xX1xX764xX23xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxX39xX1xX3bexX23xX3xXexX42dxX4xX1xX3xX58x47c2xX27xX3xX23xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX4xX1xX110xX3xXexX1xXa5xX15xXd5xX3xX4xX51xX3xX7xX54xX3xX7xX5fxX23xX3xX1cxX27xXa5xXexX3xX5axX5bxX23xX3xX47xXd8xX3xX1cxX5fxX3xX23xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX4cxX62xX50fxXexX3xX137xX27xX15xX3xX4xX1xX27xX7caxX23xX3xX24axd8fbxX3xXexX1xX27xX764xXexX3xXexX36dxX3xX1e9xX3xX47xXd3xX23xX3xX2xX102xX3xX5xXfexX23xXd5xX3xXexX42xX110xX23xX22xX3xXexX42xX62xX80xX23xX22xX3xX1xX50fxXbxX3xXexX1xX5fxXdxX3xX5xX62xX50fxX23xX22xX3xX23xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX96xX62xX4dxXdxX3xX1e9xX58xX0xX7xX27xXbxX2fxX1b8xX0xX84xX7xX27xXbxX2fxX84xX23xX22xX31xX15xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxX266xX164xX254xX2d2xX3xXcxX39xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX7xX6xX27xX3xX47xX4d7xX3xX47xXd8xX3xX4xX1xX27xX15xX544xX23xX3xX1xX48xX3xX7xX51xX3xX47xX7d0xX3xX23xX22xX1xXf3xX3xX1cxX71xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX4cxXdxX3xXbxX1xX3bxX58xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX4xX1xX42dxX23xX1xX3xX4cxX7d0xX3xX5axX5fxX110xX3xX4cxX44xX3xX58xX7axXdxX3xXexX42xX62xX80xX23xX22xX3xX7xX44dxX3xXexXdxX7d0xX23xX3xXexX36dxX3xX3exX3fxX3xX1exX3xX101xX102xX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4cxX7d0xX3xXexXa5xXexX3xX4xX5fxX3xX4xX52exX4xX3xX5x6583xXdxX3xX4cxXdxX3xXbxX1xX3bxX58xX3xX4xXadxX6xX3xX4xX51xX3xX7xX54xX3xX7xX5fxX23xX3xX1cxX27xXa5xXexX3xX5axX5bxX23xX3xX469xX96xX110xX3xX7axX23xX22xX3xXcxX42xX62xX51xX23xX22xX3xX99xX7axX23xX22xX3xX39xX1xX5bxX4xX3xX5xX31xX58xX3xX4xX1xXadxX471xX3xX5xX53axX23xX3xX266xX164xX254xX2d2xX3xXexX3faxX23xX1xX3xX1cxX10xX58xX3xX1cxc3ddxXexX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX99xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a3xXdxX96xXexX1xX24xX3xX3exX2xX1e9xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX3fxX2xX102xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX84xX84xXdxX154xX5axX6xX110xX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xX4cxX23xX84xX23xX10xX1a3xX7xX84xX1b9xX2xX1b9xX1b8xX84xX2xX1e9xX1b9xX96xX1e9xX1b9xX2xX2xX255xX102xX2xXexX1b9xX3exX1e9xX3exX255xX5xX102xX154xX26xXbxX22xX1dbxX42xX9xX1e9xX102xX1b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX24xX3xX39xX1xX3bxXexX3xX3exX3fxX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4cxX4dxXdxX3xX4xX51xX3xX7xX54xX3xX5xX31xX58xX3xX5axX5bxX23xX3xX1cxX5fxX3xX23xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX4xX1xX62xX6xX3xX1cxX71xX3xX5xX74xX3xX42xX6xX3xX58xX7axXdxX3xXexX42xX62xX80xX23xX22xXaxX3xX1a3xXdxX96xXexX1xX9xXaxX3exX2xX1e9xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX3fxX2xX102xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX110xX23xXaxX2fxX254xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX47xX10xX23xX3xX23xX22xX3d5xX58xX3xXexX36dxX3xX4xX51xX3xX7xX54xX3xX7xX5fxX23xX3xX1cxX27xXa5xXexX3xX5axX5bxX23xX3xXexX1xX10xX110xX3xX47xX62xX80xX23xX22xX3xX44dxX23xX22xX3xX4xX1xX5fxX15xX3xX42xX6xX3xX24axX53axX23xX1xX3xX54xX3xX1cxXd8xX3xXcxX1xX3bxX4xX1xX3xXcxX42xX27xX23xX22xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxX99xX3c7xX23xX3xX4xa47fxX3xX4cxX31xX110xX3xX24axXd3xXexX3xX137xX27xX5fxX3xX24axXdxX544xX58xX3xXexX42xX6xX3xX4cxX31xX3xX1xX48xX3xX7xX51xX3xX7xX437xX3xX4cxXdxX44xX4xXd5xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX1f6xX84xX3exXd5xX3xX266xX164xX254xX2d2xX3xXexX3faxX23xX1xX3xX47xXd8xX3xX5axX6xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX137xX27xX15xXd3xXexX3xX47xXf3xX23xX1xX3xX1cxX71xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX4cxXdxX3xXbxX1xX3bxX58xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX4xX1xX42dxX23xX1xX3xX5xX34xX23xX1xX3xX4cxX437xX4xX3xX5axX5fxX110xX3xX4cxX44xX3xX58xX7axXdxX3xXexX42xX62xX80xX23xX22xX3xX47xX44dxXdxX3xX4cxX4dxXdxX3xX7axX23xX22xX3xXcxX42xX62xX51xX23xX22xX3xX99xX7axX23xX22xX3xX39xX1xX5bxX4xX3xX4cxX4dxXdxX3xXex5045xX23xX22xX3xX7xX44dxX3xXexXdxX7d0xX23xX3xX3exX3fxX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xXexX1xX10xX110xX3xX254xX22xX1xXf3xX3xX47xXf3xX23xX1xX3xX7xX44dxX3xX2xX1e9xX1e9xX84xX1b9xX102xX2xX3exX84xX254xXccxX1exX99xX39xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX2xX255xX84xX2xX2xX84xX1b9xX102xX2xX3exX3xX4xXadxX6xX3xX99xX1xX42dxX23xX1xX3xXbxX1xXadxX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxXcxX42xX110xX23xX22xX3xX47xX4d7xXd5xX3xX1b9xX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4cxX7d0xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX4cxXdxX3xX4cxXdxX3xXbxX1xX3bxX58xX3xX24axX1xX7axX23xX22xX3xX4xX4d7xX3xX24axXd3xX3xX1xX110xX3bxX4xX1xX3xX5axX5fxX110xX3xX4cxX44xX3xX58xX7axXdxX3xXexX42xX62xX80xX23xX22xX3xX47xX62xX50fxX4xX3xX4xX51xX3xX137xX27xX6xX23xX3xXexX1xX7caxX58xX3xX137xX27xX15xX7d0xX23xX3xX1cxX52exX4xX3xX23xX1xX764xX23xX3xX469xX137xX27xX15xX3xX47xXf3xX23xX1xX3xXexX3bxXdxX3xX47xXdxX544xX58xX3xX96xXd5xX3xX24axX1xX110xX5fxX23xX3xX2xXd5xX3xXccxXdxX7d0xX27xX3xX2xX2xX471xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxX1b9xX102xX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX47xX44dxXdxX3xX4cxX4dxXdxX3xX1xX31xX23xX1xX3xX4cxXdxX3xX1cxX5fxX3xX23xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX4cxX62xX50fxXexX3xX137xX27xX15xX3xX4xX1xX27xX7caxX23xX3xX24axX846xX3xXexX1xX27xX764xXexX3xX4cxX7d0xX3xX23xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xXexX36dxX3xX1e9xX3xX1exX3xX2xX102xX3xX5xXfexX23xX3xX47xX44dxXdxX3xX4cxX4dxXdxX3xXexX1xX7axX23xX22xX3xX7xX44dxX3xX164xX238xX2d2xX1e9xX3xX4cxX62xX50fxXexX3xX137xX27xX15xX3xX4xX1xX27xX7caxX23xX3xX24axX846xX3xXexX1xX27xX764xXexXd5xX3xXexX42xX110xX23xX22xX3xXexX42xX62xX80xX23xX22xX3xX1xX50fxXbxX3xXexX1xX5fxXdxX3xX5xX62xX50fxX23xX22xX3xX23xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX96xX62xX4dxXdxX3xX1e9xX58xX0xX7xX27xXbxX2fxX1b8xX0xX84xX7xX27xXbxX2fxX84xX23xX22xX31xX15xX3xX469xX47xXdxX544xX58xX3xX6xXd5xX3xX24axX1xX110xX5fxX23xX3xX1e9xXd5xX3xXccxXdxX7d0xX27xX3xX2xX1b8xX471xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxX3fxX1b9xX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX3c7xX23xX22xX3xXexX1xX53axX58xX3xX47xX44dxXdxX3xX4cxX4dxXdxX3xX4xX52exX4xX3xX58xX7fcxX27xX3xX23xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX4cxX62xX50fxXexX3xX137xX27xX52exX3xX137xX27xX15xX3xX4xX1xX27xX7caxX23xX3xX469xX47xXdxX544xX58xX3xX6xXd5xX3xX24axX1xX110xX5fxX23xX3xX1e9xXd5xX3xXccxXdxX7d0xX27xX3xX2xX1b8xX471xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxX164xX53axX23xX3xX4xX3bxX23xX1xX3xX47xX4d7xXd5xX3xX4xX51xX3xX7xX54xX3xX7xX5fxX23xX3xX1cxX27xXa5xXexX3xX5axX5bxX23xX3xX23xX31xX15xX3xX4xX3d5xX23xX3xX5axXf3xX3xX5axX27xX54cxX4xX3xXbxX1xX5fxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexX42xX5fxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX42dxX3xXexX42xX62xX23xX22xX3xX4xXfexX27xX3xX22xXdxX52exX58xX3xX47xXf3xX23xX1xX3xX2xX3xX58xX7fcxX27xX3xX23xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX4cxX62xX50fxXexX3xX137xX27xX15xX3xX4xX1xX27xX7caxX23xX3xX137xX27xX15xX3xX47xXf3xX23xX1xX3xXexX1xX10xX110xX3xX47xX51xX23xX3xX22xXdxX52exX3xX1xXdxX44xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX5xX31xX3xX1b8xX154xX1e9xX1f6xX255xX154xX102xX102xX102xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4cxX31xX3xXbxX1xX5fxXdxX3xX1cxX71xX3xX5xX74xX3xXexX110xX31xX23xX3xX5axX54cxX3xX23xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xXbxX1xX52exXexX3xX7xXdxX23xX1xX3xX47xX3bxXexX3xX137xX27xX15xX3xX4xX1xX27xX7caxX23xX3xX24axX846xX3xXexX1xX27xX764xXexX3xXexX1xX10xX110xX3xX137xX27xX15xX3xX47xXf3xX23xX1xX3xXexX42xX62xX4dxX4xX3xX24axX1xXdxX3xXexX1xX5fxXdxX3xX42xX6xX3xX58xX7axXdxX3xXexX42xX62xX80xX23xX22xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxX254xX1xX62xX3xX4cxX764xX15xXd5xX3xXexXbd0xX23xX22xX3xX7xX44dxX3xXexXdxX7d0xX23xX3xX7axX23xX22xX3xXcxX42xX62xX51xX23xX22xX3xX99xX7axX23xX22xX3xX39xX1xX5bxX4xX3xX473xX3xX4xX1xXadxX3xX4xX51xX3xX7xX54xX3xX7xX5fxX23xX3xX1cxX27xXa5xXexX3xX5axX5bxX23xX3xXexX3bxXdxX3xXexX1xX7axX23xX3xXccxX7axX23xX22xX3xXcxXdxXd3xX23xXd5xX3xX1cxXd8xX3xXcxX1xX3bxX4xX1xX3xXcxX42xX27xX23xX22xXd5xX3xXcxX39xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXbxX1xX5fxXdxX3xX23xX54cxXbxX3xX5xX31xX3xX1xX51xX23xX3xX3exX101xX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX99xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a3xXdxX96xXexX1xX24xX3xX3exX2xX1e9xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX3fxX2xX102xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX84xX84xXdxX154xX5axX6xX110xX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xX4cxX23xX84xX23xX10xX1a3xX7xX84xX1b9xX2xX1b9xX1b8xX84xX2xX1e9xX1b9xX96xX1e9xX1b9xX2xX2xX255xX2xX101xXexX255xX3fxX101xX2xX1e9xX5xX102xX154xX26xXbxX22xX1dbxX42xX9xX1b8xX1b9xX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX24xX3xX39xX1xX3bxXexX3xX3exX3fxX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4cxX4dxXdxX3xX4xX51xX3xX7xX54xX3xX5xX31xX58xX3xX5axX5bxX23xX3xX1cxX5fxX3xX23xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX4xX1xX62xX6xX3xX1cxX71xX3xX5xX74xX3xX42xX6xX3xX58xX7axXdxX3xXexX42xX62xX80xX23xX22xXaxX3xX1a3xXdxX96xXexX1xX9xXaxX3exX2xX1e9xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX3fxX2xX102xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX110xX23xXaxX2fxXcxX27xX15xXd3xX23xX3xX24axX53axX23xX1xX3xXexX1xX110xX52exXexX3xXexX1xX5fxXdxX3xX4xX4d7xX3xX58xX31xX27xX3xX47xX10xX23xXd5xX3xX5axX44dxX4xX3xX58x9874xXdxX3xX24axX1xX4d7xX3xX4xX1xXf3xX27xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX110xX3xXexX506xX58xX3xX1xXdxX544xX27xXd5xX3xXexX506xX23xX1xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX4xX51xX3xX7xX54xX3xX7xX5fxX23xX3xX1cxX27xXa5xXexX3xX5axX5bxX23xX3xX4xXadxX6xX3xX1xX54cxX3xX7axX23xX22xX3xXcxX42xX62xX51xX23xX22xX3xX99xX7axX23xX22xX3xX39xX1xX5bxX4xX3xX1cxX5fxX3xX23xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX4xX1xX62xX6xX3xX137xX27xX6xX3xX1cxX71xX3xX5xX74xX3xX42xX6xX3xX58xX7axXdxX3xXexX42xX62xX80xX23xX22xX3xX47xXd8xX3xX96xXdx30fexX23xX3xX42xX6xX3xXexX42xX110xX23xX22xX3xX58xX54cxXexX3xXexX1xX80xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX96xX31xXdxXd5xX3xX5fxX23xX1xX3xX1xX62xX54xX23xX22xX3xXexX4dxXdxX3xX47xX80xXdxX3xX7xX44dxX23xX22xX3xX4xXadxX6xX3xX23xX1xXdxX7d0xX27xX3xX1xX54cxX3xX96xX3bexX23xX3xX54xX3xXexX1xX7axX23xX3xXccxX7axX23xX22xX3xXcxXdxXd3xX23xXd5xX3xX1cxXd8xX3xXcxX1xX3bxX4xX1xX3xXcxX42xX27xX23xX22xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxXcxX42xX62xX4dxX4xX3xXbxX1xX5fxX23xX3xX52exX23xX1xX3xX4xXadxX6xX3xX23xX22xX62xX80xXdxX3xX96xX3bexX23xX3xX47xXf3xX6xX3xXbxX1xX62xX51xX23xX22xXd5xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xX4xX1xXb24xX4xX3xX23xX3c7xX23xX22xX3xX47xXd8xX3xX4cxX31xX110xX3xX4xX27xX54cxX4xX3xX24axXdxX544xX58xX3xXexX42xX6xX3xX4cxX31xX3xX15xX53axX27xX3xX4xXfexX27xX3xX4xX51xX3xX7xX54xX3xX23xX31xX15xX3xXbxX1xX5fxXdxX3xX4xX4d7xX3xX5axXdxX44xX23xX3xXbxX1xX52exXbxX3xX24axX1x2d1cxX4xX3xXbxX1xec5fxX4xX3xX23xX1xX62xX23xX22xX3xXexX506xX23xX1xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX4cxX7fcxX23xX3xXexX52exXdxX3xX96xXdxX11f7xX23xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxXccx3d1fxX4xX3xX5axXdxX44xXexXd5xX3xX4cxX31xX110xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX1b9xX3exX84xX3fxX84xX1b9xX102xX1b9xX2xXd5xX3xX266xX164xX254xX2d2xX3xX1cxXd8xX3xXcxX1xX3bxX4xX1xX3xXcxX42xX27xX23xX22xX3xX47xXd8xX3xX4xX4d7xX3xX4cxX3c7xX23xX3xX5axX5fxX23xX3xXexX1xX7axX23xX22xX3xX5axX52exX110xX3xX4cxX7d0xX3xX4cxXdxX44xX4xX3xXexX3bxX58xX3xX23xX22xX36dxX23xX22xX3xX7xX5fxX23xX3xX1cxX27xXa5xXexX3xX47xX544xX3xX24axX1xX12ebxX4xX3xXbxX1xX12f0xX4xX3xX1cxX71xX3xX5xX74xX3xX96xXb24xXexX3xX47xXdxX544xX58xX3xX1xX44xX3xXexX1xX44dxX23xX22xX3xXexX1xX110xX52exXexX3xXexX1xX5fxXdxX3xX4xX1xX110xX3xX47xXd3xX23xX3xX24axX1xXdxX3xX1xX110xX31xX23xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX1cxX71xX3xX5xX74xXd5xX3xX47xX5fxX58xX3xX5axX5fxX110xX3xX6xX23xX3xXexX110xX31xX23xXd5xX3xX4cxX44xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX58xX7axXdxX3xXexX42xX62xX80xX23xX22xX2dxX3xX4xX4d7xX3xX7xX437xX3xX22xXdxX52exX58xX3xX7xX52exXexXd5xX3xX4xX1xX110xX3xXbxX1xX996xXbxX3xX4xXadxX6xX3xX4xX51xX3xX137xX27xX6xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX53axX23xX3xX58xX7axX23xX3xX4xX4d7xX3xXexX1xX7caxX58xX3xX137xX27xX15xX7d0xX23xX3xX58xX4dxXdxX3xX47xX62xX50fxX4xX3xX1xX110xX3bxXexX3xX47xX54cxX23xX22xX3xXexX42xX54xX3xX5xX3bxXdxX154xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX53axX23xXd5xX3xX7xX52exX23xX22xX3xX1b9xX255xX84xX3fxXd5xX3xX1cxXd8xX3xXexXdxXd3xXbxX3xXexX12f0xX4xX3xX23xX1xX764xX23xX3xX47xX62xX50fxX4xX3xXbxX1xX5fxX23xX3xX52exX23xX1xX3xX4xXadxX6xX3xX23xX22xX62xX80xXdxX3xX96xX3bexX23xX3xX4cxX7d0xX3xX4cxXdxX44xX4xX3xX7axX23xX22xX3xX39xX1xX5bxX4xX3x422axXbxX1xX4dxXexX3xX5xX80x7ccexX3xX15xX53axX27xX3xX4xXfexX27xX3xXexX3bxX58xX3xX23xX22xX62xX23xX22xX3xX47xX544xX3xXexXdxXd3xXbxX3xXexX12f0xX4xX3xX7xX5fxX23xX3xX1cxX27xXa5xXexX3xX5axX5bxX23xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX110xX96xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX42xX110xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX53axX23xX3xX137xX27xX6xX23xX24xX0xX84xX7xXexX42xX110xX23xX22xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xX96xXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX96xX42xX10xX5xX6xXexX10xX96xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX58xX5axX1exX6xX23xX96xX1exX7xX6xXbxX110xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX254xX22xX62xX80xXdxX3xX96xX3bexX23xX3xXexX1xXdxXd3xX27xX3xX74xX3xXexX1xXb24xX4xXd5xX3xX3bexX27xX3xXexX1xX27xX15xX7d0xX23xX3xX99xX71xX6xX3xX243xX4d7xXexX3xX23xX22xX31xX15xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX7axX3xX23xX1xXdxX11f7xX58xXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxX84xX5axX6xX23xX1exX96xX110xX4xX1exX4cxXdxX10xXexX84xX23xX22xX27xX110xXdxX1exX96xX6xX23xX1exXexX1xXdxX10xX27xX1exX15xX1exXexX1xX27xX4xX1exX6xX27xX1exXexX1xX27xX15xX10xX23xX1exX4xX27xX6xX1exX7xX110xXexX1exX23xX22xX6xX15xX1exX4xX6xX23xX22xX1exX110xX1exX23xX1xXdxX10xX58xX84xX1b9xX2xX2xX3exX3exX255xX154xX1xXexX58xXaxX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX84xX58xX10xX96xXdxX6xX84xX2xX1b9xX102xX84xX23xX10xX1a3xX7xX84xX1b9xX2xX2xX1f6xX84xX1f6xX3fxX96xX1b8xX2xX102xX2xX102xX3fxX1b8xXexX1e9xX101xX1b8xX1f6xX1b9xX5xX102xX154xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX24xX3xX39xX1xX3bxXexX3xX3exX3fxX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4cxX4dxXdxX3xX4xX51xX3xX7xX54xX3xX5xX31xX58xX3xX5axX5bxX23xX3xX1cxX5fxX3xX23xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX4xX1xX62xX6xX3xX1cxX71xX3xX5xX74xX3xX42xX6xX3xX58xX7axXdxX3xXexX42xX62xX80xX23xX22xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xX6xX2fxX0xX96xXdxX4cxX2fxX0xX7xXexX42xX110xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX254xX22xX62xX80xXdxX3xX96xX3bexX23xX3xXexX1xXdxXd3xX27xX3xX74xX3xXexX1xXb24xX4xXd5xX3xX3bexX27xX3xXexX1xX27xX15xX7d0xX23xX3xX99xX71xX6xX3xX243xX4d7xXexX3xX23xX22xX31xX15xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX7axX3xX23xX1xXdxX11f7xX58xXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxX84xX5axX6xX23xX1exX96xX110xX4xX1exX4cxXdxX10xXexX84xX23xX22xX27xX110xXdxX1exX96xX6xX23xX1exXexX1xXdxX10xX27xX1exX15xX1exXexX1xX27xX4xX1exX6xX27xX1exXexX1xX27xX15xX10xX23xX1exX4xX27xX6xX1exX7xX110xXexX1exX23xX22xX6xX15xX1exX4xX6xX23xX22xX1exX110xX1exX23xX1xXdxX10xX58xX84xX1b9xX2xX2xX3exX3exX255xX154xX1xXexX58xXaxX2fxX254xX22xX62xX80xXdxX3xX96xX3bexX23xX3xXexX1xXdxXd3xX27xX3xX74xX3xXexX1xXb24xX4xXd5xX3xX3bexX27xX3xXexX1xX27xX15xX7d0xX23xX3xX99xX71xX6xX3xX243xX4d7xXexX3xX23xX22xX31xX15xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX7axX3xX23xX1xXdxX11f7xX58xX0xX84xX6xX2fxX0xX84xX7xXexX42xX110xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX96xXaxX2fxX248xX1xX27xX3xX4cxX437xX4xX3xX3bexX27xX3xXexX1xX27xX15xX7d0xX23xX3xX99xX71xX6xX3xX243xX4d7xXexX3xX54xX3xX1cxXd8xX3xXcxX1xX3bxX4xX1xX3xX248xXdxX58xX3xX469xX23bxX54cxX4xX3xX30xX31xXd5xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX471xX3xX47xX6xX23xX22xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX5axXf3xX3xX7axX3xX23xX1xXdxX11f7xX58xX3xX96xX110xX3xX7xX437xX3xXexX1xXdxXd3xX27xX3xX74xX3xXexX1xXb24xX4xX3xX4xXadxX6xX3xX58xX54cxXexX3xX5axX54cxX3xXbxX1xX764xX23xX3xX23xX22xX62xX80xXdxX3xX96xX3bexX23xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xX96xXdxX4cxX2fxX0xX84xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX254xX1xc56axX23xX22xX3xX96xX3d5xX23xX22xX3xX24axX53axX23xX1xX3xX47xX6xX23xX22xX3xX5axXf3xX3xX14acxX5axXb24xX4xX3xXexX71xX14b4xX3xX54xX3xXexX1xXf3xX3xXexX42xXa5xX23xX3xX23bxX54cxX4xX3xX30xX31xXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxX84xX5axX6xX23xX1exX96xX110xX4xX1exX4cxXdxX10xXexX84xX23xX1xX27xX23xX22xX1exX96xX110xX23xX22xX1exX24axX10xX23xX1xX1exX96xX6xX23xX22xX1exX5axXdxX1exX5axX27xX4xX1exXexX27xX1exX110xX1exXexX1xXdxX1exXexX42xX6xX23xX1exX5xX110xX4xX1exX1xX6xX84xX1b9xX102xX255xX3fxX1b8xX3exX154xX1xXexX58xXaxX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX84xX58xX10xX96xXdxX6xX84xX2xX1b9xX102xX84xX23xX10xX1a3xX7xX84xX1b9xX2xX2xX2xX84xX1f6xX3fxX96xX1b8xX102xX1e9xX1b8xX3fxX1e9xX3fxXexX1b8xX1e9xX255xX1b9xX1b8xX5xX102xX154xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX24xX3xX39xX1xX3bxXexX3xX3exX3fxX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4cxX4dxXdxX3xX4xX51xX3xX7xX54xX3xX5xX31xX58xX3xX5axX5bxX23xX3xX1cxX5fxX3xX23xX62xX4dxX4xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX4xX1xX62xX6xX3xX1cxX71xX3xX5xX74xX3xX42xX6xX3xX58xX7axXdxX3xXexX42xX62xX80xX23xX22xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xX6xX2fxX0xX96xXdxX4cxX2fxX0xX7xXexX42xX110xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX254xX1xX1835xX23xX22xX3xX96xX3d5xX23xX22xX3xX24axX53axX23xX1xX3xX47xX6xX23xX22xX3xX5axXf3xX3xX14acxX5axXb24xX4xX3xXexX71xX14b4xX3xX54xX3xXexX1xXf3xX3xXexX42xXa5xX23xX3xX23bxX54cxX4xX3xX30xX31xXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxX84xX5axX6xX23xX1exX96xX110xX4xX1exX4cxXdxX10xXexX84xX23xX1xX27xX23xX22xX1exX96xX110xX23xX22xX1exX24axX10xX23xX1xX1exX96xX6xX23xX22xX1exX5axXdxX1exX5axX27xX4xX1exXexX27xX1exX110xX1exXexX1xXdxX1exXexX42xX6xX23xX1exX5xX110xX4xX1exX1xX6xX84xX1b9xX102xX255xX3fxX1b8xX3exX154xX1xXexX58xXaxX2fxX254xX1xX1835xX23xX22xX3xX96xX3d5xX23xX22xX3xX24axX53axX23xX1xX3xX47xX6xX23xX22xX3xX5axXf3xX3xX14acxX5axXb24xX4xX3xXexX71xX14b4xX3xX54xX3xXexX1xXf3xX3xXexX42xXa5xX23xX3xX23bxX54cxX4xX3xX30xX31xX0xX84xX6xX2fxX0xX84xX7xXexX42xX110xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX96xXaxX2fxX254xX1xXdxX7d0xX27xX3xX23xX3c7xX58xX3xX23xX6xX15xXd5xX3xX1e9xX3xX96xX3d5xX23xX22xX3xX24axX53axX23xX1xX3xX137xX27xX6xX23xX3xXexX42x3c5exX23xX22xX3xX23xX1xXa5xXexX3xX54xX3xXexX1xXf3xX3xXexX42xXa5xX23xX3xX23bxX54cxX4xX3xX30xX31xXd5xX3xX469xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX471xX3xX24axX1xX7axX23xX22xX3xX47xX62xX50fxX4xX3xX24axX1xX51xXdxX3xXexX1xX7axX23xX22xXd5xX3xX96xX3d5xX23xX22xX3xX4xX1xX5fxX15xX3xX5axXf3xX3xX5axX48xXdxX3xX5xXa5xXbxX3xX4cxX31xX3xX47xX6xX23xX22xX3xX7axX3xX23xX1xXdxX11f7xX58xX3xX23xX1327xX23xX22xXd5xX3xX23xX22xX62xX80xXdxX3xX96xX3bexX23xX3xX5xX3bexX23xX3xX4xX764xX23xX3xXbxX1xX5fxXdxX3xX14acxX24axX53axX27xX3xX4xXb24xX27xX14b4xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xX96xXdxX4cxX2fxX0xX84xX5xXdxX2fxX0xX84xX27xX5xX2fxX0xX96xXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX42xXaxX2fxX0xX84xX96xXdxX4cxX2fxX0xX84xX96xXdxX4cxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexX27xXexX1xX110xX42xXaxX2fxX25dxX3c7xX23xX3xXccxXb24xX4xX0xX84xXbxX2f
Văn Đức