Bất an khi dùng xe điện đưa đón học sinh ở Cẩm Xuyên
(Baohatinh.vn) - Tình trạng dùng xe điện du lịch đưa đón học sinh ở Trường THCS Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã diễn ra trong thời gian khá lâu nhưng không bị xử lý, dẫn tới tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
c257xec12xd7efxe4ccxc739xe86cx10763x10fc3x11107xX7x10a19x14518xff09x10e58xee82x1077axX5xcd7cxXaxf1ffx12d9ax105cbxXexX3xX6x13afaxX3xcccfxX1xXdxX3x14bf0x1046exX18x140b7xX3x12171xX10xX3x12242xXdx10a4cxX18xX3xX26xee08xX6xX3xX26xe107xX18xX3xX1xc52exX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3x10cf0xX3xc8f4xc9e9x10306xX3xd0e8x102cbxd4b5xdb92xX18xX0xed60xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1030bxX10xX6xX1exXaxX12xXcxedb4xX18xX1xX3xXexe29dxf860xX18xX21xX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX1exX43xX3xX5x11415xX4xX1xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3cxX3xXcxX63xX2cx1204bxX18xX21xX3xXcxX57xX3ex12072xX3xX3exX3fxX40xX3x107d0xX1xX2cxcbbaxX18xX21xX3x117dexX3exX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX45xX18x13b33xX3xX57xc57bxX3xXcx101d2xX18xX1x13bbdxX3xX26x13b14xX3xX1exXdx137acxX18xX3xX63xX6xX3xXexX63x13725xX18xX21xX3xXexX1xX93xXdxX3xX21xXdxX6xX18xX3xX1axX1x13e07xX3xX5x10ec0xX43xX3xX18xX1xX2cxX18xX21xX3xX1axX1xddffxX18xX21xX3xeb47xX79xX3xX23x1278axX3xX5x14dfdxXb1xX3xX1ex144c5xX18xX3xXex128b5xXdxX3xXexXdxf5b5xX40xX3xX3fxX18xX3xX18xX21xX43xX44xX3xX4x1395bxX3xX23x12776xX44xX3xX63xX6xX3xXexX6xXdxX3xX18xX64xX18xX3xX21xXdxX6xXc9xX3xXexX1xXe7xX18xX21xc7d5xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xX0xXdxX40xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xX4xX10x11c2fxXc9xXebx10afexX10xX4xXexX3xX1exX21xX40xX10xX1exXdxX6xX3xfb87xXdxX1exX10xXc9xX3xX40xXbxc6a9xX3xXdxX3exX10xX18xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxf9e9xXdxX1exXexX1xfd53xX3xX2xd0ffxX17dx132e3x114d8xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX17axX3xfaefx13c66xX17dxXbxX23xX180xXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX48xX6xXbxXbxX7xX48xXc9xXbxX10xX18xX48xX40xX10xX1exXdxX6xX48xXexX1xX43xX40xXebx10bf4xXbxX9xX18xX10xX175xX7xX48xX18bxX18bxX2xd75bxX48xX2xef5exX18bxX1exX17dxX17dxX17dxX17dxX2xX1bbx14570xXexX1bbxX1c4xe256xX1c4xX5xX2xX17dxX14bxX6xX18xX1xX14bxX5xX4xXdxXbxX14bxX18axX126xX14exXbxX21xXaxX3xX1exX6xXexX6xX14bxXexX44xXbxX10xX9xXaxX15bxXdxX1exX10xXc9xX48xX40xXbxX163xXaxX3xX1exX6xXexX6xX14bxX10xX18xX4xXc9xX1exX10xX9xXax124f1xX7xXdxXa0xXcx129f1xX1exX1b8xcaaexX163x11696xX5xX1xX18bxX40xX20bxX6xf781x11986xX209x13e68xX1bbxX17dxfb99xX218xX1bbxX40xX7xXa0xX14exX63xe746xe669xX218xX1c8xX163xX1xX10xX5xe8e4xX40xX13xX15bxXc9xX7xX14ex13f03xX163xXexX57xX220xX215xX20bxXebxX18xX17dx1045cxX1axf83fxd8b8xX228xX22fxX22fxXa0x135b4xX48xX1bbxX1b8xX23cxc828xXebxX201xX18bxX1exX228xX23cxX221xX40xX23xX57xX18xXdxX1bbx11957xXc9xX220xX23cxX48xX215xX13xX228xX209x10cd1xX215xX221xX254xX175xX63xX23bxX1b8xX163xX209xX40xX5xX220xX206xXexX213xX9axXebxX228xX15bxX1c8xXc9xX1c8xX25dxX212xX201xX209xX21xX1axX17fxX18bxX13xX10xX42xX23cxX1axX63xX18xX175xXexX20bxX4xX1ax110ebxX220xX10xX2xX4xX3exX1b8xX4xX6xX23cxX163xX239xX18bxX57xX1axX17dx13f0dxX17fxX18axX215xX17fxX18axX215xXaxX3xX1exX6xXexX6xX14bxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1exX6xXexX6xX14bxX6xX63xX21xX7xX9xXaxX1c4xX22fxX126xX1b8xX1c4xX1c4xX1c4xX1c4xX22fxX17axX17dxX17axX2xX1c4xX1b8xX17axX17dxX17axX2xX17axX2xX17axX2xX17dxX17dxX17fxX17axX17dxX17axX2xX18bxX1c8xX17dxX17axX22fxX18bxX17dxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX14bxX6xX5xXdxX21xX18xX17axX3xX4xX10xX18xXexX10xX63xX180xXaxX12xX0xX7xXexX63xXc9xX18xX21xX12xX241xXdxX1exX10xXc9xX17axX3xX42xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX63xX2cxX93xX18xX21xX3xXcxX57xX3exX9axX3xX3exX3fxX40xX3xXa0xX1xX2cxXa3xX18xX21xX3xX0xX48xX7xXexX63xXc9xX18xX21xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xX3exX1xXdxXffxX43xX3xX2xX163xX48xX1bbxX48xX18bxX17dxX18bxX18bxXb1xX3xX7xX6xX43xX3xX1axX1xXdxX3xX1axcd5fxXexX3xXexX1xec2axX4xX3xXebxX43xdad2xXdxX3xX1axXdxcb4bxX40xX3xXexX63xX6xX3xX4xX43xdf28xXdxX3xX1axf9b3xX3xX18bxX3xX18x143e9xX40xX3xX1xX34xX4xX3xX18bxX17dxX18bxX2xX3xcb53xX3xX18bxX17dxX18bxX18bxXb1xX3xX40x13a49xXexX3xX18xX1xX30xX40xX3xX1axX1xXc9xX10exX18xX21xX3xX2xX1bbxX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xXfaxXbxX3xX1c4xX3xXcxX63xX2cxX93xX18xX21xX3xXcxX57xX3exX9axX3xX3exX3fxX40xX3xXa0xX1xX2cxXa3xX18xX21xX3xXa7xX23xXbdxX3xX3exX3fxX40xX3xXa0xX1xX2cxXa3xX18xX21xXb1xX3xX1xX43xX44xX28xX18xX3xX3exX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX45xX18xXbaxX3xX26xXdxX3xXebxX3c1xX3xX63xX6xX3xX18xX21xXbdxX3xXebxX6xX3xX21xXdxX6xXc9xX3xX21xXdx1385dxX6xX3xXexX43xX44xX38bxX18xX3xX26xX2cxX93xX18xX21xX3xXexX1xXe7xX18xX3xX15bxXfaxXdxX3xX228xX43xX3a3xX4xX3xX5xX3c1xX3xX2xX1bbxX13xXb1xX3xX18xX10bxXdxX3xX26xX6xX18xX21xX3xX4xX30xX3xX18bxX3xX4xX1xXdxX38bxX4xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX1exX43xX3xX5xX79xX4xX1xX3xX4xX1xX93xX3xX7x10aa4xX18xX3xXex14dd0xX3xXexX63xX2cxXfaxX4xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xX23bxX1xX43xX3xX15bxe3f7xX4xX3xX40xXb4xX3xX18bxX3xXbxX1xX2cxX10bxX18xX21xX3xXexXdxX28xX18xX3xX18xXb4xX44xX3xX26x14176xX43xX3xX4xXd9xX4xX1xX3xX4xX395xX18xX21xX3xXexX63xX2cxX93xX18xX21xX3xX4xX1x12c53xX3xX4xX1xX483xX18xX21xX3xX1bbxX17dxX40xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xX0xXdxX40xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3exX10xX18xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX1exXexX1xX17axX3xX1c8xX18bxX17dxXbxX23xX180xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX17axX3xX1bbxX163xX22fxXbxX23xX180xXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX126xXebxX6xXc9xX1xX6xXexXdxX18xX1xX126xX15bxX18xX48xX18xX10xX175xX7xX48xX18bxX18bxX2xX1b8xX48xX2xX1bbxX18bxX1exX17dxX17dxX22fxX1bbxX2xX17dxX1b8xXexX1c8xX22fxX163xX163xX163xX5xX17dxX126xX14exXbxX21xX1adxX63xX9xX163xX163xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX6xX18xX3xX1axX1xXdxX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX45xX18xXaxX3xX175xXdxX1exXexX1xX9xXaxX1c8xX18bxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX1bbxX163xX22fxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxXc9xX18xXaxX12xX18bxX3xX4xX1xXdxX38bxX4xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX4xX1xX93xX3xX3cxX3xX21xcd8axX18xX3xX4xX395xX18xX21xX3xXcxX63xX2cxX93xX18xX21xX3xXcxX57xX3exX9axX3xX3exX3fxX40xX3xXa0xX1xX2cxXa3xX18xX21xX3xX26xX39axX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xXcxX63xXc9xX18xX21xX3xX18bxX3xX4xX1xXdxX38bxX4xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xXb1xX3xX4xX1xXdxX38bxX4xX3xX40xXb4xX43xX3xXexX63x13a31xX18xX21xX3xX1axX1xXe7xX18xX21xX3xX4xX30xX3xXebxXdxX39axX18xX3xX7xX3a3xXb1xX3xX26xX2cxXa3xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX4xX3a3xX3xXexX1xX45xX40xX3xX40xX3c1xXexX3xX7xX3a3xX3xX4xX34xX4xX3xXexXe7xX18xX3xX15bxXb4xX3xXexX14xX40xX3xX4xX1xX65exX18xX3xX40xXb4xX43xX3xX23xX6xX18xX1xX3xX23xX43xX18xX21xX3xX228xX43xX6xX18xX1xX3xX26xX39axX3x14e81xXebxX10exXc9xX3xX15bxX28xcbe8xX3xX18xX21xX2cxX93xXdxX3xX18xX21xe9b1xXdxX3xXexX63xX45xX18xX3xX23xX10xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xX3exX1xXdxX38bxX4xX3xX4xc7a3xX18xX3xX5xX64xXdxX3xX4xX30xX3xX40xXb4xX43xX3xX23xX6xX18xX1xXb1xX3xX40xX6xX18xX21xX3xXebxXdxX39axX18xX3xX7xX3a3xX3xX215xX206xX3xXcxX3exX3xX3b8xX3xX17dxX17dxX18bxX1c4xXb1xX3xX21xXdxX431xX3xXexX1xXdxX38bxXexX3xX1axX38bxX3xX18xX21xX43xX44xX45xX18xX3xXebxX10exX18xX3xX18xX1xX2cxX3xXebxX6xX18xX3xX26xX5f3xX43xX126xX3xX3exX10exX3xX18bxX3xXbxX1xX2cxX10bxX18xX21xX3xXexXdxX28xX18xX3xX26xXffxX43xX3xX1axX1xXe7xX18xX21xX3xX4xX30xX3xXbxX1xX1fxX3xX1xXdxX28xX43xX3xX1xX6xX44xX3xXexX10xX40xX3xX1axXdxX39axX40xX3xX26xX79xX18xX1xX3xX1ax104b7xX3xXexX1xX43xX4bexXexX126xX3xXa0xX21xX2cxX93xXdxX3xX26xXdxXffxX43xX3xX1axX1xXdxX39axX18xX3xX18bxX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX4xX1fxX18xX21xX3xX5xXb4xX3xXbxX1x10491xX3xX18xX431xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xX0xXdxX40xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3exX10xX18xXexX10xX63xX3xX1exXexX1xX43xX40xXebxXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX1exXexX1xX17axX3xX1c8xX18bxX17dxXbxX23xX180xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX17axX3xX1bbxX163xX22fxXbxX23xX180xXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX126xXebxX6xXc9xX1xX6xXexXdxX18xX1xX126xX15bxX18xX48xX18xX10xX175xX7xX48xX18bxX18bxX2xX1b8xX48xX2xX1bbxX18bxX1exX17dxX17dxX22fxX1bbxX2xX2xX22fxXexX1c8xX163xX17dxX1bbxX1bbxX5xX17dxX126xX14exXbxX21xX1adxX63xX9xX22fxX1bbxX1c8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX6xX18xX3xX1axX1xXdxX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX45xX18xXaxX3xX175xXdxX1exXexX1xX9xXaxX1c8xX18bxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX1bbxX163xX22fxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxXc9xX18xXaxX12xX42xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX26xX2cxXa3xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX4xX3a3xX3xXexX1xX45xX40xX3xX40xX3c1xXexX3xX7xX3a3xX3xX4xX34xX4xX3xX7xX65exXexXb1xX3xXexX14xX40xX3xX4xX1xX65exX18xX3xX18xX1xX2cxX18xX21xX3xX15bxXf6xX18xX3xX63xX14xXexX3xX18xX21xX43xX44xX3xX1xXdxX39axX40xXb1xX3xX1exXc1xX3xX23xX10exX44xX3xX63xX6xX3xXcxXa0xX239xXcxX3xX15bxXfaxXdxX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xX9axX6xX43xX3xX1axX1xXdxX3xX26xX30xX18xX3xX6b7xX1axX1xXd9xX4xX1xX6bexXb1xX3xX18bxX3xX4xX1xXdxX38bxX4xX3xX23xX10xX3xX1exXdxX3xX4xX1xX43xX44xX39axX18xX3xXexX1xX10xXc9xX3xX228xX43xX3a3xX4xX3xX5xX3c1xX3xX2xX1bbxX13xX3xX5xX45xX18xX3xX4xX5f3xX43xX3xX3exXefxX6xX3xXa0xX1xX2cxXa3xX18xX21xX3xX15bxXb4xX3xX26xXdxX3xX15bxXffxX3xXbxX1x10e2cxX6xX3xX1axX1xX43xX3xX1exXdcxX18xX3xX4xX2cxX3xXebxX45xX18xX3xX1axXdxX6xX3xX4xX5f3xX43xX126xX3xX215xXc9xX3xXexX1xXdxX38bxXexX3xX1axX38bxX3xX18xX1x144d1xX3xX18xX1xX2cxX18xX21xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX10exX3xX4xX1xX7abxX4xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX45xX18xX3xX4xXd9xX4xX3xX10xX40xX3xXbxX1xX10exXdxX3xX18xX21xX6c8xXdxX3xX4xX1xX10xX18xX3xX4xX1xX390xX4xX3xX18xX1xX6xX43xX126xX3xXcxX1xX4bexX40xX3xX4xX1xX988xX3xX1axX1xXdxX3xX1axX1xXe7xX18xX21xX3xX26xe69fxX3xX4xX1x1384exXb1xX3xX4xX30xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX6efxX18xX3xXbxX1xX10exXdxX3xX18xX21xX6c8xXdxX3xXexX63xX45xX18xX3xX21xX1xX38bxX3xX18xX1xX4a5xX6xXb1xX3xX26x1035bxX18xX21xX3xX3cxX3xX4xXefxX6xX3xX23xX10xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xXcxX63xXc9xX18xX21xX3xX228xX43xXd9xX3xXexX63xX5exX18xX1xX3xX5xX2cxX43xX3xXexX1xXe7xX18xX21xXb1xX3xX40xX3c1xXexX3xX7xX3a3xX3xX10xX40xX3xX4xX6efxX18xX3xXexX63xX45xX43xX3xX26xX1fxX6xX3xX18xX1xX6xX43xXb1xX3xX26xX39axX3xX4xX1xXdcxX18xX3xX15bxXb4xX3xXexX6xX44xX3xX63xX6xX3xX18xX21xXc9xXb4xXdxX3xXbxX1xX2cxX10bxX18xX21xX3xXexXdxX28xX18xX126xX3xXcxX63xX45xX18xX3xX4xXd9xX4xX3xXexX43xX44xX38bxX18xX3xX26xX2cxX93xX18xX21xX3xX1exXdxX3xX4xX1xX43xX44xX39axX18xXb1xX3xX18xX1xX14xXexX3xX5xXb4xX3xX228xX43xX3a3xX4xX3xX5xX3c1xX3xX2xX1bbxX13xXb1xX3xX4xX30xX3xX5xX2cxX43xX3xX5xX2cxXa3xX18xX21xX3xXbxX1xX2cxX10bxX18xX21xX3xXexXdxX28xX18xX3xXexX1xX6xX40xX3xX21xXdxX6xX3xX21xXdxX6xXc9xX3xXexX1xXe7xX18xX21xX3xX1axX1xXd9xX3xX5xXfaxX18xX3xX18xX1xX2cxX17axX3xX18xX1xX2cxX3xX23xX10xX3xXexX10exXdxX3xX4xX1xX3cxX3xX15bxX4bexXexX3xX5xXdxX28xX43xX3xX23xXdcxX44xX3xX1exX4a5xX18xX21xXb1xX3xX4xXd9xX4xX3xX5xXc9xX64xXdxX3xXe7xX3xXexXe7xXb1xX3xX23xX10xX3xX40xXd9xX44xX126xX126xX126xX3xX1axd90bxXc9xX3xXexX1xX10xXc9xX3xXexXdxXffxX40xX3xX3fxX18xX3xX18xX21xX43xX44xX3xX4xX10bxX3xX23xX10exX44xX3xX63xX6xX3xXexX6xXdxX3xX18xX64xX18xX3xX21xXdxX6xXc9xX3xXexX1xXe7xX18xX21xX3xXa7xXcxXa0xX239xXcxXbaxX3xX4xX6xXc9xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xX0xXdxX40xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3exX10xX18xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX1exXexX1xX17axX3xX1c8xX18bxX17dxXbxX23xX180xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX17axX3xX1bbxX163xX22fxXbxX23xX180xXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX126xXebxX6xXc9xX1xX6xXexXdxX18xX1xX126xX15bxX18xX48xX18xX10xX175xX7xX48xX18bxX18bxX2xX1b8xX48xX2xX1bbxX18bxX1exX17dxX17dxX22fxX1bbxX2xX18axX2xXexX1c8xX18bxX163xX1c8xX18axX5xX17dxX126xX14exXbxX21xX1adxX63xX9xX18bxX1c4xX22fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX6xX18xX3xX1axX1xXdxX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX45xX18xXaxX3xX175xXdxX1exXexX1xX9xXaxX1c8xX18bxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX1bbxX163xX22fxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxXc9xX18xXaxX12xX42xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX15bxXe7xX3xXexX2cxX3xXexX1xX6xX40xX3xX21xXdxX6xX3xX21xXdxX6xXc9xX3xXexX1xXe7xX18xX21xX3xXexX63xX45xX18xX3xX228xX43xX3a3xX4xX3xX5xX3c1xX3xX2xX1bbxX13xX3xX14bxX3xXexX43xX44xX38bxX18xX3xX26xX2cxX93xX18xX21xX3xX4xX30xX3xX5xX2cxXa3xX18xX21xX3xX23xX10xX3xX4xX10bxX3xX21xXdxXfaxXdxX3xX1xXc9xX64xXexX3xX26xX3c1xX18xX21xX3xX18xX1xXdxXffxX43xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xX6b7xXcxX5exX18xX1xX3xXexX63xX64xX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX1exX43xX3xX5xX79xX4xX1xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3cxX3xXcxX63xX2cxX93xX18xX21xX3xXcxX57xX3exX9axX3xX3exX3fxX40xX3xXa0xX1xX2cxXa3xX18xX21xX3xX26xXbdxX3xX1exXdxXc1xX18xX3xX63xX6xX3xXexX63xXc9xX18xX21xX3xXexX1xX93xXdxX3xX21xXdxX6xX18xX3xX1exXb4xXdxX126xX3xX42xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX4xX30xX3xXexX1xXdxX38bxXexX3xX1axX38bxX3xX26xX10bxX18xX3xX21xXdxX10exX18xX3xX40xXb4xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX10exX3xX4xX1xX7abxX4xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX40xX3c1xXexX3xX5xX390xX4xX3xXexX1xX5exX3xX63xX14xXexX3xX18xX21xX43xX44xX3xX1xXdxX39axX40xXb1xX3xX18xX38bxX43xX3xX4xX1x14e00xX18xX21xX3xX40xX6xX44xX3xX23xX10exX44xX3xX63xX6xX3xX7xX4a5xX3xX4xX3a3xX3xXexX1xX5exX3xX10exX18xX1xX3xX1xX2cxX3cxX18xX21xX3xXexXfaxXdxX3xX7xXa38xX4xX3xX1axX1xX9b1xX10xXb1xX3xXexX988xX18xX1xX3xX40xX64xX18xX21xX3xX4xXa07xX6xX3xX4xXd9xX4xX3xX10xX40xX6bexXb1xX3xX4xX1xX79xX3xXa0xX21xX43xX44xXc1xX18xX3xXcxX1xX79xX3xXcxX1xXd9xXdxX3xXa7xX9axXa0xX3xX2xX1b8xX1c8xX22fxXb1xX3xX23xXbdxX3xX3exX3fxX40xX3xXa0xX1xX2cxXa3xX18xX21xXb1xX3xX1xX43xX44xX28xX18xX3xX3exX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX45xX18xXbaxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xd23fxX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xXcxX1xX10xXc9xX3xXexX5exX40xX3xX1xXdxX39axX43xXb1xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX1exX43xX3xX5xX79xX4xX1xX3xX5xXb4xX3xXbxX1xX2cxX10bxX18xX21xX3xXexXdxX28xX18xX3xX4xX1xX4d4xX3xX26xX2cxXa3xX4xX3xX1xXc9xX64xXexX3xX26xX3c1xX18xX21xX3xX1exX2cxXfaxXdxX3xX1xX5exX18xX1xX3xXexX1xXa38xX4xX3xX4xX1xX3cxX3xX1axX1xXd9xX4xX1xX3xXexX63xXc9xX18xX21xX3xX1axX1xX43xXe7xX18xX3xX15bxXdxX45xX18xX3xX1axX1xX43xX3xX1exX43xX3xX5xX79xX4xX1xX3xX1xXc9xc8dfxX4xX3xX26xX79xX6xX3xX26xXdxX39axX40xX3xXexX1xX6xX40xX3xX228xX43xX6xX18xXb1xX3xX18xX21xX1xX4d4xX3xX1exX2cx1258bxX18xX21xX126xX3xX215xX1fxX3xX5xXb4xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX18xX1xX2cxX18xX21xX3xX18xX21xX2cxX93xXdxX3xX26xXdxXffxX43xX3xX1axX1xXdxX39axX18xX3xXebxX65exXexX3xXebxX43xX3c1xX4xX3xX4xX30xX3xX21xXdxX14xX44xX3xXbxX1xXb62xXbxX3xX5xXd9xXdxX3xX23xX10xX3xXexX483xX3xX1xX64xX18xX21xX3xX13xX18bxX3xXexX63xX3cxX3xX5xX45xX18xX3xX15bxXb4xX3xXbxX1xX2cxX10bxX18xX21xX3xXexXdxX28xX18xX3xXbxX1xX10exXdxX3xX26xX2cxXa3xX4xX3xX1axXdxX39axX40xX3xX26xX79xX18xX1xX3xX15bxXb4xX3xX4xX14xXbxX3xX21xXdxX14xX44xX3xX4xX1xXa38xX18xX21xX3xX18xX1xX4bexX18xX3xX1axXdxX39axX40xX3xX26xX79xX18xX1xX3xX6xX18xX3xXexXc9xXb4xX18xX3xX1axX77dxX3xXexX1xX43xX4bexXexX3xX15bxXb4xX3xXebxX10exXc9xX3xX15bxX28xX3xX40xXe7xXdxX3xXexX63xX2cxX93xX18xX21xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xX0xXdxX40xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3exX10xX18xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX1exXexX1xX17axX3xX1c8xX18bxX17dxXbxX23xX180xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX17axX3xX1bbxX163xX22fxXbxX23xX180xXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX126xXebxX6xXc9xX1xX6xXexXdxX18xX1xX126xX15bxX18xX48xX18xX10xX175xX7xX48xX18bxX18bxX2xX1b8xX48xX2xX1bbxX18bxX1exX17dxX17dxX22fxX1bbxX2xX163xX1b8xXexX1c8xX2xX1c8xX18bxX22fxX5xX17dxX126xX14exXbxX21xX1adxX63xX9xX163xX22fxX18bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX6xX18xX3xX1axX1xXdxX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX45xX18xXaxX3xX175xXdxX1exXexX1xX9xXaxX1c8xX18bxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX1bbxX163xX22fxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxXc9xX18xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX14bxX6xX5xXdxX21xX18xX17axX3xX4xX10xX18xXexX10xX63xX180xXaxX12xX42xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX4xX1xX3cxX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3cxX3xX23xXbdxX3xX3exX3fxX40xX3xXa0xX1xX2cxXa3xX18xX21xX3xX15bxXdxX3xXbxX1xX64xX40xX3xX206xX43xX4bexXexX3xX239xXdxX6xXc9xX3xXexX1xXe7xX18xX21xXb1xX3xXexXdxXffxX40xX3xX3fxX18xX3xX18xX21xX43xX44xX3xX4xX10bxX3xX4xX6xXc9xX3xXexX6xXdxX3xX18xX64xX18xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xXcxX63xXc9xX18xX21xX3xX1axX1xXdxX3xX26xX30xXb1xX3xX1exX79xX4xX1xX3xX15bxX7abxX3xXe7xX3xXexXe7xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xXb4xX3xX5xXc9xX64xXdxX3xX1xX5exX18xX1xX3xX1axXdxX18xX1xX3xX1exXc9xX6xX18xX1xX3xX15bxX4bexX18xX3xXexX10exXdxX3xXexX1xX43xX3c1xX4xX3xX18xX1xX30xX40xX3xX18xX21xXb4xX18xX1xX3xX18xX21xX1xXffxX3xX1axXdxX18xX1xX3xX1exXc9xX6xX18xX1xX3xX4xX30xX3xX26xXdxXffxX43xX3xX1axXdxX28xX18xX126xX3xX241xXb4xX3xX26xX39axX3xX4xX30xX3xXexX1xX39axX3xX4xX1xX3cxX3xX4xXd9xX4xX3xX10xX40xX3xXexX64xXdxX3xX4xXd9xX4xX3xXexX63xX2cxX93xX18xX21xX3xX1xX34xX4xX3xXexX1xX5exX3xX18xX21xXc9xXb4xXdxX3xX1xXa3xXbxX3xX26xX6c8xX18xX21xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX5exX3xX23xX10xX3xXbxX1xX10exXdxX3xX4xX30xX3xX1axXdxX39axX40xX3xX26xX79xX18xX1xX3xX6xX18xX3xXexXc9xXb4xX18xX3xX1axX77dxX3xXexX1xX43xX4bexXexXb1xX3xXebxX10exXc9xX3xX15bxX28xX3xX40xXe7xXdxX3xXexX63xX2cxX93xX18xX21xX180xX3xXbxX1xX1fxX3xX1xXdxX28xX43xX3xX23xX10xX180xX3xX4xX30xX3xX4xX1xXa0bxX3xX18xX21xX6c8xXdxXb1xX3xXexX1xX65exXexX3xX1exXdcxX44xX3xX6xX18xX3xXexXc9xXb4xX18xX3xX4xX1xXc9xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX180xX3xX21xXdxX14xX44xX3xXbxX1xXb62xXbxX3xX5xXd9xXdxX3xX23xX10xX3xXbxX1xX1fxX3xX1xXa3xXbxX3xX15bxXfaxXdxX3xXexXb4xXdxX3xX23xX38bx1498bxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xX0xXdxX40xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3exX10xX18xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX1exXexX1xX17axX3xX1c8xX18bxX17dxXbxX23xX180xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX17axX3xX1bbxX163xX22fxXbxX23xX180xXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX126xXebxX6xXc9xX1xX6xXexXdxX18xX1xX126xX15bxX18xX48xX18xX10xX175xX7xX48xX18bxX18bxX2xX1b8xX48xX2xX1bbxX18bxX1exX17dxX17dxX1c8xX17dxX18bxX17dxX1c4xXexX22fxX1bbxX1c8xX1b8xX1c8xX5xX17dxX126xX14exXbxX21xX1adxX63xX9xX22fxX18bxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX6xX18xX3xX1axX1xXdxX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX45xX18xXaxX3xX175xXdxX1exXexX1xX9xXaxX1c8xX18bxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX1bbxX163xX22fxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxXc9xX18xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX14bxX6xX5xXdxX21xX18xX17axX3xX14exX43xX7xXexXdxX221xX44xX180xXaxX12xX206xX4a5xX4xX3xX5xX2cxXa3xX18xX21xX3xX4xX1xXa38xX4xX3xX18xX3acxX18xX21xXb1xX3xX4xX1xX988xX18xX1xX3xX228xX43xX44xXffxX18xX3xX26xX79xX6xX3xXbxX1xX2cxX10bxX18xX21xXb1xX3xX18xX1xXb4xX3xXexX63xX2cxX93xX18xX21xX3xX15bxXb4xX3xXbxX1xX7abxX3xX1xX43xX44xX18xX1xX3xX4xX5f3xX18xX3xX4xX1xX43xX18xX21xX3xXexX6xX44xX3xX26xX39axX3xX18xX21xX3acxX18xX3xX4xX1xXeedxX18xX3xX4xXd9xX4xX3xX7xX4a5xX3xX4xX3a3xX3xX26xXd9xX18xX21xX3xXexXdxX38bxX4xX3xX4xX30xX3xXexX1xX39axX3xX23xX10exX44xX3xX63xX6xX3xXexX483xX3xXexX5exX18xX1xX3xXexX63xX64xX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3cxX3xXcxX63xX2cxX93xX18xX21xX3xXcxX57xX3exX9axX3xX3exX3fxX40xX3xXa0xX1xX2cxXa3xX18xX21xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xXcxX63xX6xXc9xX3xX26xX395xXdxX3xX15bxXfaxXdxX3xX220xX241xXb1xX3xXexX1xX5f3xX44xX3xX57xXb4xX3xX57xX43xX44xX3xXcxX63xXdxX18xX1xX3xX14bxX3xX57xXdxX28xX43xX3xXexX63xX2cxX3cxX18xX21xX3xXcxX63xX2cxX93xX18xX21xX3xXcxX57xX3exX9axX3xX3exX3fxX40xX3xXa0xX1xX2cxXa3xX18xX21xX3xX23xXd9xX4xX3xX18xX1xX4bexX18xX3xX4xX30xX3xXexX5exX18xX1xX3xXexX63xX64xX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xXa07xX6xX3xXexX63xX2cxX93xX18xX21xX3xX15bxXb4xX3xX26xXdxXffxX43xX3xX18xXb4xX44xX3xX5xXb4xX3xX7xX6xXdxX3xX228xX43xX44xX3xX26xX79xX18xX1xXb1xX3xXexXdxXffxX40xX3xX3fxX18xX3xX18xX21xX43xX44xX3xX4xX10bxX3xX23xX10exX44xX3xX63xX6xX3xXcxXa0xX239xXcxXb1xX3xX10exX18xX1xX3xX1xX2cxX3cxX18xX21xX3xXexXfaxXdxX3xXebxX10exX18xX3xXexX1xXdcxX18xX3xX4xXd9xX4xX3xX10xX40xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xXcxX1xX10xXc9xX3xXexX1xX5f3xX44xX3xXcxX63xXdxX18xX1xXb1xX3xXexX1xX93xXdxX3xX21xXdxX6xX18xX3xXexX63xX2cxXfaxX4xXb1xX3xX7xX3a3xX3xX5xX2cxXa3xX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX45xX18xX3xXexXfaxXdxX3xX1c4xX3xX14bxX3xX22fxX3xX4xX1xXdxX38bxX4xX126xX3xX23bxX1xXdxX3xXebxXdxX38bxXexX3xX7xX4a5xX3xX15bxXdxX28xX4xXb1xX3xX18xX1xXb4xX3xXexX63xX2cxX93xX18xX21xX3xX26xXbdxX3xX4xX30xX3xXexX43xX44xX45xX18xX3xXexX63xX43xX44xXffxX18xXb1xX3xXexX1xX4bexX40xX3xX4xX1xX988xX3xX5xXb4xX3xX4xX14xX40xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xXefxX3xX1exX7abxX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX26xX39axX3xX26xXdxX3xX5xX64xXdxX3xXexX63xXc9xX18xX21xX3xX228xX43xXd9xX3xXexX63xX5exX18xX1xX3xX26xXdxX3xX1xX34xX4xX126xX3xX215xX1fxX3xXexX5exX18xX1xX3xXexX63xX64xX18xX21xX3xX18xXb4xX44xX3xX26xXbdxX3xX21xXdxX10exX40xX3xX18xX1xX2cxX18xX21xX3xX1xXdxX28xX18xX3xX15bxXf6xX18xX3xX4xX30xX3xX40xX3c1xXexX3xX18xX1xX30xX40xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX26xX6xX18xX21xX3xX7xXefxX3xX1exX7abxX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX5xXb4xX40xX3xXbxX1xX2cxX10bxX18xX21xX3xXexXdxX28xX18xX3xX26xXdxX3xX5xX64xXdxX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xX0xXdxX40xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3exX10xX18xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX1exXexX1xX17axX3xX1c8xX18bxX17dxXbxX23xX180xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX17axX3xX1bbxX163xX22fxXbxX23xX180xXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX126xXebxX6xXc9xX1xX6xXexXdxX18xX1xX126xX15bxX18xX48xX18xX10xX175xX7xX48xX18bxX18bxX2xX1b8xX48xX2xX1bbxX18bxX1exX17dxX17dxX1c8xX17dxX1c8xX18bxX1bbxXexX2xX22fxX1c4xX17dxX2xX5xX17dxX126xX14exXbxX21xX1adxX63xX9xX1c4xX1b8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX6xX18xX3xX1axX1xXdxX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX45xX18xXaxX3xX175xXdxX1exXexX1xX9xXaxX1c8xX18bxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX1bbxX163xX22fxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxXc9xX18xXaxX12xXcxX5exX18xX1xX3xXexX63xX64xX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX26xXbdxX3xX1exXdxXc1xX18xX3xX63xX6xX3xXexX1xX93xXdxX3xX21xXdxX6xX18xX3xX1axX1xXd9xX3xX1exXb4xXdxX3xX18xX1xX2cxX18xX21xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xXebxX79xX3xX23xXefxX3xX5xXf2xXb1xX3xX4xX1xX14xX18xX3xX4xX1xX4d4xX18xX1xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xX6b7xXcxX63xX2cxX93xX18xX21xX3xX26xXbdxX3xXexX1xXe7xX18xX21xX3xXexXdxX18xX3xX15bxXfaxXdxX3xX4xX1xX988xX18xX1xX3xX228xX43xX44xXffxX18xX3xX26xX79xX6xX3xXbxX1xX2cxX10bxX18xX21xX3xX18xX1xX2cxX18xX21xX3xX1axX1xXdxX3xX4xXe7xX18xX21xX3xX6xX18xX3xX23xXbdxX3xXexXfaxXdxX3xX5xXb4xX40xX3xX15bxXdxX28xX4xX3xXexX1xX5exX3xX4xX1xXa07xX3xXbxX1xX2cxX10bxX18xX21xX3xXexXdxX28xX18xX3xX5xX10exX18xX21xX3xXexX63xXd9xX18xX1xXb1xX3xX1axX1xXe7xX18xX21xX3xX1xXa3xXbxX3xXexXd9xX4xX126xX3xX23bxX1xXdxX3xX5xX4a5xX4xX3xX5xX2cxXa3xX18xX21xX3xX4xX1xXa38xX4xX3xX18xX3acxX18xX21xX3xX63xX93xXdxX3xX26xXdxX3xXexX1xX5exX3xX4xXd9xX4xX3xX23xX10xX3xX5xX64xXdxX3xX5xXb62xX18xX3xX5xX390xXexX3xX1xXc9xX64xXexX3xX26xX3c1xX18xX21xX3xXexX63xX3cxX3xX5xX64xXdxX6bexXb1xX3xXexX1xX5f3xX44xX3xX57xXb4xX3xX57xX43xX44xX3xXcxX63xXdxX18xX1xX3xXexX1xXe7xX18xX21xX3xXexXdxX18xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xX3exff24xX18xX21xX3xXexX1xX10xXc9xX3xXexX1xX5f3xX44xX3xXcxX63xXdxX18xX1xXb1xX3xXexXfaxXdxX3xX26xXdcxX44xXb1xX3xX18xX1xXb4xX3xXexX63xX2cxX93xX18xX21xX3xX7xfbbaxX3xXexXdxX38bxXbxX3xXexX7abxX4xX3xX228xX43xXd9xX18xX3xXexX63xXdxX28xXexX3xX26xX3a3xXdxX3xX15bxXfaxXdxX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX15bxXb4xX3xXbxX1xX7abxX3xX1xX43xX44xX18xX1xX3xX15bxXffxX3xX15bxXdxX28xX4xX3xX1axX1xXe7xX18xX21xX3xX26xX2cxXa3xX4xX3xX7xXefxX3xX1exX7abxX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX26xX39axX3xX26xXdxX3xX5xX64xXdxX3xX18xX1x12df2xX40xX3xX26xX10exX40xX3xXebxX10exXc9xX3xX6xX18xX3xXexXc9xXb4xX18xX3xX4xX1xXc9xX3xX4xXd9xX4xX3xX10xX40xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xX0xXdxX40xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3exX10xX18xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX1exXexX1xX17axX3xX1c8xX18bxX17dxXbxX23xX180xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX17axX3xX1bbxX163xX22fxXbxX23xX180xXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX126xXebxX6xXc9xX1xX6xXexXdxX18xX1xX126xX15bxX18xX48xX18xX10xX175xX7xX48xX18bxX18bxX2xX1b8xX48xX2xX1bbxX18bxX1exX17dxX17dxX1c8xX17dxX1c8xX18axX1c4xXexX18bxX18axX18axX1bbxX22fxX5xX17dxX126xX14exXbxX21xX1adxX63xX9xX18bxX1c4xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX6xX18xX3xX1axX1xXdxX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX45xX18xXaxX3xX175xXdxX1exXexX1xX9xXaxX1c8xX18bxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX1bbxX163xX22fxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxXc9xX18xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX14bxX6xX5xXdxX21xX18xX17axX3xX4xX10xX18xXexX10xX63xX180xXaxX12xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX14bxX6xX5xXdxX21xX18xX17axX3xX14exX43xX7xXexXdxX221xX44xX180xXaxX12xX206xXdxX45xX18xX3xX228xX43xX6xX18xX3xXexXfaxXdxX3xX15bxX14xX18xX3xX26xXffxX3xX18xXb4xX44xXb1xX3xX3exX1xXa07xX3xXexX79xX4xX1xX3xX246xX13xXa0xX215xX3xX23xXbdxX3xX3exX3fxX40xX3xXa0xX1xX2cxXa3xX18xX21xX3xXa0xX21xX43xX44xXc1xX18xX3xX241xX3acxX18xX3xX57xX1fxX18xX21xX3xX18xX30xXdxX3xX63xX19d4xX18xX21xXb1xX3xX4xX1xXa07xX3xX18bxX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX4xX1xX3cxX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX63xX2cxX93xX18xX21xX3xXcxX57xX3exX9axX3xX3exX3fxX40xX3xXa0xX1xX2cxXa3xX18xX21xX3xX5xXb4xX3xX18xX21xX2cxX93xXdxX3xX4xXa07xX6xX3xX23xXbdxX3xX3exX3fxX40xX3xX206xXb7xX18xX1xX3xXa7xX1xX43xX44xX28xX18xX3xX3exX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX45xX18xXbaxX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xXcxX1xX10xXc9xX3xXe7xX18xX21xX3xX57xX1fxX18xX21xXb1xX3xX15bxXdxX28xX4xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xXexX1xX6xX40xX3xX21xXdxX6xX3xX21xXdxX6xXc9xX3xXexX1xXe7xX18xX21xX3xXexX63xX45xX18xX3xX228xX43xX3a3xX4xX3xX5xX3c1xX3xX2xX1bbxX13xX3xX5xXb4xX3xX26xXbdxX3xX7xX6xXdxXb1xX3xX4xX1xXa38xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX18xX30xXdxX3xXexXfaxXdxX3xX15bxXdxX28xX4xX3xX4xX1xX3cxX3xXexX1xX45xX40xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xX6b7xX42xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX4xX1xX3cxX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xXb4xX3xX7xX6xXdxX3xX228xX43xX44xX3xX26xX79xX18xX1xX3xX15bxXb4xX3xX63xX14xXexX3xX1exXc1xX3xX23xX10exX44xX3xX63xX6xX3xXcxXa0xX239xXcxX126xX3xXcxX1xX93xXdxX3xX21xXdxX6xX18xX3xXexXfaxXdxXb1xX3xX26xX79xX6xX3xXbxX1xX2cxX10bxX18xX21xX3xX7xX1971xX3xXbxX1xX3a3xXdxX3xX1xXa3xXbxX3xX15bxXfaxXdxX3xX23xXbdxX3xX3exX3fxX40xX3xX206xXb7xX18xX1xX3xX15bxXb4xX3xX4xXd9xX4xX3xX18xX21xXb4xX18xX1xX3xX4xX1xXa38xX4xX3xX18xX3acxX18xX21xX3xX4xX1xX14xX18xX3xX4xX1xX4d4xX18xX1xXb1xX3xX23xXefxX3xX5xXf2xX6bexXb1xX3xXe7xX18xX21xX3xXa0xX21xX43xX44xXc1xX18xX3xX241xX3acxX18xX3xX57xX1fxX18xX21xX3xX4xX1xXc9xX3xX1xX6xX44xX126xX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xXebxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX23xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX21xX9xXaxX17dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX1exX1exXdxX18xX21xX9xXaxX1bbxXaxX12xX0xXexXebxXc9xX1exX44xX12xX0xXexX63xX12xX0xXexX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc9xX1exX44xXaxX12xXcxX1xX93xXdxX3xX21xXdxX6xX18xX3xX228xX43xX6xXb1xX3xXexX64xXdxX3xX40xX3c1xXexX3xX7xX3a3xX3xX26xX79xX6xX3xXbxX1xX2cxX10bxX18xX21xX3xXexX63xX45xX18xX3xX4xX10exX3xX18xX2cxXfaxX4xX3xX18xX1xX2cxX3xX239xXdxX6xX3xX206xX6xXdxXb1xX3xX9axX10bxX18xX3xX206xX6xX126xX126xX126xXb1xX3xX26xXbdxX3xX23xX10exX44xX3xX63xX6xX3xX4xXd9xX4xX3xX15bxX7abxX3xXcxXa0xX239xXcxX3xXexX1xX2cxX10bxX18xX21xX3xXexXdcxX40xX3xX5xXdxX45xX18xX3xX228xX43xX6xX18xX3xXexXfaxXdxX3xX23xX10xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1exXc9xX3xX1axX1xXe7xX18xX21xX3xX26xX10exX40xX3xXebxX10exXc9xX3xX4xXd9xX4xX3xX26xXdxXffxX43xX3xX1axXdxX28xX18xX3xXexX1xX10xXc9xX3xX228xX43xX44xX3xX26xX79xX18xX1xX126xX3xXcxX63xX2cxXfaxX4xX3xXexX5exX18xX1xX3xXexX63xX64xX18xX21xX3xX18xXb4xX44xXb1xX3x14beaxX44xX3xXebxX6xX18xX3x11044xXcxX239xXcxX3xX228xX43xX3a3xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX4xX1947xX18xX21xX3xX26xXbdxX3xX4xX30xX3xX4xXe7xX18xX21xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX21xXefxXdxX3xX4xXd9xX4xX3xX26xX79xX6xX3xXbxX1xX2cxX10bxX18xX21xX3xX44xX45xX43xX3xX4xX5f3xX43xX3xX1axXdxX39axX40xX3xXexX63xX6xX3xX15bxXb4xX3xX23xXefxX3xX5xXf2xX3xX18xX21xX1xXdxX45xX40xX3xX4xXd9xX4xX3xX1xXc9xX64xXexX3xX26xX3c1xX18xX21xX3xX15bxX4bexX18xX3xX4xX1xX43xX44xX39axX18xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX15bxXb4xX3xXexX63xXe5dxX3xX10xX40xX3xX1axX1xXe7xX18xX21xX3xX6xX18xX3xXexXc9xXb4xX18xX126xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX1exX12xX0xX48xXexX63xX12xX0xX48xXexXebxXc9xX1exX44xX12xX0xX48xXexX6xXebxX5xX10xX12xX0xX1exXdxX15bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1exX63xX10xX5xX6xXexX10xX1exXaxX12xX0xX43xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14bxXexX1xX43xX40xXebxX14bxX6xX18xX1exX14bxX7xX6xXbxXc9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX241xX5exX3xX7xX6xXc9xX3xX18xX21xXbdxX3xXexX2cxX3xXcxX1xX64xX4xX1xX3xX23bxX1xX45xX3xXexX1xX2cxX93xX18xX21xX3xX23xX43xX44xX45xX18xX3xX23xX10exX44xX3xX63xX6xX3xXexX6xXdxX3xX18xX64xX18xX3xX21xXdxX6xXc9xX3xXexX1xXe7xX18xX21xX1adxXaxX3xX1xX63xX10xX221xX9xXaxX48xX6xX18xX14bxX18xXdxX18xX1xX14bxXexX63xX6xXexX14bxXexX43xX48xX15bxXdxX14bxX7xX6xXc9xX14bxX18xX21xX6xX14bxXexX43xX14bxXexX1xX6xX4xX1xX14bxX1axX1xX10xX14bxXexX1xX43xXc9xX18xX21xX14bxX23xX43xX44xX10xX18xX14bxX23xX6xX44xX14bxX63xX6xX14bxXexX6xXdxX14bxX18xX6xX18xX14bxX21xXdxX6xXc9xX14bxXexX1xXc9xX18xX21xX48xX18bxX18axX2xX163xX18bxX22fxX126xX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX21xX3xX7xX63xX4xX9xXaxX48xX40xX10xX1exXdxX6xX48xX2xX18bxX17dxX48xX18xX10xX175xX7xX48xX18bxX18bxX2xX1b8xX48xX2xX18bxX22fxX1exX18bxX2xX1c4xX17dxX163xX18bxX163xXexX1c4xX22fxX18bxX5xX22fxX14bxX43xX18xXexXdxXexX5xX10xX1exX14bxX163xX126xX21xXdxX221xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX6xX18xX3xX1axX1xXdxX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX45xX18xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX1exXdxX15bxX12xX0xX7xXexX63xXc9xX18xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX241xX5exX3xX7xX6xXc9xX3xX18xX21xXbdxX3xXexX2cxX3xXcxX1xX64xX4xX1xX3xX23bxX1xX45xX3xXexX1xX2cxX93xX18xX21xX3xX23xX43xX44xX45xX18xX3xX23xX10exX44xX3xX63xX6xX3xXexX6xXdxX3xX18xX64xX18xX3xX21xXdxX6xXc9xX3xXexX1xXe7xX18xX21xX1adxXaxX3xX1xX63xX10xX221xX9xXaxX48xX6xX18xX14bxX18xXdxX18xX1xX14bxXexX63xX6xXexX14bxXexX43xX48xX15bxXdxX14bxX7xX6xXc9xX14bxX18xX21xX6xX14bxXexX43xX14bxXexX1xX6xX4xX1xX14bxX1axX1xX10xX14bxXexX1xX43xXc9xX18xX21xX14bxX23xX43xX44xX10xX18xX14bxX23xX6xX44xX14bxX63xX6xX14bxXexX6xXdxX14bxX18xX6xX18xX14bxX21xXdxX6xXc9xX14bxXexX1xXc9xX18xX21xX48xX18bxX18axX2xX163xX18bxX22fxX126xX1xXexX40xXaxX12xX241xX5exX3xX7xX6xXc9xX3xX18xX21xXbdxX3xXexX2cxX3xXcxX1xX64xX4xX1xX3xX23bxX1xX45xX3xXexX1xX2cxX93xX18xX21xX3xX23xX43xX44xX45xX18xX3xX23xX10exX44xX3xX63xX6xX3xXexX6xXdxX3xX18xX64xX18xX3xX21xXdxX6xXc9xX3xXexX1xXe7xX18xX21xX1adxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX63xXc9xX18xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1exXaxX12xX215xX1fxX3xX26xXbdxX3xXebxX3a3xX3xXexX63xX988xX3xX15bxX6efxX18xX21xX3xX23xX43xX44xX38bxX18xX3xX18xX1xX2cxX18xX21xX3xX18xX21xXbdxX3xXexX2cxX3xX21xXdxX6xXc9xX3xX21xXdxX431xX6xX3xX228xX43xX3a3xX4xX3xX5xX3c1xX3xX2xX1bbxX13xX3xX15bxXb4xX3xXexX43xX44xX38bxX18xX3xdb55xXcxX126xX1bbxX1bbxX17dxX3xX14bxX3xX18xX21xXbdxX3xXexX2cxX3xXcxX1xX64xX4xX1xX3xX23bxX1xX45xX3xXa7xXcxX1xX64xX4xX1xX3xX57xXb4xXb1xX3xX57xXb4xX3xXcxXb7xX18xX1xXbaxX3xX15bxXf6xX18xX3xX5xX43xXe7xX18xX3xXexXdxXffxX40xX3xX3fxX18xX3xX18xX21xX43xX44xX3xX4xX10bxX3xX4xX6xXc9xX3xX23xX10exX44xX3xX63xX6xX3xXexX6xXdxX3xX18xX64xX18xX3xX21xXdxX6xXc9xX3xXexX1xXe7xX18xX21xX126xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX1exXdxX15bxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa0xX21xX43xX44xX3xX4xX10bxX3xXexX6xXdxX3xX18xX64xX18xX3xX21xXdxX6xXc9xX3xXexX1xXe7xX18xX21xX3xXexX483xX3xX6b7xXebxX38bxX18xX3xX4xX30xX4xX6bexX3xXexX63xX45xX18xX3xX298xX206xX3xX2xX3xX3cxX3xX57xXb4xX3xXcxXb7xX18xX1xXaxX3xX1xX63xX10xX221xX9xXaxX48xXebxX6xX18xX14bxX1exXc9xX4xX14bxX15bxXdxX10xXexX48xX18xX21xX43xX44xX14bxX4xXc9xX14bxXexX6xXdxX14bxX18xX6xX18xX14bxX21xXdxX6xXc9xX14bxXexX1xXc9xX18xX21xX14bxXexX43xX14bxXebxX10xX18xX14bxX4xXc9xX4xX14bxXexX63xX10xX18xX14bxX228xX5xX14bxX2xX14bxXc9xX14bxX1xX6xX14bxXexXdxX18xX1xX48xX18bxX18axX2xX18axX1c4xX2xX126xX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX21xX3xX7xX63xX4xX9xXaxX48xX40xX10xX1exXdxX6xX48xX2xX18bxX17dxX48xX18xX10xX175xX7xX48xX18bxX18bxX2xX1c8xX48xX2xX1bbxX18bxX1exX17dxX18bxX18axX18axX163xX163xX18axXexX1bbxX1b8xX2xX1c8xX17dxX5xX17dxX126xX14exXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX6xX18xX3xX1axX1xXdxX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX23xX10xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xX30xX18xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX45xX18xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX1exXdxX15bxX12xX0xX7xXexX63xXc9xX18xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa0xX21xX43xX44xX3xX4xX10bxX3xXexX6xXdxX3xX18xX64xX18xX3xX21xXdxX6xXc9xX3xXexX1xXe7xX18xX21xX3xXexX483xX3xX6b7xXebxX38bxX18xX3xX4xX30xX4xX6bexX3xXexX63xX45xX18xX3xX298xX206xX3xX2xX3xX3cxX3xX57xXb4xX3xXcxXb7xX18xX1xXaxX3xX1xX63xX10xX221xX9xXaxX48xXebxX6xX18xX14bxX1exXc9xX4xX14bxX15bxXdxX10xXexX48xX18xX21xX43xX44xX14bxX4xXc9xX14bxXexX6xXdxX14bxX18xX6xX18xX14bxX21xXdxX6xXc9xX14bxXexX1xXc9xX18xX21xX14bxXexX43xX14bxXebxX10xX18xX14bxX4xXc9xX4xX14bxXexX63xX10xX18xX14bxX228xX5xX14bxX2xX14bxXc9xX14bxX1xX6xX14bxXexXdxX18xX1xX48xX18bxX18axX2xX18axX1c4xX2xX126xX1xXexX40xXaxX12xXa0xX21xX43xX44xX3xX4xX10bxX3xXexX6xXdxX3xX18xX64xX18xX3xX21xXdxX6xXc9xX3xXexX1xXe7xX18xX21xX3xXexX483xX3xX6b7xXebxX38bxX18xX3xX4xX30xX4xX6bexX3xXexX63xX45xX18xX3xX298xX206xX3xX2xX3xX3cxX3xX57xXb4xX3xXcxXb7xX18xX1xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX63xXc9xX18xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1exXaxX12xXcxX5exX18xX1xX3xXexX63xX64xX18xX21xX3xX4xXd9xX4xX3xX18xX1xXb4xX3xX23xX10xX3xX26xX30xX18xXb1xX3xXexX63xX10exX3xX1axX1xXd9xX4xX1xX3xX7xX6xXdxX3xX228xX43xX44xX3xX26xX79xX18xX1xX3xXexX63xX45xX18xX3xX228xX43xX3a3xX4xX3xX5xX3c1xX3xX2xX3xX3cxX3xX57xXb4xX3xXcxXb7xX18xX1xX3xX1axX1xXe7xX18xX21xX3xX4xX1xX4d4xX3xX21xXdcxX44xX3xX40xX14xXexX3xXexX63xX4bexXexX3xXexX4a5xX3xX6xX18xX3xXexXc9xXb4xX18xX3xX21xXdxX6xXc9xX3xXexX1xXe7xX18xX21xX3xXa7xX1e76xXcxX239xXcxXbaxX3xX40xXb4xX3xX4xX6efxX18xX3xX1exXf6xX18xX3xXexXfaxXdxX3xX7xX4a5xX3xX4xX64xX18xX1xX3xXexX63xX6xX18xX1xX3xX1axX1xXe7xX18xX21xX3xX4xXe7xX18xX21xX3xXebxX19d4xX18xX21xX3xX21xXdxX431xX6xX3xX4xXd9xX4xX3xX26xX10bxX18xX3xX15bxX79xX3xX1axXdxX18xX1xX3xX1exXc9xX6xX18xX1xX3xX15bxX4bexX18xX3xXexX10exXdxX3xX1xXb4xX18xX1xX3xX1axX1xXd9xX4xX1xX126xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX1exXdxX15bxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX43xX5xX12xX0xX1exXdxX15bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX63xXaxX12xX0xX48xX1exXdxX15bxX12xX0xX48xX1exXdxX15bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e76xX43xXexX1xXc9xX63xXaxX12xX241xX3acxX18xX3xX21f1xXa38xX4xX0xX48xXbxX12
Văn Đức