Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 12 quân nhân
Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tập trung thảo luận, phân tích làm rõ và kết luận những vi phạm của các cá nhân, tập thể đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, kỷ luật của quân đội.
9d94xa313x1127cxcb9bx12667x1324bxad59xa4d9xd7bcxX7x12a68x13489xb670xe04dxbab6x13202xX5x117ebxXax11c5bxa35fx110e4xX3xadc5xX6x105a9xX3x1154dxXdxb84dxc5fexX3xXexd202xX6xX3xaceaxd025x1286axX18xX3xf14dxX14xX3xXcxX20xX24xX18x11afcxX3xe538xb393xX18xX2fxX3xfd8dxc303xX3xX18xX2fxX1xa653xX3x11f1ex10ca7xX3xX5xX24x1255axXexX3xX2xc99axX3x13040xX24xX25xX18xX3xX18xX1xX25xX18xX0x128c9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12364xX10xX6xc125xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xXexX43xXbxX3xXexX20xX24xX18xX2fxX3xXexX1x13bbbx10b21xX3xX5xX24xX43xX18x11a5fxX3xXbxX1xX25xX18xX3xXex10535xX4xX1xX3xX5x13342xX1dxX3xX20x12b50xX3x10254xXabxX3xX3ex1040bxXexX3xX5xX24xX43xX18xX3xX18xX1xee60xX18xX2fxX3xXb1xXdxX3xXbxX1x118bbxX1dxX3xX4xX28xX6xX3xX4xdb95xX4xX3xX4xXd0xX3xX18xX1xX25xX18xX9exX3xXexX43xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX36xX97xX1dxX3xX16xX97xX98xX3xX4xX1xe79fxXexX3xX4xX1xa7cexX9exX3xX36xe71cxX18xX2fxX3xX18xX2fxX24xX14xdd2bxX18xX3xXexca4exX4xX9exX3xX49xX24xX14xX3xX36xX3cxX18xX1xX3xX4xX28xX6xX3x125b2xX97xX18xX2fxX9exX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX3xX4xX28xX6xX3xX49xX24xX25xX18xX3xX36xd9c4xXdx102d8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa1cbxX98xX65xX14xXaxX12xX0xXdxX1dxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1dxX7x11627xXbxX1xX98xXexX98xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xX36xX37xX3xX18xX2fxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX3xX2xX47xX3xX49xX24xX25xX18xX3xX18xX1xX25xX18xX3xX1xe37fxX18xX1xX3xX97xX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX12exX16xX6xX98xX1xX6xXexXdxX18xX1xX12exXb1xX18xX53xX18xX10x14125xX7xX53xX47xX2xX47x13db5xX53xX2xbc69xc66fxX65xf2f0xX2xX1d0xX2xX2xX1cfxX1cfxXexd32dxX1cfxX1d2xX2xX5xX2xX12ex116fexXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xX36xX37xX3xX18xX2fxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX3xX2xX47xX3xX49xX24xX25xX18xX3xX18xX1xX25xX18xXaxX3xX65xX6xXexX6xX153xXbxX1xX98xXexX98xX153xX98xX20xXdxX2fxXdxX18xX6xX5xX153xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x115a4xX53xX53xX4xX65xX18xXdxX1dxX2fxX12exXb1xXdxX10xXexX18xX6xX1dxXbxX5xX24xX7xX12exXb1xX18xX53xXexX1daxX47xX1cfxX53xX24xXbxX5xX98xX6xX65xX10xX65xX53xX5xX10xXbxa779xX53xX47xX1cfxX47xX2xb5a2xX1cfxX1daxX27axX2xX1cfxX53xX49xX24xX6xX18xX27axX24xX14xX27axXexX20xX24xX18xX2fxX27axX24xX98xX18xX2fxX12exX1e1xXbxX2fxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa9a2xX6xXbxXexXdxX98xX18xXaxX12xX114xXc8xXdxX3xXexX31x1100exX18xX2fxX3xc483xX31xX32xX18xX2fxX3xX2aaxX31xb6ecxX18xX2fxX3xX4xX1xX28xX3xXexX20xX1a3xX3xX3excc6dxX3xX1xb070xXbxX3xX5x11387xX18xX3xXexX1x14082xX3xX47xX1cfxX9exX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xX18xX1xXdxe2b7xX1dxX3xX3exX2d2xX3xX47xX1cfxX2xX1d0xX153xX47xX1cfxX47xX1cfxX12exX3xbfedxb348xX2fxX24x13f82xX18xX24axX3xX16xX6xX98xX4xX1xXdxX18xX1xXbxX1xX24xX12exXb1xX18x10475xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX98xX65xX14xXaxX12x107baxXd0xX18xX2fxX3xX2xX1cfxX53xX1daxX9exX3xXexXc8xXdxX3xX62xXabxX3xX31cxX12cxXdxX9exX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xX18xX1xXdxX30axX1dxX3xX3exX2d2xX3xX47xX1cfxX2xX1d0xX153xX47xX1cfxX47xX1cfxX3xXexf530xX3xX4xX1xX2dexX4xX3xX3exX2d2xX3xX1xX2d5xXbxX3xX5xX2d9xX18xX3xXexX1xX2dexX3xX47xX1cfxX9exX3xX65xX31xX2b9xXdxX3xX7xe760xX3xX4xX1xX28xX3xXexX20xX1a3xX3xX4xX28xX6xX3xX114xXc8xXdxX3xXexX31xX2b9xX18xX2fxX3xX2bdxX31xX32xX18xX2fxX3xX2aaxX31xX2c5xX18xX2fxX9exX3xX13xX14xX3xXb1xXdxXffxX18xX3xX13exX12cxX3xX2aaxX1xXa6xX18xX1xX3xXexX20xX3cxX9exX3xX13xX14xX3xXb1xXdxXffxX18xX3xXcxX1xX31xX2c5xX18xX2fxX3xXb1xda86xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX9exX3xX2aaxX1xX28xX3xX18xX1xXdxX30axX1dxX3xXcxX395xX18xX2fxX3xX4xX400xX4xX3xX2aaxX1xXa6xX18xX1xX3xXexX20xX3cxX3xX23xX24xX25xX18xX3xX36xX12cxXdxX3xX18xX1xX25xX18xX3xX65xX25xX18xX3x126e4xXdxX30axXexX3xX31cxX6xX1dxX9exX3xX2aaxX1xX28xX3xX18xX1xXdxX30axX1dxX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX12exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX98xX65xX14xXaxX12xXcxXc8xXdxX3xX3exX2d2xX3xX1xX2d5xXbxX9exX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xX36xeebfxX3xX18xX2fxX1xX10xX3xX16xXd0xX98xX3xX4xXd0xX98xX3xX3exXb5xXexX3xX49xX24xX97xX3x10a43xX10xX1dxX3xX4d8x12c17xXexX9exX3xX36xX37xX3xX18xX2fxX1xX3cxX3xXexX1xXdxX3xX1xXabxX18xX1xX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX3xX4xX28xX6xX3xXcxX1xX31xX2c5xX18xX2fxX3xXexX20xX3b5xX4xX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX12exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX98xX65xX14xXaxX12xX2aaxXd0xX4xX3xXexX1xXabxX18xX1xX3xXb1xXdxXffxX18xX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xXexX43xXbxX3xXexX20xX24xX18xX2fxX3xXexX1xX97xX98xX3xX5xX24xX43xX18xX9exX3xXbxX1xX25xX18xX3xXexXa6xX4xX1xX3xX5xXabxX1dxX3xX20xXafxX3xXb1xXabxX3xX3exXb5xXexX3xX5xX24xX43xX18xX3xX18xX1xXbfxX18xX2fxX3xXb1xXdxX3xXbxX1xXc8xX1dxX3xX4xX28xX6xX3xX4xXd0xX4xX3xX4xXd0xX3xX18xX1xX25xX18xX9exX3xXexX43xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX36xX97xX1dxX3xX16xX97xX98xX3xX4xX1xXeexXexX3xX4xX1xXf3xX9exX3xX36xXf7xX18xX2fxX3xX18xX2fxX24xX14xXffxX18xX3xXexX103xX4xX9exX3xX49xX24xX14xX3xX36xX3cxX18xX1xX3xX4xX28xX6xX3xX114xX97xX18xX2fxX9exX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX3xX4xX28xX6xX3xX49xX24xX25xX18xX3xX36xX12cxXdxX12exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX98xX65xX14xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xX16x10b3axX3xXbxX1xXdxXb5xX24xX3xX36xX37xX3xX18xX2fxX1xX3cxX3xXexX1xXdxX3xX1xXabxX18xX1xX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX3xX4xX28xX6xX3xX114xX97xX18xX2fxX3xX36xa67cxXdxX3xXb1xX2b9xXdxX3xX2xX47xX3xX49xX24xX25xX18xX3xX18xX1xX25xX18xX3xX31bxXexX20xX98xX18xX2fxX3xX36x11951xX3xX36xX37xX3xX18xX2fxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX3xX114xX97xX18xX2fxX24axX3xX2aaxX97xX18xX1xX3xX4xXd0xX98xX3xX47xX9exX3xX4xXd0xX4xX1xX3xX4xX1xX2dexX4xX3xX47x11626xX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX3xX49xX24xX25xX18xX3xX36xX12cxXdxX24axX3xXcxX31xX2b9xX4xX3xX49xX24xX25xX18xX3xX1xXabxX1dxX3xX7xed17xX3xX49xX24xX6xX18xX3xX2xX9exX3xX4xXd0xX4xX1xX3xX4xX1xX2dexX4xX3xX1ccxX3xXb1xXabxX3xXexX31xX2b9xX4xX3xX65xX6xX18xX1xX3xX1xXdxX30axX24xX3xX49xX24xX25xX18xX3xX18xX1xX25xX18xX3xX1d2xX331xX12exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX98xX65xX14xXaxX12xX13exXdxX1cxX24xX3xX65xX31xX32xX18xX2fxX9exX3xX36xXd0xX18xX1xX3xX2fxXdxXd0xX3xX4xX6xX98xX3xX4xa5a5xX18xX2fxX3xXexXd0xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX1dxX31xX24xX9exX3xX4xX1xX24xc21cxX18xX3xX16xX3cxX3xX4xX28xX6xX3xXcxX1xX31xX2c5xX18xX2fxX3xXexX20xX3b5xX4xX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX9exX3xX114xXc8xXdxX3xXexX31xX2b9xX18xX2fxX3xX2bdxX31xX32xX18xX2fxX3xX2aaxX31xX2c5xX18xX2fxX3xX4xX1xX98xX3xX20xcf4cxX18xX2fxX9exX3xXcxX1xX31xX2c5xX18xX2fxX3xXexX20xX3b5xX4xX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xX36xX4c1xX3xX4xX1xX28xX3xX36xX12cxX18xX2fxX3xX3exXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX9exX3xX2fxXdxXd0xX1dxX3xX7xXd0xXexX9exX3xX18xX103xX1dxX3xXexX1a3xX18xX1xX3xX1xX1a3xX18xX1xX9exX3xX3exX3cxXbxX3xXexX1xX2c5xXdxX3xX36xX37xX3xX4d8xX24x107d3xXexX3xX4xXd0xX4xX3xXexX43xXbxX3xXexX1xX1cxX3xXb1xXabxX3xX4xXd0xX3xX18xX1xX25xX18xX3xXb1xXdxX3xXbxX1xXc8xX1dxX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX3xX16xX97xX98xX3xX36xX97xX1dxX3xXexX1xX829xX24xX3xXexX1a3xX18xX1xX3xX36xXc8xXexX3xX5x115eexX9exX3xX36xXf7xX18xX2fxX3xX18xX2fxX31xX2c5xXdxX9exX3xX36xXf7xX18xX2fxX3xX5xa4e8xXdxX3xXbxX1xXc8xX1dxX3xXb1xXabxX3xX3exX1xX74exX18xX2fxX3xX4xX698xX3xXb1xea4dxX18xX2fxX3xX4xX829xX1dxX12exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX98xX65xX14xXaxX12xX23xX24xXd0xX3xXexX20xX1a3xX18xX1xX3xX4d8xX10xX1dxX3xX4d8xX4ddxXexX9exX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX3xX5xX24xX74exX18xX3xX4xX1xX829xXbxX3xX1xXabxX18xX1xX3xX18xX2fxX1xXdxXffxX1dxX3xX4xX1xX28xX3xXexX20xX31xX32xX18xX2fxX3xX4xX28xX6xX3xX114xX97xX18xX2fxX9exX3xXbxX1xXd0xXbxX3xX5xX24xX43xXexX3xX18xX1xXabxX3xX18xX31xX2b9xX4xX9exX3xX49xX24xX14xX3xX36xX3cxX18xX1xX3xX4xX28xX6xX3xX13exX12cxX3xX23xX24xX67cxX4xX3xXbxX1xc853xX18xX2fxX9exX3xX36xXeexX4xX3xX16xXdxX30axXexX3xX2fxXdxXbfxX3xX18xX2fxX1xXdxXffxX1dxX3xX18xX2fxX24xX14xXffxX18xX3xXexX103xX4xX9exX3xX49xX24xX14xX3xX36xX3cxX18xX1xX12exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX98xX65xX14xXaxX12xX114xXc8xXdxX3xXexX31xX2b9xX18xX2fxX3xX2bdxX31xX32xX18xX2fxX3xX2aaxX31xX2c5xX18xX2fxX3xX36xX37xX3xX18xX2fxX1xX3cxX3xXexX20xX98xX18xX2fxX3xXexX1xX2c5xXdxX3xX2fxXdxX6xX18xX3xXexX2b9xXdxX9exX3xXcxX1xX31xX2c5xX18xX2fxX3xXexX20xX3b5xX4xX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xX4xX1xX28xX3xX36xX12cxX18xX2fxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX1dxX31xX24xX3xX4xX1xX98xX3xX13exX6xX18xX3xXcxX1xX31xX2c5xX18xX2fxX3xXb1xX400xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xXb1xXabxX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xX5xX4c1xX18xX1xX3xX36xXc8xX98xX9exX3xX4xX1x109b3xX3xX36xXc8xX98xX3xX4xX1xXeexXexX3xX4xX1xXf3xX3xX4xX74exX18xX2fxX3xXexXd0xX4xX3xX3exXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX9exX3xX2fxXdxXd0xX1dxX3xX7xXd0xXexX3xXb1xXabxX3xXexX1xXdxX3xX1xXabxX18xX1xX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX6c7xX3xX4xX1xX28xX3xX36xX12cxX18xX2fxX3xX18xX103xX1dxX3xXexX1a3xX18xX1xX3xX1xX1a3xX18xX1xX9exX3xXbxX1xXd0xXexX3xX1xXdxX30axX18xX9exX3xX3exXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX36xX97xX18xX2fxX3xXb1xXdxXffxX18xX3xXb1xXabxX3xXexX395xX3xX4xX1xX2dexX4xX3xX36xX97xX18xX2fxX3xX4xX829xXbxX3xX65xX31xX2b9xXdxX3xX3exX1xXdxX3xX4xX698xX3xX65xX829xX24xX3xX1xXdxX30axX24xX3xXb1xXdxX3xXbxX1xXc8xX1dxX6c7xX3xX3exX3cxXbxX3xXexX1xX2c5xXdxX3xX2fxXdxX97xXdxX3xX49xX24xX14xXb5xXexX9exX3xX4d8x9e40xX3xX5xX86axX3xX65xX2dexXexX3xX36xXdxX1cxX1dxX3xX36xX32xX18xX3xXexX1xX31xX3xXexX67cxX3xX4xXd0xX98xX9exX3xX3exX1xXdxXb5xX24xX3xX18xXc8xXdxX9exX3xX2fxX698xXbxX3xXbxX1xX2d9xX18xX3xX2fxXdxXbfxX3xXb1xXbfxX18xX2fxX3xXb1xXabxX3xX18xX25xX18xX2fxX3xX4xX6xX98xX3xX18xf890xX18xX2fxX3xX5xX3b5xX4xX3xX5xX4c1xX18xX1xX3xX36xXc8xX98xX9exX3xX7xX2dexX4xX3xX4xX1xXdxXb5xX18xX3xX36xX829xX24xX3xX4xX28xX6xX3xXexX395xX3xX4xX1xX2dexX4xX3xX36xX97xX18xX2fxX6c7xX3xXexXb36xX18xX2fxX3xX4xX31xX2c5xX18xX2fxX3xX36xX98xXabxX18xX3xX3exXb5xXexX3xXexX1xX67cxX18xX2fxX3xX18xX1xX829xXexX9exX3xX1xX98xXabxX18xX3xXexX1xXabxX18xX1xX3xXexX67cxXexX3xX18xX1xXdxX30axX1dxX3xXb1xX400xX3xX4xX1xXa6xX18xX1xX3xXexX20xX3cxX12exX53xX12exX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX20xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX20xX98xX18xX2fxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXffxX18xX3xX49xX24xX6xX18xX24axX0xX53xX7xXexX20xX98xX18xX2fxX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX153xXexX1xX24xX1dxX16xX153xX6xX18xX65xX153xX7xX6xXbxX98xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2aaxXd0xX4xX1xX3xXexX829xXexX3xX4xX97xX3xX4xX1xX2dexX4xX3xXb1xX400xX3xXexX20xX98xX18xX2fxX3xX114xX97xX18xX2fxX3xX36xX67cxXdxX3xXb1xX2b9xXdxX3xXcxX1xXdxXb5xX24xX3xXexX31xX2b9xX18xX2fxX3xXcxX20xX2d9xX18xX3xX445xXb36xX18xX3xXcxXabxXdxXaxX3xX1xX20xX10xb312xX9xXaxX53xX4d8xX6xX14xX153xX65xX24xX18xX2fxX153xX65xX6xX18xX2fxX53xX4xX6xX4xX1xX153xXexX6xXexX153xX4xX6xX153xX4xX1xX24xX4xX153xXb1xX24xX153xXexX20xX98xX18xX2fxX153xX65xX6xX18xX2fxX153xX65xX98xXdxX153xXb1xX98xXdxX153xXexX1xXdxX10xX24xX153xXexX24xX98xX18xX2fxX153xXexX20xX6xX18xX153xXb1xX6xX18xX153xXexX6xXdxX53xX47xX2xX47xX1d2x107d7xX1d0xX12exX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX2fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX53xX1dxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX47xX1cfxX53xX18xX10xX1c6xX7xX53xX47xX2xX47xX2xX53xX2xX47xdce6xX65xX47xX2xXcaexX1d0xX1d2xX2xX1cfxXexX2xX2xX1cfxfdc4xX5xX2xX12exX1e1xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xX36xX37xX3xX18xX2fxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX3xX2xX47xX3xX49xX24xX25xX18xX3xX18xX1xX25xX18xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxXb1xX12xX0xX7xXexX20xX98xX18xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2aaxXd0xX4xX1xX3xXexX829xXexX3xX4xX97xX3xX4xX1xX2dexX4xX3xXb1xX400xX3xXexX20xX98xX18xX2fxX3xX114xX97xX18xX2fxX3xX36xX67cxXdxX3xXb1xX2b9xXdxX3xXcxX1xXdxXb5xX24xX3xXexX31xX2b9xX18xX2fxX3xXcxX20xX2d9xX18xX3xX445xXb36xX18xX3xXcxXabxXdxXaxX3xX1xX20xX10xXc58xX9xXaxX53xX4d8xX6xX14xX153xX65xX24xX18xX2fxX153xX65xX6xX18xX2fxX53xX4xX6xX4xX1xX153xXexX6xXexX153xX4xX6xX153xX4xX1xX24xX4xX153xXb1xX24xX153xXexX20xX98xX18xX2fxX153xX65xX6xX18xX2fxX153xX65xX98xXdxX153xXb1xX98xXdxX153xXexX1xXdxX10xX24xX153xXexX24xX98xX18xX2fxX153xXexX20xX6xX18xX153xXb1xX6xX18xX153xXexX6xXdxX53xX47xX2xX47xX1d2xXcaexX1d0xX12exX1xXexX1dxXaxX12xX2aaxXd0xX4xX1xX3xXexX829xXexX3xX4xX97xX3xX4xX1xX2dexX4xX3xXb1xX400xX3xXexX20xX98xX18xX2fxX3xX114xX97xX18xX2fxX3xX36xX67cxXdxX3xXb1xX2b9xXdxX3xXcxX1xXdxXb5xX24xX3xXexX31xX2b9xX18xX2fxX3xXcxX20xX2d9xX18xX3xX445xXb36xX18xX3xXcxXabxXdxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX20xX98xX18xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX13exX6xX18xX3xX13exXa6xX3xXexX1xX31xX3xX49xX24xX14xXb5xXexX3xX36xX3cxX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xXabxX18xX1xX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX3xXcxX1xXdxXb5xX24xX3xXexX31xX2b9xX18xX2fxX3xXcxX20xX2d9xX18xX3xX445xXb36xX18xX3xXcxXabxXdxX3xX16xX7b8xX18xX2fxX3xX1xX1a3xX18xX1xX3xXexX1xX2dexX4xX3xX4xXd0xX4xX1xX3xX4xX1xX2dexX4xX3xXexX829xXexX3xX4xX97xX3xX4xXd0xX4xX3xX4xX1xX2dexX4xX3xXb1xX400xX3xXexX20xX98xX18xX2fxX3xX114xX97xX18xX2fxX3xX4xX28xX6xX3xX47xX3xX18xX1xXdxX30axX1dxX3xX3exX2d2xX3xX47xX1cfxX2xX1d0xX3xX153xX3xX47xX1cfxX47xX1cfxX3xXb1xXabxX3xX47xX1cfxX47xX1cfxX3xX153xX3xX47xX1cfxX47xX1d0xX12exX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxXb1xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX9exX3xX36xX37xX3xX18xX2fxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX3xX1dxX12cxXexX3xX7xX67cxX3xX4xXd0xX3xX18xX1xX25xX18xX3xXb1xXabxX3xXexX395xX3xX4xX1xX2dexX4xX3xX12exX12exX12exXaxX3xX1xX20xX10xXc58xX9xXaxX53xX4d8xX6xX14xX153xX65xX24xX18xX2fxX153xX65xX6xX18xX2fxX53xX24xX14xX153xX16xX6xX18xX153xX3exXdxX10xX1dxX153xXexX20xX6xX153xXexX20xX24xX18xX2fxX153xX24xX98xX18xX2fxX153xX3exX14xX153xX5xX24xX6xXexX153xX65xX10xX153xX18xX2fxX1xXdxX153xX3exX14xX153xX5xX24xX6xXexX153xX1dxX98xXexX153xX7xX98xX153xX4xX6xX153xX18xX1xX6xX18xX153xXb1xX6xX153xXexX98xX153xX4xX1xX24xX4xX153xX65xX6xX18xX2fxX53xX47xX2xX2xXcd7xX1d2xX1d0xX12exX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX2fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX53xX1dxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX47xX1cfxX53xX18xX10xX1c6xX7xX53xX47xX2xX2xXce4xX53xX2xX1cfxXcd7xX65xX1d0xX47xX1cfxX47xX1d0xX1d2xX1d2xXexXcaexX2xXcaexX2xX5xX2xX153xX24xX14xX153xX16xX6xX18xX12exX1e1xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX28xX14xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xX36xX37xX3xX18xX2fxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX3xX2xX47xX3xX49xX24xX25xX18xX3xX18xX1xX25xX18xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxXb1xX12xX0xX7xXexX20xX98xX18xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX9exX3xX36xX37xX3xX18xX2fxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX3xX1dxX12cxXexX3xX7xX67cxX3xX4xXd0xX3xX18xX1xX25xX18xX3xXb1xXabxX3xXexX395xX3xX4xX1xX2dexX4xX3xX12exX12exX12exXaxX3xX1xX20xX10xXc58xX9xXaxX53xX4d8xX6xX14xX153xX65xX24xX18xX2fxX153xX65xX6xX18xX2fxX53xX24xX14xX153xX16xX6xX18xX153xX3exXdxX10xX1dxX153xXexX20xX6xX153xXexX20xX24xX18xX2fxX153xX24xX98xX18xX2fxX153xX3exX14xX153xX5xX24xX6xXexX153xX65xX10xX153xX18xX2fxX1xXdxX153xX3exX14xX153xX5xX24xX6xXexX153xX1dxX98xXexX153xX7xX98xX153xX4xX6xX153xX18xX1xX6xX18xX153xXb1xX6xX153xXexX98xX153xX4xX1xX24xX4xX153xX65xX6xX18xX2fxX53xX47xX2xX2xXcd7xX1d2xX1d0xX12exX1xXexX1dxXaxX12xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX9exX3xX36xX37xX3xX18xX2fxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX3xX1dxX12cxXexX3xX7xX67cxX3xX4xXd0xX3xX18xX1xX25xX18xX3xXb1xXabxX3xXexX395xX3xX4xX1xX2dexX4xX3xX12exX12exX12exX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX20xX98xX18xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXcxXc8xXdxX3xX3exX2d2xX3xX1xX2d5xXbxX3xXexX1xX2dexX3xX16xX6xX9exX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX24xX18xX2fxX3xX31xX32xX18xX2fxX3xX36xX4c1xX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX25xXexX9exX3xX36xX37xX3xX18xX2fxX1xX3cxX3xX4d8xX10xX1dxX3xX4d8xX4ddxXexX3xX3exX3fxX3xX5xX24xX43xXexX3xX1dxX12cxXexX3xX7xX67cxX3xX4xXd0xX3xX18xX1xX25xX18xX3xXb1xXabxX3xXexX395xX3xX4xX1xX2dexX4xX3xX36xX97xX18xX2fxX12exX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxXb1xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX24xX5xX12xX0xX65xXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX53xX65xXdxXb1xX12xX0xX53xX65xXdxXb1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX347xX98xX24xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX98xX3xXcxXcx12c2bxX445xX31cxX53xX445xXdxX10xXexX18xX6xX1dx11502xX0xX53xXbxX12