Tết với nỗi lo ngộ độc... rượu!
(Baohatinh.vn) - Thời điểm áp Tết này, mỗi ngày, Khoa Cấp cứu chống độc - Bệnh viên đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận ít nhất 2 trường hợp ngộ độc rượu.
33e7x415ax667excad6x9795x6386xc69cx43b2x8a54x6dfdxc1f3x4d08x6100x7058x8881xbbf0xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax79bbxad29x79a0xXexX0xcb1dxXaxX17xX18xX19xXexX0x93fdxbc81xX19x6b09xXexX0xXax839cxX9xa9e1xXdxX18x5affxX2fxac72xbe6fx6af1xX5x60c7xXbxXdxX17xX32xXexX5x9a24xXbxX9xc40ex98dbxX35xX9x476fx6549xX35xX9xXdxX24xX9xX43x9769x5a8axX9x3b71xX4cxX2cx52d9xX51xX51xX9x520exb8aex75dax86bdxX1xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6cd4xX17xX18xX19xX32xXexX5xXax9fffxX35xX9xX4exX35x68b1xXcxX9x8038xX33xX9xX5xX3cxXbxX9xX43x8be3xX26x6dd6xX9xXcxX44xX35xX9xX43xX4bxX82xX26xX84xX9xc942xXaxX24xX18xX9xX4x6aa1xX33xX9xX2cxb6acxX58xX9xX2cxXax713exX43xX4bxX9xX4exX4cxX2cxX9x985axX9xad4exa2bfxX43xXaxX9xX3fxX35x6800xX43xX9xX4exX18xX9x93ecxXaxX24xX18xX9xX6axX82xX9xX5x412fxX43xXaxX9xXbxX35xX3cxX33xX9xX43xXax4ea0xX43xX9x6ec4xXbxX9xX43xXaxX96xXbxX9x91aexX9xXbxX55xX56xX72xX43xX4bxX9xXaxX57xX33xX9xX43xX4bxX4cxX9xX4exX4cxX2cxX9xX55xX56xX57xX58xX51xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x7a42xXbxXa7xX18xXdxX35xX4bxX43x5131xX9xX2cxX17xX43xXbxX17xX55x76daxX32xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX17xXbxX9xX3fxX24xX35xX9xX43xX24xX35xX9xXdxX24xX9xX43xX4bxX24xX9xX19xX24xX2cxX9xX55xX58xX24xX58xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x4496xX35xX19xXbxXaxX115x359dxbeffxX155xX33xX10dxX11dxXaxX17xX35xX4bxXaxXbxX115x8057xX155xX155xX33xX10dxX32xX9xX2fxX55xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX115xX1cxX1cxX35xX51xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX51xX3fxX43xX1cxX43xX17xX14exX2fxX1cxX2axc17dxX155xc67exX1cxX2axX155xXd5xX19xX161xX2axc64ax57bdxX18bxXd5xXd5xXbxX2axX2axXd5xX155xXdxX155xX51x461dxX33xX4bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX10dxXbxXa7xX18xXdxX35xX4bxX43xX115xX9xX1a0xX58xX2fxXbxX35xcb38xX26xX11dxX32xXexXa9xX7axX2cxX9xX2fxb0f6xX9xX90xXaxX24xX18xX9xX4xX96xX33xX9xX2cxX9axX58xX9xX2cxXaxX9fxX43xX4bxX9xX4exX4cxX2cxX9xXa9x4ee3x4d9axX90xX9xXbx6d1axX43xXaxX9xX2cxXaxcd83xXcxX9xX2fx9b6axX2cxX9xX23xXaaxX43xXaxX9xX43xXax7177xX43xX9xX43xX4bxX4cxX9xX4exX4cxX2cxX9xX55xX56xX57xX58xX9xX2cxX96xX33xX9xXbxXcdxX43xXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cxXbxX9xX4excd2axX9xX2cxXcaxX43xX9xXb6x3cd9xX9xX43xXaxX56xX43xX4bxX9xX43xX4bxX56xX72xX35xX9xXcx909fxX9xX4bxX35xX82xX9x5825xX51xX5xX51x426bxX84xX9x864axX58xXb0xX9x8ec3xX9xX7xXaxccf5xX9xX1fbxX35xXaaxXbxX9xb051xX5xXaxa116xX2cxXaxX9xX6axX82xbcdbxX9xX3fx9191xX43xX9xX2cxa3f6xX43xX9xX33xXax63ffxX35xX9xX26dxX9xX3fxX35xXaaxX43xX9xX3fxX40xX35xX9xX23xX18xX24xX9xX43xX44xX35xX9xXdxX24xX9xX2cxX18xX43xXaxX9xX2cxX7axX43xXaxX51xX9xX5xXaxX17xX24xX9xX23xX82xX9xX266xX51xX84xX9xXax9205xXcxX9xX96xX26xX9xXb6xXaxX24xX28dxX43xX4bxX9xX2axX155xXaxX9xX4exXb0xXcxX84xX9xX23xXaaxX43xXaxX9xX43xXaxX214xX43xX9xX3fxX24dxX9xX43xXaxX82xX9xXbxX55xX24xX43xX4bxX9xXbx4c2dxX43xXaxX9xXbxX55xX27bxX43xX4bxX9xX2fxX18xX26xX9xXcx7446xXcxX9xX55x980fxX35xX9xX3fxX82xX24xX9xX4bxX35xX56xX72xX43xX4bxX9xX43xX4bxbc95xX51xX9x392dxX4cxXbxX9xXdxX7axXbxX9xX2fxX18xX58xX9xX2cxX24xX43xX9xX4bxX7axX35xX9xX18xX43xXaxX9xX33xXaxX7axXbxX9xXaxX35xXaaxX43xX9xX23xX9fxX9xXcxX2ecxX43xXaxX9xXb6xXaxX20axX9xXbxXaxX26dxX9xXbxXaxX2ecxX9xX4bxc590xX35xX9xXcxX25cxX51xX9xX5xX2ecxX43xXaxX9xXbxX55xX27bxX43xX4bxX9xX19xX35xc4cfxX43xX9xX23xX35xX3cxX43xX9xX55xX96xXbxX9xX43xXaxX18xX43xXaxX84xX9xX18xX43xXaxX9xX55x3ebexX35xX9xX3fxX82xX24xX9xXbxX2ecxX43xXaxX9xXbxX55xX27bxX43xX4bxX9xXaxX2bexX43xX9xXcxXb0xX84xX9xX2fxX271xX35xX9xX23xX349xXbxX9xXcxa8a4xX33xX51xX9xX6axX24xX28dxX43xX4bxX9xX269xX58xX7axX84xX9xX3fxX57xX9xX18xX43xXaxX9xX4exX246xX9xX33xXaxX28dxX35xX9xX2cxXaxX27bxX26xX9xX55xX18xX9xX4exX56xX72xX43xX4bxX9x37b6xX58xX9fxX2cxX9xXdxX4cxX9xX2ax510bxX9xX278xX43xXaxX82xX9xX4bxaed0xX43xX9xX4exX56xX72xX43xX4bxX281xX9xXb6xXb0xX58xX9xX43xX4bxX56xX72xX35xX9xX4exX35xX9xX4exX56xX72xX43xX4bxX9xX2cxX9axX58xX9xX4bxX35xb9a4xX33xX51xX51xX51xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexXa9xX7axX2cxX9xX2fxX1e1xX9xX262xX4bxX58xX26xX35dxX43xX9x728cxX58xX214xX43xX9xX5xXaxX7axX35xX9x7d3axX9xX7xXaxX20axX9xX90xXaxX24xX18xX9xX4xX96xX33xX9xX2cxX9axX58xX9xX2cxXaxX9fxX43xX4bxX9xX4exX4cxX2cxX9xXa9xX1fbxX1fcxX90xX9xX6axX82xX9xX5xXbfxX43xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX3cxXbxX84xX9xX23xXaaxX43xXaxX9xX43xXaxX214xX43xX9xX43xXaxXcaxX33xX9xX3fxX35xXaaxX43xX9xXbxX55xX24xX43xX4bxX9xXbxX2ecxX43xXaxX9xXbxX55xX27bxX43xX4bxX9xXaxX58xX26xX3cxXbxX9xX7axX33xX9xXb6xXaxX2bexX43xX4bxX9xX4exX24xX9xX4exX56xX57xX2cxX84xX9xXaxX2bexX43xX9xXcxXb0xX9xX2fxX214xX58xX9xX19xX24xX9xX43xX4bxX4cxX9xX4exX4cxX2cxX9xX312xX17xXbxXaxX18xX43xX24xXdxX51xX9xXa9xXaaxX43xXaxX9xX43xXaxX214xX43xX9xX4exX246xX9xX33xXaxX28dxX35xX9xXdxX349xX2cxX9xXcxX7axX58xX9xX3fxX82xX9xXaxX35xXaaxX43xX9xX4exX246xX9xX269xX58xX18xX9xX2cxX375xX43xX9xX43xX4bxX58xX26xX9xXb6x7781xX2cxXaxX51xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexX4x8f1bxX43xX4bxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX23xX7axX2cxX9xX2fxX1e1xX9xX5xXaxX7axX35xX84xX9xXbxX55xX56xX40xX2cxX84xX9xXbxX55xX24xX43xX4bxX9xX3fxX82xX9xX2fxX18xX58xX9xXbxX3cxXbxX9xXdxX82xX9xXbxXaxX72xX35xX9xX4exX35xX77xXcxX9xX23xXaaxX43xXaxX9xX43xXaxX214xX43xX9xX43xX4bxX4cxX9xX4exX4cxX2cxX9xX55xX56xX57xX58xX9xX2cxX96xX33xX9xXbxXcdxX43xXaxX9xX33xXaxX28dxX35xX9xX43xXaxXcaxX33xX9xX3fxX35xXaaxX43xX9xX2cxX96xX33xX9xX2cxX9axX58xX9xX43xXaxX35xX24dxX58xX9xX43xXaxX96xXbxX51xX9xX312xX44xX35xX9xX43xX4bxX82xX26xX84xX9xXb6xXaxX24xX18xX9xXbxX35xX3cxX33xX9xX43xXaxXcaxX43xX9xXcdxXbxX9xX43xXaxX96xXbxX9xXdxX82xX9xXd5xX9xXbxX55xX56xX72xX43xX4bxX9xXaxX57xX33xX51xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexX262xX4bxX58xX26xXb0xX43xX9xX43xXaxX214xX43xX9xXb6xXaxX35xX3cxX43xX9xX43xX4bxX4cxX9xX4exX4cxX2cxX9xX55xX56xX57xX58xX9xX2cxX20axX9xX10dxX58xX9xXaxX56xX40xX43xX4bxX9xX4bxX35xX18xX9xXbxX206xX43xX4bxX9xXdxX82xX9xX19xX24xX9xXbxXaxX4eexX9xXbxX55xX56xX72xX43xX4bxX9xX3fxX284xX43xX9xXbxX2ffxX43xX9xXbxX27bxX35xX9xX55xX56xX57xX58xX9xXb6xXaxX2bexX43xX4bxX9xX4exX28dxXcxX9xX23xX28dxX24xX9xX18xX43xX9xXbxX24xX82xX43xX84xX9xX55xX56xX57xX58xX9xX2cxXaxX9axX18xX9xXaxX82xXcxX9xXdxX56xX57xX43xX4bxX9xXcxX17xXbxXaxX18xX43xX24xXdxX9xX2cxX18xX24xX9xX278xX2cxX2ffxX43xX9xX2cxX2bexX43xX4bxX9xX43xX4bxXaxX35xXaaxX33xX281xX84xX9xX55xX56xX57xX58xX9xX4bxX35xX28dx56b5xX9xX5xX27bxX35xX9xX6axX82xX9xX5xXbfxX43xXaxX84xX9xX4bxX3d5xX43xX9xX4exX214xX26xX84xX9xX4exX24xX82xX43xX9xX4bxX35xX7axXcxX9xX2fxX7axXbxX9xX2cxX2bexX43xX4bxX9xXbxX7axX2cxX9xX3cdxX5xX1fbx94d6xX5xX7xX9xX6axX1fcxX262xX2xX9xXbxX200xX43xXaxX9xX2cxX508xX43xX4bxX9xX4exX246xX9xX33xXaxX7axXbxX9xXaxX35xXaaxX43xX9xX2cxX375xX9xX2fxX26dxX9xX55xX56xX57xX58xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xXa9xX28dxX24xX9xX26dxX9xX10dxX246xX9xX4x6cf7xXcxX9xX6xXb0xX43xX9xX278xX4xX6e2xXcxX9xX420xX58xX26xXb0xX43xX281xX9xX2cxX20axX9xX43xX2ffxX43xX4bxX9xX4exX4cxX9xXcxX17xXbxXaxX18xX19xX24xXdxX9xX4exXcaxXcxX9xX4exa313xX2cxX51xX9xX1fcxX35xX24dxX58xX9xX4exX7axX43xX4bxX9xXdxX24xX9xX43xX4bxX27bxX35xX9xX43x74e6xX18xX9xXdxX82xX9xX2cxX375xX9xX2fxX26dxX9xX43xX82xX26xX9xX4exX56xX57xX2cxX9xX4exX3d5xX58xX9xXbxX56xX9xX19xX214xX26xX9xX2cxXaxX58xX26xX24dxX43xX9xX2fxX28dxX43xX9xX10dxX58xX96xXbxX9xX55xX96xXbxX9xXaxX35xXaaxX43xX9xX4exX27bxX35xX9xX3fxX82xX9xX4exX18xX43xX4bxX9xX4exX206xX43xX4bxX9xXb6x7d17xX9xX43xXaxX246xX43xX9xXaxX35xXaaxX58xX9xX2cxXaxX96xXbxX9xXdxX56xX57xX43xX4bxX9xX2fxX28dxX43xX9xX33xXaxX6e2xXcxX51xX9xX6a7xX9fxX9xXdxX56xX57xX43xX4bxX9xX55xX56xX57xX58xX9xXdxX56xX58xX9xXbxX55xX725xX9xXbxX27bxX35xX9xX43xXaxX82xX9xX3fxX82xX9xX23xX7axX43xX9xX55xX18xX9xXbxXaxX4eexX9xXbxX55xX56xX72xX43xX4bxX9xXaxX82xX43xX4bxX9xX43xX4bxX82xX26xX9xX55xX96xXbxX9xXdxX40xX43xX51xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxXaxX2bexX43xX4bxX9xXbxX35xX43xX9xXbx58dbxX9xXa9xX4cxX9xX6xX9xXbxX3cxX84xX9xX43xX206xXcxX9xXd5xX155xX2axX18bxX84xX9xX4bxXaxX35xX9xX43xXaxXcaxX43xX9xX2fxX9fxX9xXdxX56xX57xX43xX4bxX9xXcx7331xX2cxX9xX43xX4bxX4cxX9xX4exX4cxX2cxX9xX55xX56xX57xX58xX9xXbxX206xX43xX4bxX9xX4exX4cxXbxX9xX23xX35xX3cxX43xX84xX9xX4exX70exX2cxX9xX23xX35xXaaxXbxX9xXdxX82xX9xX55xX56xX57xX58xX9xX2cxX20axX9xX33xXaxX18xX9xXcxX17xXbxXaxX18xX43xX24xXdxX84xX9xX3fxX40xX35xX9xX2axX155xX9xX3fx3abdxX9xX3fxX82xX9xX2axX2ax7d3dxX9xX43xX4bxX56xX72xX35xX9xXcxX823xX2cxX84xX9xX2axX2axX194xX9xX43xX4bxX56xX72xX35xX9xX4exX35xX9xX3fxX35xXaaxX43xX51xX9xX6a7xX9fxX9xX43xX4bxX56xX72xX35xX9xX2cxXaxX3cxXbxX9xX19xX24xX9xX43xX4bxX4cxX9xX4exX4cxX2cxX9xX55xX56xX57xX58xX9xXbxXcaxX33xX9xXbxX55xX58xX43xX4bxX9xX43xXaxX35xX24dxX58xX9xX43xXaxX96xXbxX9xX3fxX82xX24xX9xXbxXaxX72xX35xX9xX4bxX35xX18xX43xX9xXbxX7fbxX9xXbxXaxX7axX43xX4bxX9xXd5xX9xXa7xX9xX161xX84xX9xXbxX55xX271xX43xX4bxX9xX3fxX40xX35xX9xXbxXaxX72xX35xX9xX4exX35xX77xXcxX9xXbxX55xX56xX40xX2cxX9xX3fxX82xX9xX2fxX18xX58xX9xX5xX3cxXbxX9xX262xX4bxX58xX26xXb0xX43xX9xX4exX7axX43xX51xX9xX5xXcdxX43xXaxX9xX2cxXaxX58xX43xX4bxX9xX194xX9xX43xX206xXcxX9xX269xX58xX18xX84xX9xX2fxX9fxX9xX2cxX18xX9xX43xX4bxX4cxX9xX4exX4cxX2cxX9xX55xX56xX57xX58xX9xX26dxX9xXbxXaxX72xX35xX9xX4exX35xX77xXcxX9xXbxXaxX7axX43xX4bxX9xXd5xX9xXa7xX9xX161xX9xXaxX82xX43xX4bxX9xX43xX206xXcxX9xX4exX24dxX58xX9xXbxX206xX43xX4bxX9xX3fxX349xXbxX9xX161xX155xX9xXa7xX9xX194xX155x86c1xX9xX2fxX24xX9xX3fxX40xX35xX9xX2cxX7axX2cxX9xXbxXaxX7axX43xX4bxX9xX2cxX288xX43xX9xXdxX27bxX35xX51xX9xX5xX55xX24xX43xX4bxX9xX2fxX9fxX9xX2cxX7axX2cxX9xX3fxX86cxX9xX43xX4bxX4cxX9xX4exX4cxX2cxX9xX55xX56xX57xX58xX84xX9xX43xX4bxX58xX26xXb0xX43xX9xX43xXaxX214xX43xX9xX19xX24xX9xXaxX82xXcxX9xXdxX56xX57xX43xX4bxX9xXcxX17xXbxXaxX18xX43xX24xXdxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxXaxX35xX3cxXcxX9xX193xXd5xX84xX2axX973xX11dxX9xX55xX56xX57xX58xX9xX43xX4bxX214xXcxX9xXbxXaxX58xX9fxX2cxX9xXdxX7axX9xX2cxXaxX35xX3cxXcxX9xX2axX18bxX84xX873xX973xX11dxX9xX55xX56xX57xX58xX9xX43xX4bxX214xXcxX9xX2cxX214xX26xX9xX55xX7fbxX43xX4bxX9xX4exX4cxX2cxX9xX2cxXaxX35xX3cxXcxX9xX193xX873xX84xX193xX973xX51xX51xX51xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXex56a5xX56xX57xX58xX9xX2cxX508xX43xX4bxX9xXdxX82xX9xX43xX4bxX58xX26xXb0xX43xX9xX43xXaxX214xX43xX9xX2cxX30fxX18xX9xX193xX2axX973xX9xX3fxX86cxX9xX4exX7axX43xXaxX84xX9xX4bxX35xX3cxXbxX9xX43xXaxX18xX58xX84xX9xX193xX193xX973xX9xX3fxX86cxX9xXaxX35xX3cxX33xX9xX19xX214xXcxX84xX9xX2axX189xX973xX9xX3fxX86cxX9xXbxX18xX35xX9xX43xX27bxX43xX9xX4bxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX2bexX43xX4bxX9xX3fxX82xX9xX154xX155xX9xXdxX24xX27bxX35xX9xX23xXaaxX43xXaxX9xXb6xXaxX7axX2cxX9xX43xXaxX18xX58xX9xX43xXaxX56xX9xX4bxX18xX43xX84xX9xX19xX27bxX9xX19xX82xX26xX84xX9xXbxX35xXcxX9xXcxX27bxX2cxXaxX84xX9xXbxX214xXcxX9xXbxXaxX3d5xX43xX51xX51xX51xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexXa3axX56xX57xX58xX9xX4exX246xX9xX3fxX82xX9xX4exX18xX43xX4bxX9xX4exX17xX9xX19xX349xX18xX9xX4exX3cxX43xX9xX2fxX9axX2cxX9xXb6xXax97faxX17xX9xX3fxX82xX9xXbxXcdxX43xXaxX9xXcxX27bxX43xX4bxX9xX43xX4bxX56xX72xX35xX9xXbxX35xXb0xX58xX9xX19xX271xX43xX4bxX51xX9xX1fcxX70exX2cxX9xX23xX35xXaaxXbxX84xX9xXbxX55xX24xX43xX4bxX9xX19xX4eexX33xX9xX5xX3cxXbxX84xX9xX2cxX82xX43xX4bxX9xX2cxX20axX9xX43xX4bxX58xX26xX9xX2cxX375xX9xX43xX4bxX4cxX9xX4exX4cxX2cxX9xX55xX56xX57xX58xX9xX2cxX96xX33xX9xXbxXcdxX43xXaxX84xX9xX4exX17xX9xX19xX349xX18xX9xX4exX3cxX43xX9xXbxXcdxX43xXaxX9xXcxX27bxX43xX4bxX51xX9xX1fcxX77xX9xX33xXaxX288xX43xX4bxX9xXbxX55xX7axX43xXaxX9xX43xX4bxX4cxX9xX4exX4cxX2cxX9xX55xX56xX57xX58xX9xXbxX55xX24xX43xX4bxX9xX19xX4eexX33xX9xX5xX3cxXbxX84xX9xXa9xX4cxX9xX6xX9xXbxX3cxX9xXb6xXaxX58xX26xX3cxX43xX9xX2cxX7axX24xX9xX43xX4bxX56xX72xX35xX9xX19xX214xX43xX9xX2cxXaxX200xX9xX43xXb0xX43xX9xX2fx5d01xX9xX19xX86cxX43xX4bxX9xX2cxX7axX2cxX9xXdxX24xX27bxX35xX9xX55xX56xX57xX58xX9xX23xX35xX18xX9xX2cxX20axX9xX43xX4bxX58xX2ffxX43xX9xX4bxX9fxX2cxX9xX10dxX58xX96xXbxX9xX10dxX9axX9xX55x82faxX9xX55xX82xX43xX4bxX84xX9xX58xX9fxX43xX4bxX9xX55xX56xX57xX58xX9xX3fxX7fbxX18xX9xX33xXaxX28dxX35xX11dxX9xXb6xXaxX2bexX43xX4bxX9xX3fxX2ecxX9xXaxX18xXcxX9xX55x92ffxX9xXcxX82xX9xXcxX58xX18xX9xX2cxX7axX2cxX9xXdxX24xX27bxX35xX9xX55xX56xX57xX58xX9xXb6xXaxX2bexX43xX4bxX9xX55xXc07xX9xX43xX4bxX58xX2ffxX43xX9xX4bxX9fxX2cxX9xX10dxX58xX96xXbxX9xX10dxX9axX84xX9xX2fxX28dxX43xX9xX10dxX58xX96xXbxX9xX26dxX9xX2cxX7axX2cxX9xX2cxX375xX9xX2fxX26dxX9xXb6xXaxX2bexX43xX4bxX9xX4exX28dxXcxX9xX23xX28dxX24xX9xX18xX43xX9xXbxX24xX82xX43xX51xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cdxX58xXbxXaxX24xX55xX32xXexXa9xX35xXaaxX43xX9xX262xXaxX58xX43xX4bxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Biện Nhung