Nguyên Chánh Văn phòng Sở KHCN giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - Tại kỳ họp thứ 16, HĐND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã.
b5cexdd29x1021exbea8xe9c6x12f81xfe41x10e78xcc77xX7xe6bbx112f8x12973xbdb2xd9b8xdf50xX5x119f5xXaxc1d7x138bbx135f4xccebxc27exc71ax12c84xX3xd9b7xX1xbbb8xX18xX1xX3x132f5x10c81xX18xX3xXbxX1xc6d7xX18xX14xX3x10e39x1261cxX3xfb80x118e2xX1axX13xX3xX14xXdxf10bxX3xX4xX1xf798xX4xX3xdb2axX1x11747xX3xX1axX1xee77xX3xXexdf82xX4xX1xX3xe14bxedbbxX13x104b7xX3xXexX1xX44xX3x108c0xfdf2xX3xX2dx139c8xX3xe948xX18xX1xX0xd8d0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX10xX6x131a8xXaxX12xXcx101a0xXdxX3xc7f2xX55xX3xX1x128d1xXbxX3xXexX1xX38xX3xX2xc3b6x13a19xX3xX2excae7xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX3x11781xX2ex108e3xX3xXcxbb0axX18xX1x13628xX3xX18xX1xXdxd7daxc21cxX3xX74xX55xX3x107d1xd089xX2xX80xX3xed08xX3xXa9xXaaxXa9xX2xX3xc2dcxX52xX3xbd99x10ad6xX15xX3xXb8xcba8xX3xX7xX15xX18xX14xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xc441xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xcdbdxX6dxX16xXaxX12xX0xXdxXa4xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1axX10xX18xXexX10x11b95xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxe379xXdxX6dxXexX1x120e8xX3xX80xX2xfd88xXbxX51x13cf1xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX11dxX3x13d39xX2xXaaxXbxX51xX124xXaxX3xX7xX10exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX5bxX5bxXdxXe6xXb8xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe6x1297dxX18xX5bxX18xX10xX118xX7xX5bxXa9xXaaxf7eexXaaxX5bxX2xX12exX80xX6dxX158xX2xf33axX2xX158xXaaxX2xXexXa9xX121xXaaxX80xX121xX5xXaaxXe6xd9e7xXbxX14xd24fxX10exX9x11f36xX2xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX13xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xXaxX3xX118xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX80xX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX12exX2xXaaxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxXf7xX18xXaxX12xX84xX71xXdxX3xXb8xXdxbbc1xX15xX3xX6dx10fe8xX3xX74xX55xX3xX1xX78xXbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX51xXexXaexX6xX5xXdxX14xX18xX11dxX3xX16fxX15xX7xXexXdx138adxX16xX124xXaxX12xXcxX1xX10xXf7xX3xXb5xX3dxX81xX3xXb5xX71xXdxX3xXb8xXdxX201xX15xX3xX2exX84xX13xX4bxX3xXcx10299xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX3xXb5xX52xX3xXb8xXb9xX15xX3x11269xX18xX14xX3xX13xX14xX15xX16x11c09xX18xX3xX20xX21xX18xX3xX1axX1xX15xX18xX14xX3xXaexX3xef19xX16xX3xX14exXdxX17xX18xX3xX49xX6xX18xX3xXcxX1xca69xc81dxX18xX14xX3xX14exd164xX3xXcxX1xX44xX3xX41xX16xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX81xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xX2axX2bxX3xX2dxX1xXf7xX6xX3xX1xX78xX4xX3xX14exX98xX3xX1axX267xX18xX14xX3xX18xX14xX1xXa3xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX14exX292xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX0xXdxXa4xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1axX10xX18xXexX10xX10exXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX118xXdxX6dxXexX1xX11dxX3xX80xX2xX121xXbxX51xX124xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX11dxX3xX12exX2xXaaxXbxX51xX124xXaxX3xX7xX10exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX5bxX5bxXdxXe6xXb8xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe6xX14exX18xX5bxX18xX10xX118xX7xX5bxXa9xXaaxX158xXaaxX5bxX2xX12exX80xX6dxX158xX2xX161xX2xX80xXaaxX121xXexX121xX121xXaaxXaax12725xX5xXaaxXe6xX16fxXbxX14xX172xX10exX9xX175xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX13xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xXaxX3xX118xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX80xX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX12exX2xXaaxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxXf7xX18xXaxX12xX1axX1cxX4xX3xXb5xX71xXdxX3xXb8xXdxX201xX15xX3xXexX1xX6xXa4xX3xX14xXdxX6xX3xXb8xc9e5xX3xXbxX1xXdx11cf8xX15xX3xXb8xXb9xX15xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xXcxX71xXdxX3xX74xX55xX3xX1xX78xXbxX81xX3xX2exX84xX13xX4bxX3xXcxX257xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX3xX4xb81exX18xX14xX3xXb5xX52xX3xXexXdxX428xX18xX3xX1xX98xX18xX1xX3xXa4xXdxX26fxX18xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX14exX98xX3xXb8xXdxX201xX15xX3xe5ecxX15xX16xX428xXexX3xXexX1xX267xX18xX14xX3xX4a6xX15xX6xX3xX13xX14xX1xX44xX3xX4a6xX15xX16xX428xXexX3xX51xX1cxX4xX3xX18xX1x12b34xX18xX3xX74xX428xXexX3xX4a6xX15x10eebxX3xXa4xXdxX26fxX18xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX27exX16xX3xX14exXdxX17xX18xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX74xX55xX3xXa9xXaaxX2xX80xXaexXa9xXaaxXa9xX2xX3xXb5x110c3xXdxX3xX14exeea5xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX267xX18xX14xX11dxX3xX13xX14xX267xX3xX84xX38xX4xX3xX13xXdxX18xX1xX81xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX10exX28cxX2bxX18xX14xX3xX1axX267xX18xX14xX3xX6xX18xX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX124xX3xXcxX10exXb9xX18xX3xf454xX15xX6xX18xX14xX3xX2exX71xX18xX1xX81xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX10exX28cxX2bxX18xX14xX3xX3bxX1xX26xX18xX14xX3x130b5xX84xXaexXcxX49x1149bxX257xX2exX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX124xX3xX3bxX1xX71xXa4xX3xX20xX21xX18xX3xX2exff9axX18xX14xX81xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX10exX6xX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX14exX513xXdxX3xX5x115e8xX3xX6dxXf7xX3xXb5xX52xX3xX4xX1xX15xX16xX201xX18xX3xX4xX267xX18xX14xX3xXexX1cxX4xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX0xXdxXa4xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1axX10xX18xXexX10xX10exX3xX6dxXexX1xX15xXa4xXb8xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX118xXdxX6dxXexX1xX11dxX3xX80xX2xX121xXbxX51xX124xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX11dxX3xX12exX2xXaaxXbxX51xX124xXaxX3xX7xX10exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX5bxX5bxXdxXe6xXb8xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe6xX14exX18xX5bxX18xX10xX118xX7xX5bxXa9xXaaxX158xXaaxX5bxX2xX12exX80xX6dxX158xX2xX161xX158xX12exX158xX2xXexX158xX121xX37cxXa9xX175xX5xXaaxXe6xX16fxXbxX14xX172xX10exX9xX158xX158xX12exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX13xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xXaxX3xX118xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX80xX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX12exX2xXaaxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxXf7xX18xXaxX12xX570xX52xX18xX1xX3xXb5xX71xXf7xX3xXcxX257xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX3xXexdb99xX18xX14xX3xX1xXf7xX6xX3xX4xX1x11010xX4xX3xXa4xf749xX18xX14xX3xXexd76exX18xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX13xX14xX15xX16xX26fxX18xX3xX20xX21xX18xX3xX1axX1xX15xX18xX14xXe6xXe6xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX84xe58fxX18xX14xX3xXexX1xX28dxXdxX81xX3xXb5xX71xXdxX3xXb8xXdxX201xX15xX3xXb8xXdxX201xX15xX3xX4a6xX15xX16xX428xXexX3xX4xX1xe64fxXbxX3xXexX1xX15xX4c7xX18xX3xX4xX1xXf7xX3xXexX1xX267xXdxX3xX5xX98xXa4xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX14exX292xX3xXb5xX71xXdxX3xXb8xXdxX201xX15xX3xX2exX84xX13xX4bxX3xXcxX257xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX3xX74xX1xX3dxX6xX3xef55xX81xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX74xX55xX3xXa9xXaaxX2xX80xXaexXa9xXaaxXa9xX2xX3xXb5xX50fxXdxX3xX14exX513xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX267xX18xX14xX11dxX3xX4bxX28cx128bcxX18xX14xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2exX26xX6xX81xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX3bxX1xX3dxX3xX49x114a4xX3xXexX1xX28cxX3xXcxX1xX28cxX28dxX18xX14xX3xXexX10exX205xX4xX3xXcxX1xX44xX3xX41xX16xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX124xX3xX267xX18xX14xX3xXcxX10exXb9xX18xX3xX13xX6xXa4xX3xX3bxX1xXf7xX18xX14xX81xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX10exX28cxX2bxX18xX14xX3xX49xX6xX18xX3xXcxX15xX16xX17xX18xX3xX14xXdxX1cxXf7xX3xXcxX1xX44xX3xX41xX16xX3xX14exX513xXdxX3xX5xX5b3xX3xX6dxXf7xX3xX4xX1xX15xX16xX201xX18xX3xXb5xX7d7xX18xX3xX14exX44xX3xX4xX267xX18xX14xX3xXexX1cxX4xX3xX74xX1xX267xX18xX14xX3xXexX1xX15x13386xX4xX3xXexX10exX17xX18xX3xXb5xX44xX6xX3xXb8xX98xX18xX3xXcxX257xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX49xXb9xX15xX3xXb8xXbdxX3xX7xX15xX18xX14xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX27exX16xX3xX14exXdxX17xX18xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX74xX55xX3xXa9xXaaxX2xX80xXaexXa9xXaaxXa9xX2xX3xXb5xX50fxXdxX3xX14exX513xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX267xX18xX14xX81xX3xXb8xX98xX11dxX3xX49xX58bxXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX58bxX18xX14xX81xX3xXcxX10exX28cxX2bxX18xX14xX3xX1axX267xX18xX14xX3xX6xX18xX3xXcxX257xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX124xX3xX13xX14xX15xX16xX26fxX18xX3xX2exX34xX15xX3xX2dxX1xXdxX428xX15xX81xX3xX3bxX1xX3dxX3xXcxX10exX28cxX2bxX18xX14xX3xX3bxX1xX26xX18xX14xX3xX550xX15xX4d0xX18xX3xX5xX5b3xX3xXb5xX267xX3xXexX1xX44xX3xX14exX98xX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX428xX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX124xX3xX20x10e23xX3xXcxX1xX44xX3xX13xX1xX28cxX3xX570xXf7xX18xX14xX81xX3xXcxX10exX28cxX2bxX18xX14xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xXcxX28cxX3xXbxX1xX1cxXbxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX0xXdxXa4xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1axX10xX18xXexX10xX10exXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX118xXdxX6dxXexX1xX11dxX3xX80xX2xX121xXbxX51xX124xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX11dxX3xX12exX2xXaaxXbxX51xX124xXaxX3xX7xX10exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX5bxX5bxXdxXe6xXb8xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe6xX14exX18xX5bxX18xX10xX118xX7xX5bxXa9xXaaxX158xXaaxX5bxX2xX12exX80xX6dxX158xX2xX161xX158xX161xXaaxX12exXexXa9xXa9xX175xXa9xX37cxX5xXaaxXe6xX16fxXbxX14xX172xX10exX9xX121xX161xX158xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX13xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xXaxX3xX118xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX80xX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX12exX2xXaaxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxXf7xX18xXaxX12xXcxX6faxX18xX14xX3xX1xXf7xX6xX3xX4xX1cxX4xX3xXb5xX752xX18xX14xX3xX4xX1xX7f2xX3xXexX1xX267xXdxX3xX5xX98xXa4xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX14exX292xX3xXb5xX71xXdxX3xXb8xXdxX201xX15xX3xX2exX84xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX74xX1xX3dxX6xX3xX7aexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX2dxX55xX3xX1xX78xXbxX3xXexX1xX38xX3xX2xX80xX3xXexXdxX428xXbxX3xXexX292xX4xX3xX6dxX98xX18xX1xX3xX18xX1xXdxc0faxX15xX3xXexX1xX28dxXdxX3xX14xXdxX6xX18xX3xXexXdxX428xX18xX3xX1xX98xX18xX1xX3xX4xX1cxX4xX3xXbxX1xXdxX17xX18xX3xXexX1xX4d0xXf7xX3xX5xX15xX4c7xX18xX81xX3xXb5xXb24xX3xX4xX4c7xXbxX3xXexX513xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX18xX1xX3dxXa4xX3xX14exX772xX18xX3xXb5xXb24xX3xX4x109d3xX3xXexX10exXdxX3xX4a6xX15xX6xX18xX3xXexX70dxXa4xX3xX18xX1xX28cxX11dxX3xXcxX98xXdxX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXa4xX267xXdxX3xXexX10exX28cxX28dxX18xX14xXaexX3xc6b7xX3bx1002cxX49xX124xX3xX51xX70dxX16xX3xX6dxX205xX18xX14xX3xX4xX7d7xX3xXb8xX4d0xX18xXaexX3xXexX1xX28cxX7d7xX18xX14xX3xXa4xX71xXdxX124xX3xX51xX70dxX16xX3xX6dxX205xX18xX14xX3xX13xXcxXb99xX81xX3xXb5xX267xX3xXexX1xX44xX3xX14exX21xX18xX3xXa4xXdxX18xX1xX124xX3xX4xX1cxX4xX3xX14exX772xX18xX3xXb5xXb24xX3xX5xXdxX17xX18xX3xX4a6xX15xX6xX18xX3xXb5xX428xX18xX3xX1xbaa9xX3xXexX10exf45dxX3xXb5xXb9xX15xX3xXexX28cxX3xX4xX1xXf7xX3xX4xX1cxX4xX3xX6dxXf7xX6xX18xX1xX3xX18xX14xX1xXdxXa3xXbxX124xX3xX18xX28cxX513xX4xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xXf7xX71xXexX3xX4xX1xXf7xX3xX4xX1cxX4xX3xX74xX1xX15xX3xX6dxX70dxX18xX3xX4xX28cx13305xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX0xXdxXa4xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1axX10xX18xXexX10xX10exXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX118xXdxX6dxXexX1xX11dxX3xX80xX2xX121xXbxX51xX124xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX11dxX3xX12exX2xXaaxXbxX51xX124xXaxX3xX7xX10exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX5bxX5bxXdxXe6xXb8xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe6xX14exX18xX5bxX18xX10xX118xX7xX5bxXa9xXaaxX158xXaaxX5bxX2xX12exX80xX6dxX158xX2xX161xX2xX121xXaaxX12exXexX158xXaaxXa9xXa9xX37cxX5xXaaxXe6xX16fxXbxX14xX172xX10exX9xX2xX175xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX13xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xXaxX3xX118xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX80xX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX12exX2xXaaxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX84xX752xX18xX14xX3xXexX1xX28dxXdxX81xX3xXexX1xX267xX18xX14xX3xX4a6xX15xX6xX3xX18xX1xXdxXb24xX15xX3xXb8xX1cxXf7xX3xX4xX1cxXf7xX81xX3xXexX28dxX3xXexX10exc361xX18xX1xX81xX3xX18xX14xX1xX44xX3xX4a6xX15xX16xX428xXexX3xX4a6xX15xX6xX18xX3xXexX10exX78xX18xX14xX3xX18xX1xX28cxX11dxX3xX49xX1cxXf7xX3xX4xX1cxXf7xX3xX14xXdxX1cxXa4xX3xX7xX1cxXexX3xX4xX41xX6xX3xXexX1xX28cxX28dxX18xX14xX3xXexX10exX205xX4xX3xX2exX84xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX124xX3xXb8xX1cxXf7xX3xX4xX1cxXf7xX3xX74xX428xXexX3xX4a6xX15xX4d0xX3xX14xXdxX1cxXa4xX3xX7xX1cxXexX3xX4xX41xX6xX3xX49xX6xX18xX3xX2dxXcxXaexX257xX2exX124xX3xXexX28dxX3xXexX10exXd76xX18xX1xX3xX14exX98xX3xX6dxX205xX3xXexX1xX4d0xXf7xX3xX13xX14xX1xX44xX3xX4a6xX15xX16xX428xXexX3xXexX1xX267xX18xX14xX3xX4a6xX15xX6xX3xXbxX1xX28cxX7d7xX18xX14xX3xX1cxX18xX3xXb8xX50fxX3xXexX10exX7f2xX3xX14exX50fxX18xX3xXb5xX50fxXdxX3xX38xX18xX14xX3xX14exX98xX3xXexX10exX4d0xX3xX18xXbf7xX3xX14exX6xX16xX3xX5xX52xXdxX3xXexX71xXdxX3xXcxXdxX201xX15xX3xX6dxX205xX3xX1cxX18xX3xXb5xX267xX3xXexX1xX44xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX3xX96xX14exX6xX16xX3xX14exX50fxX18xX3xX18xX14xX70dxX18xX3xX1xX98xX18xX14xX3xXcxX1xX428xX3xX14xXdxX513xXdxX9exX124xX3xXexX28dxX3xXexX10exXd76xX18xX1xX3xX14exX98xX3xX6dxX205xX3xXexX1xX4d0xXf7xX3xX18xX14xX1xX44xX3xX4a6xX15xX16xX428xXexX3xX14exXb24xX3xX84xXb24xX3xX1cxX18xX3xX1xXbf3xX3xXexX10exXbf7xX3xXb5xX3dxX18xX14xX3xX49xX2exX257xX2exX3xXexX205xX3xX18xX14xX15xX16xXa3xX18xX3xX4xX1xXf7xX3xX4xX1cxX18xX3xXb8xX875xX3xX1xXf7xX71xXexX3xXb5xX875xX18xX14xX3xX2bxX3xXexX1xX267xX18xX81xX3xX51xX3dxXa4xX124xX3xXexX28dxX3xXexX10exXd76xX18xX1xX3xX14exX98xX3xX6dxX205xX3xXexX1xX4d0xXf7xX3xX18xX14xX1xX44xX3xX4a6xX15xX16xX428xXexX3xX14exXb24xX3xX14exXdxXa3xX4xX3xXexX1xX15xX3xX1xX752xXdxX3xXb5xX772xXexX3xX51xX70dxX16xX3xX6dxX205xX18xX14xX3xX2dxX1xX15xX3xX5xX70dxXa4xX3xX14exXdxX17xX18xX3xXb5xX752xXdxX3xX1axX292xXbxX3xX49xe5a1xXbxX3xX2bxX3xXbxX1xX28cxX28dxX18xX14xX3xX2exX28cxX18xX14xX3xXcxX10exX7f2xXe6xXe6xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX2dxX55xX3xX1xX78xXbxX3xXexX1xX38xX3xX2xX80xX81xX3xX2exX84xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX3xX7xe0c2xX3xX74xX428xXexX3xXexX1xX704xX4xX3xX14exX98xXf7xX3xXexX10exX28cxX6xX3xX18xX14xX98xX16xX3xXa4xX6xXdxX3xX96xX158xXaaxX5bxX161xX9exX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxX14exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX10exX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX7xXexX10exXf7xX18xX14xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX17xX18xX3xX4a6xX15xX6xX18xX11dxX0xX5bxX7xXexX10exXf7xX18xX14xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXaexXexX1xX15xXa4xXb8xXaexX6xX18xX6dxXaexX7xX6xXbxXf7xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exX84xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xXcxX1xX71xX4xX1xX3xX2exX98xX3xXb8xXb9xX15xX3xXb8xXbdxX3xX7xX15xX18xX14xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX4xX1xX41xX3xX4xX1xX50fxXexXaxX3xX1xX10exX10xX23axX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX18xX1xXaexXexX10exXdxX5bxX1xX6dxX18xX6dxXaexX1xX15xX16xX10xX18xXaexXexX1xX6xX4xX1xXaexX1xX6xXaexXb8xX6xX15xXaexXb8xXf7xXaexX7xX15xX18xX14xXaexX4xX6xX4xXaexX4xX1xX15xX4xXaexX6dxX6xX18xX1xXaexX4xX1xX15xXaexX4xX1xXf7xXexX5bxX2xX175xX121xX80xX80xX2xXe6xX1xXexXa4xXaxX12xX0xXdxXa4xX14xX3xX7xX10exX4xX9xXaxX5bxXa4xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xXa9xXaaxX5bxX18xX10xX118xX7xX5bxXa9xXaaxXa9xX175xX5bxX2xX158xX2xX6dxX2xX2xX161xX12exX12exXa9xXa9xXexX121xX12exXaaxX37cxX121xX5xXaaxXe6xX16fxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX13xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX14exX12xX0xX7xXexX10exXf7xX18xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exX84xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xXcxX1xX71xX4xX1xX3xX2exX98xX3xXb8xXb9xX15xX3xXb8xXbdxX3xX7xX15xX18xX14xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX4xX1xX41xX3xX4xX1xX50fxXexXaxX3xX1xX10exX10xX23axX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX18xX1xXaexXexX10exXdxX5bxX1xX6dxX18xX6dxXaexX1xX15xX16xX10xX18xXaexXexX1xX6xX4xX1xXaexX1xX6xXaexXb8xX6xX15xXaexXb8xXf7xXaexX7xX15xX18xX14xXaexX4xX6xX4xXaexX4xX1xX15xX4xXaexX6dxX6xX18xX1xXaexX4xX1xX15xXaexX4xX1xXf7xXexX5bxX2xX175xX121xX80xX80xX2xXe6xX1xXexXa4xXaxX12xX2exX84xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xXcxX1xX71xX4xX1xX3xX2exX98xX3xXb8xXb9xX15xX3xXb8xXbdxX3xX7xX15xX18xX14xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX4xX1xX41xX3xX4xX1xX50fxXexX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX10exXf7xX18xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xXcxX71xXdxX3xX2dxX55xX3xX1xX78xXbxX3xXexX1xX38xX3xX2xX2xX81xX3xX2exX84xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xXcxX1xX71xX4xX1xX3xX2exX98xX3xX96xX2exX98xX3xXcxX9bxX18xX1xX9exX3xX74xX1xX3dxX6xX3xX257xX7aexX257xX3xXb5xX52xX3xXexXdxX428xX18xX3xX1xX98xX18xX1xX3xXb8xXb9xX15xX3xXb8xXbdxX3xX7xX15xX18xX14xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX2exX84xX13xX4bxX81xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX81xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX74xX55xX3xXa9xXaaxX2xX80xX3xXaexX3xXa9xXaaxXa9xX2xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX14exX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax10174xX18xX14xX3xX84xX6faxX18xX14xX3xXcxX10exXb9xX18xX3xX3bxX1xXf7xX18xX14xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xX1axX6xX18xX3xX570xX875xX4xXaxX3xX1xX10exX10xX23axX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX18xX1xXaexX4a6xX15xX16xX10xX18xX5bxXf7xX18xX14xXaexX6dxX6xX18xX14xXaexXexX10exX6xX18xXaexXbxX1xXf7xX18xX14xXaexX14xXdxX15xXaexX4xX1xX15xX4xXaexX4xX1xX15xXaexXexXdxX4xX1xXaexX15xXb8xX18xX6dxXaexX1xX15xX16xX10xX18xXaexX4xX6xX18xXaexX5xXf7xX4xX5bxX2xX175xX158xX2xX161xX121xXe6xX1xXexXa4xXaxX12xX0xXdxXa4xX14xX3xX7xX10exX4xX9xXaxX5bxXa4xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xXa9xXaaxX5bxX18xX10xX118xX7xX5bxXa9xXaaxXa9xXa9xX5bxX2xXaaxX121xX6dxX158xX2xX80xXa9xX80xX2xXa9xXexX80xX158xX2xX175xX158xX5xXaaxXe6xX16fxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX13xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX14exX12xX0xX7xXexX10exXf7xX18xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12d9xX18xX14xX3xX84xX6faxX18xX14xX3xXcxX10exXb9xX18xX3xX3bxX1xXf7xX18xX14xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xX1axX6xX18xX3xX570xX875xX4xXaxX3xX1xX10exX10xX23axX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX18xX1xXaexX4a6xX15xX16xX10xX18xX5bxXf7xX18xX14xXaexX6dxX6xX18xX14xXaexXexX10exX6xX18xXaexXbxX1xXf7xX18xX14xXaexX14xXdxX15xXaexX4xX1xX15xX4xXaexX4xX1xX15xXaexXexXdxX4xX1xXaexX15xXb8xX18xX6dxXaexX1xX15xX16xX10xX18xXaexX4xX6xX18xXaexX5xXf7xX4xX5bxX2xX175xX158xX2xX161xX121xXe6xX1xXexXa4xXaxX12xX12d9xX18xX14xX3xX84xX6faxX18xX14xX3xXcxX10exXb9xX18xX3xX3bxX1xXf7xX18xX14xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xX1axX6xX18xX3xX570xX875xX4xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX10exXf7xX18xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX84xX71xXdxX3xXb8xXdxX201xX15xX3xX2exX84xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xX1axX6xX18xX3xX570xX875xX4xX3xX96xX2exX98xX3xXcxX9bxX18xX1xX9exX3xX74xX1xX3dxX6xX3xX257xX7aexX257xX3xX14exX708xX6xX3xXb8xXb9xX15xX3xX267xX18xX14xX3xX84xX6faxX18xX14xX3xXcxX10exXb9xX18xX3xX3bxX1xXf7xX18xX14xX3xXaexX3xX3bxX1xX3dxX3xX49xX7f2xX3xXexX1xX28cxX3xXcxX1xX28cxX28dxX18xX14xX3xXexX10exX205xX4xX3xX2exX15xX16xXa3xX18xX3xX41xX16xX3xX5xX98xXa4xX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX74xX55xX3xXa9xXaaxX2xX80xX3xf25bxX3xXa9xXaaxXa9xX2xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX14exX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX15xX5xX12xX0xX6dxXdxX14exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10exXaxX12xX0xX5bxX6dxXdxX14exX12xX0xX5bxX6dxXdxX14exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xXexX1xXf7xX10exXaxX12xXcxX1xX15xX3xXcxX10exX6xX18xX14xX0xX5bxXbxX12
Thu Trang