Nguyên Chánh Văn phòng Sở KHCN giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - Tại kỳ họp thứ 16, HĐND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã.
ec44x11fd8x14a9fx15810x16e3axfc9ex12341xfd57x14baexX7x16c59x12a00x15f54x1739fx13f53x147d4xX5x13b77xXax10804x14a86x12314x10361x14deex10e71x112a8xX3x16527xX1x1284fxX18xX1xX3x17b76x157ebxX18xX3xXbxX1x17b05xX18xX14xX3x173d4x105d9xX3x1544dxf1a3xX1axX13xX3xX14xXdx15f61xX3xX4xX1xf05cxX4xX3x164dbxX1x12a3cxX3xX1axX1x10042xX3xXex17283xX4xX1xX3x13b42xfa49xX13x14f8cxX3xXexX1xX44xX3x13a8ex16a89xX3xX2dx11731xX3x12590xX18xX1xX0x12cf5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX10xX6x110d0xXaxX12xXcx155c5xXdxX3x12154xX55xX3xX1x177b9xXbxX3xXexX1xX38xX3xX2x14dfcx1508cxX3xX2ex10983xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX3x1186bxX2ex17d0bxX3xXcx16429xX18xX1x10f7exX3xX18xX1xXdx17ce6x14d8cxX3xX74xX55xX3x126ffx11ac9xX2xX80xX3x14381xX3xXa9xXaaxXa9xX2xX3x169a7xX52xX3x17704x10ceaxX15xX3xXb8x17bc3xX3xX7xX15xX18xX14xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52x148b5xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49x16690xX6dxX16xXaxX12xX0xXdxXa4xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1axX10xX18xXexX10x114eexXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax127e7xXdxX6dxXexX1x1559fxX3xX80xX2xf2cexXbxX51x11d43xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX11dxX3x15441xX2xXaaxXbxX51xX124xXaxX3xX7xX10exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX5bxX5bxXdxXe6xXb8xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe6x1077bxX18xX5bxX18xX10xX118xX7xX5bxXa9xXaax12768xXaaxX5bxX2xX12exX80xX6dxX158xX2x178d8xX2xX158xXaaxX2xXexXa9xX121xXaaxX80xX121xX5xXaaxXe6x157f4xXbxX14x12e05xX10exX9x143a1xX2xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX13xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xXaxX3xX118xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX80xX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX12exX2xXaaxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxXf7xX18xXaxX12xX84xX71xXdxX3xXb8xXdxf361xX15xX3xX6dx15b52xX3xX74xX55xX3xX1xX78xXbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX51xXexXaexX6xX5xXdxX14xX18xX11dxX3xX16fxX15xX7xXexXdx15905xX16xX124xXaxX12xXcxX1xX10xXf7xX3xXb5xX3dxX81xX3xXb5xX71xXdxX3xXb8xXdxX201xX15xX3xX2exX84xX13xX4bxX3xXcxf874xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX3xXb5xX52xX3xXb8xXb9xX15xX3x15d3exX18xX14xX3xX13xX14xX15xX16x162cbxX18xX3xX20xX21xX18xX3xX1axX1xX15xX18xX14xX3xXaexX3x10c88xX16xX3xX14exXdxX17xX18xX3xX49xX6xX18xX3xXcxX1x132edx1379dxX18xX14xX3xX14ex12a31xX3xXcxX1xX44xX3xX41xX16xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX81xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xX2axX2bxX3xX2dxX1xXf7xX6xX3xX1xX78xX4xX3xX14exX98xX3xX1axX267xX18xX14xX3xX18xX14xX1xXa3xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX14exX292xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX0xXdxXa4xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1axX10xX18xXexX10xX10exXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX118xXdxX6dxXexX1xX11dxX3xX80xX2xX121xXbxX51xX124xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX11dxX3xX12exX2xXaaxXbxX51xX124xXaxX3xX7xX10exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX5bxX5bxXdxXe6xXb8xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe6xX14exX18xX5bxX18xX10xX118xX7xX5bxXa9xXaaxX158xXaaxX5bxX2xX12exX80xX6dxX158xX2xX161xX2xX80xXaaxX121xXexX121xX121xXaaxXaax11604xX5xXaaxXe6xX16fxXbxX14xX172xX10exX9xX175xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX13xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xXaxX3xX118xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX80xX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX12exX2xXaaxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxXf7xX18xXaxX12xX1axX1cxX4xX3xXb5xX71xXdxX3xXb8xXdxX201xX15xX3xXexX1xX6xXa4xX3xX14xXdxX6xX3xXb8x10598xX3xXbxX1xXdx1393dxX15xX3xXb8xXb9xX15xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xXcxX71xXdxX3xX74xX55xX3xX1xX78xXbxX81xX3xX2exX84xX13xX4bxX3xXcxX257xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX3xX4x137eaxX18xX14xX3xXb5xX52xX3xXexXdxX428xX18xX3xX1xX98xX18xX1xX3xXa4xXdxX26fxX18xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX14exX98xX3xXb8xXdxX201xX15xX3x15aa9xX15xX16xX428xXexX3xXexX1xX267xX18xX14xX3xX4a6xX15xX6xX3xX13xX14xX1xX44xX3xX4a6xX15xX16xX428xXexX3xX51xX1cxX4xX3xX18xX1xf97bxX18xX3xX74xX428xXexX3xX4a6xX15x11f8cxX3xXa4xXdxX26fxX18xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX27exX16xX3xX14exXdxX17xX18xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX74xX55xX3xXa9xXaaxX2xX80xXaexXa9xXaaxXa9xX2xX3xXb5x13cbfxXdxX3xX14ex1143axXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX267xX18xX14xX11dxX3xX13xX14xX267xX3xX84xX38xX4xX3xX13xXdxX18xX1xX81xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX10exX28cxX2bxX18xX14xX3xX1axX267xX18xX14xX3xX6xX18xX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX124xX3xXcxX10exXb9xX18xX3x1366exX15xX6xX18xX14xX3xX2exX71xX18xX1xX81xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX10exX28cxX2bxX18xX14xX3xX3bxX1xX26xX18xX14xX3x121e8xX84xXaexXcxX49x1320axX257xX2exX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX124xX3xX3bxX1xX71xXa4xX3xX20xX21xX18xX3xX2exee79xX18xX14xX81xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX10exX6xX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX14exX513xXdxX3xX5x1096fxX3xX6dxXf7xX3xXb5xX52xX3xX4xX1xX15xX16xX201xX18xX3xX4xX267xX18xX14xX3xXexX1cxX4xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX0xXdxXa4xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1axX10xX18xXexX10xX10exX3xX6dxXexX1xX15xXa4xXb8xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX118xXdxX6dxXexX1xX11dxX3xX80xX2xX121xXbxX51xX124xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX11dxX3xX12exX2xXaaxXbxX51xX124xXaxX3xX7xX10exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX5bxX5bxXdxXe6xXb8xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe6xX14exX18xX5bxX18xX10xX118xX7xX5bxXa9xXaaxX158xXaaxX5bxX2xX12exX80xX6dxX158xX2xX161xX158xX12exX158xX2xXexX158xX121xX37cxXa9xX175xX5xXaaxXe6xX16fxXbxX14xX172xX10exX9xX158xX158xX12exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX13xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xXaxX3xX118xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX80xX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX12exX2xXaaxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxXf7xX18xXaxX12xX570xX52xX18xX1xX3xXb5xX71xXf7xX3xXcxX257xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX3xXex10258xX18xX14xX3xX1xXf7xX6xX3xX4xX1x139b8xX4xX3xXa4x17302xX18xX14xX3xXex128aaxX18xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX13xX14xX15xX16xX26fxX18xX3xX20xX21xX18xX3xX1axX1xX15xX18xX14xXe6xXe6xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX84x172bexX18xX14xX3xXexX1xX28dxXdxX81xX3xXb5xX71xXdxX3xXb8xXdxX201xX15xX3xXb8xXdxX201xX15xX3xX4a6xX15xX16xX428xXexX3xX4xX1x15d60xXbxX3xXexX1xX15xX4c7xX18xX3xX4xX1xXf7xX3xXexX1xX267xXdxX3xX5xX98xXa4xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX14exX292xX3xXb5xX71xXdxX3xXb8xXdxX201xX15xX3xX2exX84xX13xX4bxX3xXcxX257xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX3xX74xX1xX3dxX6xX3x14c35xX81xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX74xX55xX3xXa9xXaaxX2xX80xXaexXa9xXaaxXa9xX2xX3xXb5xX50fxXdxX3xX14exX513xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX267xX18xX14xX11dxX3xX4bxX28cx17013xX18xX14xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2exX26xX6xX81xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX3bxX1xX3dxX3xX49x14e03xX3xXexX1xX28cxX3xXcxX1xX28cxX28dxX18xX14xX3xXexX10exX205xX4xX3xXcxX1xX44xX3xX41xX16xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX124xX3xX267xX18xX14xX3xXcxX10exXb9xX18xX3xX13xX6xXa4xX3xX3bxX1xXf7xX18xX14xX81xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX10exX28cxX2bxX18xX14xX3xX49xX6xX18xX3xXcxX15xX16xX17xX18xX3xX14xXdxX1cxXf7xX3xXcxX1xX44xX3xX41xX16xX3xX14exX513xXdxX3xX5xX5b3xX3xX6dxXf7xX3xX4xX1xX15xX16xX201xX18xX3xXb5xX7d7xX18xX3xX14exX44xX3xX4xX267xX18xX14xX3xXexX1cxX4xX3xX74xX1xX267xX18xX14xX3xXexX1xX15x148cfxX4xX3xXexX10exX17xX18xX3xXb5xX44xX6xX3xXb8xX98xX18xX3xXcxX257xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX49xXb9xX15xX3xXb8xXbdxX3xX7xX15xX18xX14xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX27exX16xX3xX14exXdxX17xX18xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX74xX55xX3xXa9xXaaxX2xX80xXaexXa9xXaaxXa9xX2xX3xXb5xX50fxXdxX3xX14exX513xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX267xX18xX14xX81xX3xXb8xX98xX11dxX3xX49xX58bxXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX58bxX18xX14xX81xX3xXcxX10exX28cxX2bxX18xX14xX3xX1axX267xX18xX14xX3xX6xX18xX3xXcxX257xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX124xX3xX13xX14xX15xX16xX26fxX18xX3xX2exX34xX15xX3xX2dxX1xXdxX428xX15xX81xX3xX3bxX1xX3dxX3xXcxX10exX28cxX2bxX18xX14xX3xX3bxX1xX26xX18xX14xX3xX550xX15xX4d0xX18xX3xX5xX5b3xX3xXb5xX267xX3xXexX1xX44xX3xX14exX98xX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX428xX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX124xX3xX20x150d2xX3xXcxX1xX44xX3xX13xX1xX28cxX3xX570xXf7xX18xX14xX81xX3xXcxX10exX28cxX2bxX18xX14xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xXcxX28cxX3xXbxX1xX1cxXbxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX0xXdxXa4xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1axX10xX18xXexX10xX10exXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX118xXdxX6dxXexX1xX11dxX3xX80xX2xX121xXbxX51xX124xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX11dxX3xX12exX2xXaaxXbxX51xX124xXaxX3xX7xX10exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX5bxX5bxXdxXe6xXb8xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe6xX14exX18xX5bxX18xX10xX118xX7xX5bxXa9xXaaxX158xXaaxX5bxX2xX12exX80xX6dxX158xX2xX161xX158xX161xXaaxX12exXexXa9xXa9xX175xXa9xX37cxX5xXaaxXe6xX16fxXbxX14xX172xX10exX9xX121xX161xX158xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX13xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xXaxX3xX118xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX80xX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX12exX2xXaaxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxXf7xX18xXaxX12xXcxX6faxX18xX14xX3xX1xXf7xX6xX3xX4xX1cxX4xX3xXb5xX752xX18xX14xX3xX4xX1xX7f2xX3xXexX1xX267xXdxX3xX5xX98xXa4xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX14exX292xX3xXb5xX71xXdxX3xXb8xXdxX201xX15xX3xX2exX84xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX74xX1xX3dxX6xX3xX7aexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX2dxX55xX3xX1xX78xXbxX3xXexX1xX38xX3xX2xX80xX3xXexXdxX428xXbxX3xXexX292xX4xX3xX6dxX98xX18xX1xX3xX18xX1xXdx178a6xX15xX3xXexX1xX28dxXdxX3xX14xXdxX6xX18xX3xXexXdxX428xX18xX3xX1xX98xX18xX1xX3xX4xX1cxX4xX3xXbxX1xXdxX17xX18xX3xXexX1xX4d0xXf7xX3xX5xX15xX4c7xX18xX81xX3xXb5xXb24xX3xX4xX4c7xXbxX3xXexX513xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX18xX1xX3dxXa4xX3xX14exX772xX18xX3xXb5xXb24xX3xX4x16589xX3xXexX10exXdxX3xX4a6xX15xX6xX18xX3xXexX70dxXa4xX3xX18xX1xX28cxX11dxX3xXcxX98xXdxX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXa4xX267xXdxX3xXexX10exX28cxX28dxX18xX14xXaexX3x17a50xX3bx14818xX49xX124xX3xX51xX70dxX16xX3xX6dxX205xX18xX14xX3xX4xX7d7xX3xXb8xX4d0xX18xXaexX3xXexX1xX28cxX7d7xX18xX14xX3xXa4xX71xXdxX124xX3xX51xX70dxX16xX3xX6dxX205xX18xX14xX3xX13xXcxXb99xX81xX3xXb5xX267xX3xXexX1xX44xX3xX14exX21xX18xX3xXa4xXdxX18xX1xX124xX3xX4xX1cxX4xX3xX14exX772xX18xX3xXb5xXb24xX3xX5xXdxX17xX18xX3xX4a6xX15xX6xX18xX3xXb5xX428xX18xX3xX1x11cc6xX3xXexX10ex1513dxX3xXb5xXb9xX15xX3xXexX28cxX3xX4xX1xXf7xX3xX4xX1cxX4xX3xX6dxXf7xX6xX18xX1xX3xX18xX14xX1xXdxXa3xXbxX124xX3xX18xX28cxX513xX4xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xXf7xX71xXexX3xX4xX1xXf7xX3xX4xX1cxX4xX3xX74xX1xX15xX3xX6dxX70dxX18xX3xX4xX28cx179c7xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX0xXdxXa4xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1axX10xX18xXexX10xX10exXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX118xXdxX6dxXexX1xX11dxX3xX80xX2xX121xXbxX51xX124xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX11dxX3xX12exX2xXaaxXbxX51xX124xXaxX3xX7xX10exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX5bxX5bxXdxXe6xXb8xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe6xX14exX18xX5bxX18xX10xX118xX7xX5bxXa9xXaaxX158xXaaxX5bxX2xX12exX80xX6dxX158xX2xX161xX2xX121xXaaxX12exXexX158xXaaxXa9xXa9xX37cxX5xXaaxXe6xX16fxXbxX14xX172xX10exX9xX2xX175xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX13xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xXaxX3xX118xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX80xX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX12exX2xXaaxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX84xX752xX18xX14xX3xXexX1xX28dxXdxX81xX3xXexX1xX267xX18xX14xX3xX4a6xX15xX6xX3xX18xX1xXdxXb24xX15xX3xXb8xX1cxXf7xX3xX4xX1cxXf7xX81xX3xXexX28dxX3xXexX10ex10610xX18xX1xX81xX3xX18xX14xX1xX44xX3xX4a6xX15xX16xX428xXexX3xX4a6xX15xX6xX18xX3xXexX10exX78xX18xX14xX3xX18xX1xX28cxX11dxX3xX49xX1cxXf7xX3xX4xX1cxXf7xX3xX14xXdxX1cxXa4xX3xX7xX1cxXexX3xX4xX41xX6xX3xXexX1xX28cxX28dxX18xX14xX3xXexX10exX205xX4xX3xX2exX84xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX124xX3xXb8xX1cxXf7xX3xX4xX1cxXf7xX3xX74xX428xXexX3xX4a6xX15xX4d0xX3xX14xXdxX1cxXa4xX3xX7xX1cxXexX3xX4xX41xX6xX3xX49xX6xX18xX3xX2dxXcxXaexX257xX2exX124xX3xXexX28dxX3xXexX10exXd76xX18xX1xX3xX14exX98xX3xX6dxX205xX3xXexX1xX4d0xXf7xX3xX13xX14xX1xX44xX3xX4a6xX15xX16xX428xXexX3xXexX1xX267xX18xX14xX3xX4a6xX15xX6xX3xXbxX1xX28cxX7d7xX18xX14xX3xX1cxX18xX3xXb8xX50fxX3xXexX10exX7f2xX3xX14exX50fxX18xX3xXb5xX50fxXdxX3xX38xX18xX14xX3xX14exX98xX3xXexX10exX4d0xX3xX18xXbf7xX3xX14exX6xX16xX3xX5xX52xXdxX3xXexX71xXdxX3xXcxXdxX201xX15xX3xX6dxX205xX3xX1cxX18xX3xXb5xX267xX3xXexX1xX44xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX3xX96xX14exX6xX16xX3xX14exX50fxX18xX3xX18xX14xX70dxX18xX3xX1xX98xX18xX14xX3xXcxX1xX428xX3xX14xXdxX513xXdxX9exX124xX3xXexX28dxX3xXexX10exXd76xX18xX1xX3xX14exX98xX3xX6dxX205xX3xXexX1xX4d0xXf7xX3xX18xX14xX1xX44xX3xX4a6xX15xX16xX428xXexX3xX14exXb24xX3xX84xXb24xX3xX1cxX18xX3xX1xXbf3xX3xXexX10exXbf7xX3xXb5xX3dxX18xX14xX3xX49xX2exX257xX2exX3xXexX205xX3xX18xX14xX15xX16xXa3xX18xX3xX4xX1xXf7xX3xX4xX1cxX18xX3xXb8xX875xX3xX1xXf7xX71xXexX3xXb5xX875xX18xX14xX3xX2bxX3xXexX1xX267xX18xX81xX3xX51xX3dxXa4xX124xX3xXexX28dxX3xXexX10exXd76xX18xX1xX3xX14exX98xX3xX6dxX205xX3xXexX1xX4d0xXf7xX3xX18xX14xX1xX44xX3xX4a6xX15xX16xX428xXexX3xX14exXb24xX3xX14exXdxXa3xX4xX3xXexX1xX15xX3xX1xX752xXdxX3xXb5xX772xXexX3xX51xX70dxX16xX3xX6dxX205xX18xX14xX3xX2dxX1xX15xX3xX5xX70dxXa4xX3xX14exXdxX17xX18xX3xXb5xX752xXdxX3xX1axX292xXbxX3xX49x12aa4xXbxX3xX2bxX3xXbxX1xX28cxX28dxX18xX14xX3xX2exX28cxX18xX14xX3xXcxX10exX7f2xXe6xXe6xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xXf7xX6dxX16xXaxX12xX2dxX55xX3xX1xX78xXbxX3xXexX1xX38xX3xX2xX80xX81xX3xX2exX84xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xX3xX7x12784xX3xX74xX428xXexX3xXexX1xX704xX4xX3xX14exX98xXf7xX3xXexX10exX28cxX6xX3xX18xX14xX98xX16xX3xXa4xX6xXdxX3xX96xX158xXaaxX5bxX161xX9exX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxX14exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX10exX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX7xXexX10exXf7xX18xX14xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX17xX18xX3xX4a6xX15xX6xX18xX11dxX0xX5bxX7xXexX10exXf7xX18xX14xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXaexXexX1xX15xXa4xXb8xXaexX6xX18xX6dxXaexX7xX6xXbxXf7xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exX84xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xXcxX1xX71xX4xX1xX3xX2exX98xX3xXb8xXb9xX15xX3xXb8xXbdxX3xX7xX15xX18xX14xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX4xX1xX41xX3xX4xX1xX50fxXexXaxX3xX1xX10exX10xX23axX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX18xX1xXaexXexX10exXdxX5bxX1xX6dxX18xX6dxXaexX1xX15xX16xX10xX18xXaexXexX1xX6xX4xX1xXaexX1xX6xXaexXb8xX6xX15xXaexXb8xXf7xXaexX7xX15xX18xX14xXaexX4xX6xX4xXaexX4xX1xX15xX4xXaexX6dxX6xX18xX1xXaexX4xX1xX15xXaexX4xX1xXf7xXexX5bxX2xX175xX121xX80xX80xX2xXe6xX1xXexXa4xXaxX12xX0xXdxXa4xX14xX3xX7xX10exX4xX9xXaxX5bxXa4xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xXa9xXaaxX5bxX18xX10xX118xX7xX5bxXa9xXaaxXa9xX175xX5bxX2xX158xX2xX6dxX2xX2xX161xX12exX12exXa9xXa9xXexX121xX12exXaaxX37cxX121xX5xXaaxXe6xX16fxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX13xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX14exX12xX0xX7xXexX10exXf7xX18xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exX84xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xXcxX1xX71xX4xX1xX3xX2exX98xX3xXb8xXb9xX15xX3xXb8xXbdxX3xX7xX15xX18xX14xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX4xX1xX41xX3xX4xX1xX50fxXexXaxX3xX1xX10exX10xX23axX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX18xX1xXaexXexX10exXdxX5bxX1xX6dxX18xX6dxXaexX1xX15xX16xX10xX18xXaexXexX1xX6xX4xX1xXaexX1xX6xXaexXb8xX6xX15xXaexXb8xXf7xXaexX7xX15xX18xX14xXaexX4xX6xX4xXaexX4xX1xX15xX4xXaexX6dxX6xX18xX1xXaexX4xX1xX15xXaexX4xX1xXf7xXexX5bxX2xX175xX121xX80xX80xX2xXe6xX1xXexXa4xXaxX12xX2exX84xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xXcxX1xX71xX4xX1xX3xX2exX98xX3xXb8xXb9xX15xX3xXb8xXbdxX3xX7xX15xX18xX14xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX4xX1xX41xX3xX4xX1xX50fxXexX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX10exXf7xX18xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xXcxX71xXdxX3xX2dxX55xX3xX1xX78xXbxX3xXexX1xX38xX3xX2xX2xX81xX3xX2exX84xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xXcxX1xX71xX4xX1xX3xX2exX98xX3xX96xX2exX98xX3xXcxX9bxX18xX1xX9exX3xX74xX1xX3dxX6xX3xX257xX7aexX257xX3xXb5xX52xX3xXexXdxX428xX18xX3xX1xX98xX18xX1xX3xXb8xXb9xX15xX3xXb8xXbdxX3xX7xX15xX18xX14xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX2exX84xX13xX4bxX81xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX81xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX74xX55xX3xXa9xXaaxX2xX80xX3xXaexX3xXa9xXaaxXa9xX2xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX14exX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1025exX18xX14xX3xX84xX6faxX18xX14xX3xXcxX10exXb9xX18xX3xX3bxX1xXf7xX18xX14xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xX1axX6xX18xX3xX570xX875xX4xXaxX3xX1xX10exX10xX23axX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX18xX1xXaexX4a6xX15xX16xX10xX18xX5bxXf7xX18xX14xXaexX6dxX6xX18xX14xXaexXexX10exX6xX18xXaexXbxX1xXf7xX18xX14xXaexX14xXdxX15xXaexX4xX1xX15xX4xXaexX4xX1xX15xXaexXexXdxX4xX1xXaexX15xXb8xX18xX6dxXaexX1xX15xX16xX10xX18xXaexX4xX6xX18xXaexX5xXf7xX4xX5bxX2xX175xX158xX2xX161xX121xXe6xX1xXexXa4xXaxX12xX0xXdxXa4xX14xX3xX7xX10exX4xX9xXaxX5bxXa4xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xXa9xXaaxX5bxX18xX10xX118xX7xX5bxXa9xXaaxXa9xXa9xX5bxX2xXaaxX121xX6dxX158xX2xX80xXa9xX80xX2xXa9xXexX80xX158xX2xX175xX158xX5xXaaxXe6xX16fxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX3xXbxX1xX26xX18xX14xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX13xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX44xX3xX51xX52xX3xX2dxX55xX3xX57xX18xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX14exX12xX0xX7xXexX10exXf7xX18xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12d9xX18xX14xX3xX84xX6faxX18xX14xX3xXcxX10exXb9xX18xX3xX3bxX1xXf7xX18xX14xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xX1axX6xX18xX3xX570xX875xX4xXaxX3xX1xX10exX10xX23axX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX18xX1xXaexX4a6xX15xX16xX10xX18xX5bxXf7xX18xX14xXaexX6dxX6xX18xX14xXaexXexX10exX6xX18xXaexXbxX1xXf7xX18xX14xXaexX14xXdxX15xXaexX4xX1xX15xX4xXaexX4xX1xX15xXaexXexXdxX4xX1xXaexX15xXb8xX18xX6dxXaexX1xX15xX16xX10xX18xXaexX4xX6xX18xXaexX5xXf7xX4xX5bxX2xX175xX158xX2xX161xX121xXe6xX1xXexXa4xXaxX12xX12d9xX18xX14xX3xX84xX6faxX18xX14xX3xXcxX10exXb9xX18xX3xX3bxX1xXf7xX18xX14xX3xX14xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xX1axX6xX18xX3xX570xX875xX4xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX10exXf7xX18xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX84xX71xXdxX3xXb8xXdxX201xX15xX3xX2exX84xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xX1axX6xX18xX3xX570xX875xX4xX3xX96xX2exX98xX3xXcxX9bxX18xX1xX9exX3xX74xX1xX3dxX6xX3xX257xX7aexX257xX3xX14exX708xX6xX3xXb8xXb9xX15xX3xX267xX18xX14xX3xX84xX6faxX18xX14xX3xXcxX10exXb9xX18xX3xX3bxX1xXf7xX18xX14xX3xXaexX3xX3bxX1xX3dxX3xX49xX7f2xX3xXexX1xX28cxX3xXcxX1xX28cxX28dxX18xX14xX3xXexX10exX205xX4xX3xX2exX15xX16xXa3xX18xX3xX41xX16xX3xX5xX98xXa4xX3xX1axX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX49xX13xX4bxX3xX1xX15xX16xXa3xX18xX3xX18xX1xXdxXa3xXa4xX3xX74xX55xX3xXa9xXaaxX2xX80xX3x17510xX3xXa9xXaaxXa9xX2xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX14exX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX15xX5xX12xX0xX6dxXdxX14exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10exXaxX12xX0xX5bxX6dxXdxX14exX12xX0xX5bxX6dxXdxX14exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xXexX1xXf7xX10exXaxX12xXcxX1xX15xX3xXcxX10exX6xX18xX14xX0xX5bxXbxX12
Thu Trang