Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ bằng hình thức Cảnh cáo.
d22x80f1x92c9x36c0xcfffx282dx3fbdxcd8ex4f7bxX7xae02x383dxca80x3ee4x8fb4x7571xX5xe5c9xXaxb2fcx5743xab9exX3x4e2bxX1xbde2xc732xX1xX3xXex16fcx1529xX3x9dc9x90d2xX3xX5xc813x94bcxXexX3xX4x5322xX19xX1xX3xX4x6b55x3f76xX3xX13xX18xX3xXexX1xbaa5xX3xXcx43b9xX19xX1xX3x562dxa16fxX3x2ae4xX24xX29xX19x93a7xX3xcedcxX44x8ccbxXdxX3x731ax352fxX3x4606xXdx3f82xXexX3xX16xX1xc99dxX0xe0b6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7695xX10xX6x7e10xXaxX12xX16x158fxX19xX3xX4x8ea2xX3xX40xX24xX3exX3xbb49xX1exX19xX1xX3xX7xd294xX3xX2x3756x8648xd086xX40xe501xX57xXcx59bex489dxX3xX19xX44x64c4xX3exX3xX2x398exX57xX2xX2xX57xX81xX80xX2x9aa6xX3xX4xX3dxX6xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xd0e9x4974xX3x3ac3x25fexX3xX5x5cdaxX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX77xX29xX19xX44xX3xXabxXdxX4cxX19xX3xXabxXdxX3xXbxX1x875fxe1acxX88xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xbbc3xX24xX3exX50xXexX3xX77xX1exX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX8cxX19xX1xX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xa314xX19xX44xX3xX4bxX4cxX3xX4exXdxX50xXexX3xX16xX1xX55xX3x8053xc9f0xX19xX44xX3xX1x57b0xX19xX1xX3xXexX1xX71xX4xX3xX16xX29xX19xX1xX3xX4xX2exX2fxcb3exX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxXccxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXccxX7xX82xXbxX1xX2fxXexX2fxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX69xXdxX7xXbxX5xX6xX3ex9ad2xX3xX108xX5xX2fxX4xX20xb8adxX3xXccxX6xX1dxX44xXdxX19xX82xX5xX10xb0c5xXexX15cxX3xX6xX24xXexX2fxX163xX3xXccxX6xX1dxX44xXdxX19xX82xX1dxXdxX44xX1xXexX15cxX3xX6xX24xXexX2fxX163xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX4xX29xX19xX1xX3xX4xX2exX2fxX3xX13xX18xX3xXexX1xX36xX3xXcxX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX3xX40xX24xX29xX19xX44xX3xX46xX44xX48xXdxX3xX4bxX4cxX3xX4exXdxX50xXexX3xX16xX1xX55xX3xX1xX10exX19xX1xX3xX29xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX57xX57xXdxX11fxX108xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX11fxXabxX19xX57xX19xX10x58d6xX7xX57xX81xX80xX81xa406xX57xX2xX81x4095xX69xX81xX2x1610xda83xX207xX2xX210xXexX90xX207xX20bxc282xX5xX2xX11fx8c3fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX4xX29xX19xX1xX3xX4xX2exX2fxX3xX13xX18xX3xXexX1xX36xX3xXcxX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX3xX40xX24xX29xX19xX44xX3xX46xX44xX48xXdxX3xX4bxX4cxX3xX4exXdxX50xXexX3xX16xX1xX55xXaxX3xX69xX6xXexX6xX82xXbxX1xX2fxXexX2fxX82xX2fxX1dxXdxX44xXdxX19xX6xX5xX82xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15cxX57xX57xX4xX69xX19xXdxXccxX44xX11fxXabxXdxX10xXexX19xX6xXccxXbxX5xX24xX7xX11fxXabxX19xX57xXexX218xX81xX80xX57xX24xXbxX5xX2fxX6xX69xX10xX69xX57xXdx2bcfxX1xX7xX6xX57xX81xX80xX81xX80xb7ccxX80xX218xX2baxX2xX218xX57xXexXexXaexXabxX19xX2baxXdcxX24xX6xX19xX44xX2baxX19xX44xX6xXdxX2baxX108xXdxX2baxXexX1xX24xX2baxXexXdxX19xX1xX2baxX24xX3exX2baxX69xX2fxXdxX2baxXexX1xX2fxX6xXdxX2baxXabxX2fxXdxX2baxX19xX44xX24xX2fxXdxX2baxX69xX6xX19xX2baxXaexX6xX2baxXbxX1xX2fxX2baxXexX1xX6xX19xX1xX2baxXabxX10xX2baxX69xX24xX2baxX6xX19xX2baxX19xX1xX6xX2baxXccxX6xX3exX2baxX1dxX6xX4xX2baxXexX1xX6xXdxX2baxX2xX98xX80xX80xX80xX207xX90xX207xX218xX2baxX207xX80xX20fxX90xX98xX2xX90xX11fxX21cxXbxX44xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xX13xX18xX3xXexX1xX36xX3xXcxX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX3xX40xX24xX29xX19xX44xX3xX46xX44xX48xXdxX3xX4bxX4cxX3xX4exXdxX50xXexX3xX16xX1xX55xX11fxX3x4153x8624xX19xX1xX15cxX3xa543x9de6xX3xXcxX1x5cd0xX19xX44xX57xXcxXcxd2faxX4exX46x8462xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX69xX3exXaxX12xX46xX44xX8cxX3exX3xX2xX218xX57xX218xX57xX81xX80xX81xX80xX88xX3xXexXcbxXdxX3xXcxX1dx8849xX3xX7xf4fxX3xXcxX1dxX24xX19xX44xX3xX36x9f02xX19xX44xX3xX84xX29xX19xX44xX88xX3xXcx44a9xX19xX44xX3xX13xX18xX3xXexX1xX36xX88xX3xX16xX1xX3dxX3xXexX1exX4xX1xX3xX19xX36x1046xX4xX3xX46xX44xX24xX3ex3a06xX19xX3x62bbxX1xdbe4xX3xXcxX1dx47b7xX19xX44xX3xX77xX48xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1dxX10exX3xX66xX14xXdxX3xX19xX44xX1xX1exX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX77xd5dbxX3xXaexX10xXccxX3xXaexe0bxXexX88xX3xXexX1xXdxX3xX1xX8cxX19xX1xX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xXf8xX19xX44xX3xX4bxX4cxX3xX4exXdxX50xXexX3xX16xX1xX55xX88xX3x6476xX3exX3xXabxXdxX4cxX19xX3xXcxX1dxX24xX19xX44xX3xX36xX3c4xX19xX44xX3xX84xX29xX19xX44xX88xX3xX13xX18xX3xXexX1xX36xX3xXcxX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX88xX3xXcxX1dxX36xX3bbxX19xX44xX3xX84xX2fxX8cxX19xX3xX77xXcbxXdxX3xX108xXdxX41cxX24xX3xX40xX24xX7dxX4xX3xX1xX14xXdxX3xXexX39xX19xX1xX3xX40xX24xX29xX19xX44xX3xX46xX44xX48xXdxX11fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX69xX3exXaxX12xX37exX6xX24xX3xX20xX1xXdxX3xXaexX10xXccxX3xXaexX423xXexX3xX77xXacxX3xX19xX44xX1xX1exX3xX4xX3dxX6xX3xX449xX3exX3xX108xX6xX19xX3xd988xXdxX41cxXccxX3xXexX1dxX6xX3xXcxX1dxX24xX19xX44xX3xX36xX3c4xX19xX44xX88xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX19xX1xX25xX19xX3xXexX1xce5axX3exX15cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX69xX3exXaxX12xX4exX3e6xXdxX3xX4xX36xX3c4xX19xX44xX3xXabxX1exX3xX5xX8cxX3xX449xX3exX3xXabxXdxX4cxX19xX3xXcxX1dxX24xX19xX44xX3xX36xX3c4xX19xX44xX3xX84xX29xX19xX44xX88xX3xX13xX18xX3xXexX1xX36xX3xXcxX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX88xX3xXf8xX19xX44xX3xX4bxX4cxX3xX4exXdxX50xXexX3xX16xX1xX55xX3xX4xX1xX1exX24xX3xXexX1dxX2exX4xX1xX3xX19xX1xXdx103cxXccxX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3xXabxXacxX3xXabxXdxX3xXbxX1xXcbxXccxX88xX3xX20xX1xX24xX3exX50xXexX3xX77xXdxX41cxXccxX3xX4xX3dxX6xX3xX13xX6xX19xX3xXcxX1xX36x3377xX19xX44xX3xXabxX3b8xX3xXcxX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX3xX4xX2exX4xX3xX19xX1xXdxX570xXccxX3xX20x2c15xX3xX81xX80xX2xX80xX82xX81xX80xX2xX90xX88xX3xX81xX80xX2xX90xX82xX81xX80xX81xX80xX3xXabxX8cxX3xX4xX3dxX6xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX2exX19xX3xX7x5f0bxX3xX77xX29xX19xX44xX88xX3xX449xX3exX3xX108xX6xX19xX3xX46xX1x92e0xX19xX3xX69xX5eexX19xX3xXexX39xX19xX1xX3xX19xX1xXdxX570xXccxX3xX20xX5b6xX3xX81xX80xX2xX2xX82xX81xX80xX2xX218xX3xXexX1dxX2fxX19xX44xX3xXabxXdxX570xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1dxX36xX3c4xX19xX44xX88xX3xXdcxX24xX3exX50xXexX3xX77xX1exX19xX1xX3xX77xXdxXacxX24xX3xX77xX14xX19xX44xX88xX3xX108xX3cfxX3xX19xX1xXdxX570xXccxX88xX3xX5xX24xX5eexX19xX3xX4xX1xX24xX3exX41cxX19xX3xXabxX8cxX3xX44xXdxX3e6xXdxX3xXexX1xXdxX570xX24xX3xX4xX2exX19xX3xX108xX14xX3xX71xX19xX44xX3xX4xXafxX88xX3xX4xXafxX3xX4xX2exX19xX3xX108xX14xX88xX3xX4xXf8xX19xX44xX3xX4xX1xX71xX4xX88xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXabxXdxX4cxX19xX3xXexX7dxXexX3xX19xX44xX1xXdxX570xXbxX3xX77xXcbxXdxX3xX1xX3f6xX4xX3xX4xX3dxX6xX3xXexX39xX19xX1xX3xX77xXdxX3xX4xXf8xX19xX44xX3xXexX2exX4xX88xX3xX1xX3f6xX4xX3xXexX25xXbxX3xX3bbxX3xX19xX36xX3e6xX4xX3xX19xX44xX2fxX8cxXdxX3xX20xX1xXf8xX19xX44xX3xX77xX3f2xX19xX44xX3xXexXdxX4cxX24xX3xX4xX1xX24xc69exX19xX163xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX69xX3exXaxX12xX16xX1xX3dxX3xXexX1dxX36xX3c4xX19xX44xX3xX77xd965xX24xX3xXexX36xX3xXccxX14xXexX3xX7xX7dxX3xX69xX5ddxX3xX2exX19xX3xX5xX3e6xX19xX3xXex9eb5xX3xX19xX44xX24x3a28xX19xX3xXabxX7dxX19xX3xX19xX44xX2fxX8cxXdxX3xX19xX44xX5eexX19xX3xX7xX2exX4xX1xX3xX19xX1xX8cxX3xX19xX36xX3e6xX4xX88xX3xX4xX1xX2fxX3xXexX1xX24xX4cxX3xX77xX501xXexX3xXabxX8cxX3xX44xXdxX6xX2fxX3xX77xX501xXexX3xX4xX1xX2fxX3xX69xX2fxX6xX19xX1xX3xX19xX44xX1xXdxX570xXbxX3xX20xX1xXf8xX19xX44xX3xXdcxX24xX6xX3xX77xX501xX24xX3xX44xXdxX2exX3xXdcxX24xX3exXacxX19xX3xX7xXafxX3xX69xX3b8xX19xX44xX3xX77xX501xXexX163xX3xX20xXb2xX3xXabxX6dxX19xX3xX108xX29xX19xX3xXabxXacxX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1dxX36xX3c4xX19xX44xX3xX108xX3cfxX3xX7xX24xX19xX44xX3xX69xX5ddxX3xX2exX19xX3xXabxX8cxX2fxX3xX69xX6xX19xX1xX3xXccxX3b8xX4xX3xX69xX5ddxX3xX2exX19xX3xX77xX706xX24xX3xXexX36xX3xX4xXf8xX19xX44xX3xXexX1dxX24xX19xX44xX3xX1xXcbxX19xX3xX77xX41cxX3xX1x2431xX3xXexX1dx71ebxX3xX69xX5ddxX3xX2exX19xX3xX77xX706xX24xX3xXexX36xX3xX4xX3dxX6xX3xX69xX2fxX6xX19xX1xX3xX19xX44xX1xXdxX570xXbxX88xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1dxX36xX3c4xX19xX44xX3xXexX6dxX19xX44xX3xXabxX7dxX19xX3xX77xXdxXacxX24xX3xX5xX570xX88xX3xXexX1xX2fxX2exXdxX3xXabxX7dxX19xX3xX19xX1xX8cxX3xX19xX36xX3e6xX4xX3xXexXcbxXdxX3xX69xX2fxX6xX19xX1xX3xX19xX44xX1xXdxX570xXbxX88xX3xXexXcbxXccxX3xX71xX19xX44xX3xXexX1dxX36xX3e6xX4xX3xX19xX44xX5eexX19xX3xX7xX2exX4xX1xX3xX19xX1xX8cxX3xX19xX36xX3e6xX4xX3xX77xX41cxX3xXexX1xX5ddxX4xX3xX1xXdxX570xX19xX3xX69xX5ddxX3xX2exX19xX163xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX69xX3exXaxX12xX4d8xXb2xX3xXabxX6dxX19xX3xX108xX29xX19xX3xXabxX8cxX3xXexX1dxX5ddxX4xX3xXexXdxX50xXbxX3xX4xX1xX39xX3xX77xXcbxX2fxX3xX44xXdxX29xXdxX3xXdcxX24xX3exX50xXexX3xX4xX2exX4xX3xX20xXdxX50xX19xX3xX19xX44xX1xX1exX3xX4xX3dxX6xX3xX69xX2fxX6xX19xX1xX3xX19xX44xX1xXdxX570xXbxX3xX20xX1xXf8xX19xX44xX3xX77xX3f2xX19xX44xX3xXexX1xX6e2xXccxX3xXdcxX24xX3exXacxX19xX3xX13xX6xX19xX3xXcxX1xX36xX59cxX19xX44xX3xXabxX3b8xX88xX3xXcxX1xX36xX59cxX19xX44xX3xXexX1dxX5ddxX4xX88xX3xX13xX18xX3xXexX1xX36xX3xXcxX39xX19xX1xX3xX3dxX3ex280dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX69xX3exXaxX12xX46xX1xX55xX19xX44xX3xXabxXdxX570xX4xX3xX5xX8cxXccxX3xXexX1dxX4cxX19xX3xX4xX3dxX6xX3xXf8xX19xX44xX3xX4bxX4cxX3xX4exXdxX50xXexX3xX16xX1xX55xX3xX77xX48xX3xXabxXdxX3xXbxX1xXcbxXccxX3xX40xX24xX3exX3xX4xX1xX50xX3xX5xX8cxXccxX3xXabxXdxX570xX4xX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX3xXabxX8cxX3xX4xX2exX4xX3xXdcxX24xX3exX3xX77xX1exX19xX1xX3xX4xX3dxX6xX3xX84xX29xX19xX44xX88xX3xXbxX1xX2exXbxX3xX5xX24xX25xXexX3xX4xX3dxX6xX3xX46xX1xX8cxX3xX19xX36xX3e6xX4xX11fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX69xX3exXaxX12xX4exXdxX3xXbxX1xXcbxXccxX88xX3xX20xX1xX24xX3exX50xXexX3xX77xXdxX41cxXccxX3xX4xX3dxX6xX3xXf8xX19xX44xX3xX4bxX4cxX3xX4exXdxX50xXexX3xX16xX1xX55xX3xX5xX8cxX3xX19xX44xX1xXdxX4cxXccxX3xXexX1dxX3f6xX19xX44xX88xX3xX29xX19xX1xX3xX1xX36xX3bbxX19xX44xX3xXaexX501xX24xX3xX77xX50xX19xX3xX24xX3exX3xXexX18xX19xX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX501xXbxX3xX3dxX3exX88xX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3xXdcxX24xX3exXacxX19xX3xX77xX1exX6xX3xXbxX1xX36xX3c4xX19xX44xX3xXabxX8cxX3xX4xX2exX3xX19xX1xX5eexX19xX3xX77xX723xX19xX44xX3xX4xX1xX18xX3xX77xX50xX19xX3xXccxX71xX4xX3xX4xX706xX19xX3xXbxX1xX29xXdxX3xXaexXafxX3xX5xXb2xX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX19xX44xX1xXdxX4cxXccxX3xXccxXdxX19xX1xX3xXexX1xX10xX2fxX3xXdcxX24xX3exX3xX77xX1exX19xX1xX3xX4xX3dxX6xX3xX84xX29xX19xX44xX11fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX69xX3exXaxX12xX40xX24xX2exX3xXexX1dxX10exX19xX1xX3xX20xXdxX41cxXccxX3xX77xXdxX41cxXccxX88xX3xXf8xX19xX44xX3xX4bxX4cxX3xX4exXdxX50xXexX3xX16xX1xX55xX3xX77xX48xX3xX19xX44xX1xXdxX4cxXccxX3xXexX3f2xX4xX88xX3xX19xX1xX25xX19xX3xXexX1xX71xX4xX3xX1dxe311xX3xXexX1dxX2exX4xX1xX3xX19xX1xXdxX570xXccxX3xXabxXacxX3xX19xX1xX55xX19xX44xX3xXabxXdxX3xXbxX1xXcbxXccxX88xX3xX20xX1xX24xX3exX50xXexX3xX77xXdxX41cxXccxX3xXabxX8cxX3xXexX5ddxX3xX19xX1xX25xX19xX3xX1xX10exX19xX1xX3xXexX1xX71xX4xX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX11fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX69xX3exXaxX12xX389xX423xXexX3xX19xX14xXdxX3xX69xX24xX19xX44xX88xX3xXexX18xX19xX1xX3xX4xX1xX501xXexX88xX3xXccxX71xX4xX3xX77xX14xX88xX3xX1xX25xX24xX3xXdcxX24xX29xX88xX3xX19xX44xX24xX3exX4cxX19xX3xX19xX1xX5eexX19xX3xXabxXdxX3xXbxX1xXcbxXccxX3xXabxX8cxX3xXdcxX24xX2exX3xXexX1dxX10exX19xX1xX3xX4xXf8xX19xX44xX3xXexX2exX4xX88xX3xX77x4a33xX19xX44xX3xX44xXba1xXbxX3xX4xX3dxX6xX3xXf8xX19xX44xX3xX16xX1xX55xX3xX4xX1xX2fxX3xX7xX5ddxX3xXbxX1xX2exXexX3xXexX1dxXdxX41cxX19xX3xX4xX3dxX6xX3xXexX39xX19xX1xX88xX3xX4xX6dxX19xX3xX4xX71xX3xX40xX24xX3exX3xX77xX1exX19xX1xX3xX7xX7dxX3xX2xX80xX81xX82xX40xX84xX57xXcxX87xX88xX3xX19xX44xX8cxX3exX3xX2xX90xX57xX2xX2xX57xX81xX80xX2xX98xX3xX4xX3dxX6xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xXabxXacxX3xXaexXafxX3xX5xXb2xX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX77xX29xX19xX44xX3xXabxXdxX4cxX19xX3xXabxXdxX3xXbxX1xXcbxXccxX88xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xXdcxX24xX3exX50xXexX3xX77xX1exX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX8cxX19xX1xX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xXf8xX19xX44xX3xX4bxX4cxX3xX4exXdxX50xXexX3xX16xX1xX55xX3xX108xX109xX19xX44xX3xX1xX10exX19xX1xX3xXexX1xX71xX4xX3xX16xX29xX19xX1xX3xX4xX2exX2fxX11fxX57xX11fxX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxXabxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX1dxX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX2fxX19xX44xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX4cxX19xX3xXdcxX24xX6xX19xX15cxX0xX57xX7xXexX1dxX2fxX19xX44xX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX82xXexX1xX24xXccxX108xX82xX6xX19xX69xX82xX7xX6xXbxX2fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXf8xX19xX44xX3xX4xX2exX2fxX3xX108xX2exX2fxX3xX4xX1xX18xX3xX20xX5b6xX3xX1xX3f6xXbxX3xX207xX90xX3xX4xX3dxX6xX3xX449xX3exX3xX108xX6xX19xX3xX4d8xXdxX41cxXccxX3xXexX1dxX6xX3xXcxX1dxX24xX19xX44xX3xX36xX3c4xX19xX44xXaxX3xX1xX1dxX10xX16exX9xXaxX57xX4xX1xXdxX19xX1xX82xXexX1dxXdxX57xXexX1xX2fxX19xX44xX82xX4xX6xX2fxX82xX108xX6xX2fxX82xX4xX1xXdxX82xX20xX3exX82xX1xX2fxXbxX82xX207xX90xX82xX4xX24xX6xX82xX24xX3exX82xX108xX6xX19xX82xX20xXdxX10xXccxX82xXexX1dxX6xX82xXexX1dxX24xX19xX44xX82xX24xX2fxX19xX44xX57xX2xX20fxX210xX81xX20bxX218xX11fxX1xXexXccxXaxX12xX0xXdxXccxX44xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX57xXccxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX81xX80xX57xX19xX10xX201xX7xX57xX81xX80xX81xX81xX57xX2xX80xX90xX69xX90xX2xX218xX90xX81xX80xX207xXexX207xX81xX90xX90xX90xX5xX80xX11fxX21cxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX4xX29xX19xX1xX3xX4xX2exX2fxX3xX13xX18xX3xXexX1xX36xX3xXcxX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX3xX40xX24xX29xX19xX44xX3xX46xX44xX48xXdxX3xX4bxX4cxX3xX4exXdxX50xXexX3xX16xX1xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXabxX12xX0xX7xXexX1dxX2fxX19xX44xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXf8xX19xX44xX3xX4xX2exX2fxX3xX108xX2exX2fxX3xX4xX1xX18xX3xX20xX5b6xX3xX1xX3f6xXbxX3xX207xX90xX3xX4xX3dxX6xX3xX449xX3exX3xX108xX6xX19xX3xX4d8xXdxX41cxXccxX3xXexX1dxX6xX3xXcxX1dxX24xX19xX44xX3xX36xX3c4xX19xX44xXaxX3xX1xX1dxX10xX16exX9xXaxX57xX4xX1xXdxX19xX1xX82xXexX1dxXdxX57xXexX1xX2fxX19xX44xX82xX4xX6xX2fxX82xX108xX6xX2fxX82xX4xX1xXdxX82xX20xX3exX82xX1xX2fxXbxX82xX207xX90xX82xX4xX24xX6xX82xX24xX3exX82xX108xX6xX19xX82xX20xXdxX10xXccxX82xXexX1dxX6xX82xXexX1dxX24xX19xX44xX82xX24xX2fxX19xX44xX57xX2xX20fxX210xX81xX20bxX218xX11fxX1xXexXccxXaxX12xXcxX1xXf8xX19xX44xX3xX4xX2exX2fxX3xX108xX2exX2fxX3xX4xX1xX18xX3xX20xX5b6xX3xX1xX3f6xXbxX3xX207xX90xX3xX4xX3dxX6xX3xX449xX3exX3xX108xX6xX19xX3xX4d8xXdxX41cxXccxX3xXexX1dxX6xX3xXcxX1dxX24xX19xX44xX3xX36xX3c4xX19xX44xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX1dxX2fxX19xX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXcxX71exX3xX19xX44xX8cxX3exX3xX80xX2xX3xX77xX50xX19xX3xX80xX207xX57xX218xX57xX81xX80xX81xX80xX88xX3xXexXcbxXdxX3xX66xX8cxX3xX46xX14xXdxX88xX3xX449xX3exX3xX108xX6xX19xX3xX4d8xXdxX41cxXccxX3xXexX1dxX6xX3xXcxX1dxX24xX19xX44xX3xX36xX3c4xX19xX44xX3xX77xX48xX3xX1xX3f6xXbxX3xX4d8xX5b6xX3xX207xX90xX11fxX3xX84xX723xX19xX44xX3xX4xX1xX18xX3xXcxX1dxX706xX19xX3xX16xX6e2xXccxX3xXcxX3f2xX88xX3xX13xX18xX3xXexX1xX36xX3xXcxX1dxX24xX19xX44xX3xX36xX3c4xX19xX44xX3xX84xX29xX19xX44xX88xX3xX16xX1xX3dxX3xX19xX1xXdxX570xXccxX3xX449xX3exX3xX108xX6xX19xX3xX4d8xXdxX41cxXccxX3xXexX1dxX6xX3xXcxX1dxX24xX19xX44xX3xX36xX3c4xX19xX44xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1dxX10exX3xX4d8xX5b6xX3xX1xX3f6xXbxX11fxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXabxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX84xXacxX3xX19xX44xX1xX1exX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX13xX18xX3xXexX1xX36xX3xX4bxX4cxX3xX4exXdxX50xXexX3xX16xX1xX55xX163xX3xX4xX29xX19xX1xX3xX4xX2exX2fxX3xX16xX1xX3dxX3xXexX1exX4xX1xX3xXexX39xX19xX1xX3xX40xX24xX29xX19xX44xX3xX46xX44xX48xXdxX3xXcxX1dxX706xX19xX3xX46xX44xX3f6xX4xX3xX16xX6dxX19xX44xXaxX3xX1xX1dxX10xX16exX9xXaxX57xXaexX6xX3exX82xX69xX24xX19xX44xX82xX69xX6xX19xX44xX57xX69xX10xX82xX19xX44xX1xXdxX82xX108xX2fxX82xX4xX1xXdxX19xX1xX82xXexX1dxXdxX82xX20xX3exX82xX5xX24xX6xXexX82xX108xXdxX82xXexX1xX24xX82xX5xX10xX82xXabxXdxX10xXexX82xX4xX1xX24xX82xX4xX6xX19xX1xX82xX4xX6xX2fxX82xX4xX1xX24xX82xXexXdxX4xX1xX82xXexXdxX19xX1xX82xXdcxX24xX6xX19xX44xX82xX19xX44xX6xXdxX82xXexX1dxX6xX19xX82xX19xX44xX2fxX4xX82xX4xX6xX19xX44xX57xX2xX20fxX210xX81xX98xX98xX11fxX1xXexXccxXaxX12xX0xXdxXccxX44xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX57xXccxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX81xX80xX57xX19xX10xX201xX7xX57xX81xX80xX81xX81xX57xX2xX81xX20bxX69xX90xX2xX90xX81xX20fxX90xX98xXexX81xX90xX90xX98xX5xX2xX11fxX21cxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX4xX29xX19xX1xX3xX4xX2exX2fxX3xX13xX18xX3xXexX1xX36xX3xXcxX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX3xX40xX24xX29xX19xX44xX3xX46xX44xX48xXdxX3xX4bxX4cxX3xX4exXdxX50xXexX3xX16xX1xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXabxX12xX0xX7xXexX1dxX2fxX19xX44xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX84xXacxX3xX19xX44xX1xX1exX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX13xX18xX3xXexX1xX36xX3xX4bxX4cxX3xX4exXdxX50xXexX3xX16xX1xX55xX163xX3xX4xX29xX19xX1xX3xX4xX2exX2fxX3xX16xX1xX3dxX3xXexX1exX4xX1xX3xXexX39xX19xX1xX3xX40xX24xX29xX19xX44xX3xX46xX44xX48xXdxX3xXcxX1dxX706xX19xX3xX46xX44xX3f6xX4xX3xX16xX6dxX19xX44xXaxX3xX1xX1dxX10xX16exX9xXaxX57xXaexX6xX3exX82xX69xX24xX19xX44xX82xX69xX6xX19xX44xX57xX69xX10xX82xX19xX44xX1xXdxX82xX108xX2fxX82xX4xX1xXdxX19xX1xX82xXexX1dxXdxX82xX20xX3exX82xX5xX24xX6xXexX82xX108xXdxX82xXexX1xX24xX82xX5xX10xX82xXabxXdxX10xXexX82xX4xX1xX24xX82xX4xX6xX19xX1xX82xX4xX6xX2fxX82xX4xX1xX24xX82xXexXdxX4xX1xX82xXexXdxX19xX1xX82xXdcxX24xX6xX19xX44xX82xX19xX44xX6xXdxX82xXexX1dxX6xX19xX82xX19xX44xX2fxX4xX82xX4xX6xX19xX44xX57xX2xX20fxX210xX81xX98xX98xX11fxX1xXexXccxXaxX12xX84xXacxX3xX19xX44xX1xX1exX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX13xX18xX3xXexX1xX36xX3xX4bxX4cxX3xX4exXdxX50xXexX3xX16xX1xX55xX163xX3xX4xX29xX19xX1xX3xX4xX2exX2fxX3xX16xX1xX3dxX3xXexX1exX4xX1xX3xXexX39xX19xX1xX3xX40xX24xX29xX19xX44xX3xX46xX44xX48xXdxX3xXcxX1dxX706xX19xX3xX46xX44xX3f6xX4xX3xX16xX6dxX19xX44xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX1dxX2fxX19xX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12x3b5axX21xX3xX108xX6xX19xX3xX4d8xXdxX41cxXccxX3xXexX1dxX6xX3xXcxX1dxX24xX19xX44xX3xX36xX3c4xX19xX44xX3xX77xXacxX3xX19xX44xX1xX1exX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xXaexX10xXccxX3xXaexX423xXexX3xXexX1xXdxX3xX1xX8cxX19xX1xX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX13xX18xX3xXexX1xX36xX3xXcxX39xX19xX1xX3xX24xX21xX3xXexX39xX19xX1xX3xX40xX24xX29xX19xX44xX3xX46xX44xX48xXdxX3xX4bxX4cxX3xX4exXdxX50xXexX3xX16xX1xX55xX163xX3xX77xX723xX19xX44xX3xXexX1xX59cxXdxX3xXdcxX24xX3exX50xXexX3xX77xX1exX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX8cxX19xX1xX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX4xX29xX19xX1xX3xX4xX2exX2fxX3xX77xX7dxXdxX3xXabxX3e6xXdxX3xX16xX1xX3dxX3xXexX1exX4xX1xX3xX12c1xX13xX46xcb15xX3xXexX39xX19xX1xX3xX40xX24xX29xX19xX44xX3xX46xX44xX48xXdxX3xXcxX1dxX706xX19xX3xX46xX44xX3f6xX4xX3xX16xX6dxX19xX44xX11fxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXabxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX24xX5xX12xX0xX69xXdxXabxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX57xX69xXdxXabxX12xX0xX57xX69xXdxXabxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX69xX3exXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xXaexXexX82xX6xX5xXdxX44xX19xX15cxX3xX1dxXdxX44xX1xXexX163xXaxX12xX0xX10xXccxX12xX378xXcxXcxX389xX4exX46xX57xX4exXdxX10xXexX19xX6xXccxd6d1xX38cxX0xX57xX10xXccxX12xX0xX57xXbxX12