Thưởng thức món vịt nấu măng cay lạ vị
Vị cay cay, ấm nồng nhờ có ớt, có sả tỏi, vị thơm nồng của măng và nước cốt dừa, cùng với vị béo ngậy của vịt, sẽ làm cho món ăn này trở nên tuyệt hảo hơn rất nhiều!
cb62x14398x14e93x14828x12694x163a5x16c3bx135adx13e17x13f72x15530xe80cx13e7ax14337x13751x15201xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax10fccx1389fx1133axXexX0xe1eaxXaxX17xX18xX19xXexX0xdb93xdbcaxX19x173a4xXexX0xXax16d1bxX9xef58xXdxX18xf3e4xX2fx17c7dx151acx127e5xX5xd4e8xXbxXdxX17xX32xXexX5xXax13a3ex13462x14131x11ea1xX9xXbxXax11bf4xX2cxX9xXcxe02cxX3fxX9x1311dxfd4fxXbxX9xX3fx12bd3x109b7xX9xXcx13709xX3fxX40xX9xX2cxX18xX26xX9xXdx16fb7xX9xX4bxX4cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x15bfbxX17xX18xX19xX32xXex11ccfxX4cxX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX26x1191dxX9xX50xXcxX9xX3fxe602xX3fxX40xX9xX3fxXaxd314xX9xX2cxX48xX9xdfbcxXbxX81xX9xX2cxX48xX9xX2fxe918xX9xXbxcd2exX35xX81xX9xX4bxX4cxX9xXbxXax14759xXcxX9xX3fxX87xX3fxX40xX9xX2cxcdbaxX18xX9xXcxX54xX3fxX40xX9xX4bx10cbexX9xX3fxX3dxX92xX2cxX9xX2cxd73bxXbxX9xX19x12dd9xX18xX81xX9xX2cx129c1xX3fxX40xX9xX4bxX92xX35xX9xX4bxX4cxX9xX23x15dd1xX24xX9xX3fxX40x17383xX26xX9xX2cxXafxX18xX9xX4bxX4cxXbxX81xX9xX2fx14467xX9xXdxXb8xXcxX9xX2cxXaxX24xX9xXcxX48xX3fxX9xX54xX3fxX9xX3fxXb8xX26xX9xXbxea3exX3exX9xX3fx10030xX3fxX9xXbxX51xX26x12eeaxXbxX9xXaxX9axX24xX9xXaxXa6xX3fxX9xXfdxX50xXbxX9xX3fxXaxX35xf7aexX51xX1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x17647xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX40xX9xX2fxXfdxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x14277xX1cxX1cxX35xeb09xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX143xX4bxX3fxX1cxX3fxX17x179bcxX2fxX1cxX2ax12ff6xfecexX157xX1cxX2axX158xcd3fxX19x10000xX2ax15453xX2axe91cxX15dx125b0xXbxX165xX163xX2axd830xXdxX158xX143xe99dxX33xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX13fxX23xXdxX24xX2cxd744x146e5xXcxX18xXfdxX40xX35xX3fx16646xXdxX17x1296exXbxX13fxX18xX51xXbxX24xX187xXcxX18xXfdxX40xX35xX3fxX18exXfdxX35xX40xXaxXbxX13fxX18xX51xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX51xX24xX3fxX40xX9xXbxXaxX51xX2cxX9xXcxX24xX3fxX9xX4bxX35xXbxX9xX3fxX18xX51xX9xXcxX18xX3fxX40xX9xX2cxX18xX26xX9xXdxX18xX9xX4bxX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xXexX5xXaxX8dxX35xX9xXbxX35x12bf7xXbxX9xXbxXfdxX3exX9xXdxX5dxX3fxXaxX81xX9xXbxXaxX3dxX3exX3fxX40xX9xXbxXaxX44xX2cxX9xXcxX48xX3fxX9xX4bxX4cxXbxX9xX3fxX50xX51xX9xXcxX54xX3fxX40xX9xX2cxX18xX26xX9xXdxX5dxX9xX4bxX4cxX9xX3fxXb8xX26xX9xXdxXb8xX9xX2cxXaxX51xde44xX3fxX9xX3fxXaxX50xXbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXex11026xX40xX51xX26xX101xX3fxX9xXdxX35xX107xX51xX13fxX0xX1cxX17xXcxXexX9xX2axX9xX2cxX24xX3fxX9xX4bxX4cxXbxX81xX9xX16axX9xX2cxXafxX9xX2cxX9axX35xX9xXbxXfdx102e5xX3fxX40xX81xX9xcff3xX54xX3fxX40xX81xX9xX2axX9xXbxXfdx13291xX35xX9xX19xXc4xX18xX9xXbxX3dxXa6xX35xX81xX9xX15dxX9xXcxX51xdb89xX3fxX40xX9xX2cxX18xX3fxXaxX9xX2fxX9axX9xX23xX54xXcxX81xX9xX2axX161xX158xX40xXfdxX9x14ea7xXdaxX51xX9xX33xXaxfebfxX3fxX40xX9xXaxX5dxXbxX81xX9xX2axX9xXcxX51xX2a0xX3fxX40xX9xX2cxX18xX3fxXaxX9xXaxXb8xX3fxXaxX9xXbxX9dxX35xX9xX23xX54xXcxX187xX9xX19x16c79xX51xX9xX54xX3fxX81xX9xX3fxX3dxX92xX2cxX9xXcxX280xXcxX81xX9xX2b7xX3dxX8dxX3fxX40xX81xX9xXcxX51xXc0xX35xX81xX9xX23xX2bdxXbxX9xX3fxX101xXcxX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX40xX9xX2fxXfdxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13fxX1cxX1cxX35xX143xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX143xX4bxX3fxX1cxX3fxX17xX153xX2fxX1cxX2axX157xX158xX157xX1cxX2axX158xX15dxX19xX15fxX2axX161xX2axX163xX15dxX165xXbxX157xX158xX15dxX158xXdxX2axX143xX16exX33xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX13fxX23xXdxX24xX2cxX186xX187xXcxX18xXfdxX40xX35xX3fxX18exXdxX17xX191xXbxX13fxX18xX51xXbxX24xX187xXcxX18xXfdxX40xX35xX3fxX18exXfdxX35xX40xXaxXbxX13fxX18xX51xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX51xX24xX3fxX40xX9xXbxXaxX51xX2cxX9xXcxX24xX3fxX9xX4bxX35xXbxX9xX3fxX18xX51xX9xXcxX18xX3fxX40xX9xX2cxX18xX26xX9xXdxX18xX9xX4bxX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX4xX28fxX2cxXaxX9xXdxXb8xXcxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX77xX4cxXbxX9xXdxXb8xXcxX9xX2fxX5dxX2cxXaxX81xX9xX19xXc9xX3fxX40xX9xXfdxX3dx10e0axX51xX9xXbxXfdxX280xX3fxX40xX9xX2b7xefe9xX9xX186xXax143acxX9xXcxXc9xX35xX143xX9xX4xXax17488xXbxX9xX4bxX4cxXbxX9xXbxXaxXb8xX3fxXaxX9xXcxX35xX1faxX3fxX40xX9xXbxX24xX81xX9xX3dxX92xX33xX9xX4bxX92xX35xX9xX3fxX3dxX92xX2cxX9xXcxX280xXcxX81xX9xXaxX5dxXbxX9xX3fxX101xXcxX81xX9xX2b7xX3dxX8dxX3fxX40xX81xX9xXcxX51xXc0xX35xX81xX9xXbxX9dxX35xX9xX23xX54xXcxX81xX9xX19xX2e2xX51xX9xX54xX3fxX81xX9xX2b7xX421xX9xXbxXfdxX24xX3fxX40xX9xX4bx14c69xX3fxX40xX9xX2axX9xX40xX35xX8dxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX50xXcxX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX35xX9xXbxXaxXa6xXcxX9xXaxXb8xX3fxXaxX81xX9xX2fxX9axX81xX9xXbxX9dxX35xX9xX23xX54xXcxX143xX9xdf40xX18xX51xX9xX2b7xX48xX81xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX4cxXbxX9xX4bxX4cxXbxX9xX4bxXb8xX24xX9x1652bxXb8xX24xX9xXbxXfdxX2bdxX3fxX9xX2cxXaxX51xX3fxX40xX9xX2cxXaxX24xX9xX2b7xX1faxX3fxX9xX186xXaxX35xX9xX3dxX92xX33xX9xX2b7xX119xX51xX9xX40xX35xX18xX9xX4bxX4cxX9xXbxXfdxX24xX3fxX40xX9xX3fxX87xX35xX143xX9xX4xXaxX24xX9xX3fxX3dxX92xX2cxX9xX19xXc4xX18xX9xXbxX3dxXa6xX35xX81xX9xX2cxXafxX9xX2cxX9axX35xX9xXbxXfdxX280xX3fxX40xX81xX9xX2fxX9axX9xX2cx15d15xX26xX9xX2b7xXdaxX33xX9xX40xX35xXdaxX33xX81xX9xX2b7xXdaxX51xX9xX33xXaxX2bdxX3fxX40xX9xX4bxXb8xX24xX9xX3fxX87xX35xX81xX9xX3fxX50xX51xX9xX2fxda50xX35xX143xX9xX5xXfdxce52xXbxX9xX33xXaxX2e2xX3fxX9xXbxXaxX4cxXbxX9xX2b7x177bcxX9xX4e5xXb8xX24xX9xX4bxXb8xX24xX9xXaxX2e2xXcxX9xX4bxXb8xX9xX4bxX92xXbxX9xX23x158cdxXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX3fxX3dxX92xX2cxX9xX2b7xX3dxX417xX2cxX9xXbxXfdxX24xX3fxX40xX143xX9xX258xXaxX92xX9xX4bxX92xXbxX9xX2fxX5dxX2cxXaxX9xX4bxX28fxX3fxX40xX9xX23xX58exXbxX9xX3fx17364xX35xX9xXbxXfdxX101xX3fxX9xXcxX42exXbxX9xX3fxX87xX35xX9xeeb6xX2cxX28fxX2cxXaxX9xX3fxXb8xX26xX9xX2fxXe7xX9xX40xX35xX56axX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX3fxX3dxX92xX2cxX9xX19xXc9xX3fxX40xX9xXfdxX50xXbxX9xXbxXfdxX24xX3fxX40xda05xX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX71xX2e2xXcxX9xX4bxX4cxXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX2b7xX1faxX3fxX9xX186xXaxX35xX9xXbxXaxXdaxXbxX9xXcxX119xXcxX81xX9xX2fxX18xX51xX9xX2b7xX48xX9xXbxX280xXbxX9xX23xX1faxX33xX143xX9xX285xX48xX3fxX9xX4bxX4cxXbxX9xX3fxX50xX51xX9xXcxX54xX3fxX40xX9xX2cxX18xX26xX9xX2fxXe7xX9xX2b7xX3dxX417xX2cxX9xX19xXc9xX3fxX40xX9xX186x10bc1xXcxX9xX4bxX92xX35xX9xX23xX56axX3fxX9xXbxX3dxXa6xX35xX81xX9xXcx12bc6xX81xX9xXbxXaxX101xXcxX9xX33xXaxX2e2xX3fxX9xX3fxX3dxX92xX2cxX9xX2cxXaxX50xXcxX9xX2cxXaxX18xX3fxXaxX9xXbxX9dxX35xX81xX9xX92xXbxX81xX9xX2b7xXdaxXcxX9xX2b7xXb8xX9xXaxX3dxXa6xX3fxX40xX9xX4bxX4cxX9xX2fxXe7xX9xXdxXb8xXcxX9xX2cxXaxX24xX9xXcxX48xX3fxX9xX54xX3fxX9xXbxXfdxX3exX9xX3fxX101xX3fxX9xXfdxX50xXbxX9xX3fxX40xX24xX3fxX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX40xX9xX2fxXfdxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13fxX1cxX1cxX35xX143xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX143xX4bxX3fxX1cxX3fxX17xX153xX2fxX1cxX2axX157xX158xX157xX1cxX2axX158xX15dxX19xX15fxX2axX161xX2axX163xX15dxX165xXbxX2axX16axX157x123ffxXdxX15dxX143xX16exX33xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX13fxX23xXdxX24xX2cxX186xX187xXcxX18xXfdxX40xX35xX3fxX18exXdxX17xX191xXbxX13fxX18xX51xXbxX24xX187xXcxX18xXfdxX40xX35xX3fxX18exXfdxX35xX40xXaxXbxX13fxX18xX51xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX51xX24xX3fxX40xX9xXbxXaxX51xX2cxX9xXcxX24xX3fxX9xX4bxX35xXbxX9xX3fxX18xX51xX9xXcxX18xX3fxX40xX9xX2cxX18xX26xX9xXdxX18xX9xX4bxX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX40xX9xX2fxXfdxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13fxX1cxX1cxX35xX143xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX143xX4bxX3fxX1cxX3fxX17xX153xX2fxX1cxX2axX157xX158xX157xX1cxX2axX158xX15dxX19xX15fxX2axX161xX2axX163xX15dxX165xXbxX2axX163xX157xX161xXdxX163xX143xX16exX33xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX13fxX23xXdxX24xX2cxX186xX187xXcxX18xXfdxX40xX35xX3fxX18exXdxX17xX191xXbxX13fxX18xX51xXbxX24xX187xXcxX18xXfdxX40xX35xX3fxX18exXfdxX35xX40xXaxXbxX13fxX18xX51xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX51xX24xX3fxX40xX9xXbxXaxX51xX2cxX9xXcxX24xX3fxX9xX4bxX35xXbxX9xX3fxX18xX51xX9xXcxX18xX3fxX40xX9xX2cxX18xX26xX9xXdxX18xX9xX4bxX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX56axX2cxX9xX2cxX28fxX2cxX9xX23xX5dxX3fxX9xXbxXaxXb8xX3fxXaxX9xX2cxX564xX3fxX40xX9xX4bxX92xX35xX9xXcxX48xX3fxX9xX4bxX4cxXbxX9xX3fxX50xX51xX9xXcxX54xX3fxX40xX9xX2cxX18xX26xX9xX3fxXb8xX26xX9xX3fxXaxXd5xX1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4ccxX24xX51xXfdxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX12bxX17xX33xX40xX35xX18xX19xX35xX3fxXaxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe