TP Hà Tĩnh tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ cán bộ, CNVC- LĐ
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (3/3), thành phố Hà Tĩnh sôi nổi tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ cán bộ, công nhân, viên chức - lao động (CNVC-LĐ) mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và chào mừng TP Hà Tĩnh đạt đô thị loại II.
c7e0xfe0bx14e2fxee38x18053xfe48x110cfxcd01x120abxX7xf08ax1414dx1674bxd295xe163xf5b1xX5x158b9xXax1565exXcx135e1xX3xd09cx161d2xX3xXcx10123x176edxX1xX3xXex170f1xX3xX4xX1x105c8xX4xX3x17672xXdx145dfxXdxX3xfa24xe9acxX1bxX26xX3xX4xX1x16a46x10e53x14c16xX1bxX3xX1x168dexXdxX3xX1bx14fc7xX3xX4x16cc3xX1bxX3xX2bxd0a9xe11fxX3xf494x16b68xf547xX46x166e7xX3x17254x1477axX0x1732cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6x17790xXaxX12xe7cbxX3fxX1bxX26xX3xX1bxX6xX33xX3xce1dx136e2xX4fxX6ex104a4xX44xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1x180f0xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX7x13b5fxXdxX3xX1bxX1fxXdxX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX33xX34xX1bxX3xX1xX38xXdxX3xX1bxX3cxX3xX4xX3fxX1bxX3xX2bxX43xX44xX3xX4xX87xX1bxX26xX3xX1bxX1xd552xX1bxX44xX3x1377axXdx12ed7xX1bxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX4axX3xX5xX6xeb0fxX3x1343bxX43xX1bxX26xX3xX6dxX46xX47xX48xX46xX4axX4cxX4dxX71xX3x169bax1107fxX1bxX26xX3xX1bxX26xX17xX33xX3x13127xX32xX7cxX4xX3xXex15bb8xX3xXbxX1xec90xX3xX1bxX3cxX3x176e7xX4fxX6exX3xXc1xX17xX3xX4xX1xX17xXcfxX3xXe0xXe1xX1bxX26xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXd1x13a8bxXexX3xXd1xX87xX3xXexX1x17eacxX3xX5xXcfxX116xXdxX3x154b1xX125xfa74xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10163xXcfxX61xX33xX3xXbxX46xX10xX1bxXexX10x124c8xXaxX12xX0xXdxXe0xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX1bxXexX10xX142xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxefe6xXdxX61xXexX1x11013xX3x144c1xX2x160f4xXbx174b6xfcd7xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX166xX3x11f5fxX2x14b22xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX142xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4fxX4fxXdxX127xX2bxX6xXcfxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX127xXc1xX1bxX4fxX1bxX10xX161xX7xX4fxX2x11bdbxX179xXf9xX4fxX168xX1a0xX61xX179xX179xX1a0x1673fxX1a0xX6exX168xXexX168xX1a0xX179xX1a0xX5xX177xX4ax12890xX16axX61xX179xX179xXf9xX16axXf9xX177xX177xXexX1a0xX2xX1a0xXf9xX1aaxX5xX179xX127xe4ffxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX33xX34xX1bxX3xX1xX38xXdxX3xX1bxX3cxX3xX4xX3fxX1bxX3xX2bxX43xX44xX3xX46xX47xX48xX46xX4axX3xX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxXcfxX1bxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16cxXexX4axX6xX5xXdxX26xX1bxX166xX3xX1c9xX32xX7xXexXdxeb2bxX33xX16dxXaxX12x12137xXdxX28xXdxX3xX5xdf83xX1bxX3xX1bxX17xX33xX3xXd1xd795x1291axX4xX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX3xXexX1xX10xXcfxX3xX1aaxX3xXc1x17830xX1bxX26xX3xXd1xcdebxX32xX44xX3xX61xXdxe55exX1bxX3xX142xX6xX3xXexXe1xX3xX1bxX26xX17xX33xX3xX1aaxX177xX4fxX1aaxX44xX3xXexX142xXcfxX1bxX26xX3xXd1xX2cxX3xXexX1xX6xXe0xX3xX26xXdxX6xX3xXc1xX269xX1bxX26xX3xXd1xX26exX32xX3xX2bxX28xX1bxX26xX3xX4xX2cxX3xX6exX16axX3xXd1xX43xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xXc1x13aaexXdxX3xX1xX38xX1bxX3xX6exX16axX179xX3xX48xX4dxX48xX44xX3xX16xX4cxX48xX3xXd1xXf0xX1bxX3xXexXe1xX3xX4xX87xX1bxX26xX3xXd1xXcfxX17xX1bxX3xX4xX38xX3xX7x17e86xX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX38xX3xf6faxX32xX6xX1bxX44xX3xXd1xX38xX1bxX3xXc1xX11exX44xX3xXd1xX11exX6xX3xXbxX1xX255xX38xX1bxX26xX3xXexX142xXc3xX1bxX3xXd1xX11exX6xX3xX2bxX17xX1bxX127xX3xX0xX10xXe0xX12xXcxX142xXcfxX1bxX26xX3xX28xX1bxX1xX166xX3xX2xX1aaxX3xXd1xX43xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xX16cxX32xX26exXexX3xX7x10318xX4xX3xX1bxX1xX26exXexX3xXc1xX269xX1bxX26xX3xX5xXcfxX116xXdxX3xXd1xX255xX256xX4xX3xX4xX1x13b6exX1bxX3xXc1xX17xXcfxX3xXexX1xXdxX3xXd1xX26exX32xX3xXc1xX269xX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX1bxX26xX3x12e12xXf0xXexX0xX4fxX10xXe0xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xXcfxX61xX33xX3xXbxX46xX10xX1bxXexX10xX142xXaxX12xX0xXdxXe0xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX1bxXexX10xX142xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX61xXexX1xX166xX3xX168xX2xX16axXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX166xX3xX177xX2xX179xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX142xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4fxX4fxXdxX127xX2bxX6xXcfxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX127xXc1xX1bxX4fxX1bxX10xX161xX7xX4fxX2xX1a0xX179xXf9xX4fxX168xX1a0xX61xX179xX179xX1a0xX1aaxX1a0xX177xXf9xXexXf9xX1aaxX1a0xX168xX5xX1a0xX4axX1b6xX16axX61xX179xX179xXf9xX16axX1a0xX177xX1b6xXexX2xX16axX16axX179xX6exX5xX179xX127xX1c9xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX33xX34xX1bxX3xX1xX38xXdxX3xX1bxX3cxX3xX4xX3fxX1bxX3xX2bxX43xX44xX3xX46xX47xX48xX46xX4axX3xX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxXcfxX1bxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16cxXexX4axX6xX5xXdxX26xX1bxX166xX3xX1c9xX32xX7xXexXdxX242xX33xX16dxXaxX12xcf24xXf0xXexX3xXexX1x155faxX4xX3xXc1xX269xX1bxX26xX3xX2bxX28xX1bxX26xX44xX3xX137xXcxX46xX3xXd1x11831xX3xX4xX1xX34bxX1bxX3xX2xX1aaxX3xXd1xX43xXdxX3xX4xX2cxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXexde12xX4xX1xX3xXexX7cxXexX3xX1bxX1xX26exXexX3xXc1xX17xXcfxX3xXexX1xXdxX3xXd1xX26exX32xX3xXc1xX269xX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX1bxX26xX3xX365xXf0xXexX127xX3xX46xX3fxX4xX3xXd1xX43xXdxX3xXd1xX255xX256xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX177xX3xX2bxX28xX1bxX26xX44xX3xXexX1xXdxX3xXd1xX26exX32xX3xXc1xX269xX1bxX26xX3xXexX142xX269xX1bxX3xXexX4bdxX1bxX1xX3xXd1xXdx11475xXe0xX3xXd1xX51fxX3xX4xX1xX34bxX1bxX3xXf9xX3xXd1xX43xXdxX3xXc1xX17xXcfxX3xXexX1xXdxX3xXd1xX26exX32xX3xX2bxX3fxX1bxX3xX365xXf0xXexX3xXc1xX17xX3xX4xX1xX32xX1bxX26xX3xX365xXf0xXexX127xX3xX0xX10xXe0xX12xXcxX142xXcfxX1bxX26xX3xX28xX1bxX1xX166xX3xX137xXcxX46xX3xXex12894xX1bxX26xX3xX4xca1axX3xX5xX255xX32xX3xX1bxXdx17100xXe0xX3xX4xX1xXcfxX3xX4xX3fxX4xX3xXd1xX43xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX0xX4fxX10xXe0xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xXcfxX61xX33xX3xXbxX46xX10xX1bxXexX10xX142xXaxX12xX0xXdxXe0xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXexX1xX32xXe0xX2bxX3xXdxX46xX10xX1bxXexX10xX142xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX61xXexX1xX166xX3xX168xX2xX16axXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX166xX3xX177xX2xX179xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX142xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4fxX4fxXdxX127xX2bxX6xXcfxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX127xXc1xX1bxX4fxX1bxX10xX161xX7xX4fxX2xX1a0xX179xXf9xX4fxX1b6xX16axX61xX179xX179xX1a0xX179xX179xX16axX168xXexX1a0xX1b6xX6exX6exX1a0xX5xX179xX127xX1c9xXbxX26x12cb2xX142xX9xX168xX179xX168xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX33xX34xX1bxX3xX1xX38xXdxX3xX1bxX3cxX3xX4xX3fxX1bxX3xX2bxX43xX44xX3xX46xX47xX48xX46xX4axX3xX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxXcfxX1bxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16cxXexX4axX6xX5xXdxX26xX1bxX166xX3xX1c9xX32xX7xXexXdxX242xX33xX16dxXaxX12xX64xX3fxX1bxX26xX3xX1bxX6xX33xX3xX6dxX6exX4fxX6exX71xX44xX3xX1bxX26xX6xX33xX3xX7xX6xX32xX3xXexX1x166faxX3xXexXf4xX4xX3xX365xX1xX6xXdxX3xXe0xX116xX4xX44xX3xX4xX3fxX4xX3xXd1xX43xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xXd1xX4a5xX3xX7xX87xXdxX3xX1bxX1fxXdxX3xX1bxX1xcf49xXbxX3xX4xX32xX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xXd1xX26exX32xX3xXc1xX2b8xXdxX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX24dxX1bxX3xXd1xXcfxX17xX1bxX3xX365xXf0xXexX44xX3xX26xXdxX6xXcfxX3xX5xX255xX32xX3xX1xX34bxX4xX3xX1xf59fxXdxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xXcfxX61xX33xX3xXbxX46xX10xX1bxXexX10xX142xXaxX12xX0xXdxXe0xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX1bxXexX10xX142xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX61xXexX1xX166xX3xX168xX2xX16axXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX166xX3xX177xX2xX179xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX142xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4fxX4fxXdxX127xX2bxX6xXcfxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX127xXc1xX1bxX4fxX1bxX10xX161xX7xX4fxX2xX1a0xX179xXf9xX4fxX1b6xX16axX61xX179xX179xX1a0xX179xX1aaxX16axXf9xXexX6exX1a0xXf9xX1b6xX177xX5xX179xX127xX1c9xXbxX26xX624xX142xX9xX1aaxX179xX1aaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX33xX34xX1bxX3xX1xX38xXdxX3xX1bxX3cxX3xX4xX3fxX1bxX3xX2bxX43xX44xX3xX46xX47xX48xX46xX4axX3xX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxXcfxX1bxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16cxXexX4axX6xX5xXdxX26xX1bxX166xX3xX1c9xX32xX7xXexXdxX242xX33xX16dxXaxX12xX46xX3fxX4xX3xXexX142xX6eaxX1bxX3xXd1xX26exX32xX3xXc1xX269xX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX1bxX26xX3xX365xXf0xXexX3xX26xXdxX28xXdxX3xX61xXdxX274xX1bxX3xX142xX6xX3xXexX142xXc3xX1bxX3xX1aaxX3xXd1xX11exX6xX3xXd1xXdxX51fxXe0xX3xX1bxX1xX17xX3xXexX1xXdxX3xXd1xX26exX32xX3xXcxX142xX255xX56bxX1bxX26xX3xXcxX16xX46xX64xX3xX47xX6xXe0xX3xX16xX17xX3xXc1xX17xX3xXcxX142xX255xX56bxX1bxX26xX3xXcxX16xX46xX64xX3xX4cxXc3xX3xX48x13092xX1bxX3xXcxX1xXdxXc3xXe0xX127xX3xX4dxX87xX1bxX26xX3xXd1xX28xXcfxX3xX365xX1xX3fxX1bxX3xX26xXdxX28xX3xX1xXbdxXe0xX3xXe0xX43xX3xXc1xX17xX3xX4xX1fxX3xXd1xX43xX1bxX26xX3xXc1xXdxXc3xX1bxX3xXd1xX4a5xX3xXd1xXf0xX1bxX3xX4xX1fxX3xXc1x158a1xX3xX1bxX1xXdxX573xXexX3xXexcf7bxX1bxX1xX3xX4xX1xXcfxX3xX4xX3fxX4xX3xXd1xX43xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX127xX3x14646x16ffbxX3xX365xXdxXf0xX1bxX3xX26xXdxX28xXdxX3xX7x15aa8xX3xX61xXdxX274xX1bxX3xX142xX6xX3xXexX142xXcfxX1bxX26xX3xX1aaxX3xX1bxX26xX17xX33xX3xX6exX3xX4axX3xX177xX4fxX6exX127xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxXc1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX142xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4axXexX1xX32xXe0xX2bxX4axX6xX1bxX61xX4axX7xX6xXbxXcfxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX137xX3fxXcfxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX7xX87xXdxX3xX1bxX1fxXdxX3xX1xXcfxX116xXexX3xXd1xX43xX1bxX26xX3xXexX1xX51fxX3xXexX1xX6xXcfxX3xXe0xXe1xX1bxX26xX3xX1bxX26xX17xX33xX3xXeaxX32xX7cxX4xX3xXexXf0xX3xX14xX1xXf4xX3xX1bxX3cxX3xXf9xX4fxX6exXaxX3xX1xX142xX10xX242xX9xXaxX4fxXexX1xX10xX4axXexX1xX6xXcfxX4fxX2bxX6xXcfxX4axX1xX6xX4axXexXdxX1bxX1xX4axX7xXcfxXdxX4axX1bxXcfxXdxX4axX1xXcfxX6xXexX4axX61xXcfxX1bxX26xX4axXexX1xX10xX4axXexX1xX6xXcfxX4axXe0xX32xX1bxX26xX4axX1bxX26xX6xX33xX4axX2eaxX32xXcfxX4xX4axXexX10xX4axXbxX1xX32xX4axX1bxX32xX4axXf9xX4axX6exX4fxX2xX168xX1a0xX1aaxX1aaxX2xX127xX1xXexXe0xXaxX12xX0xXdxXe0xX26xX3xX7xX142xX4xX9xXaxX4fxXe0xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1aaxX179xX4fxX1bxX10xX161xX7xX4fxX2xX1a0xX179xXf9xX4fxX2xX177xX6exX61xX168xX1aaxX1aaxX177xXf9xX6exX179xXexX168xX179xX1b6xX1a0xX1aaxX5xX179xX127xX1c9xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX33xX34xX1bxX3xX1xX38xXdxX3xX1bxX3cxX3xX4xX3fxX1bxX3xX2bxX43xX44xX3xX46xX47xX48xX46xX4axX3xX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXc1xX12xX0xX7xXexX142xXcfxX1bxX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX137xX3fxXcfxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX7xX87xXdxX3xX1bxX1fxXdxX3xX1xXcfxX116xXexX3xXd1xX43xX1bxX26xX3xXexX1xX51fxX3xXexX1xX6xXcfxX3xXe0xXe1xX1bxX26xX3xX1bxX26xX17xX33xX3xXeaxX32xX7cxX4xX3xXexXf0xX3xX14xX1xXf4xX3xX1bxX3cxX3xXf9xX4fxX6exXaxX3xX1xX142xX10xX242xX9xXaxX4fxXexX1xX10xX4axXexX1xX6xXcfxX4fxX2bxX6xXcfxX4axX1xX6xX4axXexXdxX1bxX1xX4axX7xXcfxXdxX4axX1bxXcfxXdxX4axX1xXcfxX6xXexX4axX61xXcfxX1bxX26xX4axXexX1xX10xX4axXexX1xX6xXcfxX4axXe0xX32xX1bxX26xX4axX1bxX26xX6xX33xX4axX2eaxX32xXcfxX4xX4axXexX10xX4axXbxX1xX32xX4axX1bxX32xX4axXf9xX4axX6exX4fxX2xX168xX1a0xX1aaxX1aaxX2xX127xX1xXexXe0xXaxX12xX137xX3fxXcfxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX7xX87xXdxX3xX1bxX1fxXdxX3xX1xXcfxX116xXexX3xXd1xX43xX1bxX26xX3xXexX1xX51fxX3xXexX1xX6xXcfxX3xXe0xXe1xX1bxX26xX3xX1bxX26xX17xX33xX3xXeaxX32xX7cxX4xX3xXexXf0xX3xX14xX1xXf4xX3xX1bxX3cxX3xXf9xX4fxX6exX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX142xXcfxX1bxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX16xX255xX2b8xX1bxX26xX3xXexX2b8xXdxX3xX365xd2c8xX3xX1bxXdxX573xXe0xX3xX1bxX26xX17xX33xX3xXeaxX32xX7cxX4xX3xXexXf0xX3xX14xX1xXf4xX3xX1bxX3cxX3xXf9xX4fxX6exX44xX3xX46xX87xX1bxX26xX3xXd1xXcfxX17xX1bxX3xX4axX3xX4dxXcfxX17xX1bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX1bxXdxXc3xX1bxX3xX137xX3fxXcfxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXc1xXe1xX6xX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX3xXexX1xXdxX3xX365x13416xXcfxX3xX4xXcfxX3xXc1xX17xX3xXe0xX43xXexX3xX7xX7cxX3xX1xXcfxX116xXexX3xXd1xX43xX1bxX26xX3xX26xXdxX6xXcfxX3xX5xX255xX32xX3xXexX1xX51fxX3xXexX1xX6xXcfxX3xX61xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xXcfxX3xXexXcfxX17xX1bxX3xXexX1xX51fxX3xX4xX3fxX1bxX3xX2bxX43xX44xX3xXbxX1xX2cxX1bxX26xX3xXc1xXdxXc3xX1bxX44xX3xX1bxX26xX255xX56bxXdxX3xX5xX6xXcfxX3xXd1xX43xX1bxX26xX127xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXc1xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX48cxX1xX2e1xXdxX3xXexX142xX6xX1bxX1xX3xX247xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX33xX34xX1bxX3xX1bxX26xX17xX1bxX1xX3xX247xXdxX3fxXcfxX3xX61xXf4xX4xX3xXc1xX17xX3xX4dxX17xXcfxX3xXexX116xXcfxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xXaxX3xX1xX142xX10xX242xX9xXaxX4fxXe0xX32xXcfxX1bxX4axXe0xX6xX32xX4axXexX1xX10xX4axXexX1xX6xXcfxX4fxX365xX1xXcfxXdxX4axXexX142xX6xX1bxX1xX4axX26xXdxX6xXdxX4axX2bxXcfxX1bxX26xX4axX4xX1xX32xX33xX10xX1bxX4axX1bxX26xX6xX1bxX1xX4axX26xXdxX6xXcfxX4axX61xX32xX4xX4axXc1xX6xX4axX61xX6xXcfxX4axXexX6xXcfxX4axX1xX6xX4axXexXdxX1bxX1xX4fxX2xX168xX6exX1a0xX6exX1a0xX127xX1xXexXe0xXaxX12xX0xXdxXe0xX26xX3xX7xX142xX4xX9xXaxX4fxXe0xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1aaxX179xX4fxX1bxX10xX161xX7xX4fxX2xXf9xX177xX168xX4fxX2xX177xX177xX61xX1aaxX179xX1a0xX1aaxXf9xX6exX177xXexX1b6xXf9xXf9xX5xXf9xX4axX6xXdxXe0xX26xX4axX6exX168xX1a0xX1b6xX127xX1c9xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX33xX34xX1bxX3xX1xX38xXdxX3xX1bxX3cxX3xX4xX3fxX1bxX3xX2bxX43xX44xX3xX46xX47xX48xX46xX4axX3xX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXc1xX12xX0xX7xXexX142xXcfxX1bxX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX48cxX1xX2e1xXdxX3xXexX142xX6xX1bxX1xX3xX247xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX33xX34xX1bxX3xX1bxX26xX17xX1bxX1xX3xX247xXdxX3fxXcfxX3xX61xXf4xX4xX3xXc1xX17xX3xX4dxX17xXcfxX3xXexX116xXcfxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xXaxX3xX1xX142xX10xX242xX9xXaxX4fxXe0xX32xXcfxX1bxX4axXe0xX6xX32xX4axXexX1xX10xX4axXexX1xX6xXcfxX4fxX365xX1xXcfxXdxX4axXexX142xX6xX1bxX1xX4axX26xXdxX6xXdxX4axX2bxXcfxX1bxX26xX4axX4xX1xX32xX33xX10xX1bxX4axX1bxX26xX6xX1bxX1xX4axX26xXdxX6xXcfxX4axX61xX32xX4xX4axXc1xX6xX4axX61xX6xXcfxX4axXexX6xXcfxX4axX1xX6xX4axXexXdxX1bxX1xX4fxX2xX168xX6exX1a0xX6exX1a0xX127xX1xXexXe0xXaxX12xX48cxX1xX2e1xXdxX3xXexX142xX6xX1bxX1xX3xX247xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX33xX34xX1bxX3xX1bxX26xX17xX1bxX1xX3xX247xXdxX3fxXcfxX3xX61xXf4xX4xX3xXc1xX17xX3xX4dxX17xXcfxX3xXexX116xXcfxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX142xXcfxX1bxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX64xX3fxX1bxX26xX3xX1bxX26xX17xX33xX3xX2xX6exX4fxX2xX2xX44xX3xXexX116xXdxX3xXcxX142xX32xX1bxX26xX3xXexXbdxXe0xX3xXcxX1xX51fxX3xX61xXf4xX4xX3xX4axX3xXcxX1xX51fxX3xXexX1xX6xXcfxX3xXexf856xX1bxX1xX44xX3xX46xX87xX1bxX26xX3xXd1xXcfxX17xX1bxX3xX1bxX26xX17xX1bxX1xX3xX247xXdxX3fxXcfxX3xX61xXf4xX4xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX7cxXdxX3xX1xX256xXbxX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX3xXc1xX269xX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX1bxX26xX3xX365xXf0xXexX3xX247xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX33xX34xX1bxX3xX1bxX6xXe0xX3xX1bxX3cxX3xX4xX3fxX1bxX3xX2bxX43xX44xX3xX4xX87xX1bxX26xX3xX4xX1xX23xX4xX44xX3xXc1xXdxXc3xX1bxX3xX4xX1xX23xX4xX3xXexXcfxX17xX1bxX3xX1bxX26xX17xX1bxX1xX3xX1bxX8a0xXe0xX3xX1aaxX179xX2xXf9xX127xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXc1xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX3cxX3xX4xX87xX1bxX26xX3xX1bxX1xXbdxX1bxX3xX46xX87xX1bxX26xX3xXexX33xX3xX46xX14xX3x10080xX6xX33xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXc1xX32xXdxX3xX26xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX33xX34xX1bxX3xX1xX38xXdxXaxX3xX1xX142xX10xX242xX9xXaxX4fxXexX1xX10xX4axXexX1xX6xXcfxX4fxX1bxX32xX4axX4xXcfxX1bxX26xX4axX1bxX1xX6xX1bxX4axX4xXcfxX1bxX26xX4axXexX33xX4axX4xXbxX4axXe0xX6xX33xX4axX1xX6xX4axXexXdxX1bxX1xX4axXc1xX32xXdxX4axX26xXdxX6xXdxX4axX2bxXcfxX1bxX26xX4axX4xX1xX32xX33xX10xX1bxX4axX1xXcfxXdxX4fxX2xX168xX1aaxXf9xX6exX177xX127xX1xXexXe0xXaxX12xX0xXdxXe0xX26xX3xX7xX142xX4xX9xXaxX4fxXe0xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1aaxX179xX4fxX1bxX10xX161xX7xX4fxX2xXf9xX177xX1aaxX4fxX1b6xX16axX61xX168xX1aaxX2xX6exX179xX179xX168xXexX6exX1b6xX1b6xX1a0xX5xX6exX4axXdxXe0xX26xX4axX2xXf9xX177xX2xX127xX1c9xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX33xX34xX1bxX3xX1xX38xXdxX3xX1bxX3cxX3xX4xX3fxX1bxX3xX2bxX43xX44xX3xX46xX47xX48xX46xX4axX3xX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXc1xX12xX0xX7xXexX142xXcfxX1bxX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX3cxX3xX4xX87xX1bxX26xX3xX1bxX1xXbdxX1bxX3xX46xX87xX1bxX26xX3xXexX33xX3xX46xX14xX3xXfcaxX6xX33xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXc1xX32xXdxX3xX26xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX33xX34xX1bxX3xX1xX38xXdxXaxX3xX1xX142xX10xX242xX9xXaxX4fxXexX1xX10xX4axXexX1xX6xXcfxX4fxX1bxX32xX4axX4xXcfxX1bxX26xX4axX1bxX1xX6xX1bxX4axX4xXcfxX1bxX26xX4axXexX33xX4axX4xXbxX4axXe0xX6xX33xX4axX1xX6xX4axXexXdxX1bxX1xX4axXc1xX32xXdxX4axX26xXdxX6xXdxX4axX2bxXcfxX1bxX26xX4axX4xX1xX32xX33xX10xX1bxX4axX1xXcfxXdxX4fxX2xX168xX1aaxXf9xX6exX177xX127xX1xXexXe0xXaxX12xX47xX3cxX3xX4xX87xX1bxX26xX3xX1bxX1xXbdxX1bxX3xX46xX87xX1bxX26xX3xXexX33xX3xX46xX14xX3xXfcaxX6xX33xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXc1xX32xXdxX3xX26xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX33xX34xX1bxX3xX1xX38xXdxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX142xXcfxX1bxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX64xX6xX32xX3xX26xX24dxX1bxX3xX2xX16axX3xX1bxX26xX17xX33xX3xXexX1xXdxX3xXd1xX26exX32xX3xX7xX87xXdxX3xX1bxX1fxXdxX44xX3xX26xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX1bxX26xX3xX4xX1xX32xX33xX34xX1bxX3xX1xX38xXdxX3xX1bxX3cxX3xX46xX87xX1bxX26xX3xXexX33xX3xX46xX14xX3xXfcaxX6xX33xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXd1xX4a5xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX87xX1bxX26xX3xXexX7cxXexX3xXd1x145a2xXbxX127xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXc1xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX32xX5xX12xX0xX61xXdxXc1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX142xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxXc1xX12xX0xX4fxX61xXdxXc1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17631xX32xXexX1xXcfxX142xXaxX12xXeaxX32xX6xX1bxX26xX3xX64xX3fxX1bxX26xX0xX4fxXbxX12
Quang Sáng