Công nhận 38 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2017.
b6e7x13dd2xff44x10b7axe6f5xfec4x1657axe65exc790xbe22x1583dx17071x104bdx127dfx1413bx14c3bxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax10a06xd9a0x14b39xXexX0x13462xXaxX17xX18xX19xXexX0x17f6cx16334xX19xb87bxXexX0xXax152bexX9x1556cxXdxX18x18130xX2fx177b2xeec1x11079xX5x15f43xXbxXdxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xc285xXbx1101axX18xXdxX35x11fb8x1763fx1242exX9x1663ex13ec5xX2fxXbxX35xc683xX26x16275xX32xXexX4x11c1dxX4bxX4axX9xX4bxXax14299xX4bxX9x16c9ax18464xX9xX2fxbd15xX4bxX9xX33xXax1501cxXcx132b7xX9xX23x14b55xX9xX2fxX66xX4bxX9xX33xXaxX6bxXcxX9xX2cxX59xX4bxX4axX9xX4bxX4axXaxX35x14d6bxX33xX9xX4bxX59xX4bxX4axX9xXbxXaxX59xX4bxX9xXbxX35x13734xX4fxX9xX23xX35xd29bxX4fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xeb56xX17xX18xX19xX32xXexea71x11261xebfbxX2xX9xXbx158f3xX4bxXaxX9xf665xf70dxX18xX9xX23xX18xX4bxX9xXaxec7fxX4bxXaxX9x114a1xX4fxX26x12e09xXbxX9x16841x147efxX4bxXaxX9xXbaxdf47xX9xXbaxX35xX84xX2cxX9xX2cxX59xX4bxX4axX9xX4bxXaxX5fxX4bxX9xX2fxX66xX4bxX9xX33xXaxX6bxXcxX9xX2cxX59xX4bxX4axX9xX4bxX4axXaxX35xX84xX33xX9xX4bxX59xX4bxX4axX9xXbxXaxX59xX4bxX9xXbxX35xX93xX4fxX9xX23xX35xX98xX4fxX9xX2cx16aafxX33xX9xXbxXb6xX4bxXaxX9xXaaxXc3xX9xX5x17273xX4bxXaxX9xX4bx12e52xXcxX9xdf01x106c2xX2ax14862xe157xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb1xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xd2d2xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x12e59xX35xX19xXbxXaxX4cx1517dxX123xX123xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxda42xX123xX123xX33xX44xX32xX9xX2fxX154xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX126xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX126xXbaxX4bxX1cxX4bxX17xX164xX2fxX1cxX2axX125xX177xX125xX1cxX125xX125xX19xX62xX2axX16axX123xX2axX177xX16axXbx123d6xX1aexX125xX123xXdxX123xX126xX4exX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX4bxX4axX9xX4bxXaxX18xX4bxX9xX62xX63xX9xX2fxX18xX4bxX9xX33xXaxX18xXcxX9xX23xX24xX9xX2fxX18xX4bxX9xX33xXaxX18xXcxX9xX2cxX24xX4bxX4axX9xX4bxX4axXaxX35xX17xX33xX9xX4bxX24xX4bxX4axX9xXbxXaxX24xX4bxX9xXbxX35xX17xX4fxX9xX23xX35xX17xX4fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX0xX17xXcxXexX4x13699xX2cxX9xXbxXaxXc3xX4bxXaxX9xXbaxX35xX93xX4bxX9xXaaxX70xX35xX9xXcdx183f9xX4bxX4axX9xX23x14d38xX4bxXaxX9xX2cxXaxd19bxX4bxX9xX2fxX66xX4bxX9xX33xXaxX6bxXcxX9xX2cxX59xX4bxX4axX9xX4bxX4axXaxX35xX84xX33xX9xX4bxX59xX4bxX4axX9xXbxXaxX59xX4bxX9xXbxX35xX93xX4fxX9xX23xX35xX98xX4fxX9xX4bxX11fxXcxX9xX122xX123xX2axX125xX9xXbxXaxX18xXcxX9xXc7xX4fxX18xX4bxX9xXbxX154xfb9axX4bxX4axX9xX23xXc3xX26xX9xX2cxX23exX2cxX9xX2fxX66xX4bxX9xX33xXaxX6bxXcxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xX44xf213xXbxX9xX2cxXaxX25cxX4bxX126xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb1xX24xX19xX26xX32xXexX5xX154xX24xX4bxX4axX9xXcdx1698cxX6dxX9xX2cxX2e5xX9xX63xX9xX2fxX66xX4bxX9xX33xXaxX6bxXcxX9xXbxXaxX4fxX70xX2cxX9xX4bxXaxX2e5xXcxX9xX2fxX66xX4bxX9xX33xXaxX6bxXcxX9xXbxXax136bfxX9xX2cxX59xX4bxX4axX9xXcx1442fxX9xX4bxX4axXaxX84xX9xX4axX251xXcxX4cxX9xXb1xX70xX9xX23xXc3xX4bxX9xX4axXaxXcaxX9xX2fxX24xXdxX24xX4bxX9xX2fxX24xX53xX18xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX10exX33xX6dxX9xX4axX35xX29dx11ac3xX4bxX4axX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX10exX33xX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX59xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX5xXb2xXaaxXaaxX9xX4xXaxXcaxX9xX23xX35xXcaxX4bxX9x1014cxf428xX9xXbaxXc3xX9xX5xXaxX29dx167d0xX4bxX4axX9xXcx12454xX35xX9xXaaxXc3xX24xX9x17e91xX4fxX18xX4bxX4axX55xX9xX368xX369xX9xXbaxX23exX4bxX9xX2fxXc3xX4bxX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX59xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX5xXb2xXaaxXaaxX9xef36xX4fx10107xX4bxX9xd212xX3a2xXcxX55xX9xX7xXaxX66xX4bxX9xX4bx1857fxXcxX9xXcxf8e3xXcxX9xX4bxX24xX4bxX6dxX9xX2cx11e01xX35xX9xX4axX10exX33xX9xXbxX154xd944xX9xX17xXcxX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX59xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9x1591cxX4bxX9xXaaxX251xX4bxX4axX55xX9xXb1xX256xX4bxXaxX9xXaxX24xX18xX9x17139xX23xX3b0xX4bxX4axX9xX4axX369x11ec3xX9xX2cxX30cxX18xX9xXaxX70xX9xX2fxX66xX4bxX9xX44xX4fxX10exXbxX9xX7xXaxX18xX4bxX9x10a13xX11fxX4bxX4axX9xX6xX93xX4bxX55xX9xX5xX30cxX9x12cadxX84xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX10exX33xX6dxX9xX23xXc3xX4bxX9xX4axXaxXcaxX9xX2fxX18xX9xXdxX59xX4bxX4axX9xX2cxX30cxX18xX9xX2xXb2xX5xXb2xX9xXaaxX24xXc3xX4bxX4axX9xX3a5xX93xX9xXb1xX256xX4bxXaxX126xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb1xX24xX19xX26xX32xXexX2axX9xX23xX70xX9xX2fxX66xX4bxX9xX33xXaxX6bxXcxX9xX3ecxX2cxXaxX66xX9xXc7xX4fxXcaxX6dxX9xX4axX35xX11fxXcxX9xX23xX59xX4bxX4axX6dxX9xX4bxX17xXcxX9xX2cxXaxX4fxX18xX9xX4axX35x15a3fxX4bxX6dxX9xX44x155bcxX2cxX9xX44xdbdcxX2cxXaxX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX59xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX5xXb2xXaaxXaaxX9xXbxXax164b5xX2cxX9xX33xXaxX6bxXcxX9xX2cxXaxXcaxX9xX23xX35xXcaxX4bxX9x13120xX35xXbxX154xX18xX2cxX24xX3f4xX9xXbaxXc3xX9xX2axX63xX9xX2fxX66xX4bxX9xX33xXaxX6bxXcxX9xXbxXaxX4fxX70xX2cxX9xX4bxXaxX2e5xXcxX9xX2fxX66xX4bxX9xX33xXaxX6bxXcxX9xX2cxXaxXcaxX9xX23xX35xXcaxX4bxX9xX4bxX59xX4bxX4axX6dxX9xXdxX3a2xXcxX6dxX9xXbxXaxX30cxX26xX9xX2fxX66xX4bxX9xXbaxXc3xX9xXbxXaxX4aexX2cxX9xX33xXaxX6bxXcxX9xX4axX251xXcxX4cxX9xXb2xX29dx12a5cxX2cxX9xXcxe1abxXcxX9xX7xXaxX493xX9x17051xXaxX29dxX371xX4bxX4axX9xX2cxX30cxX18xX9xXaaxX5xX3a0xX9xX4bxX29dxX51cxX2cxX9xXcxX520xXcxX9xX7xXaxX493xX9xX527xXaxX29dxX371xX4bxX4axX55xX9xXb2xX29dxX51cxX2cxX9xXcxX520xXcxX9x100f9xX4bxXaxX9xXaaxX251xX4bxX4axX9xX2cxX30cxX18xX9xXaaxX5xX3a0xX9xX2xXcexX2cxXaxX9xXbax12cb7xX9xX2cxXaxXcaxX9xX23xX35xXcaxX4bxX9xXbxXaxX30cxX26xX9xXaxX66xX35xX9xX2fxX66xX4bxX9xX554xX4bxXaxX9xX2xX29dxX371xX4bxX4axX55xX9xXb1xX23exX4bxXaxX9xX368xX18xX35xX9xX2cxX30cxX18xX9xXaxX70xX9xX2fxX66xX4bxX9xX44xX4fxX10exXbxX9xXb2xX4axX4fxX26x1410axX4bxX9xX5xXaxXcexX9xXb2xXaxX24xX55xX9xX527x154cfxX24xX9xXdxX376xX2cxX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX371xX9xX2fxc3bdxX9xX2fxX66xX4bxX9xX44xX4fxX10exXbxX9xX418xX5b8xX24xX9xX5xX493xX9xXb0xX26xX93xX4bxX55xX9xX527xX5b8xX24xX9xX2cxX4fxX9xXcdxX371xX9xX7xXaxX24xX4bxX4axX9xXb2xX4axX18xX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX371xX9xX2fxX5c7xX9xX2fxX66xX4bxX9xX44xX4fxX10exXbxX9xX418xX5b8xX24xX9xX2cxX4fxXcdxX371xX9xX7xXaxX24xX4bxX4axX9xXb2xX4axX18xX55xX9xX527xX5b8xX24xX9xX2cxX4fxX9xXcdxX371xX9xX5xXaxX18xX4bxXaxX9xXaaxX376xX4bxXaxX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX371xX9xX2fxX5c7xX9xX2fxX66xX4bxX9xX44xX4fxX10exXbxX9xXb2xX4axX4fxX26xX5abxX4bxX9xX40bxX11fxX4bxX4axX9xX5xXaxX18xX4bxXaxX55xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb1xX24xX19xX26xX32xXex142a3xX29dx13d36xX4fxX9xXaaxX29dxX371xX4bxX4axX9xXb1xX70xX2cxX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX59xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX669xX29dxX66bxX4fxX9xXaaxX29dxX371xX4bxX4axX9xXb1xX70xX2cxX55xX9xX669xX29dxX66bxX4fxX9xX4bxXcaxX33xX9xX2fxX3a2xXcxX9xX4bxXaxX4fxX4bxX4axX6dxX9xX5xX154xXc3xX9xX4axXbbxX4bxX4axX9xXaxX48exX18xX9xXbxX18xX4bxX6dxX9x1451exX35xX93xX4bxX9xX4bxX18xX4bxX4axX9xX2fxX3a2xXcxX9xX4bxXaxX4fxX4bxX4axX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX59xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX2xX29dxX66bxX2cxX9xXaaxXc3xX9xX5xX11axX4bxXaxX55xX9xX4xXaxea87xX9xX5xXaxXc3xX4bxXaxX9x13e77xX17xX4bxX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX59xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX4xXaxX6f0xX9xXaaxXc3xX9xX5xX11axX4bxXaxX55xX9xX4xXaxX6f0xX9xX5xX3a2xX4bxX9xXaaxX29dxX371xX4bxX4axX9xX2cxX30cxX18xX9xX3a0xX497xX9xX4bxX4axXaxX35xX84xX33xX9xX2cxXaxX6f0xX9xX122xX123xX1cxX177xX55xX9xXb1xX70xXbxX9xX2cxX18xX4bxXaxX9xff50xX46x14a0exXbxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX10exX33xX9xX40bxX376xX35xX9xX2xX29dxX371xX4bxX4axX9xX2cxX30cxX18xX9xXaaxX5xX3a0xX9xX3a5xX24xX4bxX4axX9xX3a5xX18xX4bxX55xX9xX2xX3b4xX4fxX9xXdxX376xX2cxX9xX4bxX4axX4fxX26xX93xX4bxX9xX2cxXaxX10exXbxX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX59xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX5xXb2xXaaxXaaxX9xX5xXaxX749xX4bxX4axX9xX5xX4fxX10exX4bxX55xX9xXb2xX17xXcxX9xX2cxXaxX4fxX18xX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX371xX9xX2fxX5c7xX9xX2fxX66xX4bxX9xX44xX4fxX10exXbxX9xXb2xX17xXcxX9xX2cxXaxX4fxX18xX9x15c09xX9xXb1xX256xX4bxXaxX55xX9xX4bxX29dxX51cxX2cxX9xX418xXaxX24xX23exX4bxX4axX9xXbxXaxX35xX93xX4bxX9xX4bxXaxX35xX93xX4bxX9xX6f8xX371xX4bxX9xX527xX35xXcxX6dxX9xX4bxX29dxX51cxX2cxX9xX2cxXaxX18xX4bxXaxX9xXcxX4fxX749xX35xX9xX418xXaxX24xX23exX4bxX4axX9xX6f8xX371xX4bxX9xX527xX35xXcxX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX59xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xXb2xX29dxX51cxX2cxX9xX418xXaxX24xX23exX4bxX4axX9xXbaxXc3xX9xX2xX4fxX9xXdxXcexX2cxXaxX9xX6f8xX371xX4bxX9xX527xX35xXcxX126xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb1xX24xX19xX26xX32xXexX177xX9xX2fxX66xX4bxX9xX33xXaxX6bxXcxX9xXbxXaxX4fxX70xX2cxX9xX4bxXaxX2e5xXcxX9xXbxXaxX35xXcaxXbxX9xX23xXcexX6dxX9xXcxX23exX26xX9xXcxX2e5xX2cxX6dxX9xX19xX56bxX4bxX4axX9xX2cxX56bxX9xXbaxXc3xX9xX33xXaxX56bxX9xXbxda72xX4bxX4axX9xX2cxX371xX9xX418xXaxX497xX9xX4axX251xXcxX4cxX9xX4bfxX23exX26xX9xXaxX493xXbxX9xXc7xX4fx131f8xX4bxX4axX9xXbaxXc3xX4bxX4axX6dxX9xXb1xX70xX9xXbxX342xX35xX9xXcdxX18xX9xX4bxX11fxX4bxX4axX6dxX9xXb1xX70xX9xXaxX749xX9xX4axX18xX9xX4axX35xX18xX24xX9xXbxXaxX59xX4bxX4axX9xX3ecxX418xX35xX98xX4fxX9xX122xX3f4xX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX59xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX5xXb2xXaaxXaaxX9xXb2xX493xX35xX9xXaaxX251xX4bxX4axX55xX9xX4bfxX23exX26xX9xXcdxX2e5xX4bxX4axX9xX4axX376xX2cxXaxX9xX418xXaxX59xX4bxX4axX9xX4bxX4fxX4bxX4axX9xX2cxX30cxX18xX9xX2xX24xX18xX4bxXaxX9xX4bxX4axXaxX35xX84xX33xX9xX5xX29dxX9xX4bxXaxX3a2xX4bxX9xX3a5xX70xX2cxX9xX3xX18xX4bxXaxX126xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb1xX24xX19xX26xX32xXexX125xX9xX2fxX66xX4bxX9xX33xXaxX6bxXcxX9xXbxXaxX4fxX70xX2cxX9xX4bxXaxX2e5xXcxX9xX2fxX66xX4bxX9xX33xXaxX6bxXcxX9xX418xXaxX23exX2cxX9xX23xX18xX24xX9xX4axX251xXcxX4cxX9xXb2xX4axX2e5xX35xX9xX418xXaxX59xX4bxX4axX9xX4bxX4fxX4bxX4axX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX59xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xXb2xX4axX4fxX26xX5abxX4bxX9xXaaxX29dxX4bxX4axX55xX9xX5xXaxX18xX4bxX9xXaxX24xX376xXbxX9xXbxX497xX4bxXaxX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX59xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX4x167bcxX9xX33xXaxX3b4xX4bxX9xXb1xX6f8xXb1xX55xX9xXb2xX4axX2e5xX35xX9xXcxXc3xX4fxX9xX418xXaxX59xX4bxX4axX9xX4bxX4fxX4bxX4axX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX59xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX4xX7xX6bdxX3a5xX3a0xX2xX9xX3a5xX18xXcxX9xXaaxX251xX4bxX4axX55xX9xX40bxX251xX4bxX4axX9xX33xXaxX56bxX2cxX9xX2cxX30cxX18xX9xXdxX4aexX2cxX9xXdxX29dxX66bxX4bxX4axX9xX23xX66xX24xX9xXbaxX84xX9xX19xX3a2xX4bxX9xX33xXaxX749xX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX59xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX3a0xX2axX1aexX9xXcxX35xXd3xX4bxX9xX5xX154xX4fxX4bxX4axX55xX9xX5xXax11c10xX2cxX9xX11fxX4bxX9xX2cxXaxX11fxX4bxX9xX4bxX4fxX59xX35xX9xX6f8xX1aexX2axd6efxX6dxX9xX5xXaxXa40xX2cxX9xX11fxX4bxX9xX2cxXaxX11fxX4bxX9xX4bxX4fxX59xX35xX9xX6f8xX1aexX62xX123xX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX59xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX5xXaxXa40xX2cxX9xX11fxX4bxX9xX2cxXaxX11fxX4bxX9xX4bxX4fxX59xX35xX9xX5xXaxX35xX93xX4bxX9xX3a5xX70xX2cxX55xX9xX6bdxX35xX93xX4bxX9xX4bxX4axXaxX84xX9xXcxX5fxXbxX9xX24xX4bxX4axX9xX2cxX30cxX18xX9xX4xX59xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX2xX29dxX66bxX2cxX9xXaaxXc3xX9xX5xX11axX4bxXaxX126xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3daxX4fxXbxXaxX24xX154xX32xXexXb2xX4axX4fxX26xX5abxX4bxX9xXb2xX4axX18xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Nguyễn Nga