Những điều thí sinh cần lưu ý trước kỳ thi thpt
Đến điểm thi trước thời gian quy định 30 phút, không được dùng mực đỏ là hai trong số những điều thí sinh cần lưu ý trước kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia 2016.
bdabxf4eexd42fxe9a9xf1fex11b41x12fe3x10edbxce1dxX7x14426x13964x152c9xe61axe7eex10a20xX5xd8d0xXax121fdx1640ax15351xf787x1288fx106aex1493fx11016xX6xXbxX1xXdxX4xX7x103b5xX3xd933xX1xe3a9xX15xX18xX3x14fb6xXdxc242xe414xX3xXexX1x162cexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xf4a2xX15xX3xX5x110cbxX2bxX3x127f5xX3xXexX19xX3bx14febxX4xX3xe511xbe17xX3xXexX1xXdxX3xXcx12068xf67axXcxX0xf272xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX6x13f7fxXaxX12xdc98x1582cxX15xX3xX28xXdxdbcfx14961xX3xXexX1xXdxX3xXexX19xX3bxX43xX4xX3xXexX1xdfb8xXdxX3xX18xXdxX6xX15xX3x118c4xX2bxd2d4xX3xX28x15bddxX15xX1xX3x159a3x13e4fxX3xXbxX1x14368xXex1497cxX3xX46xX1x10523xX15xX18xX3xX28xX3bx140f3xX4xX3xX64x1620cxX15xX18xX3xX6exf0ddxX4xX3xX28x119e7xX3xX5xf64bxX3xX1xX6xXdxX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX7x1638axX3xX15xX1xX24xX15xX18xX3xX28xXdxX2axX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX37xX15xX3xX5xX3bxX2bxX3xX3exX3xXexX19xX3bxX43xX4xX3xX46xX47xX3xXexX1xXdxX3xXexX19xX2bxX15xX18xX3xX1xX17xX4xX3xXbxX1xf9b3xX3xXexX1xX98xX15xX18xX3xX84xX2bxXbbxX4xX3xX18xXdxX6xX3x15332xX8exX2xf721xf5e0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14db8xX17xX64xX86xXaxX12xX0xXdxX6exX18xX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX15xX1xX2bxX15xX18xX3xX64xXdxX10xX2bxX3xXexX1xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX6xX15xX3xX5xX2bxX2bxX3xX86xX3xXexX19xX2bxX17xX4xX3xX46xX86xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXbxXexXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXax151e3xXdxX64xXexX1x119adx13dd7xd0ffxX2xXbx15b22x112e9xX1xX10xXdxX18xX1xXexX173xf14fxX174xX175xXbxX178xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX109x124b9xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX109xd75axX15xX52xX15xX10xX16exX7xX52xX2xX108xX105xX174xX52xX2xX8exX174xX64xX2xX2x15b1exX8dxX2xX1aexX1aexXexX108x15f4axX108xX8dxX5xX105xX109x1174fxXbxX18xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX17xX64xX86xXaxX12xX0xXdxX6exX18xX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX15xX1xX2bxX15xX18xX3xX64xXdxX10xX2bxX3xXexX1xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX6xX15xX3xX5xX2bxX2bxX3xX86xX3xXexX19xX2bxX17xX4xX3xX46xX86xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXbxXexXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX16exXdxX64xXexX1xX173xX1aexX1b5xX2xXbxX178xX179xX1xX10xXdxX18xX1xXexX173xX8dxX2xX1b5xXbxX178xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX109xX191xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX109xX19bxX15xX52xX15xX10xX16exX7xX52xX2xX108xX105xX174xX52xX2xX8exX174xX64xX2xX2xX1aexX8dxX105xX1aexX1b5xXexX1b5xX108xX105xX181xX5xX1b5xX109xX1bbxXbxX18xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXexX1xX2bxX6exX191xX3xX64xX1xXdxX64xX10xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11426xX17xX2bxX19xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xee6exXdxX10xXexX15xX6xX6ex144c2xX0xX52xXbxX12