Thành tích học sinh giỏi của huyện Can Lộc cao nhất từ trước tới nay
(Baohatinh.vn) - Sáng 21/5, huyện Can Lộc tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2014 - 2015.
ce33x10d4ax185bfx19b9fx18b6ax18bdfx11680x1209ax11857x17404x1769bx1058bxX5xX8x1a548xX5x15284x1134cxX7xd663x1869dx130b6x15fa7xX3xf896xf0a2xX4xX5xX12x1a2caxX6xXaxX3x16764xX7xX10xX4xX4xX9xXax12e5ex194b3xX12xX5xX7xX8xXax168c1xX28xX1xd6c1xX14xX1xX3xX5x17e02xX20xX1xX3xX1x17056xX20xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX13xX12xf419xX12xX3xX20x11a11xX10xX3xX1xX18xX6x156fbxX14xX3x107b4xX10xX14xX3x137efxe06axX20xX3xX20xX10x1144cxX3xX14xX1x1a330xX5xX3xX5x1929cxX3xX5x19ccex1460dx12520xX20xX3xX5xX69xX12xX3xX14xX10xX6xX0x1a49axX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xe7a1xX8xX10x19c54xXaxX2ex17837x18d5dxX14xX13xX3xdc07xX2xX74x1140ax19502xX3xX1xX18xX6xX4fxX14xX3xX52xX10xX14xX3xX56xX57xX20xX3xX5x17894xX3xX20xX1x15a0exX20xX3xX5xX18xX6x14a09xX14xX3xXa2xX68x19a71xX14xX13xXaexX3x100b6xX1xX8xX14xX3xX5xX1xX68x18520xX14xX13xX3xX1xX3bxX20xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX13xX12xX45xX12xX3xX14x162e5x16c23xX3xX1xX3bxX20xX3xXaax1859dxX2xe41exX3xXfxX3xXaaxXf6xX2xXadx19a6exX0xX74xX27xX2exX0xX5xX10x11343xX7xX8xX3x16628xX12xXa2xX5xX1xX9xXaxXaaxXf6xXf6xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xXa2xXa2xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX108xX5cxX67xXa2xX8xX67xX9xXaxXf6xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX67xXaxX2exX0xX5xX108xX5cxXa2xX6xX2exX0xX5xX67xX2exX0xX5xXa2xX2exX0xX10xX3xX1xX67xX8xX1cxX9xXaxXaxX2exX0xX12xXefxX13xX3xX4xX67xX20xX9xXaxX74xX74xX12xX100xX108xX10xX5cxX1xX10xX5xX12xX14xX1xX100xec4axX14xX74xX14xX8xX10cxX4xX74xX2xXadxXaaxXf6xX74xX2xXf6xf930xXa2xXf8xX2xXf8xXf8x15f54xXf6xXf6xX5xfe84xd567xX19exXf8xXaaxX7xXf6xX100xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX5cx118e7xXefxX10xX13xX8xXaxX3xX74xX2exX0xX74xX10xX2exX0xX74xX5xXa2xX2exX0xX74xX5xX67xX2exX0xX5xX67xX2exX0xX5xXa2xX2exX0xX10xX3xX1xX67xX8xX1cxX9xXaxXaxX2exX0xX12xXefxX13xX3xX4xX67xX20xX9xXaxX74xX74xX12xX100xX108xX10xX5cxX1xX10xX5xX12xX14xX1xX100xX184xX14xX74xX14xX8xX10cxX4xX74xX2xXadxXaaxXf6xX74xX2xXf6xX193xXa2xXf8xX2xXf8xXf8xX199xXf6xXf6xX5xX19dxX19exX19exXf8xX199xX7xX2xX100xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX5cxX1b2xXefxX10xX13xX8xXaxX3xX74xX2exX0xX74xX10xX2exX0xX74xX5xXa2xX2exX0xX74xX5xX67xX2exX0xX74xX5xX108xX5cxXa2xX6xX2exX0xX74xX5xX10xX108xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xd39bxX5cxXa2xX6xXaxX2ex1185exXeexXefxX3xX1xX3bxX20xX3xXaaxXf6xX2xXf8xX3xXfxX3xXaaxXf6xX2xXadxXaexX3xX20xd7e0xX14xX13xX3xX5xXa6xX20xX3xX27xX1xXa6xX5xX3xX1xX12xX4fxX14xX3xX184xX31xX3xX108x151d5xX12xX3xXa2xX68x17c85xX14xX13xX3xX1xX3bxX20xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX13xX12xX45xX12xX3xe4c9xX68x194e4xX20xX3xX14xX13xX31xX14xX1xX3xX13xX12xXa6xX5cxX3xXa2x15a4cxX20xX3xX52xX10xX14xX3xX56xX57xX20xX3xX5xX67xX12x17f63xX14xX3xXd3xX1xX10xX12xX3xX20x154b2xX3xX1xX12xX4fxX18xX3x1581dxX18x12e8fxXaexX3xX5xX1xX31xX14xX1xX3xX5xX36xX20xX1xX3xX1xX3bxX20xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX13xX12xX45xX12xX3xX2b9x160eaxX5xX3xX20xX10xX5cxX3xX14xX1xX60xX5xX3xX5xX64xX3xX5xX67xX68xX69xX20xX3xX5xX69xX12xX3xX14xX10xX6xX3xXd3xX1xX12xX3xX5xX5cxX31xX14xX3xX1xX18xX6xX4fxX14xX3xX20xX2e1xX3xXaaxXf6xX193xXf8xX3xX8xXefxX3xX1xX3bxX20xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX13xX12xX45xX12xX3xX1xX18xX6xX4fxX14xXaexX3xX199xXf8xXaaxX3xX1xX3bxX20xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX13xX12xX45xX12xX3xX5x144cexX14xX1xXaexX3xX2xX193xX3xX1xX3bxX20xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX13xX12xX45xX12xX3xX2e8xX18x16584xX20xX3xX13xX12xX10xX100xX0xX74xX27xX2exX0xX5xX10xX108xX7xX8xX3xX10cxX12xXa2xX5xX1xX9xXaxXaaxXf6xXf6xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xXa2xXa2xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX108xX5cxX67xXa2xX8xX67xX9xXaxXf6xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX67xXaxX2exX0xX5xX108xX5cxXa2xX6xX2exX0xX5xX67xX2exX0xX5xXa2xX2exX0xX10xX3xX1xX67xX8xX1cxX9xXaxXaxX2exX0xX12xXefxX13xX3xX4xX67xX20xX9xXaxX74xX74xX12xX100xX108xX10xX5cxX1xX10xX5xX12xX14xX1xX100xX184xX14xX74xX14xX8xX10cxX4xX74xX2xXadxXaaxXf6xX74xX2xXf6xX193xXa2xXf8xX2xXf8xXf8xX199xXf6xXf6xX5xX19dxX19exX19exXf8xXadxX7xXaaxX100xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX5cxX1b2xXefxX10xX13xX8xXaxX3xX74xX2exX0xX74xX10xX2exX0xX74xX5xXa2xX2exX0xX74xX5xX67xX2exX0xX74xX5xX108xX5cxXa2xX6xX2exX0xX74xX5xX10xX108xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX270xX5cxXa2xX6xXaxX2exX28xX307xX12xX3xX108xX18xXbfxX12xX3xX7x101aexXaexX3xX1xX18xX6xX4fxX14xX3xX52xX10xX14xX3xX56xX57xX20xX3xX2b9x1046exX3xX5xX18xX6xXc9xX14xX3xXa2xX68xXcexX14xX13xXaexX3xXd3xX1xX8xX14xX3xX5xX1xX68xXdbxX14xX13xX3xX20xXa6xX20xX3xX14xX1xX31xX3xX5xX67xX68x1639exX14xX13xXaexX3xX13xX12xXa6xX5cxX3xX184xX12xXc9xX14xXaexX3xX20xX2e1xX3xX5xX1xX31xX14xX1xX3xX5xX36xX20xX1xX3xXdxX18xX60xX5xX3xX4x1274bxX20xX3xX5xX67xX5cxX14xX13xX3xX2b9xX31xX5cxX3xX5xX307xX5cxXaexX3xX108xX2a2xX12xX3xXa2xX68xX2a7xX14xX13xX3xX1xX3bxX20xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX13xX12xX45xX12x137d8xX3xX20xXa6xX20xX3xX8xXefxX3xX1xX3bxX20xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX2b9xX307xX5xX3xXa2xX10xX14xX1xX3xX1xX12xX4fxX18xX3xX1xX3bxX20xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX13xX12xX45xX12xX3xX2e8xX18xX37exX20xX3xX13xX12xX10xXaexX3xX20xXa6xX20xX3xX8xXefxX3xX2b9xX307xX5xX3xX13xX12xX2eaxX12xX3xX14xX1xX60xX5xXaexX3xX14xX1xeb91xXaexX3xX108xX10xX3xX1xX3bxX20xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX13xX12xX45xX12xX3xX5xX366xX14xX1xX3xX184xX31xX3xX13xX12xX2eaxX12xX3xX14xX1xX60xX5xX3xX1xX3bxX20xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX13xX12xX45xX12xX3xX1xX18xX6xX4fxX14xX100xX0xX74xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX270xX5cxXa2xX6xXaxX2exX9fxX57xX12xX3xXd3xX1xX18xX6x1345axX14xX3xX1xX3bxX20xX3xX5xX366xX14xX1xX3xX20xd359xX14xX13xX3xX5xX67xX10xX5cxX3xX5x12932xX14xX13xX3xX13xX12xX2eaxX12xX3xX5xX1xX68xXdbxX14xX13xX3x18b89xX1xX18xX6xX5dcxX14xX3xX1xX3bxX20xX3xX2b9xX60xX5xX3xX9fxX2a2xX14xX13xX3xX56xX10xXefxX3xX20xX1xX5cxX3xXaaxd26cxX3xX8xXefxX3xX1xX3bxX20xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX1xX18xX6xX4fxX14xX3xX52xX10xX14xX3xX56xX57xX20xX3xX20xX2e1xX3xX5xX1xX31xX14xX1xX3xX5xX36xX20xX1xX3xXdxX18xX60xX5xX3xX4xX4f0xX20xX3xX5xX67xX5cxX14xX13xX3xX14xXeexXefxX3xX1xX3bxX20xX3xXaaxXf6xX2xXf8xX3xXfxX3xXaaxXf6xX2xXadxX100xX0xX74xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x126bcxX18xX5xX1xX5cxX67xXaxX2ex12d36xX1xX68xXcexX14xX13xX3x14cfaxX10xX12xX3x18f1bxX3xX67cxX14xX1xX3x10e81xXc3xX20xX0xX74xX27xX2e
Phương Mai – Anh Đức