Học chiên cánh gà kiểu này khiến bé mê mẩn, chán hẳn ăn tiệm
Lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong thịt ngọt mềm, thơm phức, các bé nhà bạn sẽ mê lắm đấy!
f0c0xf544x12201x10549x19020x18f45x17a19x130e3x15edfxX7x1020ax13e2cxfae7x15bacx172dfx1852exX5x18e63xXax10894x133e4x1359dxX4xX3xX4xX1xXdx18d7cx11629xX3xX4x11739xX1bxX1xX3x116e5x11999xX3x1103exXdx17c3axf82dxX3xX1bxX23x11a87xX3xX25xX1xXdx16ebfxX1bxX3xfb0fx12de2xX3xfac5xX1axX3xX37x15ae5xX1bx103a7xX3xX4xX1xX1exX1bxX3xX1x158d0xX1bxX3xfa5bxX1bxX3xXexXdx109c4xX37xX0x11fcbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x11a33xXaxX12x16233x13234xXbxX3x1342axf482xX3xX1bxX22xf75axX23xXdxX3xX22xXdx12648xX1bxX3xfdf6x124dfxX37xX3dxX3xX34xX1axX1bxX3xXexX77xX6exX1bxX22xX3xXexX1x15995xXexX3xX1bxX22xX14xXexX3xX37x11534xX37xX3dxX3xXexX1x1758axX37xX3xXbxX1x1453exX4xX3dxX3xX4xX1exX4xX3xX34xX35xX3xX1bxX1xX23xX3xX34x12745xX1bxX3xX7x19002xX3xX37xX1axX3xX5x10bd4xX37xX3x12c72x17c55xX2cx174ecxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1426cxX6exX62xX2cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10x16f15xXexf4a6xX6xX5xXdxX22xX1bxfbfbxX3xX4xX10xX1bxXexX10xX77x157acxXaxX12xX0xX10xX37xX12xX0xXdxX37xX22xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXax179d8xXdxX62xXexX1xXe3xf749x18151xX105xXbxXdbxXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX50xX50xXdx18223xX34xX6xX6exX1xX6xXexXdxX1bxX1xX118xX69xX1bxX50xX1bxX10xXfexX7xX50xX2x164d1x16d95x11b91xX50xX12cxX12cxX62x10057xX2xf1caxX135xX12dxX12dx16fcdxXexX2xX104xX12cx1386dxX5xX105xX118x15789xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6exX4xX3xX4xX1xXdxX10xX1bxX3xX4xX6xX1bxX1xX3xX22xX6xX3xX25xXdxX10xX28xX3xX1bxX6xX2cxX3xX25xX1xXdxX10xX1bxX3xX34xX10xX3xX37xX10xX3xX37xX6xX1bxX3xX4xX1xX6xX1bxX3xX1xX6xX1bxX3xX6xX1bxX3xXexXdxX10xX37xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX10xX37xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xX0xX10xX37xX12x12cb1xX22xX28xX2cxX1axX1bxX3xX5xXdxX4dxX28xX3xX5xX23xX37xX3xX4xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX22xXdxX74xX1bxX3xX1bxX1x16774xX3xX7xX6xX28xXe3xX0xX50xX10xX37xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xXddxX3xX104xX3xX4xX1exXdxX3xX4xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xXddxX3xX135xX105xX22xX77xX3xX34x13f91xXexX3xX34xXb6xXbxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xXddxX3xX12dxX12exX105xX22xX77xX3xX34xX21axXexX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX22xXdxX74xX1bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xXddxX3xX2xX3xX4xX1x14edfxXexX3xX37xX28x188cexXdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xXddxX3xX2xX3xX4xX1xX266xXexX3xX34xX21axXexX3xX66xXexX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xXddxX3xX2xX3xX4xX1xX266xXexX3xX34xX21axXexX3xX1bxX1axX37xX3dxX3xX34xX21axXexX3xX1bxX22xX14xXexX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xXddxX3xX2xX3xX4xX1xX266xXexX3xXexXdxX1axX28xX3xXexX77xXb6xX1bxX22xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xXddxX3xXcxX1cexX97xX1bxX22xX3xX4xX23xX3xX1xX6ex133eexX4xX3xXexX1cexX97xX1bxX22xX3xX66xXexX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xXddxX3x12bd5xfdcaxX28xX3xX48xX1bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xX0xX7xXexX77xX6exX1bxX22xX12xX0xX10xX37xX12x18fe0xX1exX4xX1xX3xX5xX23xX37xX3xX4xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX22xXdxX74xX1bxX3xX1bxX1xX1cexX3xX7xX6xX28xXe3xX0xX50xX10xX37xX12xX0xX50xX7xXexX77xX6exX1bxX22xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xXccxX1cexX66xX4xX3xX2xXe3xX3xX353xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX3xX77x12d3bxX6xX3xX7xX97xX3x18758xX28xX6xX3dxX3xX7xX6xX28xX3xXb9x15fbexX3xX4xX1xX6exX3xX2xX3xX4xX1xX266xXexX3xX22xXdxXbaxX37xX3dxX3xX37xX28xX26bxXdxX3xX69xX23xX3xX34xX3bbxXbxX3xX25x11b01xX3xX77x11a15xXdxX3xX77xX3abxX6xX3xX5xXacxXdxX3xX4xX1xX6exX3xXexX1x12048xXexX3xX7xXacxX4xX1xX3dxX3xXb9xX27xX3xX77xX1exX6exX3xX1bxX1cexX66xX4xX118xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexXddxX6xX5xXdxX22xX1bxXe3xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX77xXebxXaxX12xX0xXdxX37xX22xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX50xX50xXdxX118xX34xX6xX6exX1xX6xXexXdxX1bxX1xX118xX69xX1bxX50xX1bxX10xXfexX7xX50xX2xX12cxX12dxX12exX50xX12cxX12cxX62xX133xX2xX135xX135xX12dxX12dxX139xXexX12cxX105xX133xX12cxX5xX2xX118xX142xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6exX4xX3xX4xX1xXdxX10xX1bxX3xX4xX6xX1bxX1xX3xX22xX6xX3xX25xXdxX10xX28xX3xX1bxX6xX2cxX3xX25xX1xXdxX10xX1bxX3xX34xX10xX3xX37xX10xX3xX37xX6xX1bxX3xX4xX1xX6xX1bxX3xX1xX6xX1bxX3xX6xX1bxX3xXexXdxX10xX37xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xXccxX1cexX66xX4xX3xX133xXe3xX3xX353xX1xX6exX3xX4xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX3xX69xX23xX6exX3xXex12cc8xX3dxX3xXexX1xX1axX37xX3xX4xX1xX266xXexX3xX37xX28xX26bxXdxX3dxX3xXexXdxX1axX28xX3dxX3xX34xX21axXexX3xX1bxX22xX14xXexX3dxX3xX34xX21axXexX3xX1bxX1axX37xX3dxX3xX34xX21axXexX3xX66xXexX3dxX3xXexX77xX21axX1bxX3xXb9xX91xX28xX3xX69xX23xX3xX1cexX66xXbxX3xX4xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX3xX12dxX105xX3xXbxX1xX266xXexX3xX4xX1xX6exX3xX1bxX22xXbaxX37xX3xX22xXdxX6xX3xX69xX88xX118xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexXddxX6xX5xXdxX22xX1bxXe3xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX77xXebxXaxX12xX0xXdxX37xX22xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX50xX50xXdxX118xX34xX6xX6exX1xX6xXexXdxX1bxX1xX118xX69xX1bxX50xX1bxX10xXfexX7xX50xX2xX12cxX12dxX12exX50xX12cxX12cxX62xX133xX2xX135xX135xX12dxX12dxX139xXexX139xX12exX13exX105xX5xX133xX118xX142xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6exX4xX3xX4xX1xXdxX10xX1bxX3xX4xX6xX1bxX1xX3xX22xX6xX3xX25xXdxX10xX28xX3xX1bxX6xX2cxX3xX25xX1xXdxX10xX1bxX3xX34xX10xX3xX37xX10xX3xX37xX6xX1bxX3xX4xX1xX6xX1bxX3xX1xX6xX1bxX3xX6xX1bxX3xXexXdxX10xX37xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xXccxX1cexX66xX4xX3xX12dxXe3xX3xX353xX1xX6exX3xX34xX21axXexX3xX34xXb6xXbxX3dxX3xX34xX21axXexX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX22xXdxX74xX1bxX3xX69xX23xX6exX3xX4xX1xX28xX1bxX22xX3xX2xX3xX34xX1exXexX3dxX3xX7xX6xX28xX3xXb9xX3bbxX3xXexX77xX21axX1bxX3xXb9xX91xX28xX3xX77xX3dexXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXb9xX91xX28xX3xXbxX1xX32dxX1bxX3xX34xX21axXexX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX133xX3xXbxX1xX32dxX1bxX3xXb9xX91xX28xX3xX1bxX1xX6xX28xX3dxX3xX2xX3xX34xX1exXexX3xX34xX21axXexX3xXb9xX27xX3xX1bxX22xX28xX2cxX1axX1bxX3xX5xX23xX37xX3xXbxX1xX32dxX1bxX3xX34xX21axXexX3xX25xX1xX4e8xX3dxX3xX34xX1exXexX3xX34xX21axXexX3xX4xX74xX1bxX3xX5xXacxXdxX3xX34xXacxX1bxX3xXexX1xX1axX37xX3xXex1137cxX1bxX22xX3x12856xXexX3xX1bxX1cexX66xX4xX3xX69xX23xX3xX25xX1xX28xXbaxX2cxX3xXb9xX91xX28xX3xXexX66xXdxX3xX25xX1xXdxX3xXexX1xXbaxX2cxX3xX34xX21axXexX3xX7xX1exX1bxX1xX3xXb9xX30axX4xX3xX5xX23xX3xXb9xX1cex1646exX4xX3dxX3xXexX6xX3xXb9xX1cexX701xX4xX3xXbxX1xX32dxX1bxX3xX34xX21axXexX3xX1cexX66xXexX118xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexXddxX6xX5xXdxX22xX1bxXe3xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX77xXebxXaxX12xX0xXdxX37xX22xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX50xX50xXdxX118xX34xX6xX6exX1xX6xXexXdxX1bxX1xX118xX69xX1bxX50xX1bxX10xXfexX7xX50xX2xX12cxX12dxX12exX50xX12cxX12cxX62xX133xX2xX135xX135xX12dxX12dxX139xXexX133xX12cxX139xX105xX5xX12dxX118xX142xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6exX4xX3xX4xX1xXdxX10xX1bxX3xX4xX6xX1bxX1xX3xX22xX6xX3xX25xXdxX10xX28xX3xX1bxX6xX2cxX3xX25xX1xXdxX10xX1bxX3xX34xX10xX3xX37xX10xX3xX37xX6xX1bxX3xX4xX1xX6xX1bxX3xX1xX6xX1bxX3xX6xX1bxX3xXexXdxX10xX37xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xXccxX1cexX66xX4xX3xX135xXe3xX3x19066xX30axXexX3xX4xX1xf10cxX6exX3xX62xX32dxX28xX3xX5xX1axX1bxX3xX34xX31xXbxX3xXb9xX28xX1bxX3xX1bxX1xX6axX3xX5xX3abxX6xX3dxX3xXexX77xX6exX1bxX22xX3xX25xX1xXdxX3xXb9xX3bbxX3dxX3xX34xXacxX1bxX3xX5xXbaxX2cxX3xXexX6c9xX1bxX22xX3xX4xX1exXdxX3xX4xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX3xX1bxX1xX266xX1bxX22xX3xX69xX23xX6exX3xX34xX1exXexX3xX34xX21axXexX3xX1cexX66xXexX3xX77xX3dexXdxX3xX22xXb6xXbxX3xX77xX6xX3xXexX1xX7f3xX3xX69xX23xX6exX3xX34xX1exXexX3xX34xX21axXexX3xX25xX1xX4e8xX3dxX3xXbxX1x18a16xX3xX34xX21axXexX3xX25xX1xXb6xXbxX3xX4xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX3xX7xX6xX6exX3xX4xX1xX6exX3xX4xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX3xX34xX1exX37xX3xXb9xX91xX28xX3xX34xX21axXexX3xX69xX23xX3xXb9xX27xX3xX4xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX3xX77xX6xX3xXb9x12017xX6xX3xX7xXacxX4xX1xX3dxX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX78xX4xX3xX5xX23xX37xX3xX1xX31xXexX3xX4xX1x14589xX3xX4xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX3xX4xX74xX1bxX3xX5xXacxXdxX118xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexXddxX6xX5xXdxX22xX1bxXe3xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX77xXebxXaxX12xX0xXdxX37xX22xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX50xX50xXdxX118xX34xX6xX6exX1xX6xXexXdxX1bxX1xX118xX69xX1bxX50xX1bxX10xXfexX7xX50xX2xX12cxX12dxX12exX50xX12cxX12cxX62xX133xX2xX135xX135xX12dxX12dxX139xXexX12dxX139xX104xX135xX5xX135xX118xX142xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6exX4xX3xX4xX1xXdxX10xX1bxX3xX4xX6xX1bxX1xX3xX22xX6xX3xX25xXdxX10xX28xX3xX1bxX6xX2cxX3xX25xX1xXdxX10xX1bxX3xX34xX10xX3xX37xX10xX3xX37xX6xX1bxX3xX4xX1xX6xX1bxX3xX1xX6xX1bxX3xX6xX1bxX3xXexXdxX10xX37xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xXccxX1cexX66xX4xX3xX12exXe3xX3x13191xX1xXdxX3xX62xX32dxX28xX3xXb9x14fa5xX3xX1bxX3bbxX1bxX22xX3xXexX1x15af2xX3xX22xXb6xXbxX3xXexX6c9xX1bxX22xX3xX4xX1exXdxX3xX4xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX3xX4xX1xX6exX3xX69xX23xX6exX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1bxX22xX3efxXbxX3xX62xX32dxX28xX3dxX3xXexX66xXdxX3xX25xX1xXdxX3xX133xX3xX37xX30axXexX3xX4xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX3xX4xX1xX6cdxX1bxX3xX69xX23xX1bxX22xX3xX22xXdxX74xX1bxX3xXexX1xX9c2xX3xX69xX66xXexX3xX77xX6xX3xXb9xX8afxX6xX3xX4xX3bbxX3xX5xX3bbxXexX3xX7x17034xX1bxX3xX22xXdxXbaxX2cxX3xXexX1xXbaxX37xX3xX62xX32dxX28xX3xX69xX23xX3xXexX1xX1cex12ca6xX1bxX22xX3xXexX1xX9cxX4xX3xX25xX1xXdxX3xX4xX74xX1bxX3xX1bxX3bbxX1bxX22xX3dxX3xX4xX1xXbaxX37xX3xX4x16f7axX1bxX22xX3xXexX1cexX97xX1bxX22xX3xX4xX23xX3xX1xX6exX30axX4xX3xXexX1cexX97xX1bxX22xX3xX66xXexX3xXb9xX91xX28xX3xX77xXbaxXexX3xX1bxX22xX6exX1bxX3xX1bxX1xX35xXbcxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexXddxX6xX5xXdxX22xX1bxXe3xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX77xXebxXaxX12xX0xXdxX37xX22xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX50xX50xXdxX118xX34xX6xX6exX1xX6xXexXdxX1bxX1xX118xX69xX1bxX50xX1bxX10xXfexX7xX50xX2xX12cxX12dxX12exX50xX12cxX12cxX62xX133xX2xX135xX135xX12dxX12dxX139xXexX12exX135xX12exX133xX5xX12exX118xX142xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6exX4xX3xX4xX1xXdxX10xX1bxX3xX4xX6xX1bxX1xX3xX22xX6xX3xX25xXdxX10xX28xX3xX1bxX6xX2cxX3xX25xX1xXdxX10xX1bxX3xX34xX10xX3xX37xX10xX3xX37xX6xX1bxX3xX4xX1xX6xX1bxX3xX1xX6xX1bxX3xX6xX1bxX3xXexXdxX10xX37xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xX0xX10xX37xX12xX0xX7xXexX77xX6exX1bxX22xX12xXcxX1xX23xX1bxX1xX3xXbxX1xX3bxX37xXe3xX0xX50xX7xXexX77xX6exX1bxX22xX12xX0xX50xX10xX37xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexXddxX6xX5xXdxX22xX1bxXe3xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX77xXebxXaxX12xX0xXdxX37xX22xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX50xX50xXdxX118xX34xX6xX6exX1xX6xXexXdxX1bxX1xX118xX69xX1bxX50xX1bxX10xXfexX7xX50xX2xX12cxX12dxX12exX50xX12cxX12cxX62xX133xX2xX135xX135xX12dxX12dxX139xXexX12cxX105xX139xX135xX5xX104xX118xX142xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6exX4xX3xX4xX1xXdxX10xX1bxX3xX4xX6xX1bxX1xX3xX22xX6xX3xX25xXdxX10xX28xX3xX1bxX6xX2cxX3xX25xX1xXdxX10xX1bxX3xX34xX10xX3xX37xX10xX3xX37xX6xX1bxX3xX4xX1xX6xX1bxX3xX1xX6xX1bxX3xX6xX1bxX3xXexXdxX10xX37xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xXccxXacxX1bxX3xX1xX6exX23xX1bxX3xXexX6exX23xX1bxX3xX4xX3bbxX3xXexX1xX27xX3xXexf8dbxX3xX5xX23xX37xX3xX4xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX22xXdxX74xX1bxX3xXexXacxXdxX3xX1bxX1xX23xX3xX1bxX22xX6exX1bxX3xX25xX1xX4e8xX1bxX22xX3xX25xX35xX37xX3xX22xX9c2xX3xX1bxX22xX6exX23xXdxX3xXexXdxX4dxX37xX3xXb9x1159exX28xX3xX1bxX1xX35xXbcxX3xX65xX66xXbxX3xX69xX6axX3xX1bxX22xX6exX23xXdxX3xX22xXdxX74xX1bxX3xX77xX78xX37xX3dxX3xX34xX1axX1bxX3xXexX77xX6exX1bxX22xX3xXexX1xX88xXexX3xX1bxX22xX14xXexX3xX37xX91xX37xX3dxX3xXexX1xX97xX37xX3xXbxX1xX9cxX4xX3dxX3xX4xX1exX4xX3xX34xX35xX3xX1bxX1xX23xX3xX34xXacxX1bxX3xX7xXb0xX3xX37xX1axX3xX5xXb6xX37xX3xXb9xXc9dxX2cxXbcxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexXddxX6xX5xXdxX22xX1bxXe3xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX77xXebxXaxX12xX0xXdxX37xX22xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX50xX50xXdxX118xX34xX6xX6exX1xX6xXexXdxX1bxX1xX118xX69xX1bxX50xX1bxX10xXfexX7xX50xX2xX12cxX12dxX12exX50xX12cxX12cxX62xX133xX2xX135xX135xX12dxX12dxX139xXexX12exX105xX133xX104xX5xX12cxX118xX142xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6exX4xX3xX4xX1xXdxX10xX1bxX3xX4xX6xX1bxX1xX3xX22xX6xX3xX25xXdxX10xX28xX3xX1bxX6xX2cxX3xX25xX1xXdxX10xX1bxX3xX34xX10xX3xX37xX10xX3xX37xX6xX1bxX3xX4xX1xX6xX1bxX3xX1xX6xX1bxX3xX6xX1bxX3xXexXdxX10xX37xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6exX62xX2cxXaxX12xX353xX1xX266xX4xX3xX4xX1exX4xX3xX34xXacxX1bxX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX4xX4e8xX1bxX22xX3xX69xX66xXdxX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX23xX37xX3xX4xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX22xXdxX74xX1bxXbcxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11062xX6exX28xX77xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6exX3x106b0xX37xX62xX10xXbxX118xX69xX1bxX0xX50xXbxX12