Hà Tĩnh nhận 1,3 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg từ nguồn dự trữ quốc gia
(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1650/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Bộ Y tế.
5e14x9b8dx93b1xdac1x653bxd8f1xea0bxbad1xb1daxX7xede0xa078x9cc2x8690x5e7dxacd6xX5x7691xXaxX3xX7xXexaeddxX5xX10xX9xXaxXexX10xd805xXexbea1xX6xX5xXdxc2dfx7397x6353xX3xbfdfxed17xX7xXexXdx89a5xX15xb6a7xXaxada1x7c7ax9126xX3xXcx5f3dxX23xX1xX3xX23xX1x7cc1xX23xX3xX2x5e40x856exX3xXexf017xXdxaa08xX27xX3x91bdxXdx6d0cxX23xX3xX7xee84xXexX3x6081xX1xX27x94d5xX23xX3xX23xe145x9f11xX4xX3xcbc2xa7cexX27xX6xXexX6xcce4xX7xX3xd4c0xb19exbbdexX22xX3xXexe567xX3xX23xX22xX27xc933xX23xX3x7791x9f27xX3xXexX42xef75xX3xX5cxX27x65cexX4xX3xX22xXdxX6xX0xc8adxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xX72xXaxX2fxXcxX1x5eddxX3xXexX57xX58xX23xX22xX3x6861xX1x6507xX23xX1xX3xXbxX1xX99xX3xX47xX6axX6xX3xX61xX6xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xdae1xX27xX15x89e0xXexX3x6f35x9afdxX23xX1xX3xX7xX7bxX3xX2xX64xdac5xdbc1xX82xXb8x6c31xX1exXcxXcxX22xX3xX47xf048xX3xX47xXdxX44xX4xX3xX1cxX27xd915xXexX3xX4xXdcxXbxX3xX1xa149xX6xX3xX4xX1xXdcxXexX3xX50xX1x9216xX3xX50xX1xX27xX53xX23xX3xXexX6axX3xX23xX22xX27xX6fxX23xX3xX72xX73xX3xXexX42xX77xX3xX5cxX27xX7bxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xef13xX3xX4xX4dxX4xX3xXex83e4xX23xX1xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3exX3xXb8xX27x9bd6xX23xX22xX3xXcxX42xXbfxX3exX3xXb8xX27xX128xX23xX22xX3x6b6fxX22x6c04xXdxX3exX3xXb8xX27xX128xX23xX22xX3xX137xX6xX66xX3xX47xX31xX3x8078x7cedxX3xb6c5xX3xXexXbbx8f73xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX111xX72xX15xXaxX2fxX0xXdxX66xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa1xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax9dcaxXdxX72xXexX1xX24xX3xX64xX2xXc8xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x9781xXc9x8776xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX82xX82xXdxX151xX61xX6xX111xX1xX6xXexXdxX23xX1xX151xX47xX23xX82xX23xX10xX183xX7xX82x7961xXc9xX199xX1c1xX82xX2xXc9xX64xX72xX64xX2xX199xXc9xX3fxX3fxX65xXexX19bxd1bfxX1c1xX3fxX5xXc8xX1exX2xX3fxXc9xX72xX199xX2xX64xXc8xX19bxX3fxX1d3xXexX2xXc8xX199xX199xX5xXc8xX1exX72xX151xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX23xX1xX3axX23xX3xX2xX3exX3fxX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xXdxX49xX23xX3xX7xX4dxXexX3xX50xX1xX27xX53xX23xX3xX23xX57xX58xX4xX3xX5bxX5cxX27xX6xXexX6xX61xX7xX3xX64xX65xX66xX22xX3xXexX6axX3xX23xX22xX27xX6fxX23xX3xX72xX73xX3xXexX42xX77xX3xX5cxX27xX7bxX4xX3xX22xXdxX6xXaxX3xX183xXdxX72xXexX1xX9xXaxX64xX2xXc8xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX199xXc9xX19bxXaxX3xX82xX2fxX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX111xX23xXaxX2fxXa1x7771xXa1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX1xf05exX3xXexX42xb22cxX3exX3xX1xX57xX58xX23xX22xX3xX72xe123xX23xX3xX1cxXeexX3xX5x9446xX3xX23xX22xX27xX6fxX23xX3xX23xX57xX58xX4xX3xX7xX6xX27xX3xX5xf310xX3xX5xb632xXexX151xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX111xX72xX15xXaxX2fxXcxX1xX99xX3xXexX57xX58xX23xX22xX3xXa1xX1xXa3xX23xX1xX3xXbxX1xX99xX3xX22xXdxX6xX111xX3xX14axX14bxX3xX14dxX3xXexXbbxX3xX1cxX27xXdcxXexX3xX4xXdcxXbxX3xX50xX1x7e27xX23xX22xX3xXexX1xX27xX3xXexXdxXd3xX23xX3xX64xX3exX65xX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xXdxX49xX23xX3xX7xX4dxXexX3xX50xX1xX27xX53xX23xX3xX23xX57xX58xX4xX3xX5bxX5cxX27xX6xXexX6xX61xX7xX3xX64xX65xX66xX22xX3xXexX6axX3xX23xX22xX27xX6fxX23xX3xX72xX73xX3xXexX42xX77xX3xX5cxX27xX7bxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xX111xX3xX4xX4dxX4xX3xXexX118xX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3exX3xXb8xX27xX128xX23xX22xX3xXcxX42xXbfxX3exX3xXb8xX27xX128xX23xX22xX3xX137xX22xX139xXdxX3exX3xXb8xX27xX128xX23xX22xX3xX137xX6xX66xX3xX47xX31xX3xX14axX14bxX3xX14dxX3xXexXbbxX3xXbex9ffaxX3xX4xXdcxXbxX3xX4xX1xX111xX3xX4xX4dxX4xX3xXbex9ef4xX23xX3xX47xXbfxX3xXbxX1x8128xX23xX22xX3exX3xX4xX1xX7bxX23xX22xX3xX72xXbfxX4xX1xX3xX61xX44xX23xX1xX151xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX111xX72xX15xXaxX2fxXa1xX2b5xX3xXexX1xX38exX3exX3xXexX118xX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX2xX3exXc8xX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xXdxX49xX23xX3exX3xXb8xX27xX128xX23xX22xX3xXcxX42xXbfxX3xX2xX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xXdxX49xX23xX3exX3xXb8xX27xX128xX23xX22xX3xX137xX22xX139xXdxX3xXc9xX3exX1c1xX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xXdxX49xX23xX3exX3xXb8xX27xX128xX23xX22xX3xX137xX6xX66xX3xX2xX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xXdxX49xX23xX3xX47xX31xX3xX14axX14bxX3xX14dxX3xXexXbbxX3xX3fxX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xXdxX49xX23xX151xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX111xX72xX15xXaxX2fxX14axX14bxX3xX14dxX3xXexXbbxX3xX4xX1xXbfxX27xX3xXexX42xX4dxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX44xX66xX3xX47xXd3xX3xXexX1xX2f9xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX47xX31xX3xX7xX7bxX3xX5xXdxX44xX27xX3xX61xX4dxX111xX3xX4xX4dxX111xX151xX3x6c77xX14axX137xX27fxX3xX4xX4dxX4xX3xXexX118xX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3exX3xXb8xX27xX128xX23xX22xX3xXcxX42xXbfxX3exX3xXb8xX27xX128xX23xX22xX3xX137xX22xX139xXdxX3exX3xXb8xX27xX128xX23xX22xX3xX137xX6xX66xX3xX47xX31xX3xX14axX14bxX3xX14dxX3xXexXbbxX3xXexXdxXbbxXbxX3xX23xX1xX3axX23xX3exX3xX5cxX27xX128xX23xX3xX5xX2a0xX3xX47xX31xX3xX7xXeexX3xX72xX2b5xX23xX22xX3xX7xX7bxX3xX1xXe4xX6xX3xX4xX1xXdcxXexX3xX50xX1xXeexX3xX50xX1xX27xX53xX23xX3xX23xX49xX27xX3xXexX42xX49xX23xX3xXexX1xX10xX111xX3xXbex7726xX23xX22xX3xX5cxX27xX15xX3xXbexXbfxX23xX1xX3xX1xXdxX44xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX151xX0xX82xXbxX2fxX0xX72xXdxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xX42xX10xX5xX6xXexX10xX72xXaxX2fxX0xX7xXexX42xX111xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX49xX23xX3xX5cxX27xX6xX23xX24xX0xX82xX7xXexX42xX111xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX66xX61xX1exX6xX23xX72xX1exX7xX6xXbxX111xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14axX14bxX3xX14dxX3xXexXbbxX3xX1cxX27xXdcxXexX3xX4xXdcxXbxX3xX50xX1xX53xX23xX3xX199xX3exX1c1xX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xXdxX49xX23xX3xX7xX4dxXexX3xX50xX1xX27xX53xX23xX3xX23xX57xX58xX4xX3xX4xX1xX111xX3xX47x7826xX23xX22xX3xX5xX2b2xX3xXexX6axX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXbexXbbxX23xX3xXccxX31xX3xX137xc612xX23xX22xXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxX82xX15xX1exXexX10xX82xX61xX111xX1exX15xX1exXexX10xX1exX1cxX27xX6xXexX1exX4xX6xXbxX1exX50xX1xX6xX23xX1exX199xX1exX1c1xX1exXexX42xXdxX10xX27xX1exX47xXdxX10xX23xX1exX7xX6xXexX1exX50xX1xX27xX6xX23xX1exX23xX27xX111xX4xX1exX4xX1xX111xX1exX47xX27xX23xX22xX1exX5xX27xX1exXexX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX72xX10xX23xX1exX72xX6xX1exX23xX6xX23xX22xX82xX1c1xXc9xXc9xX199xX3fxXc8xX151xX1xXexX66xXaxX2fxX0xXdxX66xX22xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX82xX66xX10xX72xXdxX6xX82xX2xX1c1xXc9xX82xX23xX10xX183xX7xX82xX1c1xXc9xX199xX1c1xX82xX2xXc9xX1d3xX72xX1c1xX2xXc9xX2xX1d3xX2xXc8xXexX199xXc9xX19bxXc9xX5xX1c1xX1exX2xX1c1xXc8xX72xX2xX2xX2xX1c1xX3fxXc8xX19bxXexX19bxX19bxX64xXc8xX64xX5xXc9xX151xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX23xX1xX3axX23xX3xX2xX3exX3fxX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xXdxX49xX23xX3xX7xX4dxXexX3xX50xX1xX27xX53xX23xX3xX23xX57xX58xX4xX3xX5bxX5cxX27xX6xXexX6xX61xX7xX3xX64xX65xX66xX22xX3xXexX6axX3xX23xX22xX27xX6fxX23xX3xX72xX73xX3xXexX42xX77xX3xX5cxX27xX7bxX4xX3xX22xXdxX6xXaxX3xX82xX2fxX0xX82xX6xX2fxX0xX72xXdxX47xX2fxX0xX7xXexX42xX111xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14axX14bxX3xX14dxX3xXexXbbxX3xX1cxX27xXdcxXexX3xX4xXdcxXbxX3xX50xX1xX53xX23xX3xX199xX3exX1c1xX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xXdxX49xX23xX3xX7xX4dxXexX3xX50xX1xX27xX53xX23xX3xX23xX57xX58xX4xX3xX4xX1xX111xX3xX47xX5e3xX23xX22xX3xX5xX2b2xX3xXexX6axX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXbexXbbxX23xX3xXccxX31xX3xX137xX5fdxX23xX22xXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxX82xX15xX1exXexX10xX82xX61xX111xX1exX15xX1exXexX10xX1exX1cxX27xX6xXexX1exX4xX6xXbxX1exX50xX1xX6xX23xX1exX199xX1exX1c1xX1exXexX42xXdxX10xX27xX1exX47xXdxX10xX23xX1exX7xX6xXexX1exX50xX1xX27xX6xX23xX1exX23xX27xX111xX4xX1exX4xX1xX111xX1exX47xX27xX23xX22xX1exX5xX27xX1exXexX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX72xX10xX23xX1exX72xX6xX1exX23xX6xX23xX22xX82xX1c1xXc9xXc9xX199xX3fxXc8xX151xX1xXexX66xXaxX2fxX14axX14bxX3xX14dxX3xXexXbbxX3xX1cxX27xXdcxXexX3xX4xXdcxXbxX3xX50xX1xX53xX23xX3xX199xX3exX1c1xX3xXexX42xXdxX44xX27xX3xX47xXdxX49xX23xX3xX7xX4dxXexX3xX50xX1xX27xX53xX23xX3xX23xX57xX58xX4xX3xX4xX1xX111xX3xX47xX5e3xX23xX22xX3xX5xX2b2xX3xXexX6axX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXbexXbbxX23xX3xXccxX31xX3xX137xX5fdxX23xX22xX0xX82xX6xX2fxX0xX82xX7xXexX42xX111xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX2fxX137xX22xX31xX15xX3xX2xX19bxX82xX2xXc9xX3exX3xX14axX14bxX3xX14dxX3xXexXbbxX3xX5cxX27xX15xXbbxXexX3xXbexXbfxX23xX1xX3xX1cxX27xXdcxXexX3xX4xXdcxXbxX3xX4xX1xX111xX3xd1daxc63cxX3xX14dxX3xXexXbbxX3xX4xX4dxX4xX3xXexX118xX23xX1xX82xXexX1xX31xX23xX1xX3xXbxX1xX7bxX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3exX3xXb8xX27xX128xX23xX22xX3xX14axa546xX23xX1xX3exX3xXb8xX27xX128xX23xX22xX3xXcxX42xXbfxX3exX3xXcxX1xX6axX6xX3xXcxX1xXdxX49xX23xX3xX30xX27xXbbxX3exX3xXb8xX27xX128xX23xX22xX3xX137xX6xX66xX3exX3xXccxX31xX3xX137xX5fdxX23xX22xX3xX1xXe4xX6xX3xX4xX1xXdcxXexX3xX50xX1xXeexX3xX50xX1xX27xX53xX23xX3exX3xX50xX1xXeexX3xXexX42xX5e3xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX6fxX23xX3xX23xX57xX58xX4xX3exX3xX66xX28bxXdxX3xXexX118xX23xX1xX3xX65xXc9xXc9xX151xXc9xXc9xXc9xX3xX47xXdxX49xX23xX3xX7xX4dxXexX3xX50xX1xX27xX53xX23xX3xX23xX57xX58xX4xX3xX5bxX5cxX27xX6xXexX6xX61xX7xX3xX64xX65xX66xX22xX151xX0xX82xXbxX2fxX0xX82xX72xXdxX47xX2fxX0xX82xX5xXdxX2fxX0xX82xX27xX5xX2fxX0xX72xXdxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX42xXaxX2fxX0xX82xX72xXdxX47xX2fxX0xX82xX72xXdxX47xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX27xXexX1xX111xX42xXaxX2fxX30xX151x6472xX0xX82xXbxX2f
H.X