Trao 120 triệu đồng xây nhà nhân ái cho hộ nghèo Hương Khê
(Baohatinh.vn) - Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hương Khê vừa trao hỗ trợ 120 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho 3 gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hương Khê.
20f2xb49cxc0fex50efxa6d4xd313xb31exac94x5b1axX7xfa40x4c0dxdb95x1008bx1022cx8941xX5xafe0xXaxX3xX7xXexbd70xX5xX10xX9xXaxXexX10xe2eexXex433dxX6xX5xXdxc497x7d43x7c93xX3xf686x380fxX7xXexXdx7821xX15xa643xXaxb83cxXcx3214xX6xa702xX3xX2xd541x9ee2xX3xXexX31xXdx38fbxX27xX3x3376xeffaxX23xX22xX3xX1cxe3abxX15xX3xX23xX1x81aexX3xX23xX1xX45xX23xX3x3d9dxXdxX3xX4xX1xX33xX3xX1x5d22xX3xX23xX22xX1xd6f9xX33xX3x8b4ex745ax9125xX23xX22xX3xfea3xX1x2f83xX0x668axX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX10xX6x4483xXaxX2fxd4a9x99c4xX23xX22xX3xXexX15xX3xde99x4cdexX23xX22xX3xX7dx6eb2xX27xX3xX61xX4axX3xXcxd892xX23xX1xX3xXbxX1x10384xXdxX3xX1xcf74xXbxX3xca54x5c84xXdxX3xX61xX59xXdxX3x974cxXdxX69xX23xX3xX1xXdxX3cxXbxX3xc6a3xX1xd487xX3xX23x8269xX3xX1xX27xX15xX3cxX23xX3xX61xX62xX63xX23xX22xX3xX67xX1xX69xX3xXa2x66faxX6xX3xXexX31xX6xX33xX3xX1xc42bxX3xXexX31xX9fxX3xX2xX36xX37xX3xXexX31xXdxX3cxX27xX3xX3fxX40xX23xX22xX3xX1cxX45xX15xX3xX23xX1xX4axX3xXex9ad4xX23xX1xX3xX23xX22xX1xX95xX6xX3xX4xX1xX33xX3x252exX3xX22xXdxX6xX3xX3fxXf3xX23xX1xX3xX1xX59xX3xX23xX22xX1xX5exX33xX3xX4x7868xX3xX1xX33xX4axX23xX3xX4xa791xX23xX1xX3x8417xX1xX116xX3xX122xX1xX89xX23xX3xXex8f5axXdxX3xX1xX27xX15xX3cxX23xX3xX61xX62xX63xX23xX22xX3xX67xX1xX69x814fxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae6dxX33xX7dxX15xX3xXbxX80xX10xX23xXexX10xX31xXaxX2fxX0xXdxbd0exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX80xX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxca65xXdxX7dxXexX1xX24xX3x6831xX2x3c13xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x764exX2xX37xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX13ex3af1xX6xX33xX1xX6xXexXdxX23xX1xX13exXa2xX23xX6bxX23xX10xX178xX7xX6bxX2x369exX101x224cxX6bxX2xX2xX37xX7dxX101xX2xX18exX36xX36xX37xX181xXexX2xX181xX1b7xc541xX5xX36xX1exX2xX18exX2xX7dxX101xX2xX101xX101xX1b7xX101xX36xXexX17fxX1b9xX18exX181xX37xX5xX37xX13exX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX33xX3xX2xX36xX37xX3xXexX31xXdxX3cxX27xX3xX3fxX40xX23xX22xX3xX1cxX45xX15xX3xX23xX1xX4axX3xX23xX1xX45xX23xX3xX51xXdxX3xX4xX1xX33xX3xX1xX59xX3xX23xX22xX1xX5exX33xX3xX61xX62xX63xX23xX22xX3xX67xX1xX69xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX2fxX80xX81xX23xX22xX3xXexX15xX3xX88xX89xX23xX22xX3xX7dxX8exX27xX3xX61xX4axX3xXcxX95xX23xX1xX3xXexX31xX6xX33xX3xX7xX9bxX3xXexXdx2ed9xX23xX3xX2xX36xX37xX3xXexX31xXdxX3cxX27xX3xX3fxX40xX23xX22xX3xX1xXd5xX3xXexX31xX9fxX3xX4xX1xX33xX3xX101xX3xX22xXdxX6xX3xX3fxXf3xX23xX1xX3xX1cxX45xX15xX3xX23xX1xX4axX3xXexXf3xX23xX1xX3xX23xX22xX1xX95xX6xX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX33xX7dxX15xXaxX2fxX80xX51xX15exX3xX4xX11exX23xX1xX3xXexX31xX62xXa3xX4xX3xX1xX33xX4axX23xX3xX4xX11exX23xX1xX3xX122xX1xX116xX3xX122xX1xX89xX23xX3xX4xdd94xX6xX3xX101xX3xX22xXdxX6xX3xX3fxXf3xX23xX1xX3xX3fxX6xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7xX9bxX23xX22xX3xXexX31xX33xX23xX22xX3xX23xX1xXb9xX23xX22xX3xX4xX89xX23xX3xX23xX1xX4axX3xX1cx40caxXbxX3xX1cxX3cxba2cxX3xX7dxX59xXexX3xX23xX51xXexX30exX3xX80xX81xX23xX22xX3xXexX15xX3xX88xX89xX23xX22xX3xX7dxX8exX27xX3xX61xX4axX3xXcxX95xX23xX1xX3xX3fx7fd7xX3xX1xXd5xX3xXexX31xX9fxX3xX2xX36xX37xX3xXexX31xXdxX3cxX27xX3xX3fxX40xX23xX22xX30exX3xXexX31xX33xX23xX22xX3xX3fxX116xX3xX15exXd5xXdxX3xX1xX59xX3xX18exX37xX3xXexX31xXdxX3cxX27xX3xX3fxX40xX23xX22xX13exX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX33xX7dxX15xXaxX2fxX80xX51xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX3fxXf3xX23xX1xX3xX3fxX62xX9fxX4xX3xX1xXd5xX3xXexX31xX9fxX3xX5xX4axX24xX3xX81xX23xX22xX3xXaaxX62xX63xX23xX22xX3xf1d5xX89xX23xX3xX67xX1xXdxX69xX15exX3xd66cxX3xX1cxX333xX3xX61xX62xX63xX23xX22xX3x5ca2xXdxX6xX23xX22xX2dxX3xX81xX23xX22xX3x4365xX22xX27xX15xcb70xX23xX3xX3c6xX22xX1xX95xX6xX3xXa2xX4axX3xX81xX23xX22xX3xXaaxX69xX3xX67xX1x858fxX4xX3xXcxX1xX62xaff2xX23xX22xX30exX3xX4x9db6xX23xX22xX3xX3b0xX3xX1cxX333xX3xX61xX62xX63xX23xX22xX3xXaaxX33xX23xX22xX13exX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX33xX7dxX15xX3xXbxX80xX10xX23xXexX10xX31xXaxX2fxX0xXdxX15exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX80xX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX17fxX2xX181xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18exX2xX37xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX13exX1a4xX6xX33xX1xX6xXexXdxX23xX1xX13exXa2xX23xX6bxX23xX10xX178xX7xX6bxX2xX1b7xX101xX1b9xX6bxX2xX2xX37xX7dxX101xX2xX18exX36xX101xX37xX2xXexX181xX101xX1b9xX1b9xX5xX36xX1exX2xX18exX2xX7dxX101xX2xX101xX101xX1b7xX101xX1b9xXexX36xX1b9xX1b7xX2xX18exX5xX37xX13exX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX33xX3xX2xX36xX37xX3xXexX31xXdxX3cxX27xX3xX3fxX40xX23xX22xX3xX1cxX45xX15xX3xX23xX1xX4axX3xX23xX1xX45xX23xX3xX51xXdxX3xX4xX1xX33xX3xX1xX59xX3xX23xX22xX1xX5exX33xX3xX61xX62xX63xX23xX22xX3xX67xX1xX69xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX2fxX3c6xX22xX81xXdxX3xX23xX1xX4axX3xXexXf3xX23xX1xX3xX23xX22xX1xX95xX6xX3xX4xX2d7xX6xX3xX81xX23xX22xX3xX3c6xX22xX27xX15xX3caxX23xX3xX3c6xX22xX1xX95xX6xX3xX3b0xX3xX1cxX333xX3xX61xX62xX63xX23xX22xX3xXaaxX33xX23xX22xX3xX3fxX6xX23xX22xX3xXexX31xX33xX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX3fxX33xX12cxX23xX3xX1xX33xX4axX23xX3xXexX1xXdxX3cxX23xX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX33xX7dxX15xXaxX2fxca66xX62xX9fxX4xX3xX1a4xXdx8478xXexX30exX3xX7xX9bxX3xXexXdxX265xX23xX3xXexX31xX69xX23xX3xX3fxX62xX9fxX4xX3xXexX31xe5b8xX4xX1xX3xXexXccxX3xfc2cxX27x7948xX3xXbxX1x55e3xX4xX3xX5xX9fxXdxX3xXa2xX4axX3xX7x5045xX3xX3fxX116xX23xX22xX3xX22xX116xXbxX3xX4xX2d7xX6xX3xX80xX14exX80xX3c6xX3a6xX3xXexX31xX33xX23xX22xX3xX80xX81xX23xX22xX3xXexX15xX3xX88xX89xX23xX22xX3xX7dxX8exX27xX3xX61xX4axX3xXcxX95xX23xX1xX13exX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX33xX7dxX15xXaxX2fxX56fxX45xX15xX3xX5xX4axX3xXa2xXdxX3cxX4xX3xX5xX4axX15exX3xXexX1xXdxX576xXexX3xXexX1xX5a6xX4xX30exX3xX4xX116xX3x44faxX3xX23xX22xX1xX95xX6xX3xX4xX2d7xX6xX3xX80xX14exX80xX3c6xX3a6xX3xX80xX81xX23xX22xX3xXexX15xX3xX3fxX9bxXdxX3xXa2xXa3xXdxX3xX4xX51xX4xX3xX1xX59xX3xX23xX22xX1xX5exX33xX30exX3xX3fxX40xX23xX22xX3xXexX1xX3e5xXdxX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexX6xX15xX30exX3xX22xX116xXbxX3xX7x5515xX4xX3xX22xXdxX59bxXbxX3xX4xX51xX4xX3xX3fxd15axX6xX3xXbxX1xX62xX63xX23xX22xX3xX1xX33xX4axX23xX3xXexX1xX4axX23xX1xX3xXexXdxX69xX27xX3xX4xX1xX58exX3xX23xX1xX4axX3xX3b0xX3xXexX31xX33xX23xX22xX3xX4xX1xX62xX63xX23xX22xX3xXexX31xXf3xX23xX1xX3xX1cxX45xX15xX3xX7dxX5a6xX23xX22xX3xX3c6xXcx2197xX13exX0xX6bxXbxX2fxX0xX7dxXdxXa2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7dxX31xX10xX5xX6xXexX10xX7dxXaxX2fxX0xX7xXexX31xX33xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX69xX23xX3xX595xX27xX6xX23xX24xX0xX6bxX7xXexX31xX33xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX15exX1a4xX1exX6xX23xX7dxX1exX7xX6xXbxX33xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX80xX81xX23xX22xX3xXexX15xX3xX88xX89xX23xX22xX3xX7dxX8exX27xX3xX61xX4axX3xXcxX95xX23xX1xX3xXexX31xX6xX33xX3xX36xX37xX37xX3xXexX31xXdxX3cxX27xX3xX3fxX40xX23xX22xX3xX1xXd5xX3xXexX31xX9fxX3xX1cxX45xX15xX3xX23xX1xX4axX3xX4xX1xX33xX3xX1xX59xX3xX23xX22xX1xX5exX33xX3xX61xX62xX63xX23xX22xX3x523axX63xX23xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX6bxX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX33xX23xX22xX6bxX4xX33xX23xX22xX1exXexX15xX1exX1cxX6xX23xX22xX1exX7dxX6xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX31xX6xX33xX1exX36xX37xX37xX1exXexX31xXdxX10xX27xX1exX7dxX33xX23xX22xX1exX1xX33xX1exXexX31xX33xX1exX1cxX6xX15xX1exX23xX1xX6xX1exX4xX1xX33xX1exX1xX33xX1exX23xX22xX1xX10xX33xX1exX1xX27xX33xX23xX22xX1exX7xX33xX23xX6bxX2xX1b9xX17fxX1b7xX2xX181xX13exX1xXexX15exXaxX2fxX0xXdxX15exX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX6bxX15exX10xX7dxXdxX6xX6bxX2xX36xX37xX6bxX23xX10xX178xX7xX6bxX2xX1b7xX101xX37xX6bxX1b9xX36xX7dxX18exX36xX101xX37xX1caxX18exX1b7xXexX1b9xX1caxX1b9xX36xX18exX5xX37xX13exX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX33xX3xX2xX36xX37xX3xXexX31xXdxX3cxX27xX3xX3fxX40xX23xX22xX3xX1cxX45xX15xX3xX23xX1xX4axX3xX23xX1xX45xX23xX3xX51xXdxX3xX4xX1xX33xX3xX1xX59xX3xX23xX22xX1xX5exX33xX3xX61xX62xX63xX23xX22xX3xX67xX1xX69xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxX6xX2fxX0xX7dxXdxXa2xX2fxX0xX7xXexX31xX33xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX80xX81xX23xX22xX3xXexX15xX3xX88xX89xX23xX22xX3xX7dxX8exX27xX3xX61xX4axX3xXcxX95xX23xX1xX3xXexX31xX6xX33xX3xX36xX37xX37xX3xXexX31xXdxX3cxX27xX3xX3fxX40xX23xX22xX3xX1xXd5xX3xXexX31xX9fxX3xX1cxX45xX15xX3xX23xX1xX4axX3xX4xX1xX33xX3xX1xX59xX3xX23xX22xX1xX5exX33xX3xX61xX62xX63xX23xX22xX3xX760xX63xX23xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX6bxX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX33xX23xX22xX6bxX4xX33xX23xX22xX1exXexX15xX1exX1cxX6xX23xX22xX1exX7dxX6xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX31xX6xX33xX1exX36xX37xX37xX1exXexX31xXdxX10xX27xX1exX7dxX33xX23xX22xX1exX1xX33xX1exXexX31xX33xX1exX1cxX6xX15xX1exX23xX1xX6xX1exX4xX1xX33xX1exX1xX33xX1exX23xX22xX1xX10xX33xX1exX1xX27xX33xX23xX22xX1exX7xX33xX23xX6bxX2xX1b9xX17fxX1b7xX2xX181xX13exX1xXexX15exXaxX2fxX80xX81xX23xX22xX3xXexX15xX3xX88xX89xX23xX22xX3xX7dxX8exX27xX3xX61xX4axX3xXcxX95xX23xX1xX3xXexX31xX6xX33xX3xX36xX37xX37xX3xXexX31xXdxX3cxX27xX3xX3fxX40xX23xX22xX3xX1xXd5xX3xXexX31xX9fxX3xX1cxX45xX15xX3xX23xX1xX4axX3xX4xX1xX33xX3xX1xX59xX3xX23xX22xX1xX5exX33xX3xX61xX62xX63xX23xX22xX3xX760xX63xX23xX0xX6bxX6xX2fxX0xX6bxX7xXexX31xX33xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7dxXaxX2fxX61xX62xX3b0xX23xX22xX3xX658xX23xX22xX3xX5xX3e5xXdxX3xX122xX69xX27xX3xX22x8820xXdxX3xX4xX2d7xX6xX3xXexe840xX23xX1xX3xX61xX4axX3xXcxX95xX23xX1xX3xXa2xX265xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xX1cxX45xX15xX3xX7dxX5a6xX23xX22xX3xX3c6xXcxX6a7xX30exX3xX3fxX116xX23xX22xX3xX22xX116xXbxX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxX333xX3xX1xX59xXdxX30exX3xX80xX81xX23xX22xX3xXexX15xX3xX88xX89xX23xX22xX3xX7dxX8exX27xX3xX61xX4axX3xXcxX95xX23xX1xX3xX3fxX333xX3xXexX31xX6xX33xX3xXex9fefxX23xX22xX3xX36xX37xX37xX3xXexX31xXdxX3cxX27xX3xX3fxX40xX23xX22xX3xX1xXd5xX3xXexX31xX9fxX3xX181xX3xX1xX59xX3xX23xX22xX1xX5exX33xX3xXexX31xX69xX23xX3xX3fxX665xX6xX3xX1a4xX4axX23xX3xX1xX27xX15xX3cxX23xX3xX61xX62xX63xX23xX22xX3xX760xX63xX23xX3xX1cxX45xX15xX3xX7dxX5a6xX23xX22xX3xX23xX1xX4axX3xX3b0xX13exX3xXcxX31xX62xX3b0xX23xX22xX3xX1a4xX6xX23xX3xXcx42a1xX3xX4xX1xX658xX4xX3xXcxX9ccxX23xX1xX3xX2d7xX15xX3xXcxX31xX8exX23xX3xXcxX1xX576xX3x8c12xe436xX23xX22xX3xXa2xX4axX3xX5xX333xX23xX1xX3xX3fxX12cxX33xX3xX1xX27xX15xX3cxX23xX3xX61xX62xX63xX23xX22xX3xX760xX63xX23xX3xX4xX1xX658xX23xX22xX3xX122xXdxX576xX23xX3xX5xX3caxX3xXexX31xX6xX33xX3xXexXa2exX23xX22xX13exX0xX6bxXbxX2fxX0xX6bxX7dxXdxXa2xX2fxX0xX6bxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88xX45xX15xX3xX7dxX5a6xX23xX22xX3xX23xX1xX4axX3xXexXf3xX23xX1xX3xX23xX22xX1xX95xX6xX3xXexX31xX665xX3xX22xXdxX51xX3xX2xX181xX37xX3xXexX31xXdxX3cxX27xX3xX3fxX40xX23xX22xX3xX4xX1xX33xX3xX22xXdxX6xX3xX3fxXf3xX23xX1xX3xX4xX1xX58exX23xX1xX3xX7xX51xX4xX1xX3xX3b0xX3xXaaxX59xX4xX3xX61xX4axXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX6bxX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX33xX23xX22xX6bxX1cxX6xX15xX1exX7dxX27xX23xX22xX1exX23xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX22xX1xXdxX6xX1exXexX31xXdxX1exX22xXdxX6xX1exX2xX181xX37xX1exXexX31xXdxX10xX27xX1exX7dxX33xX23xX22xX1exX4xX1xX33xX1exX22xXdxX6xX1exX7dxXdxX23xX1xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX33xX1exX5xX33xX4xX1exX1xX6xX6bxX2xX1b9xX17fxX1b9xX1caxX37xX13exX1xXexX15exXaxX2fxX0xXdxX15exX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX6bxX15exX10xX7dxXdxX6xX6bxX2xX36xX37xX6bxX23xX10xX178xX7xX6bxX2xX1b7xX101xX37xX6bxX2xX101xX1b7xX7dxX36xX2xX17fxX37xX1b9xX181xX101xXexX17fxX17fxX101xX1b7xX1caxX5xX37xX13exX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX33xX3xX2xX36xX37xX3xXexX31xXdxX3cxX27xX3xX3fxX40xX23xX22xX3xX1cxX45xX15xX3xX23xX1xX4axX3xX23xX1xX45xX23xX3xX51xXdxX3xX4xX1xX33xX3xX1xX59xX3xX23xX22xX1xX5exX33xX3xX61xX62xX63xX23xX22xX3xX67xX1xX69xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxX6xX2fxX0xX7dxXdxXa2xX2fxX0xX7xXexX31xX33xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88xX45xX15xX3xX7dxX5a6xX23xX22xX3xX23xX1xX4axX3xXexXf3xX23xX1xX3xX23xX22xX1xX95xX6xX3xXexX31xX665xX3xX22xXdxX51xX3xX2xX181xX37xX3xXexX31xXdxX3cxX27xX3xX3fxX40xX23xX22xX3xX4xX1xX33xX3xX22xXdxX6xX3xX3fxXf3xX23xX1xX3xX4xX1xX58exX23xX1xX3xX7xX51xX4xX1xX3xX3b0xX3xXaaxX59xX4xX3xX61xX4axXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX6bxX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX33xX23xX22xX6bxX1cxX6xX15xX1exX7dxX27xX23xX22xX1exX23xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX22xX1xXdxX6xX1exXexX31xXdxX1exX22xXdxX6xX1exX2xX181xX37xX1exXexX31xXdxX10xX27xX1exX7dxX33xX23xX22xX1exX4xX1xX33xX1exX22xXdxX6xX1exX7dxXdxX23xX1xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX33xX1exX5xX33xX4xX1exX1xX6xX6bxX2xX1b9xX17fxX1b9xX1caxX37xX13exX1xXexX15exXaxX2fxX88xX45xX15xX3xX7dxX5a6xX23xX22xX3xX23xX1xX4axX3xXexXf3xX23xX1xX3xX23xX22xX1xX95xX6xX3xXexX31xX665xX3xX22xXdxX51xX3xX2xX181xX37xX3xXexX31xXdxX3cxX27xX3xX3fxX40xX23xX22xX3xX4xX1xX33xX3xX22xXdxX6xX3xX3fxXf3xX23xX1xX3xX4xX1xX58exX23xX1xX3xX7xX51xX4xX1xX3xX3b0xX3xXaaxX59xX4xX3xX61xX4axX0xX6bxX6xX2fxX0xX6bxX7xXexX31xX33xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7dxXaxX2fxX61xX59xXdxX3xX80xX80xX14exX3xX1xX27xX15xX3cxX23xX3xXaaxX59xX4xX3xX61xX4axX3x24e6xX61xX4axX3xXcxX95xX23xX1x6196xX3xXa2xXccxX6xX3xXbxX1xX9bxXdxX3xX1xX9fxXbxX3xXa2xXa3xXdxX3xX80xX81xX23xX22xX3xXexX15xX3xX80xXa8cxX3xXbxX1xX8exX23xX3xXcxX62xX3xXa2xc50axX23xX3xXa2xX4axX3xX56fxX8exX27xX3xXexX62xX3xX1cxX45xX15xX3xX7dxX5a6xX23xX22xX3xX6a7xXdxX265xX23xX3xXcxX31xX27xX23xX22xX3xXexXa8cxX3xX4xX1xX658xX4xX3xX1cxX45xX15xX3xX7dxX5a6xX23xX22xX3xX23xX1xX4axX3xXexXf3xX23xX1xX3xX23xX22xX1xX95xX6xX30exX3xXexX31xX665xX3xX22xXdxX51xX3xX2xX181xX37xX3xXexX31xXdxX3cxX27xX3xX3fxX40xX23xX22xX3xX4xX1xX33xX3xX22xXdxX6xX3xX3fxXf3xX23xX1xX3xX1a4xX4axX3xXaaxX69xX3xXcxX1xX665xX3xX3a6xX62xX63xX23xX3xX3b0xX3xXexX1xX81xX23xX3xX56fxX12cxXdxX3xXaaxX5a6xX30exX3xX1cxX333xX3xX61xX40xX23xX22xX3xXaaxX59xX4xX13exX0xX6bxXbxX2fxX0xX6bxX7dxXdxXa2xX2fxX0xX6bxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88xX89xX23xX22xX3xX7dxX8exX27xX3xX61xX4axX3xXcxX95xX23xX1xX3xX23xX59xXbxX3xX23xX22xX45xX23xX3xX7xX51xX4xX1xX3xX22xX8exX23xX3xX18exX37xX37xX3xXexf116xX3xX3fxX40xX23xX22xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX6bxXexX1xX27xX33xX23xX22xX1exX15exX6xXdxX1exX7dxXdxX4xX1xX1exXa2xX27xX6bxX1cxX6xX23xX22xX1exX7dxX6xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX33xXbxX1exX23xX22xX6xX23xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX22xX6xX23xX1exX18exX37xX37xX1exXexX15xX1exX7dxX33xX23xX22xX6bxX2xX17fxX17fxX36xX101xX2xX13exX1xXexX15exXaxX2fxX0xXdxX15exX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX6bxX15exX10xX7dxXdxX6xX6bxX2xX36xX37xX6bxX23xX10xX178xX7xX6bxX2xX1caxX181xX36xX6bxX1b9xX36xX7dxX18exX2xX37xX101xX1caxX36xX36xXexX1caxX36xX17fxX17fxX181xX5xX37xX13exX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX33xX3xX2xX36xX37xX3xXexX31xXdxX3cxX27xX3xX3fxX40xX23xX22xX3xX1cxX45xX15xX3xX23xX1xX4axX3xX23xX1xX45xX23xX3xX51xXdxX3xX4xX1xX33xX3xX1xX59xX3xX23xX22xX1xX5exX33xX3xX61xX62xX63xX23xX22xX3xX67xX1xX69xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxX6xX2fxX0xX7dxXdxXa2xX2fxX0xX7xXexX31xX33xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88xX89xX23xX22xX3xX7dxX8exX27xX3xX61xX4axX3xXcxX95xX23xX1xX3xX23xX59xXbxX3xX23xX22xX45xX23xX3xX7xX51xX4xX1xX3xX22xX8exX23xX3xX18exX37xX37xX3xXexXea5xX3xX3fxX40xX23xX22xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX6bxXexX1xX27xX33xX23xX22xX1exX15exX6xXdxX1exX7dxXdxX4xX1xX1exXa2xX27xX6bxX1cxX6xX23xX22xX1exX7dxX6xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX33xXbxX1exX23xX22xX6xX23xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX22xX6xX23xX1exX18exX37xX37xX1exXexX15xX1exX7dxX33xX23xX22xX6bxX2xX17fxX17fxX36xX101xX2xX13exX1xXexX15exXaxX2fxX88xX89xX23xX22xX3xX7dxX8exX27xX3xX61xX4axX3xXcxX95xX23xX1xX3xX23xX59xXbxX3xX23xX22xX45xX23xX3xX7xX51xX4xX1xX3xX22xX8exX23xX3xX18exX37xX37xX3xXexXea5xX3xX3fxX40xX23xX22xX0xX6bxX6xX2fxX0xX6bxX7xXexX31xX33xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7dxXaxX2fxX760xX51xX23xX22xX3xX36xX1b9xX6bxX2xX36xX30exX3xX80xX81xX23xX22xX3xXexX15xX3xX88xX89xX23xX22xX3xX7dxX8exX27xX3xX61xX4axX3xXcxX95xX23xX1xX3xXda1xXb4xX10xXexX31xX33xX5xXdxX15exX10xX1cxX3xX61xX4axX3xXcxX95xX23xX1xXda9xX3xXexXa8cxX3xX4xX1xX658xX4xX3xXexXa8cxX23xX22xX3xX122xX576xXexX3xX4xX81xX23xX22xX3xXexX51xX4xX3xX23xX89xX15exX3xX36xX37xX2xX1caxX3xXa2xX4axX3xX61xX59xXdxX3xX23xX22xX1xX665xX3xX23xX22xX62xX3e5xXdxX3xX5xX6xX33xX3xX3fxX59xX23xX22xX3xX23xX89xX15exX3xX36xX37xX2xX1b7xX13exX3xXb4xX1xX116xX3xX80xX1xX2d7xX3xXexX665xX4xX1xX3x5672xX14exX3c6xXaa4xX3xXexX9ccxX23xX1xX3xXaa4xX62xX63xX23xX22xX3xXcxXdd0xXexX3xXcxX1xX3dfxX23xX22xX30exX3xX80xX1xX2d7xX3xXexX665xX4xX1xX3xXcxX309xXbxX3xX3fxX33xX4axX23xX3xX88xX89xX23xX22xX3xX7dxX8exX27xX3xX3a6xXdxX3cxXexX3xX3c6xX6xX15exX3xXb4xX1xX12cxX15exX3xX3a6xX89xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX4xX3ebxX23xX22xX3xX7dxX5a6xX3xX1xX59xXdxX3xX23xX22xX1xX665xX13exX0xX6bxXbxX2fxX0xX6bxX7dxXdxXa2xX2fxX0xX6bxX5xXdxX2fxX0xX6bxX27xX5xX2fxX0xX7dxXdxXa2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX2fxX0xX6bxX7dxXdxXa2xX2fxX0xX6bxX7dxXdxXa2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3bd9xX27xXexX1xX33xX31xXaxX2fxX61xX33xX4axX23xX22xX3xXaaxX33xX23xX22xX0xX6bxXbxX2f
Hoàng Long