Đề cử Oscar năm 2017: La La Land lặp lại kỷ lục của Titanic
Danh sách đề cử giải Oscar lần thứ 89 năm 2017 đã được Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Điện ảnh công bố. Không nằm ngoài dự đoán, phim ca vũ nhạc La La Land đã chiến thắng áp đảo và đạt ngang thành tích của quả bom tấn Titanic khi “ẵm” tới 14 đề cử.
e63cx12553x19dc8x1b3a8x1a373x17f6dx13060x12b55x1a3e8xX7x18ea4x11d94x14667x1acbcxee6cx12e89xX5x18c0dxXax180cax1268ax14ecdxX3xX4xed35xX3x195d3xX7xX4xX6x1b4d7xX3x148bfx17aeex1842cxX3xf410x19da6xX2x1168dx177b0xX3x14ff8xX6xX3xX29xX6xX3xX29xX6xX1fx1b45dxX3xX5x1413bxXbxX3xX5x178f3xXdxX3x118bfx13adaxX3xX5x17255xX4xX3xX4x1321axX6xX3xXcxXdxXexX6xX1fxXdxX4xX0x1bca3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxffaaxX10xX6xX32xXaxX12x15157xX6xX1fxX1xX3xX7x1a566xX4xX1xX3xfcd2xX14xX3xX4xX17xX3x19ea6xXdx14698xXdxX3xX19xX7xX4xX6xX1dxX3xX5x1572exX1fxX3xXexX1x17217xX3xed70xea75xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX6ex11c77xX3xX6ex15e16x1acedxX4xX3x106a6xXdx16f04xX1fxX3xX5exeecaxX1fxX3xX5x1ab0dxX21xX3x1a392xX1x12c55xX6xX3xX1x1885fxX4xX3x18c44xX3x13067xX74xX1xX9dxX3xXexX1x108abx1446axXexX3xX13xXdxX9dxX1fxX3xX76xX1fxX1xX3xX4xefe9xX1fxX74xX3x12b4cx17d8dx1b277xX3xXa8xX1xXc8xX1fxX74xX3xX1fx10f3dxX21xX3xX1fxX74xXaaxXa1xXdxX3xX32x1236fxX3xX6exXaaxX6axX1fx1ad0bxX3xXbxX1xXdxX21xX3xX4xX6xX3x10453xeb62xX3xX1fxX1xX39xX4xX3xX29xX6xX3xX29xX6xX3xX29xX6xX1fxX32xX3xX6exX94xX3xX4xX1xXdx14c63xX1fxX3xXexX1x13f54xX1fxX74xX3xX6axXbxX3xX6exX76xXaaxX3xXf1xXa1xX3xX6exX39xXexX3xX1fxX74xX6xX1fxX74xX3xXexX1xXa1xX1fxX1xX3xXex1960bxX4xX1xX3xX4xX44xX6xX3x17026xXbaxX76xX3xXccxXaaxX21xX3xXex1bb39xX1fxX3xXcxXdxXexX6xX1fxXdxX4xX3xX3cxX1xXdxX3x1265cx12571xX21x17faaxX3xXex13d29xXdxX3xX2xfc27xX3xX6exX14xX3xX4xX17xXcexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeba4xXaaxX32x138a3xXaxX12xX9bxX154xXdxX3xX32xX6xX1fxX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX6exX14xX3xX4xX17xX3xX1fxX20xX21xX3xX1fxX6xX172xXe7xX3xX9bxXdxX9dxX1fxX3xX5exXa1xX1fxX3xX5xXa5xX21xX3xXa8xX1xXaaxX6xX3xX1xXaexX4xX3xXb1xX3xXb3xX74xX1xX9dxX3xXexX1xXbaxXbbxXexX3xX13xXdxX9dxX1fxX3xX76xX1fxX1xX3xX6exX94xX3xXexX1x1976cxX3xX1xXdxX9dxX1fxX3xXexXdxX1fxX1xX3xXexX1xX80xX1fxX3xX14exX4xX80xXbaxX3xXexX1x1a6c7xX151xX3xX1x1b27axX1fxX3xX7xX6xXbaxX3xX23xX3xX1fxX20xX21xX3xXccxX1dbxX3xX4xX1x15cd7xX3xXexX1dxX12exX4xX1xX3xX32x14766xX3xX32xf873xXdxX3xXf1x1039axX3xX32xX6xX1fxX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX6exX14xX3xX4xX17xX3xX136xXbaxX6axX3xXexX1xXdx16212xX1fxX3xXf1xX14xX3xX4xX6axX4xX3xX1fxX74xX1xX9dxX3xX7xf9adxX3xX32xX6xX3xXexX1dxX10fxX1fxX74xXcexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11fbdxX6xXbxXexXdxXaaxX1fxXaxX12xX0xXdxX21xX74xX3xX6xX5xXexX9xXaxX32xX10xX3xX4xXbaxX3xXaaxX7xX4xX6xX1dxX3xX1fxX6xX21xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX5xX6xX3xX5xX6xX3xX5xX6xX1fxX32xX3xX5xX6xXbxX3xX5xX6xXdxX3xX3cxX172xX3xX5xXbaxX4xX3xX4xXbaxX6xX3xXexXdxXexX6xX1fxXdxX4xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXcexXccxX6xXaaxX1xX6xXexXdxX1fxX1xXcexXf1xX1fxX4fxX1fxX10x17e31xX7xX4fxX2xX26xX24xX158xX4fxX2xX24x11139xX32xX23xX23xX23xXex1775dxX24xX88xX2b5xX5xX24xXcex1109fxXbxX74xXaxX3xX7xXexX172xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX74xX1xXexX27xX2bbx12c13xX2d6xXbx1bd51xXaxX3xX4fxX12xXaxX29xX6xX3xX29xX6xX3xX29xX6xX1fxX32xXaxX3xX6exX94xX3xX4xX1xXdxX10axX1fxX3xXexX1xX10fxX1fxX74xX3xX6axXbxX3xX6exX76xXaaxX3xXf1xX154xXdxX3xX2xX158xX3xX6exX14xX3xX4xX17xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX29x119b7xX3xXexX1dxX6xXaaxX3xX74xXdxX76xXdxX3xX19xX7xX4xX6xX1dxX3xX5xX80xX1fxX3xXexX1xX85xX3xX87xX88xX3xX7x18669xX3xX6exX97xX98xX4xX3xXex1909dxX3xX4xX1xX85xX4xX3xXf1xXa1xXaaxX3xX1fxX74xXa1xX172xX3xX23xX2b5xX4fxX23xX3xXf1xX154xXdxX3xX7xXe1xX3xX32xf486xX1fxX3xX32xX10fxXexX3xX4xX44xX6xX3xX1fxX74xX1xX9dxX3xX7xX22axX3xX1xXa1xXdxX3x1b420xXdxX21xX21xX172xX3xXa8xXdxX21xX21xX10xX5xX3xXf1xXa1xX3xX6exX97xX98xX4xX3xXbxX1xX6axXexX3xX7x16cbbxX1fxX74xX3xXexX1dxXe1xX4xX3xXexXdxX10axXbxX3xXexX1dxX21axX1fxX3xX3cxX21axX1fxX1xX3x13ec5xX16fxX244xXcexX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xXccxX5xX10xX3xXdxX32xX9xXaxXccxXaaxX2d9xX32xXaaxXdxXexXbaxXaaxX1fxX74xXaxX3xX7xXexX172xX5xX10xX9xXaxX21xX6xX1dxX74xXdxX1fxX27xX3xX2d6xXbxX2d9x14fe1xX3xXccxXaaxX1dxX32xX10xX1dxX27xX3xX2xXbxX2d9xX3xX7xXaaxX5xXdxX32xX3x1599axX88xX24xX88xX24xX88xX24xX3e2xX3xX2abxXdxX32xXexX1xX27xX3xX2b5xX2b5xX23xXcexX23xX2d6xXbxX2d9xX3e2xX3xXccxX6xX4xX3cxX74xX1dxXaaxXbaxX1fxX32x16a8dxX4xXaaxX5xXaaxX1dxX27xX3xX3f6x1bad3xX423xX423xX423xX4xX4xX3e2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX32xX32xXdxX1fxX74xX9xXaxX2xX24xXaxX3xX6xX5xXdxX74xX1fxX9xXaxXaxX12xX0xXexXccxXaaxX32xX172xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX32xX3xX7xXexX172xX5xX10xX9xXaxXf1xX10xX1dxXexXdxX4xX6xX5xX41axX6xX5xXdxX74xX1fxX27xX3xXexXaaxXbxX3e2xX3xXexX10xX2d9xXexX41axX6xX5xXdxX74xX1fxX27xX3xX4xX10xX1fxXexX10xX1dxX3e2xX3xX2abxXdxX32xXexX1xX27xX3xX2b5xX2bbxX2bbxXcexX23xX2d6xXbxX2d9xX3e2xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX7xXexX1dxXaaxX1fxX74xX12xX64xX6xX1fxX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX6exX14xX3xX4xX17xX3xX4xX6axX4xX3xX1xX39xX1fxX74xX3xX21xX40xX4xX3xX4xX1xX12exX1fxX1xX3xX4xX44xX6xX3xX74xXdxX76xXdxX3xX19xX7xX4xX6xX1dxX3xX5xX80xX1fxX3xXexX1xX85xX3xX87xX88xX27xX0xX4fxX7xXexX1dxXaaxX1fxX74xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12x196aaxX3x1453fxX1xXdxX21xX3xX1xX6xX172xX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX3b0xX1dxX1dxXdxXf1xX6xX5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3x13e3bxX10xX1fxX4xX10xX7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX5exX6xX4xX3cxX7xX6xX2abxX3x194dbxXdxX32xX74xX10xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX5exX10xX5xX5xX3xXaaxX1dxX3xX5exXdxX74xX1xX3x15b53xX6xXexX10xX1dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX5exXdxX32xX32xX10xX1fxX3xX559xXdxX74xXbaxX1dxX10xX7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX29xX6xX3xX29xX6xX3xX29xX6xX1fxX32xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX29xXdxXaaxX1fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3x16503xX6xX1fxX4xX1xX10xX7xXexX10xX1dxX3xXccxX172xX3xXexX1xX10xX3x19040xX10xX6xX3xXf1xXa1xX3xX624xXaaxXaaxX1fxX5xXdxX74xX1xXexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3xX13xX39xXaaxX3xX32xXdxX323xX1fxX3xX2d9xXbaxX13fxXexX3xX7xX10fxX4xX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX64xX10xX1fxXdxX7xX3xX9bxXdxX5xX5xX10xX1fxX10xXbaxXf1xX10xX3x12104xX3b0xX1dxX1dxXdxXf1xX6xX5x16413xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX624xX10xX5xX3x1064bxXdxXccxX7xXaaxX1fxX3xX6a5xX5exX6xX4xX3cxX7xX6xX2abxX3xX57exXdxX32xX74xX10xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX64xX6xX21xXdxX10xX1fxX3xX244xX1xX6x1630dxX10xX5xX5xX10xX3xX6a5xX29xX6xX3xX29xX6xX3xX29xX6xX1fxX32xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xXa8xX10xX1fxX1fxX10xXexX1xX3xX29xXaaxX1fxX10xX1dxX74xX6xX1fxX3xX6a5xX624xX6xX1fxX4xX1xX10xX7xXexX10xX1dxX3xXccxX172xX3xXexX1xX10xX3xX636xX10xX6xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX16fxX6xX1dxX1dxX172xX3xX37dxX10xX1fxX3cxXdxX1fxX7xX3xX6a5xX624xXaaxXaaxX1fxX5xXdxX74xX1xXexX3xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3xXb3xX1faxX3xX32xXdxX323xX1fxX3xXf1xXdxX21axX1fxX3xXbxX1xX40xX3xX2d9xXbaxX13fxXexX3xX7xX10fxX4xX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX9bxXdxXaaxX5xX6xX3xX64xX6xXf1xXdxX7xX3xX6a5xXbxX1xXdxX21xX3xX559xX10xX1fxX4xX10xX7xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xXb3xX6xXaaxX21xXdxX10xX3xX5exX6xX1dxX1dxXdxX7xX3xX6a5xX624xXaaxXaaxX1fxX5xXdxX74xX1xXexX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xXb3xXdxX4xXaaxX5xX10xX3xXa8xXdxX32xX21xX6xX1fxX3xX6a5xX29xXdxXaaxX1fxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX19xX4xXexX6xXf1xXdxX6xX3xX636xXbxX10xX1fxX4xX10xX1dxX3xX6a5xX5exXdxX32xX32xX10xX1fxX3xX559xXdxX74xXbaxX1dxX10xX7xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX624xXdxX4xX1xX10xX5xX5xX10xX3xX5a7xXdxX5xX5xXdxX6xX21xX7xX3xX6a5xX624xX6xX1fxX4xX1xX10xX7xXexX10xX1dxX3xXccxX172xX3xXexX1xX10xX3xX636xX10xX6xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3xX511xX1xXdxX21xX3xXexX1dxXbaxX172xX9dxX1fxX3xX1xXaaxX39xXexX3xX1xX201xX1fxX1xX3xX1xX6xX172xX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xXa8xXbaxXccxXaaxX3xX6xX1fxX32xX3xXexX1xX10xX3xXcxX2abxXaaxX3xX636xXexX1dxXdxX1fxX74xX7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX624xXaaxX6xX1fxX6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX624xX172xX3xX29xXdxX423xX10xX3xX6xX7xX3xX6xX3x13784xXbaxX4xX4xX1xXdxX1fxXdxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xXcxX1xX10xX3xX57exX10xX32xX3xXcxXbaxX1dxXexX5xX10xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX971xXaaxXaaxXexXaaxXbxXdxX6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3xX511xX1xXdxX21xX3xXexX1dxXbaxX172xX9dxX1fxX3xXexXa1xXdxX3xX5xXdxX9dxXbaxX3xX1xX6xX172xX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX559xXdxX1dxX10xX3xX6xXexX3xX636xX10xX6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3x130f0xX3xX3b0xX21xX3xXb3xXaaxXexX3x12ddexXaaxXbaxX1dxX3xXb3xX10xX74xX1dxXaaxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX29xXdxX423xX10xXe7xX3xX3b0xX1fxXdxX21xX6xXexX10xX32xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX19xXcexX37dxXcexX27xX3xX624xX6xX32xX10xX3xXdxX1fxX3xX3b0xX21xX10xX1dxXdxX4xX6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX2xX2bbxXexX1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3xX244xX6xX3xX3cxX1x13223xX4xX3xX6exX1fdxX4xX3xX6exX6axXaaxX3xX1xX6xX172xX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX3b0xXbaxX32xXdxXexXdxXaaxX1fxX3xX6a5xXcxX1xX10xX3xX559xXaaxXaaxX5xX7xX3xX5a7xX1xXaaxX3xX64xX1dxX10xX6xX21xX6adxX3xX6a5xXbxX1xXdxX21xX3xX29xX6xX3xX29xX6xX3xX29xX6xX1fxX32xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX244xX6xX1fxXaxXexX3xX636xXexXaaxXbxX3xXexX1xX10xX3xX559xX10xX10xX5xXdxX1fxX74x18ceexX3xX6a5xXcxX1dxXaaxX5xX5xX7xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX244xXdxXexX172xX3xXaaxX423xX3xX636xXexX6xX1dxX7xX3xX6a5xX29xX6xX3xX29xX6xX3xX29xX6xX1fxX32xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xXcxX1xX10xX3x19619xX21xXbxXexX172xX3xX244xX1xX6xXdxX1dxX3xX6a5xX37dxXdxX21xX27xX3xXcxX1xX10xX3xX37dxX6xX21xX10xX7xX3xX559xXaaxX5xX10xX172xX3xX636xXexXaaxX1dxX172xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX5exXaaxX2abxX3xX559xX6xX1dxX3xXa34xXaxX5xX5xX3xX6c9xXaaxX3xX6a5xX624xXaaxX6xX1fxX6xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3xXb3xX6xX21xX3xX32xXdxX323xX1fxX3xXf1xXdxX21axX1fxX3xX4xX1xX12exX1fxX1xX3xX2d9xXbaxX13fxXexX3xX7xX10fxX4xX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX244xX6xX7xX10xX172xX3xX3b0xX423xX423xX5xX10xX4xX3cxX3xX6a5xX624xX6xX1fxX4xX1xX10xX7xXexX10xX1dxX3xXccxX172xX3xXexX1xX10xX3xX636xX10xX6xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX3b0xX1fxX32xX1dxX10xX2abxX3xX6c9xX6xX1dxX423xXdxX10xX5xX32xX3xX6a5xX5exX6xX4xX3cxX7xX6xX2abxX3xX57exXdxX32xX74xX10xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX57exX172xX6xX1fxX3xX6c9xXaaxX7xX5xXdxX1fxX74xX3xX6a5xX29xX6xX3xX29xX6xX3xX29xX6xX1fxX32xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX9bxXdxX74xX74xXaaxX3xX624xXaaxX1dxXexX10xX1fxX7xX10xX1fxX3xX6a5xX244xX6xXbxXexX6xXdxX1fxX3xX559xX6xX1fxXexX6xX7xXexXdxX4xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX64xX10xX1fxX700xX10xX5xX3xX5a7xX6xX7xX1xXdxX1fxX74xXexXaaxX1fxX3xX6a5xX559xX10xX1fxX4xX10xX7xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3xX511xX1xXdxX21xX3xXexXdxX10axX1fxX74xX3xX1fxX97xX154xX4xX3xX1fxX74xXaaxXa1xXdxX3xX1xX6xX172xX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX29xX6xX1fxX32xX3xXaaxX423xX3xX624xXdxX1fxX10xX3xX6a5xX13xX6xX1fxX3xX624xX39xX4xX1xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX3b0xX3xX624xX6xX1fxX3xX244xX6xX5xX5xX10xX32xX3xX19xXf1xX10xX3xX6a5xXcxX1xX40xX172xX3xX13xXdxX1c3xX1fxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xXcxX1xX10xX3xX636xX6xX5xX10xX7xX21xX6xX1fxX3xX6a5xXa34xX1dxX6xX1fxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xXcxX6xX1fxX1fxX6xX3xX6a5xX3b0xXbaxX7xXexX1dxX6xX5xXdxX6xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xXcxXaaxX1fxXdxX3xXbb6xX1dxX32xX21xX6xX1fxX1fxX3xX6a5xX13xX85xX4xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3xXb3xX6xX21xX3xX32xXdxX323xX1fxX3xXf1xXdxX21axX1fxX3xXbxX1xX40xX3xX2d9xXbaxX13fxXexX3xX7xX10fxX4xX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX624xX6xX1xX10xX1dxX7xX1xX6xX5xX6xX3xX3b0xX5xXdxX3xX6a5xX624xXaaxXaaxX1fxX5xXdxX74xX1xXexX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX37dxX10xX423xX423xX3xX16fxX1dxXdxX32xX74xX10xX7xX3xX6a5xX5exX10xX5xX5xX3xXaaxX1dxX3xX5exXdxX74xX1xX3xX5a7xX6xXexX10xX1dxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX29xXbaxX4xX6xX7xX3xX5exX10xX32xX74xX10xX7xX3xX6a5xX624xX6xX1fxX4xX1xX10xX7xXexX10xX1dxX3xXccxX172xX3xXexX1xX10xX3xX636xX10xX6xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX64xX10xXf1xX3xX511xX6xXexX10xX5xX3xX6a5xX29xXdxXaaxX1fxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX624xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX636xX1xX6xX1fxX1fxXaaxX1fxX3xX6a5xXb3xXaaxX4xXexXbaxX1dxX1fxX6xX5xX3xX3b0xX1fxXdxX21xX6xX5xX7xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3xXa8xX1dbxX4xX1xX3xXccxX76xX1fxX3xX74xXcdxX4xX3xX1xX6xX172xX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX41axX3xX5exX10xX5xX5xX3xXaaxX1dxX3xX5exXdxX74xX1xX3xX5a7xX6xXexX10xX1dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX29xX6xX3xX29xX6xX3xX29xX6xX1fxX32xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xXcxX1xX10xX3xX29xXaaxXccxX7xXexX10xX1dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX624xX6xX1fxX4xX1xX10xX7xXexX10xX1dxX3xXccxX172xX3xXexX1xX10xX3xX636xX10xX6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX23xX24xXexX1xX3xX244xX10xX1fxXexXbaxX1dxX172xX3xX5a7xXaaxX21xX10xX1fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3xXa8xX1dbxX4xX1xX3xXccxX76xX1fxX3xX4xX1xXbaxX172xX1c3xX1fxX3xXexX1xX1c3xX3xX1xX6xX172xX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX624xXaaxXaaxX1fxX5xXdxX74xX1xXexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX29xXdxXaaxX1fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX3b0xX1dxX1dxXdxXf1xX6xX5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX559xX10xX1fxX4xX10xX7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX5exXdxX32xX32xX10xX1fxX3xX559xXdxX74xXbaxX1dxX10xX7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3x1303dxXbaxX6xX172xX3xXbxX1xXdxX21xX3xX6ex12438xXbxX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX3b0xX1dxX1dxXdxXf1xX6xX5xX3xX6a5xX16fxX1dxX6xX32xX423xXaaxX1dxX32xX3xXa3dxXaaxXbaxX1fxX74xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX29xX6xX3xX29xX6xX3xX29xX6xX1fxX32xX3xX6a5xX29xXdxX1fxXbaxX7xX3xX636xX6xX1fxX32xX74xX1dxX10xX1fxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX29xXdxXaaxX1fxX3xX6a5xX6c9xX1dxX10xX74xX3xX559xX1dxX6xX7xX10xX1dxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX624xXaaxXaaxX1fxX5xXdxX74xX1xXexX3xX6a5xX37dxX6xX21xX10xX7xX3xX29xX6xX2d9xXexXaaxX1fxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX636xXdxX5xX10xX1fxX4xX10xX3xX6a5xX57exXaaxX32xX1dxXdxX74xXaaxX3xX511xX1dxXdxX10xXexXaaxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3xX5ex1427fxX6xX3xXa5xX21xX3xX1xX6xX172xX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX3b0xX1dxX1dxXdxXf1xX6xX5xX3xX6a5xX16fxX10xX1dxX1fxX6xX1dxX32xX3xX6c9xX6xX1dxXdxX10xXbxX172xX3xX636xXexX1dxXaaxXccxX5xX3xXb1xX3xX244xX5xX6xXbaxX32xX10xX3xX29xX6xX3xX5exX6xX172xX10xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX5exX6xX4xX3cxX7xX6xX2abxX3xX57exXdxX32xX74xX10xX3xX6a5xXa8xX10xXf1xXdxX1fxX3xX19xXaxX244xXaaxX1fxX1fxX10xX5xX5xXe7xX3xX3b0xX1fxX32xX172xX3xX5a7xX1dxXdxX74xX1xXexXe7xX3xX57exXaaxXccxX10xX1dxXexX3xX624xX6xX4xX3cxX10xX1fxX700xXdxX10xX3xXb1xX3xX511xX10xXexX10xX1dxX3xX6c9xX1dxX6xX4xX10xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX29xX6xX3xX29xX6xX3xX29xX6xX1fxX32xX3xX6a5xX3b0xX1fxX32xX172xX3xXb3xX10xX5xX7xXaaxX1fxXe7xX3xX3b0xXdxX41axX29xXdxX1fxX74xX3xX29xX10xX10xX3xXb1xX3xX636xXexX10xXf1xX10xX3xX3b0xXcexX3xX624xXaaxX1dxX1dxXaaxX2abxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX57exXaaxX74xXbaxX10xX3xX19xX1fxX10xX3xX6a5xX64xX6xXf1xXdxX32xX3xX511xX6xX1dxX3cxX10xX1dxXe7xX3xX244xX1xX1dxXdxX7xXexXaaxXbxX1xX10xX1dxX3xX636xX4xX6xX1dxX6xXccxXaaxX7xXdxXaaxX3xXb1xX3xX636xXexXbaxX6xX1dxXexX3xX5a7xXdxX5xX7xXaaxX1fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX2xX2bbxX3xX5exXaaxXbaxX1dxX7xX3xX6a5xX6c9xX1dxX10xX74xX3xX511xXcexX3xX57exXbaxX7xX7xX10xX5xX5xXe7xX3xX6c9xX6xX1dxX172xX3xX636xXbaxX21xX21xX10xX1dxX7xXe7xX3xX37dxX10xX423xX423xX1dxX10xX172xX3xX37dxXcexX3xX5exX6xXccxXaaxXbaxX7xX1xX3xXb1xX3xX624xX6xX4xX3xX57exXbaxXexX1xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3xX16fxXdxX21axX1fxX3xXexXbbxXbxX3xXa5xX21xX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX2d9xXbaxX13fxXexX3xX7xX10fxX4xX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX3b0xX1dxX1dxXdxXf1xX6xX5xX3xX6a5xX636xX172xX5xXf1xX6xXdxX1fxX3xX16fxX10xX5xX5xX10xX21xX6xX1dxX10xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX64xX10xX10xXbxX2abxX6xXexX10xX1dxX3xX5exXaaxX1dxXdxX700xXaaxX1fxX3xX6a5xX5a7xX172xX5xXdxX10xX3xX636xXexX6xXexX10xX21xX6xX1fxX3xXb1xX3xX57exX10xX1fxX10xX10xX3xXcxXaaxX1fxX32xX10xX5xX5xXdxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX5exX6xX4xX3cxX7xX6xX2abxX3xX57exXdxX32xX74xX10xX3xX6a5xX57exXaaxXccxX10xX1dxXexX3xX624xX6xX4xX3cxX10xX1fxX700xXdxX10xX3xXb1xX3xX3b0xX1fxX32xX172xX3xX5a7xX1dxXdxX74xX1xXexX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX29xX6xX3xX29xX6xX3xX29xX6xX1fxX32xX3xX6a5xX3b0xXdxX41axX29xXdxX1fxX74xX3xX29xX10xX10xX3xXb1xX3xX624xXdxX5xX32xX1dxX10xX32xX3xXa34xX6xXexX1dxXaaxXbaxX3xX624xXaaxX1dxX74xX6xX1fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX636xXbaxX5xX5xX172xX3xX6a5xX3b0xX5xX6xX1fxX3xX57exXaaxXccxX10xX1dxXexX3xX624xXbaxX1dxX1dxX6xX172xX3xXb1xX3xX16fxXbaxXccxX3xX3b0xX7xX21xX6xX1fxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3xXb3xX1xX39xX4xX3xX1fxX14xX1fxX3xX6exX1fdxX4xX3xX6exX6axXaaxX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX37dxX6xX4xX3cxXdxX10xX3xX6a5xX624xXdxX4xX6xX3xX29xX10xXf1xXdxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX29xX6xX3xX29xX6xX3xX29xX6xX1fxX32xX3xX6a5xX37dxXbaxX7xXexXdxX1fxX3xX5exXbaxX1dxX2abxXdxXexX700xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX29xXdxXaaxX1fxX3xX6a5xX64xXbaxX7xXexXdxX1fxX3xX19xXaxX5exX6xX5xX5xXaaxX1dxX6xX1fxX3xXb1xX3xX5exX6xXbaxX7xX4xX1xX3cxX6xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX624xXaaxXaaxX1fxX5xXdxX74xX1xXexX3xX6a5xXb3xXdxX4xX1xXaaxX5xX6xX7xX3xX16fxX1dxXdxXexX10xX5xX5xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX511xX6xX7xX7xX10xX1fxX74xX10xX1dxX7xX3xX6a5xXcxX1xXaaxX21xX6xX7xX3xXb3xX10xX2abxX21xX6xX1fxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3xXcxX1xXdxX10axXexX3xX3cxX10axX3xXexX1dxX6xX1fxX74xX3xXbxX1xX40xX4xX3xX6exX119bxXbxX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX3b0xX5xX5xXdxX10xX32xX3xX6a5xX37dxXaaxX6xX1fxX1fxX6xX3xX37dxXaaxX1xX1fxX7xXexXaaxX1fxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX559xX6xX1fxXexX6xX7xXexXdxX4xX3xX16fxX10xX6xX7xXexX7xX3xX6xX1fxX32xX3xX5a7xX1xX10xX1dxX10xX3xXexXaaxX3xX559xXdxX1fxX32xX3xXcxX1xX10xX21xX3xX6a5xX244xXaaxX5xX5xX10xX10xX1fxX3xX3b0xXexX2abxXaaxXaaxX32xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX559xX5xXaaxX1dxX10xX1fxX4xX10xX3xX559xXaaxX7xXexX10xX1dxX3xX37dxX10xX1fxX3cxXdxX1fxX7xX3xX6a5xX244xXaaxX1fxX7xXaaxX5xX6xXexX6xX3xX16fxXaaxX172xX5xX10xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX37dxX6xX4xX3cxXdxX10xX3xX6a5xX624xX6xX32xX10xX5xXdxX1fxX10xX3xX559xXaaxX1fxXexX6xXdxX1fxX10xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX29xX6xX3xX29xX6xX3xX29xX6xX1fxX32xX3xX6a5xX624xX6xX1dxX172xX3xX971xXaaxXbxX1xX1dxX10xX7xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3xX16fxXdxX21axX1fxX3xXexXbbxXbxX3xXbxX1xXdxX21xX3xX2d9xXbaxX13fxXexX3xX7xX10fxX4xX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX3b0xX1dxX1dxXdxXf1xX6xX5xX3xX6a5xX37dxXaaxX10xX3xX5a7xX6xX5xX3cxX10xX1dxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX5exX6xX4xX3cxX7xX6xX2abxX3xX57exXdxX32xX74xX10xX3xX6a5xX37dxXaaxX1xX1fxX3xX6c9xXdxX5xXccxX10xX1dxXexX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX5exX10xX5xX5xX3xXaaxX1dxX3xX5exXdxX74xX1xX3xX5a7xX6xXexX10xX1dxX3xX6a5xX37dxX6xX3cxX10xX3xX57exXaaxXccxX10xX1dxXexX7xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX29xX6xX3xX29xX6xX3xX29xX6xX1fxX32xX3xX6a5xXcxXaaxX21xX3xX244xX1dxXaaxX7xX7xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX624xXaaxXaaxX1fxX5xXdxX74xX1xXexX3xX6a5xXb3xX6xXexX3xX636xX6xX1fxX32xX10xX1dxX7xX3xXb1xX3xX37dxXaaxXdxX3xX624xX4xX624xXdxX5xX5xXaaxX1fxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3xX5exXdxX9dxXbaxX3xX85xX1fxX74xX3xX1xX201xX1fxX1xX3xX76xX1fxX1xX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX64xX10xX10xXbxX2abxX6xXexX10xX1dxX3xX5exXaaxX1dxXdxX700xXaaxX1fxX3xX6a5xX244xX1dxX6xXdxX74xX3xX5exX6xX21xX21xX6xX4xX3cxXe7xX3xX37dxX6xX7xXaaxX1fxX3xX636xX1fxX10xX5xX5xXe7xX3xX37dxX6xX7xXaaxX1fxX3xX16fxXdxX5xX5xXdxX1fxX74xXexXaaxX1fxX3xXb1xX3xX16fxXbaxX1dxXexX3xX64xX6xX5xXexXaaxX1fxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX64xXaaxX4xXexXaaxX1dxX3xX636xXexX1dxX6xX1fxX74xX10xX3xX6a5xX636xXexX10xXbxX1xX6xX1fxX10xX3xX244xX10xX1dxX10xXexXexXdxXe7xX3xX57exXdxX4xX1xX6xX1dxX32xX3xX16fxX5xXbaxX423xX423xXe7xX3xX9bxXdxX1fxX4xX10xX1fxXexX3xX244xXdxX1dxX10xX5xX5xXdxX3xXb1xX3xX511xX6xXbaxX5xX3xX244xXaaxX1dxXccxXaaxXbaxX5xX32xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xXcxX1xX10xX3xX37dxXbaxX1fxX74xX5xX10xX3xX16fxXaaxXaaxX3cxX3xX6a5xX57exXaaxXccxX10xX1dxXexX3xX29xX10xX74xX6xXexXaaxXe7xX3xX3b0xX32xX6xX21xX3xX9bxX6xX5xX32xX10xX700xXe7xX3xX3b0xX1fxX32xX1dxX10xX2abxX3xX57exXcexX3xX37dxXaaxX1fxX10xX7xX3xXb1xX3xX64xX6xX1fxX3xX29xX10xX21xX21xXaaxX1fxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xXa8xXbaxXccxXaaxX3xX6xX1fxX32xX3xXexX1xX10xX3xXcxX2abxXaaxX3xX636xXexX1dxXdxX1fxX74xX7xX3xX6a5xX636xXexX10xXf1xX10xX3xXbb6xX21xX10xX1dxX7xXaaxX1fxXe7xX3xX19xX5xXdxXf1xX10xX1dxX3xX37dxXaaxX1fxX10xX7xXe7xX3xX16fxX1dxXdxX6xX1fxX3xX624xX4xX29xX10xX6xX1fxX3xXb1xX3xX16fxX1dxX6xX32xX3xX636xX4xX1xXdxX423xX423xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX57exXaaxX74xXbaxX10xX3xX19xX1fxX10xX27xX3xX3b0xX3xX636xXexX6xX1dxX3xX5a7xX6xX1dxX7xX3xX636xXexXaaxX1dxX172xX3xX6a5xX37dxXaaxX1xX1fxX3xXa8xX1fxXaaxX5xX5xXe7xX3xX624xXaaxX1xX10xX1fxX3xX29xX10xXaaxXe7xX3xX5exX6xX5xX3xX5exXdxX4xX3cxX10xX5xX3xXb1xX3xXb3xX10xXdxX5xX3xX244xXaaxX1dxXccxXaaxXbaxX5xX32xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX0xX10xX21xX12xX50fxX3xX511xX1xXdxX21xX3xX1xXaaxX39xXexX3xX1xX201xX1fxX1xX3xX1fxX74xX10fxX1fxX3xX1xX6xX172xX3xX1fxX1xX13fxXexX27xX0xX4fxX10xX21xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX16fxX5xXdxX1fxX32xX3xX9bxX6xX172xX7xX1xX6xX3xX6a5xXcxX1xX10xXaaxX32xXaaxX1dxX10xX3x10bfbxX7xX1xX10xXf1xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX16fxXaaxX1dxX1dxXaaxX2abxX10xX32xX3xXcxXdxX21xX10xX3xX6a5xX3b0xX1fxX32xX1dxX10xX2abxX3xX244xXaaxX6xXexX7xX3xXb1xX3xX29xXaaxXbaxX3xX5exX6xX21xXaaxXbaxX41axX29xX1xX6xX32xX2c2xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX511xX10xX6xX1dxX3xX244xXdxX32xX10xX1dxX3xX6xX1fxX32xX3xX244xXdxX74xX6xX1dxX10xXexXexX10xX7xX3xX6a5xX57exXaaxXccxX10xX1dxXexX3xX9bxX6xX5xX5xX10xX172xX3xXb1xX3xX244xX6xX1dxX6xX3xX636xXbxX10xX5xX5xX10xX1dxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX511xX10xX6xX1dxX5xX3xX6a5xX511xX6xXexX1dxXdxX4xX3cxX3xX19xX7xXccxXaaxX1dxX1fxX10xX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxXaaxX32xX172xXaxX12xX41axX3xX511xXdxXbxX10xX1dxX3xX6a5xX3b0xX5xX6xX1fxX3xX16fxX6xX1dxXdxX5xX5xX6xX1dxXaaxX3xXb1xX3xX624xX6xX1dxX4xX3xX636xXaaxX1fxX32xX1xX10xXdxX21xX10xX1dxX6adxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX32xX12xX0xX4fxXexX1dxX12xX0xX4fxXexXccxXaaxX32xX172xX12xX0xX4fxXexX6xXccxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX636xXaaxXbaxX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXaaxX3xXcxXbaxX13fxX1fxX3xX9bxX22axX4fxXcxXcxXb1xX9bxX5exX0xX4fxXbxX12