Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
452cxed0fx51a0xef06x7178x1064fxe83ax5fa7xe63fxX7x9fc3x10e16x58afxed27x10150x60bbxX5xf641xXaxe60axXcxff57xd267x973ex68bdx76c4xX3x10f57xX6xX17xX3xXcx105dfxX17xX3xX18xXdx8148xd227xX3x4973xX1xf3c6xX17xX1xX3xXbxX1x701fxX3xX18xXdx772exX3xX4xX1x7c2dxX4xX3xXcxX1xX37xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xadd6xb556xX3x73a8xX46xXdxX3x1126excb78xX0xaac0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa2d1xX10xX6x8cd7xXaxX12xXcxX1xX2fxX3xXexX15x9e41xX17xX18xX3xX27xX1xX29xX17xX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX4cx106b9xX6xX3xX1axfc99xX3xX17xX1xXdxc150xb205xX3xX1fxX17xX18xX3xde1axc00exX3xX27xX1xXdxca51xX17xX3xXcxX1xb52cxX17xX18xe1f4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX17xX3xX18xXdxX24xX25xX3xX27xX1xX29xX17xX1xX3xXbxX1xX2fxX97xX3xX18xXdxX33xX3xX4xX1xX37xX4xX3xXcxX1xX37xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX45xX46xX3xX48xX46xXdxX3xX4cxX4dx5469xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX1axX5xX10xX3xX7xXexc827xX5xX10xX9xXaxX83xX6xX14xX18xXdxX17x4b6cxX3xb5cexXbx4cabxX3xX6xba15xXexX25x80a2xXaxX12xX0xXexX1axX25xX61xXe3xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX83xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX83xX7xe1f5xXbxX1xX25xXexX25xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xXexX1fxX17xX3xX18xXdxX24xX25xX3xX4xX1xX29xX17xX1xX3xXbxX1xX2fxX97xX3xX18xXdxX33xX3xX4xX1xX37xX4xX3xXexX1xX37xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX46xX3xX17xX46xXdxX3xX4cxX4dxX3xX1x111e3xX17xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXd5xX1axX6xX25xX1xX6xXexXdxX17xX1xXd5xX4cxX17xX4fxX17xX10xdf3cxX7xX4fxXf0x96adx7d97xX18axX4fxX2xX189xd6f2xX61xX189xX2xcde8xX18fxX193xXf0xX193xXexX193xX18ax829fxfd1cxX5xX2xXd5x5daexXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX17xX3xX18xXdxX24xX25xX3xX27xX1xX29xX17xX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX18xXdxX33xX3xX4xX1xX37xX4xX3xXcxX1xX37xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX45xX46xX3xX48xX46xXdxX3xX4cxX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xX119xXbxX1xX25xXexX25xX119xX25xX14xXdxX18xXdxX17xX6xX5xX119xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXeexX4fxX4fxXdxX83xX6xX18xX10xX7xXd5xX4cxX25xX4cxXd5xX4cxX17xX4fxXf5xXbxX5xX25xX6xX61xX10xX61xX4fx10d5exX14xXdxX18x52b3xX83xXdxX6xX1xX185xX21fxX5xXe3xd8f7xXf5xX223xX4cxX10xXf5xX21fxX18xX4fxXf0xX189xXf0xX189xfe43xX189xX22cxX239xXf0xX18axX4fxX4cxXf5xX239xX4xX1xXdxX10xX17xX239xXexX1xX6xX17xX18xX239xX10xX5xXdxX17xX239xX1axX21fxX1a0xXf5xXd5xX1a0xXbxX18xXaxX3xX61xX6xXexX6xX119xX61xX10xX7xX4xX9xXax4600xX17xX18xX3xX89xX8axX3xX27xX1xXdxX8fxX17xX3xXcxX1xX94xX17xX18xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX25xX17xXaxX12xX269xX17xX18xX3xX89xX8axX3xX27xX1xXdxX8fxX17xX3xXcxX1xX94xX17xX18xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX14xX12xX0xX4fxXexX1axX25xX61xXe3xX12xX0xX4fxXexX6xX1axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX25xX61xXe3xXaxX12xX269xX17xX18xX3xX89xX8axX3xX27xX1xXdxX8fxX17xX3xXcxX1xX94xX17xX18xX97xX3x81bbxX48xX3xX2xX19cxX19bx7492xX97xX3x4fa7xXf5x7b4bxX3xXex58c2xXdxX3xXexX1x58ecxX3xXf2x111daxX3xX27x873cxX6xX3x10e40xc29axX97xX3xXex5bedxX17xX1xX3xX48xX18xX1xX82xX3xa3cbxX17xXd5xX3xX269xX17xX18xX3xXexc55exXexX3xX17xX18xX1xXdxX82xXbxX3xa096xX308xXdxX3xX1x9227xX4xX3xX324xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX97xX3xXexXdxX8fxX17xX3xX7xdeedxX3xX5xXf5x72e8xXexX97xX3xX4xX313xX3xX17xX1x8149xX17xX3xXexXdxX8fxX17xX18xX3x5289xX1xX24xXbxXd5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX25xX61xXe3xXaxX12xX269xX17xX18xX3xXcxX1xX94xX17xX18xX3xXexX79xX17xX18xX3xX5x4f15xX83xX3x5785xXdxX24xX83xX3xe6ddxX32dxX4xX3xX27xX1fxX17xX18xX3xX6xX17xX3xXexX31bxX17xX1xX3x80b8xXf5xcf3axX17xX18xX3xXcxX14xX30dxX97xX3xX364xX1x724bxX3xX18xXdxX24xX83xX3xX396xX32dxX4xX3xX27xX1fxX17xX18xX3xX6xX17xX3xX48xX18xX1xX82xX3xX324xX17xXd5xX3xXcxX1xX24xX17xX18xX3xX19cxX4fxXf0xX189xX2xX300xX97xX3xX21fxX1xXdxX3xX396xX6xX17xX18xX3xX5xX38exX83xX3xX27xX4dxX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX324xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXcxX35bxXe3xX3xX45xX94xX4xX3xceddxXcxX7dxX17xX18xX3xX4xX4dxX4xX3xX324xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX97xX3xX45xX46xX3xX27xX1fxX17xX18xX3xX6xX17xc0d0xX97xX3xX1fxX17xX18xX3xXcxX1xX94xX17xX18xX3xX396xX15xab56xX4xX3xX1axX7dxX3xX17xX1xXdxX82xX83xX3xX18xXdxX33xX3xX4xX1xX37xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX17xX3xX18xXdxX24xX25xX3xX27xX1xX29xX17xX1xX3xXbxX1xX2fxXd5xX4fxXd5xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX14xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX14xX25xX17xX18xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX305xX17xX3xX303xXf5xX6xX17xXeexX0xX4fxX7xXexX14xX25xX17xX18xX12xX0xXf5xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX119xXexX1xXf5xX83xX1axX119xX6xX17xX61xX119xX7xX6xXbxX25xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5exX38exX3xXcxX34exX17xX1xX3xX4xX3b4xX3xXexX35bxX17xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX17xX3xX18xXdxX24xX25xXaxX3xX1xX14xX10xacf9xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX17xX1xX119xX303xXf5xXe3xX10xX17xX4fxX1xX6xX119xXexXdxX17xX1xX119xX4xX25xX119xXexX6xX17xX119xXexX14xXf5xX25xX17xX18xX119xX1axX6xX17xX119xXexX25xX17xX119xX18xXdxX6xX25xX4fxX2xX22cxX18axXf0xX189xX2xXd5xX1xXexX83xXaxX12xX0xXdxX83xX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4fxX83xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xXf0xX189xX4fxX17xX10xX185xX7xX4fxX2xX19cxX193xX22cxX4fxX2xXf0xX22cxX61xX2xX2xX193xXf0xX189xX18fxX2xXexX193xX19bxXf0xX193xX22cxX5xX189xXd5xX1a0xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX17xX3xX18xXdxX24xX25xX3xX27xX1xX29xX17xX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX18xXdxX33xX3xX4xX1xX37xX4xX3xXcxX1xX37xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX45xX46xX3xX48xX46xXdxX3xX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX4cxX12xX0xX7xXexX14xX25xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5exX38exX3xXcxX34exX17xX1xX3xX4xX3b4xX3xXexX35bxX17xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX17xX3xX18xXdxX24xX25xXaxX3xX1xX14xX10xX4f6xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX17xX1xX119xX303xXf5xXe3xX10xX17xX4fxX1xX6xX119xXexXdxX17xX1xX119xX4xX25xX119xXexX6xX17xX119xXexX14xXf5xX25xX17xX18xX119xX1axX6xX17xX119xXexX25xX17xX119xX18xXdxX6xX25xX4fxX2xX22cxX18axXf0xX189xX2xXd5xX1xXexX83xXaxX12xX5exX38exX3xXcxX34exX17xX1xX3xX4xX3b4xX3xXexX35bxX17xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX17xX3xX18xXdxX24xX25xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX14xX25xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX2faxX24xX17xX18xX3xXf0xX4fxX2xXf0xX97xX3xX2faxX16xX3xX48xX46xXdxX3xX4cxX4dxX3xXexX7dxX3xX4xX1xX37xX4xX3xX4xX1fxX17xX18xX3xX1axX32dxX3xX303xXf5xXe3xX8fxXexX3xX396xX30dxX17xX1xX3xX1axX7dxX3xX17xX1xXdxX82xX83xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX17xX3xX18xXdxX24xX25xX3xX5exX38exX3xXcxX34exX17xX1xXd5xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX4cxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxXf5xX5xX12xX0xX61xXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX4cxX12xX0xX4fxX61xXdxX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2faxX25xXf5xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX89xa5dbxX89xX0xX4fxXbxX12