Nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại khu vực miền Trung -Tây Nguyên
(Baohatinh.vn) - Ngày 16/11, tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung -Tây Nguyên.
6456x6492x64bexfc1exfb0cx64b9xad0axe638xdf43xX7xcdfcxbbcfx64c6xde23x64bfx71d7xX5x67bexXax10f3exabebx6538x6dcdxea42xX3xX4xX6xaf0fxX3xX4xX1x82fbxXexX3xX5xe484x112c8xX15xX16xX3xXexX1x8c71xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3x11c1dx8327xXdxX3xX15xX16xX1ax82f7xXdxX3x11d79xX1x64cbxX3xf45bx8347xX4xX3xad0bxXdxf88cxX15xX3xXcxb114xX3dxX15xX16xX3x11b39xXcxX14x64cfxX3xX13xX16xX3dxX51x7954xX15xX0x10525xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx649exX10xX6x12378xXaxX12xX13xX16x6637xX51xX3xX2xa4ccxX5axX2xX2x10320xX3xXexX38xXdxX3xXcx11b5cxX3xXcxX3dxX51xX3xX69xfcdfxX6xX79xX3xXexae4axX15xX1xX3xX80xX1xbea9xX3x64afxX57xX15xX79xX3x1093cxX6xX15xX3x6499xX1xX8cxX3xX31xX38xX1axX3xX9dxX29xX15xX16xX3xXexfbcdxX4xX3xXexX1xX29xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX31xX32xXdxX3xX15xX16xX1axX38xXdxX3xXcxX49xX3dxX15xX16xX3xX22x66f8xX15xX16xX3xXex832bxX3xX4xX1x833fxX4xX3xX1xffabxXdxX3xX15xX16xX1x6f0dxX3xX16xXdxX6xX1axX3x65b9xX6xX15xX3xX4xX29xX15xX16xX3xXexXabxX4xX3xXexX1xX29xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX31xX32xXdxX3xX15xX16xX1axX38xXdxX3xX4xXabxX4xX3xXexX8cxX15xX1xX79xX3xXexX1xX71xX15xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX3bxX1xX3dxX3xX3fxX40xX4xX3xX43xXdxX45xX15xX3xXcxX49xX3dxX15xX16xX3xX4exXcxX14xX51xX3xX13xX16xX3dxX51xX57xX15xe302xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX1axX6cxX51xXaxX12xdadbxcd73xX15xX16xX3xX4xX1x103e1xX3xX80xX1xX38xX43xX3x6db5x109fdxX15xX3x64a2xXdxX15xX1xX3xX4exX3xX80xX1x6549xX3xXexX49xX22xfdafxX15xX16xX3xXe3xX6xX15xX3xXcxX3dxX51xX57xX15xX3xX16xXdxXabxX1axX3xXcxX49xX3dxX15xX16xX3xX22xXc9xX15xX16xX79xX3xX80xX1xX167xX3xXexX49xX22xX16cxX15xX16xX3xXe3xX6xX15xX3xXcxX1xX22x7b2bxX15xX16xX3xXexX49xX40xX4xX3xX99xX9dxX14cxX3xX9dxX29xX15xX16xX3xXexXabxX4xX3xXexX1xX29xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX31xX32xXdxX3xX15xX16xX1axX38xXdxX3xXcxX49xX3dxX15xX16xX3xX22xXc9xX15xX16xX3xX4xX1xf3adxX3xXexX49x6542xX3xX1xXd6xXdxX3xX15xX16xX1xXdcxX136xX3xX14cxX1axX71xX15xX3xX31xX38xXdxX3xXe3xXdxaa40xX3dxX3xX69xX71xX3xXcx657fxX15xX1xX3xX6cxX1axX3xXcxX49xX22xX16cxX15xX16xX3xXe3xX6xX15xX3xXcxX3dxX51xX57xX15xX3xX16xXdxXabxX1axX3xXcxX8cxX15xX1xX3xX1d4xX51xX3xX69xX1axX71xX15xX16xX3xXcxX49xX3dxX15xX16xX3x649axd62fxX15xX16xX3xX6cx9a18xX15xX3xX31xa01axX3dxX136xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX1axX6cxX51xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxXexX10x87f1xXexX4exX6xX5xXdxX16xX15x85b1xX3xX4xX10xX15xXexX10xX49x10f3bxXaxX12xX0xXdxX43xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX15xX6xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX6xXexX3xX5xX3dxX1axX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX6cxX1axXdxX3xX15xX16xX1axX6xXdxX3xX3bxX1xX3dxX3xX3fxX3dxX4xX3xX43xXdxX10xX15xX3xXexX49xX3dxX15xX16xX3xXexX6xX51xX3xX15xX16xX3dxX51xX10xX15xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXax64cdxXdxX6cxXexX1xX25axX75x7294xX2c4xXbxX252xX262xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25axc7edxX2c4xbde8xXbxX252xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX136xXe3xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX136xX3fxX15xX5axX15xX10xX2bdxX7xX5axX2xX75xX2d0xX75xX5axX2xX2c4x1092fxX6cx8bb0xX2xX75x6488x6c95xX2fexX2xXex10b34xX2c4xX2d0xX2xX5xX75xX136x64c0xXbxX16xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxXexX10xX252xXexX4exX6xX5xXdxX16xX15xX25axX3xX4xX10xX15xXexX10xX49xX262xXaxX12x82f8xX15xX1xX25axX3xXcxXcx64aexX15axX13xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX1axX6cxX51xXaxX12xXcxX1xX19dxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3x6fd2xX3dxX6xX79xX3xX1xX1axX38xXexX3xX31xXd6xX15xX16xX3xXexX1xX29xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX31xX32xXdxX3xX15xX16xX1axX38xXdxX3xXexX38xXdxX3xX3bxX1xX3dxX3xX3fxX40xX4xX3xX43xXdxX45xX15xX3xXcxX49xX3dxX15xX16xX3x8469xX3xXcxX14xX51xX3xX13xX16xX3dxX51xX57xX15xX3xX15xX16xX71xX51xX3xX4xX71xX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX79xX3xX1xXdxed87xX3dxX3xX36exX3dxbf35xX79xX3xX16xX167xXbxX3xXbxX1xX231xX15xX3xX36exX3dxX6xX15xX3xXexX49x9b3bxX15xX16xX3xXexX49xX1axX15xX16xX3xXbxX1xXabxXexX3xXexX49xXdxX1efxX15xX3x96d3xXcxX4exX34cxX69xX3xX4xX1d4xX6xX3xX4xXabxX4xX3xX31xXdcxX6xX3xXbxX1xX22xXc9xX15xX16xX262xX3xX16xXdxb577xX3xX3fxX41fxX15xX16xX3xXcexX15xX3xX31xXdcxX15xX1xX3xX4xX1xX153xX15xX1xX3xXexX49xXdcxX79xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX36exX3dxX32xX4xX3xX16xXdxX6xX79xX3xXe3xX3dbxX1axX3xX3fxX3d6xX3xX3fxX41fxX15xX16xX3xX4xX1x123a5xX4xX3xX31xXd6xX4xX3xX5x8303xXbxX79xX3xX4xX1xX1d4xX3xX36exX3dxX51xX45xX15xX3xX3fxX71xX3xXexX1axX71xX15xX3xX3fx7501xX15xX3xX5xbc90xX15xX1xX3xXexX1xXcexX262xX3xXexX49xX6xX15xX1xX3xXexX1xX1d4xX3xX7xX40xX3xX31xX14dxX15xX16xX3xXexX1d8xX15xX1xX79xX3xX1d4xX15xX16xX3xX1xXd6xX3xX4xX1d4xX6xX3xX4xXd6xX15xX16xX3xX31xX14dxX15xX16xX3xX36exX3dxX32xX4xX3xXex8315xX79xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX3fxXdcxX3xXexX1xX4b8xX3xX4xX1d4xX6xX3xX31xX1exXexX3xX15xX22x8331xX4xX3xXexX6xX3xX16cxX3xX3bxX1xX3dxX3xX3fxX40xX4xX3xX3fxX71xX3xXexX49xX57xX15xX3xXexX49xX22xX19dxX15xX16xX3xX36exX3dxX32xX4xX3xXexX4b8xX136xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX1axX6cxX51xXaxX12xXcxX38xXdxX3xX1xXd6xXdxX3xX15xX16xX1xXdcxX79xX3xX4xXabxX4xX3xX31xX38xXdxX3xXe3xXdxX1efxX3dxX3xX31xX22xX23xX4xX3xX36exX3dxXabxX15xX3xXexX49xXdxX3d6xXexX3xXexX1d8xX15xX1xX3xX1xX1d8xX15xX1xX3xX3bxX4b8xXexX3xX36exX3dxX3dbxX3xX1xX1axX38xXexX3xX31xXd6xX15xX16xX3xX4xX1d4xX6xX3xX99xX6xX15xX3xX4xX1xX8cxX3xX31xX38xX1axX3xX4xX29xX15xX16xX3xXexXabxX4xX3xXcxXcxX14cxX13xX3xXcxX49xX3dxX15xX16xX3xX22xXc9xX15xX16xX3xX3fxX71xX3xX4xXabxX4xX3xXexX8cxX15xX1xX79xX3xXexX1xX71xX15xX1xX3xXbxX1xX32xX3xXexX1xX19dxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX36exX3dxX6xX262xX3xX1xX22xX4d5xX15xX16xX3xX6cxX22dxX15xX3xX43xXd6xXexX3xX7xX32xX3xX15xXd6xXdxX3xX6cxX3dxX15xX16xX3xX3fxX45xX3xX4xX29xX15xX16xX3xXexXabxX4xX3xX31xX32xXdxX3xX15xX16xX1axX38xXdxX3xXexX38xXdxX3xX31xXdcxX6xX3xXbxX1xX22xXc9xX15xX16xX262xX3xXe3xXabxX1axX3xX4xXabxX1axX3xX4xX29xX15xX16xX3xXexXabxX4xX3xXexX1xX29xX15xX16xX3xXexXdxX15xX79xX3xXexX3dxX51xX57xX15xX3xXexX49xX3dxX51xX45xX15xX3xX3fxX45xX3xX1xXd6xXdxX3xX15xX1xX461xXbxX3xX3bxXdxX15xX1xX3xXexX4b8xX3xX36exX3dxX32xX4xX3xXexX4b8xX3xX16cxX3xX15xX22xX4d5xX4xX3xXexX6xX3xX1xXdxX3d6xX15xX3xX15xX6xX51xX3xX3fxX71xX3xXexX49xX1axX15xX16xX3xX4xX29xX15xX16xX3xXexXabxX4xX3xX36exX3dxX3dbxX15xX3xX5x6553xX3xX15xX1xX71xX3xX15xX22xX4d5xX4xX3xX3fxX45xX3xXcxXcxX14cxX13xX3xXexX38xXdxX3xX31xXdcxX6xX3xXbxX1xX22xXc9xX15xX16xX136xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX1axX6cxX51xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxXexX10xX252xXexX4exX6xX5xXdxX16xX15xX25axX3xX4xX10xX15xXexX10xX49xX262xXaxX12xX0xXdxX43xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX15xX6xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX6xXexX3xX5xX3dxX1axX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX6cxX1axXdxX3xX15xX16xX1axX6xXdxX3xX3bxX1xX3dxX3xX3fxX3dxX4xX3xX43xXdxX10xX15xX3xXexX49xX3dxX15xX16xX3xXexX6xX51xX3xX15xX16xX3dxX51xX10xX15xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX2bdxXdxX6cxXexX1xX25axX2f9xX2f9xX2c4xXbxX252xX262xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25axX2fbxX75xX2ffxXbxX252xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxXexX1xX3dxX43xXe3xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX136xXe3xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX136xX3fxX15xX5axX15xX10xX2bdxX7xX5axX2xX75xX2d0xX75xX5axX2xX2c4xX2f9xX6cxX2fbxX2xX75xX2fexX2ffxX2fbxX2d0xXexX2xX2d2xX2f9xX2fbxX5xX2xX136xX30axXbxX16xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxXexX10xX252xXexX4exX6xX5xXdxX16xX15xX25axX3xX4xX10xX15xXexX10xX49xX262xXaxX12xXcxX49xX22xX16cxX15xX16xX3xXe3xX6xX15xX3xXcxX3dxX51xX57xX15xX3xX16xXdxXabxX1axX3xXcxX8cxX15xX1xX3xX1d4xX51xX3xX69xX71xX3xXcxX1f6xX15xX1xX3xX69xX1axX71xX15xX16xX3xXcxX49xX3dxX15xX16xX3xX227xX228xX15xX16xX3xXexX1xX6xX43xX3xX5xX3dxX461xX15xX3xXexX38xXdxX3xX1xXd6xXdxX3xX15xX16xX1xXdcxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX1axX6cxX51xXaxX12xXcxX1xX6xX43xX3xX5xX3dxX461xX15xX3xXexX38xXdxX3xX1xXd6xXdxX3xX15xX16xX1xXdcxX79xX3xXcxX49xX22xX16cxX15xX16xX3xXe3xX6xX15xX3xXcxX3dxX51xX57xX15xX3xX16xXdxXabxX1axX3xXcxX8cxX15xX1xX3xX1d4xX51xX3xX69xX71xX3xXcxX1f6xX15xX1xX3xX69xX1axX71xX15xX16xX3xXcxX49xX3dxX15xX16xX3xX227xX228xX15xX16xX3xXe3xXabxX1axX3xX4xXabxX1axX3xX43xXd6xXexX3xX7xX32xX3xX15xb18bxXexX3xX4xXc9xX3xXe3xX3dbxX15xX3xX3fxX45xX3xXexX1d8xX15xX1xX3xX1xX1d8xX15xX1xX79xX3xX3bxX4b8xXexX3xX36exX3dxX3dbxX3xX1xX1axX38xXexX3xX31xXd6xX15xX16xX3xXexX1xX29xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX31xX32xXdxX3xX15xX16xX1axX38xXdxX3xX4xX1d4xX6xX3xXexX8cxX15xX1xX79xX3xX15xX1xX1exXexX3xX5xX71xX3xXexX49xX1axX15xX16xX3xX3fxXdxX3d6xX4xX3xX16xX167xXbxX3xXbxX1xX231xX15xX3xX36exX3dxX3dbxX15xX16xX3xXe3xXabxX3xX1xX1d8xX15xX1xX3xX3dbxX15xX1xX3xX36exX3dxX57xX3xXbxX1xX22xXc9xX15xX16xX79xX3xX4xX1axX15xX3xX15xX16xX22xX19dxXdxX3xX69xX71xX3xXcxX1f6xX15xX1xX3xX3fxX71xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3d6xX15xX3xX15xX1xXdxX3d6xX43xX3xX3fx101b9xX3xX4xX1xX153xX15xX1xX3xXexX49xXdcxX3xX4xX1d4xX6xX3xX31xXdcxX6xX3xXbxX1xX22xXc9xX15xX16xX136xX3xX14cx830dxX4xX3xXe3xXdxX3d6xXexX79xX3xX7xX6xX3dxX3xX7xX40xX3xX4xX32xX3xX43xX29xXdxX3xXexX49xX22xX19dxX15xX16xX3xXe3xXdxX1efxX15xX79xX3xX69xX71xX3xXcxX1f6xX15xX1xX3xX31xX47cxX3xX3bxXdcxXbxX3xXexX1xX19dxXdxX3xX252xX14xX51xX3xX6cxX40xX15xX16xX3xXexX71xXdxX3xX5xXdxX3d6xX3dxX3xXexX3dxX51xX57xX15xX3xXexX49xX3dxX51xX45xX15xX79xX3xX4xX3dxX15xX16xX3xX4xX1exXbxX3xX4xXabxX4xX3xXexX1xX29xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX3bxX1xXabxX4xX1xX3xX36exX3dxX6xX15xX3xX3fxX45xX3xX6cxXdx6b03xX15xX3xXe3xXdxX4b8xX15xX79xX3xX15xX16xX3dxX51xX57xX15xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX7xX40xX3xX4xX32xX3xX3fxX71xX3xX4xX29xX15xX16xX3xXexXabxX4xX3xX3bxX1xX459xX4xX3xXbxX1xX902xX4xX3xX31xX1efxX3xXexX1xX29xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX49xXd6xX15xX16xX3xX49xX47cxXdxX3xXexX49xX1axX15xX16xX3xX36exX3dxX231xX15xX3xX4xX1xX92xX15xX16xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX6cxX14xX15xX136xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX1axX6cxX51xXaxX12xXcxX49xX22xX16cxX15xX16xX3xXe3xX6xX15xX3xXcxX3dxX51xX57xX15xX3xX16xXdxXabxX1axX3xXcxX8cxX15xX1xX3xX1d4xX51xX3xX69xX71xX3xXcxX1f6xX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX49x9e22xX15xX16xX79xX3xX4xX231xX15xX3xXexXdxX4b8xXbxX3xXexX902xX4xX3xX31xXdcxX15xX1xX3xX1xX22xX4d5xX15xX16xX79xX3xX4xX3dxX15xX16xX3xX4xX1exXbxX3xX3bxXdcxXbxX3xXexX1xX19dxXdxX3xX4xX1xX1axX3xXexX8cxX15xX1xX3xX3fxX45xX3xX4xXabxX4xX3xX4xX1xX1d4xX3xXexX49xX22xXc9xX15xX16xX79xX3xX4xX1xX153xX15xX1xX3xX7xXabxX4xX1xX3xX3fxX71xX3xX1xX1axX38xXexX3xX31xXd6xX15xX16xX3xX31xX32xXdxX3xX15xX16xX1axX38xXdxX3xX4xX1d4xX6xX3xX14cxX3dbxX15xX16xX79xX3xX13xX1xX71xX3xX15xX22xX4d5xX4xX262xX3xX4xX167xX3xX4xXabxX4xX3xX16xXdxX3dbxXdxX3xXbxX1xXabxXbxX3xX36exX3dxX3dbxX15xX3xX5xX657xX3xX1xX1axX38xXexX3xX31xXd6xX15xX16xX3xX4xX1d4xX6xX3xX4xXabxX4xX3xXexX49xX6xX15xX16xX3xX43xX38xX15xX16xX3xX252xX47cxX3xX1xXd6xXdxX79xX3xX4xXabxX4xX3xX2bdxX10xXe3xX7xXdxXexX10xX3xX3bxX1xX29xX15xX16xX3xX4xX1xX153xX15xX1xX3xXexX1xX32xX15xX16xX262xX3xX1xae58xX3xXexX49xX23xX3xXexX1xX29xX15xX16xX3xXexXdxX15xX79xX3xX36exX3dxX3dbxX15xX16xX3xXe3xXabxX3xXexXdxX45xX43xX3xX15xX15bxX15xX16xX79xX3xX5xX23xXdxX3xXexX1xX4b8xX3xX4xX1d4xX6xX3xXexX8cxX15xX1xX3xX31xX4b8xX15xX3xX4xXabxX4xX3xX31xX32xXdxX3xXexXabxX4xX3xX15xX22xX4d5xX4xX3xX15xX16xX1axX71xXdx847cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX1axX6cxX51xXaxX12xX403xX4b8xXexX3xX5xX3dxX461xX15xX3xX1xXd6xXdxX3xX15xX16xX1xXdcxX79xX3xX80xX1xX167xX3xXexX49xX22xX16cxX15xX16xX3xXe3xX6xX15xX3xXcxX3dxX51xX57xX15xX3xX16xXdxXabxX1axX3xXcxX49xX3dxX15xX16xX3xX22xXc9xX15xX16xX3xX80xX1xX38xX43xX3xX15axX15bxX15xX3xX15exXdxX15xX1xX3xXe3xXdxX1efxX3dxX3xX6cxX22xXc9xX15xX16xX3xX15xX1xX41fxX15xX16xX3xX3bxX4b8xXexX3xX36exX3dxX3dbxX3xXexX49xX1axX15xX16xX3xX4xX29xX15xX16xX3xXexXabxX4xX3xXcxXcxX14cxX13xX3xX16cxX3xX3bxX1xX3dxX3xX3fxX40xX4xX3xX43xXdxX45xX15xX3xXcxX49xX3dxX15xX16xX3xX4exX3xXcxX14xX51xX3xX13xX16xX3dxX51xX57xX15xX3xXexX1xX19dxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX36exX3dxX6xX262xX3xX31xX14dxX15xX16xX3xXexX1xX19dxXdxX3xX15xX1xX1exX15xX3xX43xX38xX15xX1xX25axX3xXcxX49xX22xX4d5xX4xX3xX51xX57xX3dxX3xX4xX231xX3dxX79xX3xX15xX1xXdxX3d6xX43xX3xX3fxX902xX3xX43xX4d5xXdxX79xX3xX15xX1xX1exXexX3xX5xX71xX3xXexX49xX1axX15xX16xX3xXe3xX32xXdxX3xX4xX3dbxX15xX1xX3xX3bxX1xX3dxX3xX3fxX40xX4xX3xX3fxX71xX3xXexX1xX4b8xX3xX16xXdxX4d5xXdxX3xX31xX6xX15xX16xX3xX4xX167xX3xX15xX1xX41fxX15xX16xX3xX6cxXdxX99exX15xX3xXe3xXdxX4b8xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX167xX15xX16xX79xX3xXbxX1xXd2xX4xX3xXexX38xXbxX262xX3xXexX1d8xX15xX1xX3xX1xX1d8xX15xX1xX3xXexX49xX1axX15xX16xX3xX15xX22xX4d5xX4xX3xX4xX167xX3xX15xX1xX41fxX15xX16xX3xXexX1xX3dxX461xX15xX3xX5xX23xXdxX3xX3fxX71xX3xX3bxX1xX167xX3xX3bxX1xX15bxX15xX3xX31xX6xX15xX3xX252xX10xX15xX79xX3xX99xX6xX15xX3xX9dxX1xX8cxX3xX31xX38xX1axX3xXcxX49xX3dxX15xX16xX3xX22xXc9xX15xX16xX3xX31xX45xX3xX15xX16xX1xXdcxX3xX4xXabxX4xX3xX4xX1exXbxX79xX3xX15xX16xX71xX15xX1xX3xX16cxX3xX31xXdcxX6xX3xXbxX1xX22xXc9xX15xX16xX3xX15xX1xX461xX15xX3xXexX1xXd2xX4xX3xX31xX231xX51xX3xX31xX1d4xX3xX1xXc9xX15xX3xX15xX41fxX6xX3xX3fxX45xX3xX3fxX6xXdxX3xXexX49xX87xX3xX36exX3dxX6xX15xX3xXexX49xX3eexX15xX16xX3xX4xX1d4xX6xX3xX4xX29xX15xX16xX3xXexXabxX4xX3xXcxXcxX14cxX13xX3xXexX49xX1axX15xX16xX3xXexX1d8xX15xX1xX3xX1xX1d8xX15xX1xX3xX43xX4d5xXdxX136xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX1axX6cxX51xXaxX12xX99xX57xX15xX3xX4xX38xX15xX1xX3xX31xX167xX79xX3xX4xX231xX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX4xX29xX15xX16xX3xXexXabxX4xX3xX4xX1xX8cxX3xX31xX38xX1axX79xX3xX3bxXdxX1efxX43xX3xXexX49xX6xX79xX3xX16xXdxXabxX43xX3xX7xXabxXexX3xX3fxXdxX3d6xX4xX3xXexX49xXdxX1efxX15xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xX4xXabxX4xX3xX1xX1axX38xXexX3xX31xXd6xX15xX16xX3xXcxXcxX14cxX13xX262xX3xX3bxX1x82ffxX15xX3xXexX49xX22xXc9xX15xX16xX3xX1xX1axX71xX15xX3xXexX1xXdxX3d6xX15xX3xXexXcexX3xX4xX1xXd2xX4xX79xX3xX4xXc9xX3xX4xX1xX4b8xX3xX4xX1xX8cxX3xX31xX38xX1axX79xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1xX23xXbxX3xX1xX1axX38xXexX3xX31xXd6xX15xX16xX3xXcxXcxX14cxX13xX3xXexX38xXdxX3xX4xXabxX4xX3xXexX8cxX15xX1xX79xX3xXexX1xX71xX15xX1xX3xXbxX1xX32xX262xX3xX31xXcexXdxX3xX43xX4d5xXdxX79xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX1xXc9xX15xX3xX15xX41fxX6xX3xXexX153xX15xX1xX3xX4xX1xX1d4xX3xX31xXd6xX15xX16xX79xX3xX3bxX4b8xX3xX1xX1axX38xX4xX1xX3xXexX49xX1axX15xX16xX3xX1xX1axX38xXexX3xX31xXd6xX15xX16xX3xX4xX1d4xX6xX3xX99xX6xX15xX3xX9dxX1xX8cxX3xX31xX38xX1axX3xX4xX29xX15xX16xX3xXexXabxX4xX3xXcxXcxX14cxX13xX3xX4xXabxX4xX3xXexX8cxX15xX1xX79xX3xXexX1xX71xX15xX1xX3xXbxX1xX32xX262xX3xX36exX3dxX6xX15xX3xXexX14xX43xX79xX3xXe3xX14dxXdxX3xX6cxX22x8337xX15xX16xX3xX3bxXdxX4b8xX15xX3xXexX1xXd2xX4xX3xX4xX1xX1axX3xX31xXd6xXdxX3xX15xX16xX228xX3xX5xX71xX43xX3xX4xX29xX15xX16xX3xXexXabxX4xX3xX31xX32xXdxX3xX15xX16xX1axX38xXdxX79xX3xXexX3dxX51xX57xX15xX3xXexX49xX3dxX51xX45xX15xX3xX31xX32xXdxX3xX15xX16xX1axX38xXdxX3xX16cxX3xX31xXdcxX6xX3xXbxX1xX22xXc9xX15xX16xX262xX3xX31xXcexXdxX3xX43xX4d5xXdxX3xX15xXd6xXdxX3xX6cxX3dxX15xX16xX79xX3xXbxX1xX22xXc9xX15xX16xX3xXexX1xXd2xX4xX3xX4xXabxX4xX3xX1xX1axX38xXexX3xX31xXd6xX15xX16xX3xXcxXcxX14cxX13xX79xX3xXexX15bxX15xX16xX3xX4xX22xX19dxX15xX16xX3xXexX1xX29xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXe3xXa3fxX15xX16xX3xXexXdxX4b8xX15xX16xX3xX15xX22xX4d5xX4xX3xX15xX16xX1axX71xXdxXb6fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7fb2xX3dxXexX1xX1axX49xXaxX12xXcxX49xX3eexX15xX16xX3xX69xXdxX45xX15xX0xX5axXbxX12
Trọng Hiền