Dàn vũ khí công nghệ đỉnh cao trong ‘Kingsman: Tổ chức Hoàng kim’
Bộ phim “Kingsman: The Golden Circle” (2017) giới thiệu tổ chức mới Statesman, cũng như hàng loạt thứ “đồ chơi” công nghệ dành cho hai nhóm điệp viên hàng đầu thế giới.
a45dxee7ex10b8bx13e3ex10402xf85exc6c3x10cb3xc7f8xX7xf853x13861x11963xd66bxdfe4xfcfcxX5x1239bxXaxc7f5x11464x11ca1xb048xX3xa711xe344xX3xcbb3xX1xf476xX3xX4x11266xX15x11fcfxX3xX15xX21xX1xb298xX3xfa88x10b95xX15xX1xX3xX4xX6xb4c5xX3xXex12b27xX2fxX15xX21xX3x13820xe52exXdxX15xX21xX7xfcd2xX6xX15xf244xX3xXcx11868xX3xX4xX1x1059axX4xX3x11a7dxX2fxX14xX15xX21xX3xX1axXdxX3dx1228dxX0xa553xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX10xX6xf6fexXaxX12xf8faxcbf6xX3xXbxX1xXdxX3dxX3x12b9bxX38xXdxX15xX21xX7xX3dxX6xX15xX40xX3xXcxX1xX10xX3x12e7dxX2fxX5xX67xX10xX15xX3x1270exXdxX32xX4xX5xX10xc953xX3xac3dx12f7ex11784xX2x11096x13567xX3xX21xXdxf195xXdxX3xXexX1xXdxX26x11e81xX3xXexX43xX3xX4xX1xX47xX4xX3xX3dxX99xXdxX3xd2b4xXexX6xXexX10xX7xX3dxX6xX15xc017xX3xX4xX18xX15xX21xX3xX15xX1xf1e3xX3xX1xX14xX15xX21xX3xX5xX2fxc25fxXexX3xXexX1xX47xX3xX72xX28x11931xX3xX4xX1xaaacxXdxX8exX3xX4xX1fxX15xX21xX3xX15xX21xX1xX26xX3xX67xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1x1164cxX3dxX3xX28xXdxX26xXbxX3xX17xXdx12b87xX15xX3xX1xX14xX15xX21xX3xX28x12decxXa0xX3xXexX1xd8d3xX3xX21xXdxX99xXdxa795xX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xe499xX5xX10xX3xX7xXexd7f2xX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX32xX21xXdxX15xX40xX3xX91xXbxdd15xX3xX6xXa0xXexX2fxece4xXaxX12xX0xXexX119xX2fxX67xX11fxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX67xX12xX0xXdxX3dxX21xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX40xX55xX55xXdxX111xX119xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX111xX17xX15xX55xX15xX10x11ad4xX7xX55xX2xX94xbb3axX94xX55xX2xX92xX91xX67xX16dxX2xX91x11efbxX177xX92xfb4dxXexX91xX16dxX17axX5xX92xX111xae01xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX67xX6xX15xX3xX17xXa0xX3xX1axX1xXdxX3xX4xX2fxX15xX21xX3xX15xX21xX1xX10xX3xX67xXdxX15xX1xX3xX4xX6xX2fxX3xXexX32xX2fxX15xX21xX3xX3xXexX2fxX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX1xX2fxX6xX15xX21xX3xX1axXdxX3dxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX2fxX15xXaxX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12exXex12ca0xX6xX5xXdxX21xX15xX40xX3xX182xXa0xX7xXexXdx10e2dxX11fxX134xXaxX12xX13x11462xX3xX38xXdxX15xX21xX7xX3dxX6xX15xX40xX3xX88xX1xXdxX10bxX4xX3xX1fxX3xXexX32xX1fxX15xX21xX3xXexXc0x13590xX15xX21xX3xX15xX1xXc0xX3xX4xX1xX29xX3xX5xX14xX3xX28xXd2xX3xXexX32xX6xX15xX21xX3xXexX32xX1cxX3xX67xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xfbdcxX4xX3xX3dxd5dbxXexX3xX17x1398dxX3xX38xXdxX15xX21xX7xX3dxX6xX15xXb7xX3xX15xX1xXc0xX15xX21xX3xXexX1xa791xX4xX3xX4xX1xcbf0xXexX3xb44exX15xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX32xX26dxXexX3xX15xX1xXdxf104xXa0xX3xXexX1cxX15xX1xX3xX15x11004xX15xX21xX3xX26dxX15xX3xXexXc0xf6b5xX15xX21xX111xX3xd876xXf3xX3xX7xX226xX3xX1xcbfbxXa0xX3xX5xX99xXbxX3xX17xb0f2xX3xX4xX1x11147xX15xX21xX3xX28xXc9xX15xXb7xX3xX4x12564xX15xX3xX119xXfdxX15xX3xXexX32xX2fxX15xX21xX3xX4xXf3xX3xX1xX26xX3xXexX1xX2a9xX15xX21xX3x11f81xXa0xX6xX15xX3xX7xX24cxXexX3xX17xX14xX3xX15xX21xfe31xX3dxX3xX119xX2daxX15xX3xXexX268xX3xX28xX6bxX15xX21xX111xX3xX88xX1xXdxX10bxX4xX3xX1fxX3xX4xX2b3xX15xX3xX4xXf3xX3xX1axX1xf028xX3xX15xX288xX15xX21xX3xX119xX2daxX15xX3xX32xX6xX3xX28xXc9xX15xX3xX7xX1xX2fxXexX21xXa0xX15xX3xX17xX14xX3xX3dxXf3xX4xX3xX15xX10xX2fxX111xX3xX13xcecdxX3xX15xX1xXdxXfdxX15xXb7xX3xX15xXf3xX3xX1xX2fxX14xX15xX3xXexX2fxX14xX15xX3xX4xXf3xX3xXexX1x107a4xX3xX21xXdx121dcxXbxX3xX15xX21xXc0xe006xXdxX3xX67xX20axX15xX21x1203axX3xX4xX1xX10xX3xX3dxXc0xX6xX3xX15xX2daxX15xX21xX3xX17xX14xX3xXexX32xX226xX3xX15xXfdxX15xX3xX5x10655xX4xX1xX3xX5xdefbxX3dxX3xX1xXd6xX15xX111xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX32xX12xX0xX55xXexX119xX2fxX67xX11fxX12xX0xX55xXexX6xX119xX5xX10xX12xX0xXexX6xX119xX5xX10xX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX32xX21xXdxX15xX40xX3xX91xXbxX12exX3xX6xXa0xXexX2fxX134xXaxX12xX0xXexX119xX2fxX67xX11fxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX67xX12xX0xXdxX3dxX21xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX40xX55xX55xXdxX111xX119xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX111xX17xX15xX55xX15xX10xX168xX7xX55xX2xX94xX16dxX94xX55xX2xX92xX91xX67xX16dxX2xX91xX177xX177xX92xX17axXexX17axX16dxX91xX177xX5xX2xX111xX182xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX67xX6xX15xX3xX17xXa0xX3xX1axX1xXdxX3xX4xX2fxX15xX21xX3xX15xX21xX1xX10xX3xX67xXdxX15xX1xX3xX4xX6xX2fxX3xXexX32xX2fxX15xX21xX3xX3xXexX2fxX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX1xX2fxX6xX15xX21xX3xX1axXdxX3dxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX2fxX15xXaxX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12exXexX1f7xX6xX5xXdxX21xX15xX40xX3xX182xXa0xX7xXexXdxX204xX11fxX134xXaxX12xf0e3xX6xX5xXdxX3xX38xXdxX15xX21xX7xX3dxX6xX15xX40xX3xX88xX18xX15xX21xX3xX4xXf3xX3xX17xdd47xX3xX119xX27fxX3xX15xX21xX2fxX14xXdxX3xX119xc7f7xX15xX1xX3xXexX1xXc0xX347xX15xX21xXb7xX3xX15xX1xXc0xX15xX21xX3xX28x12274xX11fxX3xXexX1xX268xX4xX3xX4xX1xX26dxXexX3xX5xX14xX3xX3dxXf3xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX3xX4xX268xX4xX3xX1axd81dxX3xX28xX6xX3xX15xX288xX15xX21xX111xX3xX88xX1xXdxX10bxX4xX3xX17xX6xX5xXdxX3xX4x100e9xX6xX3xX38xXdxX15xX21xX7xX3dxX6xX15xX3xX4xXf3xX3xX1axX1xX2fbxX3xX15xX288xX15xX21xX3xXbxX1xXf3xX15xX21xX3xXexXfdxX15xX3xX5x13a11xX6xX3xX17xX14xX3xX5xX14xX3dxX3xX7xX341xX15xX21xX3xX3dxX24cxX11fxX111xX3xX38xX1xXdxX3xX4xX106xX15xX3xXexX1xXdxX10bxXexXb7xX3xX15xX21xXc0xX347xXdxX3xX67xX20axX15xX21xX3xX4xXf3xX3xXexX1xX33dxX3xX3dxX226xX3xX32xX6bxX15xX21xX3xX15xXf3xX3xX32xX6xX3xX1xX10bxXexX3xX4xaf13xX3xX28xX33dxX3xX5xX14xX3dxX3xX1axX1xXdxXfdxX15xX3xX4xX1xX2a9xX15xX21xX3xX28xXc9xX15xX111xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX32xX12xX0xX55xXexX119xX2fxX67xX11fxX12xX0xX55xXexX6xX119xX5xX10xX12xX0xXexX6xX119xX5xX10xX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX32xX21xXdxX15xX40xX3xX91xXbxX12exX3xX6xXa0xXexX2fxX134xXaxX12xX0xXexX119xX2fxX67xX11fxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX67xX12xX0xXdxX3dxX21xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX40xX55xX55xXdxX111xX119xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX111xX17xX15xX55xX15xX10xX168xX7xX55xX2xX94xX16dxX94xX55xX2xX92xX91xX67xX16dxX2xX91xX177xX177xX92xX17axXexX16dxX91xX2xX91xX5xX91xX111xX182xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX67xX6xX15xX3xX17xXa0xX3xX1axX1xXdxX3xX4xX2fxX15xX21xX3xX15xX21xX1xX10xX3xX67xXdxX15xX1xX3xX4xX6xX2fxX3xXexX32xX2fxX15xX21xX3xX3xXexX2fxX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX1xX2fxX6xX15xX21xX3xX1axXdxX3dxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX2fxX15xXaxX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12exXexX1f7xX6xX5xXdxX21xX15xX40xX3xX182xXa0xX7xXexXdxX204xX11fxX134xXaxX12xX296xXc0xX99xX4xX3xX1xX2fxX6xX3xX38xXdxX15xX21xX7xX3dxX6xX15xX40xX3xd924xX4bexX11fxX3xX5xXc9xXdxX3xX5xX14xX3xX3dxX6bxXexX3xX3dxXf3xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX3xX4xX1xX10bxXexX3xX15xX21xXc0xX347xXdxX3xX15xX29dxX6xX3xX15xX341xXbxX3xX119xXf3xX15xX21xX3xXbxX1xX254xX3xX1axXdxX26xX15xX3xX4xX4f5xX6xX3xX15xX1xXf3xX3dxX3xX2ccxXa0xf389xX3xX1fxX15xX21xX3xX15xX21xXc0xX347xXdxX3x11d64xX15xX1xX111xX3xX88xX1xX6xXdxX3xX15xXc0xX99xX4xX3xX1xX2fxX6xX3xX38xXdxX15xX21xX7xX3dxX6xX15xX3xXexX1xX268xX4xX3xX4xX1xX26dxXexX3xX5xX14xX3xX3dxX6bxXexX3xXexX32xX24cxXdxX3xX5xX268xXa0xX3xX28xXc9xX15xX3xX4xXf3xX3xX1axX1xX2fbxX3xX15xX288xX15xX21xX3xX21xX4bexX11fxX3xX7xX24cxXexX3xXexX1xXc0xXd6xX15xX21xX3xX4xX268xX4xX3xX5xX99xX15xX3xX4xX1xX2fxX3xX1axX49fxX3xXexX1xX20axX111xX3xXaexX2fxX15xX21xXb7xX3xa4bbxX21xX21xX7xX11fxX3xX90xXcxX6xX32xX2fxX15xX3xX75fxX21xX10xX32xXexX2fxX15xX95xX3xXexX1xX1cxX4xX1xX3xX67xX20axX15xX21xX3xX15xXf3xX3xX28xX33dxX3xX28xXdxX34exX3xXexX24cxX15xX3xX21xX24cxXdxX3xX1xXd6xX15xX3xX15xX1xX347xX3xX3dxX20axXdxX3xX1xXc0xXd6xX15xX21xX3xX2ccxXa0xX11fxX10bxX15xX3xX32xX18xX111xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX32xX12xX0xX55xXexX119xX2fxX67xX11fxX12xX0xX55xXexX6xX119xX5xX10xX12xX0xXexX6xX119xX5xX10xX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX32xX21xXdxX15xX40xX3xX91xXbxX12exX3xX6xXa0xXexX2fxX134xXaxX12xX0xXexX119xX2fxX67xX11fxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX67xX12xX0xXdxX3dxX21xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX40xX55xX55xXdxX111xX119xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX111xX17xX15xX55xX15xX10xX168xX7xX55xX2xX94xX16dxX94xX55xX2xX92xX91xX67xX16dxX2xX91xX177xX177xX92xX17axXexX177xX177xeff6x118b6xX5xX16dxX111xX182xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX67xX6xX15xX3xX17xXa0xX3xX1axX1xXdxX3xX4xX2fxX15xX21xX3xX15xX21xX1xX10xX3xX67xXdxX15xX1xX3xX4xX6xX2fxX3xXexX32xX2fxX15xX21xX3xX3xXexX2fxX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX1xX2fxX6xX15xX21xX3xX1axXdxX3dxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX2fxX15xXaxX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12exXexX1f7xX6xX5xXdxX21xX15xX40xX3xX182xXa0xX7xXexXdxX204xX11fxX134xXaxX12xX13xX4bexX11fxX3xXexX1x10eacxX15xX21xX3xX28xXdxX26xX15xX3xXaexXexX6xXexX10xX7xX3dxX6xX15xX40xX3xc260xX3xXbxX1xX1cxX6xX3xX119xXfdxX15xX3xX1axXdxX6xX3xX119xX347xX3xX69exXc9xXdxX3xXcxX4bexX11fxX3xX13xXc0xXd6xX15xX21xXb7xX3xXaexXexX6xXexX10xX7xX3dxX6xX15xX3xX5xX14xX3xXexX43xX3xX4xX1xX47xX4xX3xXexXc0xXd6xX15xX21xX3xXexX268xX3xX38xXdxX15xX21xX7xX3dxX6xX15xX3xX4xX4f5xX6xX3xX15xX21xXc0xX347xXdxX3xd026xf2e5xX111xX3xX88xX24cxX4xX3xX3dxX250xXexX3xX17xX254xX3xX4xX4f5xX6xX3xX12exX47xX3xX7xX226xX3xX4xX347xX3xX1xX2fxX6xX3xX32xX26dxXexX3xXexX1xX1cxX4xX1xX3xX7xX291xXdxX3xX67xX4bexX11fxX3xX67xX14xXdxX3xX1xXd6xX15xX3xX2xX92xX3xX3dxXb7xX3xX21xXdxX341xXbxX3xX1x10f77xX3xX4xX1xXdxX10bxX15xX3xX28xX26dxXa0xX3xX15xX1xXc0xX3xX15xX1xX29dxX15xX21xX3xX4xX6xX2fxX3xX119xXd2xXdxX3xXexX1xX47xX3xXexX1xXdxX26xXexX111xX3xX69exX24cxX15xX21xX3xX7xX291xX3xX1xXd6xX15xXb7xX3xX4xX1xXdxX10bxX4xX3xX67xX4bexX11fxX3xX4xX2b3xX15xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX28xXdxX26xX15xX3xX4xX6xX2fxX3xXexX1xX10bxXb7xX3xX21xXdxX341xXbxX3xX4xX2daxXexX3xX28xX1fxXdxX3xX4xXd6xX3xXexX1xX33dxX3xX28xX2a9xXdxX3xXexX1xX4f5xX3xXexX32xX2fxX15xX21xX3xX21xXdxX4bexX11fxX3xX5xX24cxXexX111xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX32xX12xX0xX55xXexX119xX2fxX67xX11fxX12xX0xX55xXexX6xX119xX5xX10xX12xX0xXexX6xX119xX5xX10xX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX32xX21xXdxX15xX40xX3xX91xXbxX12exX3xX6xXa0xXexX2fxX134xXaxX12xX0xXexX119xX2fxX67xX11fxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX67xX12xX0xXdxX3dxX21xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX40xX55xX55xXdxX111xX119xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX111xX17xX15xX55xX15xX10xX168xX7xX55xX2xX94xX16dxX94xX55xX2xX92xX91xX67xX16dxX2xX91xX177xX177xX92xX17axXexX833xX834xX834xX834xX5xX177xX111xX182xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX67xX6xX15xX3xX17xXa0xX3xX1axX1xXdxX3xX4xX2fxX15xX21xX3xX15xX21xX1xX10xX3xX67xXdxX15xX1xX3xX4xX6xX2fxX3xXexX32xX2fxX15xX21xX3xX3xXexX2fxX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX1xX2fxX6xX15xX21xX3xX1axXdxX3dxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX2fxX15xXaxX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12exXexX1f7xX6xX5xXdxX21xX15xX40xX3xX182xXa0xX7xXexXdxX204xX11fxX134xXaxX12xX38xX1cxX15xX1xX3xX5xXdxXfdxX15xX3xX5xXc9xX4xX3xX38xXdxX15xX21xX7xX3dxX6xX15xX40xX3xX296xX1xX29dxX15xX21xX3xX4xX1xXdxX10bxX4xX3xX1axX1cxX15xX1xX3xX4xX4f5xX6xX3xX38xXdxX15xX21xX7xX3dxX6xX15xX3xX28xXf3xX15xX21xX3xX4xX1xX47xX4xX3xX15xX288xX15xX21xX3xX15xX1xXc0xX3xX28xXdxX26xX15xX3xXexX1xX2fxXc9xXdxX3xXexX1xX1fxX15xX21xX3xX3dxXdxX15xX1xX3xX28xX2a9xXdxX3xX17xX99xXdxX3xX4xX24cxX4xX3xX3dxX250xXexX3xX17xX254xX111xX3xX296xXf3xX3xX4xXf3xX3xX4xX6xX3dxX10xX32xX6xX3xX17xX14xX3xX3dxXdxX4xX32xX2fxX3xX270xX15xXb7xX3xX21xXdxX341xXbxX3xX5xXdxXfdxX15xX3xX5xXc9xX4xX3xX4xX4f5xX6xX3xX15xX21xXc0xX347xXdxX3xX67xX20axX15xX21xX3xXexX32xX226xX3xX15xXfdxX15xX3xX6xX15xX3xXexX2fxX14xX15xX3xXexXa0xX11fxX26xXexX3xX28xX2a9xXdxX111xX3xX38x11d9axX3dxX3xXexX1xX10xX2fxX3xX28xXf3xX3xX5xX14xX3xX119xX14xX15xX3xXbxX1xX1cxX3dxX3xX3dxX2a9xX15xX21xX3xX3dxX2daxXexX3xX17xX99xXdxX3xX1axX1xX2fbxX3xX15xX288xX15xX21xX3xXbxX1xX24cxXexX3xX1xXdxX26xX15xX3xX15xX21xXa0xX11fxX3xX1xXdxX33dxX3dxX3xXexX8c5xX3xX12exX6xXb7xX3xX17xX14xX3xX1xX26xX3xXexX1xX2a9xX15xX21xX3xX15xX21xX2daxX3dxX3xX119xX2daxX15xX3xXexX268xX3xX28xX6bxX15xX21xX111xX3xX13xX322xX3xX15xX1xXdxXfdxX15xX3xX5xX14xX3xX4xX24cxX4xX3xX3dxX250xXexX3xX17xX254xX3xX4xX18xX15xX21xX3xXexX32xX226xX3xX15xXfdxX15xX3xX72xX15xX21xX106xXa0xX8exX3xX1xXd6xX15xX3xX17xX99xXdxX3xX15xX1xX29dxX15xX21xX3xX4xX1xXdxX10bxX4xX3xX1axX1cxX15xX1xX3xX15xX14xX11fxX111xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX32xX12xX0xX55xXexX119xX2fxX67xX11fxX12xX0xX55xXexX6xX119xX5xX10xX12xX0xXexX6xX119xX5xX10xX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX32xX21xXdxX15xX40xX3xX91xXbxX12exX3xX6xXa0xXexX2fxX134xXaxX12xX0xXexX119xX2fxX67xX11fxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX67xX12xX0xXdxX3dxX21xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX40xX55xX55xXdxX111xX119xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX111xX17xX15xX55xX15xX10xX168xX7xX55xX2xX94xX16dxX94xX55xX2xX92xX91xX67xX16dxX2xX91xX177xX177xX92xX17axXexX94xX177xX834xX17axX5xX17axX111xX182xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX67xX6xX15xX3xX17xXa0xX3xX1axX1xXdxX3xX4xX2fxX15xX21xX3xX15xX21xX1xX10xX3xX67xXdxX15xX1xX3xX4xX6xX2fxX3xXexX32xX2fxX15xX21xX3xX3xXexX2fxX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX1xX2fxX6xX15xX21xX3xX1axXdxX3dxXaxX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXaxX168xXdxX67xXexX1xX40xX16dxX94xX17axXbxX12exX134xX1xX10xXdxX21xX1xXexX40xX91xX92xX94xXbxX12exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xXexX1xXa0xX3dxX119xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX2fxX15xXaxX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12exXexX1f7xX6xX5xXdxX21xX15xX40xX3xX182xXa0xX7xXexXdxX204xX11fxX134xXaxX12xX38xXdxX15xX21xX7xX3dxX6xX15xX40xX3xXcxX1xX10xX3xX81xX2fxX5xX67xX10xX15xX3xX88xXdxX32xX4xX5xX10xX3xX67xX268xX3xX1axXdxX10bxX15xX3xX1axX1xX226xXdxX3xX4xX1xXdxX10bxXa0xX3xXexX32xXfdxX15xX3xXexX2fxX14xX15xX3xX2ccxXa0xX2a9xX4xX3xXexX8c5xX3xX91xX91xX55xX833xX111xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX32xX12xX0xX55xXexX119xX2fxX67xX11fxX12xX0xX55xXexX6xX119xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX2fxXa0xX32xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xfa29xXdxX15xX21xX0xX55xXbxX12