Sức mạnh đáng sợ của máy bay cường kích Avenger
Máy bay chiến đấu Avenger là loại phi cơ một động cơ lớn nhất từng được chế tạo tại Mỹ cho tới cuối Thế chiến 2, có khả năng yểm trợ mạnh cho bộ binh.
7230xbb07xce7cx741fx1107fx96dbx96b6xde03xafe8xX7x11527xdd9cx7e19xc3d9x118acxd17cxX5x79ccxXax9195xddbaxab6dxX4xX3xd2b0xeb64x7575xX1xX3xf137x81b3xX19x1149fxX3xX7x840fxX3xX4xcc34xX6xX3xX17xX1dx8817xX3xb275xX6xX2axX3xX4x100ddxe82exX19xX1fxX3x10d99x10b16xX4xX1xX3x1083bxdefdxX10xX19xX1fxX10xd5a1xX0x10ad0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcfe1xX10xX6x87d5xXaxX12xc049xX1dxX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX4xX1xXdx8176xX19xX3xX1cx9ac6xaa28xX3xX3bxX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xX3xX5xf10fxX3xX5xee10xX18xXdxX3xXbxX1xXdxX3xX4xfdb5xX3xX17xfbcfxXexX3xX1cxX82xX19xX1fxX3xX4xX7fxX3xX5xf7aaxX19xX3xX19xX1xX67xXexX3xXexaaf0xX19xX1fxX3xX1cxX31xX22xX4xX3xX4xX1xX63xX3xXexX18xX76xX3xXexX18xXdxX3xX58xf651xX3xX4xX1xX76xX3xXexX8exXdxX3xX4xX68x999cxXdxX3xXcxX1xX63xX3xX4xX1xXdxX63xX19xX3xa098x7aa1xX3xX4x98a7xX3xX36xX1x11587xX3xX19xb58axX19xX1fxX3xX2axa590xX17xX3xXexX41xX22xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX1xX76xX3xX2cxX82xX3xX2cxXdxX19xX1x93f6xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx109fexX76xX55xX2axXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xeabexXexa5daxX6xX5xXdxX1fxX19xa3fbxX3xX4xX10xX19xXexX10xX41xcf4cxXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX114xde65xe5bbxX2xXbxX10cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX43xX43xXdxXedxX2cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX19xX1xXedxX3cxX19xX43xX19xX10x82dfxX7xX43xX2xa8ddxX2xX132xX43xX15axX15axX55xc7d1xa706xfa73xXexX163xa5fbxX161xX132xX5xX162xXedxf6f0xXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX17xX7xX10exXbxX1xX76xXexX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX68xX4xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX55xX6xX19xX1fxX3xX7xX76xX3xX4xX68xX6xX3xX17xX6xX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX4xX68xX76xX19xX1fxX3xX36xXdxX4xX1xX3xX6xX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxadd4xX6xXbxXexXdxX76xX19xXaxX12xX58xX1dxX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX7xbf59xX3xX55xbf05xX19xX1fxX3xX1cxX82xX19xX1fxX3xX4xX7fxX3xd5eaxX41xXdxX1fxX1xXexX3xX1caxX2axX4xX5xX76xX19xX10xX3x110a9xX10exXc6xX133xX162xX162xX3xX3cxX8exXdxX3xX2xX161xX3xX10cxX2axX3xX5xX6xX19xX1xXedxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX76xX55xX2axXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX114xX132xX161xX163xXbxX10cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX43xX43xXdxXedxX2cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX19xX1xXedxX3cxX19xX43xX19xX10xX156xX7xX43xX2xX15axX2xX132xX43xX15axX15axX55xX161xX162xX163xXexX133xX132xX163xX166xX5xX2xXedxX16cxXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX17xX7xX10exXbxX1xX76xXexX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX68xX4xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX55xX6xX19xX1fxX3xX7xX76xX3xX4xX68xX6xX3xX17xX6xX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX4xX68xX76xX19xX1fxX3xX36xXdxX4xX1xX3xX6xX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX76xX19xXaxX12xe2daxX82xX19xX1fxX3xX4xX7fxX3xX3bxX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xX3xX5xX73xX3xX5xX76xX18xXdxX3xX2xXedxX163xXc6xX162xX3xX17x85d2xX3xX5x110f5xX4xXedxX3x755axX68xX19xX1fxX3xXexX37xX4xX1xX3xX2cx989axX19xX1xX3xX19xX1xXdxa4dfxX19xX3xX5xXdxd9f6xX68xX3xX17xX1dxX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX5xX73xX3xX2xXedxXc6xX132xX162xX3xX5xX37xXexXedxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX76xX55xX2axXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX114xX132xX161xX163xXbxX10cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX43xX43xXdxXedxX2cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX19xX1xXedxX3cxX19xX43xX19xX10xX156xX7xX43xX2xX15axX2xX132xX43xX15axX15axX55xX161xX162xX163xXexX132xX132xX162xX166xX5xXc6xXedxX16cxXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX17xX7xX10exXbxX1xX76xXexX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX68xX4xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX55xX6xX19xX1fxX3xX7xX76xX3xX4xX68xX6xX3xX17xX6xX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX4xX68xX76xX19xX1fxX3xX36xXdxX4xX1xX3xX6xX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX76xX19xXaxX12xXcxXb9xX4xX3xX1cxX82xX3xXexXb9xXdxX3xX1cxX6xX3xX4xX25xX6xX3xX17xX1dxX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX19xX73xX2axX3xX5xX73xX3x85c3xX166xX132xX36xX17xX43xX1xXedxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX76xX55xX2axXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX114xX132xX133xX161xXbxX10cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX43xX43xXdxXedxX2cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX19xX1xXedxX3cxX19xX43xX19xX10xX156xX7xX43xX2xX15axX2xX132xX43xX15axX15axX55xX161xX162xX163xXexX166xX418xX418xX418xX5xX132xXedxX16cxXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX17xX7xX10exXbxX1xX76xXexX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX68xX4xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX55xX6xX19xX1fxX3xX7xX76xX3xX4xX68xX6xX3xX17xX6xX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX4xX68xX76xX19xX1fxX3xX36xXdxX4xX1xX3xX6xX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX76xX19xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX10exX6xX5xXdxX1fxX19xX114xX3xX16cxX68xX7xXexXdxbe8fxX2axX11cxXaxX12xX1caxX1xXdxX63xX19xX3xX1cxX67xX68xX3xX4xX7fxX3xX17xX6xX19xX1fxX3xX1cxX31xX22xX4xX3xX163xX162xX15axX36xX1fxX3xX2cxX76xX17xX3xX1xX76xb148xX4xX3xX17xX82xXexX3xXexX41xX1dxXdxX3xX19xX1fxX31xX3xX5x9654xXdxX3xX1fx9c7fxX19xX3xX2xX3xXexX67xX19xXc7xX3xX166xX3xXexX41xX1dxXdxX3xX41xX76xX4xX36xX10xXexX3xXexXb9xX4xX3xX1cxX82xX3xX4xX6xX76xXc7xX3xX3cxX73xX3xX132xX3xX36xX1x9117xX68xX3xX7xc39bxX19xX1fxX3xX17xX1dxX2axX3xX2xXc6xXc7xX15axX17xX17xXedxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX76xX55xX2axXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX114xX132xXc6xXc6xXbxX10cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX43xX43xXdxXedxX2cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX19xX1xXedxX3cxX19xX43xX19xX10xX156xX7xX43xX2xX15axX2xX132xX43xX15axX15axX55xX161xX162xX163xXexX163xX15axX133xXc6xX5xX161xXedxX16cxXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX17xX7xX10exXbxX1xX76xXexX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX68xX4xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX55xX6xX19xX1fxX3xX7xX76xX3xX4xX68xX6xX3xX17xX6xX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX4xX68xX76xX19xX1fxX3xX36xXdxX4xX1xX3xX6xX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX76xX19xXaxX12xX52xX6xXdxX3xX7xX56dxX19xX1fxX3xX17xX1dxX2axX3xX1xX31xX8exX19xX1fxX3xX3cxc6c9xX3xXbxX1xX37xX6xX3xXexX41xX31xX8exX4xX3xX3cxX73xX3xX2xX3xX7xX56dxX19xX1fxX3xX17xX1dxX2axX3xX1cxX529xXexX3xa355xX3xX5xX31xX19xX1fxX3xX17xX1dxX2axX3xX2cxX6xX2axXedxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX76xX55xX2axXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX114xX132xX162xX166xXbxX10cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX43xX43xXdxXedxX2cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX19xX1xXedxX3cxX19xX43xX19xX10xX156xX7xX43xX2xX15axX2xX132xX43xX15axX15axX55xX161xX162xX163xXexXc6xX162xX163xX166xX5xX418xXedxX16cxXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX17xX7xX10exXbxX1xX76xXexX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX68xX4xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX55xX6xX19xX1fxX3xX7xX76xX3xX4xX68xX6xX3xX17xX6xX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX4xX68xX76xX19xX1fxX3xX36xXdxX4xX1xX3xX6xX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX76xX55xX2axXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX55xXdxX7xXbxX5xX6xX2axX114xX2cxX5xX76xX4xX36xX11cxX17xX6xX41xX1fxXdxX19xX10exX5xX10xX501xXexX114xX6xX68xXexX76xX11cxX17xX6xX41xX1fxXdxX19xX10exX41xXdxX1fxX1xXexX114xX6xX68xXexX76xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX43xX43xXdxXedxX2cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX19xX1xXedxX3cxX19xX43xX19xX10xX156xX7xX43xX2xX15axX2xX132xX43xX15axX15axX55xX161xX162xX163xXexX161xX166xX2xX132xX5xX133xXedxX16cxXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX17xX7xX10exXbxX1xX76xXexX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX68xX4xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX55xX6xX19xX1fxX3xX7xX76xX3xX4xX68xX6xX3xX17xX6xX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX4xX68xX76xX19xX1fxX3xX36xXdxX4xX1xX3xX6xX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX76xX19xXaxX12xdc6axX1xXdxX3xX1cxX31xX22xX4xX3xXexX41xX6xX19xX1fxX3xX2cxc339xX3xX1cxX53exX2axX3xX1cxX25xX3xX3cxd7ffxX3xX36xX1xX37xXc7xX3xX17xX1dxX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX3bxX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xX3xX3cxadeaxX19xX3xX2cxX6xX2axX3xX1cxX31xX22xX4xX3xX10cxX6xX3xX161xX166xX132xX36xX17xXedxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX76xX55xX2axXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX114xX132xX132xX163xXbxX10cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX43xX43xXdxXedxX2cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX19xX1xXedxX3cxX19xX43xX19xX10xX156xX7xX43xX2xX15axX2xX132xX43xX15axX15axX55xX161xX162xX163xXexXc6xX2xX2xX161xX5xX15axXedxX16cxXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX17xX7xX10exXbxX1xX76xXexX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX68xX4xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX55xX6xX19xX1fxX3xX7xX76xX3xX4xX68xX6xX3xX17xX6xX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX4xX68xX76xX19xX1fxX3xX36xXdxX4xX1xX3xX6xX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX76xX19xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX10exX6xX5xXdxX1fxX19xX114xX3xX16cxX68xX7xXexXdxX501xX2axX11cxXaxX12xXcxXdxX63xX19xX1fxX3xX1fxX53exX17xX3xX1cxX53exX2axX3xX68xX2axX3xX5xX2fbxX4xX3xX4xX25xX6xX3xX1cxX82xX19xX1fxX3xX4xX7fxX3xX17xX1dxX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX19xX73xX2axX3xX5xX73xX3xf455xX17xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX4xX25xX6xX3xX1xX2axX3xX3cxbbbbxX19xX1fxX3xX1cxXb9xXdxX3xX3cxX8exXdxX3xX1xX73xX19xX1fxX3xX19xX1fxX73xX19xX3xX2cxXdxX19xX1xX3xX7xa21dxX3xX4x8f83xX19xX1fxX3xXbxX1xX10xX3xXexX41xX311xX19xX3xXexXdxX659xX19xX3xXexX68xX2axX63xX19xX3xX0xX6xX3xX1xX41xX10xX501xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX43xX43xX3cxX76xX3cxXedxX3cxX19xX43xXexX1xX10xX10exX1fxXdxX76xXdxX43xX1xX76xX10exX7xX76xX43xX55xXdxX10xXbxX10exX3cxXdxX10xX19xX10exX7xXdxX10xX68xX10exX1xX6xX19xX1fxX10exd85fxX68xX6xX19xX10exXexX41xX76xX19xX1fxX10exX19xX1xX6xXexX10exX4xX68xX6xX10exX5xXdxX10xX19xX10exX10cxX76xX10exXexX41xX76xX19xX1fxX10exXexX1xX10xX10exX4xX1xXdxX10xX19xX10exXc6xX10exX418xX162xX15axX133xX161xX133xXedxX3cxX76xX3cxXaxX12xXcxX1xX63xX3xX4xX1xXdxX63xX19xX3xXc6xX0xX43xX6xX12xXedxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX76xX55xX2axXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX114xX132xX418xX132xXbxX10cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX43xX43xXdxXedxX2cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX19xX1xXedxX3cxX19xX43xX19xX10xX156xX7xX43xX2xX15axX2xX132xX43xX15axX15axX55xX161xX162xX163xXexX166xX2xX15axX5xX166xXedxX16cxXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX17xX7xX10exXbxX1xX76xXexX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX68xX4xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX55xX6xX19xX1fxX3xX7xX76xX3xX4xX68xX6xX3xX17xX6xX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX4xX68xX76xX19xX1fxX3xX36xXdxX4xX1xX3xX6xX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX76xX19xXaxX12xX2d9xX53axXdxX3xX4xX1dxX19xX1xX3xX4xX25xX6xX3xX3bxX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xX3xX1fxc35axXbxX3xX5xX18xXdxX3xX1cxX31xX22xX4xXedxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX76xX55xX2axXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX114xX132xX166xX418xXbxX10cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX43xX43xXdxXedxX2cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX19xX1xXedxX3cxX19xX43xX19xX10xX156xX7xX43xX2xX15axX2xX132xX43xX15axX15axX55xX161xX162xX163xXexX161xX133xX163xX5xX163xXedxX16cxXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX17xX7xX10exXbxX1xX76xXexX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX68xX4xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX55xX6xX19xX1fxX3xX7xX76xX3xX4xX68xX6xX3xX17xX6xX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX4xX68xX76xX19xX1fxX3xX36xXdxX4xX1xX3xX6xX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX76xX19xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX10exX6xX5xXdxX1fxX19xX114xX3xX16cxX68xX7xXexXdxX501xX2axX11cxXaxX12xcfb3xX1x9632xX19xX1fxX3xX4xX1xXdxX63xX4xX3xX3bxX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xX3xXexX68xX53exX19xX3xXexX41xX6xX3xXexX41xX311xX19xX3xX2cxXdxXd6xX19xX3xX1cxXd6xX3xX7xXd1xX19xX3xXexX73xX68xX3xX2cxbddfxX3xX4xX25xX6xX3xX1cxXb9xXdxX3xXbxX1xX31xX7fxX19xX1fxXc7xX3xXexX1xX6xX17xX3xX1fxXdxX6xX3xX19xX1xXdxX659xX68xX3xXexX41xXb2cxX19xX3xX1xXcexXdxX3xX4xX1xXdxX63xX19xXedxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX76xX55xX2axXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX114xX132xX132xX2xXbxX10cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX43xX43xXdxXedxX2cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX19xX1xXedxX3cxX19xX43xX19xX10xX156xX7xX43xX2xX15axX2xX132xX43xX15axX15axX55xX161xX162xX163xXexXc6xX166xX133xX161xX5xX2xX162xXedxX16cxXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX17xX7xX10exXbxX1xX76xXexX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX68xX4xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX55xX6xX19xX1fxX3xX7xX76xX3xX4xX68xX6xX3xX17xX6xX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX4xX68xX76xX19xX1fxX3xX36xXdxX4xX1xX3xX6xX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX76xX19xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX10exX6xX5xXdxX1fxX19xX114xX3xX16cxX68xX7xXexXdxX501xX2axX11cxXaxX12xX1caxX31xX32xX19xX1fxX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xX3xX1x8695xX3xXexX41xX22xX3xX55xX993xX19xX3xX2cxX2f8xXdxX3xX4xX1xX76xX3xX2cxX82xX3xX2cxXdxX19xX1xX3xX3cxX73xX3xXexXdxX63xXbxX3xXexX1dfxX4xX3xX2axXd6xX17xX3xXexX41xX22xX3xXexX97xX3xXexX41xX311xX19xX3xX36xX1xX53axX19xX1fxX3xX4xX1xX76xX3xXa04xX68xX982xX19xX3xX2cxX82xXedxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX76xX55xX2axXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX114xX132xXc6xX163xXbxX10cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX43xX43xXdxXedxX2cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX19xX1xXedxX3cxX19xX43xX19xX10xX156xX7xX43xX2xX15axX2xX132xX43xX15axX15axX55xX161xX162xX163xXexX2xX418xXc6xX163xX5xX2xX2xXedxX16cxXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX17xX7xX10exXbxX1xX76xXexX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX68xX4xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX55xX6xX19xX1fxX3xX7xX76xX3xX4xX68xX6xX3xX17xX6xX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX4xX68xX76xX19xX1fxX3xX36xXdxX4xX1xX3xX6xX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX76xX19xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX10exX6xX5xXdxX1fxX19xX114xX3xX16cxX68xX7xXexXdxX501xX2axX11cxXaxX12xX3bxX3cxX10xX19xX1fxX10xX41xX3xX2cxX6xX19xX3xX1cxX53exX68xX3xXexX1xX6xX17xX3xX4xX1xXdxX63xX19xX3xX3cxX73xX76xX3xXexX1xX32xXdxX3xX1cxXdxXd6xX17xX3xX133xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xX7xX6xX68xX3xXexX41xXb2cxX19xX3xX58xXdxX55xX156xX6xX2axX3xX19xf6d8xXdxX3xXexXdxX63xX19xX1fxXedxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX76xX68xX41xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX76xX3x8b0dxbd1fxXf11xX0xX43xXbxX12