Giá vàng trong nước và thế giới cùng tăng mạnh
Giá vàng trong nước và thế giới cùng tăng mạnh, vàng thế giới vẫn thấp hơn giá bán vàng SJC là 6,3 triệu đồng/lượng.
7dbax8d07xe8d4x8a6bxb140x8a28x112d7xc5b5x84e6xX7x12cdfx12b3cxb4fbxfc42x8d22xa553xX5xf425xXaxf990xdbbbxXdxc48exX3x8846x127ffxd429x13bd8xX3xXex8ce6xc700xX19xX1axX3xX19xc94axd3c5xX4xX3xX17xX18xX3xXexX1xc3d6xX3xX1axXdxX24xXdxX3xX4x8f9fxX19xX1axX3xXexb956xX19xX1axX3x11008x93e4xX19xX1xX0x13704xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb51axX10xX6xf88exXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX19xX1axX3xX19xX23xX24xX4xX3xX17xX18xX3xXexX1xX2cxX3xX1axXdxX24xXdxX3xX4xX34xX19xX1axX3xXexX39xX19xX1axX3xX3dxX3exX19xX1x13654xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX3xX1axXdxX24xXdxX3xX17x8872xX19xX3xXexX1x9989xXbxX3xX1x13099xX19xX3xX1axXdxX15xX3x1019dxX15xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3x12991x8823x89c8xX3xX5xX18xX3x11b41xX85xf79exX3xXexX1dxXdx8cf0xa487xX3x102f5xce47xX19xX1axX42xX5xX23xf263xX19xX1axfc7cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde1bxX1exX54xc8d7xXaxX12xXafxX15xX19xX1axX3xX2xXb6xX42xe8a8xX85xX3xXexX3exXdxX3xXexX1xd4e9xX3xXexX1dxX23x980dxX19xX1axX3xXexX1dxX1exX19xX1axX3xX19xX23xX24xX4xX85xX3xXb1xc295xX19xX1axX3xXexXddxX3xdce1xXdax109c4x9eb6xX3xXafxX18xXdxX3xX13x1059exX19xX3xX19xXdx12153xX3dxX3xXddxX2cxXexX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXafxXb0xXb1xX3xX3dxXbexX6xX3xX17xX18xX1exX3xb1c8xX3xX3dxb7bfxX4xX3x132caxX13fxX85xX2xc2ccxX3xXexX1dxXdxXbdxXbexX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1ax139f3xX3xX1axXdxX15xX3xXa6xX15xX19xX3xX1dxX6xX3xX5xX18xX3xX13fxX13fxX85xXe8xceb2xX3xXexX1dxXdxXbdxXbexX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axX85xX3xXexX39xX19xX1axX3xX2xcc89xX143xXcaxX143xX143xX143xX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axX3xX139xX3xX4xX1xXdx11eb3xXbexX3xX3dxXbexX6xX3xX17xX18xX1exX3xX17xX18xX3xXexX39xX19xX1axX3xX2xX169xX143xXcaxX143xX143xX143xX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axX3xX139xX3xX4xX1xXdxX19axXbexX3xXa6xX15xX19xX3xX1dxX6xX3xX7xX1exX3xX17xX24xXdxX3xXexX1xXf6xXdxX3xXc0xXdx1110cxX3dxX3xX4xX1x9070xXexX3xXbxX1xXdxX11dxX19xX3xX1axXdxX6xX1exX3xX54xXf1xX4xX1xX3xXexX1dxX23xX24xX4xX3xXc0xe7d1xXcaxX3xXb1xX1xX11dxX19xX1xX3xX5xXbdxX4xX1xX3xX1axXdxX15xX3xXa6xX15xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXc0xX6xX19xX1axX3xX4xX6xX1exX3xX1xX9fxX19xX3xX1axXdxX15xX3xX3dxXbexX6xX3xXb8xX169xX143xXcaxX143xX143xX143xX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axXcaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX1exX54xXddxXaxX12xXb1xX34xX19xX1axX3xXexX1xXf6xXdxX3xXc0xXdxX1ddxX3dxX85xX3xXcxa374xXbxX3xXc0xX1exX18xX19xX3x10258xcb32xXb0xc623xX3xX19xXdxX11dxX3dxX3xXddxX2cxXexX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX3dxXbexX6xX3xX17xX18xX1exX3xddcaxX3xXa6xX15xX19xX3xX1dxX6xX3xX139xX3xX3dxX13cxX4xX3xX13fxX13fxX85xX2xX143xX3x122f5xX3xX13fxX13fxX85xX13fxX143xX3xXexX1dxXdxXbdxXbexX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axX85xX3xXexX39xX19xX1axX3x9ff2xX143xX143xXcaxX143xX143xX143xX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axX3xX139xX3xX4xX1xXdxX19axXbexX3xX3dxXbexX6xX3xX17xX18xX1exX3xX17xX18xX3xXexX39xX19xX1axX3xX2c0xX13fxX143xXcaxX143xX143xX143xX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axX3xX139xX3xX4xX1xXdxX19axXbexX3xXa6xX15xX19xX3xX1dxX6xX3xX7xX1exX3xX17xX24xXdxX3xXexX1xXf6xXdxX3xXc0xXdxX1ddxX3dxX3xX4xX1xX1e2xXexX3xXbxX1xXdxX11dxX19xX3xX1axXdxX6xX1exX3xX54xXf1xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX19axXbexX3xX2xX13fxX42xXe8xXcaxX3xXb1xX1xX11dxX19xX1xX3xX5xXbdxX4xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX3dxXbexX6xX3xX2a1xX3xXa6xX15xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX139xX3xX3dxX13cxX4xX3xXe8xX143xX143xXcaxX143xX143xX143xX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axXcaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX1exX54xXddxXaxX12xX110xc1acxXbexX3xX1axXdxXf6xX3xX7xX15xX19xX1axX3xX2xXb6xX42xXe8xX3xbd7dxX1axXdxXf6xX3xX10exXdxXbdxXexX3xbaa6xX6xX3dx7ea3xX85xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6xX1exX3xX19xX1axX6xXddxX3xXexX1dxX11dxX19xX3xX7xX18xX19xX3xd12cxXdxXexX4xX1exX3xXexX39xX19xX1axX3xX5xX11dxX19xX3xX3dxX13cxX4xX3xX2xXcaxX183xXb6xX2c0xX85xX183xX3xc0f4xXafxX26dxX42xX1exXbexX19xX4xX10xX85xX3xXexX39xX19xX1axX3xX2xXe8xX85xX183xX3xX3e4xXafxX26dxX42xX1exXbexX19xX4xX10xX3xX7xX1exX3xX17xX24xXdxX3xXexX1xXf6xXdxX3xXc0xXdxX1ddxX3dxX3xX4xX1xX1e2xXexX3xXbxX1xXdxX11dxX19xX3xX1axXdxX6xX1exX3xX54xXf1xX4xX1xX3xXexX1dxX23xX24xX4xX3xXc0xX1fcxXcaxX3xX111xXbexXddxX3xXc0x81ffxXdxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX3xX1axXdxX24xXdxX3xXexX1xX10xX1exX3xXexa249xX3xX1axXdxX15xX3xX3e4xXafxX26dxX3xXexX3exXdxX3xX10exXdxX10xXexX4xX1exX3dxXa6xX6xX19x994cxX3xX139xX3xXexX1xXf6xXdxX3xXc0xXdxX1ddxX3dxX3xXexX1xX6xX3dxX3xX4xX1xXdxX2cxXbexX3xX39dxX2xX3xX3e4xXafxX26dxX3xX9xX3xX2c0xXb8xXcaxX2xXb6xX143xX3xX10exX3a7xX26dxX3aaxX85xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX3xX1axXdxX24xXdxX3xXexX23xX9fxX19xX1axX3xXc0xX23xX9fxX19xX1axX3xXe8xcc44xX85xX2xX169xX3xXexX1dxXdxXbdxXbexX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axX85xX3xXexX1xX9bxXbxX3xX1xX9fxX19xX3xX1axXdxX15xX3xXa6xX15xX19xX3xX1dxX6xX3xX4x8dccxX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXafxXb0xXb1xX3xX5xX18xX3xXb6xX85xXb8xX3xXexX1dxXdxXbdxXbexX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axXcaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX1exX54xXddxXaxX12xX0xXdxX3dxX1axX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX54xXdxX7xXbxX5xX6xXddx8313xX3xXa6xX5xX1exX4xX46bxX155xX3xX3dxX6xX1dxX1axXdxX19xX28cxX5xX10x1159fxXexX531xX3xX6xXbexXexX1exX155xX3xX3dxX6xX1dxX1axXdxX19xX28cxX1dxXdxX1axX1xXexX531xX3xX6xXbexXexX1exX155xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX42xX42xXdxXcaxXa6xX6xX1exX1xX6xXexXdxX19xX1xXcaxX17xX19xX42xX19xX10xfc09xX7xX42xX2c0xX2xX2xX13fxX42xX2xX2c0xX169xX54xX13fxX143xX4b9xX2c0xX2xX2c0xXb8xXexX13fxXe8xX13fxX183xX5xX2xXcax10eacxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX19xX1axX3xX19xX23xX24xX4xX3xX17xX18xX3xXexX1xX2cxX3xX1axXdxX24xXdxX3xX4xX34xX19xX1axX3xXexX39xX19xX1axX3xX3dxX3exX19xX1xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX1exX19xXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX19xX1axX3xX19xX23xX24xX4xX3xX17xX18xX3xXexX1xX2cxX3xX1axXdxX24xXdxX3xX4xX34xX19xX1axX3xXexX39xX19xX1axX3xX3dxX3exX19xX1xXcaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX1exX54xXddxXaxX12xX0xX7xXexX1dxX1exX19xX1axX12xX110xX1fcxX19xX1axX3xX4x106afxX6xX3xXbxX1xXdxX11dxX19xX3xX1axXdxX6xX1exX3xX54xXf1xX4xX1xX3xX19xX1axX18xXddxX3xX2xX13fxX42xXe8xX0xX42xX7xXexX1dxX1exX19xX1axX12xX85xX3xXexX3exXdxX3xXexX1xXf1xX3xXexX1dxX23xXf6xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX19xX1axX3xX19xX23xX24xX4xX85xX3xXb1xX107xX19xX1axX3xXexXddxX3xX10exXdaxX110xX111xX3xXafxX18xXdxX3xX13xX118xX19xX3xX19xXdxX11dxX3dxX3xXddxX2cxXexX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXafxXb0xXb1xX3xX3dxXbexX6xX3xX17xX18xX1exX3xX139xX3xX3dxX13cxX4xX3xX13fxXe8xX85xX4b9xXb8xX3xXexX1dxXdxXbdxXbexX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axX155xX3xX1axXdxX15xX3xXa6xX15xX19xX3xX1dxX6xX3xX5xX18xX3xX13fxX13fxX85xXb8xX143xX3xXexX1dxXdxXbdxXbexX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axX85xX3xXexX39xX19xX1axX3xX169xX143xXcaxX143xX143xX143xX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axX3xX139xX3xX4xX1xXdxX19axXbexX3xX3dxXbexX6xX3xX17xX18xX1exX3xX17xX18xX3xXexX39xX19xX1axX3xX13fxX143xXcaxX143xX143xX143xX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axX3xX139xX3xX4xX1xXdxX19axXbexX3xXa6xX15xX19xX3xX1dxX6xX3xX7xX1exX3xX17xX24xXdxX3xXexX1xXf6xXdxX3xXc0xXdxX1ddxX3dxX3xXc0xX38cxXbexX3xXbxX1xXdxX11dxX19xX3xX1axXdxX6xX1exX3xX54xXf1xX4xX1xX3xX4xX34xX19xX1axX3xX19xX1axX18xXddxXcaxX3xXb1xX1xX11dxX19xX1xX3xX5xXbdxX4xX1xX3xX1axXdxX15xX3xXa6xX15xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXc0xX6xX19xX1axX3xX4xX6xX1exX3xX1xX9fxX19xX3xX1axXdxX15xX3xX3dxXbexX6xX3xXb8xX183xX143xXcaxX143xX143xX143xX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axXcaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX1exX54xXddxXaxX12xXb1xX34xX19xX1axX3xXexX1xXf6xXdxX3xXc0xXdxX1ddxX3dxX85xX3xXcxX265xXbxX3xXc0xX1exX18xX19xX3xX26dxX26exXb0xX270xX3xX19xXdxX11dxX3dxX3xXddxX2cxXexX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX3dxXbexX6xX3xX17xX18xX1exX3xX28cxX3xXa6xX15xX19xX3xX1dxX6xX3xX139xX3xX3dxX13cxX4xX3xX13fxXe8xX85xX4b9xX143xX3xX2a1xX3xX13fxX13fxX85xX2c0xX13fxX3xXexX1dxXdxXbdxXbexX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axX85xX3xXexX39xX19xX1axX3xX2xX143xX143xXcaxX143xX143xX143xX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axX3xX139xX3xX4xX1xXdxX19axXbexX3xX3dxXbexX6xX3xX17xX18xX1exX3xX17xX18xX3xXexX39xX19xX1axX3xX13fxX143xXcaxX143xX143xX143xX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axX3xX139xX3xX4xX1xXdxX19axXbexX3xXa6xX15xX19xX3xX1dxX6xX3xX7xX1exX3xX17xX24xXdxX3xX3dxX139xX3xX4xX63bxX6xX3xXbxX1xXdxX11dxX19xX3xX1axXdxX6xX1exX3xX54xXf1xX4xX1xX3xX7xX15xX19xX1axX3xX2xX13fxX42xXe8xXcaxX3xXb1xX1xX11dxX19xX1xX3xX5xXbdxX4xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX3dxXbexX6xX3xX2a1xX3xXa6xX15xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX139xX3xX3dxX13cxX4xX3xXb8xX13fxX143xXcaxX143xX143xX143xX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axXcaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX1exX54xXddxXaxX12xXcxX1dxX1exX19xX1axX3xX46bxX1xXdxX3xXc0xX1fcxX85xX3xX4xXbexX1e2xXdxX3xXbxX1xXdxX11dxX19xX3xX1axXdxX6xX1exX3xX54xXf1xX4xX1xX3xX19xX1axX18xXddxX3xX2xX13fxX42xXe8xX3xX39dxX1axXdxXf6xX3xX10exXdxXbdxXexX3xX3a7xX6xX3dxX3aaxX85xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6xX1exX3xX19xX1axX6xXddxX3xXexX1dxX11dxX19xX3xX7xX18xX19xX3xX3c9xXdxXexX4xX1exX3xXexX39xX19xX1axX3xX5xX11dxX19xX3xX3dxX13cxX4xX3xX2xXcaxX183xXe8xX169xX3xX3e4xXafxX26dxX42xX1exXbexX19xX4xX10xX85xX3xXexX39xX19xX1axX3xX169xX85xX169xX3xX3e4xXafxX26dxX42xX1exXbexX19xX4xX10xX3xX7xX1exX3xX17xX24xXdxX3xXexX1xXf6xXdxX3xXc0xXdxX1ddxX3dxX3xX3dxX139xX3xX4xX63bxX6xX3xX4xX34xX19xX1axX3xX19xX1axX18xXddxXcaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX1exX54xXddxXaxX12xX111xXbexXddxX3xXc0xX438xXdxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX3xX1axXdxX24xXdxX3xXexX1xX10xX1exX3xXexX453xX3xX1axXdxX15xX3xX3e4xXafxX26dxX3xXexX3exXdxX3xX10exXdxX10xXexX4xX1exX3dxXa6xX6xX19xX46bxX3xX139xX3xXexX1xXf6xXdxX3xXc0xXdxX1ddxX3dxX3xXexX1xX6xX3dxX3xX4xX1xXdxX2cxXbexX3xX39dxX2xX3xX3e4xXafxX26dxX3xX9xX3xX2c0xXb8xXcaxX2xXb6xX143xX3xX10exX3a7xX26dxX3aaxX85xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX3xX1axXdxX24xXdxX3xXexX23xX9fxX19xX1axX3xXc0xX23xX9fxX19xX1axX3xXe8xX169xX85xX183xX183xX3xXexX1dxXdxXbdxXbexX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axX85xX3xXexX1xX9bxXbxX3xX1xX9fxX19xX3xX1axXdxX15xX3xXa6xX15xX19xX3xX1dxX6xX3xX4xX4e5xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXafxXb0xXb1xX3xX5xX18xX3xXb6xX85xX13fxXb8xX3xXexX1dxXdxXbdxXbexX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axXcaxX42xXcaxX0xX42xXbxX12xX0xX54xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX1dxX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX1exX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX11dxX19xX3x1088exXbexX6xX19xX531xX0xX42xX7xXexX1dxX1exX19xX1axX12xX0xXbexX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX28cxXexX1xXbexX3dxXa6xX28cxX6xX19xX54xX28cxX7xX6xXbxX1exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX39xX19xX1axX3xX2c0xX143xX143xXcaxX143xX143xX143xX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axXaxX3xX1xX1dxX10xX543xX9xXaxX42xXexX1xXbexX1exX19xX1axX28cxX3dxX6xXdxX28cxX54xXdxX4xX1xX28cxX17xXbexX42xX1axXdxX6xX28cxX17xX6xX19xX1axX28cxXexX6xX19xX1axX28cxX2c0xX143xX143xX28cxX143xX143xX143xX28cxX54xX1exX19xX1axX28cxX5xXbexX1exX19xX1axX42xX2c0xX143xX4b9xX2c0xX4b9xX143xXcaxX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX1axX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX42xX3dxX10xX54xXdxX6xX42xX2xX2c0xX143xX42xX19xX10xX57axX7xX42xX2c0xX2xX2xXb8xX42xX2xX2c0xX169xX54xXe8xX2xX143xX143xX143xX143xX2xXexX13fxXe8xX183xX183xX5xX2xXcaxX595xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX19xX1axX3xX19xX23xX24xX4xX3xX17xX18xX3xXexX1xX2cxX3xX1axXdxX24xXdxX3xX4xX34xX19xX1axX3xXexX39xX19xX1axX3xX3dxX3exX19xX1xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX17xX12xX0xX7xXexX1dxX1exX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX39xX19xX1axX3xX2c0xX143xX143xXcaxX143xX143xX143xX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axXaxX3xX1xX1dxX10xX543xX9xXaxX42xXexX1xXbexX1exX19xX1axX28cxX3dxX6xXdxX28cxX54xXdxX4xX1xX28cxX17xXbexX42xX1axXdxX6xX28cxX17xX6xX19xX1axX28cxXexX6xX19xX1axX28cxX2c0xX143xX143xX28cxX143xX143xX143xX28cxX54xX1exX19xX1axX28cxX5xXbexX1exX19xX1axX42xX2c0xX143xX4b9xX2c0xX4b9xX143xXcaxX1xXexX3dxXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX39xX19xX1axX3xX2c0xX143xX143xXcaxX143xX143xX143xX3xXc0xXc1xX19xX1axX42xX5xX23xXc7xX19xX1axX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX1dxX1exX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX19xX1axX3xX19xX23xX24xX4xX3xX7xX15xX19xX1axX3xX2xX42xXe8xX3xXc0x8facxX1exX3xX4xX1xXdxX19axXbexX3xXc0xXdxX3xX5xX11dxX19xX3xXexX1xX10xX1exX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX3xX1axXdxX24xXdxXcaxX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX17xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xXbexX5xX12xX0xX54xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX42xX54xXdxX17xX12xX0xX42xX54xXdxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX1exXbexX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xXdaxXcb4xX1exX3xcae6xXdxX19xX1xX42xX10exX26exX10exXcaxX10exX3a7xX0xX42xXbxX12