Hướng dẫn cách làm 4 món kem ngon mát lạnh đơn giản, ai cũng có thể thực hiện
Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để thưởng thức các loại kem mát lạnh ai ai cũng mê.
1abx3f24x3748x7e58x8d2x7c88x8da2x5e68x5571xX7x9177x440fx4059x2a27x214x506dxX5x1a28xXax5138x2011x84dcx42a8x172ex6676xX3x1b28x84baxX16xX3xX4x921bxX4xX1xX3xX5x34bdx5f75xX3x3b18xX3xX24x44e0xX16xX3x418xX10xX24xX3xX16xX17x92aaxX16xX3xX24xX1exXexX3xX5x426exX16xX1xX3x12ccx428bxX16xX3xX17xXdx3f6dxX16x1d7xX3xX6xXdxX3xX4x96a7xX16xX17xX3xX4xX29xX3xXexX1x4391xX3xXexX1x42bexX4xX3xX1xXdx4d9fxX16xX0x6c44xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX19xXaxX12x796fx1bbdxX6xX3xX1x7606xX3xX5xX23xX3xXexX1x56dxXdxX3xX3exXdxX55xX24xX3xXex90aex5274xX5exXexX3x3554xX82xXdxX3xX3exX55xX3xXexX1xX14x69d3xX16xX17xX3xXexX1x198dxX4xX3xX4xX1exX4xX3xX5xX32xX3axXdxX3xX2cxX10xX24xX3xX24xX1exXexX3xX5xX3axX16xX1xX3xX6xXdxX3xX6xXdxX3xX4xX4cxX16xX17xX3xX24x10a3x330axX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx240fxX32xX19xX8cxXaxX12xX0xX7xXex93aexX32xX16xX17xX12x3428xX10xX24xX3xX19xX14xX6xX3xX1x7cacxX8bxX0xX61xX7xXexXdfxX32xX16xX17xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxbf8xX10xX16xXexX10xXdfxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXax4161xXdxX19xXexX1x6eaxX3x7857xX2x7e5cxXbx7b9cx5a3exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12exX3x2905xX26xX130xXbxX134xX135xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX61xX61xXdxXc6x707bxX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc6xX90xX16xX61xX16xX10xX129xX7xX61x1cf8xX2xX2x5535xX61xX2x7f58x7556xX19xX132xX2xX130xX162xX2xX26xX130xXexX26xX13fx2b0dxX132xX5xX162x6238xX132xX130xXc6x6376xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX23xX24xX3xX26xX3xX24xX29xX16xX3xX2cxX10xX24xX3xX16xX17xX32xX16xX3xX24xX1exXexX3xX5xX3axX16xX1xX3xX3exX3fxX16xX3xX17xXdxX44xX16xX46xX3xX6xXdxX3xX4xX4cxX16xX17xX3xX4xX29xX3xXexX1xX55xX3xXexX1xX59xX4xX3xX1xXdxX5exX16xXaxX3xX129xXdxX19xXexX1xX9xXaxX130xX2xX132xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX13fxX26xX130xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xf06xX17xX8bxX8cxXc5xX16xX3xX5xXdxX5exX8bxX12exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12x1b08xX14xX6xX3xX1xXedxX8bxX12exX3xX2xX3x4b65xX8bxX44xX3xfc8xX14xX82xX16xX17xX12exX3xX26xX168xX3xX3exX14xX82xX16xX17xX3xX206xX14xX15xX4xX3xX4x965xXexX3xX4xX1xX6xX16xX1xX12exX3xX2xX168xX24xX5xX3xX206xX14xX15xX4xX3xX4xX24cxXexX3xX19x88fexX6xX12exX3xX169xX168xX24xX5xX3xXe4xXdxX129xXdxX12exX3xX162xX168xX168xX17xXdfxX3xX227x59c9xX16xX17xX3xX4xX27bxX12exX3xX2cxX1xX8bx21bexX16xX3xX5xX23xX24xX3xX2cxX10xX24xX3xX232xX8bxX10xX3xX19xX14xX6xX3xX1xXedxX8bxX46xX3xX24xX1exX8cxX3xX134xX6xX8cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX24cx25d5xX3xX11axX1exX4xX1xX3xX5xX23xX24xX12exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX227xX14xX6xX3xX1xXedxX8bxX12exX3xX17x7cd4xXexX3xX90x80daxX46xX3xXexX1exX4xX1xX3xX1xX3axXexX3xX90xX23xX3xX4x225cxXexX3xX24xXdx2d77xX16xX17xX3xX16xX1xX2dbxXc6xX3x7571xX6xX8bxX3xX3exX29xX3xX4xX1xX32xX3xX90xX23xX32xX3xX24xX1exX8cxX3xX134xX6xX8cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX24cxX3xX134xX6xX8cxX3xX16xX1xX8bxX8cxb5bxX16xX3xX90xX15xXdxX3xX3exX14xX82xX16xX17xX3xX4xX1exXexX46xX3xX16xX14xX15xX4xX3xX4xX24cxXexX3xX4xX1xX6xX16xX1xXc6xX3xXe4xX1xXdxX3xX134xX6xX8cxX3xX134xX32xX16xX17xX3xX150xX2dbxX3xX150xX15xXexX3xXbxX1x537xX16xX3xX150xX2d7xXexX3xX9axX3xXexXdfxXc5xX16xX3xX4xX77xX16xX17xXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xXe4xXdxX129xXdxX12exX3xX17xX2d7xXexX3xX90xX2dbxX46xX3xX4xX2ebxXexX3xX24xXdxX2f0xX16xX17xX3xX16xX1xX2dbxX3xX90xX23xX3xX134xX6xX8cxX3xX16xX1xX8bxX8cxX320xX16xXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX206xX14xX15xX4xX3xX4xX24cxXexX3xX19xX265xX6xX12exX3xX3exX1exX16xX1xX3xX150xX286xX16xX17xX3xX1x93f5xX16xX3xX1x55c3xXbxX3xXexX1x2058xXexX3xX16xX1xX8bxX8cxX320xX16xX3xX24x3e94xX16xXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX2f9xX6xX8bxX3xX3exX29xX46xX3xX150xX3axX16xX3xXdfxX29xXexX3xX1xX3d8xX16xX3xX1xX3dcxXbxX3xX19xX14xX6xX3xX1xXedxX8bxX3xX90xX23xX32xX3xX2cxX1xX8bxX286xX16xX3xX5xX23xX24xX3xX2cxX10xX24xX3xX232xX8bxX10xXc6xX3xXd6xX3axX16xX3xX16xXc5xX16xX3xXdfxX29xXexX3xX3exX2f0xX16xX3xX162xX61xX13fxX3xX2cxX1xX8bxX286xX16xX46xX3xXbxX1xX358xX16xX3xX4x24bfxX16xX3xX5xX3axXdxX3xX150xX3axX16xX3xXdfxX29xXexX3xX5xX15xXbxX3xX16xX14xX15xX4xX3xX4xX24cxXexX3xX19xX265xX6xX3xX3exf9bxX3xX3exX1exX16xX1xX3xX150xX286xX16xX17xX3xX5xXc5xX16xX3xXexXdfxXc5xX16xXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xXd6xX9axXdxX3xX90x48ddxX3xX16xX14xX15xX4xX3xX4xX24cxXexX3xX19xX265xX6xX3xX3exX47dxX3xX3exX14xX3dcxX4xX3xXexX3axX32xX3x2d3cxX32xX6xX24xX3xX4xXa0xX16xX17xX3xX150x7db9xX16xX17xX3xX4xX1exX4xX1xX3xX3exX1exX16xX1xX3xX150xX286xX16xX17xX3xX5xXc5xX16xX46xX3xX16xXc5xX16xX3xX2cxX1xXdxX3xXdfxX29xXexX3xX90xX23xX32xX3xX2cxX1xX8bxX286xX16xX3xX2cxX10xX24xX3xX7x70b8xX3xX2cxX1xX286xX16xX17xX3xX150xX3ecxX3xX5xX1axX16xX3xX90xX23xX32xX3xXbxX1xX358xX16xX3xX19xX14xX6xX3xX1xXedxX8bxX3xX150xXc5xX16xX3xX19xX14xX15xXdxXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xXcxXdxX2f0xXbxX3xX3exX2f0xX16xX46xX3xX150xX3axX16xX3xXdfxX29xXexX3xXbxX1xX358xX16xX3xX2cxXdxX129xXdxX3xX134xX6xX8cxX3xX16xX1xX8bxX8cxX320xX16xX3xX5xXc5xX16xX3xXexXdfxXc5xX16xX3xX4xX77xX16xX17xX3xX5xX23xX24xX3xX5xX15xXbxX3xX90xX2dbxX3xX4x274xX6xX3xX19xX14xX6xX3xX1xXedxX8bxXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX11axX8bxX24cxXdxX3xX4xX77xX16xX17xX46xX3xX150xX3axX16xX3xX4xX1xX32xX3xX2cxX10xX24xX3xX19xX14xX6xX3xX1xXedxX8bxX3xX90xX23xX32xX3xXexXdfxX32xX16xX17xX3xX16xX17x17c3xX16xX3xX3exX1exX3xXexX584xX3xX5xX3axX16xX1xX3xX150xX44xX32xX3xX232xX8bxX44xX16xX3xXexX265xX3xX26xX3x1ab7xX3xX132xX3xXexXdxX2f0xX16xX17xX3xX5xX23xX3xX4xX29xX3xXexX1xX55xX3xX19xX77xX16xX17xX3xX3exX14xX3dcxX4xXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX0xX7xXexXdfxX32xX16xX17xX12xXe4xX10xX24xX3xX4xX1xX8bxX24cxXdxX0xX61xX7xXexXdfxX32xX16xX17xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11axX10xX16xXexX10xXdfxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX129xXdxX19xXexX1xX12exX3xX130xX2xX132xXbxX134xX135xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12exX3xX26xX2xX168xXbxX134xX135xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX61xX61xXdxXc6xX150xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc6xX90xX16xX61xX16xX10xX129xX7xX61xX162xX2xX2xX165xX61xX2xX168xX169xX19xX132xX2xX130xX162xX2xX132xX130xXexX132xX130xX2xX26xX5xX26xX179xX162xX162xX162xX162xXc6xX17dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX23xX24xX3xX26xX3xX24xX29xX16xX3xX2cxX10xX24xX3xX16xX17xX32xX16xX3xX24xX1exXexX3xX5xX3axX16xX1xX3xX3exX3fxX16xX3xX17xXdxX44xX16xX46xX3xX6xXdxX3xX4xX4cxX16xX17xX3xX4xX29xX3xXexX1xX55xX3xXexX1xX59xX4xX3xX1xXdxX5exX16xXaxX3xX129xXdxX19xXexX1xX9xXaxX130xX2xX132xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX26xX2xX168xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX206xX17xX8bxX8cxXc5xX16xX3xX5xXdxX5exX8bxX12exX3xX11axX1xX8bxX24cxXdxX3xX4xX1x89exX16xX12exX3xX13fxX3xXexXdfxX1exXdxX3xX206xX14xX15xX4xX3xX4xX24cxXexX3xX4xX1xX6xX16xX1xX12exX3xX2xX3xX24xX8bxX3d8xX16xX17xX3xX4xX23xX3xXbxX1xXc5xX3xX2f9x930cxX6xX3xXexX14xX3fxXdxX3xX2cxX1xX286xX16xX17xX3xX3exX14xX82xX16xX17xX12exX3xX132xX168xX3xX24xX5xX3xX236xX14xX82xX16xX17xX3xX4xX1exXexX3xXexXdfxX2ebxX16xX17xX12exX3xX2xX132xX3xX17xXdfxX6xX24xX3xX2xX61xX162xX3xX24xX8bxX3d8xX16xX17xX3xX4xX23xX3xXbxX1xXc5xX3xX90xX6xX16xXdxX3xX227xX27bxX16xX17xX3xX4xX27bxX12exX3xX24xX1exX8cxX3xX134xX6xX8cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX24cxX46xX3xX1x2084xXbxX3xX3exX59xX16xX17xX3xX2cxX10xX24xX2adxX3xX11axX1exX4xX1xX3xX5xX23xX24xX12exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX11axX1xX8bxX24cxXdxX12exX3xX5xX7edxXexX3xX150xX2dbxX3xX90xX2dbxX46xX3xXexX1xX1exXdxX3xXexX1xX23xX16xX1xX3xX2cxX1xX32xX6xX16xX1xX3xX16xX1xX2dbxXc6xX3xX11axX1xX32xX3xX4xX1xX8bxX24cxXdxX3xX90xX23xX32xX3xXex1abdxXdxX3xX16xXdxX5xX32xX16xX3xX90xX23xX3xX3exX55xX3xXexXdfxX32xX16xX17xX3xXexX584xX3xX5xX3axX16xX1xX3xXexX265xX3xX26xX3xX5ebxX3xX132xX3xXexXdxX2f0xX16xX17xXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX11axX1xX6xX16xX1xX12exX3xX90xX2ebxXexX3xX5xXedxX8cxX3xX16xX14xX15xX4xX3xX4xX24cxXexX3xX4xX1xX6xX16xX1xXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX2f9xX6xX8bxX3xX132xX3xXexXdxX2f0xX16xX17xX46xX3xX150xX3axX16xX3xX5xXedxX8cxX3xX4xX1xX8bxX24cxXdxX3xX4xXedxXexX3xXexXdfxX32xX16xX17xX3xX16xX17xX5cfxX16xX3xX3exX1exX3xXexX584xX3xX5xX3axX16xX1xX3xXdfxX6xX3xX90xX23xX3xX4xX1xX32xX3xX90xX23xX32xX3xX24xX1exX8cxX3xX134xX6xX8cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX24cxX3xX4xX77xX16xX17xX3xX90xX15xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX16xX17xX8bxX8cxXc5xX16xX3xX5xXdxX5exX8bxX3xX2cxX1xX1exX4xX3xX16xX1xX14xX12exX3xX16xX14xX15xX4xX3xX4xX24cxXexX3xX4xX1xX6xX16xX1xX46xX3xX7xX788xX6xX46xX3xX90xX6xX16xXdxX46xX3xX3exX14xX82xX16xX17xX2adxX3xX4xX1xX32xX3xX1xX3d8xX16xX3xX1xX3dcxXbxX3xX16xX1xX8bxX8cxX320xX16xX3xX24xX3ecxX16xX46xX3xX7xX1exX16xX1xX3xX19x5fa5xX32xXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xXd6xX14xX15xX4xX3xXexXdxX2f0xXbxX3xXexX1xX10xX32xX46xX3xX150xX3axX16xX3xX4xX1xX32xX3xX2cxX10xX24xX3xX90xX23xX32xX3xX1xX7edxXbxX3xX2cxX75dxX16xX3xX3exX55xX3xX16xX17xX5cfxX16xX3xX3exX1exX3xX13fxX3xX5ebxX3xX26xX3xXexXdxX2f0xX16xX17xX3xX5xX23xX3xX4xX29xX3xXexX1xX55xX3xX19xX77xX16xX17xX3xX3exX14xX3dcxX4xXc6xX3xX11axXa0xX3xX2cxX1xX32xX44xX16xX17xX3xX13fxX168xX3xXbxX1xX850xXexX46xX3xX150xX3axX16xX3xX5xXedxX8cxX3xX2cxX10xX24xX3xXdfxX6xX3xX16xX17xX32xX23xXdxX3xX90xX23xX3xX19xX77xX16xX17xX3xX24xX8bxX3d8xX16xX17xX3xX134xX15xXdxX3xXbxX1xX358xX16xX3xX2cxX10xX24xX3xX3exX55xX3xX5xX15xXbxX3xX150x93dfxX3xX24x73b5xXexX3xX2cxX1xX286xX16xX17xX3xX150xX3ecxX3xX19xX5cfxX24xX3xX3exX1exXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX0xX7xXexXdfxX32xX16xX17xX12xXe4xX10xX24xX3xX150xX3fxX3xXbxX1xX584xX3xX7xX286xX4xX286xX5xX6xX0xX61xX7xXexXdfxX32xX16xX17xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11axX10xX16xXexX10xXdfxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX129xXdxX19xXexX1xX12exX3xX130xX2xX132xXbxX134xX135xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12exX3xX169xX162xX168xXbxX134xX135xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX61xX61xXdxXc6xX150xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc6xX90xX16xX61xX16xX10xX129xX7xX61xX162xX2xX2xX165xX61xX2xX168xX169xX19xX132xX2xX130xX162xX162xX2xX13fxXexX130xX169xX2xX13fxX5xX132xX179xX26xX26xX26xXc6xX17dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX23xX24xX3xX26xX3xX24xX29xX16xX3xX2cxX10xX24xX3xX16xX17xX32xX16xX3xX24xX1exXexX3xX5xX3axX16xX1xX3xX3exX3fxX16xX3xX17xXdxX44xX16xX46xX3xX6xXdxX3xX4xX4cxX16xX17xX3xX4xX29xX3xXexX1xX55xX3xXexX1xX59xX4xX3xX1xXdxX5exX16xXaxX3xX129xXdxX19xXexX1xX9xXaxX130xX2xX132xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX169xX162xX168xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX206xX17xX8bxX8cxXc5xX16xX3xX5xXdxX5exX8bxX12exX3x3a0bxX4xX1xX32xX3xX2xX168xX3xX4x7a04xX8cxX3xX2cxX10xX24xbdexX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xX13fxX3xX232xX8bxX44xX3xX150xX3fxX3xX4xX1xX75dxX16xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xX2xX46xX132xX3xX4xX8bxXbxX3xX7xX788xX6xX3xXexX14xX3fxXdxX3xX1xX32xXa34xX4xX3xX7xX788xX6xX3xX3exX3e1xX8bxX3xX16xX23xX16xX1xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xX26xX3xX24xX8bxX3d8xX16xX17xX3xX4xX6xX16xX1xX3xXb9axX130xX168xX24xX5xXba9xX3xX7xX788xX6xX3xX3exXa34xX4xX3xX4xX29xX3xX3exX14xX82xX16xX17xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xX76xX7edxXexX3xX4xX1xX850xXexX3xX24xX3e1xXexX3xX32xX16xX17xX3xX16xX2f0xX8bxX3xXexX1xX75dxX4xX1xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3x918axX1xX358xX16xX3xXbxX1xX584xX3xX4xX1xX32xX4xX32xX5xX6xXexX10xX12exX3xXe4xX1xX32xX44xX16xX17xX3xX2xX2xX132xX17xX3xX4xX1xX32xX4xX32xX5xX6xXexX10xX3xX3exX10xX16xX46xX3xX4xX2ebxXexX3xX24xXdxX2f0xX16xX17xX3xX16xX1xX2dbxX3xXb9axX7x35adxX3xX19xX27bxX16xX17xX3xX4xX1xX32xX4xX32xX5xX6xXexX10xX3xX165xX162x5927xXba9xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xX227xX27bxX16xX17xX3xX4xX27bxX12exX3xXe4xX1xX8bxX286xX16xX3xX3ex3b9bxX3xX2cxX10xX24xX3xX232xX8bxX10xX3xX2cxX10xX24xX46xX3xX24xX1exX8cxX3xX134xX6xX8cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX24cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX11axX1exX4xX1xX3xX5xX23xX24xX12exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xX11axX1xX32xX3xXbxX1xX358xX16xX3xXexX1xX3ecxXexX3xX232xX8bxX44xX3xX150xX3fxX46xX3xX7xX788xX6xX3xX90xX23xX3xX7xX788xX6xX3xX3exXa34xX4xX3xX90xX23xX32xX3xX24xX1exX8cxX3xX134xX6xX8cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX24cxX3xX134xX6xX8cxX3xXexX1xX3e1xXexX3xX24xX3ecxX16xXc6xX3xX2f9xX6xX8bxX3xX2cxX1xXdxX3xX134xX6xX8cxX3xX24xX3ecxX16xX3xX150xX3axX16xX3xX4xX29xX3xXexX1xX55xX3xX16xX2f0xX24xX3xXexX1xXcc9xX3xX3exX7edxX3xX16xX17xX2d7xXexX3xXexX1xX2f0xX3xX16xX23xX32xX46xX3xX4xX358xX16xX3xXexX1xX4acxX3xX4xX1xX32xX3xXexX1xXc5xX24xX3xX7xX788xX6xX3xX3exXa34xX4xX3xX1xX32xXa34xX4xX3xX24xX3e1xXexX3xX32xX16xX17xX3xXdfx6ccaxXdxX3xX5xX3axXdxX3xXexXdxX2f0xXbxX3xXexX27bxX4xX3xX134xX6xX8cxX3xX24xX7edxXexX3xX4xX1xX850xXexX3xX16xX788xX6xXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3x8d88xX29xXexX3xX1xX3d8xX16xX3xX1xX3dcxXbxX3xXexXdfxXc5xX16xX3xX90xX23xX32xX3xX2cxX1xX8bxX286xX16xX3xX4xX1xX32xX3xXexX15xXdxX3xX2cxX1xXdxX3xX2cxX1xX8bxX286xX16xX3xX2cxX10xX24xX3xX3exX358xX8cxXc6xX3xX11axX2ebxX24xX3xX232xX8bxX10xX3xX2cxX10xX24xX3xX90xX23xX32xX3xX2cxX1xX8bxX286xX16xX3xX90xX23xX3xX4xX1xX32xX3xX90xX23xX32xX3xX16xX17xX5cfxX16xX3xX3exX1exX3xXexX584xX3xX5xX3axX16xX1xX3xX75dxXexX3xX16xX1xXedxXexX3xX13fxX3xXexXdxX2f0xX16xX17xX3xX4xX1xX32xX3xXexX15xXdxX3xX2cxX1xXdxX3xX2cxX10xX24xX3xX3exX286xX16xX17xX3xX5xX3axXdxXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xX11axX1xX32xX3xX4xX1xX32xX4xX32xX5xX6xXexX10xX3xX3exX10xX16xX3xXexX6xX16xX3xX4xX1xX44xX8cxX46xX3xX150xX3axX16xX3xX4xX29xX3xXexX1xX55xX3xX7xXcc9xX3xX19xX27bxX16xX17xX3xX5xX45cxX3xX90xXdxX3xX7xX29xX16xX17xX3xX1xX32xXa34xX4xX3xX3exX8bxX16xX3xX4xX1exX4xX1xX3xXexX1xX584xX8cxX3xXexX77xX8cxX3xXexX1xX75dxX4xX1xXc6xX3x9186xX358xX16xX3xX5xX14xX3dcxXexX3xX16xX1xX850xX16xX17xX3xX16xX1xX788xX16xX17xX3xX232xX8bxX10xX3xX2cxX10xX24xX3xX3exX47dxX3xX3exX286xX16xX17xX3xX90xX23xX32xX3xX4xX1xX32xX4xX32xX5xX6xXexX10xX46xX3xX7xX6xX8bxX3xX3exX29xX3xX19xX24cxX4xX3xX232xX8bxX10xX3xX2cxX10xX24xX3xX5xXc5xX16xX3xX3exX55xX3xX4xX1xX32xX4xX32xX5xX6xXexX10xX3xX3exX14xX3dcxX4xX3xXbxX1xX584xX3xX3exXa31xX8bxX3xX16xX1xX788xX16xX17xX3xXbxX1xX358xX16xX3xX150xX3axX16xX3xX24xX8bxX24cxX16xXc6xX3xX11axX1xX32xX3xX16xX1xX788xX16xX17xX3xX232xX8bxX10xX3xX2cxX10xX24xX3xX16xX23xX8cxX3xXexXdfxX9axX3xX5xX3axXdxX3xX16xX17xX5cfxX16xX3xX3exX1exX3xX3exX55xX3xX4xX1xX32xX4xX32xX5xX6xXexX10xX3xX4xXa0xX16xX17xX3xX5xX3axXdxX3xX90xX23xX3xX2cxX10xX24xX3xX4xX4cxX16xX17xX3xX2cxX1xX286xX16xX17xX3xX150xX3ecxX3xX4xX1xX44xX8cxXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX0xX7xXexXdfxX32xX16xX17xX12xXe4xX10xX24xX3xX3exX3e1xX8bxX3xX3exX2dbxX0xX61xX7xXexXdfxX32xX16xX17xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11axX10xX16xXexX10xXdfxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX129xXdxX19xXexX1xX12exX3xX130xX2xX132xXbxX134xX135xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12exX3xX26xX162xX130xXbxX134xX135xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX61xX61xXdxXc6xX150xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc6xX90xX16xX61xX16xX10xX129xX7xX61xX162xX2xX2xX165xX61xX2xX168xX169xX19xX132xX2xX130xX162xX162xX26xX162xXexX165xX2xX169xX165xX5xX2xX179xX130xX130xX130xXc6xX17dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX23xX24xX3xX26xX3xX24xX29xX16xX3xX2cxX10xX24xX3xX16xX17xX32xX16xX3xX24xX1exXexX3xX5xX3axX16xX1xX3xX3exX3fxX16xX3xX17xXdxX44xX16xX46xX3xX6xXdxX3xX4xX4cxX16xX17xX3xX4xX29xX3xXexX1xX55xX3xXexX1xX59xX4xX3xX1xXdxX5exX16xXaxX3xX129xXdxX19xXexX1xX9xXaxX130xX2xX132xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX26xX162xX130xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX206xX17xX8bxX8cxXc5xX16xX3xX5xXdxX5exX8bxX12exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xX236xX3e1xX8bxX3xX3exX2dbxX12exX3xX162xX132xX168xX17xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xX2f9xX788xX6xX3xXexX14xX3fxXdxX3xX4xX29xX3xX3exX14xX82xX16xX17xX12exX3xX13fxX168xX168xX24xX5xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xX236xX14xX82xX16xX17xX3xXexXdfxX2ebxX16xX17xX12exX3xX2xX132xX168xX17xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xXe4xX10xX24xX3xXexX14xX3fxXdxX12exX3xX26xX168xX168xX24xX5xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xX2f9xX788xX6xX3xX3exXa34xX4xX3xX4xX29xX3xX3exX14xX82xX16xX17xX12exX3xX2xX168xX168xX24xX5xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xXcxXdfxXa0xX16xX17xX3xX17xX23xX12exX3xX162xX3xX232xX8bxX44xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xX206xX14xX15xX4xX3xX4xX24cxXexX3xX19xX265xX6xX12exX3xX2xX168xX168xX24xX5xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3x403xX6xX16xXdxX12exX3xX13fxX3xX24cxX16xX17xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xX227xX27bxX16xX17xX3xX4xX27bxX3xX5xX23xX24xX3xX2cxX10xX24xX12exX3xXe4xX1xX8bxX286xX16xX3xX5xX23xX24xX3xX2cxX10xX24xX3xX232xX8bxX10xX3xXb9axX16xX2f0xX8bxX3xX2cxX1xX286xX16xX17xX3xX4xX29xX3xX150xX3axX16xX3xX4xX29xX3xXexX1xX55xX3xXexX1xX6xX8cxX3xXexX1xX2f0xX3xX150xX4d2xX16xX17xX3xX1xX7edxXbxX3xX16xX1xX59xX6xX3xX5xX23xX24xX3xX2cxX10xX24xX3xX16xX1x2abcxXba9xX46xX3xX19xX27bxX16xX17xX3xX4xX27bxX3xX3exX1exX16xX1xX3xXexXdfxXa0xX16xX17xXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX11axX1exX4xX1xX3xX5xX23xX24xX12exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xX236xX3e1xX8bxX3xX3exX2dbxX12exX3xX206xX1xXa34xXexX3xX1xX2f0xXexX3xX1xX3axXexX3xX7xXba3xX8bxX46xX3xX1xX3axXexX3xX5xX1300xXbxX46xX3xX90xX32xX3xX7xX3axX4xX1xX3xXdfxXdfaxXdxX3xX16xX17xXba3xX24xX3xX90xX15xXdxX3xX16xX14xX15xX4xX3xX2cxX1xX32xX44xX16xX17xX3xX2xX168xX3xXexXdxX2f0xX16xX17xX46xX3xXexX24cxXexX3xX16xX1xXedxXexX3xX5xX23xX3xX16xX17xXba3xX24xX3xX232xX8bxX6xX3xX3exXc5xX24xX3xX16xX1xX1300xXc6xX3xX2f9xX6xX8bxX3xX3exX29xX3xX90x1bb9xX3xX2cx27abxX3xXexX1xXc5xX24xX3xX24xX7edxXexX3xX5xX358xX16xX3xX16xX788xX6xX3xXdfxXdfaxXdxX3xX4xX1xX32xX3xX90xX23xX32xX3xX16xXdfaxXdxX3xX5xX8bxX7edxX4xX3xX4xX1xX75dxX16xX3xX90xX15xXdxX3xX5xX14xX3dcxX16xX17xX3xX16xX14xX15xX4xX3xX16xX17xX3e1xXbxX3xX24xXa34xXexX3xX3exX3e1xX8bxX3xX2cxX1xX32xX44xX16xX17xX3xX162xX4xX24xX46xX3xXexXdfxX32xX16xX17xX3xX232xX8bxX1exX3xXexXdfxX4acxX16xX1xX3xX5xX8bxX7edxX4xX46xX3xX2cxX1xXdxX3xXexX1xXedxX8cxX3xX16xX14xX15xX4xX3xX7xX286xXdxX46xX3xX150xX3axX16xX3xX90xXa34xX16xX3xX5xXcc9xX6xX3xX16xX1xX2dbxX3xX90xX265xX6xX46xX3xXexX1x277bxX16xX1xX3xXexX1xX32xX44xX16xX17xX3xX2cxX1xX8bxXedxX8cxX3xX3exXa31xX8bxX3xX3exX55xX3xX3exX3e1xX8bxX3xX2cxX1xX286xX16xX17xX3xX150xX3ecxX3xX4xX1xX1exX8cxXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xXe4xX1xXdxX3xXexX1xXedxX8cxX3xX3exX3e1xX8bxX3xX3exX2dbxX3xX90xX265xX6xX3xX4xX1xX75dxX16xX3xX24xXa31xX24xX46xX3xX150xX3axX16xX3xX4xX1xX32xX3xXexX1xXc5xX24xX3xX2xX168xX168xX17xX3xX3exX14xX82xX16xX17xX3xX90xX23xX32xX46xX3xX2cxX1xX8bxXedxX8cxX3xX3exXa31xX8bxX3xX3exX55xX3xX3exX3e1xX8bxX3xX3exX2dbxX3xX16xX17xXedxX24xX3xX3exX14xX82xX16xX17xXc6xX3xX236xXba3xX8cxX3xX4xX1xX75dxX16xX1xX3xX5xX23xX3xX150xX75dxX3xX232xX8bxX8cxX2f0xXexX3xX4xX1xX32xX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX23xX24xX3xX2cxX10xX24xX3xX3exX3e1xX8bxX3xX3exX2dbxX3xX16xX17xX32xX16xX3xX16xX17xX2d7xXexX3xX3exX3e1xX24xX3xX3exX23xXc6xX3xXe4xX1xXdxX3xX3exX3e1xX8bxX3xX4xX1xX75dxX16xX3xXexX1xX4acxX3xX4xX1xX32xX3xXdfxX6xX3xXexX286xX3xX3exX55xX3xXdfxXdxXc5xX16xX17xXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xXcxXdfxXa0xX16xX17xX3xX17xX23xX12exX3xXcxX1exX4xX1xX3xX5xXedxX8cxX3xX5xX45cxX16xX17xX3xX3exX2dbxX46xX3xX4xX1xX32xX3xX90xX23xX32xX3xXexX286xX3xX5xX15xX16xX46xX3xXexXdfxX7edxX16xX3xX90xX15xXdxX3xX132xX168xX17xX3xX3exX14xX82xX16xX17xX3xX4xX45cxX16xX3xX5xX3axXdxX3xX90xX23xX3xX13fxX3xX24cxX16xX17xX3xX90xX6xX16xXdxX3xX3exX1exX16xX1xX3xX150xX286xX16xX17xX3xX3exXa31xX8bxX46xX3xX5xX14xX8bxX3x37ddxX3xX2cxX1xXdxX3xX3exX1exX16xX1xX3xXexXdfxXa0xX16xX17xX3xX150xX3axX16xX3xXbxX1xX44xXdxX3xXexX8bxXba3xX16xX3xXexX1xX584xX3xX16xX17xX8bxX8cxXc5xX16xX3xXexX2ebxX4xX3xX3exX1exX16xX1xX3xXexX1xX10xX32xX3xX2xX3xX4xX1xXdxXa31xX8bxX3xX16xX1xXedxXexX3xX3exX3ecxX16xX1xX3xX90xX15xXdxX3xXexX24cxX4xX3xX3exX7edxX3xXexX5cfxX16xX17xX3xX19xX358xX16xX3xXexXdfxXa0xX16xX17xX3xX7xX505xX3xX150xX286xX16xX17xX3xX24xX3ecxX16xX3xX7xX505xX3xX17xXdxX850xXbxX3xX4xX1xX32xX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX23xX24xX3xX24xX29xX16xX3xX2cxX10xX24xX3xX3exX3e1xX8bxX3xX3exX2dbxX3xXexX1xX3fxX24xX3xX16xX17xX32xX16xX46xX3xX3ex195dxXbxX3xX24xX2ebxXexX3xX1xX3fxX16xX3xX16xX1xX1300xXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xXcxXdxX2f0xXbxX3xX3exX29xX46xX3xX150xX3axX16xX3xX4xX1xX32xX3xX7xX788xX6xX3xXexX14xX3fxXdxX46xX3xX2cxX10xX24xX3xXexX14xX3fxXdxX46xX3xX7xX788xX6xX3xX3exXa34xX4xX3xX4xX29xX3xX3exX14xX82xX16xX17xX46xX3xX16xX14xX15xX4xX3xX4xX24cxXexX3xX19xX265xX6xX46xX3xX3exX3e1xX8bxX3xX3exX2dbxX3xX90xX23xX32xX46xX3xX2cxX1xX8bxXedxX8cxX3xX3exXa31xX8bxX46xX3xXdfxXdfaxXdxX3xX4xX1xX32xX3xX1xX3d8xX16xX3xX1xX3dcxXbxX3xX2cxX10xX24xX3xX3exX3e1xX8bxX3xX3exX2dbxX3xX90xX23xX32xX3xX2cxX1xX8bxX286xX16xX3xX5xX23xX24xX3xX2cxX10xX24xX46xX3xX3exX55xX3xX90xX23xX32xX3xX16xX17xX5cfxX16xX3xX3exX286xX16xX17xX3xXexX584xX3xX5xX3axX16xX1xX3xX2cxX1xX32xX44xX16xX17xX3xX165xX179xX169xX3xXexXdxX2f0xX16xX17xX3xX5xX23xX3xX4xX29xX3xXexX1xX55xX3xXexX1xX14xX9axX16xX17xX3xXexX1xXa0xX4xX3xX24xX29xX16xX3xX2cxX10xX24xX3xX90xX265xX6xX3xX16xX17xX32xX16xX3xX90xX265xX6xX3xX150xXd05xX3xX16xX23xX8cxX3xXdfxXdfaxXdxX3xX3exXedxX8cxXc6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xX19xX8cxXaxX12xX179xX3xXcxXdfxX14xX82xX16xX17xX3xX1xX3dcxXbxX3xX16xX1xX23xX3xX150xX3axX16xX3xX2cxX1xX286xX16xX17xX3xX4xX29xX3xX2cxX1xX8bxX286xX16xX3xX5xX23xX24xX3xX2cxX10xX24xX3xX232xX8bxX10xX3xX4xX4cxX16xX17xX3xX2cxX1xX286xX16xX17xX3xX7xX6xX32xX46xX3xX150xX3axX16xX3xX4xX1xX32xX3xX1xX3d8xX16xX3xX1xX3dcxXbxX3xX16xX29xXdxX3xXexXdfxXc5xX16xX3xX90xX23xX32xX3xX1xX7edxXbxX3xX16xX1xX59xX6xX3xXdfxXdfaxXdxX3xX4xX1xX32xX3xX90xX23xX32xX3xX16xX17xX5cfxX16xX3xX3exX286xX16xX17xX3xXexX584xX3xX5xX3axX16xX1xX46xX3xX4xXa0xX3xX2xX3xXexXdxX2f0xX16xX17xX3xX150xX3axX16xX3xX5xXedxX8cxX3xX2cxX10xX24xX3xXdfxX6xX3xXexXdfxX7edxX16xX3xX3exXa31xX8bxX3xX2xX3xX5xX358xX16xX46xX3xXexX1xX59xX4xX3xX1xXdxX5exX16xX3xX2cxX1xX32xX44xX16xX17xX3xX132xX179xX130xX3xX5xX358xX16xX3xX5xX23xX3xX2cxX10xX24xX3xX3exX3axXexX3xX8cxXc5xX8bxX3xX4xX358xX8bxX46xX3xX3exX44xX24xX3xX150xX44xX32xX3xX24xX3ecxX16xX3xX3exX1675xXbxX46xX3xX2cxX1xX286xX16xX17xX3xX150xX3ecxX3xX3exX1exX3xX19xX5cfxX24xX3xXdfxXdfaxXdxX3xX3exXedxX8cxX46xX3xX2cxX1xXdxX3xX5cfxX16xX3xX4xX1xX1458xX3xX4xX358xX16xX3xX24xX850xX4xX3xX2cxX10xX24xX3xXdfxX6xX3xX19xX77xX16xX17xX3xX2cxX7bxX24xX3xX90xX15xXdxX3xX24xX7edxXexX3xX75dxXexX3xX5xX3axX4xX3xXdfxX6xX16xX17xX3xX7x69a9xX16xX3xX17xXdxX47dxX3xX16xX1xX2dbxX46xX3xX7xX788xX6xX3xX3exXa34xX4xX3xX4xX29xX3xX3exX14xX82xX16xX17xX3xX7xX505xX3xX90xX286xX3xX4xX77xX16xX17xX3xX16xX17xX32xX16xX3xX24xXdxX5exX16xX17xXc6xX0xX61xXbxX12xX0xX19xXdxX90xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xXdfxX10xX5xX6xXexX10xX19xXaxX12xX0xX7xXexXdfxX32xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxXc5xX16xX3xX232xX8bxX6xX16xX12exX0xX61xX7xXexXdfxX32xX16xX17xX12xX0xX8bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX179xXexX1xX8bxX24xX150xX179xX6xX16xX19xX179xX7xX6xXbxX32xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax11b7xX13xX286xX3xX150xXdxX2f0xX16x14bbxX3xX90xX2dbxX3xXexXdfxX1exXdxX3xX4xXba3xX8cxX3xXexX1xX23xX16xX1xX3xX16xX1xX788xX16xX17xX3xX24xX29xX16xX3xX5cfxX16xX3xX90xXa34xXexX3xX7xXdxXc5xX8bxX3xX16xX17xX32xX16xXaxX3xX1xXdfxX10xX4c7xX9xXaxX61xX24xX10xX179xX150xX10xX61xX1xX32xX179xX150xXdxX10xX16xX179xX90xX32xX179xXexXdfxX6xXdxX179xX4xX6xX8cxX179xXexX1xX6xX16xX1xX179xX16xX1xX8bxX16xX17xX179xX24xX32xX16xX179xX6xX16xX179xX90xX6xXexX179xX7xXdxX10xX8bxX179xX16xX17xX32xX16xX61xX162xX168xX175xX132xX132xX168xXc6xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX61xX24xX10xX19xXdxX6xX61xX2xX162xX168xX61xX16xX10xX129xX7xX61xX162xX2xX2xX26xX61xX2xX168xX169xX19xX162xX168xX169xX26xX26xX2xX165xXexX165xX175xX165xX2xX130xX5xX168xXc6xX17dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX23xX24xX3xX26xX3xX24xX29xX16xX3xX2cxX10xX24xX3xX16xX17xX32xX16xX3xX24xX1exXexX3xX5xX3axX16xX1xX3xX3exX3fxX16xX3xX17xXdxX44xX16xX46xX3xX6xXdxX3xX4xX4cxX16xX17xX3xX4xX29xX3xXexX1xX55xX3xXexX1xX59xX4xX3xX1xXdxX5exX16xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX19xXdxX90xX12xX0xX7xXexXdfxX32xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1977xX13xX286xX3xX150xXdxX2f0xX16xX197fxX3xX90xX2dbxX3xXexXdfxX1exXdxX3xX4xXba3xX8cxX3xXexX1xX23xX16xX1xX3xX16xX1xX788xX16xX17xX3xX24xX29xX16xX3xX5cfxX16xX3xX90xXa34xXexX3xX7xXdxXc5xX8bxX3xX16xX17xX32xX16xXaxX3xX1xXdfxX10xX4c7xX9xXaxX61xX24xX10xX179xX150xX10xX61xX1xX32xX179xX150xXdxX10xX16xX179xX90xX32xX179xXexXdfxX6xXdxX179xX4xX6xX8cxX179xXexX1xX6xX16xX1xX179xX16xX1xX8bxX16xX17xX179xX24xX32xX16xX179xX6xX16xX179xX90xX6xXexX179xX7xXdxX10xX8bxX179xX16xX17xX32xX16xX61xX162xX168xX175xX132xX132xX168xXc6xX1xXexX24xXaxX12xX1977xX13xX286xX3xX150xXdxX2f0xX16xX197fxX3xX90xX2dbxX3xXexXdfxX1exXdxX3xX4xXba3xX8cxX3xXexX1xX23xX16xX1xX3xX16xX1xX788xX16xX17xX3xX24xX29xX16xX3xX5cfxX16xX3xX90xXa34xXexX3xX7xXdxXc5xX8bxX3xX16xX17xX32xX16xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexXdfxX32xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX1281xX2dbxX3xX150xX14xX9axXdxX46xX3xX134xX32xX23xXdxX46xX3xX4xX6xX24xX46xX3xX232xX8bxX15d5xXexX2adxX3xX4xX29xX3xXexX1xX55xX3xX3exX14xX3dcxX4xX3xXexX1exXdxX3xX4xX1xX2f0xX3xXexX1xX23xX16xX1xX3xX24xX29xX16xX3xX5cfxX16xX3xX90xXa34xXexX46xX3xX17xXdxX6xX3xX90xX3ecxX3xXdfxXedxXexX3xXexX1xX59xX4xX3xX19xX27bxX16xX17xX3xX24xX23xX3xX150xX3axX16xX3xX2cxX1xX29xX3xX4xX29xX3xXexX1xX55xX3xX150xX2dbxX3xX232xX8bxX6xXc6xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX19xXdxX90xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11axX1xX2f0xX3xX150xXdxX2f0xX16xX3xX8cxX2f0xX16xX3xX24xX3axX4xX1xX3xXexX1xX23xX16xX1xX3xX26xX3xX24xX29xX16xX3xX16xX17xX32xX16xX3xX5xX3axX3xX24xXdxX5exX16xX17xX46xX3xX4xX8bxX16xX17xX3xX4xXedxXbxX3xX3exX584xX3xX16xX5cfxX16xX17xX3xX5xX14xX3dcxX16xX17xXaxX3xX1xXdfxX10xX4c7xX9xXaxX61xX24xX10xX179xX150xX10xX61xX4xX1xX10xX179xX150xXdxX10xX16xX179xX8cxX10xX16xX179xX24xX6xX4xX1xX179xXexX1xX6xX16xX1xX179xX26xX179xX24xX32xX16xX179xX16xX17xX32xX16xX179xX5xX6xX179xX24xXdxX10xX16xX17xX179xX16xX150xX7xXbxX179xX4xX8bxX16xX17xX179xX4xX6xXbxX179xX19xX8bxX179xX16xX6xX16xX17xX179xX5xX8bxX32xX16xX17xX61xX162xX168xX168xX2xX13fxX26xXc6xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX61xX24xX10xX19xXdxX6xX61xX2xX162xX168xX61xX16xX10xX129xX7xX61xX162xX168xX26xX2xX61xX2xX168xX169xX19xX13fxX2xX169xX132xX175xX162xX132xXexX162xX175xX2xX130xX175xX5xX168xXc6xX17dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX23xX24xX3xX26xX3xX24xX29xX16xX3xX2cxX10xX24xX3xX16xX17xX32xX16xX3xX24xX1exXexX3xX5xX3axX16xX1xX3xX3exX3fxX16xX3xX17xXdxX44xX16xX46xX3xX6xXdxX3xX4xX4cxX16xX17xX3xX4xX29xX3xXexX1xX55xX3xXexX1xX59xX4xX3xX1xXdxX5exX16xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX19xXdxX90xX12xX0xX7xXexXdfxX32xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11axX1xX2f0xX3xX150xXdxX2f0xX16xX3xX8cxX2f0xX16xX3xX24xX3axX4xX1xX3xXexX1xX23xX16xX1xX3xX26xX3xX24xX29xX16xX3xX16xX17xX32xX16xX3xX5xX3axX3xX24xXdxX5exX16xX17xX46xX3xX4xX8bxX16xX17xX3xX4xXedxXbxX3xX3exX584xX3xX16xX5cfxX16xX17xX3xX5xX14xX3dcxX16xX17xXaxX3xX1xXdfxX10xX4c7xX9xXaxX61xX24xX10xX179xX150xX10xX61xX4xX1xX10xX179xX150xXdxX10xX16xX179xX8cxX10xX16xX179xX24xX6xX4xX1xX179xXexX1xX6xX16xX1xX179xX26xX179xX24xX32xX16xX179xX16xX17xX32xX16xX179xX5xX6xX179xX24xXdxX10xX16xX17xX179xX16xX150xX7xXbxX179xX4xX8bxX16xX17xX179xX4xX6xXbxX179xX19xX8bxX179xX16xX6xX16xX17xX179xX5xX8bxX32xX16xX17xX61xX162xX168xX168xX2xX13fxX26xXc6xX1xXexX24xXaxX12xX11axX1xX2f0xX3xX150xXdxX2f0xX16xX3xX8cxX2f0xX16xX3xX24xX3axX4xX1xX3xXexX1xX23xX16xX1xX3xX26xX3xX24xX29xX16xX3xX16xX17xX32xX16xX3xX5xX3axX3xX24xXdxX5exX16xX17xX46xX3xX4xX8bxX16xX17xX3xX4xXedxXbxX3xX3exX584xX3xX16xX5cfxX16xX17xX3xX5xX14xX3dcxX16xX17xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexXdfxX32xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xXcxX1xX6xX8cxX3xX90xX4acxX3xX5cfxX16xX3xX3exX3fxX16xX3xXexX1xX8bxX358xX16xX3xX8cxX2f0xX16xX3xX24xX3axX4xX1xX46xX3xX16xX1xX788xX16xX17xX3xX16xX17xX14xX82xXdxX3xXexX1xX10xX32xX3xX4xX1xX2f0xX3xX3exX7edxX3x7f6xX6xXexX4xX5xX10xX6xX16xX3xX4xX29xX3xXexX1xX55xX3xX4xX1xX2f0xX3xX150xXdxX2f0xX16xX3xXexX1xX23xX16xX1xX3xX16xX1xXdxXa31xX8bxX3xX24xX29xX16xX3xX5xX3axX3xX24xXdxX5exX16xX17xX46xX3xX3exX55xX3xX2cxX1x386cxX8bxX3xXbxX1xX358xX16xX3xX5cfxX16xX3xX24xX3d8xXdxX3xX16xX17xX23xX8cxX3xX5xX8bxX286xX16xX3xXexX14xX3fxXdxX3xX24xX15xXdxX3xX90xX23xX3xXexXdfxX1exX16xX1xX3xX7xX59xX3xX16xX1xX23xX24xX3xX4xX1xX1exX16xXc6xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX19xXdxX90xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX2d7xX4xX3xX5xX23xX24xX3xX132xX3xX24xX29xX16xX3xX5cfxX16xX3xX90xXa34xXexX3xX17xXdxX44xXdxX3xX16xX1xXdxX5exXexX3xX4xX59xX4xX3xX3exX1458xX16xX1xX46xX3xX16xX17xX1xX10xX3xXexXc5xX16xX3xXexX1xX286xXdxX3xX3exX47dxX3xXexX1xXedxX8cxX3xX24xX1exXexX3xXdfxX14xX3dcxXdxX3xX4xX44xX3xX24xX77xX6xX3xXc6xXc6xXc6xXaxX3xX1xXdfxX10xX4c7xX9xXaxX61xX24xX10xX179xX150xX10xX61xX1xX32xX4xX179xX5xX6xX24xX179xX132xX179xX24xX32xX16xX179xX6xX16xX179xX90xX6xXexX179xX17xXdxX6xXdxX179xX16xX1xXdxX10xXexX179xX4xX8bxX4xX179xX19xXdxX16xX1xX179xX16xX17xX1xX10xX179xXexX10xX16xX179xXexX1xX32xXdxX179xX19xX6xX179xXexX1xX6xX8cxX179xX24xX6xXexX179xXdfxX8bxX32xXdxX179xX4xX6xX179xX24xX8bxX6xX179xX1xX10xX61xX2xX175xX132xX26xX2xX132xXc6xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX61xX24xX10xX19xXdxX6xX61xX2xX162xX168xX61xX16xX10xX129xX7xX61xX162xX168xX162xX169xX61xX2xX168xX132xX19xX26xX2xX162xX26xX26xX26xX168xXexX130xX2xX169xX5xX169xX179xXdxX24xX17xX7xX179xX10xX24xX19xX10xXbxX179xX90xX16xX179xX7xX1xX6xXdfxX10xXc6xX17dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX23xX24xX3xX26xX3xX24xX29xX16xX3xX2cxX10xX24xX3xX16xX17xX32xX16xX3xX24xX1exXexX3xX5xX3axX16xX1xX3xX3exX3fxX16xX3xX17xXdxX44xX16xX46xX3xX6xXdxX3xX4xX4cxX16xX17xX3xX4xX29xX3xXexX1xX55xX3xXexX1xX59xX4xX3xX1xXdxX5exX16xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX19xXdxX90xX12xX0xX7xXexXdfxX32xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX2d7xX4xX3xX5xX23xX24xX3xX132xX3xX24xX29xX16xX3xX5cfxX16xX3xX90xXa34xXexX3xX17xXdxX44xXdxX3xX16xX1xXdxX5exXexX3xX4xX59xX4xX3xX3exX1458xX16xX1xX46xX3xX16xX17xX1xX10xX3xXexXc5xX16xX3xXexX1xX286xXdxX3xX3exX47dxX3xXexX1xXedxX8cxX3xX24xX1exXexX3xXdfxX14xX3dcxXdxX3xX4xX44xX3xX24xX77xX6xX3xXc6xXc6xXc6xXaxX3xX1xXdfxX10xX4c7xX9xXaxX61xX24xX10xX179xX150xX10xX61xX1xX32xX4xX179xX5xX6xX24xX179xX132xX179xX24xX32xX16xX179xX6xX16xX179xX90xX6xXexX179xX17xXdxX6xXdxX179xX16xX1xXdxX10xXexX179xX4xX8bxX4xX179xX19xXdxX16xX1xX179xX16xX17xX1xX10xX179xXexX10xX16xX179xXexX1xX32xXdxX179xX19xX6xX179xXexX1xX6xX8cxX179xX24xX6xXexX179xXdfxX8bxX32xXdxX179xX4xX6xX179xX24xX8bxX6xX179xX1xX10xX61xX2xX175xX132xX26xX2xX132xXc6xX1xXexX24xXaxX12xX13xX2d7xX4xX3xX5xX23xX24xX3xX132xX3xX24xX29xX16xX3xX5cfxX16xX3xX90xXa34xXexX3xX17xXdxX44xXdxX3xX16xX1xXdxX5exXexX3xX4xX59xX4xX3xX3exX1458xX16xX1xX46xX3xX16xX17xX1xX10xX3xXexXc5xX16xX3xXexX1xX286xXdxX3xX3exX47dxX3xXexX1xXedxX8cxX3xX24xX1exXexX3xXdfxX14xX3dcxXdxX3xX4xX44xX3xX24xX77xX6xX3xXc6xXc6xXc6xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexXdfxX32xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12x8a7axXdxX788xX6xX3xX4xX1exXdxX3xX16xX2ebxX16xX17xX3xX4xX1xX1exX8cxX3xX19xX6xX3xX4xX1xX1exX8cxX3xXexX1xX3ecxXexX3xX16xX1xX14xX3xX1xXdxX5exX16xX3xXexX3axXdxX46xX3xX16xX1xX788xX16xX17xX3xX24xX29xX16xX3xX17xXdxX44xXdxX3xX16xX1xXdxX5exXexX3xX16xX17xX32xX16xX3xX90xX23xX3xX232xX8bxX10xX16xX3xXexX1xX8bxX7edxX4xX3xX19xX14xX15xXdxX3xX3exXba3xX8cxX3xX7xX505xX3xX2cxX1xXdxX2f0xX16xX3xX4xX1xX3ecxX3xX10xX24xX3xX24xX8bxX24cxX16xX3xXexX1xX14xX9axX16xX17xX3xXexX1xXa0xX4xX3xX16xX17xX6xX8cxX3xX5xX3e1xXbxX3xXexXa0xX4xXc6xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX19xXdxX90xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xX8bxX5xX12xX0xX19xXdxX90xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXdfxXaxX12xX0xX61xX19xXdxX90xX12xX0xX61xX19xXdxX90xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f9xX32xX8bxXdfxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xX10xX24xX19xX10xXbxXc6xX90xX16xX0xX61xXbxX12