Hà Tĩnh tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 2019
(Baohatinh.vn) - Các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp (trừ người nước ngoài) có ý tưởng, sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo được triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đều có thể đăng ký tham dự cuộc thi.
7296x7ebexd1afxeb16xfe39xd212x109f1xfd38x864bxX7x101f2xb7bbxbd0cxb193xe4caxfcd4xX5xd78exXaxb842x82caxaf2cxX3xXcx84a3xe138xX1xX3xXex9359xX3xX4xX1xa36cxX4xX3xdec6x1042ex9761xX4xX3xXexX1xXdxX3x984axX3xXexdbebx107a0xX18x8272xX3xa2a2xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdx7edexXbxX3xX7x8e3cxX18xX32xX3xXexe452xca0dxX3x9e31xa58exX2xb3e5xX0xa573xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xca84xXaxX12xX23xX41xX4xX3xXexX1cxX3xX4xX1xX20xX4xcffcxX3xX4xX41xX3xX18xX1xa1a4xX18xX6exX3xX18xX1xd2efx10580xX3xX4xX41xX3xX18xX1xX75xX18xX6exX3xX60xX47xX6xX18xX1xX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3x85e5xXex8112x761fxX3xX18xX32xX2fxffebxXdxX3xX18xX2fxae4fxX4xX3xX18xX32xX47xX14xXdx9269xX3xX4xX7bxX3xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX32xX6exX3xX7x7f9exX18xX3xXbxX1xd1e8xX7cxX6exX3xX60xb3ffxX3xX41xX18xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX3x7bfbxX2fxfdd3xX4xX3xXexX96xXdxeec8xX18xX3xX34xX1xX6xXdxX3xdf63xX14xX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX96xXdxXe4xX18xX3xXexX96x1047fxX18xX3xXdcxfe70xX6xX3xd566xX14xX18xX3xXexb1fcxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXdcxe5fexX24xX3xX4xX7bxX3xXexX1xXe4xX3xXdcxf29fxX18xX32xX3xX34xX2cxX3xXexX1xX6xX7cxX3xX60xXc2xX3xX4xX24xX25xX4xX3xXexX1xXdxed0dxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx91f5xX47xX60xff0exX3xXbxX23xX10xX18xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexX14axX5xX10xX9xXaxXexX10xdb45xXexd043xX6xX5xXdxX32xX18xeb55xX3xX4xX10xX18xXexX10xX96xb67dxXaxX12xX0xXdxX7cxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX18xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexX14axX5xX10xX9xXaxb78dxXdxX60xXexX1xX166xX3xebbbxX2xcb3fxXbxX15exX16exX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX166xX3xa879xX2xX4axXbxX15exX16exXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX137xX103xX6xX47xX1xX6xXexXdxX18xX1xX137xXecxX18xX4exX18xX10xX18dxX7xX4exX2xX4cxX1a3x820dxX4exX2xX4axaec8xX60xX49xX4axX4cxX4axX1a3xX2xX194xXexX4cxX1cdxX1c9xX4axX5xX1cdxX160xX2xX2xX4axX60xX49xX4axX1cdxX2xX4axX49xX1a3xXex7ae6xX4axX196xX4axX5xX2xX160xX2xX137xeb33xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX3xX49xX4axX2xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX47xX60xX14axX3xXbxX23xX10xX18xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexX14axX5xX10xX9xXaxXexX10xX15exXexX160xX6xX5xXdxX32xX18xX166xX3xX1f3xX24xX7xXexXdx106d8xX14axX16exXaxX12xXcxX1xXc2xX4xX3xX1xXdxX3dxX18xX3xcfbaxX24xX14axd7c0xXexX3xXdcxX100xX18xX1xX3xX7xefe6xX3xX1eaxX1eaxX196xX1a3xX4exX27fxf6dbxX160xdaebxX147xbaa0xdb83xX3xX18xX32xX14xX14axX3xX2xX2xX4exX2xX4axX4exX49xX4axX2xX4cxX3xX4xf78cxX6xX3xX295xX147xX297xX298xX3xXexX108xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXecxX115xX3xXecxXdxX3dxX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xf62axXbxX3xX147xX6xX18xX3xXcxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xXecxX14xX3xXcxX1cxX3xXexX1xX2fxX3xX34xX2cxX3xX23xX24xX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xb6b9xa179xX3xXexX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX3xXexX108xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX120xX7cxX3xX49xX4axX2xX4cx8155xX6exX3xX147xX6xX18xX3xXcxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xXecxX97xX6xX3xX103xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX34xX282xX3xX1xX47xX46xX4xX1xX3xXexX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xX2f5xX3xXexX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX3xXexX108xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX120xX7cxX3xX49xX4axX2xX4cxX137xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX47xX60xX14axX3xXbxX23xX10xX18xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexX14axX5xX10xX9xXaxXexX10xX15exXexX160xX6xX5xXdxX32xX18xX166xX3xX4xX10xX18xXexX10xX96xX16exXaxX12xX0xXdxX7cxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX18xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexX14axX5xX10xX9xXaxX18dxXdxX60xXexX1xX166xX3xX194xX2xX196xXbxX15exX16exX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX166xX3xX1a3xX2xX4axXbxX15exX16exXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX4exX4exXdxX137xX103xX6xX47xX1xX6xXexXdxX18xX1xX137xXecxX18xX4exX18xX10xX18dxX7xX4exX2xX4cxX1a3xX1c9xX4exX2xX2xX4axX60xX49xX4axX1cdxX2xX2xX2xX4axXexX194xX49xX196xX194xX5xX1c9xX160xX2xX1eaxX196xX60xX196xX2xX4axX1eaxX196xX49xX196xXexX1a3xX196xX196xX49xX5xX49xX160xX2xX137xX1f3xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX3xX49xX4axX2xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX47xX18xXaxX3xX7xXexX14axX5xX10xX9xXaxXexX10xX15exXexX160xX6xX5xXdxX32xX18xX166xX3xX4xX10xX18xXexX10xX96xX16exXaxX12xX23xX41xX4xX3xX1xX47xX46xXexX3xXdcxX25xX18xX32xX3xX1x9140xX3xXexX96xXdexX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX96xXdxXe4xX18xX3xX60xX47xX6xX18xX1xX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xXecxX14xX3xX15ex9bdcxX4xX3xXexXdxX282xX18xX3xXdcxef0dxX24xX3xXexX2fxX6exX3xX1xX47xX46xXexX3xXdcxX25xX18xX32xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX6exX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xXdcxX1cxXdxX3xX7cxXa1xXdxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX3xX18xX32xX14xX14axX3xX4xX14xX18xX32xX3xXdcxX2fxXdexX4xX3x92c0xX24xX6xX18xX3xXexX75xX7cxX137xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX47xX60xX14axXaxX12xX293xX75xX14axX3xX5xX14xX3xX4xX24xX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX1x10939xX7cxX3xX18xX75xX18xX32xX3xX4xX6xX47xX3xX18xX1xX2cfxX18xX3xXexX1xX20xX4xX6exX3xX34xX1xbae3xXdxX3xX60xX2cfxX14axX3xXecxX14xX3xX5xX6xX18xX3xXexba79xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX50fxX18xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX3xXdcxX282xX18xX3xXdcxb1cdxX18xX32xX3xXdcxXb8xX47xX3xXexX50fxX18xX32xX3xX5xXa1xXbxX3xX18xX1xX75xX18xX3xX60xX75xX18xX3xXexX96xXfcxX18xX3xXdcxX100xX6xX3xX103xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX137xX3x98a9xX1xX5a2xXdxX3xX60xX2cfxX14axX3xXdcxX6xX7cxX3xX7cxXfcxX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX3xX4xX2abxX6xX3xX4xX41xX4xX3xXexX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX6exX3xX4xX41xX3xX18xX1xX75xX18xX3xXexX96xXfcxX18xX3xXdcxX100xX6xX3xX103xX14xX18xX3xXexX108xX18xX1xX6exX3xX32xX7bxXbxX3xXbxX1xX50fxX18xX3xXexX96xXdxXe4xX18xX3xX34xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX47xX18xX32xX3xXexX96xX14xX47xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX3xXbxX1xd5d3xX4xX3xXecxX68fxX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX96xXdxXe4xX18xX3xX34xXdxX18xX1xX3xXexX282xX3xX160xX3xX15ex809exX3xX1xX25xXdxX16exX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX47xX60xX14axXaxX12xXcxX1xX506xX4xX3xXdcxXbdxX14axX6exX3xX1xX4e4xX3xXexX96xXdexX3xX4xX41xX4xX3xX1xX47xX46xXexX3xXdcxX25xX18xX32xX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX6exX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX3xXexX96xXfcxX18xX3xXdcxX100xX6xX3xX103xX14xX18xX3xXexX108xX18xX1xX16exX3xX1xb5f1xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX7cxX5d8xXdxX3xXexX96xX2fxX9cxX18xX32xX3xXdcxXe4xX3xX1xX4e4xX3xXexX96xXdexX3xX4xX1xX47xX3xX4xX41xX4xX3xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX32xX6exX3xX60xXc2xX3xX41xX18xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX137xX3xXcxX97xX3xXdcxX7bxX6exX3xXexX718xX7cxX3xX34xXdxX282xX7cxX6exX3xX4xX1xe179xX18xX3xX5xX777xX4xX6exX3xXexX5d8xX18xX3xXecxXdxX18xX1xX3xXecxX14xX3xX1xX4e4xX3xXexX96xXdexX3xX4xX41xX4xX3xX60xXc2xX3xX41xX18xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX3xXexXdxX115xX7cxX3xX18xX120xX18xX32xX3xXexX96xX47xX18xX32xX3xX32xXdxX6xXdxX3xXdcxX47xX46xX18xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX137xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX18xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexX14axX5xX10xX9xXaxXexX10xX15exXexX160xX6xX5xXdxX32xX18xX166xX3xX4xX10xX18xXexX10xX96xX16exXaxX12xX0xXdxX7cxX32xX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX166xX4exX4exX4xX60xX18xX137xX103xX6xX47xX1xX6xXexXdxX18xX1xX137xXecxX18xX4exX60xX10xX7xX34xXexX47xXbxX4exX18xX10xX18dxX7xX4exX2xX4cxX1a3xX2xX4exX1cdxX1a3xX60xX2xX2xX4axX1eaxX2xX2xX1eaxXexX196xX196xX2xX4axX4cxX5xX4axX137xX1f3xXbxX32x9e75xX96xX9xX1eaxX1eaxX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX3xX49xX4axX2xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX47xX18xXaxX12xX297xX1xXdxX115xX24xX3xX103xX46xX18xX3xXexX96x780exX3xX30xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXdcxX6abxX3xXexX46xX47xX3xX32xXdxX41xX3xXexX96xX100xX3xX34xX1xX41xX4xX3xX103xXdxX3dxXexX3xXecxX14xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xX5d8xX18xX32xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX47xX60xX14axXaxX12xX23xX24xX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xc975xX18xX32xX3xX5xX14xX3xX1xX47xX46xXexX3xXdcxX25xX18xX32xX3xX34xX282xXexX3xX18xX28bxXdxX3xXdcxXe4xX3xX34xXfcxX24xX3xX32xX777xXdxX3xXdcxX50fxX24xX3xXexX2fxX6exX3xXexX14xXdxX3xXexX96xXdexX3xX4xX2abxX6xX3xX4xX41xX4xX3xXexX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX6exX3xX4xX41xX3xX18xX1xX75xX18xX6exX3xX60xX47xX6xX18xX1xX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX4xX1xX47xX3xX18xX1xadefxX18xX32xX3xX7xXb8xX18xX3xXbxX1xXbdxX7cxX6exX3xX60xXc2xX3xX41xX18xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX3xXexXdxX115xX7cxX3xX18xX120xX18xX32xX6exX3xX32xX7bxXbxX3xXbxX1xX50fxX18xX3xX1xX2fxX30xX18xX32xX3xX20xX18xX32xX3xXecxX14xX3xXexX1xXc2xX4xX3xX1xXdxX3dxX18xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX47xX46xXexX3xXdcxX25xX18xX32xX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX96xXdxXe4xX18xX3xXbxX1xX47xX18xX32xX3xXexX96xX14xX47xX3xX559xX24xX28bxX4xX3xX32xXdxX6xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX4xX2abxX6xX3xX23xX1xc1bbxX18xX1xX3xXbxX1xX2abxX137xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX47xX60xX14axXaxX12xX298xXc2xX3xX34xXdxX282xX18xX6exX3xX147xX6xX18xX3xXexX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX7x7865xX3xXexX96xX6xX47xX3xX2xX3xX32xXdxXb8xXdxX3xX18xX1x8019xXexX3xXexX96xX100xX3xX32xXdxX41xX3xX49xX4axX3xXexX96xXdxX3dxX24xX3xXdcxde23xX18xX32xX6exX3xX18xX32xX47xX14xXdxX3xX96xX6xX3xX7xXa48xX3xXexX96xX6xX47xX3xX49xX3xX32xXdxXb8xXdxX3xX18xX1xX718xX6exX3xX1eaxX3xX32xXdxXb8xXdxX3xX103xX6xX6exX3xX1a3xX3xX32xXdxXb8xXdxX3xX34xX1xX24xX14axX282xX18xX3xX34xX1xXa15xX4xX1xX137xX3xXcxX41xX4xX3xX32xXdxXb8xX3xXdcxX46xXexX3xX32xXdxXb8xXdxX3xXdcxX2fxXdexX4xX3xXexX96xX6xX47xX3xX32xXdxXa58xX14axX3xX4xX1xX20xX18xX32xX3xX18xX1xX2cfxX18xX3xX4xX2abxX6xX3xX147xX6xX18xX3xXexX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX6exX3xX32xXdxXa58xX14axX3xX34xX1xX10xX18xX3xX4xX2abxX6xX3xf9acxXdxX41xX7cxX3xXdcxX28bxX4xX3xffbcxX30xX3xX608xX1xX47xX6xX3xX1xX777xX4xX3xXecxX14xX3xX23xX5d8xX18xX32xX3xX18xX32xX1xX3dxX3xXecxX115xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexXa15xX4xX1xX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX3xX34xX1xX47xX6xX3xX1xX777xX4xX3xX4xX5d8xX18xX32xX3xX18xX32xX1xX3dxX137xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX47xX60xX14axXaxX12xX23xX24xX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xX32xXa6dxX7cxX3xXecxd925xX18xX32xX3xX7xX5a2xX3xX34xX1xXb8xX47xX3xXecxX14xX3xXecxXb68xX18xX32xX3xX4xX1xX24xX18xX32xX3xX34xX282xXexX6exX3xXexX1xX9cxXdxX3xX32xXdxX6xX18xX3xX34xX282xXexX3xXexX1xX506xX4xX3xX18xX1xX2cfxX18xX3xX1xXa6dxX3xX7xX5a2xX3xX60xXc2xX3xXexX1xXdxX3xX5xX14xX3xXexX96xX2fxXa1xX4xX3xX18xX32xX14xX14axX3xX2xX196xX4exX2xX49xX4exX49xX4axX2xX4cxX137xX3x77cbx9ff3xX3xXexX96xX6xX47xX3xX32xXdxXb8xXdxX3xX60xXc2xX3xX34xXdxX282xX18xX3xX7xXa48xX3xXdcxX2fxXdexX4xX3xX4xX5d8xX18xX32xX3xX103xX28bxX6exX3xXexX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xXecxX14xX47xX3xX4xX24xX28bxXdxX3xXexX1xX41xX18xX32xX3xX2xX49xX4exX49xX4axX2xX4cxX137xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX47xX60xX14axXaxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX147xc496xfe6exX295xX3xef5dx1045axX295xX3xX13xe18cxX3xXb02x10671xX3xX298xd183xX3xXcxX13xXc2bxX137xX60xX47xX4xXaxX3xX1xX96xX10xX270xX9xXaxX4exX4exXdxX137xX103xX6xX47xX1xX6xXexXdxX18xX1xX137xXecxX18xX4exX18xX10xX18dxX7xX4exX2xX4cxX1a3xX1c9xX4exX2xX4axX196xX60xX49xX4axX4cxX4axX4axX196xX1c9xXexX1eaxX194xX1cdxX5xX2xX160xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX137xXbxX60xX270xXaxX3xXexX6xX96xX32xX10xXexX9xXaxa97axX103xX5xX6xX18xX34xXaxX3xX96xX10xX5xX9xXaxX18xX47xX47xXbxX10xX18xX10xX96xXaxX12xX147xXc2bxXc2cxX295xX3xXc2fxXc30xX295xX3xX13xXc34xX3xXb02xXc37xX3xX298xXc3axX3xXcxX13xXc2bxX137xX60xX47xX4xX0xX4exX6xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xX103xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15exX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX32xX9xXaxX4axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX60xX60xXdxX18xX32xX9xXaxX196xXaxX12xX0xXexX103xX47xX60xX14axX12xX0xXexX96xX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX47xX60xX14axXaxX12xX13xXa6dxX3xXb02xX5a2xX3xX32xb758xXdxX3xXecxX115xX166xX3xXb02xX30xX3xX608xX1xX47xX6xX3xX1xX777xX4xX3xXecxX14xX3xX23xX5d8xX18xX32xX3xX18xX32xX1xX3dxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX94xX4xX5a2xX3xX559xX24xX6xX18xX3xXcxX1xX2fxX9cxX18xX32xX3xXexX96xXc2xX4xX3xX147xX6xX18xX3xXcxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xXa9xX3xX160xX3xb5a5xX1xXb68xX18xX32xX3xX27fxX24xXb8xX18xX3xX5xX2cxX3xX4xX5d8xX18xX32xX3xX18xX32xX1xX3dxX3xXecxX14xX3xX4xX1xX24xX14axXfcxX18xX3xX18xX32xX14xX18xX1xX137xX3xX293xX100xX6xX3xX4xX1xX108xX166xX3xXb02xX28bxX3xX2xX1a3xX49xX3xXdcxX2fxX9cxX18xX32xX3xXcxX96xX50fxX18xX3xXd74xX1xX506xX6exX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX28bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX6exX3xXexX108xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX137xX3xX293xXdxX3dxX18xX3xXexX1xX47xX46xXdxX166xX3xX4axX49xX1eaxX4cxX1eaxX137xX1cdxX196xX1cdxX1cdxX194xX196xX4exX3xX4axX4cxX1c9xX196xX196xX1c9xX1c9xX1a3xX1c9xX1c9xX3xX94xX4xX1xX24xX14axXfcxX18xX3xXecxXdxXfcxX18xX3xXbxX1xX68fxX3xXexX96xX41xX4xX1xX137xXa9xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX96xX12xX0xX4exXexX103xX47xX60xX14axX12xX0xX4exXexX6xX103xX5xX10xX12xX0xX60xXdxXecxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX96xX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexX96xX47xX18xX32xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXfcxX18xX3xX559xX24xX6xX18xX166xX0xX4exX7xXexX96xX47xX18xX32xX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX160xXexX1xX24xX7cxX103xX160xX6xX18xX60xX160xX7xX6xXbxX47xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX41xXdxX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX160xX3xX103xX3dxX3xXdcxf9c0xX3xX4xX1xX47xX3xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX32xX3xX2f4xX18xXb8xX14axX3xX7cxX50fxX7cxX327xXaxX3xX1xX96xX10xX270xX9xXaxX4exX34xX1xX47xXdxX160xX18xX32xX1xXdxX10xXbxX4exX1xX10xX160xX7xXdxX18xX1xX160xXexX1xX6xXdxX160xX34xX1xX47xXdxX160xX18xX32xX1xXdxX10xXbxX160xX103xX10xX160xX60xX47xX160xX4xX1xX47xX160xX14axX160xXexX24xX47xX18xX32xX160xX18xX6xX14axX160xX7cxX6xX7cxX4exX2xX1cdxX49xX196xX1eaxX1cdxX137xX1xXexX7cxXaxX12xX0xXdxX7cxX32xX3xX7xX96xX4xX9xXaxX4exX7cxX10xX60xXdxX6xX4exX2xX49xX4axX4exX18xX10xX18dxX7xX4exX2xX4cxX1a3xX194xX4exX2xX1eaxX196xX60xX1eaxX2xX194xX1a3xX4cxX196xX4cxXexX2xX196xX49xX49xX5xX2xX4axX160xX2xX1eaxX4axX60xX49xX2xX196xX49xX49xX4axX2xXexX1cdxX49xX194xX194xX5xX1a3xX160xX103xX137xX1f3xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX3xX49xX4axX2xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXecxX12xX0xX7xXexX96xX47xX18xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX41xXdxX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX160xX3xX103xX3dxX3xXdcxXebcxX3xX4xX1xX47xX3xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX32xX3xX2f4xX18xXb8xX14axX3xX7cxX50fxX7cxX327xXaxX3xX1xX96xX10xX270xX9xXaxX4exX34xX1xX47xXdxX160xX18xX32xX1xXdxX10xXbxX4exX1xX10xX160xX7xXdxX18xX1xX160xXexX1xX6xXdxX160xX34xX1xX47xXdxX160xX18xX32xX1xXdxX10xXbxX160xX103xX10xX160xX60xX47xX160xX4xX1xX47xX160xX14axX160xXexX24xX47xX18xX32xX160xX18xX6xX14axX160xX7cxX6xX7cxX4exX2xX1cdxX49xX196xX1eaxX1cdxX137xX1xXexX7cxXaxX12xX13xX3dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX41xXdxX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX160xX3xX103xX3dxX3xXdcxXebcxX3xX4xX1xX47xX3xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX32xX3xX2f4xX18xXb8xX14axX3xX7cxX50fxX7cxX327xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX96xX47xX18xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXd74xX1xX47xX18xX32xX3xXexX96xX14xX47xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX4xX2abxX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xXdxX3dxX18xX3xX18xX1xX2cfxX18xX3xXdcxX2fxXdexX4xX3xX7xXc2xX3xX559xX24xX6xX18xX3xXexX75xX7cxX3xXecxX14xX3xXexX96xXdxXe4xX18xX3xX34xX1xX6xXdxX3xXecxXa1xXdxX3xX18xX1xX982xX18xX32xX3xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX32xX3xXecxX97xX6xX3xX32xX50fxX18xX3xX32xX921xXdxX6exX3xXexX1xX75xX18xX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX18xX1xX2fxX18xX32xX3xX4xX921xX18xX32xX3xX34xX1xX41xX3xXexX41xX47xX3xX103xX46xX47xX137xX3xXcxX1xX10xX47xX3xXdcxX7bxX6exX3xX1xX3dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX41xXdxX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX4xX921xX18xX32xX3xXdcxX2fxXdexX4xX3xX4xX1xXa15xX18xX1xX3xX559xX24xX14axX115xX18xX3xX4xX1xX24xX18xX32xX3xXexX6xX14axX3xX15exX75xX14axX3xX60xXc2xX18xX32xX3xXdcxXe4xX3xX1xX4e4xX3xXexX96xXdexX3xXexX28bxXexX3xX18xX1xXa58xXexX3xX4xX1xX47xX3xX18xX1xX982xX18xX32xX3xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX32xX137xX137xX137xX3xX2f4xX18xXb8xX14axX3xX7cxX50fxX7cxX327xX137xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXecxX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX96xX24xX14axX115xX18xX3xX5xXd28xX6xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX4xX1xX47xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXecxXdxXfcxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX96xX10xX270xX9xXaxX4exX34xX1xX47xXdxX160xX18xX32xX1xXdxX10xXbxX4exXexX96xX24xX14axX10xX18xX160xX5xX24xX6xX160xX34xX1xX47xXdxX160xX18xX32xX1xXdxX10xXbxX160xX4xX1xX47xX160xX7xXdxX18xX1xX160xXecxXdxX10xX18xX160xX1xX6xX160xXexXdxX18xX1xX4exX2xX1cdxX49xX1eaxX1cdxX49xX137xX1xXexX7cxXaxX12xX0xXdxX7cxX32xX3xX7xX96xX4xX9xXaxX4exX7cxX10xX60xXdxX6xX4exX2xX49xX4axX4exX18xX10xX18dxX7xX4exX2xX4cxX1a3xX196xX4exX2xX1eaxX4axX60xX194xX2xX4axX1a3xX194xX2xX1c9xXexX1c9xX1a3xX1cdxX1a3xX194xX5xX4axX137xX1f3xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX3xX49xX4axX2xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXecxX12xX0xX7xXexX96xX47xX18xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX96xX24xX14axX115xX18xX3xX5xXd28xX6xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX4xX1xX47xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXecxXdxXfcxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX96xX10xX270xX9xXaxX4exX34xX1xX47xXdxX160xX18xX32xX1xXdxX10xXbxX4exXexX96xX24xX14axX10xX18xX160xX5xX24xX6xX160xX34xX1xX47xXdxX160xX18xX32xX1xXdxX10xXbxX160xX4xX1xX47xX160xX7xXdxX18xX1xX160xXecxXdxX10xX18xX160xX1xX6xX160xXexXdxX18xX1xX4exX2xX1cdxX49xX1eaxX1cdxX49xX137xX1xXexX7cxXaxX12xXcxX96xX24xX14axX115xX18xX3xX5xXd28xX6xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX4xX1xX47xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXecxXdxXfcxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX96xX47xX18xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX13xX5a2xX18xX3xX1a3xX4axX4axX3xX7xXdxX18xX1xX3xXecxXdxXfcxX18xX3xXecxX14xX3xX60xX47xX6xX18xX1xX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXdcxX6abxX3xXdcxX2fxXdexX4xX3xX2f4xXexX96xX24xX14axX115xX18xX3xX5xXd28xX6xX327xX3xXexX97xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX1xX24xX14axXfcxX18xX3xX32xXdxX6xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX6exX3xX60xX47xX6xX18xX1xX3xX18xX1xX75xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXdcxX46xXexX3xXecxX14xX47xX3xX7xX41xX18xX32xX3xX18xX6xX14axX3xX2xX194xX4exX2xX2xX137xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXecxX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xX1xX24xX14axXfcxX18xX3xX32xXdxX6xX3xX7cxX41xX4xX1xX3xX18xX2fxXa1xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXecxXdxXfcxX18xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xXdcxX1cxXdxX3xX7cxXa1xXdxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xXaxX3xX1xX96xX10xX270xX9xXaxX4exX34xX1xX47xX6xX160xX1xX47xX4xX4exX4xX1xX24xX14axX10xX18xX160xX32xXdxX6xX160xX7cxX6xX4xX1xX160xX18xX24xX47xX4xX160xX7xXdxX18xX1xX160xXecxXdxX10xX18xX160xX34xX1xX47xXdxX160xX18xX32xX1xXdxX10xXbxX160xX60xX47xXdxX160xX7cxX47xXdxX160xX7xX6xX18xX32xX160xXexX6xX47xX4exX2xX1cdxX4axX1a3xX4axX194xX137xX1xXexX7cxXaxX12xX0xXdxX7cxX32xX3xX7xX96xX4xX9xXaxX4exX7cxX10xX60xXdxX6xX4exX2xX49xX4axX4exX18xX10xX18dxX7xX4exX2xX4cxX1a3xX4axX4exX2xX1eaxX196xX60xX1a3xX2xX194xX4axX196xX2xX194xXexX196xX2xX194xX2xX5xX4cxX160xX2xX49xX49xX60xX1a3xX2xX196xX1eaxX4axX4axX1cdxXexX1a3xX49xX1c9xX1eaxX1c9xX5xX4axX137xX1f3xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX3xX49xX4axX2xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXecxX12xX0xX7xXexX96xX47xX18xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xX1xX24xX14axXfcxX18xX3xX32xXdxX6xX3xX7cxX41xX4xX1xX3xX18xX2fxXa1xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXecxXdxXfcxX18xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xXdcxX1cxXdxX3xX7cxXa1xXdxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xXaxX3xX1xX96xX10xX270xX9xXaxX4exX34xX1xX47xX6xX160xX1xX47xX4xX4exX4xX1xX24xX14axX10xX18xX160xX32xXdxX6xX160xX7cxX6xX4xX1xX160xX18xX24xX47xX4xX160xX7xXdxX18xX1xX160xXecxXdxX10xX18xX160xX34xX1xX47xXdxX160xX18xX32xX1xXdxX10xXbxX160xX60xX47xXdxX160xX7cxX47xXdxX160xX7xX6xX18xX32xX160xXexX6xX47xX4exX2xX1cdxX4axX1a3xX4axX194xX137xX1xXexX7cxXaxX12xX23xX1xX24xX14axXfcxX18xX3xX32xXdxX6xX3xX7cxX41xX4xX1xX3xX18xX2fxXa1xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXecxXdxXfcxX18xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xXdcxX1cxXdxX3xX7cxXa1xXdxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX96xX47xX18xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX2xX49xX4axX3xX32xXdxX41xX47xX3xXecxXdxXfcxX18xX6exX3xX1xX777xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX96xX2fxX9cxX18xX32xX3xX23xX6xX47xX3xXdcx8b0fxX18xX32xX3xX34x8c49xX3xXexX1xX24xX2cfxXexX3xb576xXdxX3dxXexX3x9b6fxX3xX293xX20xX4xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXdcxX6abxX3xXdcxX2fxXdexX4xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX1xX24xX14axXfcxX18xX3xX32xXdxX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX8c4xX3xX34xXdxX18xX1xX3xX18xX32xX1xXdxX3dxX7cxX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX6exX3xX103xXa15xX3xX559xX24xX14axX282xXexX3xXexX718xX7cxX3xX4xX5d8xX18xX32xX3xXecxXdxX3dxX4xX3xXexX28bxXexX3xXexX96xX47xX18xX32xX3xXexX2fxX5a2xX18xX32xX3xX5xX6xXdxX3xXexX46xXdxX3xX1xX25xXdxX3xX18xX32xX1xX100xX3xX18xX75xX18xX32xX3xX4xX6xX47xX3xX34xXdxX282xX18xX3xXexX1xX20xX4xX3xXecxX115xX3xX34xX1xX30xXdxX3xX18xX32xX1xXdxX3dxXbxX3xXdcxX1cxXdxX3xX7cxXa1xXdxX3xX7xX41xX18xX32xX3xXexX46xX47xX137xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXecxX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX24xX5xX12xX0xX60xXdxXecxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX96xXaxX12xX0xX4exX60xXdxXecxX12xX0xX4exX60xXdxXecxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcce1xX24xXexX1xX47xX96xXaxX12xX298xX2fxX5a2xX18xX32xX3xX23xX1xXdxX282xX18xX0xX4exXbxX12
Dương Chiến