Ban chỉ đạo trung ương ấn tượng với các Chương trình MTQG ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sáng 11/10, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cùng đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 về kiểm tra, khảo sát, đánh giá công tác thực hiện các chương trình tại 2 huyện Can Lộc và Thạch Hà. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đi với đoàn.
e0e4x13c67x13e1fx1411ex112e7x14c83x15970x10118xfa33xX7xf9afxf75bxf534x1319ex13ad2x152dcxX5xf592xXax12a4cx14826xX6xf7c4xX3xX4xX1x135c3xX3x1064bx1458ex116bfxX3xXex12cfex14d24xX15xfdd2xX3xf9efx12664xX15xX23xX3x113bfxX15xX3xXexX25xf85dxX15xX23xX3x13a16x13f28xXdxX3xX4xff57xX4xX3xeb0dxX1xX25xX26xX15xX23xX3xXexX20x10570xX15xX1xX3x15dabxXcx109c0x1492bxX3x120f9xX3x1282dxfaefxX3xXcx154f8xX15xX1xX0xe6f1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX10xX6x1048axXaxX12xX0xXdxX12x1306cxX38xX15xX23xX3xX2xX2xX57xX2x14ccfx14028xX3xXcxX1xff0exX3xXexX20xX25xX4dxX15xX23xX3xX13xf3f2xX3xXcxXcx1584cxXcxXcxX3x10574xX23xX21x111dex13a22xX15xX3xX48xXdxX15xX1xX3xX4fxf68dxX15xX23xX3xX4xfa7bxX15xX23xX3xX1bxX1dxX50xX15xX3xX4x15ea8xX15xX23xX3xXexX38xX4xX3xX4x13370xX6xX3xX13xX6xX15xX3xX4xX1xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX15xX23xX3xX25xX26xX15xX23xX3xX4xX38xX4xX3xX3bxX1xX25xX26xX15xX23xX3xXexX20xX44xX15xX1xX3x15a99x12730xX4xX3xXexXdx15220xX21xX3xe6eaxX21x12630xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX23xXdxX6xXdxX3xX1bxX1dxX1cxX15xX3x12109xX78xX2x117c0xX3x130f3xX3xXfbxX78xXfbxX78xX3xX33x159e6xX3x10c45xXdxea41xXdfxX3xXexX20xX6xX79xX3xX10axX1xe852xX1dxX3xX7xX38xXexX79xX3xX1bxX38xX15xX1xX3xX23xXdxX38xX3xX4xXabxX15xX23xX3xXexX38xX4xX3xXexX1x153c8xX4xX3xX1xXdx161dfxX15xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX1xX25xX26xX15xX23xX3xXexX20xX44xX15xX1xX3xXexX1cxXdxX3xXfbxX3xX1xX21xX92xX137xX15xX3xX3bxX6xX15xX3x14ea9xX87xX4xX3xX33xX50xX3xXcxX1xX1cxX4xX1xX3xX4fxX50x10488xX3x14fd4xX1x1226exX3xX3bxX1xXb4xX3xXex12b64xX4xX1xX3xf355xX13xX8fx16217xX3xXexX19xX15xX1xX3x13859x1012dxX15xX23xX3xX8fxX23xe915xX4xX3xX6fxX26xX15xX3xX4xXa1xX15xX23xX3xX1bxXdxX3xX33xX34xXdxX3xX1bxX1dxX50xX15xX16axX3xX0xX57xXdxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX69xX92xXaxX12xXcxX1cxXdxX3xX1xX21xX92xX137xX15xX3xX3bxX6xX15xX3xX15bxX87xX4xX79xX3xX1bxX1dxX50xX15xX3xX1bx150f3xX3xX1bx103c5xX15xX3xXexX1xX6xXdfxX3xXe8xX21xX6xX15xX79xX3xX10axX1xX116xX1dxX3xX7xX38xXexX3xXdfxX87xXexX3xX7xXeaxX3xXexX20xX6xX15xX23xX3xXexX20xX1cxXdxX79xX3xXdfxXabxX3xX1xX44xX15xX1xX3xX10axXdxX15xX1xX3xXexX1d8xX3xX4xXb4xX6xX3xXfbxX3x12d91xX1d5xX3xX48xff42xX3xX15bxX87xX4xX3xX33xX50xX3xXcxX1xX25xX2fxX15xX23xX3xX15bxX87xX4xX16axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX69xX92xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXexX10xX218xXex1228fxX6xX5xXdxX23xX15x14e6fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX20xfac8xXaxX12xX0xXdxXdfxX23xX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXax15b12xXdxX69xXexX1xX256xXfexX78xX78xXbxX218xX25exX1xX10xXdxX23xX1xXexX256x13b5cxe940xX281xXbxX218xXaxX3xX6xX5xXexX9xXax11d6dxX6xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX69xX6xX1dxX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX21xX1dxX15xX23xX3xX6xX15xX3xXexX21xX1dxX15xX23xX3xX33xX1dxXdxX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xX21xX1dxX15xX23xX3xXexX20xXdxX15xX1xX3xXdfxXexXe8xX23xX3xX1dxX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX256xX57xX57xXdxX16axX28cxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX16axX33xX15xX57xX15xX10xX26dxX7xX57xX2xed8ex15aeexX2xX57xX2xX78xXfbxX69xX280xX2xX280xX78xX78xX2f3xX281xXexX280xX2f3xX5xX78xX16ax12628xXbxX23xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXexX10xX218xXexX250xX6xX5xXdxX23xX15xX256xX3xX4xX10xX15xXexX10xX20xX25exXaxX12xX183xX1dxX50xX15xX3xX1bxX1d8xX15xX3xXexX1xX6xXdfxX3xXe8xX21xX6xX15xX3xXdfxXabxX3xX1xX44xX15xX1xX3xXexX20xX6xX15xX23xX3xXexX20xX1cxXdxX3xX4dxX3xX218xX1d5xX3xX48xX21cxX3xX15bxX87xX4xX3x10412xX3bxX6xX15xX3xX15bxX87xX4x12253xX16axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXexX10xX218xXexX250xX6xX5xXdxX23xX15xX256xX3xX4xX10xX15xXexX10xX20xX25exXaxX12xX0xXdxXdfxX23xX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX26dxXdxX69xXexX1xX256xXfexX78xX78xXbxX218xX25exX1xX10xXdxX23xX1xXexX256xX2f3xX78xX78xXbxX218xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX28cxX6xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX69xX6xX1dxX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX21xX1dxX15xX23xX3xX6xX15xX3xXexX21xX1dxX15xX23xX3xX33xX1dxXdxX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xX21xX1dxX15xX23xX3xXexX20xXdxX15xX1xX3xXdfxXexXe8xX23xX3xX1dxX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX256xX57xX57xXdxX16axX28cxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX16axX33xX15xX57xX15xX10xX26dxX7xX57xX2xX2f2xX2f3xX2xX57xX2xX78xXfbxX69xX280xX2xX280xX78xX78xX2f3xX281xXexX2xX2f2xX2f2xX78xX5xX2xX16axX307xXbxX23xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXexX10xX218xXexX250xX6xX5xXdxX23xX15xX256xX3xX4xX10xX15xXexX10xX20xX25exXaxX12xX16axX16axX16axX3xXdfxXabxX3xX1xX44xX15xX1xX3xXexX20xX9cxX15xX23xX3xX4xX6xXdfxX3xXexX1cxXdxX3xX218xX1d5xX3xXcxX1xX25xX2fxX15xX23xX3xX15bxX87xX4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX69xX92xXaxX12xXcxX1cxXdxX3xX1xX21xX92xX137xX15xX3xXcxX1xX1cxX4xX1xX3xX4fxX50xX79xX3xX1bxX1dxX50xX15xX3xX1bxX1d5xX3xX1bxX1d8xX15xX3xXexX1xX6xXdfxX3xXe8xX21xX6xX15xX3xXdfxXabxX3xX1xX44xX15xX1xX3xX33xX25xf986xX15xX3xXdfxe856xX21xX79xX3xX4xXabxX15xX23xX3xXexX20xX44xX15xX1xX3xXexX20xX1cxXdfxX3xX92xX3xXexX1d8xX3xX218xX1d5xX3xX33xX50xX3xXexX20xXe0xX3xX7xX4dxX3xX5xX50xXdfxX3xX33xXdxX137xX4xX3xX4xXb4xX6xX3xX218xX1d5xX3xXcxX25xX2fxX15xX23xX3xX6fxX26xX15xX16axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX69xX92xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXexX10xX218xXexX250xX6xX5xXdxX23xX15xX256xX3xX4xX10xX15xXexX10xX20xX25exXaxX12xX0xXdxXdfxX23xX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX26dxXdxX69xXexX1xX256xXfexX78xX78xXbxX218xX25exX1xX10xXdxX23xX1xXexX256xX2f3xX78xX78xXbxX218xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX28cxX6xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX69xX6xX1dxX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX21xX1dxX15xX23xX3xX6xX15xX3xXexX21xX1dxX15xX23xX3xX33xX1dxXdxX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xX21xX1dxX15xX23xX3xXexX20xXdxX15xX1xX3xXdfxXexXe8xX23xX3xX1dxX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX256xX57xX57xXdxX16axX28cxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX16axX33xX15xX57xX15xX10xX26dxX7xX57xX2xX2f2xX2f3xX2xX57xX2xX78xXfbxX69xX280xX2xX280xX78xX78xX2f3xX281xXexXfexX2xX281xX280xX5xXfbxX16axX307xXbxX23xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXexX10xX218xXexX250xX6xX5xXdxX23xX15xX256xX3xX4xX10xX15xXexX10xX20xX25exXaxX12xX183xX1dxX50xX15xX3xXexX1xX6xXdfxX3xXe8xX21xX6xX15xX3xXdfxXabxX3xX1xX44xX15xX1xX3xXexX20xX9cxX15xX23xX3xX15xX2axXdfxX3xX4xXb4xX6xX3xX218xX1d5xX3xXcxX25xX2fxX15xX23xX3xX6fxX26xX15xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXexX10xX218xXexX250xX6xX5xXdxX23xX15xX256xX3xX4xX10xX15xXexX10xX20xX25exXaxX12xX0xXdxXdfxX23xX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX26dxXdxX69xXexX1xX256xXfexX78xX78xXbxX218xX25exX1xX10xXdxX23xX1xXexX256xX2f3xX78xX78xXbxX218xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX28cxX6xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX69xX6xX1dxX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX21xX1dxX15xX23xX3xX6xX15xX3xXexX21xX1dxX15xX23xX3xX33xX1dxXdxX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xX21xX1dxX15xX23xX3xXexX20xXdxX15xX1xX3xXdfxXexXe8xX23xX3xX1dxX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX256xX57xX57xXdxX16axX28cxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX16axX33xX15xX57xX15xX10xX26dxX7xX57xX2xX2f2xX2f3xX2xX57xX2xX78xXfbxX69xX280xX2xX280xX78xX78xX2f3xX281xXexX2f3xXfex144c1xX2f3xX5xX280xX16axX307xXbxX23xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXexX10xX218xXexX250xX6xX5xXdxX23xX15xX256xX3xX307xX21xX7xXexXdxf80cxX92xX25exXaxX12xX16axX16axX16axX3xX10axXdxX10cxXdfxX3xXexX20xX6xX3xX1xX1dxX1cxXexX3xX1bxX87xX15xX23xX3xX4xXb4xX6xX3xXcx12d88xX3xXexX25xX3xX33xX2axX15xX3xX3bxX1xe46axX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX250xX3xX33xX6xX92xX3xX33xXeaxX15xX3xX250xX3xX15xXabxX15xX23xX3xX15xX23xX1xXdxX137xXbxX3xX1x1012axX21xX3xX4xX26xX3xX250xX3xX23xXdxX34xXdxX3xXexX1xXdxX137xX21xX3xX33xXdxX137xX4xX3xX5xX50xXdfxX3xX4xXb4xX6xX3xX218xX1d5xX3xXcxX25xX2fxX15xX23xX3xX6fxX26xX15xX16axX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX92xX307xXfexXe8xX1dxX3xX6xX307xX179xXaxX12xX0xX69xXdxX33xX3xXdxX69xX9xXaxX256xX218xX307xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX307x11c67xXaxX3xXexX6xX28cxXdxX15xX69xX10xX218xX9xXaxX78xXaxX3xX69xX6xXexX6xX250xXexX1dxX1dxX5xXexXdxXbxX9xXaxX4fxXdxX10cxX15xX3xXexX1xX175xX3xX15xX87xXdxX3xX69xX21xX15xX23xX3xX28cxX175xX3xX20xf5a0xXexX3xX23xX18axX15xXaxX12xX0xXdxXdfxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX307xXcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX28cxX6xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX69xX6xX1dxX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX21xX1dxX15xX23xX3xX6xX15xX3xXexX21xX1dxX15xX23xX3xX33xX1dxXdxX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xX21xX1dxX15xX23xX3xXexX20xXdxX15xX1xX3xXdfxXexXe8xX23xX3xX1dxX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX256xX57xX57xXdxX16axX28cxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX16axX33xX15xX57xX15xX10xX26dxX7xX57xX2xX2f2xX2f3xX2xX57xX2xX78xXfbxX69xX280xX2xX280xX78xX78xX2f3xX281xXexXfexXfbxX765xX2f2xX5xX2f3xX16axX307xXbxX23xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX69xXdxX33xX12xX0xX57xX69xXdxX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX69xX92xXaxX12xX8fxX1xX44xX15xX3xX4xX1xX21xX15xX23xX79xX3xX4xX38xX4xX3xX1bxX175xX6xX3xXbxX1xX25xX26xX15xX23xX3xXdfxX50xX3xX1bxX1dxX50xX15xX3xX1bxX1d8xX15xX3xXexX1xX6xXdfxX3xXe8xX21xX6xX15xX3xX1bxX108xX21xX3xX1bxX1d5xX3xXbxX1xX38xXexX3xX1xX21xX92xX3xXexXeaxXexX3xX15xX23xX21xX9cxX15xX3xX5xX132xX4xX79xX3xXexX1cxX1dxX3xX7xX132xX3xX1bxX9cxX15xX23xX3xXexX1xX21x1320exX15xX3xXexX20xX1dxX15xX23xX3xX15xX1xf6bdxX15xX3xX69xX9abxX15xX16axX3xX183xX1d8xX15xX3xX15xX6xX92xX79xX3xX1bxX1d5xX3xX1bxX1cxXexX3xX1bxX25xX2fxX4xX3xX15xX1xXdxX108xX21xX3xX10axX1d8xXexX3xXe8xX21xX116xX3xXe8xX21xX6xX15xX3xXexX20xX18axX15xX23xX3xXexX20xX1dxX15xX23xX3xX3bxX1xX25xX26xX15xX23xX3xXexX20xX44xX15xX1xX3xX23xXdxX116xXdfxX3xX15xX23xX1x15b41xX1dxX3xXe8xX21xXeaxX4xX3xX23xXdxX6xX3xX33xX50xX3xX3bxX1xX25xX26xX15xX23xX3xXexX20xX44xX15xX1xX3xX218xX9abxX92xX3xX69xX132xX15xX23xX3xX15xXabxX15xX23xX3xXexX1xXabxX15xX3xXdfxX34xXdxX16axX3xX84exXdxXe5xX15xX23xX3xX218xX1d5xX3xX48xX21cxX3xX15bxX87xX4xX3xX374xX3bxX6xX15xX3xX15bxX87xX4xX37cxX3xX1bxX6xX15xX23xX3xXbxX1xX2axX15xX3xX1bxX2axX21xX3xX33xX108xX3xX1bxX7cdxX4xX1xX3xXexX20xX1dxX15xX23xX3xX15x10fb4xXdfxX3xXfbxX78xX2xX2f2xX79xX3xX7xX34xXdfxX3xX1xX26xX15xX3xX2xX3xX15xXa67xXdfxX3xX7xX1dxX3xX33xX34xXdxX3xX10axX1d8xX3xX1xX1dxX1cxX4xX1xX3xX1bxX25xX2fxX4xX3xX23xXdxX6xX1dxX3xX4xXb4xX6xX3xX4xX2axXbxX3xXexX20xXe5xX15xX16axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX69xX92xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXexX10xX218xXexX250xX6xX5xXdxX23xX15xX256xX3xX4xX10xX15xXexX10xX20xX25exXaxX12xX0xXdxXdfxX23xX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX26dxXdxX69xXexX1xX256xXfexX78xX78xXbxX218xX25exX1xX10xXdxX23xX1xXexX256xX2f3xX78xX78xXbxX218xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX28cxX6xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX69xX6xX1dxX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX21xX1dxX15xX23xX3xX6xX15xX3xXexX21xX1dxX15xX23xX3xX33xX1dxXdxX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xX21xX1dxX15xX23xX3xXexX20xXdxX15xX1xX3xXdfxXexXe8xX23xX3xX1dxX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX256xX57xX57xXdxX16axX28cxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX16axX33xX15xX57xX15xX10xX26dxX7xX57xX2xX2f2xX2f3xX2xX57xX2xX78xXfbxX69xX280xX2xX280xX78xX78xX2f3xX281xXexf99cxX280xX2xXfbxX5xX765xX16axX307xXbxX23xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXexX10xX218xXexX250xX6xX5xXdxX23xX15xX256xX3xX4xX10xX15xXexX10xX20xX25exXaxX12xX3bxXabxX15xX23xX3xXexX20xX44xX15xX1xX3xXcxX20xX1cxXdfxX3x14a27xX3xXexX1d8xX3xX218xX1d5xX3xXcxX25xX2fxX15xX23xX3xX6fxX26xX15xX3xX10axX1xX6xX15xX23xX3xXexX20xX6xX15xX23xX79xX3xX1xXdxX137xX15xX3xX1bxX1cxXdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX69xX92xXaxX12xX4axX21xX6xX3xXexX1xX6xXdfxX3xXe8xX21xX6xX15xX79xX3xXcxX1xX7dxX3xXexX20xX25xX4dxX15xX23xX3xX13xX87xX3xXcxXcxX8bxXcxXcxX3xX8fxX23xX21xX92xX93xX15xX3xX48xXdxX15xX1xX3xX4fxX9cxX15xX23xX3xX1bxX38xX15xX1xX3xX23xXdxX38xX3xX4xX6xX1dxX3xX15xX1xX7efxX15xX23xX3xX15x14d0bxX3xX5xX132xX4xX3xX4xXb4xX6xX3xX4xX1xX7cdxX15xX1xX3xXe8xX21xX92xX108xX15xX3xX33xX50xX3xX15xX1xX9abxX15xX3xX69xX9abxX15xX3xX4xX38xX4xX3xX1bxX175xX6xX3xXbxX1xX25xX26xX15xX23xX79xX3xX1bxX9cxX15xX23xX3xXexX1xX505xXdxX3xX28cxX50xX92xX3xXex161baxX3xX7xX132xX3xX2axX15xX3xXexX25xX2fxX15xX23xX79xX3xX10axX1xX9abxXdfxX3xXbxX1xXe0xX4xX3xX33xX34xXdxX3xX15xX1xX7efxX15xX23xX3xX10axX1d8xXexX3xXe8xX21xX116xX3xX1bxX1cxXexX3xX1bxX25xX2fxX4xX16axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX69xX92xXaxX12xXcxX1xX7dxX3xXexX20xX25xX4dxX15xX23xX3xX8fxX23xX21xX92xX93xX15xX3xX48xXdxX15xX1xX3xX4fxX9cxX15xX23xX3xX4xX1xX1dxX3xX20x13da5xX15xX23xX79xX3xX4xX38xX4xX3xX218xX1d5xX3xX1bxX108xX21xX3xX4xX16exX3xX1bxXdxX10cxXdfxX3xX218xX21xX2axXexX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX1xX2axXbxX79xX3xXexX20xX25xX34xX4xX3xX1bxX9abxX92xX3xX23xX184xXbxX3xX20xX2axXexX3xX15xX1xXdxX108xX21xX3xX10axX1xX16exX3xX10axX1xXa67xX15xX79xX3xXexf433xX3xX5xX137xX3xX1xX87xX3xX15xX23xX1xX9fcxX1dxX3xX4xX6xX1dxX79xX3xX15xX1xX25xX15xX23xX3xX28cxXcf8xX15xX23xX3xX7xX132xX3xXe8xX21xX92xX1d8xXexX3xXexX9abxXdfxX3xX33xX50xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX5xX50xXdfxX3xXe8xX21xX92xX1d8xXexX3xX5xXdxX137xXexX79xX3xX1bxX1d8xX15xX3xX15xX6xX92xX3xX1bxX1d5xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX20xXdxX10cxX15xX3xX33xX25xX2fxXexX3xX28cxX9a0xX4xX79xX3xX4xX38xX4xX3xXdfxXabxX3xX1xX44xX15xX1xX3xX10axXdxX15xX1xX3xXexX1d8xX3xX1bxX1d5xX3xX23xX184xXexX3xX1xX38xXdxX3xX15xX1xXdxX108xX21xX3xXexX1xX50xX15xX1xX3xXe8xX21xX116xX3xX15xX1xX2axXexX3xX1bxX175xX15xX1xX16axX3xXcxXd43xX3xX5xX137xX3xX1xX87xX3xX15xX23xX1xX9fcxX1dxX3xX23xXdxX116xXdfxX3xXdfxX1cxX15xX1xX79xX3xXexX1xX2axXbxX3xX1xX26xX15xX3xXdfxX184xXexX3xX28cxXcf8xX15xX23xX3xX4xX1xX21xX15xX23xX3xX4xXb4xX6xX3xX4xX116xX3xX15xX25xX34xX4xX3xX33xX50xX3xX4xXb4xX6xX3xXexX19xX15xX1xX25exX3xX4xXabxX15xX23xX3xXexX38xX4xX3xX218xX9abxX92xX3xX69xX132xX15xX23xX3xX15xXabxX15xX23xX3xXexX1xXabxX15xX3xXdfxX34xXdxX3xX33xX34xXdxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX5xX50xXdfxX3xX7xX38xX15xX23xX3xXexX1cxX1dxX3xX1bxX1d5xX3xX1bxX1cxXexX3xX15xX1xX7efxX15xX23xX3xX10axX1d8xXexX3xXe8xX21xX116xX3xX4xX6xX1dxX79xX3xX4xX1xX2axXexX3xX5xX25xX2fxX15xX23xX16axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx134a6xX21xXexX1xX1dxX20xXaxX12xX0xX28cxX12xX17cxX25xX26xX15xX23xX3xX3bxX1xXdxX1d8xX15xX0xX57xX28cxX12xX0xX57xXbxX12
Dương Chiến